Skip to main content

ผู้เพาะพันธุ์ที่มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

คัดลอกบางส่วนที่สำคัญมาให้อ่านจากบทความ German Shepherd Dog and Your Responsibilities http://www.aboutgermanshepherddog.com/gsd-breeding-responsibility

สำหรับผู้ที่กำลังจะเพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดควรจะต้องอ่านอย่างยิ่งค่ะ

 

Breeders should be responsible enough towards the development of the breed quality, which means that they need to breed German Shepherds which this breed have actually been created for… WORKING. This demands that the selected dam and the sire must be physically and mentally sound.

คำแปล

ผู้เพาะพันธุ์ควรมีความรับผิดชอบเพียงพอ ในการพัฒนาคุณภาพของพันธุ์ หมายถึง ต้องเพาะพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พันธุ์ถูกสร้างขึ้นมา .... คือ เพื่อทำงาน . ซึ่งสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์นี้ คือการคัดเลือก พ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ ที่มีคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสม ทั้งทางร่างกาย และจิตประสาท

 

Deviation from the standard are considered as faults, and no breeder should breed to produce faulty animals. Selective, scientific and well planned breeding programs should be undertaken in order to filter out the undesirable qualities and pass on the most desirable qualities to the progenitors.

คำแปล

ลักษณะที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานพันธุ์ ควรพิจารณาว่าบกพร่องและไม่ควรนำมาผสมและถ่ายทอดลักษณะบกพร่องต่อไป ... การพิจารณาจับคู่ผสม ควรมีการคัดเลือก และวางแผนมาเป็นอย่างดีตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดกรองลักษณะไม่พึงประสงค์ ไม่ให้มีการถ่ายทอดต่อไป และรักษาลักษณะที่ดีที่สุดให้คงไว้เพื่อสืบทอดในสายเลือด

 

Responsible breeders of German Shepherd Dogs breed animals with Titles “KKL1”, which means “recommended for breeding” OR the title “KKL2” which means “suitable for breeding.”

คำแปล

ผู้เพาะพันธุ์ เยอรมันเช็พเพอด ที่มีความรับผิดชอบ ... จะเพาะพันธุ์โดยใช้ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ที่ผ่านการรับรองการคัดพันธุ์ ชั้น 1 ( KKL 1 ) หรืออย่างน้อย คัดพันธุ์ชั้น 2 ( KKL 2 ) เท่านั้น

 

This is not the end!

 1. Responsible breeders do not breed for money.
 2. Responsible breeders take every pain to look for the right kind of homes for their puppies.
 3. Responsible breeders make every possible drives to educate the home members to qualify the family which their German Shepherd puppies are going to be kept with.
 4. Responsible breeders tend to take immense care of the dam during the pre-delivery and post-delivery periods.
 5. Responsible breeders go for selective breeding in order to filter out the undesirable traits
 6. Responsible breeders participate in the breed survey.
 7. Responsible breeders or mentors should be more than happy in discussing about their stud dogs and lineages with the new owners of his puppies.
 8. Good breeder breeds only healthy dogs that are allowed to be bred. Breeders usually put their animals in the trials and earn titles in order to ensure that his animals are allowed to be bred.
 9. Responsible breeders usually put their animals to breed test (breed survey), which ensures if the animal has proper physical and mental characteristics, fit for the working ability. The dog should have hip surveyed. The GSD hip must have passable hips certified by an acceptable organization such as the SV (German Shepherd Dog Club of Germany) or OFA (Orthopedic Foundation of American). The elbows should be tested to find if the dog has displastic elbows or other defects.

คำแปล

ยัง....ยังไม่จบแค่นั้น 

ผู้เพาะพันธุ์ที่มีความรับผิดชอบ จะต้อง .......

 1. ไม่เพาะพันธุ์ เพียงเพื่อเห็นแก่ " เงิน "
 2. ต้องคัดเลือก บ้านที่เหมาะสมสำหรับลูกหมา
 3. ต้องพยายามทุกวิถีทาง ที่จะให้ข้อมูลความรู้แก่สมาชิกทุกคนในบ้านใหม่ของลูกหมาและทดสอบว่ามีความสามารถ เหมาะสมจะเลี้ยง
 4. ต้องเอาใจใส่ดูแล แม่พันธุ์ ระหว่างตั้งท้อง ไปจนถึงวันคลอด และหลังคลอด อย่างดีที่สุด
 5. ต้องพยายามศึกษา หาข้อมูล และคัดกรอง จับคู่ผสมพันธุ์ ให้ปราศจากลักษณะไม่พึงประสงค์เท่าที่จะทำได้
 6. ต้องนำสุนัข ไปคัดพันธุ์ พ่อแม่พันธุ์
 7. ต้องยินดีที่จะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับเจ้าของใหม่
 8. ใช้เฉพาะ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ที่สุขภาพดีและสอบผ่านได้รับรับรองการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่า เหมาะสมที่จะใช้เพาะพันธุ์
 9. ต้องนำพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ไปทดสอบ และต่ออายุ การคัดพันธุ์ เพื่อให้แน่ใจว่า มีคุณภาพ ทั้งในด้านโครงสร้างร่างกาย ลักษณะนิสัย จิตประสาท เหมาะสมที่จะเป็นสุนัขทำงาน พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ต้องต้องผ่านการรับรองข้อสะโพก และข้อศอก จากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ

 

Responsibility of a breeder towards his German Shepherd Dogs is immense. A responsible German Shepherd Dog breeder should always focus on development of the breed while breeding. They never breed GSD without registration papers. The bottom line is that in order to breed German Shepherd Dogs breeders should check if the animals are allowed or fit for breeding. Until that a breeder cannot be considered as responsible.

คำแปล

 • ความรับผิดชอบของผู้เพาะพันธุ์ ที่มีต่อการเพาะพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดนั้น ใหญ่หลวงนัก
 • ผู้เพาะพันธุ์ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอ ในการพัฒนาพันธุ์
 • ต้องไม่เพาะพันธุ์สุนัขที่ไม่มีการลงทะเบียนเอกสารประจำตัว หรือไม่มีใบพันธุ์ประวัติ ( ใบเพดดีกรี )
 • สิ่งสำคัญที่สุด ในการเพาะพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด .... ผู้เพาะพันธุ์ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่ใช้มีความเหมาะสมและได้รับอนุญาตให้ใช้เพาะพันธุ์

ผิดไปจากนี้แล้ว ... ก็ไม่สามารถเรียกได้ว่า เป็นผู้เพาะพันธุ์ที่มีความรับผิดชอบ

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.aboutgermanshepherddog.com/gsd-breeding-responsibility

ผู้แปล : คุณวิภาดา

อ่านบทความใน Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/notes/สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย/ผู้เพาะพันธุ์ที่มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด/561327950571305