ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ

ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ คือ ลูกสุนัขที่มีอายุอย่างน้อย 50 วัน และสักเบอร์หูแล้ว เพื่อทำใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย คืออะไร ? มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง ? ศึกษาได้ที่ ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี)

ท่านใดสนใจ ติดต่อที่เจ้าของคอกโดยตรงนะคะ (ดูได้ที่ ทำเนียบคอก)

ท่านใดสนใจสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติ ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข และ ขอใบพันธุ์ประวัติ

แผนที่ ! สมาชิกท่านใดต้องการใส่ข้อมูลที่อยู่คอกสุนัขลงในแผนที่ กรุณาแจ้งข้อมูลมาทาง Facebook หรือ gsdathailand@gmail.com

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เดือนกันยายน 2566

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Awa von der Mehrer Mühle (INT) 29/09/2566 3 2

เดือนสิงหาคม 2566

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์
(Premium Farm GSD)
*Titanic Macho Gema vom P.P.M.1898 31/08/2566 2 4
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Quax von Carrara Xavir vom R.C.Club 31/08/2566 4 1
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Asap vom Aldamar *Sally vom Türkenkopf 22/08/2566 5 2
บรรจง เครซตาน
(Banjong Farm)
Lasso vom K.K.Ruangchokdee Ary vom Banjong Farm 17/08/2566 1 8
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Kasap TEAM Gigelsfelsen Yuna von der Lars-Aue 09/08/2566 3 2
นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Quax von Carrara Balloon vom Branch Mark 08/08/2566 0 7

เดือนกรกฎาคม 2566

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพายุ ดามาพงษ์
(T.P.Chaiyaphum)
*Oskar von Dacon Emme von der 908 27/07/2566 2 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
Laigh vom Heijing Ling Lily vom Team Bench Mark 23/07/2566 0 1
นายณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Denzo vom Surat&Sichon GSD Ellna vom Surat&Sichon GSD 23/07/2566 5 4
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Webber vom Branch Mark Anke vom Air Eagle 22/07/2566 4 3
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Team Marlboro Enzo Zelli von der Pakchong 20/07/2566 0 1
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Kurt vom Almhof *Xenza vom Branch Mark 15/07/2566 0 1
นายสมชาย ศรีอยู่พุ่ม
(Phenix)
*Team Marlboro Enzo Netty vom Richy Club 14/07/2566 1 1
นายณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Denzo vom Surat&Sichon GSD Tango vom P.P.Luengnoktha 07/07/2566 3 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Anna vom Thongthai Tour 07/07/2566 1 0
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Crixus vom Wanakon (INT) Ilary vom Winnloh 05/07/2566 0 2

เดือนมิถุนายน 2566

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
นายอภินันท์ นันทิยา
(Northlander)
*Naxos Dlha Roven Erina vom Oldies Haus 26/06/2566 1 2
นายศักรินทร์ บุญเกิด
(Rottong Farm)
Money vom Richy Club Danny vom Pakchong GSD 21/06/2566 1 4
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Oskar von Dacon *Diwa vom Baronenwald 16/06/2566 6 2
นางวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
Frog vom Branch Mark Beretta vom Perez Club GSD 12/06/2566 0 1
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Mio vom Team Hühnegrab *Utha vom Messina 09/06/2566 4 5
นายณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Denzo vom Surat&Sichon GSD Amita vom Branch Mark 04/06/2566 2 3
นายศักรินทร์ บุญเกิด
(Rottong Farm)
*Team Marlboro Enzo Aris vom Narin Club 02/06/2566 5 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Anka von der Pakchong 02/06/2566 1 0

เดือนพฤษภาคม 2566

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Kevin vom SK Mahasarakham Vicky vom Branch Mark 28/05/2566 2 2
นายณัฐพล พลภัฏ
(Ban Ball)
Tigger vom Branch Mark Pia vom Sankampang 27/05/2566 4 2
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Zillo aus Agrigento Bodie vom Branch Mark 22/05/2566 4 0
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
United vom Richy Club Jiji vom Karsemlit 17/05/2566 3 3
นายวัชรพงษ์ นูพิมพ์
(Lada Farm)
*Wuff Klein-Leithawald *Lucy vom Richy Club 14/05/2566 0 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Quax von Carrara Gabiy Fabare Bohemia 10/05/2566 0 1
น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Kasap TEAM Gigelsfelsen *Honey vom Oldies Haus 09/05/2566 3 2
นายศักรินทร์ บุญเกิด
(Rottong Farm)
Amine vom Rottong Farm Daisy vom Pakchong GSD 08/05/2566 5 3
นายพิษิณ แย้มแสง
(BKP. Farm)
Army vom P.P.M.98 Huppy vom P.P.M.1898 06/05/2566 3 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Oskar von Dacon *Eva vom Branch Mark 05/05/2566 2 2
คุณเสรี โพธิ์ทอง
(S.P.Sriracha)
Arther vom Punyakorn Farm Amar vom Peepo Farm 05/05/2566 4 2
นายคมนาช เหลือละออ
(T&T Kalasin Farm)
Santo vom P.P.M.98 Jammy vom R.C.Club 04/05/2566 0 1
น.ส.อรอนงค์ สิทธิพรมมา
(Good Job)
Illo TEAM Gigelsfelsen Nika vom Pu Nakhonprathom 02/05/2566 1 3

เดือนเมษายน 2566

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Torres du Parc a Mitrailles Alist vom Knokke 23/04/2566 2 2
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Palaos du Rhinland Vira vom Branch Mark 23/04/2566 1 0
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Bara vom Surat & Sichon GSD Quality vom Branch Mark 18/04/2566 4 3
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land Ruke vom Branch Mark 17/04/2566 2 0
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara *Fibie vom Suentelstein 17/04/2566 4 0
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Pacao du Val D'Anzin *Elsa von der Stadt Mosbach 11/04/2566 3 5
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Osga vom Wiset Farm 08/04/2566 4 1
นายสุรสีห์ สายใจ
(Nansuda GSD Tak)
Actor vom Bansuan GSD Asta vom Thong Thai Tour 05/04/2566 2 0

เดือนมีนาคม 2566

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Udro vom Team Panoniansee *Halla vom Kuckucksland 30/03/2566 1 0
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(Euro & Dollar Farm)
Toy vom Branch Mark Knot vom Golden Hill GSD 23/03/2566 2 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Mondo di Casa Palomba *Rayka von der Glücksgrube 22/03/2566 0 1
นายประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Kurt vom Almhof *Fatma TEAM Gigelsfelsen 16/03/2566 1 7
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Yalck von Barco Panda vom P.P.M.1898 16/03/2566 4 3
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
Frog vom Branch Mark Aggie vom Perez Club GSD 14/03/2566 1 3
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Torres du Parc a Mitrailles Leska vom Branch Mark 12/03/2566 6 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Udro vom Team Panoniansee Omari von Silvalacus 12/03/2566 6 2
นายสิทธิเกียรติ พรมแสง
(Haus Came)
Caesar vom A.P.Farm Ink vom Red Wood 12/03/2566 0 3
นายสมชาย มิ่งไม้
(Langsan Bauernhof)
Jasper vom Golden Hill *Horga vom Thanaphon 11/03/2566 3 1
นายสหรัฐ หิรัญ
(K9 Nasan GSD)
Bara vom Surat & Sichon GSD Princess vom Sankampang 09/03/2566 2 3
นายเรืองชัย พึ่งพา
(Ruengchai GSD)
Hobby vom Branch Mark A-Lada vom Rinlada 08/03/2566 0 1
คุณประสิทธิ์ สำโรง
(Yasothon Kennel)
*Wuff Klein-Leithawald Oil vom P.P.Luengnoktha 08/03/2566 0 2
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Olaf Team Agrigento Prada vom Sankampang 07/03/2566 4 2
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Quax von Carrara Heavy vom Branch Mark 04/03/2566 1 5
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
*Naxos Dlha Roven *Xena Grunemont 03/03/2566 1 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
Xavier-Naldo von der Glücksgrube Carfley vom Zoienee 03/03/2566 1 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
Xavier-Naldo von der Glücksgrube Ari vom Branch Mark 02/03/2566 0 4

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
นายสิทธิเกียรติ พรมแสง
(Haus Came)
*Team Marlboro Enzo Celine vom Knokke 27/02/2566 2 3
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
*Lynard von Melanchthon Anna vom Oldies Haus 26/02/2566 5 2
นายวีระศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
(S.B.D.Farm)
Laigh vom Heijing Ling Zoey vom R.C.Club 24/02/2566 3 3
นายศิรัณ บุญสังข์
(Poda Club)
*Heron von der Burg Haidstein Aroma vom Red House 23/02/2566 2 3
นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า
(The Seasons Kennel)
*Finn vom Römerhain Oleen vom P.S.Buriram 22/02/2566 3 1
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(Euro & Dollar Farm)
Caesar vom A.P.Farm Anda vom Euro & Dollar Farm 22/02/2566 3 3
นายธีรย์ดนัย ปักษา
(N.P.GSD Club)
Actor vom Bansuan GSD Jamy vom Thanaphon 21/02/2566 3 0
นายนิติพงศ์ บุญส่ง
(Dog Doi Breed Club)
Costa vom Oldies Haus Eka vom Species Yon Club 20/02/2566 0 2
คุณสมชาย มิ่งไม้
(Langsan Bauernhof)
Amigo vom Langsan Bauernhof Dina vom T.P.Chaiyaphom 20/02/2566 1 0
น.ส.ลลิตา ศรีสมุทร
(Srisamut Farm)
*Bax Veracruz *Roma vom Team Hühnegrab 16/02/2566 1 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Sonia vom Grafenwald 14/02/2566 1 0
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Illo TEAM Gigelsfelsen Bijoux 12/02/2566 0 2
นายวัชรพงษ์ นูพิมพ์
(Lada Farm)
Plato vom Richy Club Emma vom Khonkaen GSD 10/02/2566 0 1
นายอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
Plato vom Richy Club Helenna vom Peepo Farm 09/02/2566 0 3
นางชลิตา ไชยเดช
(AA So Phisai GSD)
Plato vom Richy Club Shinhan vom Richy Club 09/02/2566 4 3
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
Money vom Richy Club Pandy von der Pakchong 08/02/2566 1 0
น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์
(Premium Farm GSD)
Duke vom A.P.Farm Gena vom P.P.M.1898 06/02/2566 4 4
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Santlauris Yum2 Santlauris Venezia 06/02/2566 1 2
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
SH Freddie vom Rai Sangdao Mona vom Spektefeld 05/02/2566 4 6
นายศักรินทร์ บุญเกิด
(Rottong Farm)
*Team Marlboro Enzo Tinika vom Richy Club 04/02/2566 3 2
คุณไวพจน์ แพงมา
(Khonkean GSD)
*Titanic Macho Miki vom Branch Mark 04/02/2566 2 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Delta vom S.K.Farm 01/02/2566 4 0

เดือนมกราคม 2566

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
ส.อ.ชัยสิทธิ์ จริตน้อม
(Ninja GSD Farm)
*Bax Veracruz Ganda vom Peepo Farm 29/01/2566 4 3
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Kasap TEAM Gigelsfelsen Akira vom Anett 28/01/2566 2 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Jill H.S. vom Sankampang 26/01/2566 5 2
นายสุภวิทย์ บุญขันธ์
(B.K.Chaiyaphum GSD)
Plato vom Richy Club *Nina vom Richy Club 18/01/2566 2 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Xonni vom Branch Mark 16/01/2566 2 2
คุณเสรี โพธิ์ทอง
(S.P.Sriracha)
Diamond vom P.P.M.1898 Army vom Punyakorn 10/01/2566 3 0
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Yam vom P.P.M.98 10/01/2566 2 0
นายธีรย์ดนัย ปักษา
(N P GSD Club)
Actor vom Bansuan GSD Ricka vom P.P.Luengnoktha 06/01/2566 1 1
นายสุรสีห์ สายใจ
(Nansuda GSD Tak)
Actor vom Bansuan GSD Jun von der Pakchong 05/01/2566 3 0
นายธิปก คงเรือง
(Paweikorn Wing 7)
*Titanic Macho Connie vom S.K.Farm 04/01/2566 3 4
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Olaf Team Agrigento Serena vom Sankampang 04/01/2566 1 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Torres du Parc a Mitrailles *Import vom Branch Mark 04/01/2566 1 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Kurt vom Almhof *Xenza vom Branch Mark 01/01/2566 0 5
นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส
(Thong Thai Tour)
*Wuff Klein-Leithawald Jennifer vom Richy Club 01/01/2566 4 2

เดือนธันวาคม 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Team Marlboro Enzo Zelli von der Pakchong 30/12/2565 4 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Anke vom Air Eagle 29/12/2565 5 4
น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
(Attapool GSD)
Cami vom Oldies Haus *Spear vom Hunter Dog 26/12/2565 0 2
พ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
Barox vom Branch Mark Darlene vom Kittinapa Kennel 26/12/2565 0 2
นายปรีชา นันทพันธุ์
(Khao Saming GSD)
*Wuff Klein-Leithawald *Lilly Kaizen 23/12/2565 4 2
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(Euro & Dollar Farm)
Erick vom P.P.M.98 Donna vom P.P.M.98 22/12/2565 1 0
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Olaf Team Agrigento *Sofia vom Sankampang 21/12/2565 3 4
น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
(Attapool GSD)
*Uberto vom Klostermoor Bella vom J.I.P.Farm 19/12/2565 0 4
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Yuna von der Lars-Aue 07/12/2565 2 1
นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Finn vom Römerhain Herra vom S.K.Farm 03/12/2565 7 1
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
Money vom Richy Club Bonny von der Pakchong 01/12/2565 1 1

เดือนพฤศจิกายน 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Enja vom Thanawut 30/11/2565 3 3
นายณัฐพล พลภัฏ
(Ban Ball)
*Ohio vom Pendler Venessa vom Sankampang 28/11/2565 1 0
นายณัฐพล พลภัฏ
(Ban Ball)
*Bax Veracruz Pai vom Sankampang 27/11/2565 5 1
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
Money vom Richy Club Bonny von der Pakchong 01/12/2565 1 1
นายสุพจน์ โหละสุด
(Emma)
Money vom Richy Club Emma vom A.P.Farm 27/11/2565 4 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Camel vom K-Knine Dena vom Nan & Nice 25/11/2565 1 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Yalck von Barco Uzi vom P.P.M.1898 24/11/2565 0 3
นายอำนาจ จังพานิช
(Sunak Taharn)
D.Leopard von der 908 Wolf's Prisca 23/11/2565 7 2
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
(Von der 908)
D.Saga von der 908 Cessy von der Siegermacht 19/11/2565 4 6
นายศักรินทร์ บุญเกิด
(Rottong Farm)
Money vom Richy Club Orra vom P.P.M.1898 19/11/2565 3 4
นายธิปก คงเรือง
(Paweikorn Wing 7)
Wallace von Aurelius Gena vom Richy Club 19/11/2565 3 0
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
Laigh vom Heijing Ling Sacha vom R.C.Club 16/11/2565 1 2
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Quanta vom Wiset Farm 05/11/2565 0 2
คุณสรวง รุ่งประกายพรรณ
(Dark GSD)
Barox vom Branch Mark Nylon vom Branch Mark 04/11/2565 3 1

เดือนตุลาคม 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
นายเอกนิรันดร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Zillo aus Agrigento Fifi vom Red Wood 29/10/2565 3 1
นายศักรินทร์ บุญเกิด
(Rottong Farm)
Money vom Richy Club Daisy vom Pakchong GSD 29/10/2565 0 4
คุณวิรัตน์ สามศรี
(Khonkaen AC. Club)
Hobby vom Branch Mark Diamond vom Khonkaen GSD 25/10/2565 1 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Lizzy van de Mauritshoek 22/10/2565 1 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Aphra vom Hanneß 21/10/2565 0 1
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Palaos du Rhinland Quady vom Team Bench Mark 17/10/2565 1 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Uberto vom Klostermoor Bamboo vom Branch Mark 15/10/2565 0 2
นายธิปก คงเรือง
(Paweikorn Wing 7)
Wallace von Aurelius Cindy vom Surat & Sichon Farm 13/10/2565 0 1
น.ส.ศิรดา จันทรานี
(Lunar Haus)
*Wuff Klein-Leithawald Mali vom Richy Club 06/10/2565 2 5
บรรจง เครซตาน
(Banjong Farm)
Edgar vom Saengdao Kennel Laila vom Schmiedefeuer 04/10/2565 1 3

เดือนกันยายน 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
นายเฉลิม มติโก
(Nongsang Farm)
*Zillo aus Agrigento Cara vom The Prince Club 30/09/2565 5 1
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Kimo vom Schloß Rügland Donna vom Karsemlit 25/09/2565 1 6
นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Finn vom Römerhain Fenja Kaizen 23/09/2565 7 1
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Bara vom Surat&Sichon GSD Polar vom Branch Mark 20/09/2565 2 6
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein *Guitar vom Branch Mark 18/09/2565 2 0
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
*Finn vom Römerhain Monika vom S.T. 90 12/09/2565 4 0
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
Laigh vom Heijing Ling *Fatma TEAM Gigelsfelsen 09/09/2565 4 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Torres du Parc a Mitrailles *Umay vom Branch Mark 08/09/2565 1 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Fibie vom Suentelstein 06/09/2565 2 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Torres du Parc a Mitrailles *Classic vom Branch Mark 05/09/2565 0 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Anna vom Thongthai Tour 04/09/2565 1 2

เดือนสิงหาคม 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า
(The Seasons Kennel)
*Ohio vom Pendler Oleen vom P.S.Buriram 31/08/2565 2 2
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(Euro & Dollar Farm)
Victor vom Branch Mark Andy vom Euro & Dollar Farm 23/08/2565 3 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Udro vom Team Panoniansee *Yuppy vom Zellergrund 20/08/2565 5 2
นายสุรสีห์ สายใจ
(Muangtak GSD)
Eirk von der Pakchong Only vom P.P.M.1898 19/08/2565 2 4
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land Leska vom Branch Mark 18/08/2565 1 1
น.ส.สุกัญญา จินันทุยา
(X'plorers)
*Olaf Team Agrigento Kelly vom Sankampang 12/08/2565 1 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Watzke von Carrara *Ponika vom Richy Club 10/08/2565 3 0
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Team Marlboro Enzo Estee vom Thamai GSD 07/08/2565 2 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Facebook vom Branch Mark 06/08/2565 1 3
นางชลิตา ไชยเดช
(AA So Phisai GSD)
*Watzke von Carrara Shinhan vom Richy Club 05/08/2565 1 0
คุณสายชล ขันทัง
(Aadtaraphon)
*Nevio von der Juchhe Ariel vom CNX 05/08/2565 1 3
น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์
(Premium Farm GSD)
*Heron von der Burg Haidstein Gema vom P.P.M.1898 04/08/2565 2 1
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
*Lynard von Melanchthon Quartz vom Branch Mark 01/08/2565 4 4

เดือนกรกฎาคม 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Ama vom Pu Nakhonprathom 31/07/2565 3 0
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Naro vom R.C.Club Xavier vom Karsemlit 25/07/2565 1 2
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen 25/07/2565 3 6
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Niky vom P.P.M.98 24/07/2565 0 4
นายศักรินทร์ บุญเกิด
(Rottong Farm)
*Team Marlboro Enzo Aris vom Narin Club 20/07/2565 0 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Uberto vom Klostermoor *Xenza vom Branch Mark 20/07/2565 1 1
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Watzke von Carrara *Sonia vom Grafenwald 19/07/2565 4 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Uberto vom Klostermoor *Xenza vom Branch Mark 20/07/2565 1 1
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Eros di Casa Massarelli Balloon vom Team Bench Mark 19/07/2565 2 1
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Uberto vom Klostermoor Heavy vom Branch Mark 19/07/2565 1 4
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Yalek von Barco Olivia vom P.P.M.98 17/07/2565 3 3
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Naxos Dlha Roven *Ushka vom Lärchenhain 17/07/2565 3 5
น.ส.อริศรา คุ่มครอง
(Nine Nine Club GSD)
*Zillo aus Agrigento Poppy vom S.T.90 14/07/2565 1 1
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Quax von Carrara Carfley vom Zoienee 14/07/2565 0 3
นายสมยศ คงสมลาภ
(Bird Bird OK)
*Zillo aus Agrigento JoJo vom S.T. 90 11/07/2565 3 4
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Brownie vom A.P.Farm 02/07/2565 1 2

เดือนมิถุนายน 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
จ.ส.อ.ธวัชชัย แววสูงเนิน
(Shokupan GSD)
*Watzke von Carrara Benja vom J.I.P.Farm 29/06/2565 4 1
นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Watzke von Carrara Nanny vom Sutinee 28/06/2565 3 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald Jennifer vom Richy Club 28/06/2565 3 5
คุณวรัยวรรณ บรุ๊คแมน
(Brave Bark Kennel)
*Heron von der Burg Haidstein Zabbii vom Branch Mark 28/06/2565 1 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara Omega von Marbo Wolf 20/06/2565 6 2
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Bax Veracruz Sofia vom Sankampang 17/06/2565 1 1
นายธิปก คงเรือง
(Paweikorn Wing 7)
Wallace von Aurelius Baron vom Thananchai Farm 16/06/2565 4 1
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Watzke von Carrara *Lea von der Plassenburg 16/06/2565 2 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Maxi Team Agrigento 16/06/2565 0 1
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
Eric vom Richy Club Tammy vom P.P.M.98 15/06/2565 3 4
นายทัตเทพ สรวยกรุ่น
(Lucky German Shepherd)
*Team Marlboro Enzo Queen vom P.P.M.98 14/06/2565 2 0
น.ส.เบญจมาศ โรจน์อารีย์
(B.M.Pakchong)
*Watzke von Carrara Rena von der Pakchong 11/06/2565 2 1
คุณนิมิตร ชมภูทอง
(Ger-high Mahasarakham)
Quanto vom Richy Club Babera vom Rocket Kennel 05/06/2565 1 5
นายสัมฤทธิ์ ทิมทับ
(Heavy G.S.D.)
Eric vom Branch Mark Mine vom Thanasap Garden 04/06/2565 0 2

เดือนพฤษภาคม 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Team Marlboro Enzo Zelli von der Pakchong 30/05/2565 5 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern 30/05/2565 2 5
นายณัฐพล พลภัฏ
(Ban Ball)
*Heron von der Burg Haidstein Pia vom Sankampang 28/05/2565 4 5
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Santlauris Yum2 Epona vom Holtkämper Hof 28/05/2565 2 0
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Kevin vom SK Mahasarakham Vicky vom Branch Mark 26/05/2565 2 3
น.ส.พิชามญชุ์ เตียงเกตุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark Import vom Branch Mark 26/05/2565 1 0
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Illo TEAM Gigelsfelsen A-Shelbelle vom N.T.Ayutthaya Kennel 25/05/2565 4 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Funny vom P.P.M.98 23/05/2565 3 0
นายณัฐชากรณ์ ทับดวง
(Shepherd Inter Farm)
*Ohio vom Pendler Gema vom S.K.Farm 22/05/2565 0 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Mona vom Nan & Nice 21/05/2565 1 0
คุณวิชัย คำบุศย์
(Haus Khamboos)
Toy vom Branch Mark Dery vom Bundit Buriram 21/05/2565 1 2
นายสหรัฐ หิรัญ
(K9 Nasan GSD)
Rome vom Branch Mark Bone vom Branch Mark 20/05/2565 0 1
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(Euro & Dollar Farm)
Erick vom P.P.M.98 Donna vom P.P.M.98 16/05/2565 1 5
ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี
(Chaweewan)
Money vom Richy Club Jira vom Bangkruai Kennel 12/05/2565 3 2
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Amita vom Branch Mark 11/05/2565 2 2
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Unika von Rettich 07/05/2565 2 3
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Yuna von der Lars-Aue 07/05/2565 1 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara Ari vom Branch Mark 05/05/2565 3 1
นายภานุมาส เนตรจำนงค์
(Phrae GSD)
*Uso vom Klostermoor Kessy van de Mauritshoek 04/05/2565 3 0
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Ohio vom Pendler Ilary vom Winnloh 03/05/2565 4 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Fina vom Römerhain 01/05/2565 1 3

เดือนเมษายน 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
(Attapool GSD)
Cami vom Oldies Haus Yuna vom P.P.M.98 28/04/2565 0 2
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Enja vom Thanawut 21/04/2565 3 4
นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร
(Spurs Kennel)
*Wuff Klein-Leithawald Haichi vom Richy Club 19/04/2565 5 5
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Pando von der Pakchong Anna vom Oldies Haus 19/04/2565 0 3
นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Zillo aus Agrigento Vira vom Branch Mark 18/04/2565 1 0
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Odin vom K.S.Pattaya Tango vom P.P.Luengnoktha 18/04/2565 2 1
นายสุทธินันท์ นาถาดทอง
(Seansuk GSD)
Money vom Richy Club Anja vom Srisamut Farm 16/04/2565 0 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Ohio vom Pendler Xcell vom Branch Mark 15/04/2565 0 2
นายธิปก คงเรือง
(Paweikorn Wing 7)
Wallace von Aurelius Gena vom Richy Club 14/04/2565 2 1
น.ส.พิชามญชุ์ เตียงเกตุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark I-da von der Pakchong 13/04/2565 1 4
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Quality vom Branch Mark 13/04/2565 2 3
คุณสมชาย มิ่งไม้
(Langsan Bauernhof)
Amigo vom Langsan Bauernhof Dina vom T.P.Chaiyaphom 12/04/2565 0 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Mara vom S.T.90 09/04/2565 4 3
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Nevio von der Juchhe Disney vom Richy Club 09/04/2565 5 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue 08/04/2565 4 1
พ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
Cami vom Oldies Haus Benja vom J.I.P.Farm 06/04/2565 2 0
นายสหรัฐ หิรัญ
(K9 Nasan GSD)
Rome vom Branch Mark Princess vom Sankampang 05/04/2565 3 2
พ.อ.อ.คณาธิป เหมสิติ
(K.Nongtum Kennel)
*Naxos Dlha Roven Sammy vom Sankampang 04/04/2565 6 4

เดือนมีนาคม 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Urex vom Gebenbacher Land *Diwa vom Baronenwald 31/03/2565 1 3
นพ.แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล
(MKN House)
Remzie van het Cranenbos Mandy Podravska 30/03/2565 6 2
น.ส.ลลิตา ศรีสมุทร
(Srisamut Farm)
*Heron von der Burg Haidstein Netty vom Richy Club 28/03/2565 1 2
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Laigh vom Heijing Ling *Optima Emsi-Haus 27/03/2565 3 3
นายสิทธิกร สุทิพย์
(สิทธิกร ฟาร์ม)
Kevin vom SK Mahasarakham Candy vom S.C.Ratchaburi 26/03/2565 3 3
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
Eric vom Richy Club Aggie vom Perez Club GSD 25/03/2565 3 6
คุณธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์
(Anett)
*Naxos Dlha Roven *Malika vom Haus Tchorz 22/03/2565 4 3
นายเรืองชัย พึ่งพา
(Ruengchai GSD)
Doorun vom Richy Club A-Lada vom Rinlada 20/03/2565 1 5
คุณสายชล ขันทัง
(Aadtarapon)
Gomez vom Branch Mark Moza vom P.P.Luengnoktha 20/03/2565 3 0
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Olaf Team Agrigento Lizzy van de Mauritshoek 19/03/2565 0 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Yulka vom Hühnegrab 18/03/2565 3 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Uberto vom Klostermoor *Gabiy Fabare Bohemia 15/03/2565 3 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Izmir von der Alexander *Coco von der Salzteichaus 15/03/2565 5 0
นายฤทธิเกียรติ สาระคำ
(Serin GSD Udon)
*Wuff Klein-Leithawald Jundy von der Pakchong 14/03/2565 2 2
นายประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Uberto vom Klostermoor *Fatma TEAM Gigelsfelsen 09/03/2565 2 0
นายณัฐพัชร์ ศิริโชติเมธาสกุล
(G.G.Ratchaburi)
*Ohio vom Pendler Almond vom Srisamut Farm 09/03/2565 4 3
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Rai Sang Dao)
*Irak vom Teufelshang SH Farah vom Rai Sangdao 09/03/2565 3 5
นายพงศกร ทองจันทร์แก้ว
(Bailey Farm)
Western vom Branch Mark Gold vom Nakarin Farm 09/03/2565 1 1
นายณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Eric vom Branch Mark Deva vom M.D.Farm 09/03/2565 3 5
นายวิชัย สีหาบุตร
(The Canine)
SH Freddie vom Rai Sangdao Wicky vom Karsemlit 06/03/2565 0 4
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Izmir von der Alexander Sacha vom R.C.Club 05/03/2565 1 2
นายกัมปนาท บุญวงศ์ษา
(Shepherd Land)
Vicker vom Branch Mark Angel vom Rocket Kennel 04/03/2565 3 4
นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Wuff Klein-Leithawald Nanny vom Sutinee 01/03/2565 2 1

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Naxos Dlha Roven Tender vom Branch Mark 26/02/2565 0 5
นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Finn vom Römerhain *Fenja Kaizen 26/02/2565 5 4
นายธิปก คงเรือง
(Paweikorn Wing 7)
Wallace von Aurelius Beauty vom Pee Po Farm 26/02/2565 1 1
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Ebafarmens Q Joy Harley Shepherd vom Sankampang 25/02/2565 5 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Panda vom P.P.M.1898 25/02/2565 2 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Aphra vom Hanneß 22/02/2565 4 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Izmir von der Alexander *Bonus vom Branch Mark 20/02/2565 3 1
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Lucy vom Richy Club 19/02/2565 1 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Bax Veracruz Donna vom Karsemlit 15/02/2565 3 1
นายสมชาย มิ่งไม้
(Langsan Bauernhof)
Boss vom K-Knine Macha von der Pakchong 14/02/2565 1 3
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Bonus vom Surat&Sichon GSD 14/02/2565 3 4
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
Money vom Richy Club Pandy von der Pakchong 13/02/2565 1 4
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Anke vom Air Eagle 10/02/2565 2 2
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Quanta vom Wiset Farm 08/02/2565 1 1
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Naro vom R.C.Club Xavier vom Karsemlit 05/02/2565 4 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Ohio vom Pendler *Nurse vom Branch Mark 04/02/2565 0 2
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Olaf Team Agrigento Sushi vom Sankampang 03/02/2565 2 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Yanny vom Barco 02/02/2565 3 1
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Estee vom Thamai GSD 01/02/2565 2 1

เดือนมกราคม 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Uberto vom Klostermoor *Facebook vom Branch Mark 28/01/2565 0 1
พ.อ.อํานาจ จังพานิช
(Sunak Taharn)
*Irak vom Teufelshang SH Fern vom Raisang Dao 27/01/2565 2 1
นายธนวัฒน์ พวงเพ็ชร
(Ban Phuangphetch GSD)
Doorun vom Richy Club Jamy vom Thanaphon 26/01/2565 0 1
นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Lilly Kaizen 24/01/2565 4 2
นายศักรินทร์ บุญเกิด
(Rottong Farm)
*Money vom Richy Club Jola vom P.P.M.1898 22/01/2565 3 2
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Alt von Barco Quartz vom Branch Mark 20/01/2565 5 2
นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์
(Phanu Buriram)
SH Freddie vom Rai Sangdao Linda vom Perfect Companion 20/01/2565 0 5
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Zabbii vom Branch Mark 20/01/2565 9 0
นายสุรพิชญ ภูฐิติวิวัฒน์
(Sriayutthaya Farm)
*Team Marlboro Enzo Berta von der Pakchong 17/01/2565 2 4
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Venta vom P.P.M.98 17/01/2565 5 3
นายสุภวิทย์ บุญขันธ์
(B.K.Chaiyaphum GSD)
*Team Marlboro Enzo *Nina vom Richy Club 16/01/2565 3 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Uberto vom Klostermoor *Odra Semper Wictor 16/01/2565 1 2
นายธิปก คงเรือง
(Paweikorn Wing 7)
Flört von Haus Huczmann Connie vom S.K.Farm 13/01/2565 2 5
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Columbus vom Oldieshaus Quiska vom Kleinen Holzweg 12/01/2565 4 4
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Ebafarmens Q Serena vom Sankampang 06/01/2565 2 0
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Santlauris Yum2 Santlauris Venezia 05/01/2565 3 1

เดือนธันวาคม 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Brownie vom A.P.Farm 31/12/2564 1 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Eros di Casa Massarelli *Rule vom Branch Mark 28/12/2564 2 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Tell von Ghattas *Omega Vom Drei Schwarze Engel 27/12/2564 2 4
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Naxos Dlha Roven *Hadina vom Lärchenhain 26/12/2564 2 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Sonia vom Grafenwald 25/12/2564 4 3
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Ebay von der Pakchong Fino von der Pakkhlong 20/12/2564 1 3
คุณวรัยวรรณ บรุ๊คแมน
(Brave Bark Kennel)
Percy von der Sudheimer Linde Yaya vom Piyamit Farm 19/12/2564 4 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Percy von der Sudheimer Linde Landa vom P.S.Buriram 19/12/2564 2 0
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Finn vom Römerhain Kitty vom Bangkruai Kennel 18/12/2564 6 0
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Asta vom P.P.M.1898 18/12/2564 1 8
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Quax von Carrara *Ash vom Branch Mark 16/12/2564 2 0
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
(Bansuan G.S.D.Lamphun)
Unox vom Branch Mark Vanda vom P.P.Luengnoktha 16/12/2564 7 1
นายพัฒนชัย ฝีมือช่าง
(Bookmoon)
*Team Marlboro Vector Ira vom Black Brown 16/12/2564 3 2
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
(Bansuan G.S.D.Lamphun)
Unox vom Branch Mark Alisa vom Bansuan G.S.D.Lamphun 13/12/2564 3 1
คุณวิรัตน์ สามศรี
(Khonkaen AC. Club)
Doorun vom Richy Club Audy vom Khonkaen GSD 12/12/2564 0 4
พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
*Zillo aus Agrigento Carfley vom Zoienee 11/12/2564 5 4
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Uso vom Klostermoor Prada vom Sankampang 11/12/2564 4 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Zora vom P.P.M.98 09/12/2564 2 0
นายณัฐชากรณ์ ทับดวง
(Shepherd Inter Farm)
*Team Marlboro Enzo Iska Kaizen 08/12/2564 5 4
คุณปภพพล ธีธัชนนท์
(The Amazing Club)
Valensia vom Branch Mark Mira vom Bantum House 07/12/2564 1 3
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Haus Qira Eamon *Jane H. S. vom Sankampang 07/12/2564 2 2
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Chalie vom Best Changrai 06/12/2564 4 2
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
Nevio von der Juchhe Queeny vom R.C.Club 04/12/2564 1 0
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Columbus vom Oldieshaus Ebel vom Branch Mark 03/12/2564 1 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Naro vom R.C.Club Jija vom Karsemlit 02/12/2564 0 1

เดือนพฤศจิกายน 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Quax von Carrara Loso vom Branch Mark 27/11/2564 0 1
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land BeeBee vom Knokke 26/11/2564 1 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia 25/11/2564 0 1
น.ส.เบญจมาศ โหนอารีย์
(B.M.Pakchong)
*Wuff Klein-Leithawald Rena von der Pakchong 23/11/2564 1 3
น.ส.เดือนเพ็ญ พลมนตรี
(C.N.Little)
Doorun vom Richy Club Alice vom Red Wood 23/11/2564 0 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Fira vom Thanawut 21/11/2564 2 0
จ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
*Zillo aus Agrigento Dolly vom Branch Mark 20/11/2564 1 5
คุณกษิดิศ สวนสาร
(Nan Nakhon Kennel)
*Tonny vom Streek Freedom vom Branch Mark 18/11/2564 2 0
จ.ส.อ.ธวัชชัย แววสูงเนิน
(Shokupan GSD)
Cami vom Oldies Haus Benja vom J.I.P.Farm 18/11/2564 1 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Chap vom Hanneß Omega von Marbo Wolf 18/11/2564 1 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Elsa von der Stadt Mosbach 16/11/2564 4 1
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Elizabeth vom Species Yon Club 13/11/2564 2 3
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Uso vom Klostermoor Pearl vom Sankampang 13/11/2564 2 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Zeiss vom Branch Mark 08/11/2564 1 0
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Uso vom Klostermoor *Roma vom Team Hühnegrab 08/11/2564 1 0
น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
(Attapool GSD)
Cami vom Oldies Haus Yuna vom P.P.M.98 07/11/2564 4 1
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Olaf Team Agrigento *Wallerie vom Team Hühnegrab 04/11/2564 1 0
คุณไวพจน์ แพงมา
(Khonkean GSD)
*Izmir von der Alexander Miki vom Branch Mark 03/11/2564 1 3
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Santlauris Yum2 Bijoux 03/11/2564 3 5
คุณบารมี แสนสุข Oscar Team Falvavölgyi Any vom Banjong Farm 03/11/2564 9 0
นายณัฐพล ผสดีสภญจิตต์ *Uso vom Klostermoor Oxana vom Sankampang 02/11/2564 1 6

เดือนตุลาคม 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณเจษฎา คลังเพชร
(Phichit GSD)
*Zillo aus Agrigento Vega vom Branch Mark 31/10/2564 1 0
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Eagle vom Bangkruai Kennel Crystal vom Karsemlit 30/10/2564 2 4
นายสิรวิชญ์ พรรณศิวรักษ์
(S.P.Chatapadung)
Cami vom Oldies Haus Amy vom Khonkean GSD 28/10/2564 2 0
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Lea von der Plassenburg 23/10/2564 2 1
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
*Wuff Klein-Leithawald *Rika vom P.P.Luengnoktha 22/10/2564 1 0
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Percy von der Sudheimer Linde Panda vom P.P.M.98 18/10/2564 5 0
คุณณรงค์ ดิยะวนิช *Wuff Klein-Leithawald M.J. vom Richy Club 17/10/2564 4 2
นายสหรัฐ หิรัญ
(K9 Nasan GSD)
*Heron von der Burg Haidstein Ammy vom P.P.M.1898 14/10/2564 0 2
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Olaf Team Agrigento Jill H.S. vom Sankampang 14/10/2564 4 1
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
*Finn vom Römerhain Monika vom S.T. 90 12/10/2564 1 3
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Uso vom Klostermoor Ilary vom Winnloh 10/10/2564 2 0
นายสัมฤทธิ์ ทิมทับ
(Heavy G.S.D.)
Western vom Branch Mark Wenoz vom Maryland Songkhla 10/10/2564 4 0
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Yam vom P.P.M.98 09/10/2564 3 3
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Polar vom Branch Mark 09/10/2564 4 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Naro vom R.C.Club Enka von der Pakchong 06/10/2564 1 2
อาทิตย์ เชื้อนาข่า
(The Seasons Kennel)
Dax vom Waldfurter-Wald Oleen vom P.S.Buriram 01/10/2564 0 1

เดือนกันยายน 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
*Team Marlboro Enzo Amita vom Branch Mark 30/09/2564 3 3
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
Eric vom Richy Club Tammy vom P.P.M.98 30/09/2564 2 3
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Vector Sabina vom Branch Mark 28/09/2564 2 3
คุณอดิเรก เอกสินิทธ์กุล
(Haus Shepler)
*Team Marlboro Enzo Aroma vom Red House Farm 27/09/2564 0 4
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
*Team Marlboro Enzo Quality vom Branch Mark 25/09/2564 2 3
คุณณรงค์ นรินยา
(Narin Club)
*Izmir von der Alexander *Chili vom Emkendorfer Park 22/09/2564 1 3
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Naxos Dlha Roven Donna vom Species Yon Club 16/09/2564 1 0
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Eros di Casa Massarelli Bodie vom Branch Mark 11/09/2564 2 3
คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Wuff Klein-Leithawald Nanny vom Sutinee 09/09/2564 1 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Eros di Casa Massarelli *Hiclass vom Branch Mark 08/09/2564 1 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Urex vom Gebenbacher Land *Pearl vom Ortskern 07/09/2564 0 4
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg 06/09/2564 1 3
คุณวีรพล กิตติพิบูลย์
(K-Knine)
Naro vom R.C.Club Alen vom K-Knine 06/09/2564 2 3
นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร
(Spurs Kennel)
*Wuff Klein-Leithawald Hachi vom Richy Club 04/09/2564 5 6
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Naro vom R.C.Club Xavier vom Karsemlit 04/09/2564 1 0
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Naxos Dlha Roven Yuna von der Lars-Aue 03/09/2564 4 2
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Wuff Klein-Leithawald Berta vom Emkendorfer Park 03/09/2564 1 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Izmir von der Alexander *Glucose vom Branch Mark 03/09/2564 2 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Izmir von der Alexander *Fatma TEAM Gigelsfelsen 02/09/2564 4 1

เดือนสิงหาคม 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด
(Fifaone Korat)
Bright vom Branch Mark Dolly vom Karsemlit 30/08/2564 4 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Emeli von der Schanzlache 28/08/2564 1 2
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Alice vom Nannakhon Kennel 25/08/2564 1 0
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Finn vom Römerhain Herra vom S.K.Farm 24/08/2564 3 5
นายศิวดล อ่อนมณี *Digger vom Goldschmiedsborn *Tinkerbell von der Grafschaft Mark 23/08/2564 3 2
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Illo TEAM Gigelsfelsen A-Shelbelle vom N.T.Ayutthaya Kennel 23/08/2564 1 2
น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
(Attapool GSD)
Cami vom Oldies Haus Bella vom J.I.P.Farm 21/08/2564 2 2
น.ส.ลลิตา ศรีสมุทร
(Srisamut Farm)
*Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong 21/08/2564 0 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Niky vom P.P.M.98 19/08/2564 2 0
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
(von der 908)
*Nemo von der Schmiede *Rose Marie von Gebrüder Grimm 15/08/2564 5 6
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald Lilly Kaizen 13/08/2564 1 0
คุณวีรพล กิตติพิบูลย์
(K-Knine)
Eagle vom Bangkruai Kennel Amee vom K-Knine 13/08/2564 5 1
นายพงศกร ทองจันแก้ว Western vom Branch Mark Earn vom Thanasap Garden 12/08/2564 2 0
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Illo TEAM Gigelsfelsen Anna vom Oldies Haus 10/08/2564 1 1
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
Santlauris Yum2 *Rika zum Gigelsfelsen 09/08/2564 0 2
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Ebafarmens Q Joy Harley Shepherd vom Sankampang 06/08/2564 3 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Izmir von der Alexander Bente vom Pendler 05/08/2564 2 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Zabbii vom Branch Mark 05/08/2564 3 2
นายทัตเทพ สรวยกรุ่น
(Lucky German Shepherd)
*Team Marlboro Enzo Queen vom P.P.M.98 02/08/2564 1 2
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
Belle vom Phanu Buriram Mona vom Spektefeld 02/08/2564 1 0

เดือนกรกฎาคม 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์
(Muangkorn Farm)
Ebay von der Pakchong Giada vom Muangkorn Farm 31/07/2564 0 1
น.สพ.สุทธิรักษ์ กัณฑาทู้
(Sutthiporn Farm)
Eirk von der Pakchong Venka vom P.P.Luengnoktha 24/07/2564 2 2
นายสุรพิชญ ภูฐิติวิวัฒน์
(Sriayuttaya Farm)
*Team Marlboro Enzo Berta von der Pakchong 21/07/2564 0 1
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
Oscar Team Falvavölgyi Estee vom Thamai GSD 19/07/2564 5 1
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Team Marlboro Enzo Pandy von der Pakchong 11/07/2564 12 3
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Chalie vom Best Changrai 07/07/2564 3 1
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald Lucy vom Richy Club 04/07/2564 1 3
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Henry vom Wolfsheim *Xilla Oger Schloss 04/07/2564 1 5
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Bax Veracruz *Diwa vom Baronenwald 03/07/2564 5 1
นายธิปก คงเรือง
(Paweikorn Wing 7)
Flört von Haus Huczmann Connie vom S.K.Farm 02/07/2564 1 5

เดือนมิถุนายน 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
(Bansuan G.S.D.Lamphun)
Unox vom Branch Mark Belive vom Bansuan G.S.D.Lamphun 27/06/2564 2 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Urex vom Gebenbacher Land *Eva vom Branch Mark 21/06/2564 1 1
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Pakros vom Nakarin Farm Olive vom Nakarin Farm 19/06/2564 4 1
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
*Kampus vom Drei Birkenzwinger Epona vom Holtkämper Hof 18/06/2564 4 2
นายรังสรรค์ อินทร์โสม
(Lampang Shepherd Dog)
*Ebafarmens Q Pia vom Sankampang 16/06/2564 1 1
นายสายชล ขันทัง
(Aadtarapon)
Gomez vom Branch Mark Oprah vom Branch Mark 15/06/2564 0 7
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Team Marlboro Vector *Baccara vom Aleks Birkenstrasse 09/06/2564 1 0
นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Wuff Klein-Leithawald Nancy vom Sutinee 03/06/2564 1 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia 03/06/2564 2 4

เดือนพฤษภาคม 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark I-da von der Pakchong 29/05/2564 2 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Mondo di Casa Palomba *Sonia vom Grafenwald 28/05/2564 1 0
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
(Bansuan G.S.D.Lamphun)
*Ebafarmens Q *Mara vom R.C.Club 24/05/2564 2 0
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Costa vom Haus Cerba *Guitar vom Branch Mark 24/05/2564 2 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Finn vom Römerhain Jija vom Karsemlit 24/05/2564 5 2
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Valensia vom Branch Mark Disney vom Richy Club 23/05/2564 3 3
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
Eric vom Richy Club Zara von der Pakchong 17/05/2564 1 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Falco von Farhantal *Aphra vom Hanneß 14/05/2564 2 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Zillo aus Agrigento *Dimsum vom Branch Mark 14/05/2564 3 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Barus von Pallas Athene Coco von der Salzteichaus 10/05/2564 5 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Jakimo vom Zellwaldrand 09/05/2564 1 2
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
*Bax Veracruz *Xena Grunemont 05/05/2564 5 1
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Alice vom Bavernhof 01/05/2564 2 2

เดือนเมษายน 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Izmir von der Alexander *Hadina vom Lärchenhain 29/04/2564 4 3
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Zillo aus Agrigento Queeny vom R.C.Club 29/04/2564 2 2
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
*Wuff Klein-Leithawald Fabia vom Richy Club 27/04/2564 0 3
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Bax Veracruz Qualify vom Branch Mark 18/04/2564 1 2
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
(W.T.Banpong)
Jago vom R.C.Club Ultima vom R.C.Club 17/04/2564 0 1
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
Nevio von der Juchhe Daisy von der Werther-Mühle 13/04/2564 2 2
คุณปภพพล ธีธัชนนท์
(The Amazing Club)
Bobby vom Oldies Haus Bata vom P.P.M.98 11/04/2564 3 4
คุณไวพจน์ แพงมา
(Khonkean GSD)
*Wuff Klein-Leithawald Miki vom Branch Mark 11/04/2564 3 3
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Companion)
Kenzo vom Barbatus Nala vom Weinbergblick 05/04/2564 1 5
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Zelli von der Pakchong 03/04/2564 3 0
คุณณรงค์ รุจิเรข
(Punyakorn Farm)
*Wuff Klein-Leithawald Daisy vom P.P.M.1898 02/04/2564 3 2

เดือนมีนาคม 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
อาทิตย์ เชื้อนาข่า
(The Seasons Kennel)
Dax vom Waldfurter-Wald Oleen vom P.S.Buriram 28/03/2564 3 2
นายจารุวัฒน์ มิลินทานุช
(P.M. Kennel)
*Finn vom Römerhain Kira von der Pakchong 25/03/2564 2 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Niky vom P.P.M.98 25/03/2564 1 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Don di Casa Caputi *Yosie von der Lars-Aue 24/03/2564 1 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Volvo vom Alex Birkendorf *Unika von Rettich 24/03/2564 2 3
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill)
Fox pod Babou horuo Dascha z. Krainu Tura 20/03/2564 3 2
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Eros di Casa Massarelli *Facebook vom Branch Mark 20/03/2564 4 1
ธนวัฒน์ พวงเพ็ชร
(Ban Phuangphetch GSD)
Doorun vom Richy Club A-Lada vom Rinlada 19/03/2564 1 1
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
*Lynard von Melanchthon Bijoux 17/03/2564 4 2
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
*Wuff Klein-Leithawald Rika vom P.P.Luengnoktha 16/03/2564 3 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Urex vom Gebenbacher Land Bente vom Pendler 12/03/2564 1 0
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Enja vom Thanawut 11/03/2564 5 2
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Dux vom Best Changrai 10/03/2564 2 2
น.อ.กิรทัต นีระเสน
(Zeionee)
Mando von der Pakchong Venus vom P.P.M.98 09/03/2564 2 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Izmir von der Alexander *Gundy Fabare Bohemia 06/03/2564 1 2
คุณศักรินทร์ บุญเกิด
(Rottong Farm)
*Team Marlboro Enzo Aris vom Narin Club 06/03/2564 1 0
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Besta vom P.P.M.1898 05/03/2564 0 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Bax Veracruz *Fatma TEAM Gigelsfelsen 04/03/2564 1 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara *Dana von der Hopfenhalle 04/03/2564 0 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land Cimberry vom Branch Mark 03/03/2564 1 1
นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร
(Spurs Kennel)
Bentley Vom Branch Mark Hachi vom Richy Club 03/03/2564 4 2

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Bam vom Branch Mark 28/02/2564 1 0
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
*Team Marlboro Enzo Quality vom Branch Mark 28/02/2564 3 3
คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มมธุรสกุล
(3P Surat)
Rome vom Branch Mark Pair vom Nakarin Farm 27/02/2564 1 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Zillo aus Agrigento Loso vom Branch Mark 25/02/2564 2 0
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
*Wuff Klein-Leithawald Cora vom R.C.Club 23/02/2564 2 4
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
Solid vom Branch Mark Tammy vom P.P.M.98 22/02/2564 5 5
น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
(Attapool GSD)
Mando von der Pakchong Bella vom J.I.P.Farm 21/02/2564 1 2
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Wuff Klein-Leithawald Berta vom Emkendorfer Park 21/02/2564 5 2
ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี
(Chaweewan)
Toy vom Branch Mark Zina vom S.K.Farm 20/02/2564 1 0
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Pakros vom Nakarin Farm Kissy vom Maryland Songkhla 19/02/2564 5 2
คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส
(Thongthai Tour Farm)
*Wuff Klein-Leithawald *Mary vom Branch Mark 16/02/2563 3 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Evi vom Spessartblick 14/02/2564 0 2
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(Euro & Dollar Farm)
Erick vom P.P.M.98 Donna vom P.P.M.98 14/02/2564 6 4
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
Doorun vom Richy Club Ego vom Thanaphon 14/02/2564 2 2
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Zillo aus Agrigento Yahoo vom Branch Mark 12/02/2564 2 4
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Xenta vom King Phai 11/02/2564 3 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Maxi Team Agrigento 09/02/2564 1 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein *Bonus vom Branch Mark 09/02/2564 0 3
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Quax von Carrara *Xanti aus dem Haus Zygadto 09/02/2564 4 1
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
*Heron von der Burg Haidstein Quartz vom Branch Mark 09/02/2564 2 7
คุณพิชามญชุ์ เตียงเกตุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark Dana vom Kittinapa Kennel 08/02/2564 0 1
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Milow vom Himmeltal *Glucose vom Branch Mark 07/02/2564 2 2
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Fenja Kaizen 06/02/2564 2 4
คุณสายชล ขันทัง
(Aadtarapon)
Gomez vom Branch Mark Moza vom P.P.Luengnoktha 05/02/2564 2 3
คุณวีรพล กิตติพิบูลย์
(K-Knine)
Bright vom Branch Mark Alen vom K-Knine 03/02/2564 1 0
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill)
Fox pod Babou horuo Berda kar Gold 02/02/2564 2 3
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Quax von Carrara Voice vom Branch Mark 02/02/2564 0 2
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Olaf Team Agrigento Jill H.S. vom Sankampang 01/02/2564 2 2
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark Ida vom S.Chareon Farm 01/02/2564 3 2

เดือนมกราคม 2564

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern 31/01/2564 1 5
คุณสุขุม แซ่แต้
(New Wave)
Nevio von der Juchhe Honly vom New Wave 29/01/2564 1 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Westa vom S.K.Farm 25/01/2564 3 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land Gyro vom Branch Mark 24/01/2564 4 3
คุณเสรี โพธิ์ทอง
(S.P.Sriracha)
*Heron von der Burg Haidstein Amar vom Peepo Farm 24/01/2564 3 3
คุณวิรัตน์ สามศรี Doorun vom Richy Club Audy vom Khonkaen GSD 23/01/2564 0 1
คุณสมโภชน์ บุญรัตน์
(Klongrien Shepherd)
Pakros vom Nakarin Farm Zammy vom Maryland Songkhla 22/01/2564 2 5
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
(W.T.Banpong)
Jago vom R.C.Club Cita vom W.T.Banpong 18/01/2564 2 2
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark Alina vom Pichamon Kennel 16/01/2564 1 6
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
Doorun vom Richy Club Yelena vom Kusuman Farm 16/01/2564 4 4
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Yam vom P.P.M.98 16/01/2564 4 1
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Yuna von der Lars-Aue 14/01/2564 2 3
คุณสกล วรรณพงษ์
(Sakonwan Farm)
Uran vom Nan & Nice Tammy vom R.C.Club 13/01/2564 1 1
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Like vom P.P.M. Vicky vom Branch Mark 12/01/2564 3 2
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Etoo vom Bantum House A-Shelbelle vom N.T.Ayutthaya Kennel 12/01/2564 2 2
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Vanto vom P.P.Luengnoktha Tanko vom P.P.Luengnoktha 11/01/2564 2 3
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Bax Veracruz Fanny vom Thanawut 09/01/2564 5 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Sastor vom Hühnegrab *Yulka vom Hühnegrab 09/01/2564 0 1
คุณพงษ์เทพ บึงราษฎร์
(D.Dog Farm)
Doorun vom Richy Club Auto vom D.Dog Farm 07/01/2564 2 2
คุณธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์
(Anett)
*Team Marlboro Enzo *Malika vom Haus Tchorz 05/01/2564 6 3
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
*Team Marlboro Vector Quiska vom Kleinen Holzweg 05/01/2564 2 4
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Timo vom P.S.Buriram Aungpao vom Bark Land 01/01/2564 2 0

เดือนธันวาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
*Finn vom Römerhain JoJo vom S.T. 90 26/12/2563 4 3
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Pakros vom Nakarin Farm Olive vom Nakarin Farm 25/12/2563 2 7
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia 21/12/2563 2 1
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Pakros vom Nakarin Farm Grace vom Thanasap Garden 19/12/2563 2 1
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Finn vom Römerhain *Iska Kaizen 19/12/2563 3 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Tanya vom P.P. Luengnoktha 16/12/2563 1 3
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Chalie vom Best Changrai 12/12/2563 0 2
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
Dingo von der Pakchong Rena von der Pakchong 12/12/2563 3 1
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
*Heron von der Burg Haidstein Quartz vom Branch Mark 09/12/2563 2 8
นายกิตติธัช อมรฤทธิ์
(Kittituch)
*Wuff Klein-Leithawald Berly vom Phanu Buriram 06/12/2563 2 1
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Bax Veracruz Yora von der Pakchong 05/12/2563 2 3

เดือนพฤศจิกายน 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Quolle vom Team Hühnegrab 28/11/2563 2 0
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Etoo vom Bantum House Anna vom Oldieshaus 28/11/2563 0 3
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Henry vom Wolfsheim *Xilla Oger Schloss 20/11/2563 6 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Panda vom P.P.M.98 18/11/2563 1 5
คุณวิชัย คำบุศย์
(Haus Khamboos)
Bentley vom Branch Mark Desy vom Bandit Buriram 16/11/2563 3 2
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Bax Veracruz *Great vom Branch Mark 16/11/2563 1 1
คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Wuff Klein-Leithawald Nancy vom Sutinee 15/11/2563 8 4
คุณธนากร เวชสิทธิ์
(Thanasap Garden)
Western vom Branch Mark Wenoz vom Maryland Songkhla 13/11/2563 4 1
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
*Wuff Klein-Leithawald Avenger vom P.P.M.98 11/11/2563 1 0
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Team Marlboro Enzo Pandy von der Pakchong 10/11/2563 2 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Elsa von der Stadt Mosbach 09/11/2563 2 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Team Marlboro Vector *Edra vom Finkenschlag 08/11/2563 3 2
คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Bax Veracruz Nanny vom Sutinee 07/11/2563 1 3
คุณวรัยวรรณ บรุ๊คแมน
(Brave Bark Kennel)
*Team Marlboro Enzo Zora vom P.P.M.98 06/11/2563 2 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Whillo vom Klostermoor *Fina vom Römerhain 01/11/2563 2 0
คุณประสิทธิ์ สำโรง
(Yasothon Kennel)
*Wuff Klein-Leithawald Oil vom P.P.Luengnoktha 01/11/2563 1 3

เดือนตุลาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Naro vom R.C.Club Donna vom Karsemlit 30/10/2563 0 3
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Olaf Team Agrigento *Hailey Kaizen 29/10/2563 0 2
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
*Finn vom Römerhain Monika vom S.T. 90 17/10/2563 0 5
คุณไวพจน์ แพงมา
(Khonkean GSD)
*Bax Veracruz Anny vom Khonkean GSD 08/10/2563 3 1
คุณวรัยวรรณ บรุ๊คแมน
(Brave Bark Kennel)
*Libero von Aducht Yaya vom Piyamit Farm 03/10/2563 2 0

เดือนกันยายน 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Olaf Team Agrigento Lizzy van de Mauritshoek 27/09/2563 2 3
คุณวีรพล กิตติพิบูลย์
(K-Knine)
Bright vom Branch Mark Bovy vom R.C.Club 24/09/2563 3 2
บรรจง เครซตาน
(Banjong Farm)
Doorun vom Richy Club Laila vom Schmiedefeuer 23/09/2563 0 2
คุณเจษฎา คลังเพชร
(Phichit GSD)
*Boeing vom Branch Mark Vega vom Branch Mark 20/09/2563 0 3
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
(Von der 908)
*Irak vom Teufelshang *Pearl vom Sattelberg 19/09/2563 4 2
ธนวัฒน์ พวงเพ็ชร
(Ban Phuangphetch GSD)
Doorun vom Richy Club A-Lada vom Rinlada 19/09/2563 0 3
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Gipsy vom Chareondewan 18/09/2563 0 3
คุณฉลอง กวินเฟื่องฟูกุล
(Chalongchai Farm)
Bayern vom Branch Mark Dollar vom Karsemlit 17/09/2563 5 1
คุณสุริยา ไชยแสน
(SK Mahasarakham)
Bentley vom Branch Mark Aura vom T.S.Nondindaeng 12/09/2563 0 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Western vom Branch Mark Bonny vom Branch Mark 04/09/2563 1 2
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Lea von der Plassenburg 03/09/2563 3 3

เดือนสิงหาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill)
Fox pod Babou horuo Dascha z. Krainu Tura 30/08/2563 1 1
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Zelli von der Pakchong 30/08/2563 2 3
คุณสาโรจน์ ปกาเวสา
(Tidarud Farm)
*Zillo aus Agrigento Jive vom T.P.Chaiyaphum 27/08/2563 0 1
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Bax Veracruz Gaby vom P.P.M.98 26/08/2563 1 4
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Milow vom Himmeltal Yahoo vom Branch Mark 23/08/2563 0 2
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Estee vom Thamai GSD 19/08/2563 1 2
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Team Marlboro Enzo Berta vom Emkendorfer Park 11/08/2563 3 0
คุณอดิเรก เอกสินิทธ์กุล
(Haus Shepler)
*Zillo aus Agrigento Queeny vom R.C.Club 10/08/2563 2 0
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Mary vom Branch Mark 04/08/2563 2 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara *Gundy Fabare Bohemia 01/08/2563 5 6

เดือนกรกฎาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara *Zeiss vom Branch Mark 29/07/2563 2 4
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Ebay von der Pakchong Fino von der Pakkhlong 29/07/2563 2 5
คุณไวพจน์ แพงมา
(Khonkean GSD)
*Wuff Klein-Leithawald Dell vom Kittinapa Kennel 27/07/2563 2 2
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Spencer di Casa Massarelli *Ilary vom Winnloh 24/07/2563 3 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia Gyro vom Branch Mark 17/07/2563 2 0
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Wuff Klein-Leithawald Fanny vom Thanawut 08/07/2563 3 4
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Quanta vom Wiset Farm 05/07/2563 5 2
คุณสุริยา ไชยแสน
(SK Mahasarakham)
Doorun vom Richy Club Audy vom Khonkaen GSD 04/07/2563 4 3
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg 03/07/2563 5 3
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Jacksen vom La'Mirage *Xanti aus dem Haus Zygadto 02/07/2563 3 1

เดือนมิถุนายน 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Pakros vom Nakarin Farm Olive vom Nakarin Farm 30/06/2563 3 3
คุณธนากร เวชสิทธิ์
(Thanasap Garden)
Western vom Branch Mark Wenoz vom Maryland Songkhla 23/06/2563 1 0
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(Euro & Dollar Farm)
Erick vom P.P.M.98 Donna vom P.P.M.98 19/06/2563 4 3
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
Doorun vom Richy Club Lady vom Kusuman Farm 18/06/2563 1 3
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Team Marlboro Vector Ushka vom Lärchenhain 10/06/2563 1 5
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Peejay von der Lars-Aue Sabina vom Branch Mark 03/06/2563 2 1
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Dux vom Best Changrai 01/06/2563 0 1

เดือนพฤษภาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
*Team Marlboro Vector Bijoux 31/05/2563 0 3
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
Warsteiner von Gebruder Grimm Nunoi vom Branch Mark 29/05/2563 0 2
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Bodie vom Branch Mark 28/05/2563 3 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Nero von Ghattas Lilly Kaizen 28/05/2563 5 2
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Libero von Aducht Facebook vom Branch Mark 18/05/2563 2 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Unox vom S.K.Farm Mara vom Nan & Nice 12/05/2563 2 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Windy vom Nan & Nice 11/05/2563 1 3
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Etoo vom Bantum House A-Shelbelle vom N.T.Ayutthaya Kennel 06/05/2563 2 0
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Cara vom Pu Nakhonprathom 05/05/2563 1 1
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
Sonar Emsi-Haus Ferbie vom Wiset Farm 02/05/2563 1 4

เดือนเมษายน 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
*Wuff Klein-Leithawald Amita vom Branch Mark 29/04/2563 3 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Lennox van de Mauritshoek Dolly vom P.P.M.98 28/04/2563 1 0
คุณลลิตา ศรีสมุทร
(Srisamut Farm)
*Team Marlboro Enzo Yuna von der Lars-Aue 27/04/2563 1 5
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Ugano vom Hanneß Joy Harley Shepherd vom Sankampang 26/04/2563 1 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Anna vom Thongthai Tour 22/04/2563 0 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Peejay von der Lars-Aue Ready vom Branch Mark 21/04/2563 2 2
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Companion)
*Irak vom Teufelshang *Körby von Pentavita 21/04/2563 3 3
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Wuff Klein-Leithawald *Yora von der Pakchong 16/04/2563 2 6
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Ugano vom Hanneß Kessy van de Mauritshoek 15/04/2563 2 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Farukh vom Aleks Birkenstrasse *Diva van't Groot-Fehn 14/04/2563 2 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Mama vom Branch Mark 14/04/2563 1 3
คุณธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์
(Anett)
*Team Marlboro Enzo *Malika vom Haus Tchorz 14/04/2563 2 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Anton vom Emkendorfer Park Crisy vom P.P.M.Hatyai 12/04/2563 3 4
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Etoo vom Bantum House Bata vom P.P.M.98 09/04/2563 1 2
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Companion)
*Quinn vom Wieratal *Hiba-Maiga von Pentavita 05/04/2563 5 0
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Henko vom Holtkämper Hof *Roma vom Team Hühnegrab 03/04/2563 1 7
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
*Cami von Pallas Athene *Xena Grunemont 03/04/2563 5 4

เดือนมีนาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Great vom Branch Mark 29/03/2563 4 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Netzer von Aducht *Bam vom Branch Mark 26/03/2563 0 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Get von der Pakchong Anke vom Mangkon Kennel 25/03/2563 0 1
คุณเจษฎา คลังเพชร
(พิจิตร จี.เอส.ดี.)
Noris vom Branch Mark Dimka vom P.Phitsanulok 23/03/2563 1 1
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Zillo aus Agrigento *Eva vom Branch Mark 23/03/2563 2 1
คุณธนันชัย นิลกลาง
(Thananchai Farm)
Zoko Emsi-Haus Baron vom Thananchai Farm 22/03/2563 4 4
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Eros di Casa Massarelli Daisy von der Werther-Mühle 20/03/2563 1 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht *Vanta von der Pakchong 19/03/2563 2 1
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
(W.T.Banpong)
Jago vom R.C.Club Cita vom W.T.Banpong 18/03/2563 0 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Get von der Pakchong Yenta von der Pakchong 17/03/2563 6 3
คุณนพรุจ ด่านสุวรรณ
(Samatha Kennel)
*Wuff Klein-Leithawald Berna von der Pakchong 17/03/2563 1 3
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
*Cami von Pallas Athene Zara von der Pakchong 16/03/2563 1 2
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Olaf Team Agrigento Jill H.S. vom Sankampang 09/03/2563 3 2
คุณสุริยา ไชยแสน
(SK Mahasarakham)
Doorun vom Richy Club Emma vom Thanawut 07/03/2563 5 3
คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Wuff Klein-Leithawald Nancy vom Sutinee 03/03/2563 5 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Cami von Pallas Athene Zita vom P.P.M.98 03/03/2563 3 6
คุณฉลอง กวินเฟื่องฟูกุล
(Chalongchai Farm)
P-First vom Branch Mark Dollar vom Karsemlit 03/03/2563 5 1

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Peejay von der Lars-Aue Estee vom Thamai GSD 29/02/2563 1 1
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Naro vom R.C.Club Xavier vom Karsemlit 28/02/2563 4 4
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Anton vom Emkendorfer Park Guitar vom Branch Mark 27/02/2563 4 5
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill)
AJK z Doliny Łubianki Dascha z. Krainu Tura 23/02/2563 1 2
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Kaspar von Tronje *Quolle vom Team Hühnegrab 19/02/2563 2 3
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Gipsy vom Chareondewan 18/02/2563 2 5
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Libero von Aducht Loso vom Branch Mark 18/02/2563 1 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quenn von der Piste Trophe *Elsa von der Stadt Mosbach 17/02/2563 2 7
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Like vom P.P.M. Vicky vom Branch Mark 17/02/2563 2 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Xenza vom Branch Mark 15/02/2563 1 1
คุณวสันต์ อรินเป็ง
(Happy Dog GSD)
*Team Marlboro Vector Uzzi vom P.P.M.98 12/02/2563 2 4
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Chilli vom Emkendorfer Park 10/02/2563 5 3
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
Tevez von Aducht Tammy vom P.P.M.98 09/02/2563 2 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Gerdy Fabare Bohemia 07/02/2563 4 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Optimus Team Agrigento *Maxi Team Agrigento 07/02/2563 2 0
จ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
*Peejay von der Lars-Aue Kiwi von der Pakchong 05/02/2563 0 4
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
*Wuff Klein-Leithawald Felena vom P.P.M.98 05/02/2563 5 3
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
*Kimo vom Schloß Rügland JoJo vom S.T. 90 05/02/2563 1 3

เดือนมกราคม 2563

2

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark Alina vom Pichamon Kennel 28/01/2563 4 4
น.อ.กิรทัต นีระเสน
(Zeionee)
25/01/2563 1 5
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill)
AJK z Doliny Łubianki Berda kar Gold 15/01/2563 3 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Eros di Casa Massarelli Joint vom Branch Mark 10/01/2563 3 6
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Barus von Pallas Athene Iska Kaizen 10/01/2563 3 4
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Vector Zelli von der Pakchong 09/01/2563 3 4
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
*Yes degli Achei Avenge vom P.P.M.98 05/01/2563 1 1
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Pakros vom Nakarin Farm Hara vom Thanasap Garden 01/01/2563 4 3

เดือนธันวาคม 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Anton vom Emkendorfer Park Westa vom S.K.Farm 30/12/2562 7 2
คุณสมชาย มิ่งไม้ *Hoogan degli Achei *Horga vom Thanaphon 25/12/2562 2 2
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Pakros vom Nakarin Farm Grace vom Nakarin Farm 16/12/2562 2 4
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Conan vom Bauernhof Enja vom Thanawut 15/12/2562 1 0
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Rom Splitberg Dana vom Splitberg 15/12/2562 0 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Fayet zur Medbacher Mühle 14/12/2562 2 3
คุณประสิทธิ์ สำโรง
(Yasothon Kennel)
*Wuff Klein-Leithawald Oil vom P.P.Luengnoktha 13/12/2562 1 2
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Companion)
*Irak vom Teufelshang Nala vom Weinbergblick 12/12/2562 2 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Eagle vom Bangkruai Kennel Conny vom Nan & Nice 10/12/2562 5 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht Lean vom Elbe-Saale-Winkel 09/12/2562 5 3
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
*Yes degli Achei Lady vom Kusuman Farm 09/12/2562 1 1
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Mary vom Branch Mark 05/12/2562 1 4

เดือนพฤศจิกายน 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณกษิดิศ สวนสาร
(Nan Nakhon Kennel)
*Tonny vom Streek Freedom vom Branch Mark 30/11/2562 1 2
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
(Bansuan G.S.D.Lamphun)
*Olaf Team Agrigento Besta vom Haus Shepler 28/11/2562 4 1
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Yes degli Achei Gaby vom P.P.M.98 27/11/2562 1 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Trude vom Emkendorfer Park 24/11/2562 4 4
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Fetz von der Pakkhlong Benta vom Triton Farm 23/11/2562 3 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Yes degli Achei *Babka vom Emkendorfer Park 21/11/2562 6 4
คุณสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
(Real Dog)
Balu vom Liesbachtal Lozy vom Hunter Dog 17/11/2562 1 4
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Barus von Pallas Athene *Rika zum Gigelsfelsen 16/11/2562 1 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle 15/11/2562 0 1
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Farukh vom Aleks Birkenstrasse Zenda vom Branch Mark 13/11/2562 2 3
จ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
Bright vom Branch Mark Wicky vom Karsemlit 11/11/2562 3 3
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Pogba vom Branch Mark Vega vom Branch Mark 10/11/2562 1 3
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
(Bansuan G.S.D.Lamphun)
*Olaf Team Agrigento Vanda vom P.P.Luengnoktha 10/11/2562 1 1

เดือนตุลาคม 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark I-da von der Pakchong 31/10/2562 2 4
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Milow vom Himmeltal Yahoo vom Branch Mark 30/10/2562 4 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Finna vom Pu Nakhonprathom 24/10/2562 4 5
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Qatar vom Branch Mark Nicky vom P.P.M.Hatyai 22/10/2562 5 2
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Barus von Pallas Athene Kia Splitberg 21/10/2562 2 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Qatar vom Branch Mark Xenta vom King Phai 19/10/2562 2 4
คุณกนก บุญย้อยหยัด
(Knokke)
*Milow vom Himmeltal *Sydney vom St.-Michaels-Berg 12/10/2562 5 4
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Qatar vom Branch Mark Dolly vom P.P.M.98 08/10/2562 6 5
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Team Marlboro Vector Ready vom Branch Mark 05/10/2562 4 3
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark Dana vom Kittinapa Kennel 01/10/2562 2 3

เดือนกันยายน 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Ugano vom Hanneß Lizzy van de Mauritshoek 30/09/2562 4 5
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht *Venta von der Pakchong 28/09/2562 3 5
น.อ.กิรทัต นีระเสน
(Zeionee)
Bright vom Branch Mark Darlene vom Kittinapa Kennel 25/09/2562 4 7
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Tevez von Aducht Berta vom Emkendorfer Park 24/09/2562 2 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Qatar vom Branch Mark Zabbi vom Branch Mark 05/09/2562 2 1
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Vector Sabina vom Branch Mark 02/09/2562 1 3

เดือนสิงหาคม 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
บรรจง เครซตาน
(A.P.Farm)
*Yes degli Achei Laila vom Schmiedefeuer 29/08/2562 0 6
คุณธนากร เวชสิทธิ์
(Thanasap Garden)
Western vom Branch Mark Earn vom Thanasap Garden 21/08/2562 1 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Grace zur Medbacher Mühle 20/08/2562 1 2
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Symon Di Casa Massarelli Gundy Fabare Bohemia 19/08/2562 3 2
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill เยอรมันฯ)
Fox pod Babou horuo Dascha z. Krainu Tura 09/08/2562 2 3

เดือนกรกฎาคม 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Xenza vom Branch Mark 24/07/2562 0 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Emeli von der Schanzlache 21/07/2562 3 2
คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มมธุรสกุล
(3P Surat)
Eric vom Branch Mark Pair vom Nakarin Farm 17/07/2562 3 0
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Dux vom Best Changrai 15/07/2562 8 2
คุณสมชาย มิ่งไม้ Bogie vom Natchanon Farm Horga vom Thanaphon 10/07/2562 4 5
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Olaf Team Agrigento June H.S. vom Sankampang 05/07/2562 5 3
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
*Ugano vom Hanneß Zara von der Pakchong 04/07/2562 4 3

เดือนมิถุนายน 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Percy von der Sudheimer Linde *Bonus vom Branch Mark 30/06/2562 4 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Netzer von Aducht Bente vom Pendler 25/06/2562 3 4
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Like vom P.P.M. Vicky vom Branch Mark 24/06/2562 3 0
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Razar vom Branch Mark Dena vom Nan & Nice 12/06/2562 0 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Get von der Pakchong Anke vom Mangkon Kennel 12/06/2562 4 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Yois de Intercanina 05/06/2562 1 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Razor vom Branch Mark Conny vom Nan & Nice 01/06/2562 4 1

เดือนพฤษภาคม 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี
(ฉวีวัลย์)
Razor vom Branch Mark Zina vom S.K.Farm 30/05/2562 5 2
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag 24/05/2562 7 4
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Eros di Casa Massarelli Vega vom Branch Mark 24/05/2562 2 3
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Hippy vom Branch Mark Ida vom Nan & Nice 24/05/2562 3 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Windy vom Nan & Nice 21/05/2562 4 2
คุณภัทรชัย บุญวงศ์
(P.B. Farm)
*Milow vom Himmeltal *Glucose vom Branch Mark 18/05/2562 4 1
คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มมธุรสกุล
(3P Surat)
Eric vom Branch Mark Pairy vom Nakarin Farm 08/05/2562 5 2
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Libero von Aducht Zenta vom Branch Mark 07/05/2562 4 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Eros di Casa Massarelli *Rika zum Gigelsfelsen 06/05/2562 2 0
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Chalie vom Best Changrai 01/05/2562 4 4

เดือนเมษายน 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณธนากร เวชสิทธิ์
(Thanasap Garden)
Western vom Branch Mark Enka vom Thanawut 29/04/2562 2 3
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Tevez von Aducht *Vanta von der Pakchong 19/04/2562 0 3
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Farukh vom Aleks Birkenstrasse *Spear vom Hunter Dog 18/04/2562 3 1
คุณนิมิตร ชมภูทอง
(Ger-high Mahasarakham)
*Ugano vom Hanneß Emma vom Thanawut 18/04/2562 4 6
คุณสมพงษ์ ทวีโล
(Taweelo Farm)
Eddy vom Bauernhof Anny vom Pink Daimond 15/04/2562 0 1
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
Xello Fenja Kaizen 15/04/2562 2 5
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Ugano vom Hanneß *Yora von der Pakchong 14/04/2562 2 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Bobby vom Nan & Nice Donna vom Karsemlit 14/04/2562 2 3
คุณนรินทร์ รวมวงศ์
(Rinlada Farm)
Harko vom Nan & Nice Hunda vom Nan & Nice 13/04/2562 3 3
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
(Bansuan G.S.D.Lamphun)
*Tonny vom Streek Connie vom S.K.Farm 12/04/2562 6 6
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark Alina vom Pichamon Kennel 09/04/2562 0 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle 05/04/2562 0 3
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
*Tevez von Aducht *Xena Grunemont 04/04/2562 4 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie *Left vom Branch Mark 02/04/2562 2 0

เดือนมีนาคม 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณเทอดศักดิ์ หนูสม
(Patthalung GSD)
Army vom Thanasap Garden Nazza vom Maryland Songkhla 29/03/2562 3 5
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Companion)
*Quinn vom Wieratal *Körby von Pentavita 29/03/2562 2 4
คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด
(Fifaone Korat)
Razor vom Branch Mark Dolly vom Karsemlit 26/03/2562 2 3
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Barus von Pallas Athene Jastin vom R.C.Club 25/03/2562 1 1
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill เยอรมันฯ)
AJK z Doliny Łubianki Xanja Grajan 25/03/2562 2 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Netzer von Aducht *Gerdy Fabare Bohemia 25/03/2562 1 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Yes degli Achei *Mary vom Branch Mark 20/03/2562 3 4
คุณบัณฑิต สลุปพล
(Bandit Buriram)
Zoko Emsi-Haus Bebera vom Rocket Kennel 16/03/2562 1 1
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Libero von Aducht Estee vom Thamai GSD 12/03/2562 1 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Trude vom Emkendorfer Park 12/03/2562 7 2
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Hobby vom Kusuman Farm 10/03/2562 3 3
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Olaf Team Agrigento Kessy van der Mauritshoek 07/03/2562 5 2
คุณกนก บุญย้อยหยัด
(Knokke)
*Quenn von der Piste Trophe *Sydney vom St.-Michaels-Berg 06/03/2562 5 7
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Cesar vom Karsemlit Teya vom Karsemlit 05/03/2562 3 5

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Zoko Emsi-Haus Ang-pao vom Bark Land 27/02/2562 3 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Joey vom Branch Mark Dolly vom P.P.M.98 26/02/2562 5 1
จ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
Bright vom Branch Mark Kiwi von der Pakchong 25/02/2562 4 4
น.ส.เชอร์รี่ สองสี
(Aopzine)
P-First vom Branch Mark Gass von der Pakchong 24/02/2562 3 1
คุณบัณฑิต สลุปพล
(Bandit Buriram)
Zoko Emsi-Haus Magi Emsi-Haus 21/02/2562 3 2
คุณภาณุ อินยะโพธิ์
(Phanu Buriram)
*Milow vom Himmeltal July vom R.C.Club 18/02/2562 1 2
คุณสัญชัย โอภาสวัชรานนท์ *Ugano vom Hanneß Iron vom T.P.Chaiyaphum 16/02/2562 5 1
คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด
(Fifaone Korat)
Yooting vom Karsemlit Wandy vom Nan & Nice 15/02/2562 1 1
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Honey vom Kusuman Farm 14/02/2562 5 4
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Ugano vom Hanneß *Lea von der Plassenburg 11/02/2562 0 7
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Unox vom S.K.Farm Boling vom Pu Nakhonprathom 11/02/2562 1 1
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Hope vom Kusuman Farm 10/02/2562 3 4
คุณคงเดช เรืองนาม Lumen vom Branch Mark Dollar vom Karsemlit 08/02/2562 4 2
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Western vom Branch Mark Olive vom Nakarin Farm 07/02/2562 5 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Joey vom Branch Mark Oly vom P.P.M. 07/02/2562 2 8
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Barus von Pallas Athene *Qeen vom R.C.Club 03/02/2562 4 2

เดือนมกราคม 2562

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark I-da von der Pakchong 31/01/2562 8 2
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Ugano vom Hanneß *Great vom Branch Mark 29/01/2562 0 6
คุณธนากร เวชสิทธิ์
(Thanasap Garden)
Army vom Thanasap Garden Earn vom Thanasap Garden 29/01/2562 3 5
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
*Yes degli Achei Felena vom P.P.M.98 24/01/2562 3 3
คุณชูพงษ์ อุดมวิทยาไกร
(WC. Udom Farm)
*Libero von Aducht Nanda vom Nan & Nice 24/01/2562 1 0
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Rom Splitberg Charon von der Pakchong 23/01/2562 5 2
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Ugano vom Hanneß *Babka vom Emkendorfer Park 23/01/2562 4 5
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Get von der Pakchong Zara von der Pakchong 17/01/2562 2 1
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Ugano vom Hanneß *Chilli vom Emkendorfer Park 14/01/2562 4 4
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Hado vom Chareondewan Mara vom Nan & Nice 12/01/2562 3 4
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Barus von Pallas Athene *Rika zum Gigelsfelsen 10/01/2562 3 2
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
Pacco Emsi-Haus Malta Haus Bifo 03/01/2562 1 2

เดือนธันวาคม 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Perfect Companion)
*Ouzo vom Heidhof *Hiba-Maiga von Pentavita 31/12/2561 3 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Onglee von der Pakchong 27/12/2561 6 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Hado vom Chareondewan Gipsy vom Chareondewan 25/12/2561 2 1
คุณธนากร เวชสิทธิ์
(Thanasap Garden)
Western vom Branch Mark Chakira vom Thanasap Garden 22/12/2561 1 2
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
(Von der 908)
*Kenzo vom Barbatus *Pearl vom Sattelberg 20/12/2561 3 2
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Rai Sangdao)
*Bordy Blendy *Panja vom Riemsloherwald 20/12/2561 2 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Zafiro vom Suentelstein *Bonus vom Branch Mark 20/12/2561 6 3
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark Ida vom S.Chareon Farm 18/12/2561 5 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie *Xenza vom Branch Mark 17/12/2561 3 1
คุณศิฆายุ เทพวงษ์
(Noah Kennel)
Jakob vom K.B.Farm Queuty vom Nan & Nice 15/12/2561 5 1
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill เยอรมันฯ)
Fox pod Babou horuo Dascha z. Krainu Tura 15/12/2561 2 1
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Iska Kaizen 12/12/2561 4 1
คุณสุขุม แซ่แต้
(New Wave)
*Kimo vom Schloß Rügland Donut vom New Wave 10/12/2561 2 3
คุณสุลาภ บัวชื่น
(Maryland Songkhla)
Castrol von der Pakchong Pissa vom Maryland Songkhla 10/12/2561 4 3
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Rom Splitberg Dana vom Splitberg 10/12/2561 3 1
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Olaf Team Agrigento *Rapunzel von Gebrüder Grimm 09/12/2561 3 3
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
(Von der 908)
Max od Sehera Dena vom Saeng Dao Kennel 04/12/2561 0 6
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
*Ugano vom Hanneß Lady vom Kusuman Farm 04/12/2561 6 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Eros di Casa Massarelli *Glucose vom Branch Mark 02/12/2561 2 2

เดือนพฤศจิกายน 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพงษ์พันธุ์ วรรธนศิริโชติ
(Sheep Dog)
*Yes degli Achei Jora vom S.Chareon Farm 27/11/2561 2 3
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Ama vom Pu Nakhonprathom 23/11/2561 5 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Get von der Pakchong Anke vom Mangkon Kennel 21/11/2561 2 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Cesar vom Karsemlit Dena vom Nan & Nice 20/11/2561 1 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Yooting vom Karsemlit Conny vom Nan & Nice 15/11/2561 3 4
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Zombi vom R.C.Club Fina von der Pakkhlong 15/11/2561 1 6
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Windy vom Nan & Nice 09/11/2561 2 0
คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต
(K.S.Pattaya)
*Yes degli Achei Xarin vom Kingphai Haus 08/11/2561 1 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Lean vom Elbe-Saale-Winkel 05/11/2561 2 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Kaspar von Tronje *Yois de Intercanina 05/11/2561 4 1
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
*Kimo vom Schloß Rügland JoJo vom S.T. 90 03/11/2561 2 1
คุณณรงค์ นรินยา
(Narin Club)
*Yes degli Achei Noina vom Branch Mark 02/11/2561 1 3

เดือนตุลาคม 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Eric vom Branch Mark Gift vom Nakarin Farm 29/10/2561 4 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Hado vom Chareondewan Mara vom Nan & Nice 29/10/2561 3 7
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
*Tevez von Aducht Nunoi vom Branch Mark 28/10/2561 4 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Get von der Pakchong Gana von der Pakchong 16/10/2561 4 1
คุณอนุศาสน์ ทรัพย์ขำ
(Manee Kennel)
Bright vom Branch Mark Elda vom P.S.Buriram 09/10/2561 2 3
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Zoko Emsi-Haus *Zala vom Timohaus 08/10/2561 2 4
คุณอิทธิพร สุขเกษม
(Triton Farm)
Passo Emsi-Haus A.Ta vom Triton Farm 07/10/2561 2 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Finn von der Piste Trophe *Fayet zur Medbacher Mühle 06/10/2561 1 6
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
*Master Terra Silva *Optima Emsi-Haus 05/10/2561 1 0
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Gommez von Aducht Bionie vom Branch Mark 04/10/2561 3 1
คุณนครินทร์ รวมวงษ์
(Rinlada Farm)
Harko vom Nan & Nice Hunka vom Nan & Nice 03/10/2561 3 3

เดือนกันยายน 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณมงคล บุญมาก
(Chok Mongkon Kennel)
Tevez von Aducht *Lexy von Hamyar 29/09/2561 3 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht *Zelli von der Werther Mühle 26/09/2561 3 3
คุณบรรลัง สินประกอบ
(Red House Farm)
*Wesly von der Orangerie *Ready vom Branch Mark 25/09/2561 3 4
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Zafiro vom Suentelstein Donna vom T.P.Chaiyaphum 25/09/2561 2 1
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์
(Muangkorn Farm)
Dack vom Nakarin Farm Engie von der Pakchong 21/09/2561 2 0
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Tevez von Aducht *Vanta von der Pakchong 19/09/2561 4 4
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht Berta vom Emkendorfer Park 13/09/2561 3 2
คุณประสิทธิ์ สำโรง *Yes degli Achei Oil vom P.P.Luengnoktha 12/09/2561 3 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie *Grace zur Medbacher Mühle 08/09/2561 0 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie *Honda vom Pendler 06/09/2561 4 0
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Zoko Emsi-Haus Aungpao vom Barkland 05/09/2561 3 0
คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด
(Fifaone Korat)
Bobby vom Nan & Nice Dolly vom Karsemlit 05/09/2561 2 3

เดือนสิงหาคม 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Eros di Casa Massarelli *Emeli von der Schanzlache 31/08/2561 2 2
คุณภาณุ อินยะโพธิ์
(Phanu Buriram)
Speed von Gebrüder Grimm Elma vom P.S.Buriram 29/08/2561 1 6
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Zombi vom R.C.Club Fuji von der Pakkhlong 28/08/2561 2 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg 25/08/2561 4 1
คุณสุขุม แซ่แต้
(New Wave)
*Kimo vom Schloß Rügland Gina vom New Wave 19/08/2561 0 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht Estee vom Thamai GSD 19/08/2561 4 3
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Anna vom Thongthai Tour 18/08/2561 2 1
คุณภาณุ อินยะโพธิ์
(Phanu Buriram)
Speed von Gebrüder Grimm Babara vom Rocket Kennel 01/08/2561 0 1

เดือนกรกฎาคม 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณเทิดศักดิ์ หนูสม Army vom Thanasap Garden Nazza vom Maryland Songkhla 22/07/2561 0 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Quattro vom Streek *Spear vom Hunter Dog 21/07/2561 0 1
คุณไวพจน์ แพงมา
(ขอนแก่น จี.เอส.ดี.)
*Yes degli Achei Dell vom Kittinapa Kennel 18/07/2561 5 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht Quanta von der Pakchong 16/07/2561 1 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Nemo von der Schmiede *Rika zum Gigelsfelsen 14/07/2561 3 0
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Cyrus vom Osterberger-Land Hailey Kaizen 08/07/2561 0 3
คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด
(Fifaone Korat)
Yooting vom Karsemlit Wandy vom Nan & Nice 08/07/2561 2 4
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
*Anton vom Emkendorfer Park Felena vom P.P.M.98 03/07/2561 4 2
คุณสุนทร ชูชัย
(Sunthorn Farm)
Army vom Thanasap Garden Bonny vom Muangkorn Farm 01/07/2561 3 2

เดือนมิถุนายน 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Eros di Casa Massarelli *Trude vom Emkendorfer Park 26/06/2561 1 4
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht Laika von der Pakchong 20/06/2561 2 2
คุณอิทธิพร สุขเกษม
(Triton Farm)
Uri von der Salzteichaue Fifi vom Team Panoniansee 17/06/2561 3 0
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht Onglee von der Pakchong 16/06/2561 1 4
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Zombi vom R.C.Club Cindy von der Pakkhlong 15/06/2561 4 1
คุณมงคล บุญมาก
(Chok Mongkon Kennel)
Tevez von Aducht Hemy von der Pakchong 11/06/2561 3 3
คุณธนภณ ธนะสีรังกูร
(Thanaphon Farm)
*Yes degli Achei *Zoda vom R.C.Club 07/06/2561 3 7

เดือนพฤษภาคม 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Yes degli Achei *Jola vom Finkenschlag 30/05/2561 1 1
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Yes degli Achei *Chilli vom Emkendorfer Park 26/05/2561 3 4
คุณธนากร เวชสิทธิ์
(Thanasap Garden)
Western vom Branch Mark Dollar vom N & T Farm 25/05/2561 2 2
คุณพายุ ดามาพงษ์
(T.P.Chaiyaphum)
*Yes degli Achei *Sela vom R.C.Club 25/05/2561 2 2
คุณวีรพล กิตติพิบูลย์
(K-Knine)
Tevez von Aducht Bovy vom R.C.Club 25/05/2561 3 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Hado vom Chareondewan Gipsy vom Chareondewan 25/05/2561 1 3
คุณสุลาภ บัวชื่น
(Maryland Songkhla)
Lasso vom S.K.Farm Pissa vom Maryland Songkhla 24/05/2561 3 1
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Bobby vom Nan & Nice Katy vom Karsemlit 19/05/2561 2 1
คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ
(Thanawut)
*Kimo vom Schloß Rügland *Cony von der Pakchong 18/05/2561 3 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie Daisy von der Werther-Mühle 13/05/2561 0 4
คุณคมน์ธรณ์ มีพร้อม
(KM1 Team)
Arther vom Chuenchom Farm Connie vom P.P.M.Hatyai 11/05/2561 1 1
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
(W.T.Banpong)
Figo von der Pakchong Audi vom W.T.Banpong 09/05/2561 6 1
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Yooting vom Karsemlit Conny vom Nan & Nice 08/05/2561 2 6
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie *Glucose vom Branch Mark 06/05/2561 2 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Yooting vom Karsemlit Dena vom Nan & Nice 06/05/2561 3 4
น.ต.กิรทัต นีระเสน
(Aireagle)
*Anton vom Emkendorfer Park Connie vom Muangling 06/05/2561 3 1
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Alex vom Barkland Bana vom P.P.Surin Club 05/05/2561 3 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Eros di Casa Massarelli Dao von der Werther-Mühle 03/05/2561 4 3
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark I-da von der Pakchong 02/05/2561 2 4

เดือนเมษายน 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Unox vom S.K.Farm Cara vom Pu Nakhonprathom 29/04/2561 3 2
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark Dana vom Kittinapa Kennel 28/04/2561 3 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie *Xamora de Intercanina 25/04/2561 2 6
คุณอภิสิทธิ์ นิตย์ลาภ Zoko Emsi-Haus Cita vom Bantum House 25/04/2561 1 0
คุณธนากร เวชสิทธิ์
(Thanasap Garden)
Western vom Branch Mark Chakira vom Thanasap Garden 22/04/2561 1 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Gommez von Aducht Ida vom Nan & Nice 20/04/2561 2 2
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
Pacco Emsi-Haus Alice vom Bantum House 20/04/2561 3 2
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
*Gainsbar des Hauts de Fentanines *Zara von den zwei Steinen 20/04/2561 4 4
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
*Tonny vom Streek Anka vom Champ Kennel 17/04/2561 3 6
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
Pacco Emsi-Haus Anna vom Bark Land 15/04/2561 2 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Yooting vom Karsemlit Trya vom Karsemlit 11/04/2561 2 1
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Dack vom Nakarin Farm Gift vom Nakarin Farm 07/04/2561 5 2
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
(Hunter Dog)
Hogen von der Pakchong Nanzy vom Hunter Dog 06/04/2561 1 1
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Guitar vom Branch Mark 02/04/2561 5 4
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
(Hunter Dog)
Iron vom Hunter Dog Fendy Team von Helden 01/04/2561 1 3
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht Lean vom Elbe-Saale-Winkel 01/04/2561 3 5
คุณมงคล บุญมาก
(Chok Mongkon Kennel)
Tevez von Aducht Chloe vom Tanakit Farm 01/04/2561 3 6

เดือนมีนาคม 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill เยอรมันฯ)
Aik z Doliny Lubjank Dascha z. Krainu Tura 31/03/2561 1 6
คุณพายุ ดามาพงษ์
(T.P.Chaiyaphum)
*Yes degli Achei Google vom T.P.Chaiyaphum 30/03/2561 2 1
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Honey vom Kusuman Farm 26/03/2561 4 5
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Tonny vom Streek *Argira vom Chuenchom Farm 22/03/2561 5 4
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Hope vom Kusuman Farm 21/03/2561 4 6
คุณภาณุ อินยะโพธิ์ Adam vom Super Dog Kennel Thalia von Gebrüder Grimm 20/03/2561 2 1
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Nemo von der Schmiede *Great vom Branch Mark 18/03/2561 2 3
คุณปรีชา ปวิดาภา
(P.P.Luengnoktha)
*Libero von Aducht Jissy vom P.P.Luengnoktha 17/03/2561 2 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Eros di Casa Massarelli *Bam vom Branch Mark 16/03/2561 3 4
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Peepo Farm)
*Xeres von Bad-Boll Cora vom R.C.Club 11/03/2561 7 2
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Hobby vom Kusuman Farm 10/03/2561 5 4
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht *Zelli von der Werther Mühle 09/03/2561 1 0
คุณบัณฑิต สลุปพล
(Bandit Buriram)
Sonar Emsi-Haus Boka vom Bandit Buriram 09/03/2561 1 0
คุณศิฆายุ เทพวงษ์
(Noah Kennel)
Victor vom Branch Mark Queuey vom Nan & Nice 09/03/2561 3 4
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์
(Muangkorn Farm)
Dack vom Nakarin Farm Engie von der Pakchong 09/03/2561 2 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht *Lexy von Hamyar 06/03/2561 3 3
คุณปรีชา ปวิดาภา
(P.P.Luengnoktha)
*Wesly von der Orangerie Olan vom P.P.Luengnoktha 03/03/2561 5 3
คุณปรีชา ปวิดาภา
(P.P.Luengnoktha)
*Gainsbar des Hauts de Fentanines Babca vom Rocket Kennel 03/03/2561 5 4
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht Berta vom Emkendorfer Park 01/03/2561 4 3
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Jumbo Emsi-Haus Optima Emsi-Haus 01/03/2561 2 4
คุณวิชัย คำบุศย์
(Haus Khamboos)
*Kimo vom Schloß Rügland Aura vom Barkland 01/03/2561 2 1

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht Uska vom Emkendorfer Park 28/02/2561 2 2
คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์
(Champ Kennel)
Amani vom R.C.Club Coffi vom R.C.Club 27/02/2561 2 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht *Vanta von der Pakchong 21/02/2561 0 4
คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส
(Thongthai Tour Farm)
*Gainsbar des Hauts de Fentanines Anke vom Ta Farm 20/02/2561 1 0
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
*Master Terra Silva Aungpao vom Barkland 17/02/2561 1 3
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Hado vom Chareondewan Mara vom Nan & Nice 12/02/2561 1 1
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Justus vom Haus Dexel *Lea von der Plassenburg 10/02/2561 5 3
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
*Nemo von der Schmiede Malta Haus Bifo 10/02/2561 4 1
คุณสมพงษ์ ทวีโล
(Taweelo Farm)
Eddy vom Bauernhof Anny vom Pink Daimond 06/02/2561 2 3
คุณคมกฤช เหลืองละออ Roddick vom Kusuman Farm Arrila vom Rocket Kennel 05/02/2561 2 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Xara de Intercanina 02/02/2561 1 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli Gabiy Fabare Bohemia 01/02/2561 0 7
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
*Yes degli Achei K-Wanta Feetback 01/02/2561 2 3
จ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
*Xeres von Bad-Boll Kiwi von der Pakchong 01/02/2561 2 5

เดือนมกราคม 2561

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Fefa vom Audtarapon Guide vom Best Changrai 30/01/2561 4 1
คุณประสิทธิ์ ลีโย
(P.N.Farm Burirum)
*Kimo vom Schloß Rügland Assi vom P.P.Surin Club 30/01/2561 5 0
คุณไวพจน์ แพงมา
(ขอนแก่น จี.เอส.ดี.)
*Gainsbar des Hauts de Fentanines Dell vom Kittinapa Kennel 28/01/2561 2 3
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill เยอรมันฯ)
Guinness Ira Facta Hugo vom Kusuman Farm 27/01/2561 0 2
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Zafiro vom Suentelstein *Weinona von Lacroz 27/01/2561 5 2
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Chalie vom Best Changrai 25/01/2561 3 2
คุณอิทธิพร สุขเกษม
(Triton Farm)
Sonar Emsi-Haus Nina vom Bastaw 18/01/2561 3 5
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Westa vom S.K.Farm 16/01/2561 4 2
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
*Kimo vom Schloß Rügland JoJo vom S.T. 90 15/01/2561 1 5
จ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
*Xeres von Bad-Boll Wicky vom Karsemlit 13/01/2561 4 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie *Walküre vom Kapellenberg 11/01/2561 1 3
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Zafiro vom Suentelstein Yam vom Piyamit 09/01/2561 4 3
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Iko vom Louis Kennel Ida vom S.Chareon Farm 04/01/2561 7 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Ixos de la Citee des Orchidees *Left vom Branch Mark 01/01/2561 3 2

เดือนธันวาคม 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler 31/12/2560 8 2
คุณบัณฑิต สลุปพล
(Bandit Buriram)
Zoko Emsi-Haus Conja vom P.P.Surin 28/12/2560 2 2
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
Victor vom Branch Mark Lady vom Kusuman 27/12/2560 4 4
คุณสุขุม แซ่แต้
(New Wave)
*Quasi vom Kurfürstendamm Donut vom New Wave 25/12/2560 1 5
คุณวุฒิ สุธารักษ์
(Rocket Kennel)
*Yes degli Achei Angel vom Rocket Kennel 24/12/2560 0 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Symon Di Casa Massarelli *Rika zum Gigelsfelsen 22/12/2560 3 4
คุณสุนทร ชูชัย
(Sunthorn Farm)
Army vom Thanasap Garden Bonny vom Muangkorn Farm 22/12/2560 2 3
คุณอิทธิพร สุขเกษม
(Triton Farm)
Uri von der Salzteichaue Fifi vom Team Panoniansee 16/12/2560 3 0
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Kimo vom Schloß Rügland Charon von der Pakchong 15/12/2560 5 2
คุณบรรลัง สินประกอบ
(Red House Farm)
*Zafiro vom Suentelstein *Ready vom Branch Mark 15/12/2560 1 0
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Rom Splitberg Dana vom Splitberg 09/12/2560 2 0
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
Victor vom Branch Mark Orgus vom Nan & Nice 05/12/2560 3 3
น.ต.กิรทัต นีระเสน
(Aireagle)
Iko vom Louis Kennel Xanja vom King Phai Farm 04/12/2560 0 1

เดือนพฤศจิกายน 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสายชล ขันทัง *Johnie vom Branch Mark *Asta von der Pakchong 25/11/2560 3 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Libero von Aducht *Trude vom Emkendorfer Park 24/11/2560 3 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Adam vom T.P.GSD.54 Dena vom Nan & Nice 24/11/2560 6 2
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์
(Muangkorn Farm)
Dack vom Nakarin Farm Clara vom Muangkorn Farm 23/11/2560 0 4
คุณปรีชา ปวิดาภา
(P.P.Luengnoktha)
*Gainsbar des Hauts de Fentanines *Jane vom P.P.Luengnoktha 22/11/2560 0 1
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
Pacco Emsi-Haus Alice vom Bantum House 19/11/2560 1 0
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Yes degli Achei *Babka vom Emkendorfer Park 16/11/2560 5 4
คุณสุดารัตน์ ชาวะหา
(N.T.Ayutthaya Kennel)
*Libero von Aducht B-Rashell vom P.N.Farm 12/11/2560 0 2
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Una vom S.K.Farm 11/11/2560 7 3
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Crisy vom P.P.M.Hatyai 08/11/2560 5 5
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Yes degli Achei Chilli vom Emkendorfer Park 08/11/2560 5 3
คุณประสิทธิ์ สำโรง *Yes degli Achei Oil vom P.P.Luengnoktha 07/11/2560 1 0
คุณอนุศาสน์ ทรัพย์ขำ
(Manee Kennel)
Iko vom Louis Kennel Elda vom P.S.Buriram 07/11/2560 1 1
ส.ต.ต.สิทธิเกียรติ พรมแสง
(อัศวิน)
Victor vom Branch Mark Loda vom P.P.Luengnoktha 06/11/2560 1 2
ส.ต.ต.สิทธิเกียรติ พรมแสง
(อัศวิน)
Norway vom Branch Mark Deddy vom Kittinapa Kennel 05/11/2560 2 3
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Hado vom Chareondewan Gipsy vom Chareondewan 04/11/2560 3 3

เดือนตุลาคม 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ
(Thanawut)
*Kimo vom Schloß Rügland Emma vom P.Phitsanulok 26/10/2560 2 4
คุณนเรศ รัศมีจันทร์
(Bauernhof)
Carry vom P.Phitsanulok Donna vom Bauernhof 17/10/2560 1 3
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Amy vom Pendler 14/10/2560 3 4
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Holly vom P.P.M. 14/10/2560 4 0
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Donna vom T.P.Chaiyaphum 14/10/2560 1 3
คุณศิฆายุ เทพวงษ์
(Noah Kennel)
Jakob vom K.B.Farm Queuty vom Nan & Nice 12/10/2560 1 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Grace zur Medbacher Mühle 10/10/2560 1 4
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Zafiro vom Suentelstein Fara vom P.P.M. 10/10/2560 0 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Gana von der Pakchong 07/10/2560 3 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Yes degli Achei *Great vom Branch Mark 07/10/2560 1 0

เดือนกันยายน 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Nanda vom Nan & Nice 30/09/2560 3 0
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Groovy di Casa Massarelli *Rapunzel von Gebrüder Grimm 28/09/2560 1 5
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
Sonar Emsi-Haus Ferbi vom Wiset Farm 20/09/2560 1 1
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Rom Splitberg Michell vom Karsemlit 20/09/2560 5 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Libero von Aducht *Gyro vom Branch Mark 13/09/2560 7 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie *Mega vom Branch Mark 09/09/2560 1 2
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Zafiro vom Suentelstein *Argira vom Chuenchom Farm 09/09/2560 4 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Yes degli Achei *Zelli von der Werther Mühle 09/09/2560 2 4
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Cora vom R.C.Club 02/09/2560 2 2
คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด
(Fifaone Korat)
Victor vom Branch Mark Wandy vom Nan & Nice 01/09/2560 4 4
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Dack vom Nakarin Farm Gift vom Nakarin Farm 01/09/2560 3 4

เดือนสิงหาคม 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณมงคล บุญมาก
(Chok Mongkon Kennel)
*Greif von der Grafenburg Hemy von der Pakchong 31/08/2560 2 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Eros di Casa Massarelli *Emeli von der Schanzlache 31/08/2560 1 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie *Lucy vom Branch Mark 22/08/2560 2 5
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
Victor vom Branch Mark Ego vom Thanaphon 20/08/2560 2 5
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
Sonar Emsi-Haus Cita vom Bantum House 17/08/2560 0 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Hoogan degli Achei Benta vom Emkendorfer Park 15/08/2560 4 3
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel 14/08/2560 2 4
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
Sonar Emsi-Haus K-Wanta Feetback 08/08/2560 2 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Libero von Aducht *Jola vom Branch Mark 08/08/2560 0 1

เดือนกรกฎาคม 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุขุม แซ่แต้
(New Wave)
*Quasi vom Kurfürstendamm Fuzo vom New Wave 28/07/2560 2 1
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Chalie vom Best Changrai 20/07/2560 4 1
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Fefa vom Audtarapon Guide vom Best Changrai 20/07/2560 5 1
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
*Master Terra Silva Aungpao vom Barkland 18/07/2560 1 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Bobby vom Nan & Nice Beta vom Nan & Nice 13/07/2560 3 5
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
Victor vom Branch Mark Yelena vom Kusuman Farm 09/07/2560 6 0
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll *Cora vom Team Zellwaldrand 06/07/2560 2 3
คุณธนภณ ธนะสีรังกูร
(Thanaphon Farm)
*Hoogan degli Achei Zoda vom R.C.Club 01/07/2560 1 2

เดือนมิถุนายน 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Zorro Di Casa Massarelli *Glucose vom Branch Mark 27/06/2560 2 2
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Zafiro vom Suentelstein Westa vom S.K.Farm 22/06/2560 2 2
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Lenso vom R.C.Club Evita vom N & T Farm 21/06/2560 3 2
คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต
(K.S.Pattaya)
*Hoogan degli Achei Xandra vom Kingphai Haus 16/06/2560 0 4
คุณสมพงษ์ ทวีโล
(Taweelo Farm)
Eddy vom Bauernhof Anny vom Pink Daimond 05/06/2560 4 2
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Jakimo vom Zellwaldrand 05/06/2560 2 5

เดือนพฤษภาคม 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
Pacco Emsi-Haus Anna vom Bark Land 31/05/2560 2 2
คุณสุดารัตน์ ชาวะหา
(N.T.Ayutthaya Kennel)
*Xeres von Bad-Boll B-Rashell vom P.N.Farm 26/05/2560 3 2
คุณบัณฑิต สลุปพล
(Bandit Buriram)
Alex vom Barkland Anne vom Hundchen Farm 20/05/2560 3 2
คุณสุลาภ บัวชื่น
(Maryland Songkhla)
Wegus vom Branch Mark Honey vom Maryland Songkhla 20/05/2560 1 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Adam vom T.P.GSD.54 Conny vom Nan & Nice 13/05/2560 2 1
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Hope vom Kusuman Farm 11/05/2560 3 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Hoogan degli Achei *Jola vom Finkenschlag 01/05/2560 4 5

เดือนเมษายน 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Honey vom Kusuman Farm 30/04/2560 3 1
คุณสายชล ขันทัง *Johnie vom Branch Mark Oprah vom Branch Mark 27/04/2560 0 2
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Gold vom Nan & Nice Tata vom Nan & Nice 23/04/2560 4 1
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Harko vom Nan & Nice Ongus vom Nan & Nice 23/04/2560 4 3
คุณธีราวุธ นิตย์ลาภ
(D_Land)
*Xeres von Bad-Boll Dalen vom P.S.Buriram 20/04/2560 5 3
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Faro Del Monte Poliziano Lara von der Pakchong 17/04/2560 4 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Hoogan degli Achei *Joice vom Finkenschlag 16/04/2560 2 4
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Catier vom Thanchai Anny vom A.P.T.Chombung 16/04/2560 2 2
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Holly vom P.P.M. 16/04/2560 2 3
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Zafiro vom Suentelstein Fara vom P.P.M. 16/04/2560 0 2
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
(W.T.Banpong)
Figo von der Pakchong Audi vom W.T.Banpong 16/04/2560 3 2
คุณนิวัติ มาลัย
(R.M.Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Enchi von der Pakchong 14/04/2560 0 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Nindy vom Nan & Nice 12/04/2560 1 4
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Hado vom Chareondewan Gipsy vom Chareondewan 09/04/2560 4 1
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Donna vom T.P.Chaiyaphum 08/04/2560 4 2
คุณพายุ ดามาพงษ์
(T.P.Chaiyaphum)
*Quattro vom Streek *Sela vom R.C.Club 04/04/2560 1 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Quattro vom Streek *Qeen vom R.C.Club 01/04/2560 4 0
คุณธนภณ ธนะสีรังกูร
(Thanaphon Farm)
*Justus vom Haus Dexel Nacha von der Pakchong 01/04/2560 3 2
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill เยอรมันฯ)
Aik z Doliny Lubjank Dascha z. Krainu Tura 01/04/2560 3 2

เดือนมีนาคม 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
*Joop vom Casselswald *Zoraja von der Grafenburg 30/03/2560 4 1
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Gold vom Nan & Nice Tina vom Nan & Nice 26/03/2560 5 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Zorro Di Casa Massarelli *Hiclass vom Branch Mark 25/03/2560 1 1
คุณสายชล ขันทัง *Johnie vom Branch Mark *Asta von der Pakchong 17/03/2560 2 1
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
Pacco Emsi Haus Aida vom Bark Land 16/03/2560 2 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Yacco von der Freiheit Westerholt *Jola vom Branch Mark 15/03/2560 1 0
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Alex vom Barkland Anny vom P.S.Buriram 15/03/2560 0 2
คุณสุธินี รันตศรี
(Sutinee)
Carlos von der Pakchong Emma vom Sutinee 15/03/2560 2 7
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Gold vom Nan & Nice Quicy vom Nan & Nice 15/03/2560 1 1
คุณณรงค์รักษ์ เอกสิทธินิกุล
(Haus Shepler)
*Yacco von der Freiheit Westerholt Ida vom Nan & Nice 13/03/2560 5 5
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Gold vom Nan & Nice Voly vom Nan & Nice 13/03/2560 2 2
คุณปรีชา มีเย็น
(P.Phitsanulok)
*Kimo vom Schloß Rügland Alisa vom Fanta 12/03/2560 1 3
คุณสุธินี รันตศรี
(Sutinee)
Adam vom T.P.GSD.54 Emy vom Sutinee 10/03/2560 6 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Faro Del Monte Poliziano Lean vom Elbe-Saale-Winkel 09/03/2560 5 5
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Lenso vom R.C.Club Batty vom Nakarin Farm 05/03/2560 2 6
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Bobby vom Nan & Nice Wansa vom Nan & Nice 04/03/2560 4 1
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Pakros vom Pendler Dana vom Splitberg 03/03/2560 2 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Bobby vom Nan & Nice Wandy vom Nan & Nice 02/03/2560 4 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Ixos de la Citee des Orchidees *Left vom Branch Mark 01/03/2560 3 3

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Hobby vom Kusuman Farm 27/02/2560 5 5
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Zafiro vom Suentelstein *Great vom Branch Mark 26/02/2560 1 0
คุณสกล วรรณพงษ์ *Faro Del Monte Poliziano Vaza vom R.C.Club 24/02/2560 1 5
คุณพายุ ดามาพงษ์
(T.P.Chaiyaphum)
*Zafiro vom Suentelstein Fanta vom T.P.Chaiyaphum 24/02/2560 1 1
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Alex vom Barkland Xita vom R.C.Club 22/02/2560 2 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Netzer von Aducht *Emeli von der Schanzlache 21/02/2560 3 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Faro Del Monte Poliziano *Vanta von der Pakchong 19/02/2560 3 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Pakros vom Pendler *Rika zum Gigelsfelsen 17/02/2560 4 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Carlos von der Pakchong Kelly vom P.P.M. Hatyai 15/02/2560 4 5
คุณอัมพร โอนอ่อน
(เอ.พี.ที.จอมบึง)
Carter vom Thamai GSD Enna vom R.C.Club 13/02/2560 0 1
คุณศิฆายุ เทพวงษ์
(Noah Kennel)
Jakob vom K.B.Farm Queuty vom Nan & Nice 11/02/2560 4 3
คุณศิฆายุ เทพวงษ์
(Noah Kennel)
Champion vom K.B.Farm Queuey vom Nan & Nice 07/02/2560 7 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Marlo von Baccara *Grace zur Medbacher Mühle 02/02/2560 5 1

เดือนมกราคม 2560

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ
(Thanawut)
*Kimo vom Schloß Rügland *Cony von der Pakchong 31/01/2560 2 5
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Faro Del Monte Poliziano Laika von der Pakchong 30/01/2560 8 3
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Pichamon Kennel)
Colt vom P.P.M.Hatyai Ida vom S.Chareon Farm 28/01/2560 0 2
คุณคมน์ธรณ์ มีพร้อม
(KM1 Team)
Arther vom Chuenchom Farm Connie vom P.P.M.Hatyai 28/01/2560 5 4
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Hoogan degli Achei Claudia Splitberg 25/01/2560 2 0
น.ต.ภาณุ หริคำภา
(Phakin)
*Gusto vom Shappanya Holly vom K.B.Farm 23/01/2560 7 3
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Gusto vom Shappanya Ezza vom Yala 20/01/2560 5 2
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Iko vom Louis Kennel Aungpao vom Barkland 13/01/2560 3 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park 12/01/2560 4 4
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll *Argira vom Chuenchom Farm 07/01/2560 1 3
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
*Justus vom Haus Dexel Ego vom Thanaphon 06/01/2560 4 4
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill เยอรมันฯ)
Guinness Ira Facta Hugo vom Kusuman Farm 05/01/2560 1 0
คุณปรีชา ปวิดาภา
(P.P.Luengnoktha)
*Gainsbar des Hauts de Fentanines *Wappy de Intercanina 05/01/2560 2 7
ดร.นพดล สมยานนทนากุล
(Saeng Dao Kennel)
*Tuareg vom Burg Tiersperg *Baika von der Emsaue 02/01/2560 3 3
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
*Faro Del Monte Poliziano Malta Haus Bifo 01/01/2560 2 3
คุณอิทธิพร สุขเกษม
(Triton Farm)
Latin vom North East Dog Nina vom Bastaw 01/01/2560 4 6
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Bobby vom Nan & Nice Sindy vom Nan & Nice 01/01/2560 0 2

เดือนธันวาคม 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต
(K.S.Pattaya)
*Justus vom Haus Dexel Xarin vom Kingphai Haus 31/12/2559 3 3
คุณวุฒิ สุธารักษ์
(Rocket Kennel)
*Gainsbar des Hauts de Fentanines Angel vom Rocket Kennel 29/12/2559 5 1
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
*Faro Del Monte Poliziano K-Wanta Feetback 29/12/2559 3 1
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
Lexus vom Bastaw Ferbie vom Wiset Farm 27/12/2559 0 2
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Fefa vom Audtarapon Alice vom Bavernhof 25/12/2559 1 3
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Candy vom Audtarapon 15/12/2559 2 1
คุณเจษฎา คลังเพชร
(พิจิตร จี.เอส.ดี.)
*Kimo vom Schloß Rügland Dimka vom P.Phitsanulok 11/12/2559 1 4
คุณวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์
(The Pet Farm)
*Xeres von Bad-Boll Labell vom Sutinee 10/12/2559 0 3
คุณวีรพล กิตติพิบูลย์
(K-Knine)
*Justus vom Haus Dexel *Melly von der Ostfriesischen Thingstätte 09/12/2559 1 3
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
Lexus vom Bastaw Alice vom Bantum House 09/12/2559 3 2
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll *Cora vom Team Zellwaldrand 08/12/2559 1 1
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Zombi vom R.C.Club Cindy von der Pakkhlong 06/12/2559 3 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg 06/12/2559 1 8
คุณสายชล ขันทัง Carry vom P.Phitsanulok Daeam vom Arnltaraphon 05/12/2559 1 2

เดือนพฤศจิกายน 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Justus vom Haus Dexel Bella vom P.P.M.Hatyai 25/11/2559 5 2
คุณธนันชัย นิลกลาง
(Thananchai Farm)
Escort vom P&T Yala Kennel Miny vom North Eastern Dog 24/11/2559 5 1
คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต
(K.S.Pattaya)
*Xeres von Bad-Boll Xandra vom Kingphai Haus 22/11/2559 1 5
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Justus vom Haus Dexel Charin von der Pakchong 21/11/2559 3 6
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Magnum vom Kusuman Farm Conny vom Nan & Nice 14/11/2559 0 1
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Amy vom Pendler 11/11/2559 8 2
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Crisy vom P.P.M.Hatyai 07/11/2559 0 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Dana von der Hopfenhalle 03/11/2559 4 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Faro Del Monte Poliziano Uska vom Emkendorfer Park 03/11/2559 0 3
คุณมงคล บุญมาก *Faro Del Monte Poliziano Hemy von der Pakchong 03/11/2559 4 2
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll *Weinona von Lacroz 02/11/2559 2 7
คุณปรีชา ปวิดาภา
(P.P.Luengnoktha)
*Pakros vom Pendler *Jessi vom P.P.Luengnoktha 02/11/2559 1 1

เดือนตุลาคม 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Sara vom S.K.Farm 29/10/2559 3 0
คุณปรีชา ปวิดาภา
(P.P.Luengnoktha)
*Pakros vom Pendler *Jane vom P.P.Luengnoktha 28/10/2559 1 6
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Justus vom Haus Dexel *Jola vom Finkenschlag 17/10/2559 3 3
คุณกิตติกร ศรีนัครินทร์
(Kittinapa Kennel)
*Gusto vom Shappanya Honda vom Louis Kennel 06/10/2559 0 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Pakros vom Pendler *Joice vom Finkenschlag 05/10/2559 2 1

เดือนกันยายน 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Justus vom Haus Dexel Mint vom Karsemlit 30/09/2559 3 2
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Cora vom Bauernhof 28/09/2559 2 3
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
*Hoogan degli Achei JoJo vom S.T. 90 27/09/2559 2 0
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Hoogan degli Achei Gana von der Pakchong 25/09/2559 2 9
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Lucy vom Branch Mark 25/09/2559 2 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler 24/09/2559 4 1
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Gold vom Nakarin Farm Eline vom Kusuman Farm 23/09/2559 5 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Boss vom Chareondewan Mara vom Nan & Nice 21/09/2559 1 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark 19/09/2559 1 0
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Unox vom S.K.Farm Gipsy vom Chareondewan 19/09/2559 0 1
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Nando vom Nan & Nice Jum vom Nan & Nice 18/09/2559 1 3
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Dack vom Nakarin Farm Gig vom Nakarin Farm 14/09/2559 2 0
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Vanda vom S.K.Farm 10/09/2559 6 4
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Indo vom Banrao Ute vom Nan & Nice 08/09/2559 0 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Indo vom Banrao Nona vom Nan & Nice 05/09/2559 3 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Record vom Branch Mark 03/09/2559 4 0
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Magnum vom Kusuman Farm Nanear vom Nan & Nice 03/09/2559 3 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Faro Del Monte Poliziano Lara von der Pakchong 02/09/2559 5 4
คุณประสิทธิ์ ลีโย
(P.N.Farm Burirum)
*Umax vom Pendler Assi vom P.P.Surin Club 01/09/2559 3 3

เดือนสิงหาคม 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Jack vom Kusuman Farm Voly vom Nan & Nice 29/08/2559 5 5
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Gusto vom Shappanya *Fara vom P.P.M.Hatyai 27/08/2559 4 4
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Magnum vom Kusuman Farm Wansa vom Nan & Nice 22/08/2559 5 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Hoogan degli Achei *Zelli von der Werther Mühle 18/08/2559 4 5
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Hoogan degli Achei *Zoey von den zwei Steinen 12/08/2559 1 0
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Faro Del Monte Poliziano Lean vom Elbe-Saale-Winkel 12/08/2559 4 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Xara de Intercanina 11/08/2559 6 6
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Eezza vom Yala 10/08/2559 1 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Rika zum Gigelsfelsen 08/08/2559 3 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Libero von Aducht *Glucose vom Branch Mark 08/08/2559 2 1

เดือนกรกฎาคม 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Cakie vom Best Changrai 15/07/2559 3 0

เดือนมิถุนายน 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสมพงศ์ คำหรรษา Champion vom B.D.Farm Kelly vom P.P.M. Hatyai 25/06/2559 5 3
คุณเสถียร พัชรพรสกุล
(Piyamit Farm)
Ursus von der Salzteichaue Zari vom Branch Mark 25/06/2559 0 1
คุณอิทธิพร สุขเกษม
(Triton Farm)
Vito zum Gigelsfelsen Fifi vom Team Panoniansee 23/06/2559 3 4
คุณพายุ ดามาพงษ์
(T.P.Chaiyaphum)
*Justus vom Haus Dexel *Sela vom R.C.Club 22/06/2559 1 2
คุณชคปาน กุนาง
(ธนกฤติ ฟาร์ม)
Copter vom V.K.2009 Onny vom Kusuman Farm 16/06/2559 2 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Magnum vom Kusuman Farm Oneopen vom Nan & Nice 14/06/2559 7 1
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Zombi vom R.C.Club Fuji von der Pakkhlong 08/06/2559 3 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Cronos del Seprio *Honda vom Hutberg 05/06/2559 5 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Pakros vom Pendler *Melly von der Ostfriesischen Thingstätte 05/06/2559 1 1

เดือนพฤษภาคม 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุขุม แซ่แต้
(New Wave)
Laika vom Hunter Dog Fuzo vom New Wave 30/05/2559 4 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Libero von Aducht Anka vom Mangkon Kennel 29/05/2559 2 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Dario di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark 26/05/2559 2 2
คุณนเรศ รัศมีจันทร์
(Bauernhof)
*Johnie vom Branch Mark Zoe von der Mauritsholek 24/05/2559 2 0
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Jack vom Kusuman Farm Quicy vom Nan & Nice 24/05/2559 4 5
คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์
(Champ Kennel)
Amani vom R.C.Club Coffi vom R.C.Club 20/05/2559 1 2
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Kiwi von der Pakchong 20/05/2559 2 1
คุณปรีชา ปวิดาภา
(P.P.Luengnoktha)
*Libero von Aducht *Danla vom Chuenchom Farm 15/05/2559 6 3
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Xoxi de Intercanina 12/05/2559 4 0
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
*Master Terra Silva Demo vom Standard Group 10/05/2559 2 2
คุณสิริกาญจน์ รุจิโพธิ์วงศ์ *Faro Del Monte Poliziano Besta vom Muangling 09/05/2559 4 4
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Hoogan degli Achei Hemy von der Pakchong 08/05/2559 4 4
คุณอุทัย อำลอย
(P.P.M.98 Kennel)
*Xeres von Bad-Boll *Nara vom K.Samuteprakarn 08/05/2559 6 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Bogie vom Natchanon Farm Windy vom Nan & Nice 01/05/2559 3 4

เดือนเมษายน 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Honey vom Kusuman Farm 30/04/2559 5 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Magnum vom Kusuman Farm Uma vom Nan & Nice 30/04/2559 2 3
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Kimo vom Schloß Rügland Kia vom Splitberg 29/04/2559 3 3
คุณสรไกร ทองหล่อ *Hoogan degli Achei Catier vom Thamai GSD 23/04/2559 1 2
จ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
Flert vom Fanion Anny vom Piyamit Farm 22/04/2559 3 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Magnum vom Kusuman Farm Michell vom Karsemlit 22/04/2559 3 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Jack vom Kusuman Farm Tina vom Nan & Nice 18/04/2559 2 2
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Magnum vom Kusuman Farm Beaury vom Nan & Nice 15/04/2559 2 3
คุณอัมพร โอนอ่อน
(เอ.พี.ที.จอมบึง)
Carter vom Thamai GSD Enna vom R.C.Club 14/04/2559 2 3
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Amy vom Pendler 11/04/2559 2 6
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Faro Del Monte Poliziano Hilla vom K.S.Pattaya 09/04/2559 2 1
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Dack vom Nakarin Farm Eve vom Kusuman Farm 03/04/2559 5 1
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
(Hunter Dog)
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog 02/04/2559 0 3
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Candy vom Audtaraphon 01/04/2559 6 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Boss vom Chareondewan Mara vom Nan & Nice 01/04/2559 2 2

เดือนมีนาคม 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Carlos von der Pakchong Tira vom Nan & Nice 30/03/2559 5 4
คุณสุลาภ บัวชื่น
(Maryland Songkhla)
Wegus vom Branch Mark Fritty vom V.P.P.K. 28/03/2559 2 1
คุณวราวุฒิ มณีกุล *Greif von der Grafenburg Rate von der Pakchong 27/03/2559 1 0
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Arlina von der Pakchong 26/03/2559 3 0
คุณกิตติกร ศรีนัครินทร์
(Kittinapa Kennel)
*Xeres von Bad-Boll Banyan von der Pakchong 25/03/2559 2 2
คุณสุมิตร เตชะเรืองสุวรรณ
(สุราษฎร์ เช็พเพอด)
Conan vom Bauernhof Lana vom R.C.Club 21/03/2559 2 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Kimo vom Schloß Rügland Chlon von der Pakchong 18/03/2559 3 3
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Faro Del Monte Poliziano Anke vom Mangkon Kennel 18/03/2559 4 2
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
Alex vom Barkland Nike vom Kusuman Farm 15/03/2559 0 1
คุณกิตติกร ศรีนัครินทร์
(Kittinapa Kennel)
*Hoogan degli Achei Honda vom Louis Kennel 10/03/2559 1 8
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Ezanza vom Pimai 07/03/2559 2 1
คุณคมน์ธรณ์ มีพร้อม
(KM1 Team)
Arther vom Chuenchom Farm Connie vom P.P.M.Hatyai 07/03/2559 5 3
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Hado vom Chareondewan Gipsy vom Chareondewan 07/03/2559 1 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Dana von der Hopfenhalle 06/03/2559 2 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Groovy di Casa Massarelli *Elys di Camporeale 04/03/2559 4 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Libero von Aducht *Hella vom Dironca 03/03/2559 0 1
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Kimo vom Schloß Rügland Mint vom Karsemlit 02/03/2559 6 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Lucy vom Branch Mark 02/03/2559 7 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Zafiro vom Suentelstein *Saskia vom Haus Storr 01/03/2559 4 2
คุณบัณฑิต สลุปพล
(Bandit Buriram)
Alex vom Barkland Nicole vom Kusuman Farm 01/03/2559 1 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Boss vom Chareondewan Anna vom Thongthai Tour 01/03/2559 3 5

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Magnum vom Kusuman Farm Wansa vom Nan & Nice 28/02/2559 5 2
คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์
(Standard Farm)
*Losangeles vom North East Dog Zara vom Nan & Nice 25/02/2559 5 3
คุณธนภณ ธนะสีรังกูร
(Thanaphon Farm)
Jordan vom Branch Mark Macha von der Pakchong 22/02/2559 3 4
คุณณัฐกิตต์ มาสนา
(สุกัญญา ฟาร์ม)
*Umax vom Pendler *Zara von den zwei Steinen 21/02/2559 6 2
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Magnum vom Kusuman Farm Voly vom Nan & Nice 20/02/2559 5 5
ดร.นพดล สมยานนทนากุล
(แสงดาว แคนแนล)
*Zidan von der Königsgarde Panja vom Riemsloherwald 19/02/2559 5 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Symon Di Casa Massarelli *Jola vom Finkenschlag 17/02/2559 0 3
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Libero von Aducht *Kascha vom Pendler 14/02/2559 3 2
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
(W.T.Banpong)
Figo von der Pakchong Audi vom W.T.Banpong 12/02/2559 2 1
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Indo vom Banrao Ongus vom Nan & Nice 10/02/2559 4 4
น.สพ.สายันต์ คงเพชร
(Shappanya)
*Hoogan degli Achei *Almond vom Shappanya 08/02/2559 6 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Jack vom Kusuman Farm Jum vom Nan & Nice 08/02/2559 3 2
คุณประสิทธิ์ ลีโย
(P.N.Farm Burirum)
*Umax vom Pendler Jena vom Wiset Farm 02/02/2559 1 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Carlos von der Pakchong Iris vom Nan & Nice 01/02/2559 1 1

เดือนมกราคม 2559

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Alex vom Barkland Amma vom P.S.Buriram 24/01/2559 1 0
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Alex vom Barkland Ang vom Hundchen Farm 23/01/2559 2 5
คุณศิฆายุ เทพวงษ์
(Noah Kennel)
Champion vom K.B.Farm Queuey vom Nan & Nice 22/01/2559 1 6
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg   21/01/2559 3 0
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Alex vom Barkland Drama vom Standard Group 21/01/2559 1 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Hoogan degli Achei *Zoey von den zwei Steinen 19/01/2559 5 4
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Hoogan degli Achei Lara von der Pakchong 19/01/2559 4 3
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Kimo vom Schloß Rügland Vanda vom S.K.Farm 19/01/2559 5 5
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
*Pedro von der Stadt Mosbach K-Wanta Feetback 15/01/2559 4 3
คุณประสิทธิ์ ลีโย
(P.N.Farm Burirum)
*Umax vom Pendler Laura vom Kusuman Farm 14/01/2559 3 2
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Magnum vom Kusuman Farm Uta vom Nan & Nice 10/01/2559 8 6
ดร.นพดล สมยานนทนากุล
(Saeng Dao Kennel)
*Donner vom Schwarzen-Kessel *Baika von der Emsaue 10/01/2559 3 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Ballack von der Brucknerallee *Rika zum Gigelsfelsen 08/01/2559 2 3
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Faro Del Monte Poliziano *Zelli von der Werther Mühle 05/01/2559 3 3
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Rom Splitberg Anna vom Karsemlit 05/01/2559 6 3
คุณปรีชา มีเย็น
(P.Phitsanulok)
*Kimo vom Schloß Rügland Alisa vom Fanta 05/01/2559 2 3
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
*Joop vom Casselswald Ronya vom Kusuman Farm 01/01/2559 2 1

เดือนธันวาคม 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Hoogan degli Achei Lean vom Elbe-Saale-Winkel 31/12/2558 4 1
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Rom Splitberg Katy vom Karsemlit 28/12/2558 1 1
คุณวุฒิ สุธารักษ์
(Rocket Kennel)
*John vom P.P.Luengnoktha Brazo vom Natchanon Farm 28/12/2558 4 2
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Zombi vom R.C.Club Fina von der Pakkhlong 24/12/2558 2 6
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Memphis vom Solebrunnen *Honda vom Pendler 23/12/2558 4 2
คุณชคปาน กุนาง
(ธนกฤติ ฟาร์ม)
Copter vom V.K.2009 Onny vom Kusuman Farm 21/12/2558 1 3
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
(Hunter Dog)
Laika vom Hunter Dog Inna vom Hunter Dog 14/12/2557 2 2
น.ต.ภาณุ หริคำภา
(Phakin)
Fixco vom Wiset Farm Holly vom K.B.Farm 14/12/2558 4 4
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Hado vom Chareondewan Amy vom A.P.T.Chombung 12/12/2558 3 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Justus vom Haus Dexel *Qeen vom R.C.Club 04/12/2558 0 4

เดือนพฤศจิกายน 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Eyck vom Sankt Raphael *Haifa vom Branch Mark 28/11/2558 4 5
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์
(Muangkorn Farm)
Dack vom Nakarin Farm Jam vom Branch Mark 27/11/2558 5 3
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Hoogan degli Achei *Ghandy vom Haus Santo 24/11/2558 1 6
คุณจุฬาลักษณ์ ชินวงษ์
(Vogelsberg Farm)
Wanko vom Arolserholz Tendy vom Salztal 22/11/2558 1 4
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Hoogan degli Achei Hemy von der Pakchong 19/11/2558 2 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz 15/11/2558 10 3
คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์
(ฐิตา ฟาร์ม)
*Libero von Aducht Argira vom Chuendom 13/11/2558 0 1
คุณปรีชา ปวิดาภา
(P.P.Luengnoktha)
*Libero von Aducht *Jessi vom P.P.Luengnoktha 05/11/2558 4 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Cora vom Team Zellwaldrand 01/11/2558 4 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark 01/11/2558 5 4

เดือนตุลาคม 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Eyck vom Sankt Raphael *Ezra vom P & T Yala Kennel 25/10/2558 2 0
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Boss vom Chareondewan Mona vom Nan & Nice 25/10/2558 8 1
คุณปรีชา มีเย็น *Libero von Aducht Emma vom P.Phitsanulok 13/10/2558 4 2
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Dack vom Nakarin Farm Eve vom Kusuman Farm 08/10/2558 4 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Boss vom Chareondewan Mara vom Nan & Nice 08/10/2558 4 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Justus vom Haus Dexel *Sela vom R.C.Club 07/10/2558 4 3
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Eyck vom Sankt Raphael *Cita vom Spansberger Land 05/10/2558 1 2
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
*Hasch Haus Neoplantum *Malta Haus Bifo 01/10/2558 1 1

เดือนกันยายน 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณธนากร เวชสิทธิ์
(Thanasap Garden)
Dack vom Nakarin Farm Dollar vom N & T Farm 19/09/2558 4 1
คุณสมชาย เลิศบรรเจิดวงศ์
(Schwarze Diamant)
Ciro Jivo Hana von der Tigerland 17/09/2558 4 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Quana von der Biberfalle 15/09/2558 2 1
คุณณัฐพล มีแสงเพชร
(พี.เค.กรุงเก่า)
Yambo vom Nan & Nice Xanda vom Nan & Nice 08/09/2558 2 2
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
*Umax vom Pendler Nicole vom Kusuman Farm 03/09/2558 1 6

เดือนสิงหาคม 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณเสถียร พัชรพรสกุล
(Piyamit Farm)
*Enko vom Overledingerland *Lexy von Hamyar 15/08/2558 5 2
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
(Hunter Dog)
Laika vom Hunter Dog Iris vom Hunter Dog 08/08/2558 1 3
คุณสุลาภ บัวชื่น
(Maryland Songkhla)
Castrol von der Pakchong Fritty vom V.P.P.K. 05/08/2558 1 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Pakros vom Pendler *Jola vom Finkenschlag 01/08/2558 2 2

เดือนกรกฎาคม 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Escort vom P&T Yala Kennel Evita vom N & T Farm 30/07/2558 4 3
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
*Eros vom Haus Portofino Candy vom Audtaraphon 30/07/2558 1 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Pakros vom Pendler *Joice vom Finkenschlag 29/07/2558 1 1
คุณไวพจน์ แพงมา
(ขอนแก่น จี.เอส.ดี.)
*Dario di Casa Massarelli Loda vom P.P.Luengnoktha 12/07/2558 1 1
น.สพ.สายันต์ คงเพชร
(Shappanya)
*Dario di Casa Massarelli *Almond vom Shappanya 06/07/2558 4 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Lara von der Pakchong 02/07/2558 3 1

เดือนมิถุนายน 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli Zira vom Klostermoor 25/06/2558 1 0
น.สพ.สายันต์ คงเพชร
(Shappanya)
*Dario di Casa Massarelli *Acare vom Shappanya 25/06/2558 1 0
ดร.นพดล สมยานนทนากุล
(แสงดาว แคนแนล)
*Ulberto von der Eichendorfschule *Kira vom Sankt Georg 23/06/2558 2 4
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Lean vom Elbe-Saale-Winkel 22/06/2558 1 1
คุณเจตน์ ปราโมทย์
(เจตน์ เซอร์วิส)
Laika vom Hunter Dog Kistina vom Hunter Dog 16/06/2558 7 2
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์
(Muangkorn Farm)
Lanzo vom R.C.Club Candy vom B.P.Banpru 16/06/2558 0 1
คุณกิตติกร ศรีนัครินทร์
(Kittinapa Kennel)
*Eyck vom Sankt Raphael Honda vom Branch Mark 12/06/2558 0 2
คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ
(Thanawut)
*Umax vom Pendler Cony vom Weber-Haus 06/06/2558 6 2

เดือนพฤษภาคม 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Hemy von der pakchong 26/05/2558 0 4
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Enko vom Overledingerland Fara vom P.P.M.Hatyai 25/05/2558 6 2
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Escort vom P&T Yala Kennel Venus vom Kusuman Farm 19/05/2558 2 2
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
Lexus vom Bastaw Anny 16/05/2558 2 3
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Enko vom Overledingerland *Eika vom Branch Mark 15/05/2558 2 4
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Enko vom Overledingerland Zora vom Thalber Land 13/05/2558 1 2
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Abire vom Bavernhof 10/05/2558 3 3
น.สพ.ธวัชชัย ธารทรรศนีย์
(หนึ่ง เก้า แปด)
Adam vom Fanta Asta vom Phitsanuloke 09/05/2558 3 4
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Justus vom Haus Dexel *Melly von der Ostfriesischen Thingstätte 08/05/2558 2 1
คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์
(ฐิตา ฟาร์ม)
*Dario di Casa Massarelli Arlina vom Chuenchom Farm 03/05/2558 1 1
คุณเจษฎา คลังเพชร
(พิจิตร จี.เอส.ดี.)
*Xomo de Intercanina Dimka vom P.Phitsanulok 01/05/2558 3 1

เดือนเมษายน 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
(W.T.Banpong)
*Fiat vom Branch Mark Emity von der Pakchong 30/04/2558 2 1
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Enko vom Overledingerland *Haifa vom Branch Mark 27/04/2558 1 4
คุณประสิทธิ์ ลีโย
(P.N.Farm Burirum)
Lexus vom Bastaw Dollar vom Hunter Dog 20/04/2558 1 4
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Boss vom Chareondewan Mara vom Nan & Nice 20/04/2558 2 5
คุณสิขรินทร์ ศิริรักษ์
(Thamai)
*Conner vom Brandbachtal Dimka vom 19 Haus 17/04/2558 5 4
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
(P.S.Buriram)
*Umax vom Pendler Demo vom Standard Group 17/04/2558 5 5
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Honey vom Kusuman Farm 15/04/2558 4 4
คุณกิตติกร ศรีนัครินทร์
(Kittinapa Kennel)
*Joop vom Casselswald *Ulma vom Branch Mark 12/04/2558 5 1
คุณเทอดเกียรติ สุวัฒนกุล
(ทิปเปิ้ล เอ็กซ์)
Castrol von der Pakchong Kitty vom Maryland Songkhla 10/04/2558 5 3
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Enko vom Overledingerland *Osaka vom Osterberger-Land 10/04/2558 4 0
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Zombi vom R.C.Club Cindy von der Pakkhlong 05/04/2558 2 3
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก
(Bantum House)
*Umax vom Pendler Nicki vom Kusuman Farm 05/04/2558 4 2

เดือนมีนาคม 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Boss vom Chareondewan Mona vom Nan & Nice 30/03/2558 4 4
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
*Joop vom Casselswald Lariga vom North East Dog 28/03/2558 4 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Corlos von der pakchong Hara vom Karsemlit 28/03/2558 2 1
คุณสุธินี รันตศรี
(Sutinee)
*Losangeles vom North East Dog Naja vom North East Dog 26/03/2558 1 3
คุณวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ
(Muang Ling)
*Greif von der Grafenburg Dira vom Nan & Nice 26/03/2558 6 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Dario di Casa Massarelli *Lucy vom Branch Mark 25/03/2558 1 2
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
(Hunter Dog)
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog 22/03/2558 1 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Adam vom T.P.GSD.54 Conny vom Nan & Nice 22/03/2558 3 6
คุณประสิทธิ์ ลีโย
(P.N.Farm Burirum)
*Umax vom Pendler Affi vom P.T.Surin 19/03/2558 4 1
คุณกิตติกร ศรีนัครินทร์
(Kittinapa Kennel)
Good vom P.P.M. Hatyai *Honda vom Louis Kennel 19/03/2558 3 4
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg *Arlena von der Pakchong 18/03/2558 1 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Nando vom Nan & Nice Wandy vom Nan & Nice 18/03/2558 2 5
คุณธนภณ ธนะสีรังกูร
(Thanaphon)
*Greif von der Grafenburg *Lisa von der Salzteichaue 17/03/2558    
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
(Bangkruai Kennel)
*Zoro Splitberg Edra Splitberg 16/03/2558 5 3
คุณเริงศักดิ์ อโณทัยไพบูลย์
(K.R.Farm)
Flert vom Fanino Anny vom Piyamit Farm 15/03/2558 3 1
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
*Joop vom Casselswald *Iffi von Groß-Zünder 09/03/2558 3 1
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Nando vom Nan & Nice Voly vom Nan & Nice 08/03/2558 6 5
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel 06/03/2558 3 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Rom Splitberg Andra vom Karsemlit 05/03/2558 2 1
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Enko vom Overledingerland *Nara vom K.Samuteprakarn 02/03/2558 6 1

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Dario di Casa Massarelli *Wyna zur Wolfskammer 24/02/2558 2 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Pakros vom Pendler *Dixy de Intercanina 14/02/2558 3 2
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
*Conner vom Brandbachtal K-Wanta Feetback 14/02/2558 1 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Lucy vom Branch Mark 12/02/2558 1 0
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Justus vom Haus Dexel *Facebook vom R.C.Club 09/02/2558 3 3
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
*Joop vom Casselswald Yelena vom Kusuman Farm 09/02/2558 9 0
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro von Nimbus Ronya vom Kusuman Farm 03/02/2558 4 6

เดือนมกราคม 2558

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพงษ์พันธุ์ วรรธนศิริโชติ
(Sheep Dog)
*Xomo de Intercanina First vom R.C.Club 31/01/2558 2 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
*Rom Splitberg Windy vom Nan & Nice 31/01/2558 3 1
คุณวุฒิ สุธารักษ์
(Rocket Kennel)
*John vom P.P.Luengnoktha Brazo vom Natchanon Farm 29/01/2558 3 3
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro von Nimbus Hope vom Kusuman Farm 28/01/2558 5 3
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Hado vom Chareondewan Gipsy vom Chareondewan 28/01/2558 7 6
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Corea di Casa Massarelli 21/01/2558 7 5
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Carlos von der Pakchong Enna vom Karsemlit 18/01/2558 2 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Quana von der Biberfalle 16/01/2558 3 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Ba vom Schaumbergerland *Ussi vom Branch Mark 14/01/2558 1 0
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Candy vom Audtaraphon 11/01/2558 2 2
คุณเสถียร พัชรพรสกุล
(Piyamit Farm)
*Ba vom Schaumbergerland Xomi de Intercanina 10/01/2558 2 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark 08/01/2558 4 3
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Dario di Casa Massarelli Funny vom P.P.M.Hatyai 08/01/2558 2 1
คุณจุฬาลักษณ์ ชินวงษ์
(Vogelsberg Farm)
Wanko vom Arolserholz Tendy vom Salztal 08/01/2558 1 5
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Zombi vom R.C.Club Fuji von der Pakkhlong 08/01/2558 3 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Benz vom Vasan Quicy vom Nan & Nice 06/01/2558 4 4
คุณสุลาภ บัวชื่น
(Maryland Songkhla)
Castrol von der Pakchong Kissy vom Maryland Songkhla 03/01/2558 3 2
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Zombi vom R.C.Club Fina von der Pakkhlong 01/01/2558 1 2

เดือนธันวาคม 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Dario di Casa Massarelli *Kascha vom Pendler 28/12/2557 2 5
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle 24/12/2557 4 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Dario di Casa Massarelli *Saskia vom Haus Storr 22/12/2557 0 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Mentos vom Osterberger-Land *Xara de Intercanina 22/12/2557    
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg *Ghandy vom Haus Santo 19/12/2557 1 1
น.สพ.สายันต์ คงเพชร
(Shappanya)
*Ba vom Schaumbergerland *Acare vom Shappanya 12/12/2557 0 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina 10/12/2557 2 5
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
(Hunter Dog)
Laika vom Hunter Dog Inna vom Hunter Dog 07/12/2557 0 5
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
*Joop vom Casselswald Meggi vom Kusuman Farm 07/12/2557 1 5
คุณภาคภูมิ ภูเทพคำ
(P.A.Farm)
Losangeles vom North East Dog Orly vom Piun Haus 03/12/2557 3 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz 01/12/2557 6 4

เดือนพฤศจิกายน 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Dolice vom Hunter Dog Batty vom Nakarin Farm 30/11/2557 3 5
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์
(Muangkorn Farm)
Lanzo vom R.C.Club Jam vom Branch Mark 25/11/2557 5 0
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Enko vom Overledingerland Enka vom R.C.Club 25/11/2557 1 2
คุณเจตน์ ปราโมทย์
(เจตน์ เซอร์วิส)
Laika vom Hunter Dog Kistina vom Hunter Dog 16/11/2557 3 2

เดือนตุลาคม 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Enko vom Overledingerland Nara vom K.Samuteprakarn 28/10/2557 0 1
คุณปรีชา ปวิดาภา
(P.P.Luengnoktha)
*Pakros vom Pendler *Jessi vom P.P.Luengnoktha 26/10/2557 4 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Justus vom Haus Dexel Pelly vom Ostfrischen Th. 21/10/2557 3 3
คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต
(K.S.Pattaya)
*Conner vom Brandbachtal Barara von der Pakchong 21/10/2557 6 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Boss vom Chareondewan Mara vom Nan & Nice 20/10/2557 2 2
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Benz vom Vasan Iris vom Nan & Nice 20/10/2557 3 3
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Escort vom P&T Yala Kennel Venus vom Kusuman Farm 18/10/2557 2 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Justus vom Haus Dexel *Corea di Casa Massarelli 16/10/2557 4 4

เดือนกันยายน 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Pakros vom Pendler Jamaika vom Branch Mark 30/09/2557 0 1
คุณคัทลียา ชโลธร
(K.C.)
Cito Vac Vagvolgyi Yipso vom P.A.Farm 28/09/2557 5 0
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Justus vom Haus Dexel *Joice vom Finkenschlag 27/09/2557 3 4
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Justus vom Haus Dexel Fluke vom Anurat F.C. 26/09/2557 4 2
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Enko vom Overledingerland *Eika vom Branch Mark 22/09/2557 2 3
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
(Hunter Dog)
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog 14/09/2557 2 0
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Umax vom Pendler Amy vom Pendler 09/09/2557 4 3
คุณสุลาภ บัวชื่น
(Maryland Songkhla)
Castrol von der Pakchong Fritty vom V.P.P.K. 08/09/2557 5 3
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel 06/09/2557 0 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Ba vom Schaumbergerland *Azura vom Stieglerhof 05/09/2557 0 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Ba vom Schaumbergerland *Hella vom Dironca 05/09/2557 4 5
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Pakros vom Pendler *Jola vom Finkenschlag 05/09/2557 1 1
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์
(Muangkorn Farm)
Lanzo vom R.C.Club *Arlena von der Pakchong 04/09/2557 2 1

เดือนสิงหาคม 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณเสถียร พัชรพรสกุล
(Piyamit Farm)
*Enko vom Overledingerland *Osaka vom Osterberger-Land 20/08/2557 2 3
คุณนครินทร์ หอมหวล
(Nakarin Farm)
Evita vom N & P farm Dolce vom Hunter Dog 11/08/2557 3 5

เดือนกรกฎาคม 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพายุ ดามาพงษ์
(T.P.Chaiyaphum)
*Justus vom Haus Dexel I-Pod vom Branch Mark 17/07/2557 1 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Ba vom Schaumbergerland *Saskia vom Haus Storr 11/07/2557 1 0

เดือนมิถุนายน 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
(P.P.M.Hatyai)
*Ilko vom Weber-Haus Enka vom R.C.Club 21/06/2557 0 4
คุณอดิเรก พรมจันทึก
(K.B.Farm)
*Greif von der Grafenburg Kelly vom P.P.M.Hatyai 18/06/2557 4 2
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
*Joop vom Casselswald Cooky vom Chuenchom Farm 19/06/2557 0 4
คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล
(Louis Kennel)
*Johnie vom Branch Mark Funny vom Louis Kennel 01/06/2557 5 1

เดือนพฤษภาคม 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณธนกร ติณณ์วรเดช
( Khing Phai 1985 )
*Xomo de Intercanina *Saphira vom Khing Phai 1985 26/05/2557 1 1
คุณพงษ์เทพ บึงราษฎร์ Indo vom Banrao Ronja vom Nan & Nice 25/05/2557 1 4
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
*Enko vom Overledingerland Fara vom P.P.M.Hatyai 22/05/2557 0 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
( Branch Mark )
*Ba vom Schaumbergerland Ussi vom Branch Mark 20/05/2557 2 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
( Branch Mark )
*Ba vom Schaumbergerland *Cora vom Team Zellwaldrand 20/05/2557 4 6
คุณอดิศร ฉัตรสันติประภา
( Adisorn Farm )
Hummer vom Branch Mark Hilla vom K.S.Pattaya 18/05/2557 4 3
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
*Eyck vom Sankt Raphael *Nara vom K.Samuteprakarn 20/05/2557 2 4
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
*Eyck vom Sankt Raphael Xomo 14/05/2557 3 2
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
( Karsemlit )
Gafar Tira vom Nan & Nice 14/05/2557 4 4
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Mangnum vom Kusuman Beauty vom Nan & Nice 09/05/2557 3 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
( Branch Mark )
*Ba vom Schaumbergerland *Weinona von Lacroz 08/05/2557 7 2
คุณอัมพร โอนอ่อน
(เอ.พี.ที.จอมบึง)
Irk vom K.S.Pattaya Enna vom R.C.Club 07/05/2557 4 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
( Branch Mark )
*Ba vom Schaumbergerland *Lucy del Finkenwerder 05/05/2557 3 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
( R.C.Club )
*Pakros vom Pendler *Jola vom Finkenschlag 05/05/2557 2 1
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Benz vom Vasan Nona vom Nan & Nice 05/05/2557 2 5

เดือนเมษายน 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณโยธิน แก้วสน
(P.P.Surin)
*Pedro von der Stadt Mosbach Daky vom Nan & Nice 30/04/2557 5 2
คุณวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ
(Muang Ling)
*Greif von der Grafenburg Dira vom Nan & Nice 26/04/2557 2 4
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Carlos von der Pakchong Bonna 25/04/2557 3 5
คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส
(Thongthai Tour Farm)
Cigo Vác-vágvölgyi Andy vom Hunter Dog 23/04/2557 6 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Hado vom Chareondewan Mara vom Nan & Nice 21/04/2557 6 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Conner vom Branch Mark Chanon von der Pakchong 20/04/2557 6 5
คุณโยธิน แก้วสน
(P.P.Surin)
*Pedro von der Stadt Mosbach Wandy 18/04/2557 1 6
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Enko vom Overledingerland   17/04/2557 0 4
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Greif von der Grafenburg Gana von der Pakchong 17/04/2557    
คุณโยธิน แก้วสน
(P.P.Surin)
*Ajax vom M & M Delma 17/04/2557 2 3
คุณศิริวรรณ วรรณศรี
(Wannasri Kennel)
*Ajax vom M & M *Fara vom Sankumpang 14/04/2557 1 4
คุณสุลาภ บัวชื่น
(Maryland Songkhla)
Wegas vom Branch Mark Gassy vom Maryland 15/04/2557 1 7
นายศุภวิทย์ บุญขันธ์ *Enko vom Overledingerland Maja vom Branch Mark 12/04/2557 3 6
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Indo vom Banrao Nanear vom Nan & Nice 12/04/2557 3 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Benz vom Vasan Gedy vom Nan & Nice 09/04/2557 1 3
คุณเฉลียว รัตนเกษม
(Pink Diamond)
Hurren vom Branch Mark Alfa vom Louis Kennel 07/04/2557 5 2
คุณคัทลียา ชโลธร
(K.C.)
*Umax vom Pendler Nobu vom North East Dog 05/04/2557 0 2
คุณประสิทธิ์ ลีโย
(P.N.Farm Burirum)
*Ajax vom M & M Laura vom Kusuman Farm 01/04/2557 4 3

เดือนมีนาคม 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Ba vom Schaumbergerland *Uhu vom Branch Mark 30/03/2557 3 2
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
*Umax vom Pendler Candy vom Haus Catja 22/03/2557 5 1
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
*Enko vom Overledingerland *Zoey von den zwei Steinen 19/03/2557 5 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Ba vom Schaumbergerland *Baxy vom Zellwaldrand 18/03/2557 2 4
คุณจุฬาลักษณ์ ชินวงษ์
(Vogelsberg Farm)
Wanko vom Arolserholz Tendy vom Salztal 13/03/2557 4 4
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Pakros vom Pendler *Joice vom Finkenschlag 13/03/2557 4 4
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Indo vom Banrao Iris vom Nan & Nice 13/03/2557 1 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Pakros vom Pendler Windy vom R.C.Club 12/03/2557 1 2
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Zambi vom R.C.Club Fuji von der Pakkhlong 08/03/2557 3 6
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
(S.K.Farm)
*Umax vom Pendler Amy vom Pendler 07/03/2557 4 4
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Nando vom Nan & Nice Wandy vom Nan & Nice 07/03/2557 5 2
คุณศราวุธ คำแสง
(D K Kennel)
*Ba vom Schaumbergerland Aris 03/03/2557 2 5
คุณธนกร ติณณ์วรเดช
(King Phai Haus)
*Hammer vom Branch Mark *Nasa vom S.K.Farm 03/03/2557 1 4
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Benz vom Vasan Tina vom Nan & Nice 02/03/2557 3 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Ba vom Schaumbergerland *Ulma vom Branch Mark 01/03/2557 1 2

เดือนกุมภาพันธ์ 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณโยธิน แก้วสน
( P.P.Surin )
*Ajax vom M & M Bell 28/02/2557 2 2
คุณสุลาภ บัวชื่น
( Maryland Songkhla )
Castrol von der Pakchong Honey vom Maryland 27/02/2557 3 3
คุณโยธิน แก้วสน
( P.P.Surin )
*Pedro von der Stadt Mosbach Channel 26/02/2557 1 0
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
( Kusuman Farm )
*Joop vom Casselswald *Zoraja von der Grafenburg 25/02/2557 5 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
( Der Pakchong )
*Enko vom Overledingerland *Arlena von der Pakchong 22/02/2557 1 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
( Branch Mark )
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina 18/02/2557 3 4
น.สพ.สายันต์ คงเพชร
( Shappanya )
*Dux di Casa Massarelli *Almond vom Shappanya 17/02/2557 2 4
คุณโยธิน แก้วสน
( P.P.Surin )
*Pedro von der Stadt Mosbach *Xendy von der Werther-Mühle 16/02/2557 4 0
น.สพ.สายันต์ คงเพชร
( Shappanya )
*Dux di Casa Massarelli *Abby vom Shappanya 09/02/2557    

เดือนมกราคม 2557

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณศิริวัฒน์ เรืองรัตนากร *Nero Sedlarski K-Wanta Feetback 31/01/2557 7 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
( Branch Mark )
*Dux di Casa Massarelli *Una vom Köttersbusch 26/01/2557 2 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Nando vom Nan & Nice Uta vom Nan & Nice 25/01/2557 4 1
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Nando vom Nan & Nice Jum vom Nan & Nice 19/01/2557 1 4
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Benz vom Vasan Neya vom Nan & Nice 06/01/2557 3 0

เดือนธันวาคม 2556

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Benz vom Vasan Gatoon 28/12/2556 5 3
คุณไพสน กั้วจรัญ
( S.Chareon Farm )
Armiko Anka vom Nan & Nice 22/12/2556 3 2
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
( Kusuman Farm )
*Joop vom Casselswald Lariga vom North East Dog 21/12/2556 6 4
คุณประชา กุศลานุคุณ
( R.C.Club )
*Justus vom Haus Dexel *Sarina vom Finkenschlag 21/12/2556 5 4
คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ
( Thanawut )
*Enko vom Overledingerland Cony von der Pakchong 21/12/2556 2 3
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
*Chacco von der Freiheit Westerholt *Cita vom Spansberger Land 14/12/2556 3 5
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
*Eyck vom Sankt Raphael Nara vom K.Samuteprakarn 10/12/2556 1 2
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
( Wiset Farm )
*Ajax vom M & M Charich 08/12/2556 2 2
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
*Eyck vom Sankt Raphael *Ezra vom P & T Yala Kennel 08/12/2556 0 1
คุณสมชาย เลิศบรรเจิดวงศ์
(Schwarze Diamant)
Xello vom Hunter Dog Hana von der Tigerland 01/12/2556 1 0

เดือนพฤศจิกายน 2556

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
( Wiset Farm )
*Ajax vom M & M Biene 16/11/2556 6 4
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
*Eyck vom Sankt Raphael Enka vom R.C.Club 14/11/2556 0 1
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
( Der Pakchong )
*Enko vom Overledingerland *Zara von den zwei Steinen 10/11/2556 5 0
คุณประชา กุศลานุคุณ
( R.C.Club )
*Pakros vom Pendler *Dixy de Intercanina 07/11/2556 1 3
คุณประชา กุศลานุคุณ
( R.C.Club )
*Pakros vom Pendler *Sela vom R.C.Club 01/11/2556 4 2

เดือนตุลาคม 2556

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
น.สพ.สายันต์ คงเพชร
( Shappanya )
*Dux di Casa Massarelli *Acare vom Shappanya 29/10/2556 1 1
คุณธนภณ ธนะสีรังกูร
( Thanaphon )
*Ajax vom M & M Horga vom Everest 28/10/2556 1 2
คุณคมกฤช อัยศิริ
( K.18 )
*Eydir vom Haus Tepferd *Candy vom K.18 18/10/2556 4 3
คุณพายุ ดามาพงษ์
( T.P.Chaiyaphum )
*Ghandi vom Baronenwald *I-Pod vom Branch Mark 18/10/2556 2 4
คุณประชา กุศลานุคุณ
( R.C.Club )
*Pedro von der Stadt Mosbach *Jola vom Finkenschlag 16/10/2556 5 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
( R.C.Club )
*Pedro von der Stadt Mosbach Pacha 08/10/2556 2 2
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Nando vom Nan & Nice Quicy vom Nan & Nice 04/10/2556 4 6
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Benz vom Vasan Norna vom Nan & Nice 03/10/2556 3 6

เดือนกันยายน 2556

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณประชา กุศลานุคุณ
( R.C.Club )
*Eros vom Haus Portofino Joice vom Finkenschlag 30/09/2556 1 1
คุณไพสน กั้วจรัญ
( S.Chareon Farm )
Exzimo vom Sheepdog Caren vom Phimai 30/09/2556 1 2
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
*Eyck vom Sankt Raphael *Osaka vom Osterberger-Land 27/09/2556 2 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
( Karsemlit )
*Greif von der Grafenburg Tina vom Nan & Nice 21/09/2556 3 4
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Nando vom Nan & Nice Uma vom Nan & Nice 16/09/2556 1 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
( R.C.Club )
*Pedro von der Stadt Mosbach Tammy vom R.C.Club 10/09/2556 1 2
คุณนครินทร์ หอมหวล
( Nakarin Farm )
Escort vom P&T Yala Kennel Evita vom N & T Farm 09/09/2556 6 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
( Branch Mark )
*Dux di Casa Massarelli *Hella vom Dironca 09/09/2556 3 3
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
( Karsemlit )
*Enko vom Overledingerland Charon von der Pakchong 07/09/2556 4 7
คุณเสถียร พัชรพรสกุล
( Piyamit Farm )
*Ilko vom Weber-Haus Zari vom Branch Mark 01/09/2556 4 2

เดือนสิงหาคม 2556

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Benz vom Vasan City vom Nan & Nice 31/08/2556 6 3
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
( Nan & Nice )
Nando vom Nan & Nice Wansa vom Nan & Nice 26/08/2556 3 1
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
*Eyck vom Sankt Raphael Eika vom Branch Mark 07/08/2556 1 1
คุณมานพ หนูอุดม *Pedro von der Stadt Mosbach Arlina vom Chuenchom Farm 04/08/2556 0 3

เดือนกรกฎาคม 2556

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณนครินทร์ หอมหวล
( Nakarin Farm )
*Dux di Casa Massarelli Evita vom N & T Farm 22/07/2556 4 1
คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ
( Thanawut )
*Pedro von der Stadt Mosbach *Cony vom Weber Haus 11/07/2556 4 3
คุณประมาณ ป้องสนาม
( Chuenchom Farm )
*John vom P.P.Luengnoktha *Xara vom R.C.Club 10/07/2556 2 2

เดือนมิถุนายน 2556

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณปรีชา ปวิดาภา
( P.P.Luengnoktha )
*Dux di Casa Massarelli *Jessi vom P.P.Luengnoktha 30/06/2556 2 3
คุณสายชล ขันทัง Tell Ariya 25/06/2556 1 0
คุณธนกร ติณณ์วรเดช
( Khing Phai 1985 )
Hammer vom Branch Mark Shafira vom KhingPhai 22/06/2556 1 0
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
( Der Pakchong )
*Enko vom Overledingerland *Zelli von der Werther Mühle 21/06/2556 3 1
คุณมานพ หนูอุดม *Dux di Casa Massarelli Andy vom Hunter Dog 05/06/2556 0 2

เดือนพฤษภาคม 2556

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Benz vom Vasan Wacky vom Nan & Nice 29/05/2556 4 3
คุณสิขรินทร์ ศิริรักษ์
(Thamai)
*Pütz vom Haus Wendl Hara vom P.77 Kennel 27/05/2556 2 1
คุณคมสัน อรุณไกร
(เพื่อนเอ้าท์)
Hammer vom Branch Mark Andy vom T.P.Chaiyaphum 27/05/2556 2 1
คุณจุฬาลักษณ์ ชินวงษ์
(Vogelsberg Farm)
Wanko vom Arolserholz Tendy vom Salztal 26/05/2556 7 0
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
(Kusuman Farm)
Xandro vom Nimbus Diama vom Hunter Dog 21/05/2556 2 2
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์
(Nan & Nice)
Indo vom Banrao Yayee vom Nan & Nice 15/05/2556 2 2
คุณสุลาภ บัวชื่น
(Maryland Songkhla)
Casso vom S.K.Farm Cassy vom Maryland Songkhla 13/05/2556 4 3
คุณสุลาภ บัวชื่น
(Maryland Songkhla)
Escort vom P&T Yala Kennel Fritty vom V.P.P.K. 07/05/2556 2 3
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
Ajax vom M & M Laura vom Kusuman Farm 01/05/2556 1 0

เดือนเมษายน 2556

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
( Hunter Dog )
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog 27/04/2556 4 4
คุณอดิเรก พรมจันทึก
( K.B.Farm )
Gundo vom K.S.Pattaya Mona vom Nan & Nice 27/04/2556 1 3
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
( Kusuman Farm )
*Joop vom Casselswald *Iffi von Groß-Zünder 26/04/2556 2 4
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
Eyck vom Sankt Raphael Kara vom Batu 19/04/2556 4 2
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
( S.K.Farm )
Umax vom Pendler Eranza vom Pimai 18/04/2556 2 2
คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล
( Louis Kennel )
Don vom Haus Wendl Luci vom Moenchberg 18/04/2556 0 2
คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล
( Kusuman Farm )
Xandro vom Nimbus Irin vom Hunter Dog 15/04/2556 6 2
คุณธนันชัย นิลกลาง
( North Eastern Dog )
Neville vom R.C.Club Bank vom Mellyland 12/04/2556 3 3
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์
( Muangkorn Farm )
Lanzo vom R.C.Club Jam vom Branch Mark 10/04/2556 2 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
( Branch Mark )
Ustinov vom Romerland Corea di Casa Massarelli 05/04/2556 1 0
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
( Der Pakchong )
Nino von Tronje Ghandy vom Haus Santo 03/04/2556 6 4
คุณโยธิน แก้วสน
( P.P.Surin )
Ajax vom M & M Xandy v.d. Werther Mu 03/04/2556 2 3
คุณโยธิน แก้วสน
( P.P.Surin )
Ajax vom M & M Rasi vom R.C.Club 01/04/2556 0 1

เดือนมีนาคม 2556

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณธีระชัย ทองวานิช Ferro vom Holtkamper Wendy vom Nan & Nice 31/03/2556 4 2
คุณสุธินี รันตศรี
(Sutinee)
Hammer vom Branch Mark Naja 30/03/2556 3 3
คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต
( K.S. Pattaya )
Putz vom Haus Wendi Nelli vom Haus Wendi 25/03/2556 1 1
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
( P.P.M.Hatyai )
*Eyck vom Sankt Raphael Ezra vom P & T Yala Kennel 20/03/2556 4 1
คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล
( Louis Kennel )
Vegas vom Weber Haus Ute vom Essweitertal 18/03/2556 0 2
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
( P.S.Buriram )
Ajax vom M & M Nicole vom Kusuman Farm 13/03/2556 2 3
คุณสมพร สุกใส
( Pakkhlong Kennel )
Casso vom S.K.Farm Quina vom R.C.Club 10/03/2556 3 2
คุณปรีชา ปวิดาภา
( P.P.Luengnoktha )
Johne vom P.P.Luengnoktha Rena vom Martelsberg 09/03/2556 5 4
คุณจักราวุธ อินทร์ไชยวงศ์
( Canis Farm )
Ghandi vom Baronenwalf Gerfield vom Canis 05/03/2556 2 1
Puppies with Pedigree Certificates