งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดสนามที่ 4 (ปี 2562)

Event Date
29 Sep 2019 09:30 - 29 Sep 2019 20:00

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดสนามที่ 4 ปี 2562

ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เริ่มเวลา 9.30 น. ณ สนามคอก R.C. Club อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Hino รังสิต
Location: 14.0260247,100.6160262
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/KEkyGoVuzjw

*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

โดย พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร เป็นกรรมการตัดสิน

*** พิเศษ ! รุ่นที่มีสุนัขลงประกวด 5 ตัวขึ้นไป มีเงินรางวัล ***

  • อันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท
  • อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
  • อันดับที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,200 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562


ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

Results on http://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowevent.php?id=TH2019-4

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Nunoi vom Branch Mark
102927, V-0030, V, SchH1, I/a, 12/01/60
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Hippy vom Branch Mark
102728, V-9129, V, SchH1, I/a, 03/09/59
*Symon Di Casa Massarelli *Record vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
V2 *Quarter vom Branch Mark
103056, V-0063, V, SchH1, I/a, 01/03/60
*Ixos de la Citee des Orchidees *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Escada von Michael Burg
COR A.32417-17 0206613, 642090003547867, V, IPO1, I/a, 20/07/60
*Groovy di Casa Massarelli *Jaki Haus Jackson Mihai Pintilie นางทัศนียา ตียาภรณ์
V2 *Honda vom Pendler
SZ:2297082, 981189900041963, V, IPO1, I/a, 03/10/56
*Ballack von der Brucknerallee *Yuppie vom Pendler Wolfgang Meinen นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V3 *Edra vom Finkenschlag
SZ:2314756, 981189900068977, V, IPO1, I/a, 15/05/58
*Cronos del Seprio *Jolly von Loosbroekerhaus Hans-Peter Fetten น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V4 *Lea von der Plassenburg
SZ:2323106, 981189900083408, V, SchH1, I/a, 28/02/59
*Freddi von Modithor *Grazie vom Pendler Wolfgang Haßgall นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
V5 *Xena Grunemont
MNE:1010/17, 900032002747350, V, SchH1, I/a, 27/04/60
*Waco von Farhantal *Selma Grunemont Ilija Radulovic นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
V6 *Gerdy Fabare Bohemia
CMKU:103446/16, 88503, 981098104286522, V, SchH1, I/a, 27/05/59
*Marlo von Baccara *Nirwanna Fabare Bohemia Skrbek Pavel นายภัทรชัย บุญวงศ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Eros di Casa Massarelli
ROI:15/57858, 380260100110317, V, IPO1, kkl, 30/01/58
*Ballack von der Brucknerallee *Cristal di Casa Massarelli Libero Massarelli นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Yes degli Achei
ROI:15/36878, 380260020122626, V, SchH1, I/a, 27/12/57
*Groovy di Casa Massarelli *Nere' Degli Archi Nero Focato นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
V3 *Team Marlboro Vector
DK:19800/2014, 208250000057963, V, IPO3, kkl, 12/11/57
*Willas vom Grafenbrunn *Team Marlboro Unique Per Frost น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V4 *Barus von Pallas Athene
SZ:2336002, 981189900072118, V, IPO2, kkl, 26/10/59
*Vulkan von Pallas Athene *Xolly von Pallas Athene Yannick Maibüchen นายประชา กุศลานุคุณ
V5 *Libero von Aducht
SZ:2290133, 981189900020308, V, SchH1, I/a, 01/01/56
*Schumann von Tronje *Czassa von Aducht Prof.Dr.Heinrich Meßler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V6 *Farukh vom Aleks Birkenstrasse
RKF:4507693, 643099000007918, V, OKD-1, ZKS-1, 06/02/58
*Aki Kalavestra *Leksa von Rettich Alexandra Guzun น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V7 *Zilber Vasserfal Effim
RKF:3991702, CPL 30, V, Okd-1.ZKS-1, kkl, 17/06/57
*Finn vom Bergmannsland *Ohara Atsel Hof Elena Timofeeva น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Zeiss vom Branch Mark
103400, V-0151, 14/10/60
*Eros di Casa Massarelli *Emeli von der Schanzlache นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
SG2 Amita vom Branch Mark
103474, V-1028, 24/11/60
*Libero von Aducht *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
SG3 Bodie vom Branch Mark
103528, V-1052, 31/12/60
*Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล
G1 Wicky vom P.P.Luengnoktha
103693, U-1017, 03/03/61
*Gainsbar des Hauts de Fentanines Babca vom Rocket Kennel นายปรีชา ปวิดาภา นางยุพิน เจริญวงศ์
G2 Ebel vom Branch Mark
103600, V-1081, 01/02/61
*Symon Di Casa Massarelli Gabiy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวัลลภ บุญเฉย

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Boeing vom Branch Mark
103524, V-1048, 31/12/60
*Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG2 Wendo vom P.P.Luengnoktha
103686, U-1010, 03/03/61
*Gainsbar des Hauts de Fentanines Babca vom Rocket Kennel นายปรีชา ปวิดาภา นายรัฐชนนท์ พัชรวัฒน์วรกุล
SG3 Victor vom P.P.Luengnoktha
103681, U-1005, 03/03/61
*Wesly von der Orangerie Olan vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นางยุพิน เจริญวงศ์

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Vanto vom P.P.Luengnoktha
103680, U-1004, 03/03/61
*Wesly von der Orangerie Olan vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายณัฐพล ประจันพล

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Ushka vom Lärchenhain
SZ:2344619, 981189900094556, 01/04/61
*Goran vom Bierstadter Hof *Hadina vom Lärchenhain Vincent Buß น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
SG2 Item vom Branch Mark
108803, V-1107, 25/04/61
*Wesly von der Orangerie *Xamora de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
SG3 Polar vom Branch Mark
108983, V-1147, 08/09/61
*Wesly von der Orangerie *Grace zur Medbacher Mühle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG4 Paris vom Branch Mark
108982, V-1146, 08/09/61
*Wesly von der Orangerie *Grace zur Medbacher Mühle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
G Boka vom Red House Farm
109019, W-1017, 25/09/61
*Wesly von der Orangerie *Ready vom Branch Mark นายบรรลัง สินประกอบ นายณรงค์รักษ์ เอกสินิทธ์กุล

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Omen II vom Branch Mark
108980, V-1144, 06/09/61
*Wesly von der Orangerie *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายณัฏฐกิตติ สุขสันต์ไพศาล
SG2 Arther vom Species Yon Club
108951, A-1005, 19/08/61
*Tevez von Aducht Estee vom Thamai GSD นายสุริยนต์ สุจา นายสุริยนต์ สุจา
G1 Boss vom Aireagle
108854, M-1037, 06/05/61
*Anton vom Emkendorfer Park Connie vom Muangling น.ต.กิรทัต นีระเสน น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Rule vom Branch Mark
109074, V-2005, 05/11/61
*Kaspar von Tronje *Yois de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv2 Quantity vom Branch Mark
109031, V-1158, 06/10/61
*Finn von der Piste Trophe *Fayet zur Medbacher Mühle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv3 Quality vom Branch Mark
109030, V-1157, 06/10/61
*Finn von der Piste Trophe *Fayet zur Medbacher Mühle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายณัฐพล ประจันพล
vv4 Ammy vom P.P.M.1898
109232, V-2024, 20/12/61
*Zafiro vom Suentelstein *Bonus vom Branch Mark พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Pancho von der Pakchong
109159, B-2008, 27/12/61
*Greif von der Grafenburg Onglee von der Pakchong นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Nando von der Pakchong
109083, B-2001, 05/11/61
*Greif von der Grafenburg Lean vom Elbe-Saale-Winkel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายณัฏฐกิตติ สุขสันต์ไพศาล
v Romeo vom Branch Mark
109073, V-2004, 05/11/61
*Kaspar von Tronje *Yois de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Viva II vom Branch Mark
109408, V-2070, 25/03/62
*Netzer von Aducht *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล น.ส.ลลิตา ศรีสมุทร
vv2 Hana vom Richy Club
109208, K-2019, 14/01/62
*Ugano vom Hanneß *Chilli vom Emkendorfer Park นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายรชรัตน์ แต่งเนตร
vv3 Lucy vom Richy Club
109376, K-2067, 20/03/62
*Yes degli Achei *Mary vom Branch Mark นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv4 Jayda vom Richy Club
109219, K-2030, 29/01/62
*Ugano vom Hanneß *Great vom Branch Mark นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv5 Bella vom J.I.P.Farm
109314, M-2035, 25/02/62
Bright vom Branch Mark Kiwi von der Pakchong จ.อ.อเนก เปียจำปา น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
vv6 Ronja vom R.C.Club
109228, V-2020, 10/01/62
*Barus von Pallas Athene *Rika zum Gigelsfelsen นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
vv7 Jennifer vom Richy Club
109220, K-2031, 29/01/62
*Ugano vom Hanneß *Great vom Branch Mark นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv8 Umay vom Branch Mark
109358, V-2054, 12/03/62
*Symon Di Casa Massarelli *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
v Ava vom Knokke
109362, X-2021, 06/03/62
*Quenn von der Piste Trophe *Sydney vom St.-Michaels-Berg นายกนก บุญย้อยหยัด นายกนก บุญย้อยหยัด

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Arthur vom Knokke
109360, X-2019, 06/03/62
*Quenn von der Piste Trophe *Sydney vom St.-Michaels-Berg นายกนก บุญย้อยหยัด นายกนก บุญย้อยหยัด
vv2 Unox vom Branch Mark
109356, V-2052, 12/03/62
*Symon Di Casa Massarelli *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
vv3 Bravo vom Phanu Buriram
109306, H-2010, 18/02/62
*Milow vom Himmeltal July vom R.C.Club นายภาณุ อินยะโพธิ์ นายภาณุ อินยะโพธิ์

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Valensia vom Branch Mark
109407, V-2069, 25/03/62
*Netzer von Aducht *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

เพศ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Ciqala vom Oldieshaus
109498, C-2032, 933076400018035, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.สุภาภรณ์ นาคู
vv2 Bella vom Oldieshaus
109433, C-2021, 18/04/62
*Farukh vom Aleks Birkenstrasse *Spear vom Hunter Dog น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv3 Xonni vom Branch Mark
109413, V-2075, 05/04/62
*Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเสถียร พัชรพรสกุล
v1 Cartier vom Oldieshaus
109495, C-2029, 933076400018046, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
v2 Xolly vom Branch Mark
109414, V-2076, 05/04/62
*Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Xcell vom Branch Mark
109412, V-2074, 05/04/62
*Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Webber vom Branch Mark
109410, V-2072, 02/04/62
*Wesly von der Orangerie *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
vv2 Charlie vom Oldieshaus
109491, C-2025, 933076400018055, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv3 Cannon vom Crystalle Creek
109377, V-2055, 04/04/62
*Tevez von Aducht *Xena Grunemont นายไตรรัตน์ รัตนจันทร์ นายไตรรัตน์ รัตนจันทร์
vv4 Alick vom Red Wood
109465, P-2006, 24/05/62
*Eros di Casa Massarelli Vega vom Branch Mark นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
vv5 Calos vom Oldieshaus
109489, 933076400018052, C-2023, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv6 Cuno vom Oldieshaus
109494, C-2028, 933076400018034, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv7 Costa vom Oldieshaus
109493, C-2027, 933076400018053, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
v1 Columbus vom Oldieshaus
109492, C-2026, 933076400018045, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***

Location