ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ADDRESS : 7 Soi Rajakru Phaholyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ (TEL) : 0-2279-3621, 0-2619-7753, 08-9679-6913 โทรสาร (FAX) : 0-2619-7752 เว็บไซต์ (WEBSITE) : http://gsd.in.th/ อีเมล (E-MAIL) : gsdathailand@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค (FACEBOOK PAGE) : http://www.facebook.com/GSDAThailand/ ช่องยูทูป (YOUTUBE CHANNEL) : http://www.youtube.com/channel/UCqs68CzaOllQDLclOMQvdXw

หมายเหตุ : สุนัขพันธุ์ "อัลเซเชียน", "เยอรมันเชพเพอด", "เยอรมันเชพเพิร์ด", "เยอรมันเชฟเฟิร์ด", "เยอรมันเชเพิร์ด" และ พันธุ์ "เยอรมันเช็พเพอด" เป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันค่ะ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) เป็นสมาชิกของ Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde หรือ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wusv.de/1181/?L=%22%3Dmar%C3%AF%C2%BF%C2%BDY%C3%AF%C2%BF%C2%BD

ครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons Licence

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works CC BY-NC-ND Licence.

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ gsd.in.th.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ gsd.in.th

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Upcoming Events

ผลการสอบอารักขา

ข้อมูลเริ่มต้นปี พ.ศ. 2552 - ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลการสอบอารักขา 1

พ.ศ. 2556

กรรมการผู้สอบ : คุณรุ่งโรจน์ เจริญัญรักษ์

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Berlin v. Standard Group เมีย ขอนแก่น 78 80 82 คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ 25/01/2556
    คุณสุนทร          
Mongol v. North East Dog ผู้ ขอนแก่น 72 82 86 คุณเดชชัย วงษ์วานิช 25/01/2556
    คุณสุนทร          

พ.ศ. 2555

กรรมการผู้สอบ : คุณนริษฐ ทองนพเนื้อ

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Candy v. K.18 เมีย รามอินทรา 70 71 84 คุณคมกฤช อัยศิริ 22/09/2555
    คุณต้อ          
Cindy v. K.18 เมีย รามอินทรา 70 71 88 คุณคมกฤช อัยศิริ 22/09/2555
    คุณต้อ          
Quanzi v. Branch Mark เมีย รามอินทรา 81 75 90 คุณปิยะพงศ์ สุทธิผล 22/09/2555
    คุณยนต์          
Inja v. V.P.P.K. เมีย รามอินทรา 81 87 94 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 22/09/2555
    คุณยนต์          
Zira v. Klostermoor เมีย รามอินทรา 78 82 80 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 22/09/2555
    คุณยนต์          
Jola v. Finkenschlag เมีย R.C.Club 74 74 86 คุณประชา กุศลานุคุณ 13/08/2555
    คุณเมี่ยง          
Joyee v. Finkenschlog เมีย R.C.Club 75 73 82 คุณประชา กุศลานุคุณ 13/08/2555
    คุณเมี่ยง          
Xandy v.d. Werther Muhle เมีย R.C.Club 74 87 86 คุณประชา กุศลานุคุณ 13/08/2555
    คุณเมี่ยง          
Kiss v. Branch Mark เมีย รามอินทรา 77 74 90 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 07/07/2555
    คุณยนต์          
Nobby v. Branch Mark ผู้ รามอินทรา 77 75 86 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 07/07/2555
    คุณยนต์          
Hardrock v. Branch Mark ผู้ รามอินทรา 75 82 86 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 07/07/2555
    คุณยนต์          
Hammer v. Branch Mark เมีย คอก R.C. 74 72 84 คุณธนกร ติณณ์วรเดช 02/06/2555
    คุณเมี่ยง          
I-Pod v. Branch Mark เมีย คอก R.C. 75 78 83 คุณพายุ ดามาพงษ์ 02/06/2555
    คุณเมี่ยง          
Cassius v.d. Jahnohehe ผู้ รามอินทรา 82 84 90 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2555
    คุณยนต์          
Lotta v. Pendler เมีย รามอินทรา 80 79 85 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2555
    คุณยนต์          

กรรมการผู้สอบ : คุณบัญญฑิต สรัสยะนันทน์

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Argira v. Chuenchom เมีย ทรงไทยทัวร์ 85 90 95 คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ 08/12/2555
    คุณดา          
Dimka v. 19 Haus เมีย ทรงไทยทัวร์ 80 80 95 คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ 08/12/2555
Xandra v.d. Werther Muehle เมีย ปากช่อง 90 75 89 คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธ์ 10/11/2555
    คุณโหน่ง          
Arlena v.d. Pakchong เมีย ปากช่อง 85 75 92 คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธ์ 10/11/2555
    คุณโหน่ง          
Cony v. Weber Haus เมีย ปากช่อง 90 70 95 คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธ์ 10/11/2555
    คุณโหน่ง          
Arlina v. Chuendom เมีย ทรงไทยทัวร์ 76 77 89 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 16/09/2555
    คุณดา          
Wendy v. Nan & Nice เมีย ทรงไทยทัวร์ 77 77 89 คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ 16/09/2555
    คุณรอด          
Exaet v. Haus Poom ผู้ ทรงไทย 85 95 95 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 28/04/2555
    คุณดา          
Rambo v. Thongthai Tour ผู้ ทรงไทย 85 85 90 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 28/04/2555
    คุณดา          

กรรมการผู้สอบ : คุณรุ่งโรจน์ เจริญัญรักษ์

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Osaka v. Osterberg Land เมีย ขอนแก่น 82 76 81 คุณเสถียร พัชรพรสกุล 02/12/2555
    คุณสุนทร          
John v. P.P.Luengnoktha ผู้ ขอนแก่น 78 75 88 คุณปรีชา ปวิดาภา 23/04/2555
    คุณสมควร          
Jane v. P.P.Luengnoktha เมีย ขอนแก่น 74 85 82 คุณปรีชา ปวิดาภา 23/04/2555
    คุณสมควร          

กรรมการผู้สอบ : คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Flix v. Sankampang เมีย เชียงใหม่ 85 79 80 คุณพรธวัช เพ่งศรี 17/11/2555
    คุณมนัส          
Asta v.d. Pakchong เมีย เชียงใหม่ 90 71 92 คุณสายชล ขันทัง 17/11/2555
    คุณมนัส          
Boogie v.d. Pakchong เมีย เชียงใหม่ 90 79 80 คุณทองสา 17/11/2555
    คุณมนัส          
Alisa v. Sankampang GSD เมีย คอกหลุยส์ 80 71 72 คุณสายชล ขันทัง 07/04/2555
    คุณมนัส          
Johnie v. Branch Mark ผู้ คอกหลุยส์ 84 77 80 คุณนเรศ รัศมีจันทร์ 07/04/2555
    คุณมนัส          
Jessi v. Branch Mark เมีย คอกหลุยส์ 86 73 80 คุณกฤษดา แซ่เตียว 07/04/2555
    คุณมนัส          
Berry v. Shappanya เมีย คอกหลุยส์ 88 78 85 คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล 07/04/2555

พ.ศ. 2554

กรรมการผู้สอบ : คุณชาติภุชงค์ วสันต์ศิริ

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Dirk de Inter canina ผู้ คอกวิชาญ 91 82 88 คุณวิชาญ กฤษฎาธาร 14/01/2554

กรรมการผู้สอบ : คุณนริษฐ ทองนพเนื้อ

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Ardito v. Hunter Dog ผู้ คุณยนต์ 74 79 84 น.ส.ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์ 02/10/2554
    New Wave          
Uhu v. Branch Mark เมีย สมุทรปราการ 76 85 86 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2554
    คุณรส          
Ulma v. Branch Mark เมีย คุณยนต์ 81 80 80 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2554
    รามอินทรา          
Dax v. Branch Mark ผู้ สมุทรปราการ 82 86 81 คุณอุทัย อำลอย 02/01/2554
    คุณรส          
Yumbos v.d. Ostfriesischen T. ผู้ สมุทรปราการ 80 89 86 คุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ 02/01/2554
    คุณรส          
Saskia v. Branch Mark เมีย New Wave 74 84 90 คุณอนันต์ ศวัสตานนท์ 02/01/2554

กรรมการผู้สอบ : คุณบัญญฑิต สรัสยะนันทน์

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Ivanhoe v. P.P.Luengnoktha ผู้ ทรงไทยทัวร์ 94 90 80 คุณปรีชา ปวิดาภา 12/12/2554
    คุณสิทธิ์          
Torez v. Branch Mark ผู้ ทรงไทยทัวร์ 86 80 95 คุณทศพล พริ้งประยงค์ 12/12/2554
    คุณดา          
Asta v. 19 Haus เมีย ทรงไทยทัวร์ 84 75 80 คุณอุดมลักษณ์ คุณาภินันท์ 17/09/2554
    คุณสิทธิ์          
Amsel v. Bow's Dog เมีย ทรงไทยทัวร์ 84 90 90 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 17/09/2554
    คุณสิทธิ์          
Lens v. North East Dog ผู้ ทรงไทยทัวร์ 90 70 95 คุณปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชค 25/06/2554
    คุณรอด          
Mona v. Nan & Nice เมีย ทรงไทยทัวร์ 84 70 90 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 25/06/2554
    คุณสิทธิ์          
Agust v. 19 Haus ผู้ ทรงไทยทัวร์ 84 75 80 คุณอุดมลักษณ์ คุณาภินันท์ 25/06/2554
    คุณสิทธิ์          
Laura Passatino เมีย ทรงไทยทัวร์ 75 70 85 คุณธีระพล เหมมณี 22/05/2554
    คุณแฟรงค์          
Tessy v. Nan & Nice เมีย ทรงไทยทัวร์ 90 75 85 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 22/05/2554
    คุณรอด          
Ezra v. P&t Yala Kennel เมีย ทรงไทยทัวร์ 80 75 85 คุณชุติเดช ว่องไวรัตนกุล 15/05/2554
    คุณดา          
Hannes v. Pendler ผู้ ทรงไทยทัวร์ 86 75 80 คุณสิริทัศน์ สุริยาเกียรติ 15/05/2554
    คุณรอด          

กรรมการผู้สอบ : คุณรุ่งโรจน์ เจริญัญรักษ์

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Jessi v. P.P.Luengnoktha เมีย ขอนแก่น 78 83 85 คุณปรีชา ปวิดาภา 17/12/2554
    คุณสมควร          
Dollar v. Hunter Dog เมีย คอกกุสุมาลย์ 76 77 82 คุณพิษณุ เวชยางกูล 26/05/2554
    คุณสุนทร          
Zoraja v.d. Grafenburg เมีย คอกกุสุมาลย์ 72 76 82 คุณพลูธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล 26/05/2554
    คุณสุนทร          
Lariga v. North East Dog เมีย ขอนแก่น 76 78 81 คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ 27/01/2554
    คุณสุนทร          
Lima v. North East Dog เมีย ขอนแก่น 78 76 84 คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ 27/01/2554
    คุณสุนทร          
Losangeles v. North East Dog ผู้ ขอนแก่น 76 75 81 คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ 27/01/2554
    คุณสุนทร          
Nemo v. Branch Mark ผู้ คอกกุสุมาลย์ 78 80 85 คุณพลูธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล 04/01/2554
    คุณสุนทร          

กรรมการผู้สอบ : น.สพ.สายันต์ คงเพชร

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Huricane v. Branch Mark ผู้ คอกหลุยส์ 74 76 83 คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล 06/09/2554
    คุณมนัส          
Emma Hoffung-Voll เมีย คอกหลุยส์ 76 70 84 คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล 06/09/2554
    คุณมนัส          
Vegas v. Weber-Haus ผู้ คอกหลุยส์ 76 74 80 คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล 06/09/2554
    คุณมนัส          
Sena v. Branch Mark เมีย คอกหลุยส์ 74 83 80 คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล 06/09/2554
    คุณมนัส          

พ.ศ. 2553

กรรมการผู้สอบ : คุณชาติภุชงค์ วสันต์ศิริ

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Zezy v. Shappanya เมีย คอกวิชาญ 78 72 90 น.สพ.สายันต์ คงเพชร 19/09/2553

กรรมการผู้สอบ : คุณนริษฐ ทองนพเนื้อ

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Rasko of Ryh Ryh Cherny ผู้ รามอินทรา 71 73 80 คุณสุขุม แซ่แต้ 05/05/2553
    คุณยนต์          
Donut v. New Wave เมีย New Wave 73 74 81 คุณสุขุม แซ่แต้ 05/05/2553
Paula v. Branch Mark เมีย ทรงไทยทัวร์ 80 72 83 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2553
    คุณดา          
Nara v. K.Samuteprakarn  เมีย รามอินทรา 72 75 85 คุณอุทัย อำลอย 14/04/2553
    คุณยนต์          
Wanja v. R.C.Club เมีย รามอินทรา 71 71 85 น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ 14/04/2553
    คุณยนต์          

กรรมการผู้สอบ : คุณบัญญฑิต สรัสยะนันทน์

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Aike v. Branch Mark เมีย ทรงไทยทัวร์ 76 79 89 คุณจิระภา วัฒนาดิลกกุล 08/08/2553
    คุณดา          
Cito Vac-Vagvoelgyi ผู้ ทรงไทยทัวร์ 74 80 90 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 11/07/2553
    คุณดา          
Cherry v. R.C.Club เมีย ทรงไทยทัวร์ 72 74 85 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 11/07/2553
    คุณดา          
Cindy v. Phimai เมีย ทรงไทยทัวร์ 80 71 85 คุณสิทธิชัย ภัตติชาติ 08/05/2553
    คุณดา          
Dingo v. P & T Yala Kennel ผู้ ทรงไทยทัวร์ 75 72 85 คุณสิทธิชัย ภัตติชาติ 08/05/2553
    คุณดา          
Bona v. Janrawee เมีย ทรงไทยทัวร์ 73 73 85 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 24/01/2553
               
Boka v. Big-Earth เมีย ทรงไทยทัวร์ 72 73 90 คุณมุก พานิชชีวะกุล 24/01/2553
    คุณดา          

กรรมการผู้สอบ : พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Hanny v. Auge des Tigers.M เมีย ??? 78 72 90 คุณวิชาญ กฤษฎาธาร 14/11/2553
Hanna v. Auge des Tigers.M เมีย ??? 72 83 88 คุณวิชาญ กฤษฎาธาร 12/08/2553

พ.ศ. 2552

กรรมการผู้สอบ : คุณนริษฐ ทองนพเนื้อ

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Vera v. R.C.Club เมีย R.C.Club 80 72 80 คุณประชา กุศลานุคุณ 19/12/2552
    คุณเมี่ยง          
Winny v. R.C.Club เมีย R.C.Club 75 81 85 คุณประชา กุศลานุคุณ 19/12/2552
    คุณเมี่ยง          
Genta v. Branch Mark เมีย รามอินทรา 88 77 84 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 05/12/2552
    คุณยนต์          
Faneis v. Branch Mark เมีย รามอินทรา 86 75 82 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 05/12/2552
    คุณยนต์          
Cana v. V.P.P.K. เมีย รามอินทรา 72 70 84 น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ 14/04/2552
    คุณประสิทธิกรณ์          
Channe v. Zellwandrand เมีย รามอินทรา 72 71 84 น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ 14/04/2552
    คุณประสิทธิกรณ์          
lyra v. Branch Mark เมีย รามอินทรา 74 73 84 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2552
    คุณยนต์          
Gerte v. Branch Mark เมีย รามอินทรา 73 77 81 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2552
    คุณยนต์          
Dixy de Intercanina เมีย รามอินทรา 73 73 85 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 07/02/2552
    คุณยนต์          
Saskia v. R.C.Club เมีย รามอินทรา 82 76 85 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 07/02/2552
    คุณยนต์          
Duke v. Regina Pacis ผู้ รามอินทรา 72 71 86 คุณคมกฤช อัยศิริ 07/02/2552
    คุณยนต์          
Tuzi v. R.C.Club เมีย R.C.Club 84 86 88 คุณประชา กุศลานุคุณ 31/01/2552
    คุณเมี่ยง          
Tammy v. R.C.Club เมีย R.C.Club 86 81 81 คุณประชา กุศลานุคุณ 31/01/2552
    คุณเมี่ยง          
??? เมีย R.C.Club 84 86 88 คุณประชา กุศลานุคุณ 31/01/2552
    คุณเมี่ยง          
Chanel v. Zellwaldrand เมีย R.C.Club 86 81 81 คุณประชา กุศลานุคุณ 31/01/2552
    คุณเมี่ยง          

กรรมการผู้สอบ : คุณบัญญฑิต สรัสยะนันทน์

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Jenka v. V.P.P.K. ??? คุณปรีดา 75 75 85 คุณจิระภา วัฒนดิลกกุล 01/08/2552
    ทรงไทย ทัวร์          
Harko v. Nan & Nice เมีย คุณบุญรอด 73 85 87 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 01/08/2552
    ทรงไทย ทัวร์          
Cabin v. P & T. Yala ผู้ คุณปรีดา 75 80 90 คุณวิวัฒน์ ว่องไวรัตนกุล 01/08/2552
    ทรงไทย ทัวร์          
Ablan v. Bow's Dog ผู้ คุณบุญรอด 73 80 90 คุณสารพงษ์ กงสำโรง 01/08/2552
    ทรงไทย ทัวร์          
Dux v. Janerawee ผู้ คุณบุญรอด 73 85 80 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 01/08/2552
    ทรงไทย ทัวร์          
Bozo v. P&T Yala Kennel ผู้ คุณปรีดา 86 70 87 คุณเปี่ยมศักดิ์ จันทร์สุวรรณ 01/08/2552
    ทรงไทย ทัวร์          
Eiko v. Branch Mark เมีย คุณปรีดา 92 86 80 คุณอุทัย อำลอย 01/08/2552

กรรมการผู้สอบ : พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Caso v. Kamphaenger Leistung ผู้ วิภาดา 76 75 94 คุณนรพันธ์ สืบศิริ 24/10/2552
Fait v. Branch Mark เมีย K-9 76 83 86 น.พ.ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคราวคุณ 14/04/2552

กรรมการผู้สอบ : คุณรุ่งโรจน์ เจริญัญรักษ์

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Casser v. P&T Yala Kennel เมีย ขอนแก่น 78 79 82 คุณอุดม ชื่นตา 30/08/2552
    คุณสุนทร          
Baby v. S.K.Farm เมีย ขอนแก่น 78 75 83 คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ 07/03/2552
    คุณถนอม          
Karew v. Somyost Karasin เมีย ขอนแก่น 78 75 83 คุณสมยศ ถนอมเทวศิริกุล 07/03/2552
    คุณถนอม          
Wanna v. S.K.Farm เมีย ขอนแก่น 72 74 82 คุณสมยศ ถนอมเทวศิริกุล 07/03/2552
    คุณถนอม          
Somp v.d. Ostfriesischen ผู้ ขอนแก่น 80 74 81 คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ 11/01/2552
    คุณถนอม          
Karis v. North East Dog เมีย ขอนแก่น 78 76 82 คุณเดชชัย วงษ์วานิช 11/01/2552
    คุณถนอม          
Saphira v. Khing Phai 1985 เมีย ขอนแก่น 76 72 81 คุณธนกรณ์ ติณณ์วรเดช 11/01/2552
    คุณถนอม          

กรรมการผู้สอบ : คุณวิชาญ กฤษฎาธาร

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Alwond s. Shappanya เมีย วิชาญฟาร์ม 78 83 89 น.สพ.สายันต์ คงเพชร 05/12/2552
Abby v. Shappanya เมีย วิชาญฟาร์ม 75 74 95 น.สพ.สายันต์ คงเพชร 05/12/2552
Acare v. Shappaya เมีย วิชาญฟาร์ม 92 88 95 น.สพ.สายันต์ คงเพชร 16/08/2552

พ.ศ. 2551

กรรมการผู้สอบ : คุณนริษฐ ทองนพเนื้อ

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Candy v. Branch Mark เมีย รามอินทรา 78 73 82 คุณปกาสิต จันทสิงห์ 17/08/2551
    คุณยนต์          
Naty v. Modithor ผู้ รามอินทรา 74 77 86 คณสุรศักดิ์ คำพันธุ์ 17/08/2551
    คุณยนต์          
Dolli v. Branch Mark เมีย รามอินทรา 74 73 82 คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 13/04/2551
    คุณยนต์          
Wanni v. Pendler เมีย รามอินทรา 72 74 84 น.พ.ไชยสิทธิ์ ชนาเทพาพร 13/04/2551
    คุณยนต์          

กรรมการผู้สอบ : คุณบัญญฑิต สรัสยะนันทน์

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Cito v. Wanapreeda ผู้ ทรงไทยทัวร์ 88 75 98 คุณฉัตรชัย ฤาชัยราม 18/05/2551
Zito v. Thongthai Tour ผู้ ทรงไทยทัวร์ 86 73 82 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 18/05/2551
Unto v. Thongthai Tour ผู้ ทรงไทยทัวร์ 71 71 92 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 10/04/2551
Money v. R.C.Club เมีย ทรงไทยทัวร์ 71 71 85 คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 10/04/2551
Bufen v. P.K.Kennel เมีย ทรงไทยทัวร์ 71 71 93 คุณไพสน กั้วจรัญ 10/04/2551

กรรมการผู้สอบ : คุณรุ่งโรจน์ เจริญัญรักษ์

ชื่อสุนัข เพศ ศูนย์ฝึก/
ผู้ฝึก
เจ้าของ วันสอบ
Kasko v. North East Dog ผู้ ขอนแก่น 78 74 87 คุณชุลีกร สุนทรสัจ 03/08/2551
    คุณสุนทร พลลม          
Bonda v. S.K.Farm เมีย ขอนแก่น 76 78 83 คุณพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล 03/08/2551
    คุณสุนทร พลลม          
Andy v. T.P.Chaiyaphum เมีย ขอนแก่น 74 76 84 คุณคมสัน อรุณไกร 03/08/2551
    คุณสุนทร พลลม          
Oda v. R.C.Club เมีย ขอนแก่น 82 75 83 คุณพายุ ดามาพงษ์ 08/02/2551
    คุณสุนทร พลลม          
B.G. v. K.1 Germanshepherd เมีย ขอนแก่น 80 76 82 คุณภัทรชัย บุญวงศ์ 08/02/2551
    คุณสุนทร พลลม          
Share/Save