ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ADDRESS : 7 Soi Rajakru Phaholyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ (TEL) : 0-2279-3621, 0-2619-7753, 08-9679-6913 โทรสาร (FAX) : 0-2619-7752 เว็บไซต์ (WEBSITE) : http://gsd.in.th/ อีเมล (E-MAIL) : gsdathailand@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค (FACEBOOK PAGE) : http://www.facebook.com/GSDAThailand/ ช่องยูทูป (YOUTUBE CHANNEL) : http://www.youtube.com/channel/UCqs68CzaOllQDLclOMQvdXw

หมายเหตุ : สุนัขพันธุ์ "อัลเซเชียน", "เยอรมันเชพเพอด", "เยอรมันเชพเพิร์ด", "เยอรมันเชฟเฟิร์ด", "เยอรมันเชเพิร์ด" และ พันธุ์ "เยอรมันเช็พเพอด" เป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันค่ะ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) เป็นสมาชิกของ Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde หรือ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wusv.de/1181/?L=%22%3Dmar%C3%AF%C2%BF%C2%BDY%C3%AF%C2%BF%C2%BD

ครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons Licence

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works CC BY-NC-ND Licence.

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ gsd.in.th.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ gsd.in.th

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Upcoming Events

ผลการสอบอดทน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ  วันสอบ
Osaka v. Osterberger Land เมีย คุณเสถียร พัชรพรสกุล 28/01/2556
Mongol v. North East Dog ผู้ คุณเดชชัย วงษ์วานิช 25/01/2556
Berlin v. Stranard Group เมีย คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ 25/01/2556
Asta v.d. Palchong เมีย คุณสายชล ขันทัง 17/11/2555
Flix v. Sankampang เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี 17/11/2555
Boogie v.d. Pakchong เมีย คุณทองสา 17/11/2555
De De v. K.18 เมีย คุณคมกฤช อัยศิริ 22/09/2555
Nobu v. North East Dog ผู้ คุณภาคภูมิ ภูเทพคำ 22/09/2555
Urma v. Branch Mark เมีย คุณจาง หลีหมิง 22/09/2555
Zira v. Klostermoor เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 22/09/2555
Inja v. V.P.P.K. เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 22/09/2555
Maja v. Branch Mark เมีย คุณสุราวิทย์ บุญขันธ์ 09/09/2555
Dimka v. 19 Haus เมีย คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ 09/09/2555
Dissy v. 19 Haus เมีย คุณทศพล พริ้งประยงค์ 09/09/2555
Bacara v.d. Pakchong เมีย คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต 09/09/2555
Arlina v. Charenchom เมีย คุณมานพ หนูอุดม 09/09/2555
Artica v. Charechom เมีย คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ 09/09/2555
Argira v. Charenchom เมีย คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ 09/09/2555
Wendyv. Nan & Nice เมีย คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ 09/09/2555
Nobody v. Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 07/07/2555
Kiss v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 07/07/2555
Quanzi v.Branch Mark เมีย คุณปิยะพงศ์ สุทธิผล 07/07/2555
Xandy v.d. Werther Muehle เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 02/06/2555
Joice v. Finkenschlog เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 02/06/2555
Jola v. Finkenschlog เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 02/06/2555
Hammer v. Branch Mark ผู้ คุณธนกร ติณณ์วรเดช 02/06/2555
I-Pod v. Branch Mark เมีย คุณพายุ ดามาพงษ์ 02/06/2555
Jane v. P.P.Leungnoktha เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา 23/04/2555
John v. P.P.Leungnoktha  ผู้ คุณปรีชา ปวิดาภา 23/04/2555
Hardrock v. Branch Mark ผู้ คุณจาง หลีหมิง 14/04/2555
Cindy v. K.18 เมีย คุณคมกฤช อัยศิริ 14/04/2555
Candy v. K.18 เมีย คุณคมกฤช อัยศิริ 14/04/2555
Cito v. Penoniansee ผู้ คุณคมกฤช อัยศิริ 14/04/2555
Lotta v. Pendler เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2555
Cassius v.d. Jahnhoehe ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2555
Berry v. Shappanya เมีย คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล 07/04/2555
Jessi v. Branch Mark เมีย คุณกฤษดา แซ่เตียว 07/04/2555
Johhie v. Branch Mark ผู้ คุณนเรศ รัศมีจันทร์ 07/04/2555
Alisa v. Sankampang G.S.D. เมีย  คุณสายชล ขันทัง 07/04/2555
Jessi v. P.P.Lungnoktha เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา 17/12/2554
Hazel v. Branch Mark เมีย คุณปิยะพงศ์ สุทธิผล 10/12/2554
Gwen v. Branch Mark เมีย คุณปิยะพงศ์ สุทธิผล 10/12/2554
Torez v. Branch Mark ผู้ คุณทศพล พริ้งประยงค์ 10/12/2554
Amsel v. Bow's Dog เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 06/09/2554
Huricane v. Branch Mark ผู้ คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล 06/09/2554
Sena v. Branch Mark เมีย คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล 06/09/2554
Vegas v. Weber-Haus ผู้ คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล 06/09/2554
Emma Hoffung-voll เมีย คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล 06/09/2554
Losangeles v. North East Dog เมีย คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ 27/01/2554
Lima v. North East Dog เมีย คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ 27/10/2554
Lariga v. North East Dog เมีย คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ 27/10/2554
Zoraja v.d.Grafenburg เมีย คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล 26/05/2554
Dollar v.Hunter Dog เมีย คุณพิษณุ เวชยางกูล 26/05/2554
Uhu v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2554
Ulma v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2554
Ezra v. P&T Yala Kennel เมีย คุณวิวัฒน์ ว่องไวรัตนกุล 13/03/2554
Rambo v. Thongthai Tour ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 13/03/2554
Mona v. Nan & Nice เมีย คุณบัญญฑิต สรัสยะนันทน์ 13/03/2554
Esso v. Nan & Nice ผู้ คุณบัญญฑิต สรัสยะนันทน์ 13/03/2554
Tessy v. Nan & Nice เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 13/03/2554
Lens v. North East Dog ผู้ คุณปราโมทย์ พัฒนาวิชัยโชค 13/03/2554
Agust v. 19 Haus ผู้ คุณกิตตินันท์  ชลวิบูลย์ 13/03/2554
Cash v. Zellwaldrang ผู้ คุณกิตตินันท์ ชลวิบูลย์ 13/03/2554
Asta v. 19 Haus เมีย คุณกิตตินันท์ ชลวิบูลย์ 13/03/2554
Ivanhoe v. P.P.Luengnoktha ผู้ คุณปรีชา ปวิดาภา 13/03/2554
Laura v. Passatina เมีย คุณธีระพล เหมมณี 13/03/2554
Nemo v. Branch Mark ผู้ คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล 04/01/2554
Dax v. Branch Mark ผู้ คุณอุทัย อำลอย 02/01/2554
Yumbus v.d. Ostfreischen Things ผู้ คุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ 02/01/2554
Dirk de Inter canina ผู้ คุณวิชาญ กฤษฎาธาร 01/08/2553
Hanny v. Auge des Tigers. เมีย คุณวิชาญ กฤษฎาธาร 01/08/2553
Zezy v. Shappanaya เมีย น.สพ.สายันต์ คงเพชร 01/08/2553
Nara v. K.Samuteprakarn เมีย คุณอุทัย อำลอย 14/04/2553
Paula v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2553
Cigo vac Vagvoelgyi ผู้ Mr.Tu I Feng 14/02/2553
Dingco v. P&T Yala Kennel ผู้ คุณสิทธิชัย ภัตติชาติ 14/02/2553
Cindy v. R.C.Club เมีย คุณสิทธิชัย ภัตติชาติ 14/02/2553
Cherry v. R.C.Club เมีย คุณสิทธิชัย ภัตติชาติ 14/02/2553
Genta v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 05/12/2552
Casser v. P &T Yala Kennel เมีย คุณอุดม ชื่นตา 05/12/2552
Unto v. Thongthai Tour ผู้ คุณสุเทพ เต็งไตรรัตน์ 12/09/2552
Money v. R.C.Club เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 12/09/2552
Hanna v. Auge des Tigers เมีย คุณวิชาญ กฤษฎาธาร 05/07/2552
Saskia v. Branch Mark เมีย คุณปกรณ์ เติมประยูร 05/07/2552
Almond v. Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงเพชร 05/07/2552
Acare v. Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงเพชร 05/07/2552
Abby v. Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงเพชร 05/07/2552
Harko v. Nan & Nice ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 05/07/2552
Bozo v. P & T Yala Kennel ผู้ คุณสุลาภ บัวชื่น 05/07/2552
Bona v. Janrawee เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 05/07/2552
Dux v. Janerawee ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 05/07/2552
Eika v. Branch Mark เมีย คุณอุทัย อำลอย 05/07/2552
Ablan v. Bow 's Dog ผู้ คุณสารพงษ์ กงสำโรง 05/07/2552
Jenka v. V.P.P.K. เมีย คุณจิระภา วัฒนาดิลกกุล 05/07/2552
Cabin v. P&t Yala ผู้ คุณประสิทธิ์ ยงศิลป์วิริยะกุล 05/07/2552
Wanna v. S.K.Farm เมีย คุณสมยศ ถนอมเทวศิริกุล 06/05/2552
Kavew v. Somuost Karasin เมีย คุณสมยศ ถนอมเทวศิริกุล 06/05/2552
Baby v. S.K.Farm เมีย คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ 06/05/2552
Fancis v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 14/04/2552
Duke v. Regina Racis ผู้ น.อ.ปราโมทย์ พันธุ์นะ 14/04/2552
Cana v.V.P.P.K. เมีย น.อ.ปราโมทย์ พันธุ์นะ 14/04/2552
Wasa v. R.C.Club เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 07/02/2552
Aike v. Branch Mark เมีย คุณจิระภา วัฒนาดิลกกุล 07/02/2552
Gerte v. Branch Mark เมีย คุณบัญญฑิต สรัสยะนันทน์ 07/02/2552
Lyra v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 07/02/2552
Winny v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 31/01/2552
Wanja v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 31/01/2552
Vera v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 31/01/2552
Tammy v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 31/01/2552
Tuzi v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 31/01/2552
Saphira v. Khing Phai เมีย คุณธนกร ติณณ์วรเดช 11/01/2552
Karis v. North East Dog เมีย คุณเดชชัย วงษ์วานิช 11/01/2552
Somp v.d. Ostfriesischen Things ผู้ คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ 11/01/2552
Andy v. T.P.Chaiyaphum เมีย คุณคมสัน อรุณไกร 25/09/2551
Bonda v. S.K.Farm เมีย คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล 02/08/2551
Kasko v. North East Dog ผู้ คุณชุลีกร สุนทรสัจ 02/08/2551
Quena of Yuch Sheng Kennel เมีย Mr.Tu I Feng 17/08/2551
Naty v. Modithor เมีย คุณสุรศักดิ์ คำพันธุ์ 17/08/2551
Dixy de Intercanina เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 17/08/2551
Channel v. Zellwaldrand เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 17/08/2551
Channe v. Zellwaldrand เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 24/05/2551
Bufen v. P.K.Kennel เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 24/05/2551
Fee v. P.P.Leungnok Tha เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 24/05/2551
Ursus v. Jenrawee ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 24/05/2551
Zito v. Wanapreeda ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 24/05/2551
Cito v. Wanapreeda ผู้ คุณฉัตรชัย ฤาชัยราม 24/05/2551
Saskia v. R.C.Club เมีย คุณคมกฤช อัยศิริ 13/04/2551
Winni v. Pendler เมีย น.พ.ไชยสิทธิ์ ชนาเทพาพร 13/04/2551
Oda v. R.C.Club เมีย คุณพายุ ดามาพงษ์ 13/04/2551
Lennox v. Palbs Afhene ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 09/02/2551
Candy v. Branch Mark เมีย คุณปกาสิต จันทสิงห์ 08/12/2550
Dolli v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 08/12/2550
Coffee v. Konigfeld เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 08/12/2550
Yak v. Branch Mark ผู้ คุณจิระภา วัฒนาดิลกกุล 08/12/2550
Cay v.d. Grotte ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 22/09/2550
Tira v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 22/09/2550
Venus v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 22/09/2550
Casa v. K.S.Pattaya เมีย คุณมุก พานิชชีวะกุล 08/09/2550
Cara v. K.S.Pattaya เมีย คุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ 08/09/2550
Hugo v. P.S.Mahasarakham เมีย คุณพูลธวรรธณ์  ภัทรธำรงกุล 26/03/2550
Susan v.Branch Mark เมีย คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ 31/01/2550
Yenni v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 28/01/2550
Untox v. Branch Mark ผู้ คุณบรรลัง สินประกอบ 28/01/2550
Panda v. Janerawee เมีย คุณจรินทร์ ชื่นในธรรม 23/12/2549
Addy v. hmphengnen Leustungs เมีย คุณเอกพงษ์ วงศ์ชาตรี 23/12/2549
Zara v. R.C.Club เมีย คุณสุนทร พลลม 24/11/2549
Candy v. Kittirat เมีย พ.อ.นะพล เลอกดี 24/11/2549
Izde v. M.A.N. ผู้ คุณภัทรชัย บุญวงศ์ 04/11/2549
Bads v. Norrt เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 04/11/2549
Jango v. North East Dog ผู้ คุณสุเทพ  จันทร์แจ่มใส 04/11/2549
Yago v. Branch Mark ผู้ คุณธีระพล เหมมณี 04/11/2549
Mary v. Janerawee เมีย น.ต.วีระ แก้วแดง 04/11/2549
Elmar v. Hunter Dog เมีย คุณธนิต อนทร์แสง 04/11/2549
Cora v. Ma-Haezek เมีย คุณภูมิพิทักษ์ เพ็ญศรีนุกูร 04/11/2549
Nala v. Modithor เมีย คุณธีระพล เหมมณี 09/09/2549
Venus v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 20/05/2549
Jet v. North East Dog ผู้ คุณจุฑารัตน์ อัครปรีดี 20/05/2549
Mirka v. Janerawee เมีย คุณศักดิ์วุฒิ ศันสนียชีวิน 20/05/2549
Japan v. North East Dog ผู้ คุณจุฑารัตน์ อัครปรีดี 20/05/2549
Jaguar v. North East Dog ผู้ คุณศักดิ์วุฒิ ศันสนียชีวิน 20/05/2549
Jonka v.d. Ostfriesischen Things เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรจน์กุล 20/05/2549
Ondra v. Branch Mark เมีย น.ต.วีระ แก้วแดง 24/03/2549
Cindy v. P.P.Leungnoktha เมีย น.ต.วีระ แก้วแดง 24/03/2549
Jenny v. North East Dog เมีย พ.อ.อ.คนาธิป เหมสมิติ 24/03/2549
Mary v. Janerawee เมีย น.ต.วีระ แก้วแดง 25/03/2549
Cuga v. Kittirat เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 25/03/2549
Angelina v. K 1 German Shepherd เมีย คุณสุรพงษ์ ศงสนันท์ 25/03/2549
Roonie v. Branch Mark ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 25/03/2549
Qually v. Khing Phai 1985 เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 25/03/2549
Quirine v. Khing Phai 1985 เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส 25/03/2549
Arek v.d. Strempter Heide ผู้ คุณภูมิพิทักษ์ เพ็ญศรีนุกูร 25/03/2549
Green v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 11/03/2549
Ginger v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 11/03/2549
Elma v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ 11/03/2549
Share/Save