Skip to main content

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.)

สมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี หรือ Pedigree)

โรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia)

การสอบ BH และสุนัขอารักขา


สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.)

คำถาม : หน้าที่ของสมาคมฯ คืออะไร ? สมาคมฯ จำหน่ายสุนัขเองหรือไม่ ?
คำตอบ : สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ
ดังนั้น สมาคมฯ จึงไม่ได้จำหน่ายสุนัขเองค่ะ

คำถาม : ต้องการซื้อสุนัข หาข้อมูลได้จากที่ไหน ? มีคอกสุนัขที่แนะนำหรือไม่ ?
คำตอบ : ก่อนอื่น ต้องพิจารณาตัวเองว่า พร้อมหรือไม่ ? ที่จะเลี้ยงดูอีกชีวิต และรับผิดชอบความเป็นอยู่ได้ตลอดชีวิตของเขาตามความเหมาะสม ลองอ่าน ทำอย่างนี้ ได้ไง ?
ถ้ามั่นใจว่า พร้อมจะรับอีกชีวิตเข้ามาดูแลได้ตลอดชีวิตของเขา ต่อไปก็ต้องพิจารณาตัวเองว่า เราเหมาะสมหรือไม่ ? กับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด
ถ้ามั่นใจว่า เราพร้อมและเหมาะสมที่จะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ สามารถดูข้อมูลได้ที่

 • ลูกสุนัขที่แจ้งเกิด (ลูกสุนัขที่ยังไม่มีใบพันธุ์ประวัติ หรือใบเพดดิกรี เนื่องจากอาจยังไม่ได้สักเบอร์หูกับสมาคมฯ เพราะลูกสุนัขต้องมีอายุอย่างน้อย 50 วัน จึงจะสามารถสักเบอร์หูได้)
 • ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ (ลูกสุนัขที่สักเบอร์หูแล้ว และมีใบพันธุ์ประวัติหรือใบเพดดิกรี ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย)
 • ทำเนียบคอก (คอกสุนัขที่จดทะเบียนกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย)

แนะนำให้ไปดูสุนัขด้วยตัวเองที่คอกสุนัข ก่อนตัดสินใจซื้อ จะดีที่สุดค่ะ เนื่องจาก แม้แต่ลูกสุนัขเกิดจากพ่อแม่เดียวกัน อาจมีความแตกต่างกัน
และอย่าลืมขอใบประวัติวัคซีนของสุนัขมาด้วย

คำถาม : สุนัขพันธุ์นี้ราคาเท่าไหร่ ?
คำตอบ : ราคาสุนัข ขึ้นกับความพอใจในการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย จึงไม่สามารถตอบได้ค่ะ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คำถาม : สนใจส่งสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดเข้าร่วมประกวดในงานของสมาคมฯ ต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ : เงื่อนไขมีดังนี้

 1. เจ้าของสุนัขเป็นสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ)
 2. สุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สีขาวหรือชมพูก็ได้ ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย หรือสมาคมที่เป็นสมาชิกของ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก)
 3. สมัครประกวด และชำระค่าสมัครประกวดได้โดยตรงที่สมาคมฯ (ดูช่องทางการติดต่อที่ เกี่ยวกับสมาคมฯ) ติดตามข่าวได้ที่ งานประกวด ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดของงานให้ทราบ

สมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

คำถาม : สนใจสมัครสมาชิกสมาคม ฯ ต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ : ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ

คำถาม : สมาชิกสมาคมฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?
คำตอบ : ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งวารสารเป็นรูปเล่ม (ฉบับที่ 51 ตุลาคม 2556 ตีพิมพ์แล้ว) และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ กับสมาคมฯได้ เช่น รับรองผลข้อตะโพก ส่งสุนัขเข้าประกวดงานของสมาคมฯ ส่งสุนัขสอบอารักขา สอบคัดพันธุ์ จดทะเบียนคอก แจ้งผสมพันธุ์ สักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติ (เพดดิกรี) ขึ้นทะเบียนสุนัข ฯลฯ

คำถาม : ถ้าไม่ใช่คนไทย สามารถสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้หรือไม่ ? 
คำตอบ : ได้ โดยกรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) แทนสำเนาบัตรประชาชน (ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ)

คำถาม : ชื่อคอกที่เคยจดทะเบียนไว้แล้ว เช่น คุณพ่อเคยเป็นสมาชิกสมาคมฯ และจดทะเบียนคอกไว้ เป็นต้น คนรุ่นต่อมาสามารถใช้ชื่อคอกเดิมต่อได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ได้ โดยให้คนรุ่นต่อมาสมัครสมาชิกใหม่ แล้วจดทะเบียนชื่อคอกเดิม (ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข) โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท โดยมีใบส่งมอบมรดกชื่อคอกจากเจ้าของคอกเดิมมาเป็นหลักฐานด้วย


ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี หรือ Pedigree)

คำถาม : ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย คืออะไร ? มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง ?
คำตอบ : ศึกษาได้ที่ ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี)

คำถาม : ใครมีสิทธิ์ที่ทำให้ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) จากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยได้ ?
คำตอบ : ผู้เพาะพันธุ์ (เจ้าของคอก) เท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ของสมาคมนี้อย่างครบถ้วน เช่น

 1. เจ้าของคอกเป็นสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ)
 2. เจ้าของคอกได้จดทะเบียนคอกไว้กับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข)
 3. ทั้งพ่อและแม่พันธุ์มีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สีขาวหรือชมพูก็ได้ ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย หรือสมาคมที่เป็นสมาชิกของ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก)
 4. ทั้งพ่อและแม่พันธุ์ได้รับรองข้อสะโพกว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (ปกติ/เกือบปกติ/ยังคงให้ผ่าน) โดยส่งฟิล์มเอกซเรย์ข้อสะโพกมาให้สัตวแพทย์ประจำสมาคมฯ รับรองผล เพื่อเป็นการลดโอกาสที่ลูกสุนัขเกิดมาจะเป็นโรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia) (ศึกษาได้ที่ ขอรับรองข้อสะโพก)
 5. เมื่อตอนผสมพันธุ์ พ่อพันธุ์ มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป และแม่พันธุ์ มีอายุ 20 เดือนขึ้นไป
 6. พ่อและแม่พันธุ์ ต้องไม่มีบรรพบุรุษร่วมในสายพ่อและสายแม่ ระดับ 2-2 แต่ควรจะอย่างน้อย 3-3 ขึ้นไป หรือไม่มีบรรพบุรุษร่วมเลย (ศึกษาได้ที่ ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี))
 7. ต้องผสมพันธุ์ระหว่างพ่อและแม่พันธุ์ที่มีขนสั้นเหมือนกัน หรือขนยาวเหมือนกันเท่านั้น (ห้ามผสมพันธุ์ระหว่างขนสั้นและขนยาว)

และยังมีรายละเอียดอื่น ๆ อีกหลายอย่างค่ะ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวนี้ สำหรับใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สีขาว
ส่วนลูกสุนัขที่จะได้ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สีชมพู คือ สืบสายรับรองการใช้งาน และสืบสายรับรองการทำพันธุ์ จึงต้องผ่านเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นมา (นอกจากเกณฑ์พื้นฐานที่จะได้รับใบพันธุ์ประวัติสีขาว) เช่น

 1. ทั้งพ่อและแม่พันธุ์ ต้องผ่านการสอบความอดทน (วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร) ศึกษาได้ที่ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบความอดทน
 2. ทั้งพ่อและแม่พันธุ์ ต้องผ่านการสอบใช้งาน เช่น สุนัขใช้งานสากล (IGP/IPO) สุนัขอารักขาหรือชุทซ์ฮุนด์ (Schutzhund) (SchH) หรือสุนัขค้นหาและกู้ภัย (RH)
 3. ทั้งพ่อและแม่พันธุ์ ต้องผ่านการสอบคัดพันธุ์

โดยมีค่าแจ้งผสมพันธุ์ 700 บาท และค่าสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติ ตัวละ 500 บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดูได้ที่ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสมาคมฯ)

คำถาม : สุนัขไม่เคยมีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สามารถขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ไม่ได้

คำถาม : สุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมอื่น สามารถขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศ ไทย ได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ถ้ามีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมที่เป็นสมาชิกของ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) สามารถขึ้นทะเบียนได้ค่ะ (เช่น กรณีสุนัขนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น) โดยเสียค่าขึ้นทะเบียน (สุนัขที่จดทะเบียนจากสถาบันอื่น) ตัวละ 1,000 บาท
แต่ถ้ามีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลกของ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

คำถาม : ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย " หาย " ต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ : ติดต่อขอออกใบพันธุ์ประวัติใหม่ได้ที่สมาคมฯ โดยเสียค่าธรรมเนียม ตัวละ 500 บาท ดูช่องทางการติดต่อที่ เกี่ยวกับสมาคมฯ

คำถาม : ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สามารถเปลี่ยนสีได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ไม่สามารถเปลี่ยนสีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขตัวนั้นได้
แต่สุนัขที่มีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สีขาว สามารถทำให้รุ่นลูก มีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) สีชมพูได้ ถ้าผ่านเกณฑ์ตามที่สมาคมฯ กำหนดไว้

คำถาม : สุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สีใดบ้าง ที่สามารถร้องขอใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) หรือขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยได้ ?
คำตอบ : สีที่อยู่ในมาตรฐานพันธุ์ของสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เช่น สีดำ-เหลือง, สีดำ-น้ำตาล, สีดำล้วน, สีกระรอก เป็นต้น สามารถทำได้
แต่สีขาวล้วน ไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นสีที่ถือว่าบกพร่องตามมาตรฐานพันธุ์ของสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

คำถาม : สุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ : ถ้ามีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมที่เป็นสมาชิกของ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) สามารถขึ้นทะเบียนได้ โดยเสียค่าขึ้นทะเบียน (สุนัขที่จดทะเบียนจากสถาบันอื่น) ตัวละ 1,000 บาท และต้องส่งใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ตัวจริง มาเป็นเอกสารหลักฐานมาที่สมาคมฯ ด้วย และถ้าหากใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) นั้นเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน ต้องให้ศูนย์การแปลภาษาที่เป็นที่ยอมรับ แปลเอกสารทั้งหมดมาเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องได้การรับรองการแปลจากศูนย์การแปลภาษานั้นด้วย


โรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia)

คำถาม : โรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia) คืออะไร ?
คำตอบ : ศึกษาได้ที่ ข้อมูลสรุปของโรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia)

คำถาม : ต้องการส่งฟิล์มเอกซเรย์ข้อสะโพก เพื่อรับรองผลจากสมาคมฯ ต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ : ศึกษาได้ที่ ขอรับรองข้อสะโพก

คำถาม : สุนัขพันธุ์อื่นสามารถขอรับรองข้อสะโพกจากสมาคมฯ ได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ได้ค่ะ แต่เจ้าของสุนัขต้องเป็นสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ)


การสอบ BH และสุนัขใช้งาน

คำถาม : สุนัขพันธุ์อื่นสามารถขอสอบ BH ได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ได้ แต่เจ้าของสุนัขต้องเป็นสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ) และเสียค่าธรรมเนียม ตัวละ 1,000 บาท

คำถาม : สุนัขพันธุ์อื่นสามารถขอสอบสุนัขใช้งานได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ได้ แต่เจ้าของสุนัขต้องเป็นสมาชิกของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ) และเสียค่าธรรมเนียม ตัวละ 1,000 บาท