Upcoming Events

-
-
-
-

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2565 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (งานกลางปี 2565) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2565 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อแถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย และแถลงผลงานที่ผ่านมาในปี 2564

ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี
Location: 14.019035,100.5248278
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://maps.app.goo.gl/jCYVPNKNFpuYhcED6

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,000 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***

*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***

งานประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอด งานประจำปี 2564 และสอบคัดพันธุ์

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/NPVd5DJVMYS1u4d46

*** ประกาศ: สุนัขที่ประกวด ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน และสอบคัดพันธุ์ นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตัวจริงทั้งหมดมาแสดงให้กรรมการดูด้วย ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) รวมทั้งผลสอบสุนัขใช้งาน โดยกรรมการ SV หรือ FCI และผลสอบคัดพันธุ์ (เช่น Körschein สีฟ้าของ SV) โดยเฉพาะสุนัขที่ต้องการสอบเพื่อให้ได้รับใบ Körschein กรรมการสอบต้องนำเอกสารตัวจริงกลับไป SV เยอรมนีด้วยค่ะ ***

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานประจำปี 2564 🇹🇭 ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี
Location: 14.019035,100.5248278
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://maps.app.goo.gl/jCYVPNKNFpuYhcED6

ประกาศจากนายกฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สมาชิก
งานนี้มีเงินรางวัลสำหรับสุนัขที่ได้อันดับ 1-3 เฉพาะรุ่นที่มีสุนัขลงประกวดอย่างน้อย 8 ตัว (นับแยกรุ่นเพศผู้เพศเมียและประเภทขนสั้นกับขนยาว)

 1. อันดับที่ 1 ได้เงินรางวัล 2000 บาท
 2. อันดับที่ 2 ได้เงินรางวัล 1000 บาท
 3. อันดับที่ 3 ได้เงินรางวัล 500 บาท

8.00 น. เริ่มลงทะเบียน
9.00 น. เริ่มทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ (TSB) ของรุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป
จึงขอให้สมาชิกที่ส่งสุนัขลงประกวด มาลงทะเบียนก่อนเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ
หากมาไม่ทัน จะถือว่าสละสิทธิ์ค่ะ

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) รุ่นใหญ่มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

นอกจากนี้ยังมี

 • การประกวดผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen)
 • การตัดสิน Best สุนัขเกิดในประเทศเพศผู้ และเพศเมีย

โดย Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน 🇩🇪 จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รับการแต่งตั้งจาก SV โดยเป็นกรรมการคัดพันธุ์ (Körmeister) และกรรมการตัดสินสุนัขสวยงาม (Zuchtrichter)
Mr. Rainer Mast ได้เข้าเป็นสมาชิกของ SV เมื่อปีค.ศ. 1974 โดยสังกัด Landesgruppe: LG13 Wuerttemberg อีกทั้งบรีดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในนามคอก vom Ermingerweg ในปี 2013 ได้เป็นกรรมการตัดสินในงาน BSZS'2013 ที่เมือง Kassel

Mr. Rainer Mast จะได้เป็นกรรมการตัดสินสุนัขรุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ในงาน BSZS'2022 ที่เมือง Nürnberg
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Richter_2022.pdf

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,400 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

ท่านใด ต้องการสนับสนุนการพิมพ์สูจิบัตร กรุณาส่งเอกสารมาที่สมาคมฯ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/335160141445557/ นะคะ


มาตรการป้องกันโควิด-19

 1. ผู้ร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจยืนยันว่า ไม่มีเชื้อโควิด-19 (ATK หรือ PCR) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า หรือหน้างาน
 3. ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยป้องกัน และรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***


*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน **


สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดสอบคัดพันธุ์สุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด 🇹🇭 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565สนามคอก R.C. Club อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Hino รังสิต
Location: 14.0260247,100.6160262
ทางเข้าสนามสอบดูได้ที่ https://goo.gl/maps/KEkyGoVuzjw

โดย Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการสอบคัดพันธุ์ จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. 🇩🇪

ท่านใดสนใจส่งสุนัขสอบคัดพันธุ์แบบได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ SV (Körschein ใบสีฟ้า) กรุณาแจ้งสมัครภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อและข้อมูลส่งไป SV
กรณีสอบคัดพันธุ์แบบได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ ส.ส.ย.ท. ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

ค่าธรรมเนียมสอบคัดพันธุ์ครั้งแรก และต่ออายุคัดพันธุ์

 • ได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ ส.ส.ย.ท. ตัวละ 1000 บาท
  เงื่อนไขการสอบตามระเบียบของส.ส.ย.ท. 🇹🇭
  1. รับรองข้อสะโพก (HD) ผ่านแล้ว
  2. สอบสุนัขใช้งาน เช่น SchH/IGP ผ่านแล้ว
  3. สอบวิ่งอดทนแล้ว
  4. ผ่านการประกวดอย่างน้อย 1 ครั้งในรุ่น 12 เดือนขึ้นไป ผลประกวดได้ตำแหน่งอย่างน้อย G ขึ้นไป
 • ได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ SV (Körschein ใบสีฟ้า) ตัวละ 3000 บาท
  เงื่อนไขการสอบตามระเบียบของ SV 🇩🇪
  1. รับรองข้อสะโพก (HD) และข้อศอก (ED) ผ่านแล้ว และรับรองตรวจ DNA ถูกต้อง ทั้ง 3 อย่างรับรองโดย SV
  2. สอบ BH และสุนัขใช้งาน เช่น SchH/IGP ผ่านแล้ว สอบโดยกรรมการ SV หรือ FCI
  3. ผ่านการประกวดอย่างน้อย 1 ครั้งในรุ่น 12 เดือนขึ้นไป ผลประกวดได้ตำแหน่งอย่างน้อย G ขึ้นไป

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี
Location: 14.019035,100.5248278
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://maps.app.goo.gl/jCYVPNKNFpuYhcED6

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

โดย Mr.Gerhard Maier เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,400 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564


มาตรการป้องกันโควิด-19

 1. ผู้ร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจยืนยันว่า ไม่มีเชื้อโควิด-19 (ATK หรือ PCR) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า หรือหน้างาน
 3. ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยป้องกัน และรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***

BSP RH 2021

งานแข่งขันสุนัขใช้งานค้นหาและกู้ภัย ระดับประเทศเยอรมนีของ SV (BSP RH) และ FCI

จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2021 จัดระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม ณ เมือง Leipheim ประเทศเยอรมนี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsp-rh/ (ภาษาเยอรมัน)

คำอธิบายการแข่งขันสุนัขใช้งานค้นหาและกู้ภัย (โดยสรุป)

กฎที่ใช้ในการแข่งขันจะยึดตาม IPO-R ดูที่ https://www.iro-dogs.org/cdn/uploads/ipo-r-2019-en-1.pdf

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 1. ตอน A ดมกลิ่น (Scent Work) มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งเป็น 5 ประเภท ให้เลือกแข่งเพียง 1 ประเภท (ในการสอบทำงานจริงจะมีประเภทอื่นนอกจากนี้ด้วย) ได้แก่
  • สะกดรอย (F/Fährte/Tracking)
  • ค้นหาในพื้นที่กว้าง เช่น ในป่า (FL/Fläche/Area)
  • ค้นหาในซากตึกถล่ม (T/Trümmer/Rubble)
  • ตามรอยเฉพาะบุคคล (MT/Mantrailer/Mantrailing)
  • ค้นหาวัตถุ (Spürhunde)
 2. ตอน B เชื่อฟังคำสั่งและความคล่องตัว (Obedience and Dexterity) มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

BSP 2021

งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและ Agility เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ระดับประเทศเยอรมนีของ SV (BSP)

จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2021 จัดระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม ณ เมือง Meppen ประเทศเยอรมนี

เพื่อคัดเลือดตัวแทนประเทศไปแข่งขันระดับโลก ในงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและ Agility เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดระดับโลก (WUSV-WM)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsp/ (ภาษาเยอรมัน)

การแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

 1. ตอน A สะกดรอย (Tracking)
 2. ตอน B เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience)
 3. ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

WUSV Universalsieger 2021

WUSV Universalsieger คือ การประกวดพันธุ์และสุนัขใช้งานสากลของสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดของ WUSV

จัดโดย Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V.) ซึ่งเป็น "สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก" ที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในโลก

จัดขึ้นปีละครั้ง โดยปี 2021 จัดระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน ณ เมืองเลอร์มา (Lerma) ประเทศสเปน (Spain)

WUSV-WM 2021

งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP และ Agility เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดระดับโลก (WUSV-WM)

จัดโดย Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V.) ซึ่งเป็น "สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก" ที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในโลก

จัดขึ้นปีละครั้ง โดยปี 2021 จัดระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน ณ เมืองเลอร์มา (Lerma) ประเทศสเปน (Spain)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://wusvglobaldog.es/?lang=en (ภาษาอังกฤษ) และ https://www.wusv.org/fileadmin/Documents/Veranstaltungen_WUSV/2021/WUSV_UNIVERSAL_RealCEPPA_presentation_participants_revised_low.pdf

BSZS 2021

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด หรือ Bundessiegerzuchtschau (BSZS)

จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2021 จัดระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน ณ เมือง Nürnberg ประเทศเยอรมนี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsz/ (ภาษาเยอรมัน)

ประกาศผลการทดสอบ TSB

เนื่องจากเยอรมันเช็พเพอดในรุ่นใช้งาน (อายุ 24 เดือนขึ้นไป) ที่เข้าร่วมประกวดในงานประจำปี จะต้องผ่านการทดสอบการประเมินแรงขับจากภายใน,ความมั่นคงในตัวเองและสามารถอดทนต่อการกดดัน (หรือการทดสอบกัด/ปล่อย ของสุนัขนั่นเอง) มี 2 ส่วนได้แก่ การต่อสู้ (Überfall) และการป้องกัน (Abwehr) ติดตามอ่านได้ในบทความ TSB…อะไร ? ….ทำไม ?….และอย่างไร ?

รวมคลิปทดสอบ TSB ของ VA เพศผู้
-

สามารถติดตามดูผลการตัดสินทั้งหมดได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/en/bsz/ergebnisse หรือ https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/user_upload/zwischenergebnisliste.pdf

ขอแสดงความยินดีกับสุนัขจากประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในงานนี้ด้วยนะคะ

ผลประกวดผู้เพาะพันธุ์ (Zuchtgruppen)

รวมข้อมูลสุนัขขนสั้นที่ได้ตำแหน่ง VA เพศผู้

 1. VA1 *Mondo di Casa Paloma SZ 2347226, IPO3
  HD normal, ED normal
  HDZW 68 (Sep 2021)
  สูง 64.9 cm
  https://www.sv-doxs.net/hund/2347226
  https://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowdog.php?bb&id=2347226&tp=5

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และรับสมัครนายกและรองนายกสมาคมฯ

เนื่องจาก นายกสมาคมฯ และรองนายกสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่จะได้หมดวาระลง สมาคมฯ จึงได้เตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อบริหารสมาคมฯ ในวาระต่อไป

สมัครสมาชิก

สมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้ที่ GSDAT-MemberRegistrationForm.pdf
 2. พิมพ์ออกมา แล้วกรอกข้อมูลทั้งหมด
 3. ส่งแบบฟอร์มให้สมาคมฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
  • กรณีที่ไปสมัครด้วยตัวเองที่สมาคมฯ ให้ส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิก พร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
  • กรณีที่ไม่สามารถไปสมัครด้วยตนเองได้ ให้โทรศัทพ์แจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ โดยดูช่องทางการติดต่อที่ เกี่ยวกับสมาคมฯ และส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกทางโทรสาร (FAX) พร้อมหลักฐานการโอนเงินชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเข้าบัญชี
   ชื่อบัญชี สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-2-39583-3

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

 • ค่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 100 บาท
 • ค่าบำรุงประจำปีของสมาชิก 300 บาท

ดังนั้น

 • ถ้าสมัครครั้งแรก (สมาชิก 1 ปี) รวมเป็น 100 + 300 = 400 บาท
 • ถ้าสมัครครั้งแรก (สมาชิก 3 ปี) รวมเป็น 100 + (300 x 3) = 1,000 บาท

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ หรือต่ออายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ได้บัตรสมาชิกแบบใหม่ (บัตรพลาสติกชนิดแข็ง) ทันที !