Skip to main content

ทำเนียบคอก

ทำเนียบคอกที่จดทะเบียนคอกกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

ถ้าต้องการจดทะเบียนคอกสุนัข ต้องทำอย่างไร ? ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

เปิดดูแผนที่ สมาชิกท่านใดต้องการใส่ข้อมูลที่อยู่คอกสุนัขลงในแผนที่ กรุณาแจ้งข้อมูลมาทาง Facebook หรือ gsdathailand@gmail.com

ภาคกลาง - เขต A

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
วอน เดอร์ 908
(Von der 908)
พล.ต.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดีกทม.
เค.ที.007
(K.T.007)
คุณนริษฐ ทองนพเนื้อบางเขน กทม. 081-869-5544
19 เฮ้าท์
(19 Haus)
คุณอุดมลักษณ์ คุณาภินันท์รามอินทรา กทม. 081-825-8353
สปีชีร์ ยนต์ คลับ
(Species Yon Club)
คุณสุริยนต์ สุจารามอินทรา กทม. 089-690-0111
มุกฟาร์มคุณสุธน กีรตวัฒนาโชคชัย 4 ลาดพร้าว กทม. 02-570-8291
เฮ้าส์ ภูมิ
(Haus Poom)
คุณภูมิพิทักษ์ เพ็ญศรีนุกูรบางนา กทม. 081-816-1909
เอ็ม.เค.เยอรมันเช็พเพอด
(M.K.German Shepherd)
คุณยม นาคสุขกทม.
โบว์ด็อก
(Bow's Dog)
คุณสารพงษ์ กงสำโรงดอนเมือง กทม. 02-565-5272
อัลฟ่า คลับ
(Alfa Club)
คุณสุรชัย อรุณจตุจักร กทม. 089-930-1490
ลาดพร้าว 23คุณเกรียงเดช มโนมัยพันธุ์จตุจักร กทม.
เอ.เอ็น
(A.N.)
คุณอดิศร ชัยวิทย์วรกุลจตุจักร กทม. 089-664-8666
คานิส ฟาร์ม
(Canis Farm)
คุณจักราวุธ อินทร์ไชยวงศ์จตุจักร กทม. 089-199-5355
กรุ๊ป 5 แคนแนล
(Group 5 Kennel)
คุณยิ่งยศ ชัยสินธพสวนหลวง กทม. 02-300-6667-9
เอส.โอ.เอ็ม.ฟาร์ม
(S.O.M.Farm)
คุณประจบ เวชชประสิทธิ์ออเงิน สายไหม กทม. 081-921-2754
ทรงไทยทัวร์ ฟาร์ม
(Thongthai Tour Farm)
คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใสสายไหม กทม. 081-331-8004
ยู.เค.แคนแนล
(U.K.Kennel)
คุณกฤช กิจไพศาลรัตนาดินแดง กทม. 081-813-0471 
ไชยพัตรคุณสุพัตร ไชยเจริญห้วยขวาง กทม. 02-213-1681
Vogelsberg Farmคุณจุฬาลักษ์ ชิณวงศ์กทม.
สกลวรรณ ฟาร์ม
(Sakonwan Farm)
คุณสกล วรรณพงษ์หนองจอก กทม. 095-884-4479
พี.เอ็ม.แคนแนล
(P.M.Kennel)
คุณจารุวัฒน์ มิลินทานุชกทม. 082-494-8747
เอ.ซี.อี.(ไทยแลนด์)
(A.C.E. (Thailand) Co.Ltd.)
คุณธรณิศ ศรีปานกทม.
บุคมูน
(Bookmoon)
คุณพัฒนชัย ฝีมือช่างดอนเมือง กทม. 081-922-1761
เอ็กซ์พลอเรอร์
(X'Plorers)
น.ส.สุกัญญา จินันทุยากทม.
เพชรเมืองสยาม
(Petch Muang Siam)
นายเอกลักษณ์ ด่านธนวัฒน์ดินแดง กทม. 086-306-2287

ภาคกลาง - เขต B

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
ไพบูลย์
(Paiboon)
พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียรบางรัก กทม. 02-234-1918
เรียว ด็อก
(Real Dog)
น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์กทม. 081-446-4990
เค.18
(K.18)
คุณคมกฤช อัยศิริแขวงยานนาวา เขตสาธร กทม.
เค.หนึ่ง แปด
(K.18)
คุณคมกฤช อัยศิริกทม.
เดอ ปากช่อง
(Der Pakchong)
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 088-555-5888
ฟีฟ่า
(Fifa)
คุณวาณิชย์ วิเวกวันบางกะปิ กทม.
รุ่งโรจน์ ฟาร์มคุณชาตรี ห่วงมณีรุ่งโรจน์สาธร กทม. 086-540-3808
ศาลาแดงคุณกิตตินันท์ ชลวิบูลย์พระราม 4 กทม. 02-271-9000
เค. 9
(K.9)
คุณพิชัย ธนทวิกรพระโขนง กทม. 02-748-8485
เอส.ที. 90
(S.T. 90)
คุณสาธิต สุทธิบงกชพระโขนง กทม. 086-909-1355
ซุปเปอร์ด็อก แคนแนล
(Super Dog Kennel)
คุณสถิตย์พร โสภาเจริญวัฒนะประเวศ กทม.
คิเซกิคุณวรรณ เตือนจิตต์กทม. 089-883-7999
เฮาส์วินเนอร์
(Haus Winner)
คุณเจนวุฒิ พันธ์รัตนมงคลกทม. 086-509-9995
อเวนเจอร์ส
(Avengers)
คุณกวีวุฒิ สีทองดีกทม. 061-540-1234
ชนะ ที-9
(Chana T-9)
น.ส.ชลิสา วีระพงษ์กทม. 084-987-5244

ภาคกลาง - เขต D

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
จอมทอง ฟาร์มคุณประสิทธิ์ พัฒนพงศ์วัฒน์จอมทอง กทม.
เช็พเพอด แล็ป
(Shepherd Lab)
คุณภัทรพงษ์ ดรงค์สุวรรณภาษีเจริญ กทม. 081-816-3077
ดีเทคทิฟ ฟาร์ม
(Detective Farm)
คุณนฤมล ธนวัชรกุลภาษีเจริญ กทม. 084-1415-126
ตียาภรณ์คุณทัศนียา ตรียาภรณ์กทม.
ฮาเรลูยาคุณวสุ อนันตธนาพรกทม.
สุโขคุณเทียน ปานประยูรบางกอกใหญ่ กทม. 02-465-8065
ดรีมทีม
(Dream Team)
คุณกำพล กรประทีปแขวงบางยี่เรือ กทม. 081-835-8838
พี.77 แคนแนล
(P.77 Kennel)
คุณทวิวัฒน์ ศักดิ์ศรีเพชรเกษม 77 กทม. 081-829-7731
วี.เค.พาราก้อน
(V.K.Paragon)
คุณวิกรม วิสารทะอ.ทุ่งครุ กทม. 081-815-6737
บี.พี.แคนแนล
(B.P.Kennel)
คุณธนะพล ไตรสรณกุลชัยบางแค กทม.
อรุณ เฮ้าท์คุณอรุณเทพ โรจน์สืบศักดิ์บางแค กทม.
แฟนต้า
(Fanta)
คุณกิตติ ศิริวรวงศ์บางขุนเทียน กทม.
เอส.เอ็น.โกษาเล็ก
(S.N.Kosalek)
พล.อ.ต.ทิพชัย ทิพยุทธ์กทม. 089-130-5411
วิมาลาเฮ้าท์คุณวิมาลา รัตนรุกข์กทม.
มิดเดอร์แลนด์
(Middleland)
คุณปกาสิต จันทสิงห์กทม. 081-641-4412
กรีนแลนด์
(Greenland)
คุณบัญญฑิต สรัสยะนันท์กทม. 081-806-2686
คอบล่าโกลด์คุณณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเกล้าหนองแขม กทม. 081-933-2593
หนึ่ง เก้า แปดน.สพ.ธวัชชัย ธารทรรศนีย์กทม. 081-442-8416
อมาดีอู๊ดคุณธีระชัย ทองวานิชกทม. 081-257-7570
ดี เค แคนแนล
(D K Kennel)
คุณศราวุธ คำแสงกทม. 081-854-1841
ปิยะ แคนแนลคุณชาตรี แดงโพธิชากทม. 081-874-3973
โซแลร์พ.ญ.พัทธมน ปัญญาแก้วกทม.
แชมป์ แคนแนล
(Champ Kennel)
คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์กทม. 081-933-0559
เดอะ อะเมซิ่ง คลับ
(The Amazing Club)
คุณปภพพล ธีธัชนนท์กทม. 065-889-1931

ภาคกลาง - เขต I

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
จิดาภา ฟาร์มคุณสุเทพ ภูทิพยวาษาหนองแค จ.สระบุรี 089-967-8128
ทองใบ ฟาร์มคุณวิชิต ทองใบจ.สระบุรี 089-930-8864
เอ็น.แอล.เค.
(N.L.K.)
คุณนงลักษณ์ ทองนุ้ยอ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 089-106-1559
ตานบูด แคนแนลคุณพัชวิชญ์ ปิ่นเกตุอ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 086-658-9006
โนอาห์ แคนแนล
(Noah Kennel)
คุณศิฆายุ เทพวงษ์จ.สระบุรี 089-680-2579
วารีรัตน์ แคนแนลคุณวารีรัตน์ คำอยู่จ.สระบุรี
พี.เอส.สระบุรี
(P.S.Saraburi)
นายณัฏฐศรันย์ สีนวนจ.สระบุรี 061-890-6661
เมืองลิง
(Muang Ling)
คุณวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะจ.ลพบุรี 081-999-2306
ฐิตา ฟาร์มคุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์จ.ลพบุรี 081-836-8285
จีเอสดี ลพบุรี
(GSD Lopburi)
นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูนจ.ลพบุรี 091-991-9555

ภาคกลาง - เขต N

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
เจนระวี
(Janerawee)
ร.อ.วีระ แก้วแดงอ.เมือง จ.นครสวรรค์ 081-740-4635
วรรณปรีดา
(Wanapreeda)
คุณสุชาติ ปรีดาวรรณอ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 087-207-9901
กิตติรัตน์คุณพิมล สุทธิกิตติรัตน์ตาคลี จ.นครสวรรค์ 056-280-013
วสันต์ ฟาร์ม
(Vasan Farm)
คุณวสันต์ ชอบประดิถอ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 081-887-5151
วสันต์ฟาร์ม
(Vasan Farm)
คุณวสันต์ ชอบประดิถอ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 081-887-5151
เค.บี.แคนแนล
(K.B.Kennel)
คุณอริญญา แมคเดอร์มอทจ.นครสวรรค์ 087-534-0963
วรทัต คลับ
(Woratat Club)
คุณวรทัต อินทศรจ.นครสวรรค์ 084-156-2665
ณิชา จีเอสดี เฮ้าส์
(Nicha GSD House)
น.ส.โสภา โชคอนันตชัยจ.นครสวรรค์ 090-943-9655
ทันเดอร์วูฟ
(Thunder Wolf)
คุณธนิต อินทร์แสงอ.สวรรคบุรี จ.ชัยนาท 089-015-7285

ภาคกลาง - เขต Q

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
เอส.วันชัย
(S.Wanchai)
คุณวันชัย ศรีเตียะเพชรจ.อยุธยา 081-846-1457
ธนาพันธุ์คุณสุรศักดิ์ คำพันธุ์อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
พี.เค.กรุงเก่าคุณณัฐพล มีแสงเพชรจ.อยุธยา 080-430-229
ดี.ด็อก มันนี่ ฟาร์มคุณอดิเทพ มะรังนุกูรจ.อยุธยา 080-999-7895
เอ็น.ที.อยุธยา แคนแนล
(N.T.Ayutthaya Kennel)
น.ส.สุดารัตน์ ชาวะหาจ.อยุธยา 083-448-3900
ศรีอยุธยา ฟาร์ม
(Sriayutthaya Farm)
นาย สุรพิชญ ภูฐิติวิวัฒน์จ.อยุธยา 096-736-9119
หัทยา ฟาร์ม
(Hathaya Farm)
นาย มาโนช หัทยามาตย์จ.อยุธยา
เบิร์ด เบิร์ด โอเค
(Bird Bird OK)
นายสมยศ คงสมลาภจ.อยุธยา 086-131-7027
สุพรรณคุณสมศักดิ์ พรธนะวัฒน์วิหารแดง จ.สุพรรณบุรี 081-856-9243
ด๊อก แอน โกท
(Dog and Goat)
คุณการศศิ ภัทรภูมิรพีจ.สุพรรณบุรี 098-981-7669
พันธุ์-เหน่อ ฟาร์ม
(Phan-Nher Farm)
คุณคีรีพล วงศ์บัณฑิตจ.สุพรรณบุรี 090-959-5957

ภาคกลาง - เขต R

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
เค.สมุทรปราการ
(K.Samutprakan)
คุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์พระประแดง จ.สมุทรปราการ 081-430-4715
นิว เวฟ
(New Wave)
คุณสุขุม แซ่แต้อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 081-949-1479
บิ๊ก เอร์ด
(Big Earth)
คุณมุก พานิชชีวกุลอ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 02-385-8864
วี.พี.พี.
(V.P.P.)
คุณวิสูตร วัฒนดิลกกุลอ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 081-357-4267
วี.พี.พี.เค.
(V.P.P.K.)
คุณจิระภา วัฬนาดิลกกุลปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 081-357-4267
วี.วัชระ ฟาร์มคุณวรวุฒิ รัฐปฐมวงศ์จ.สมุทรปราการ 081-8123702
บี.บางแก้ว
(B.Bangkeaw)
คุณพนอ เชื่อมั่นจ.สมุทรปราการ 081-989-3581
ส.เจริญ ฟาร์ม
(S.Chareon Farm)
คุณไพสน กั้วจรัญจ.สมุทรปราการ 081-443-2243
เดอะ ยูนิตี้ แคนแนลคุณอนันต์ ศวัสตนานนท์จ.สมุทรปราการ
แสงดาว แคนแนล
(Saeng Dao Kennel)
ดร.นพดล สมยานนทนากุลจ.สมุทรปราการ 081-802-6605
คน็อคเคอร์
(Knokke)
คุณกนก บุญย้อยหยัดจ.สมุทรปราการ
เช็พเพอด อินเตอร์ ฟาร์ม
(Shepherd Inter Farm)
คุณณัฐชากรณ์ ทับดวงจ.สมุทรปราการ 089-221-6446
อาร์ม ออฟ สยาม
(Art of Siam)
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุลจ.สมุทรปราการ 081-822-0498
เชียร์ฟาร์มคุณคงเดช ทองเรืองจ.สมุทรสงคราม 098-940-9561
จารึกฟาร์ม
(Jaruk Farm)
คุณจารึก เพียรสุขประเสริฐSamut Songkram
วิชาญ ฟาร์มคุณวิชาญ กฤษฎาธารอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 081-989-0624
สเตปเพ็ญวูลฟ์ ที.เฮชคุณธีระพล ดิลกวณิชกุลอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 089-897-4134
ฉลองชัย ฟาร์ม
(Chalongchai Farm)
คุณฉลอง กวินเฟื่องฟูกุลจ.สมุทรสาคร 081-857-6205
ลัคกี้ ฟาร์ม
(Lucky Farm)
นายวรเดช อธิธนบูรณ์จ.สมุทรสาคร
บ้านเรา
(Banrao)
คุณเอกพงษ์ วงศ์ชาตรีอ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 081-640-7827
ดับเบิลยู.ที.บ้านโป่ง
(W.T.Banpong)
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยกุลจ.ราชบุรี 085-945-8900
เอ.พี.ที.จอมบึง
(A.P.T.Chombung)
คุณอัมพร โอนอ่อนจ.ราชบุรี 085-844-7624
เอส.ซี.ราชบุรี
(S.C.Ratchaburi)
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทองจ.ราชบุรี 089-547-9289
จี.จี.ราชบุรี
(G.G.Ratchaburi)
นายณัฐพัชร์ ศิริโชติเมธาสกุลจ.ราชบุรี 086-767-3198
สิทธิกร ฟาร์มนายสิทธิกร สุทิพย์จ.ราชบุรี 092-251-4519
ทรัพย์ปัญญา
(Shappanya)
น.สพ.สายันต์ คงเพชรอ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 081-306-9049
บ้านธรรมโชติร.ต.อ.ธวัช ธรรมโชติจ.เพชรบุรี 081-942-0338
ที.วาย.ท่ายาง
(T.Y.ท่ายาง)
คุณทวีศักดิ์ ยะโสธรอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
บ้านลาด
(Banlad)
น.ส.ชญานี ธนันทาจ.เพชรบุรี 087-153-5345
บี.อาร์.ซี.ชะอำ
(B.R.C.cha-am)
คุณชาติภุชงค์ วสันต์ศิริอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 080-655-9388
ไนน์ ไนน์ คลับ จีเอสดี
(Nine Nine Club GSD)
น.ส.อริศรา คุ้มครองจ.ประจวบคีรีขันธ์ 098-267-3626
จีเอสดี ปราณบุรี
(GSD Pranburi)
นายวราพัช เส็งสายจ.ประจวบคีรีขันธ์ 082-259-3363
ดี ฮอฟ
(Dee Hof)
นางชญาน์นันท์ เยือร์เกนส์จ.ประจวบคีรีขันธ์ 083-088-2452

ภาคกลาง - เขต V

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
บรานซ์ มาร์ค
(Branch Mark)
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุลกทม. 081-820-9224
พี.พี.เอ็ม.98
(P.P.M.98 Kennel)
คุณอุทัย อำลอยกทม. 081-903-3953
นนทบุรี แคนแนลคุณพงศ์กร ติณตกรจ.นนทบุรี
ไวโอเลด จีเอสดี
(Violet GSD)
คุณชุมพล อ่ำพิจิตรจ.นนทบุรี
เค.อาร์.สุวรรณภูมิ
(K.R.สุวรรณภูมิ)
คุณกฤษณ์ ฤทธิ์ใยบางกระสอ จ.นนทบุรี
เอส.เค.ฟาร์ม
(S.K.Farm)
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุลบางกระสอ จ.นนทบุรี 081-441-9663
แจ้งวัฒนะ จี.เอส.
(แจ้งวัฒนะ G.S.)
น.ท.ชวาล สมศิริอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ออ เบส แคนแนล
(All Best Kennel)
คุณวิมล เฮงสวัสดิ์ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-9800-624
สันทราย จี.เอส.ดีคุณวัชรวรงค์ เลิศวิทยากุลอ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เอส.ซี.แคนแนล
(S.C.Kennel)
คุณสว่าง จงตรองอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 081-901-6823
วีราภรณ์คุณชลอ วีราภรณ์จ.นนทบุรี 081-835-5082
ติวานนท์ แคนแนลคุณเมธานิติ มนัสฐิตินันท์จ.นนทบุรี
บางกรวย แคนแนล
(Bangkruai Kennel)
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์จ.นนทบุรี 081-484-3870
ทิปเปิ้ล เอ็กซ์คุณเทอดเกียรติ สุวัฒนกุลจ.นนทบุรี 080-399-099
พ้อยเตอร์ ฟาร์ม
(Pointer Farm)
คุณจิรศักดิ์ ศรีเพชรจ.นนทบุรี 087-713-7014
คริสเตล ครีก
(Crystalle Creek)
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์จ.นนทบุรี 080-569-1516
เอ.เอ็ม.จีเอสดี
(A.M.GSD)
คุณอำนาจ วงษ์สวัสดิ์จ.นนทบุรี 089-150-2000
ทีมเบ็นซ์มาร์ค
(Team Bench Mark)
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์จ.นนทบุรี 081-820-9224
บัวทองเคหะ
(Bua Thong Khe Ha)
น.ส.กวิตา กุลชัยรัตนาจ.นนทบุรี 083-079-5405
โฮปฟิวเจอร์
(Hopefuture)
นายจตุพล คำแก้วจ.นนทบุรี 065-517-7784
เอที โฮป
(AT Hope)
นายจตุพล คำแก้วจ.นนทบุรี 065-517-7784
เฮ้าส์ คัสจ้า
(Haus Catja)
คุณบุญปลูก ลาภรัตนพันธ์บางบังทอง จ.ปทุมธานี
เวส-แลนด์คุณสิรภพ ชินบุตรคลองหลวง จ.ปทุมธานี
อาร์.ซี.คลับ
(R.C.Club)
คุณประชา กุศลานุคุณต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 081-876-4200
พี.ไพโรจน์
(P.ไพโรจน์)
คุณไพโรจน์ ปานทับธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 087-069-8507
ซี.เจ.ฟาร์ม
(C.J.Farm)
Mr.Tu I Fengลำลูกกา จ.ปทุมธานี 086-3199165
พี. ธนาพันธ์
(P.ธนาพันธ์)
คุณกานดา โพธิ์แก้วลำลูกกา จ.ปทุมธานี 02-531-6538
เอ็ม. 555
(M.555)
น.อ.ปราโมทย์ พันธุ์นะม.เมืองเอก จ.ปทุมธานี 081-825-1655
เค.ซี.
(K.C.)
คุณคัทลียา ชโลธรจ.ปทุมธานี 083-554-0414
เดอะเบส ฟาร์ม
(The Best Farm)
คุณอุทัย แถวขุนทดจ.ปทุมธานี 083-364-7870
ละจิจูด 14คุณสรไกร ทองหล่อจ.ปทุมธานี 081-285-6456
อัศวินส.ต.ต.สิทธิเกียรติ พรมแสงจ.ปทุมธานี 064-067-8863
มณี แคนแนล
(Manee Kennel)
คุณอนุศาสน์ ทรัพย์ขำจ.ปทุมธานี 090-623-2304
เดอะซีซั้น เคนแนล
(The Seasons Kennel)
คุณอาทิตย์ เชื้อนาข่าจ.ปทุมธานี 080-050-6563
ปัญญากร ฟาร์ม
(Punyakorn Farm)
คุณณรงค์ รุจิเรขจ.ปทุมธานี 062-090-3399
ไรค์ แฟร์ดึ่น
(Reich Werden)
คุณศิวดล อ่อนมณีจ.ปทุมธานี 089-777-2815
ฮัส เค เม
(Haus Ca Me)
คุณสิทธิเกียรติ พรหมแสงจ.ปทุมธานี 091-886-0191
ลัคกี้ เยอรมันเช็พเพอด
(Lucky German Shepherd)
คุณทัตเทพ สรวยกรุ่นจ.ปทุมธานี 090-993-7089

ภาคกลาง - เขต W

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
กำแพงแสน ไลตุ้ง
(Kamphaengsen Leistung)
คุณเอกชัย ทัพวงษ์กำแพงแสน จ.นครปฐม 081-482-4355
เจ.ดี. ฟาร์ม
(J.D. Farm)
คุณเสกสรรค์ สุรีย์ไพศาลกำแพงแสน จ.นครปฐม
ไผ่รื่นรมย์
(Phai-Reunerom)
พระวันชัย กัณหะกาญจนะอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 081-858-6093
พี.บี. ฟาร์ม
(P.B. Farm)
คุณภัทรชัย บุญวงศ์อ.บางเลน จ.นครปฐม 086-755-7227
ฮัท เช็พเลอร์
(Haus Shepler)
คุณอดิเรก (ณรงค์รักษ์) เอกสินิทธ์กุลต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 080-446-6008
บี.บี.เอส.แคนแนล
(B.B.S.Kennel)
คุณพีระพงศ์ พรไพรัชต.ธรรมศาลา จ.นครปฐม 081-30000536
เจริญดีวัน
(Chareondewan)
คุณเจษฎา จารีบูรณภาพต.ธรรมศาลา จ.นครปฐม 081-816-7553
อนุรัฐ เอฟ.ซี.
(Anurat F.C.)
คุณอนุรัฐ อัจฉริยวนิชจ.นครปฐม 081-820-9946
ปู นครปฐม
(Pu Nakhonprathom)
คุณราเมศ มาสุขจ.นครปฐม 089-258-4529
ที.พี.เยอรมันเช็พเพอด5คุณธนาพล พูนขวัญจ.นครปฐม
พี.พิษณุโลก
(P.Phitsanulok)
คุณปรีชา มีเย็นจ.นครปฐม 081-407-7566
อิงวารี แคนแนลคุณประกอบ อุดมโชติจ.นครปฐม 081-639-3653
ออฟไซน์
(Aopzine)
นางสาวเชอร์รี่ สองสีจ.นครปฐม 080-112-1521
เรด เฮ้าท์ ฟาร์มคุณบรรลัง สินประกอบจ.นครปฐม
เอส.ทิภากร
(S.Tiparkon)
คุณทิภากร โพธิ์ศรีจ.นครปฐม 087-583-4032
ดาร์ค จีเอสดี
(Dark GSD)
นายสรวง รุ่งประกายพรรณจ.นครปฐม 081-434-8040
ริเวอร์ แคว แคนแนล
(River Kwai Kennel)
คุณเอนก ทองเจริญอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
บลู เวฟ
(Blue Wave)
คุณศักดิ์วุฒิ ศันสนียชีวินอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 081-752-6566
โพดา คลับ
(Poda Club)
คุณศิรัณ บุญสังข์จ.กาญจนบุรี 082-242-7119

ภาคตะวันออก - เขต J

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
ฮันเตอร์ด็อก
(Hunter Dog)
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 081-735-3940
อัลลายแอนซ์คุณฑิฆัมพร สารพัดนึกองค์รักษ์ จ.นครนายก 081-441-5252
เอวัน ฟาร์มคุณวาสนา แคทท์จ.ปราจีนบุรี 087-070-0643
มัมเบอร์วันคุณอำพร ตันวัฒนาจ.ฉะเชิงเทรา 081-310-1163
พี.พ๊.พนมสารคามคุณยุทธนา รัตนศักดิ์ไพบุลย์แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา
ซี.อาร์.ฟาร์ม
(C.R.Farm)
คุณปิยะนุช เฉลิมวัฒน์จ.สระแก้ว
ซีเค.ปีย์ชญา จีเอสดี
(CK.Preechaya GSD)
น.ส.เกศสุดา ศรีสังข์จ.สระแก้ว 083-708-4340

ภาคตะวันออก - เขต X

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
เค.เอส. พัทยา
(K.S. Pattaya)
คุณเกษม เกษมเปรมจิต
คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 081-865-8814
ฐิติรัตน์คุณขันติ งามจรรยาภรณ์บ้านปึก จ.ชลบุรี 081-318-5523
บาร์ค แลนด์
(Bark Land)
คุณศิริวัฒน์ เรืองรัตนากรจ.ชลบุรี 083-111-1122
มังกร แคนแนล
(Mangkorn Kennel)
คุณจาง หลีหมิงจ.ชลบุรี
อาร์.แอล.เฮช.คลับ
(R.L.H.Club)
คุณวินัชชา ไฮนซีมันจ.ชลบุรี 082-429-5554
เกตุมาลาคุณธนพล เกตุมาลาจ.ชลบุรี 087-351-5698
ทุ่งหลวง
(Thung Luang)
น.ส.ภัทรวดี นาชัยลองจ.ชลบุรี 094-546-3290
เอ.พี.ฟาร์ม
(A.P.Farm)
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งามจ.ชลบุรี 083-362-3231
เอส.ซี.ศรีราชา
(S.C.Sriracha)
คุณเสรี โพธิ์ทองจ.ชลบุรี 089-122-5122
โมวาร์ด เคนแนล
(Mowat Kennel)
นางธัญญ์นลิน โมวาร์ดจ.ชลบุรี 081-908-5757
บีเคพี ฟาร์ม
(BKP Farm)
นายพิษิณ แย้มแสงจ.ชลบุรี 081-634-9547
หนองสังข์ ฟาร์ม
(Nongsang Farm)
นายเฉลิม มัติโกจ.ชลบุรี 089-920-3573
แสนสุข จีเอสดี
(Seansuk GSD)
คุณสุทธินันท์ นาถาดทองจ.ชลบุรี 067-185-2026
เอ็ม.เอส.ระยอง
(M.S.Rayong)
คุณมีศักดิ์ วงศ์ภักดีอ.พัฒนานิคม จ.ระยอง 089-754-9094
พาลาดิน
(Paladin)
คุณอรรถพล พยัคฆพันธุ์อ.เมือง จ.ระยอง
พี.เอส.นิมิตรใหม่
(P.S.นิมิตรใหม่)
คุณพยอม สิงหรา ณ อยุธยาเรือนจำกลาง จ.ระยอง 081-671-589
เจตน์ เซอร์วิสคุณเจตน์ ปราโมทย์จ.ระยอง 089-831-1168
ต๊ะ ฟาร์มคุณมานพ หนูอุดมจ.ระยอง 081-996-6126
ดี_แลนด์
(D_Land)
คุณธีราวุธ นิตย์ลาภจ.ระยอง
นพพร ฟาร์ม
(Nopporn Farm)
คุณนพพร ทองเหลือจ.ระยอง 061-596-5155
ทีเจ ฮันเตอร์ ระยอง
(TJ Hunter Rayong)
คุณพรพิมล รวดีสยามานนท์จ.ระยอง
เบรบ มาร์ค แคนแนล
(Brave Bark Kennel)
นางวรัยวรรณ บรุ๊คแมนจ.ระยอง 087-924-9258
ไอซ์ ฟาร์มคุณประวุฒิ จิตงามสุจริตจ.จันทบุรี 081-992-8888
เค.อาร์.จันทบุรี
(K.R.Chantaburi)
คุณคำรณ อยู่รอตจ.จันทบุรี 089-244-6336
ท่าใหม่ จี.เอส.ดี.
(Thamai GSD)
คุณสิขรินทร์ ศิริรักษ์ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 082-475-6537
ท่าใหม่
(Thamai)
คุณสิขรินทร์ ศิริรักษ์ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
นิตยา แคนแนลคุณนิตยา ชุมศิริจ.จันทบุรี 080-016-9477
เขาสมิง จีเอสดี
(Khao Saming GSD)
นายปรีชา นันทพันธ์จ.ตราด

ภาคใต้ - เขต S

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
ฟายล์ แอนด์ เก็ตคุณจิรยุทธ รัตนศิริพรหมจ.สงขลา 084-197-9178
แก้วกานต์คุณประคอง บุญรัตนังจ.สงขลา 084-197-9178
ดี แอนด์ เค ฟาร์ม
(D & K Farm)
คุณดำรง กาญจนเมธากุลอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พี.พี.เอ็ม.หาดใหญ่
(P.P.M.Hatyai)
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาทิปต์ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 089-467-9753
พี.พี.เอ็ม.หาดใหญ่
(P.P.M.Hatyai)
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาทิปต์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 089-467-9753
เยาวนีย์Mr.Kang Aik Choonอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ไพศาล แคนแนล
(ไพศาล Kennel)
คุณสุวิทย์ ไพศาลอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 081-831-1306
บี.พี. บ้านพรุ
(B.P. บ้านพรุ)
คุณสมบัติ เองสมบุญอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 081-969-7391
เมอร์รี่แลนด์ สงขลา
(Maryland Songkhla)
คุณสุลาภ บัวชื่นอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โมเดอร์น ด็อก
(Modern Dog)
น.สพ.สุรศักดิ์ ประดิษฐอุกฤษณ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 081-698-6786
ทามน์ ไลน์ แคนเนลคุณภัทรกฤต ภูมิศิริภัทรจ.สงขลา 091-849-9869
เค.พี.อาร์.แคนเนลคุณสมพร หนูรอดจ.สงขลา 081-388-9849
พี.พี.เอ็ม.โปร์เดอร์Mr.Thant Zinky aw.จ.สงขลา
เอ็ม.ดี.ฟาร์ม
(M.D.Farm)
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโลจ.สงขลา
พี.ดี.เอ็น.ฟาร์ม
(P.D.N. Farm)
คุณสิทธิชัย จันทชาติจ.สงขลา 081-679-9494
พี.พี.เอ็ม.1898
(P.P.M.1898)
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์จ.สงขลา 091-847-2191
คลองเรียนเช็พเพอด
(Klongrien Shepherd)
นายสมโภชน์ บุญรัตน์จ.สงขลา 093-747-0550
สะบ้าย้อย จีเอสดี
(Saba Yoi GSD)
นายบุญส่ง จันทร์ขาวจ.สงขลา 082-820-7663
ซิงกอรา
(Singora)
นายวรพงษ์ เพ็ชรขาวจ.สงขลา 061-852-2642
เซาท์เทิรน แลนด์
(Southern Land)
นายธีรยุทธ มาลากุลจ.สงขลา 081-959-2725

ภาคใต้ - เขต T

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
ธนาทรัพย์ การ์เด้น
(Thanasap Garden)
คุณธนากร เวชสิทธิ์อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 089-869-4949
ปากคลอง แคนแนล
(Pakkhlong Kennel)
คุณสมพร สุกใสจ.พัทลุง 081-957-3958
เดอร์ ปากคลอง
(Der Pakkhlong)
คุณสมพร สุกใสจ.พัทลุง 081-957-3958
ยุพดีคุณประธีป เกื้อพรหมอ.เมือง จ.พัทลุง 081-099-9899
วูล์ฟ แลนด์ แคนแนล
(Wolf Land Kennel)
คุณไมตรี ศิริบุญจ.พัทลุง 081-129-8594
คลองใหญ่ ฟาร์มคุณอำพล หนูยิ้มจ.พัทลุง
น้องเบนซ์คุณสมพล แก้วทนงค์จ.พัทลุง
ประพัฒน์ ฟาร์มคุณประพัฒน์ จอกน้อยจ.พัทลุง 086-291-1109
พัทลุง จีเอสดี
(Patthalung GSD)
คุณเทอดศักดิ์ หนูสมจ.พัทลุง 082-733-7053
เฮฟวี จี.เอส.ดี.
(Heavy G.S.D.)
คุณสัมฤทธิ์ ทิมทับจ.พัทลุง 062-239-5493
เมืองลุง จีเอสดี
(Muang-lung GSD)
คุณสุภนัส อิทธิเตโชจ.พัทลุง 061-071-7278
ไบเล่ ฟาร์ม
(Bailey Farm)
คุณพงศกร ทองจันทร์แก้วจ.พัทลุง 082-211-4244
เคียนทองคุณมนัส พัฒนพัวพันธุ์อ.เมือง จ.ตรัง
บ้านสุดเขต
(Bansoodket)
นายนิรันดร์ ติณรัตน์จ.สตูล 081-766-2533

ภาคใต้ - เขต Y

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
พี.พี.ปัตตานี
(P.P.Pattanee)
คุณวัชรพงษ์ กรัณฑกาญจน์จ.ปัตตานี 081-896-8837
พี.แอนด์ ที. ยะลา
(P & T Yala)
คุณธีระพล เหมมณีจ.ยะลา 081-599-9699
เค.พี.ฟาร์ม
(K.P.Farm)
คุณประสิทธิ์ ยงศิลป์วิริยะกุลจ.ยะลา 081-896-8837
เล ด๊อกส์
(Les Dogs)
น.ส.ธนัชพร เดชกุญชรจ.ยะลา 063-924-4693
อัจฟาร์ม
(Aot Farm)
นายอัจฉาริยะ พรหมทองจ.กระบี่ 064-493-9741

ภาคใต้ - เขต Z

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
ลิ่มศิลาคุณจีระยุทธ ลิ่มศิลาอ.เมือง จ.ชุมพร
พี.ชุมพรคุณสมพงษ์ ธนวัฒน์ท่ายาง จ.ชุมพร 081-797-7437
ปิยะพงศ์ แคนแนลคุณปิยะพงศ์ สุทธิผลจ.ชุมพร 081-537-9439
ดับเบิลยูซี. อุดมฟาร์ม
(WC. Udom Farm)
คุณชูพงษ์ อุดมวิทยาไกรจ.ชุมพร 090-686-1555
เรืองเดช
เอ็น.เค.ฟาร์ม
(N.K.Farm)
คุณนิติ ตันติเวทเรืองเดชอ.เมือง จ.ระนอง
ซี.อาร์.สุราษฎร์
(C.R.Surat)
คุณเกรียงศักดิ์ ศรีอนรรฆวานิชจ.สุราษฎร์ธานี 077-272-282
คาวา แคนแนลคุณโชดึก วงศ์เจริญจ.สุราษฎร์ธานี 081-477-2356
สุราษฎร์ เช็พเพอดคุณสุมิตร เดชะเรืองสุวรรณจ.สุราษฎร์ธานี 081-477-2356
พระแสง จี.เอส.ดี.คุณสามารถ คงทองจ.สุราษฎร์ธานี 092-973-4770
สมหวัง จี.เอส.ดี.คุณวรพงศ์ วิฐิตสันต์จ.สุราษฎร์ธานี 086-943-3959
มิตร จีเอสดี สุราษฎร์คุณสุมิตร เตชะเรืองสุวรรณจ.สุราษฎร์ธานี 089-491-6855
สุราษฎร์ จี.เอส.ดี.
(Surat GSD)
คุณยุพิน เจริญวงศ์จ.สุราษฎร์ธานี 086-272-0323
สามพี สุราษฎร์
(3P Surat)
คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มมธุรสกุลอ.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี 081-958-2004
สุราษฎร์&สิชล จี.เอส.ดี.
(Surat&Sichon GSD)
คุณณัฐพล ประจันพลจ.สุราษฎร์ธานี 089-195-9369
สุรินทร์ จี.เอส.ดี.
(Surin GSD)
คุณสุรินทร์ แสงจำนงค์จ.สุราษฎร์ธานี 089-909-0161
ปวีณ์กร บิน 7
(Paweikorn Wing 7)
คุณธิปก คงเรืองจ.สุราษฎร์ธานี 080-146-9885
ลูทวิทซ์ เฮ้าท์
(Ludwit Haus)
คุณกิตติพงศ์ แสนวรางกุลจ.สุราษฎร์ธานี 096-153-6965
เอบี. ฟาร์ม
(AB. Farm)
คุณกิตติพันธ์ ราชพิบูลย์จ.สุราษฎร์ธานี 086-812-3330
ควินแลน สุราษฎร์ จีเอสดี
(Quinlan Surat GSD)
นายศิวัช จินาอุจ.สุราษฎร์ธานี
เมืองคอน ฟาร์ม
(Muangkorn Farm)
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
บี แอนด์ เจ ทุ่งสง
(B & J ทุ่งสง)
คุณณัฐกร โพธิบุตรต.ปากแพรก จ.นครศรีธรรมราช
เอ็น แอนด์ ที ฟาร์ม
(N & T Farm)
คุณอนุชิต จันทรนิยมจ.นครศรีธรรมราช 086-282-0554
นครินทร์ ฟาร์ม
(Nakarin Farm)
คุณนครินทร์ หอมหวลอ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 082-812-3785,087-891-5970
พี.เค. หาดใหญ่
(P.K.Hatyai)
คุณอุทัย อำลอยอ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 089-467-9753
สุนทร จี.เอส.ดี.ฟาร์ม
(Sunthorn Farm)
คุณสุนทร ชูชัยจ.นครศรีธรรมราช 086-595-3202
ทักษิณ นครฟาร์มคุณไพรัช ศิริเดชจ.นครศรีธรรมราช 081-415-9277
เอส.อาร์.แคนแนล
(S.R.Kennel)
คุณสัญญา แก้วเขียวจ.นครศรีธรรมราช 086-648-5525
สายใย ฟาร์ม
(Saiyai Farm)
คุณพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์จ.นครศรีธรรมราช 095-439-1003
พรีเมี่ยม ฟาร์ม จีเอสดี
(Premium Farm GSD)
น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์จ.นครศรีธรรมราช 095-363-9198
เอ็มพีเค หัวไทร จีเอสดี
(MPK Hua Sai GSD)
น.ส.โสรทรีย์ คงตุกจ.นครศรีธรรมราช 081-661-9794

ภาคเหนือ - เขต C

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
หลุยส์ แคนแนล
(Louis Kennel)
คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุลอ.เมือง จ.เชียงใหม่
ควอลิตี้ แคนแนลคุณอดุลย์ จาตุนิลพันธุ์อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ณัฐกานต์น.สพ.กมล อวัยวานนท์จ.เชียงใหม่ 053-816-773
จี.เอส.ดี.เฮ้าท์
(G.S.D.Haus)
คุณอัญชนา เชยประเสริฐอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 089-8539192
วี.เค.2009
(V.K.2009)
คุณธณสพลน์ วรกฤตพิพัฒน์อ.สารภี จ.เชียงใหม่
จี.เอส.ดี.ฟาร์ม
(G.S.D.Farm)
คุณสุแก้ว ปาลีอ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
คินเดอร์ การ์เทนคุณกลม หล่อเกศสุวรรณจ.เชียงใหม่
สันกำแพง จี.เอส.ดี
(Sankampang GSD)
คุณพรธวัช เพ่งศรีจ.เชียงใหม่ 085-480-1010
โอลดี้ ฮอส
(Oldies Haus)
น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์จ.เชียงใหม่ 089-998-6875
ซีเอ็นเอ็กซ์
(CNX)
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาลจ.เชียงใหม่
นอเด้น ด๊อยช์ เช็พเพอด
(Norden Deutsche Shepherd)
คุณวัชรพันธ์ จันทร์เพ็งจ.เชียงใหม่ 081-783-8892
ด็อก ดอย บรีท คลับ
(Dog Doi Breed Club)
คุณนิติพงศ์ บุญส่งจ.เชียงใหม่ 086-366-4666
เค.พี.119
(K.P.119 Lamphun)
คุณเฉลิม ผสมอ.ลี้ จ.ลำพูน 053-506-251
พิงค์ ไดมอนด์
(Pink Diamond)
คุณเฉลียว รัตนเกษมจ.ลำพูน 081-784-3607
ทวีโล ฟาร์ม
(Taweelo Farm)
คุณสมพงษ์ ทวีโลจ.ลำพูน 085-523-1089
บ้านสวน จี.เอส.ดี.ลำพูน
(Bansuan G.S.D.Lamphun)
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยองจ.ลำพูน 095-592-3419
พีบี จีเอสดี
(PB GSD)
คุณพรรณษิษต์ มินทระจ.ลำพูน 098-748-6196

ภาคเหนือ - เขต L

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
เวียงป่าเป้าคุณสาธิตร์ ดวงจันทร์อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบส เชียงราย
(Best Changrai)
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์อ.เมือง จ.เชียงราย
บาวเอิร์นฮอฟ
(Bauernhof)
คุณนเรศ รัศมีจันทร์ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 081-681-1033
อัฐราพล
(Aadtarapon)
คุณสายชล ขันทังจ.เชียงราย 089-266-3806
ที.ซี.ลำปาง
(T.C.ลำปาง)
คุณธงชัย ชูวัฒนกูลต.ชมพู จ.ลำปาง 081-568-7077
แจ็ค แอนด์ จีฟ
(Jack & Jeep)
คุณโกเมน ณ.ลำปางจ.ลำปาง
ปิยวรา ฟาร์ม
(Piyawara Farm)
คุณปวีณรัตน์ จันทร์ทิพย์จ.ลำปาง 092-885-5605, 092-4414439
ลำปาง เช็พเพอด ด๊อก
(Lampang Shepherd Dog)
นายรังสรรค์ อินทร์โสมจ.ลำปาง 092-778-8574
พีเค. 4278
(PK. 4278)
นายตุลย์ วุฒิเป๊กจ.ลำปาง 085-614-0316
ไคเซอร์ลีช เดอะ เคนเนิลซ์
(Kaiserlich The Kennels)
นายเสริมศักดิ์ หาญเมธีจ.ลำปาง 081-568-8537
แฮปปี้ ด็อก จีเอสดี
(Happy Dog GSD)
คุณวสันต์ อรินเป็งจ.พะเยา 081-696-4246
ศรายุทธ ฟาร์ม
(Sarayut Farm)
นางสาวอินทิรา อินทรักษาจ.พะเยา 080-769-1680

ภาคเหนือ - เขต E

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
วรนคร ฟาร์ม
(Varanakorn)
คุณสุเทพ เต็งไตรรัตน์จ.น่าน 084-791-163
ที.เค.เช็พเพอด
(T.K.Shepherd)
คุณอัทธเมศร์ ว่องพีระยวณิชกุลจ.น่าน
น่านนคร แคนแนล
(Nan Nakhon Kennel)
คุณกษิดิศ สวนสารจ.น่าน 089-929-6154
ศรีน่าน เคนแนล
(Srinan Kennel)
คุณชยพันธน์ ธนแสนตั้งเจริญจ.น่าน 092-269-4526
เดอะปริ้นทร์ คลับ
(The Prince Club)
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนาจ.น่าน 080-493-5180
ออโต้คุณทวน ประเทืองอุดมอ.เมือง จ.แพร่ 081-882-5865
แพร่ จีเอสดี
(Phrae GSD)
นายภานุมาส เนตรจำนงค์จ.แพร่ 086-643-1284

ภาคเหนือ - เขต F

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
ชายล่า มาร์คคุณสวรรยา ยิ้มรอดจ.สุโขทัย 081-281-4946
บางมูลนาก ฟาร์ม
(Bangmulnak Farm)
คุณสามารถ ยุราวรรณอ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
บางมูลนาก จีเอสดี
(Bangmulnak GSD)
นายสามารถ ยุราวรรณอ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 081-041-7461
นพพรสรวงคุณปฏิเวช ยิ้มลายจ.พิจิตร 056-650-953
เค.เอ.เอ็น.ฟาร์ม
(K.A.N.Farm)
คุณสมคิด จันทรกระวีจ.พิจิตร 083-163-4505
พิจิตร จี.เอส.ดี.คุณเจษฏา คลังเพชรจ.พิจิตร 081-889-9871
ดี.เค.เอ.จีเอสดี.
(D.K.A.GSD.)
คุณกฤษ สุจริตตั้งธรรมจ.พิษณุโลก 088-282-4818
สุทธิภรณ์ ฟาร์ม
(Sutthiporn Farm)
น.สพ.สุทธิรักษ์ กัณฑาทู้จ.ตาก 061-269-8932
บุญพิทักษ์ จี.เอส.ดี.
(Boonpituk GSD)
คุณสำรวย บุญพิทักษ์จ.ตาก 080-345-9393
นันสุดา จี.เอส.ดี. ตาก
(Nansuda GSD Tak)
คุณสุรสีห์ สายใจจ.ตาก
บ้านบอล
(Banball)
นายณัฐพล พลภัฏจ.ตาก 088-868-3336
เอ็น พี จีเอสดี คลับ
(N P GSD Club)
นายธีรย์ดนัย ปักษาจ.ตาก 094-841-0089

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต H

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
วิเศษ ฟาร์ม
(Wiset Farm)
คุณจิรวัฒน์ วิเศษอ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 081-384-6685
ฮูทเช้น ฟาร์ม
(Hundchen Farm)
คุณจิรวัฒน์ วิเศษอ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 081-384-6685
ธนภณ ฟาร์ม
(Thanaphon Farm)
คุณธนภณ ธนะสีรังกูรอ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ธนาวุฒิ
(Thanawut)
คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 089-581-4202
พี.เอ็น.ฟาร์ม บุรีรัมย์
(P.N.Farm Burirum)
คุณประสิทธิ์ ลีโยจ.บุรีรัมย์ 087-868-5046
พี.เพชรล้ำ ฟาร์มคุณพิพัฒน์ พัชรินทร์จ.บุรีรัมย์ 086-839-1033
ไตตั้น ฟาร์ม
(Triton Farm)
คุณอิทธิพร สุขเกษมจ.บุรีรัมย์ 084-073-1152
พี.เอส.บุรีรัมย์
(P.S.Buriram)
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรมจ.บุรีรัมย์ 084-073-1152
ชาเรนเจอร์คุณรัชวิช อุตราจ.บุรีรัมย์ 087-965-4448
แบนตัม เฮ้าท์
(Bantum House)
คุณวิจิตร แสนเจ๊กจ.บุรีรัมย์ 081-966-9291
บัณฑิต บุรีรัมย์
(Bandit Buriram)
คุณบัณฑิต สลุปพลจ.บุรีรัมย์ 081-720-6880
ที.เอส.โนนดินแดง
(T.S.Nondindang)
คุณแสนสุข แสนสีสมจ.บุรีรัมย์ 080-723-4636
อันดา
(Unda)
คุณกฤษฎากร สวัสดิ์พิบูลย์จ.บุรีรัมย์ 095-959-5034
ภาณุ บุรีรัมย์
(Phanu Buriram)
คุณภาณุ อินยะโพธิ์
นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์
จ.บุรีรัมย์ 094-310-5024
พี.พี.สุรินทร์ คลับ
(P.P.Surin Club)
คุณโยธิน แก้วสนจ.สุรินทร์ 084-038-8648
อัลเทนเบอร์กคุณกิตติชาติ แก้วสนจ.สุรินทร์ 086-877-4211
กิตติชาติ
(Kittichart)
คุณกิตติชาติ แก้วสนจ.สุรินทร์ 086-877-4211
มาทวีคุณวิภาดา มาทวีจ.สุรินทร์ 086-877-4211
เยลโล่ ซันชาย แคนแนล
(Yellow Sunshire Kennel)
คุณนภดล เหลืองจรัสสุริยาจ.สุรินทร์ 0895-028-0809
เจนจบทิศ ฟาร์มคุณเจนจบทิศ จารึกกลางอ.เมือง จ.สุรินทร์
ธนาคุณธนา สุวรรณภูสิทธิ์จ.สุรินทร์ 088-433-2024
ธัญญา แคนแนลคุณธัญญา ประสิทธิ์จ.สุรินทร์ 081-455-1970
วรรณศรี แคนแนล
(Wannasri Kennel)
คุณศิริวรรณ วรรณศรีจ.สุรินทร์ 088-400-6079
เค เอ็ม วัน ทีม
(KM1 Team)
คุณคมน์ธรณ์ มีพร้อมจ.สุรินทร์ 097-227-5892
บี.วาย.ฟาร์ม
(B.Y.Farm)
คุณศรัณย์ ศรีวงศ์ราชจ.สุรินทร์ 082-965-9974
ภานุรุจ แคนแนล
(Phanurut Kennel)
นายวิรัตน์ ไพเราะจ.สุรินทร์ 085-154-9897

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต K

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
พี.เอ.ฟาร์ม
(P.A.Farm)
คุณภาคภูมิ ภูเทพคำอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เพชรงาม แคนแนล
(Phetngam Kennel)
คุณโกศล ภูงามเงินอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 081-768-7131
สิรินดา ฟาร์ม
(Sirinda Farm)
คุณสุนทร พลลมจ.กาฬสินธุ์ 086-190-6539
สมยศ กาฬสินธุ์
(Somyost Karasin)
คุณสมยศ ถนอกเทวศิริกุลจ.กาฬสินธุ์ 086-218-7678
กิตตินภา เคนแนล
(Kittinapa Kennel)
คุณกิตติกร ศรีนัครินทร์จ.กาฬสินธุ์ 083-289-4313
ฉัตรตราพรคุณฉัตรตราพร พร้อมจันทึกจ.กาฬสินธุ์ 080-659-4012
ปีโป้ ฟาร์ม
(Peepo Farm)
คุณอครณเดช สารฤทธิ์จ.กาฬสินธุ์ 083-332-9641
ที แอนด์ ที กาฬสินธุ์คุณคมกฤช เหลืองลอยจ.กาฬสินธุ์ 081-380-1886
บ้านพวงเพ็ชร จีเอสดี
(Ban Phuangphetch GSD)
คุณธนวัฒน์ พวงเพ็ชรจ.กาฬสินธุ์ 094-304-7575
ริมปาว เฮ้าท์
(Rimpaow Haus)
คุณพงษ์ศิริ อยู่หนูพะเนาว์จ.กาฬสินธุ์ 062-368-7333
ทศวรา แคนแนลคุณทศพล ศรีไพรอ.หนองเสือ จ.ขอนแก่น
โก เช็พเพอด คลับคุณเกศนี ธนาเทพาจ.ขอนแก่น
เค.เค.รุ่งโชคดี
(K.K.Ruangchokedee)
คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์อ.เมือง จ.ขอนแก่น 081-392-0373
เค.เค. รุ่งเพชรวงศ์
(K.K. รุ่งเพชรวงศ์)
คุณเชิดชาย รุ่งเพชรวงศ์อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ชุมแพคุณชุลีกร สุนทรสัจอ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
กุสุมาลย์ ฟาร์ม
(Kusuman Farm)
คุณพลูธวรรธน์ ภัทรธำรงกุลอ.กุสุมาลย์ จ.ขอนแก่น 081-965-2234
เพื่อนเอ้าท์คุณคมสัน อรุณไกรจ.ขอนแก่น 081-261-0883
โคกสิ ฟาร์มคุณวิชานนท์ หนูหล้าจ.ขอนแก่น 081-725-2445
ซี.อาร์.แคนแนลคุณชัยวีระเดช ไพรไพศาลจ.ขอนแก่น
เอฟ.เอฟ.ฟาร์มคุณไวพจน์ แพงมาจ.ขอนแก่น 089-618-1919
ขอนแก่น จี.เอส.ดี.
(Khonkaen GSD)
คุณไวพจน์ แพงมาจ.ขอนแก่น 089-618-1919
ริชชี่ คลับ
(Richy Club)
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัยจ.ขอนแก่น 081-975-7447
ทีม ริชชี่ จีเอสดี
(Team Richy GSD)
ด.ญ.จิรภิญญา เล้าเจริญชัยจ.ขอนแก่น 081-975-7447
บ้านไร่ เคนแนล
(Banrai Kennel)
คุณเสน่ห์ ผ่องแผ้วจ.ขอนแก่น 080-408-1115
เอส.พี.ชาตะผดุง
(S.P.Chatapadung)
คุณสิรวิชญ์ พรรณศิวรักษ์จ.ขอนแก่น 087-433-8855
สมถะ แคนแนล
(Samatha Kennel)
นายนพรุจ ด่านสุวรรณจ.ขอนแก่น 082-985-8998
สวนชัยอิน เช็พเพอด
(Suanchai in Shepherd)
นายอนุชัย ศิริชัยโชคจ.ขอนแก่น 081-872-6064
เอก ฟาร์ม
(Aek Farm)
นายสมศักดิ์ ภารวิจิตรจ.ขอนแก่น 081-544-0021
ทิพย์กัญญา วัน จีเอสดี
(Thipkanyaone GSD)
นายสิรวิชญ์ พรรณศิวรักษ์จ.ขอนแก่น 087-433-8855
กิตติธัช
(Kittituch)
นายกิตติธัช อมรฤทธิ์จ.ขอนแก่น 087-470-8501
ขอนแก่น เอซี. คลับ
(Khonkaen AC. Club)
นายวิรัตน์ สามศรีจ.ขอนแก่น 094-518-6859
เช็พเพอดแลนด์
(Shepherd Land)
นายกัมปนาท บุญวงศ์ษาจ.ขอนแก่น
วิชิโต จีเอสดี
(Vichito GSD)
นายบรรพต คนไวจ.ขอนแก่น 084-458-6537
ภูริ จีเอสดี
(Phuri GSD)
นายภิญโญ นาถมทองจ.ขอนแก่น 083-234-3564
สมาร์ท ด็อก จีเอสดี
(Smart Dog GSD)
นายศุภชัย วงศ์เพชรอนันท์จ.ขอนแก่น
พี.เอส.มหาสารคาม
(P.S.Mahasarakham)
คุณวินชัย จิตประภาจิณอ.เมือง จ.มหาสารคาม
พยัคฆภูมิพิสัย
(Phayakkaphum Pisai)
คุณอัลเฟรด ไคนตัลจ.มหาสารคาม 085-004-7001
ธิดารัตน์ ฟาร์ม
(Tidarud Farm)
คุณสาโรจน์ ปกาเวสาจ.มหาสารคาม 083-359-7117
เจอ-ไฮท์ มหาสารคาม
(Ger-high Mahasarakham)
คุณนิมิตร ชมภูทองจ.มหาสารคาม 098-681-0525
นริน คลับ
(Narin Club)
คุณณรงค์ นรินยาจ.มหาสารคาม 086-637-1678
เอสเค มหาสารคาม
(SK Mahasarakham)
คุณสุริยา ไชยแสนจ.มหาสารคาม 088-063-9347
ภูผา ฟาร์ม
(Phupha Farm)
คุณสมเจตต์ ไชยธงรัตน์จ.มหาสารคาม 093-062-4634
ชื่นชม ฟาร์ม
(Chuenchom Farm)
คุณประมาณ ป้องสนามอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
น็อต อีด ด๊อก
(North East Dog)
คุณเดชชัย วงษ์วานิชจ.ร้อยเอ็ด 081-593-9848
สแตนดาร์ส ฟาร์ม
(Standard Farm)
คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์จ.ร้อยเอ็ด 081-593-9848
เฮ้าส์ คำบุศย์
(Haus Khamboos)
คุณวิชัย คำบุศย์จ.ร้อยเอ็ด 080-070-5554
สุกัญญา ฟาร์มคุณณัฐกิตต์ มาสนาจ.ร้อยเอ็ด 098-228-6885
เพื่อนรัก แคนแนล
(Paenrak Kennel)
จ.ส.ต.ปริวัฒน์ นุชิดนนท์จ.ร้อยเอ็ด 092-653-6249
คอมแมนโด 1911 ฟาร์ม
(Commando 1911 Farm)
พ.อ.อ.พรเทพ ก้อนทองคำจ.ร้อยเอ็ด 097-001-4567
ทีแม็ค เรนเจอร์ 97
(TMAC RANGER 97)
นายณัฐนันท์ ดาราพรหมจ.ร้อยเอ็ด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต O

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
อัคราช ฟาร์มคุณเมธา อัคราชอ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 081-964-6422
ฉัตรพล ฟาร์มคุณฉัตรชัย ฤาชัยรามจ.สกลนคร 086--233-6156
ปนัดดา ฟาร์มคุณพงศ์ศักดิ์ หัสกรรจ์จ.สกลนคร 089-843-4565
ณัฐนนท์ ฟาร์มคุณพงษ์ศักดิ์ หัสกรรจ์จ.สกลนคร
ธนกฤติ ฟาร์ม
(Tanakit Farm)
คุณชคปาน กุนางจ.สกลนคร 086-375-8845
บ้านหมูทอง
(Ban Modtong)
คุณเนติศักดิ์ กัลป์ยาบาลจ.สกลนคร 088-561-1140
ยูโร & ดอลล่าร์ ฟาร์ม
(Euro & Dollar Farm)
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนครจ.สกลนคร 095-168-8591
ลดา ฟาร์ม
(Lada Farm)
นายวัชรพงษ์ นูพิมพ์จ.สกลนคร 098-141-5598
วิไล ฟาร์มคุณสุรศักดิ์ ใจวันจ.บึงกาฬ 080-353-5444
เอ เอ โซ่พิสัย จีเอสดีน.ส.ชลิตา ไชยเดชจ.บึงกาฬ 094-390-4064
เอส.ยู.ท่าบ่อ แคนแนลคุณสุรเดช บัวหลวงจ.หนองคาย 081-717-4998
เอ.พี.หนองคายคุณอรรถพล โสภาเวทย์จ.หนองคาย 099-165-2889
สุธินี
(Sutinee)
คุณสุธินี รันตศรีจ.หนองคาย 089-994-19916
นันจิพงษ์คุณสุรพงษ์ ศงสนันท์ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี 081-954-8448
ปิยะมิตร ฟาร์ม
(Piyamit Farm)
คุณเสถียร พัชรพรสกุลอ.เมือง จ.อุดรธานี
เค.เอส.ดี.แคนแนล
(K.S.D.Kennel)
คุณกฤษดา ทองรังวรณ์อ.เมือง จ.อุดรธานี
รักจัง อุดรธานีคุณทองใส สมเทพจ.อุดรธานี
รักจังคุณทองใส สมเทพอ.อุดรธานี
บดินทร์คุณบดินทร์ โพธิ์ทิพย์จ.อุดรธานี
ธนวัฒน์ ฟาร์ม
(Thanawat Farm)
คุณธนวัฒน์ บุตรนางจ.อุดรธานี
บรรจง ฟาร์ม
(Banjong Farm)
คุณบรรจง เครซตานจ.อุดรธานี 084-789-8057
สเปอร์ส แคนแนล
(Spurs Kennel)
คุณรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธรจ.อุดรธานี 083-148-2721
เคไนน์ สตอรี่
(K9 Story)
พ.อ.อ.กฤษณ อรชุมจ.อุดรธานี 092-538-3636
ปั้ป แอน ปอย แคนแนล
(Pup & Poy Kennel)
คุณวิโรจน์ จตุเทนจ.อุดรธานี 087-858-4986
แดนเจอร์
(Danger)
นายนพสุริยะ กนกกนกจ.อุดรธานี 091-007-2607
บารมี ฟาร์ม
(Baramee Farm)
นายบารมี แสนสุขจ.อุดรธานี 081-372-1347
เค.หนองตูม แคนแนล
(K.Nongtum Kennel)
นายคณาธิป เหมสมิติจ.อุดรธานี 081-964-3643
ซีรีน จีเอสดี อุดร
(Serin GSD Udon)
นายฤทธิเกียรติ สาระคำจ.อุดรธานี 080-765-4858
เค.ฮันเตอร์
(K.Hunter)
ด.ต.พิเชษฐ์ คณานันท์จ.นครพนม 083-344-2667
ธาตุพนม เช็พเพอด
(Thatphanom Shepherd)
คุณสุวรรณา โพธิตะนังจ.นครพนม 085-249-6116
อินฟินิตี้
(Infinity)
นางสุวรรณา โพธิตะนังจ.นครพนม 085-249-6116
ลูน่า เฮ้าท์
(Lunar Haus)
น.ส.ศิรดา จันทร์ธานีจ.มุกดาหาร 064-936-9451

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต M

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
เดอะ เพ็ท ฟาร์ม
(The Pet Farm)
นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์จ.นครราชสีมา
อนุพันธ์ แคนแนล
(อนุพันธ์ Kennel)
จ.ส.อ.ธนิตศักดิ์ โปรงแสนจ.นครราชสีมา 089-946-9423
เค. 1 กรุ๊ป
(K. 1 Group)
คุณจุฑารัตน์ อัครปรีดีจ.นครราชสีมา 081-879-465
ฉวีวัลย์ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณีอ.เมือง จ.นครราชสีมา
พันธุ์รัชคุณสมนึก ปัญจวุฒิวงศ์อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นอร์ท อีสเทิอร์น ด๊อก
(North Eastern Dog)
คุณธนันชัย นิลกลางอ.เมือง จ.นครราชสีมา
ธนันชัย ฟาร์มคุณธนันชัย นิลกลางจ.นครราชสีมา 081-725-6057
ณัชชาจ.ส.อ.ชัยยุทธ มีศรีจ.นครราชสีมา 081-282-6078
ชิพด๊อก
(Sheep Dog)
คุณพงษ์พันธุ์ วรรธนศิริโชติจ.นครราชสีมา 085-0277
พิมาย
(Phimai)
คุณทัศนัย ประยูรหงษ์อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 081-955-5729
สุชัชค์คุณเสาวรินทร์ บริรักษ์เมธีอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 044-411-299
ชุมพวง แคนแนลคุณเวชยันต์ ชำนาญงานดีอ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ไตรเพชร
(Tripetch)
คุณชานน เพชรสุ่นอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 081-977-9238
เค.บี.ฟาร์ม
(K.B.Farm)
คุณอดิเรก พรหมจันทึกอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สวาก เดียมอนด์
(Schwarze Diamant)
คุณสมชาย เลิศบรรเจิดวงศ์จ.นครราชสีมา 082-333-3543
แนน แอนด์ ไนซ์
(Nan & Nice)
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 089-820-5442
รถทอง ฟาร์ม
(Rottong Farm)
คุณศักรินทร์ บุญเกิดอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 098-104-4450
อดิศร ฟาร์ม
(Adisorn Farm)
คุณอดิศร ฉัตรสันติประภาจ.นครราชสีมา 088-723-8139
ภาคิน
(Phakin)
น.ต.ภาณุ หริคำภาจ.นครราชสีมา 081-120-2053
ไมส์บาเด้นท์คุณยงยุทธ ปริญญวัฒน์จ.นครราชสีมา 086-469-5103
ดี.ด๊อก ฟาร์ม
(D.Dog Farm)
คุณพงษ์เทพ บึงราษฎร์จ.นครราชสีมา 081-611-0546
มายด์ ดรีม ฟาร์มคุณสมบัติ ศรีมงคลภากุลจ.นครราชสีมา 093-325-9958
พิชามญชุ์ แคนแนล
(Pichamon Kennel)
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุจ.นครราชสีมา 087-110-8803
แบ็ค บาวน์
(Black Brown)
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุจ.นครราชสีมา 087-210-8803
เค.อาร์.ฟาร์ม
(K.R.Farm)
คุณเริงศักดิ์ อโณทัยไพบูลย์จ.นครราชสีมา 086-650-7077
อาร์.เอ็ม.แคนแนล
(R.M.Kennel)
คุณนิวัติ มาลัยจ.นครราชสีมา 088-112-1201
เจ.ไอ.พี.ฟาร์ม
(J.I.P.Farm)
จ.อ.อเนก เปียจำปาจ.นครราชสีมา 087-010-6896
เค-เคไนน์
(K-Knine)
คุณวีรพล กิตติพิบูลย์จ.นครราชสีมา 044-235-042
โคราช เช็พเพอด
(Korat Shepherd)
ร.อ.กิรทัต นีระเสนจ.นครราชสีมา 089-176-6673
โชคมงคล แคนแนล
(Chok Mongkon Kennel)
คุณมงคล บุญมากจ.นครราชสีมา 098-140-7085
ฟีฟ่าวัน โคราช
(Fifaone Korat)
คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวดจ.นครราชสีมา
อรรถพล จีเอสดี
(Attapool GSD)
น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์จ.นครราชสีมา 089-280-8355
เช็คเม็ท จีเอสดี
(Czech Mate GSD)
Mr.Ben J. Hoarจ.นครราชสีมา
รินลดา ฟาร์ม
(Rinlada Farm)
คุณนรินทร์ รวมวงศ์จ.นครราชสีมา 098-597-9750
เอ็มเคเอ็น เฮ้าส์
(MKN house)
น.พ.แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุลอ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 087-016-2888
สุนัขทหาร
(Sunak Taharn)
พ.อ.อํานาจ จังพานิชจ.นครราชสีมา 089-183-9101
ปากช่อง จีเอสดี
(Pakchong GSD)
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐจ.นครราชสีมา 098-103-9840
สมาย จีเอสดี
(Smile GSD)
นายสมชาย เงาโคกสูงจ.นครราชสีมา 061-083-4739
สุชนกุล
(Suchonkul)
นายวรานนท์ สุชนกุลจ.นครราชสีมา 090-915-5982
คุณเพชร ฟาร์ม
(KunPetch Farm)
นางเพชรรอง เพชรสุ่นจ.นครราชสีมา 081-977-9238
เอสเคพีเอส
(SKPS)
นายจำรัส สกุลไพศาลจ.นครราชสีมา 088-581-7133
โชคุปัง จีเอสดี
(Shokupan GSD)
จ.ส.อ.ธวัชชัย แววสูงเนินจ.นครราชสีมา 088-474-4436
เรืองชัย จีเอสดี
(Ruangchai GSD)
นายเรืองชัย พึ่งพาจ.นครราชสีมา 085-719-0393
ลางสัน บาวเอิร์นฮอฟ
(Langsan Bauernhof)
นายสมชาย มิ่งไม้จ.นครราชสีมา
สืบศิริ จีเอสดี
(Suebsiri GSD)
นายณรงค์ ติยะวนิชจ.นครราชสีมา 089-846-333
เดอะ เคนาย
(The Canine)
นายวิชัย สีหาบุตรจ.นครราชสีมา 094-468-9145
ทุ่งสง จีเอสดี ฟาร์ม
(Thungsong GSD Farm)
นายณัฐดนัย สุชาติพงศ์จ.นครราชสีมา
เรดสแวมป์ แคนแนล
(Redswamp Kennel)
นายเกริกกิจ ตีรณะวาณิชจ.นครราชสีมา
อันนา จีเอสดี ฟาร์ม
(Anna GSD Farm)
นายชาญชณัฎฐ์ กลั่นจัตุรัสจ.นครราชสีมา 061-426-5925
นินจา จีเอชดี ฟาร์ม
(Ninja GHD Farm)
ส.อ.ชัยสิทธิ์ จริตน้อมจ.นครราชสีมา 090-884-0160

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต P

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
พี.เค.แคนแนล
(P.K.Kennel)
คุณชลนที มณีวรรณอ.เมือง จ.ชัยภูมิ 087-880-7095
ชัยศรีสมสะอาดพระครูปิยะปัญญาคุณ (บังอร)อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
กิ่งไผ่ เฮ้าท์
(King Phai Haus)
คุณธนกร ติณณ์วรเดชต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 089-717-4985
กิ่งไผ่ 1985
(Khing Phai 1985)
คุณธนกร ติณณ์วรเดชต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 089-717-4985
ที.พี.ชัยภูมิ
(T.P.Chaiyaphum)
คุณพายุ ดามาพงษ์ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 081-548-5361
แบม โบ๊ท ฟาร์ม
(Bam Both Farm)
คุณไพโรจน์ โพธิ์นอกจ.ชัยภูมิ 098-879-5189
วีระพงษ์ จีเอสดี
(Veerapong GSD)
พระครูนิพัทธชัยสถิต (วีระพงษ์ ทวีผ่อง)จ.ชัยภูมิ 094-398-7826
บ้านสวนฟาร์ม
(Ban Suan Farm)
น.ส.วราภรณ์ โทเกาะจ.ชัยภูมิ 093-525-5780
บี.เค.ชัยภูมิ จีเอสดี
(B.K.Chaiyaphum GSD)
นายสุภวิทย์ บุญขันธ์จ.ชัยภูมิ 080-741-6954
เอราวัณ จี.เอส.ดี.คุณรังสรรค์ เจนการจ.เลย 081-799-1058
เรดวู๊ด
(Redwood)
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่างจ.เพชรบูรณ์ 096-374-1311
สัญชัย คลับ
(Sunchai Club)
คุณสัญชัย โอภาสวัชรานนท์จ.เพชรบูรณ์
ทีมโพนิก้า คลับ
(Team Ponika Club)
นายนริศ ทอดทองจ.เพชรบูรณ์ 081-972-9366

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต U

ชื่อคอกเจ้าของที่อยู่
พี.เอส.ยโสธร
(P.S.ยโสธร)
คุณพิสิษฐ์ ไชยวิเศษอ.เมือง จ.ยโสธร
ณัฐชนนท์ ฟาร์ม
(Natchanon Farm)
คุณอุดม ชื่นตาอ.เมือง จ.ยโสธร
พี.พี.เลิงนกทา
(P.P.Luengnoktha)
คุณปรีชา ปวิดาภาต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 081-878-3138
ร็อคเก็ต แคนแนล
(Rocket Kennel)
คุณวุฒิ สุธารักษ์จ.ยโสธร 089-426-8701
ยโสธร แคนแนล
(Yasothon Kennel)
คุณประสิทธิ์ สำโรงจ.ยโสธร 081-660-6353
เอส.ที. ศรีสะเกษ
(S.T. ศรีสะเกษ)
คุณสุระคติ ทองคำจ.ศรีสะเกษ 045-633-199
เอส.เค.ด๊อก
(S.K. Dog)
คุณธิติบดี อัครเมธากุลจ.ศรีสะเกษ 089-844-3837
เพเรซ คลับ จีเอสดี
(Perez Club GSD)
คุณวิมลนภัทร เพเรซจ.ศรีสะเกษ 090-272-9595
โกล์เด้นฮิล เยอรมันฯ
(Golden Hill)
คุณมโนราช ทวีศรีจ.อุบลราชธานี 083-370-4144
วอม เซโอนี
(vom Zeionee)
คุณสถิตย์ นีระเสนจ.อุบลราชธานี 089-176-6673
แอร์ อีเกิ้ล
(Aireagle)
น.อ.กิรทัต นีระเสนจ.อุบลราชธานี 089-176-6673

(Nitiphat Dog Kennel)
นายนิติพัฒน์ บวรแสนทวีสุขจ.อุบลราชธานี