Upcoming Events

-
-
-

OG Udonthani Search and Rescue Dog Exam 2024

กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


OG Udonthani ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดอุดรธานี เป็นชมรมของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) (ไม่จำกัดพันธุ์)

  ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เริ่มเวลา 7.00 น. ณ OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  *** รับจำนวนจำกัด 10 ตัวเท่านั้น ***
  *** ไม่มีสอบ IGP ***

  โดย Mr. Andreas Quint เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr. Andreas Quint

  • Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (LG 02 Berlin-Brandenburg) 
   • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสุนัขใช้งานพิเศษของสมาคม SV (SV Representative for special dog training)
   • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1986
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขค้นหาและกู้ภัย ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2003
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขดมกลิ่น และเป็นหนึ่งในผู้กำหนดหลักสูตรสอบนี้
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขต้อนแกะ ตั้งแต่ปี 2019
  • หน่วยดับเพลิงของเยอรมนี
   • อดีตนักดับเพลิงและกู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจจริงมาหลายสิบปีจนเกษียณแล้ว
   • กรรมการสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจจริง ประจำหน่วยดับเพลิงของเยอรมนี

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
  • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
  • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
  • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

  *** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ ***

  เพื่อให้การสอบและแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

  การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

  • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
  • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BH คืออะไร

  คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ

  • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT)
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567

  การสมัครสอบ :

  • ค่าสมัครสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) ต้องลงครบทั้ง 2 ตอนเท่านั้น ตัวละ 2000 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน)

  โอนค่าสมัครสอบได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  *** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/xMeLLKZEdQT6JAdu9 ***

  ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567


  งานสัมมนาสุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทตามรอยเจาะจงบุคคล (Man-trailing) (RH-MT) และสุนัขดมกลิ่น (SGP)

  ในวันที่ 22-25 มกราคม 2567 OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  เลือกเรียนอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างก็ได้
  เลือกมาเรียนเฉพาะคน หรือมาพร้อมสุนัข หรือมาเป็นหมู่คณะ
  *** รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ตัว เพื่อให้ได้ลองภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ทั่วถึง ***

  โดยทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจจริงทั้งในเยอรมนีและในไทย นำโดย Mr. Andreas Quint (เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน) และ นางบุญเลี้ยง อินแดร์วีส (หรือพี่น้อย เป็นครูฝึกสุนัขชาวไทย) จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr. Andreas Quint

  • Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (LG 02 Berlin-Brandenburg) 
   • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสุนัขใช้งานพิเศษของสมาคม SV (SV Representative for special dog training)
   • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1986
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขค้นหาและกู้ภัย ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2003
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขดมกลิ่น และเป็นหนึ่งในผู้กำหนดหลักสูตรสอบนี้
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขต้อนแกะ ตั้งแต่ปี 2019
  • หน่วยดับเพลิงของเยอรมนี
   • อดีตนักดับเพลิงและกู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจจริงมาหลายสิบปีจนเกษียณแล้ว
   • กรรมการสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจจริง ประจำหน่วยดับเพลิงของเยอรมนี

  ประวัติของ นางบุญเลี้ยง อินแดร์วีส หรือ Bunliang Inderwies (พี่น้อย)

  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1990 (LG 08 Hessen-Süd)
  • เป็นครูฝึกสุนัขชาวไทย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ฝึกสุนัขมายาวนานกว่า 20 ปี
  • เป็นหนึ่งในรุ่นก่อตั้งทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัยของ SV เยอรมนี และเคยอยู่ในทีมชาติของ SV เยอรมนีในการแข่งขันชิงแชมป์โลก และระดับนานาชาติ
  • ปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยจริงในหน่วยดับเพลิงของประเทศเยอรมนี
  • เป็นครูฝึกสุนัขค้นหาและกู้ภัยให้หน่วยดับเพลิงของประเทศเยอรมนี และทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัย แห่ง OG Udonthani ของประเทศไทย จนสุนัขสอบผ่านแล้ว และออกปฏิบัติงานจริงทั้งในไทยและเยอรมนี

  หลักสูตรสัมมนา (เลือกเรียนได้) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  • ตามรอยเจาะจงบุคคลขั้นต้น (Mantrailing, RH-MT) วันที่ 22-23 มกราคม 2567
   Introduction to Mantrailing 22-23 Jan 2024
  • ดมกลิ่นขั้นต้น (Scent Detection, SGP) วันที่ 24-25 มกราคม 2567
   Introduction to Scent Detection 24-25 Jan 2024

  ค่าสัมมนาต่อหลักสูตร (เลือกเรียนได้)

  • เฉพาะคน 4000 บาทต่อคน (ถ้าลงเรียนทั้ง 2 หลักสูตร 7500 บาทต่อคน)
  • คน 1 คน + สุนัข 1 ตัว 5000 บาท (ถ้าลงเรียนทั้ง 2 หลักสูตร 9000 บาท)
  • ถ้ามาเป็นทีม 5 คนขึ้นไป + สุนัขไม่เกิน 5 ตัว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
  • หรือถ้าอยากเรียนขั้นสูงขึ้นไป ปรึกษาได้ค่ะ จัดให้ได้

  *** รายได้นำมาเพื่อสมทบทุนการสร้างสนามฝึกและการจัดสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย เพื่อสร้างจำนวนสุนัขที่ผ่านการสอบและสามารถออกปฏิบัติงานได้จริง ***

  โอนค่าสมัครสัมมนาได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  หากต้องการติดต่อจองที่พัก สามารถแจ้งให้ทราบได้
  ที่พักค้างคืน (ต้อนรับสุนัขทั้งพันธุ์เล็กและใหญ่ อยู่ใกล้สนามฝึกเพียง 2 กิโลเมตร) คืนละประมาณ 500 บาทต่อห้อง
  (ไม่รวมในค่าสอบหรือค่าสัมมนา กรุณาจ่ายทางที่พักโดยตรง)
  *** ต้องเตรียมกล่องสุนัขไปให้สุนัขนอนในห้อง และใช้พักระหว่างฝึก/สอบด้วยนะคะ ***

  *** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/sAMV24Ut3asym9yF8 ***

  *** ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง OG Udonthani ***


  การสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย (RH) และสุนัขดมกลิ่น (SGP) (ไม่จำกัดพันธุ์)

  เปิดให้ลงสอบหลายหลักสูตร ได้แก่

  • ค้นหาในซากตึกถล่ม (Rubble Search, RH-T)
  • ค้นหาในพื้นที่กว้าง (Area Search, RH-FL)
  • ตามรอยเจาะจงบุคคล (Mantrailing, RH-MT)
  • ดมกลิ่น (Scent Detection, SGP) สามารถแจ้งกลิ่นที่จะใช้สอบได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการก่อนว่ากลิ่นที่ฝึกมาใช้สอบได้หรือไม่

  ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 27-28 มกราคม เริ่มเวลา 7.00 น. ณ OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  *** รับจำนวนจำกัด และลงสอบได้ตัวละไม่เกิน 2 หลักสูตร ***
  โดย Mr. Andreas Quint เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  การสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย (RH) และสุนัขดมกลิ่น (SGP) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

  • ตอนเชื่อฟังคำสั่งและความคล่องตัว (Obedience & Dexterity) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • ตอนค้นหา/ดมกลิ่น (Nose Work / Search) คะแนนเต็ม 100 หรือ 200 คะแนน (ขึ้นกับระดับการสอบ)

  คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ และค่าสมัครสอบ

  • ระดับต้น (Level V) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 2,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว
  • ระดับกลาง (Level A) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 3,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว
  • ระดับสูง (Level B) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 4,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 20 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว

  การสมัครสอบ : เลือกลง 1 ตอน หรือลงครบทั้ง 2 ตอน (ไม่รับสมัครหน้างาน)
  โอนค่าสมัครสอบได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  *** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/xMeLLKZEdQT6JAdu9 ***

  ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

  *** รายได้นำมาเพื่อสมทบทุนการสร้างสนามฝึกและการจัดสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย เพื่อสร้างจำนวนสุนัขที่ผ่านการสอบและสามารถออกปฏิบัติงานได้จริง ***

  หากต้องการติดต่อจองที่พัก สามารถแจ้งให้ทราบได้
  ที่พักค้างคืน (ต้อนรับสุนัขทั้งพันธุ์เล็กและใหญ่ อยู่ใกล้สนามฝึกเพียง 2 กิโลเมตร) คืนละประมาณ 500 บาทต่อห้อง
  (ไม่รวมในค่าสอบหรือค่าสัมมนา กรุณาจ่ายทางที่พักโดยตรง)
  *** ต้องเตรียมกล่องสุนัขไปให้สุนัขนอนในห้อง และใช้พักระหว่างฝึก/สอบด้วยนะคะ ***

  *** ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง OG Udonthani หรือ สุนัขค้นหาและกู้ภัย ***

  OG Chiangmai GSD Show 2023

  ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขเยอรมันเช็พเพอดเชียงใหม่ จะจัดการประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอด

  รายการ Ortsgruppe Chiangmai GSD Show 2023
  สนามกอล์ฟเชียงใหม่ ยิมคาน่า คลับ จ.เชียงใหม่

   

  ประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

  ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เริ่มเวลา 7.00 น.
  เฉพาะสุนัขเยอรมันเช็พเพอดที่มีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เป็นสมาชิกของ W.U.S.V. Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V.) ซึ่งเป็น "สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก" เท่านั้น

  การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

  นอกจากนี้ยังมี

  • การแข่งทดสอบความกล้าหาญ (งานกัด) เริ่มเวลา 7.00 น.
  • การโชว์พ่อพันธุ์และลูก (Progeny Group)
  • การประกวดเยอรมันเช็พเพอดสุขภาพดี (อายุเกิน 6 ปี ขึ้นไป)
  • การแข่งขันผู้จูงสุนัข อายุน้อยกว่า 15 ปี

  โดย Mr. Jürgen Maibüchen เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr. Jürgen Maibüchen

  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1980
  • เป็นเจ้าของคอก von Pallas Athene ตั้งแต่ปี 1993-2011 (ปัจจุบันเพาะพันธุ์ร่วมกับคอก Latmon)
  • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 1997
  • เป็นกรรมการตัดสินประกวด ตั้งแต่ปี 2010
  • เป็นกรรมการตัดสินการคัดพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2015

  หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1400 บาท)

  การรับสมัคร - สมัครได้ที่ 086-183-7335 หรือ Line ID: saranpanni

  ปิดรับสมัคร - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

  Princess's Cup Thailand 2023

  สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะเข้าร่วมจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด และงานสอบ/แข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ในงาน Princess's Cup Thailand 2023 โดยมีรายละเอียดดังนี้


  การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

  งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นงานประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามหญ้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า

  8.00-8.30 น. ลงทะเบียน - จึงขอให้สมาชิกที่ส่งสุนัขลงประกวด มาลงทะเบียนภายในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น
  หากมาไม่ทัน จะถือว่าสละสิทธิ์

  การทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ของสุนัขรุ่นใช้งาน จะเริ่มเวลา 8.30 น.
  ขอความกรุณาทุกท่านมาให้ถึงก่อนเวลาดังกล่าวนะคะ ผู้ที่มาสายกว่าเวลาที่กำหนด จะเสียโอกาส เนื่องจากจะต้องทดสอบในสภาพที่อากาศร้อนกว่านะคะ

  เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

  การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นลูกสุนัขอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นลูกสุนัขอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นลูกสุนัขอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นเล็กอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นกลางอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใช้งานอายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

  นอกจากนี้ยังมี

  • ถ้วยพระราชทาน
  • รางวัล Sieger & Siegerin สุนัขเกิดในประเทศ
   Sieger (เพศผู้)
   Siegerin (เพศเมีย)
  • การประกวดผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen)

  โดย Mr.Daniele Strazzeri เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกสมาคม SV (Vice president of SV) จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน)
  โอนค่าสมัครประกวดได้ที่ เลขที่บัญชี 066-3-31770-9 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายประชา กุศลานุคุณ

  ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566


  การรับสมัคร

  • สมัครโดยตรง ได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

  *** ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครโดยสมบูรณ์ ***


  งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) และแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP (ไม่จำกัดพันธุ์)

  ในวันที่ 13-16 ธันวาคม เริ่มเวลา 6.00 น. ณ สนามหญ้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า

  โดย Mr.Daniele Strazzeri และ Mr.Wilfried Tautz เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr.Daniele Strazzeri (LG 13 Württemberg)

  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกสมาคม SV (Vice president of SV)
  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1999
  • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 2010
  • เป็นกรรมการตัดสินประกวด ตั้งแต่ปี 2017
  • เป็นกรรมการตัดสินการคัดพันธุ์
  • เป็นกรรมการทดสอบนิสัยสุนัข (Wesen Test หรือ BW (Beurteiler Wesen)) และ B-ZAP (Beurteiler Zuchtanlagenprüfung)

  ประวัติของ Mr.Wilfried Tautz (LG 01 Hamburg/Schleswig-Holstein)

  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสมาคม SV (Head of training of SV) ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของกรรมการตัดสินสุนัขใช้งานของ SV และเป็นผู้อนุญาตให้กรรมการตัดสินสุนัขใช้งานของ SV เดินทางไปตัดสินทั่วโลก
  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1977
   • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 1994
   • เป็นกรรมการทดสอบนิสัยสุนัข (Wesen Test หรือ BW (Beurteiler Wesen)) และ B-ZAP (Beurteiler Zuchtanlagenprüfung)

   ตารางสอบและฝึกซ้อม (รอประกาศ)

   งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2566

   ล่าสุด ! ดาวน์โหลด สูจิบัตร ***

    งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2566

    สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2566 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อแถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย และแถลงผลงานที่ผ่านมาในปี 2565

    ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ สนามซ้อมสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการเอฟซี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
    Location: 13.6022195,100.5996657
    ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/2ZDT2U5TssdC6mEHA

    ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Xavir vom R.C.Club
    110493, V-4066, 31/01/64, SG, SchH1, kkl, HD: Normal, Height: 59 cm, Chest: 28.5 cm
    *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
    V2 *Beebee vom Branch Mark
    110825, V-4170, 03/06/64, SG, SchH1, kkl, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
    *Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายกันตภณ เดชพิทักษ์
    V3 *Uziss vom Branch Mark
    110537, V-4085, 09/02/64, SG, SchH1, kkl, HD: Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 29 cm
    *Urex vom Gebenbacher Land *Maxi Team Agrigento นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
    V4 *Chatty vom Zeionee
    109579, M-2072, 25/09/62, V, SchH1, kkl, HD: -, Height: 57 cm, Chest: 27.5 cm
    Bright vom Branch Mark Darlene vom Kittinapa Kennel น.อ.กิรทัต นีระเสน น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์

    นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Xcell vom Branch Mark
    109412, V-2074, V, SchH1, kkl, 05/04/62, HD: Fast Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 26.5 cm
    *Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Webber vom Branch Mark
    109410, V-2072, V, SchH1, kkl, 02/04/62, HD: Normal, ED: -, Height: 64.5 cm, Chest: 31.5 cm
    *Wesly von der Orangerie *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
    V2 *Hippy vom Oldies Haus
    110123, C-3070, V, IGP1, kkl, 03/07/63, HD: Fast Normal, Height: 63 cm, Chest: 31.5 cm
    *Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
    V3 *Charlie vom Oldieshaus
    109491, C-2025, 933076400018052, V, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, Height: 64 cm, Chest: 31 cm
    *Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายสุริยนต์ สุจา
    V4 *Danto vom Pakchong GSD
    110609, M-4031, 21/02/64, SG, SchH1, kkl, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
    *Wuff Klein-Leithawald Berta vom Emkendorfer Park นายจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 Whillo vom Sankampang
    110264, C-3094, V, IGP1, 27/09/63, Height: 63.5 cm, Chest: 27.5 cm
    *Olaf Team Agrigento *Lizzy van de Mauritshoek นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์ฤทธิ์ ยารังษี

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Yulka vom Hühnegrab
    SZ:2334158, 981189900101098, VA, IGP2, kkl, 10/03/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 26.5 cm
    *Duran vom Team Hühnegrab *Alin vom Team Hühnegrab Heinz Scheerer นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
    SG1 Gaby Team Carrera
    JR:769114, 944116000021953, 13/03/64, HD: -, ED: -, Height: 60 cm, Chest: 28.5 cm
    *Otto Splitberg (BG) *Nika Team Carrera Sarac Srdjan Mr.Shaun Thow

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Pacao du Val D'Anzin
    LOF:737624, 250269100017718, VA, IGP2, kkl, 02/07/62, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66 cm, Chest: 30.5 cm
    *Asap vom Aldamar *Lily du Val d'Anzin Eric Trentenaere นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
    V2 *Oskar von Dacon
    SZ:2370378, 981189900129093, 22/02/64, SG, IGP1, kkl, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65.5 cm, Chest: 28.5 cm
    *Kampus vom Drei Birkenzwinger *Mina von Dacon Daniel Hanswillemenke นายประชา กุศลานุคุณ
    V3 *Kasap TEAM Gigelsfelsen
    SZ:2359507, 981189900116248, V, IGP2, kkl, 03/11/62, HD: Fast Normal, ED: Fast Normal, Height: 65.5 cm, Chest: 31 cm
    *Asap vom Aldamar *Drixi TEAM Gigelsfelsen Nicole Darama น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
    V4 *Lukky vom Emkendorfer Park
    SZ:2344587, 981189900094404, V, IGP3, kkl, 12/08/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 32 cm
    *Cyrus vom Osterberger-Land *Dorle vom Emkendorfer Park Hans-Jürgen Begier นายศิวดล อ่อนมณี
    SG1 Nox de la Madonina
    JR:767836, 944116000028765, 12/10/63, HD: -, ED: -, Height: 63 cm, Chest: 27 cm
    *Gondor vom Patersweg *Anita Von Waisskirchen Nikola Mitrovic Mr.Shaun Thow

    รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนยาว

    อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
    V1 *Crixus vom Wanakon (INT)
    SZ:L 3497, 981189900129786, 27/04/64, SG, SchH1, kkl, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66 cm, Chest: 31 cm
    *Quote van de Lentfert Hoeve *Genevieve di Casa Massarelli Alexandra Meyer นายประชา กุศลานุคุณ

    OG Udonthani Exam 2023

    กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
    มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

    ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


    OG Udonthani ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดอุดรธานี เป็นชมรมของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

     งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) (ไม่จำกัดพันธุ์)

     ​​​​​​​งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สนามที่ 1 ปี 2566

     ล่าสุด ! ดาวน์โหลด สูจิบัตร ***

     งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สนามที่ 1 ปี 2566 🇹🇭 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามโรงเรียนวัดป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
     Location: 14.0864004,100.5333466
     ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/1MLXV3nn2V6nESwR6

     เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

     การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

     • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
     • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
     • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
     • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
     • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
     • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) รุ่นใหญ่มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

     โดย Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน 🇩🇪 จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

     Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รับการแต่งตั้งจาก SV โดยเป็นกรรมการคัดพันธุ์ (Körmeister) และกรรมการตัดสินสุนัขสวยงาม (Zuchtrichter)
     Mr. Rainer Mast ได้เข้าเป็นสมาชิกของ SV เมื่อปีค.ศ. 1974 โดยสังกัด Landesgruppe: LG13 Wuerttemberg อีกทั้งบรีดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในนามคอก vom Ermingerweg ในปี 2013 ได้เป็นกรรมการตัดสินในงาน BSZS'2013 ที่เมือง Kassel

     Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการตัดสินสุนัขรุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ในงาน BSZS'2022 ที่เมือง Nürnberg
     https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Richter_2022.pdf

     หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,400 บาท)

     การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

     ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/3606044526290301


     *** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***


     ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

     รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     V1 *Viva vom Branch Mark
     109408, V-2070, V, IGP1, kkl, 25/03/62, HD: Fast Normal, ED: -, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
     *Netzer von Aducht *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     V2 *Kimmy vom Branch Mark
     110033, V-3113, SG, SchH1, kkl, 26/03/63, HD: Normal, Height: 57 cm, Chest: 25 cm
     *Netzer von Aducht *Bam vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

     รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     V1 *Xcell vom Branch Mark
     109412, V-2074, SG, SchH1, kkl, 05/04/62, HD: Fast Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
     *Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ

     รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     V1 *Barox vom Branch Mark
     103521, V-1045, V, SchH1, kkl, 30/12/60, HD: Noch zugelassen, ED: -, Height: 62 cm, Chest: 29 cm
     *Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

     รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     V1 *Drixi TEAM Gigelsfelsen
     SZ:2323854, 981189900059076, VA, IGP3, kkl, 09/03/59, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 28.5 cm
     *Uranus zum sGigelsfelsen *Quisela zum Gigelsfelsen Nicole Darama น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
     V2 *Maxi Team Agrigento
     SZ:2312194, 981189900059840, V, IPO2, kkl, 13/01/58, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60.5 cm, Chest: 28 cm
     *Luis aus Agrigento *Brenda Team Agrigento Kerstin Schweikert นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     V3 *Ushka vom Lärchenhain
     SZ:2344619, 981189900094556, VA, IGP1, kkl, 01/04/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 28 cm
     *Goran vom Bierstadter Hof *Hadina vom Lärchenhain Vincent Buß น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
     V4 *Orka vom Schloß Rosenfels
     SZ:2358228, 981189900096481, V, IGP1, kkl, 18/09/62, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59 cm, Chest: 28 cm
     *Jax dei Precision *Carla TEAM Gigelsfelsen Karl Karnutsch นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

     รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     V1 *Costa Fabare Bohemia
     SZ:2340600, 981098104286835, VA, IPO3, kkl, 12/12/58, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
     *Groovy di Casa Massarelli *Nirwanna Fabare Bohemia Pavel Skrbek นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     V2 *Naxos Dlha Roven
     SKJ:76501/18, 276098800043456, VA, SVV2, kkl, 02/01/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 29.5 cm
     *Thiago von der Piste Trophe *Lisa vom Fourniermühlenbach Albin Majsniar น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
     V3 *Torres du Parc a Mitrailles
     LOSH:1308444, 900113002406953, V, IGP, kkl, 21/04/63, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 29 cm
     *Udro vom Team Panoniansee *Quiny du Parc a Mitrailles Luco Destercq นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     V4 *Kasap TEAM Gigelsfelsen
     SZ:2359507, 981189900116248, V, IGP2, kkl, 03/11/62, HD: Fast Normal, ED: Fast Normal, Height: 65 cm, Chest: 31 cm
     *Asap vom Aldamar *Drixi TEAM Gigelsfelsen Nicole Darama น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
     V5 *Xavier-Naldo von der Glücksgrube
     SZ:2369355, 981189900130802, SG, IGP2, kkl, 04/01/64, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
     *Naldo von Vierhundert Hertz *Edel von Melanchthon Elke Rath นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     V6 *Ohio vom Pendler
     SZ:2352958, 981189900109038, V, IGP2, I/a, 14/03/62, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
     *Nero von Ghattas *Cookie vom Pendler Wolfgang Meinen นายประชา กุศลานุคุณ
     EZ *Lukky vom Emkendorfer Park
     SZ:2344587, 981189900094404, V, IGP3, kkl, 12/08/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63.5 cm, Chest: 29 cm
     *Cyrus vom Osterberger-Land *Dorle vom Emkendorfer Park Hans-Jürgen Begier นายศิวดล อ่อนมณี

     รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 *Xavir vom R.C.Club
     110493, V-4066, 31/01/64, SG, SchH1, kkl, HD: Normal, Height: 59 cm, Chest: 28 cm
     *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
     SG2 Xomira vom Branch Mark
     110594, V-4098, 03/03/64, HD: Fast Normal, Height: 58 cm, Chest: 27.5 cm
     *Urex vom Gebenbacher Land *Cimberry vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     SG3 Beebee vom Branch Mark
     110825, V-4170, 03/06/64, HD: Normal, Height: 59 cm, Chest: 28 cm
     *Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายกันตภณ เดชพิทักษ์
     SG4 Uziss vom Branch Mark
     110537, V-4085, 09/02/64, HD: Normal, Height: 58 cm, Chest: 28 cm
     *Urex vom Gebenbacher Land *Maxi Team Agrigento นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     SG5 Ava vom R.C.Club
     110741, V-4133, 29/04/64, Height: 60 cm, Chest: 29 cm
     *Izmir von der Alexander *Hadina vom Lärchenhain นายประชา กุศลานุคุณ พ.อ.อ.คณาธิป เหมสิติ

     รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 *Oskar von Dacon
     SZ:2370378, 981189900129093, SG, IGP1, kkl, 22/02/64, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66 cm, Chest: 30 cm
     *Kampus vom Drei Birkenzwinger *Mina von Dacon Daniel Hanswillemenke นายประชา กุศลานุคุณ
     SG2 Franky vom Crystalle Creek
     110796, V-4160, 05/05/64, Height: 66 cm, Chest: 31 cm
     *Bax Veracruz *Xena Grunemont นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
     SG3 Uzo vom Branch Mark
     110536, V-4084, 09/02/64, Height: 63.5 cm, Chest: 30 cm
     *Urex vom Gebenbacher Land *Maxi Team Agrigento นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     SG4 Zone vom Branch Mark
     110786, V-4150, 14/05/64, Height: 62 cm, Chest: 29.5 cm
     *Zillo aus Agrigento *Dimsum vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายกันตภณ เดชพิทักษ์

     รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 Double vom Branch Mark
     111017, V-4227, 03/09/64, HD: Normal, Height: 58.5 cm, Chest: 28 cm
     *Izmir von der Alexander *Glucose vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
     SG2 Lily vom Team Bench Mark
     110914, V-4192, 09/08/64, HD: Normal, Height: 57.5 cm, Chest: 27 cm
     Santlauris Yum *Rika zum Gigelsfelsen นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
     SG3 Orange vom Oldies Haus
     111222, C-5049, 27/12/64, Height: 60.5 cm, Chest: 27 cm
     *Tell von Ghattas *Omega Vom Drei Schwarze Engel นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นานคันศร เกิดบำรุง
     SG4 Gayla vom Branch Mark
     111142, V-5008, 16/11/64, HD: Normal, Height: 56 cm, Chest: 25 cm
     *Urex vom Gebenbacher Land *Elsa von der Stadt Mosbach นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     SG5 Bonna vom Srisamut Farm
     110949, V-4205, 21/08/64, HD: Fast Normal, Height: 63 cm, Chest: 27.5 cm
     *Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong นางสาวลลิตา ศรีสมุทร นางสาวลลิตา ศรีสมุทร
     SG6 Mika vom Oldies Haus
     111005, C-4090, 06/09/64, HD: Normal, Height: 62 cm, Chest: 28 cm
     *Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
     SG7 Nokia vom Team Bench Mark
     111152, V-5018, 27/11/64, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
     *Quax von Carrara *Loso vom Branch Mark นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
     EZ Bischa vom Srisamut Farm
     110948, V-4204, 21/08/64, Height: 60 cm, Chest: 28.5 cm
     *Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong นางสาวลลิตา ศรีสมุทร นายสายชล ขันทัง

     รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 Peona vom Oldies Haus
     111227, C-5054, 26/12/64, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
     *Naxos Dlha Roven *Hadina vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายชาญชณัฎร์ กลั่นจัตุรัส
     SG2 Jackarine vom Branch Mark
     111272, V-5027, 28/12/64, HD: Normal, Height: 59 cm, Chest: 26 cm
     *Eros di Casa Massarelli *Rule vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     SG3 Qucrida vom Species Yon Club,
     111134, A-5005, 13/11/64, Height: 61 cm, Chest: 27 cm
     *Team Marlboro Enzo *Elizabeth vom Species Yon Club นายสุริยนต์ สุจา นายสุริยนต์ สุจา
     SG4 Effect vom Branch Mark
     111021, V-4231, 08/09/64, HD: Normal, Height: 55 cm, Chest: 27.5 cm
     *Eros di Casa Massarelli *Hiclass vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     EZ Aimmie vom Reich Werden
     111026, V-4236, 23/08/64, Height: 60 cm, Chest: 31 cm
     *Digger vom Goldschmiedsborn *Tinkerbell von der Grafschaft Mark นายศิวดล อ่อนมณี นายศิวดล อ่อนมณี

     รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 Marcus vom Oldies Haus
     111003, C-4088, 06/09/64, HD: Normal, Height: 67 cm, Chest: 30 cm
     *Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

     รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     SG1 Follow vom Khonkaen GSD
     111125, K-5001, 03/11/64, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 28 cm
     *Izmir von der Alexander Miki vom Branch Mark นายไวพจน์ แพงมา นายชาญชณัฎร์ กลั่นจัตุรัส

     รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Kerry vom Branch Mark
     111390, V-5061, 16/01/65
     *Uberto vom Klostermoor *Odra Semper Wictor นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv2 Issy vom P.P.M.1898
     111396, V-5067, 10/02/65
     *Heron von der Burg Haidstein Anke vom Air Eagle พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ นายพลภัทร พัฒนาไพบูลย์กุล
     vv3 Baby vom Rottong Farm
     111360, M-5048, 22/01/65
     *Money vom Richy Club Jola vom P.P.M.1898 นายศักรินทร์ บุญเกิด นายศักรินทร์ บุญเกิด
     vv4 Olivia vom Branch Mark
     111484, V-5102, 18/03/65
     *Urex vom Gebenbacher Land *Yulka vom Hühnegrab นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

     รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 K-Pop vom Branch Mark
     111391, V-5062, 16/01/65
     *Uberto vom Klostermoor *Odra Semper Wictor นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
     vv2 Quran vom Oldies Haus
     111455, C-5098, 26/02/65
     *Naxos Dlha Roven Tender vom Branch Mark นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์
     vv3 Canto vom Richy Club
     111465, K-5036, 19/02/65
     *Wuff Klein-Leithawald *Lucy vom Richy Club นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายรังสิทธิ์ กลิ่นศรีสุข
     vv4 Cookie vom Anett
     111534, V-5124, 22/03/65
     *Naxos Dlha Roven *Malika vom Haus Tchorz นายธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์ นายศักรินทร์ บุญเกิด

     รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Ramos vom Oldies Haus
     111575, C-5109, 08/04/65
     *Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์
     vv2 Reno vom Oldies Haus
     111576, C-5110, 08/04/65
     *Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

     นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Ronaldo vom Oldies Haus
     111578, C-5112, 08/04/65
     *Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

     รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Sammy vom Species Yon Club
     111675, A-5016, 07/05/65
     *Team Marlboro Enzo *Unika von Rettich นายสุริยนต์ สุจา นายปกาสิต จันทสิงห์
     vv2 Orra vom R.C.Club
     111743, V-5166, 30/05/65
     *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายพายุ ดามาพงษ์
     vv3 Rosie vom Team Bench Mark
     111834, V-5188, 14/07/65
     *Quax von Carrara Carfley vom Zoienee นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
     vv4 Noel vom P.P.M.1898
     111657, V-5139, 03/05/65
     *Ohio vom Pendler *Ilary vom Winnloh พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
     vv5 Profile vom Branch Mark
     111672, V-5144, 01/05/65
     *Urex vom Gebenbacher Land *Fina vom Römerhain นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv6 Fedy vom Chaweewan
     111667, M-5084, 12/05/65
     *Money vom Richy Club Jira vom Bangkruai Kennel ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี นายชาญชณัฎร์ กลั่นจัตุรัส
     vv7 Soft vom Branch Mark
     111794, V-5178, 20/06/65
     *Quax von Carrara *Omega von Marbo Wolf นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv8 Orly vom R.C.Club
     111742, V-5165, 30/05/65
     *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
     v Saric vom Species Yon Club
     111676, A-5017, 07/05/65
     *Team Marlboro Enzo *Unika von Rettich นายสุริยนต์ สุจา นายศักรินทร์ บุญเกิด

     รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Gioil vom S.C.Ratchaburi
     111714, R-5024, 26/05/65
     Kevin vom SK Mahasarakham Vicky vom Branch Mark นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง

     รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Strong vom Branch Mark
     111791, V-5175, 20/06/65
     *Quax von Carrara *Omega von Marbo Wolf นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นางสาวชลิสา วีระพงษ์
     vv2 Nato vom P.P.M.1898
     111653, V-5135, 03/05/65
     *Ohio vom Pendler *Ilary vom Winnloh พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
     vv3 Stamp vom Branch Mark
     111790, V-5174, 20/06/65
     *Quax von Carrara *Omega von Marbo Wolf นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

     รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Ticky vom Oldies Haus
     111884, C-5148, 25/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
     vv2 Tesla vom Oldies Haus
     111883, C-5147, 25/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายสุริยนต์ สุจา
     vv3 Snow vom Oldies Haus
     111856, C-5140, 17/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Ushka vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
     vv4 Sand vom Oldies Haus
     111854, C-5138, 17/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Ushka vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
     vv5 Charnine vom The Seasons Kennel
     111936, V-5221, 31/08/65
     *Ohio vom Pendler Oleen vom P.S.Buriram นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า
     vv6 Tiffani vom Oldies Haus
     111885, C-5149, 25/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์
     EZ Tammy vom Audtaraphon
     111985, C-5154, 05/08/65
     *Nevio von der Juchhe Ariel vom CNX นายสายชล ขันทัง นายสายชล ขันทัง

     รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Sunny vom Oldies Haus
     111858, C-5142, 17/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Ushka vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

     รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Felix vom Richy Club
     111888, K-5116, 19/07/65
     *Watzke von Carrara *Sonia vom Grafenwald นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายรังสิทธิ์ กลิ่นศรีสุข
     vv2 Vargus vom Branch Mark
     111927, V-5215, 20/08/65
     *Udro vom Team Panoniansee *Yuppy vom Zellergrund นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายอิทธิเชษฐ์ สุขปาละ
     vv3 Thiago vom Oldies Haus
     111880, C-5144, 25/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
     vv4 Sky vom S.T. 90
     111952, B-5001, 12/09/65
     *Finn vom Römerhain Monika vom S.T. 90 นายสาธิต สุทธิบงกช นางสาวณัฐนรี นุ่มประดิษฐ์
     vv5 Tango vom Branch Mark
     111873, V-5201, 20/07/65
     *Uberto vom Klostermoor *Xenza vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
     vv6 Yoris vom Branch Mark
     111961, V-5227, 08/09/65
     *Torres du Parc a Mitrailles *Umay vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv7 Wilma vom Branch Mark
     111957, V-5223, 05/09/65
     *Torres du Parc a Mitrailles *Classic vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv8 Valka vom Branch Mark
     111928, V-5216, 20/08/65
     *Udro vom Team Panoniansee *Yuppy vom Zellergrund นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     EZ Folke vom Richy Club
     111889, K-5117, 19/07/65
     *Watzke von Carrara *Sonia vom Grafenwald นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวัชรพงษ์ หนูพิมพ์

     รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

     อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
     vv1 Vacuum vom Branch Mark
     111923, V-5211, 20/08/65
     *Udro vom Team Panoniansee *Yuppy vom Zellergrund นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
     vv2 Takeshi vom Oldies Haus
     111879, C-5143, 25/07/65
     *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

     *** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน **

     Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022

     ประกาศตารางวันและเวลาสอบ IBH/VT และ IGP

     ดูได้ที่ http://gsd.in.th/files/TWD2022-TimeTable.pdf


     ประกาศกำหนดวันฝึกซ้อม IBH/VT และ IGP
     ฝึกซ้อมเชื่อฟังคำสั่งบนสนามจริงวันพฤหัส และศุกร์ที่ 8-9 ธันวาคม ไม่มีตารางกำหนดเวลาซ้อม เพื่อความยืดหยุ่น (เมื่อมาถึงสถานที่ กรุณาจัดคิวแบ่งเวลาซ้อมกับผู้เข้าร่วมท่านอื่น)

     *** ห้ามฝึกสะกดรอยในพื้นที่กองพันสุนัขทหารและศูนย์การสุนัขทหาร หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์การสอบทันที ***
     เนื่องจากจะใช้เป็นพื้นที่สอบจริง กลิ่นหรืออาหารที่ตกค้างจะทำให้รบกวนสุนัขที่จะสอบในพื้นที่นั้น

     กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
     มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

     ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


     สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะเข้าร่วมจัดงานสอบ/แข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ในงาน Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 โดยมีรายละเอียดดังนี้

      งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) และแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP (ไม่จำกัดพันธุ์)

      ในวันที่ 10-14 ธันวาคม เริ่มเวลา 6.00 น. ณ กองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

      โดย Mr. Reiner Beitel เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

      และผู้ล่อกัด (Helper) 2 คน ได้แก่

      • Mr. Björn Giesen จากประเทศเยอรมนี
       • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับโลก
        • งาน FCI-WM ปี 1998 และ 2011
        • งาน FMBB WM ปี 1999, 2005 และ 2010
       • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับประเทศอีกหลายงาน
       • ในฐานะนักแข่ง ล่าสุดได้ตำแหน่งอันดับ 4 ของงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลระดับประเทศเยอรมนี BSP และระดับโลก WUSV-WM ปี 2022
      • Mr. Björn Reckmann จากประเทศเยอรมนี
       • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับโลก
        • งาน FCI-WM ปี 2011
       • เคยเป็นผู้ล่อกัด (Helper) ในงานระดับประเทศเยอรมนี
        • งาน BSP ในปี 2006, 2007, 2008 และ 2011
       • ในฐานะนักแข่ง ได้ตำแหน่งอันดับ 4 ของงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลระดับประเทศเยอรมนี BSP และระดับโลก WUSV-WM ปี 2013

      Princess's Cup Thailand 2022

      ล่าสุด ! ดาวน์โหลด สูจิบัตร ***

      สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะเข้าร่วมจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด และงานสอบ/แข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ในงาน Princess's Cup Thailand 2022 โดยมีรายละเอียดดังนี้


      การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

      งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นงานประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามหญ้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า

      8.00-8.30 น. ลงทะเบียน - จึงขอให้สมาชิกที่ส่งสุนัขลงประกวด มาลงทะเบียนภายในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น
      หากมาไม่ทัน จะถือว่าสละสิทธิ์


      ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

      Best สุนัขเกิดในประเทศ

      เพศ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      เมีย Lily vom Team Bench Mark
      110914, V-4192, 09/08/64, Height: 56 cm, Chest: 27 cm
      Santlauris Yum *Rika zum Gigelsfelsen นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
      ผู้ *Hippy vom Oldies Haus
      110123, C-3070, SG, IGP1,kkl, 03/07/63, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 30.5 cm
      *Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

      Best in show

      ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      *Pacao du Val D'Anzin
      LOF:737624, 250269100017718, VA, IGP2, kkl, 02/07/62, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66 cm, Chest: 32 cm
      *Asap vom Aldamar *Lily du Val d'Anzin Eric Trentenaere นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

      รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      SG1 *Nunoi vom Branch Mark
      102927, V-0030, V, SchH1, I/a, 12/01/60, HD: -, ED: -, Height: 58 cm, Chest: 29 cm
      *Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร
      SG2 Oxygen vom Branch Mark
      110188, V-3149, SG, 01/08/63, HD: Noch zugelassen, Height: 58 cm, Chest: 29 cm
      *Quax von Carrara *Gundy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายธนภูมิ โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์
      EZ *Honey vom Oldies Haus
      110129, C-3076, V, IGP1, kkl, 03/07/63, HD: Fast Normal, ED: Noch zugelassen
      *Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

      รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      V1 *Hippy vom Oldies Haus
      110123, C-3070, SG, IGP1,kkl, 03/07/63, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 30.5 cm
      *Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      V2 *Plato vom Richy Club
      109847, K-3041, SG, SchH1, kkl, 19/02/63, HD: Normal, Height: 62 cm, Chest: 30 cm
      *Kaspar von Tronje *Quolle vom Team Hühnegrab นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
      SG1 *Calos vom Oldieshaus
      109489, C-2023, SG, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, Height: 65.5 cm, Chest: 31 cm
      *Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
      SG2 Wacron H.S. vom Sankampang
      110263, C-3093, SG, IGP1, 27/09/63, Height: 61.5 cm, Chest: 28 cm
      *Olaf Team Agrigento *Lizzy van de Mauritshoek นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์ฤทธิ์ ยารังษี
      EZ *Charlie vom Oldieshaus
      109491, C-2025, 933076400018052, SG, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, Height: 63 cm, Chest: 28.5 cm
      *Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

      รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      SG1 *Veron vom Sankampang
      110214, C-3089, SG, IGP1, kkl, 24/07/63, Height: 61 cm, Chest: 31 cm
      *Spencer di Casa Massarelli *Ilary vom Winnloh นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์ฤทธิ์ ยารังษี
      SG2 Whillo vom Sankampang
      110264, C-3094, SG, IGP1, 27/09/63, Height: 61 cm, Chest: 30 cm
      *Olaf Team Agrigento *Lizzy van de Mauritshoek นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์ฤทธิ์ ยารังษี

      รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      VA1 *Yulka vom Hühnegrab
      SZ:2334158, 981189900101098, VA, IGP2, kkl, 10/03/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
      *Duran vom Team Hühnegrab *Alin vom Team Hühnegrab Heinz Scheerer นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      VA2 *Genua vom Kapellenberg (INT)
      SZ:2314740, 981189900047979, VA, IPO2, kkl, 06/04/58, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59 cm, Chest: 29 cm
      *Zorro vom La'Mirage *Queen vom Kapellenberg Johann Koller นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      V1 *Diwa vom Baronenwald
      SZ:2328231, 981189900069967, V, IGP2, kkl, 09/08/59, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
      *Uranus zum Gigelsfelsen *Wilow von der Blautalhalle Bruno Antonietti นายประชา กุศลานุคุณ
      SG1 Xtra von Prevent
      SZ:2358971, 981189900115010, , , , 07/11/62, HD: Normal, ED: -, Height: - cm, Chest: - cm
      *Buster vom Rhöner Hof *Kiss vom Hause Mithras Manfred Teuber นายอภิรักษ์ รัตนวิเชียร
      EZ *Tinkerbell von der Grafschaft Mark
      SZ:2341965, 981189900094661, V, IGP3, kkl, 25/12/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 62 cm, Chest: 27.5 cm
      *Whillo vom Klostermoor *Mascha von der Grafschaft Mark Andreas Aschke นายศิวดล อ่อนมณี
      EZ *Drixi TEAM Gigelsfelsen
      SZ:2323854, 981189900059076, V, IGP3, kkl, 09/03/59, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
      *Uranus zum sGigelsfelsen *Quisela zum Gigelsfelsen Nicole Darama น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
      EZ *Yosie von der Lars-Aue
      SZ:2343049, 981189900101691, V, SchH1, kkl, 11/01/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
      *Lex vom Waldfurter-Wald *Heaven von der Lars-Aue Lars Kühnemann น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์

      รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      VA1 *Pacao du Val D'Anzin
      LOF:737624, 250269100017718, VA, IGP2, kkl, 02/07/62, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66 cm, Chest: 32 cm
      *Asap vom Aldamar *Lily du Val d'Anzin Eric Trentenaere นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      VA2 *Kurt vom Almhof
      SZ:2364020, 981189900109175, VA, IGP2, kkl, 03/04/63, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 31 cm
      *Alf vom Kalifels *Fritzi vom Almhof Andreas Weigel นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      V1 *Cash di Casa Luca
      SZ:2370052, 380260101323869, V, IGP2, kkl, 05/10/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 29 cm
      *Team Marlboro Hilton *Dana di Casa Luca Patrizio Mastrantoni นายกนก บุญย้อยหยัด
      V2 *Kasap TEAM Gigelsfelsen
      SZ:2359507, 981189900116248, V, IGP2, kkl, 03/11/62, HD: Fast Normal, ED: Fast Normal, Height: 65 cm, Chest: 32 cm
      *Asap vom Aldamar *Drixi TEAM Gigelsfelsen Nicole Darama น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
      V3 *Naxos Dlha Roven
      SKJ:76501/18, 276098800043456, VA, SVV2, kkl, 02/01/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
      *Thiago von der Piste Trophe *Lisa vom Fourniermühlenbach Albin Majsniar น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
      EZ *Torres du Parc a Mitrailles
      LOSH:1308444, 900113002406953, V, IGP, kkl, 21/04/63, HD: Normal, ED: Normal, Height: - cm, Chest: - cm
      *Udro vom Team Panoniansee *Quiny du Parc a Mitrailles Luco Destercq นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      EZ *Ohio vom Pendler
      SZ:2352958, 981189900109038, V, IGP2, I/a, 14/03/62, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
      *Nero von Ghattas *Cookie vom Pendler Wolfgang Meinen นายประชา กุศลานุคุณ
      EZ *Lukky vom Emkendorfer Park
      SZ:2344587, 981189900094404, V, IGP3, kkl, 12/08/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63.5 cm, Chest: 29 cm
      *Cyrus vom Osterberger-Land *Dorle vom Emkendorfer Park Hans-Jürgen Begier นายศิวดล อ่อนมณี

      รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      V1 *Titanic Macho
      ROI:19/19059, 953010002107089, V, IGP1, kkl, 09/09/61, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 29 cm
      *Max du Val d'Anzin *Panda Team Titanic Jozsef Martin นายธิปก คงเรือง

      รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      SG1 Uziss vom Branch Mark
      110537, V-4085, 09/02/64, Height: 58 cm, Chest: 28 cm
      *Urex vom Gebenbacher Land *Maxi Team Agrigento นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      SG2 Wilga vom P.P.M.1898
      110808, V-4165, 24/05/64, Height: 58.5 cm, Chest: 28 cm
      *Costa vom Haus Cerba *Guitar vom Branch Mark พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ นายจตุพล คําแก้ว
      SG3 Valve vom Branch Mark
      110538, V-4086, 14/02/64, Height: 57 cm, Chest: 28 cm
      *Costa Fabare Bohemia *Evi vom Spessartblick นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      SG4 Xavir vom R.C.Club
      110493, V-4066, 31/01/64, Height: 58 cm, Chest: 29 cm
      *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
      SG5 Xandra vom R.C.Club
      110491, V-4064, 31/01/64, Height: 60 cm, Chest: 29 cm
      *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายนพสุริยะ กนกกมล
      SG6 Xena vom R.C.Club
      110494, V-4067, 31/01/64, Height: 58 cm, Chest: 29 cm
      *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประสิทธิ์กรณ์ วงศ์อนันต์

      รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      SG1 E-Ducky vom S.C.Ratchaburi
      110815, R-4015, 23/05/64, Height: 60 cm, Chest: 30 cm
      Valensia vom Branch Mark Disney vom Richy Club นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง น.ส.กนกพร แม่นมั่น

      รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      SG1 Xavier-Naldo von der Glücksgrube
      SZ:2369355, 981189900130802, 04/01/64, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
      *Naldo von Vierhundert Hertz *Edel von Melanchthon Elke Rath นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      SG2 Oskar von Dacon
      SZ:2370378, 981189900129093, 22/02/64, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
      *Kampus vom Drei Birkenzwinger *Mina von Dacon Daniel Hanswillemenke นายประชา กุศลานุคุณ
      SG3 Harry vom The Prince Club
      110710, C-4043, 17/03/64, Height: 62.5 cm, Chest: 29 cm
      *Lynard von Melanchthon Bijoux นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา นายกิตติทัศน์ โพธิมาศ
      SG4 Franky vom Crystalle Creek
      110796, V-4160, 05/05/64, Height: 66 cm, Chest: 31 cm
      *Bax Veracruz *Xena Grunemont นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
      SG5 King vom Oldies Haus
      110674, C-4039, 24/03/64, HD: -, Height: - cm, Chest: - cm
      *Volvo vom Alex Birkendorf *Unika von Rettich นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา
      SG6 Danto vom Pakchong GSD
      110609, M-4031, 21/02/64, Height: 62.5 cm, Chest: 30 cm
      *Wuff Klein-Leithawald Berta vom Emkendorfer Park นายจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส
      SG7 Johnny vom S.K.Farm
      110375, V-4022, 19/12/63, Height: 62.5 cm, Chest: 28 cm
      *Finn vom Römerhain *Iska Kaizen นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล นายธีร์ดนัย ปักษา

      รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      SG1 Lily vom Team Bench Mark
      110914, V-4192, 09/08/64, Height: 56 cm, Chest: 27 cm
      Santlauris Yum *Rika zum Gigelsfelsen นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
      SG2 Mika vom Oldies Haus
      111005, C-4090, 06/09/64, Height: 60 cm, Chest: 29 cm
      *Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      SG3 Bischa vom Srisamut Farm
      110948, V-4204, 21/08/64, Height: 60 cm, Chest: 28.5 cm
      *Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong นางสาวลลิตา ศรีสมุทร นายสายชล ขันทัง
      SG4 Beebee vom Branch Mark
      110825, V-4170, 03/06/64, Height: 58 cm, Chest: 29 cm
      *Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      SG5 Nokia vom Team Bench Mark
      111152, V-5018, 27/11/64, Height: 58 cm, Chest: 28 cm
      *Quax von Carrara *Loso vom Branch Mark นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
      SG6 Gayla vom Branch Mark
      111142, V-5008, 16/11/64, Height: 55 cm, Chest: 25 cm
      *Urex vom Gebenbacher Land *Elsa von der Stadt Mosbach นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      SG7 Bonna vom Srisamut Farm
      110949, V-4205, 21/08/64, Height: 59 cm, Chest: 27 cm
      *Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong นางสาวลลิตา ศรีสมุทร นางสาวลลิตา ศรีสมุทร
      SG8 Double vom Branch Mark
      111017, V-4227, 03/09/64, Height: 58 cm, Chest: 29 cm
      *Izmir von der Alexander *Glucose vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      SG9 E-Rose von der 908
      110947, A-4036, 14/08/64, Height: 61 cm, Chest: 27 cm
      *Nemo von der Schmiede *Rose Marie von Gebrüder Grimm สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นายพรธวัช เพ่งศรี
      SG10 Beo vom Narin Club
      111108, K-4146, 22/09/64, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
      *Izmir von der Alexander *Chili vom Emkendorfer Park นายณรงค์ นรินยา นายณรงค์ นรินยา
      SG11 Maria Maria Stella Maris
      LOI:146910, 380260101786448, 24/06/64, Height: 57 cm, Chest: 27 cm
      *Minato Maria Stella Maris *Vicky di Casa Lupo Giuseppe Adamo นายไตรรัตน์ รัตนจันทร์
      SG12 Anko vom Paweikorn Wing 7
      110852, Z-4026, 02/07/64, Height: 59 cm, Chest: 27.5 cm
      Flört von Haus Huczmann Connie vom S.K.Farm นายธิปก คงเรือง นายธิปก คงเรือง

      รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      SG1 Aimmie vom Reich Werden
      111026, V-4236, 23/08/64, Height: 60 cm, Chest: 31 cm
      *Digger vom Goldschmiedsborn *Tinkerbell von der Grafschaft Mark นายศิวดล อ่อนมณี นายศิวดล อ่อนมณี
      SG2 D-Lookmee vom Haus Shepler
      111082, W-4004, 27/09/64, Height: 57 cm, Chest: 29 cm
      *Team Marlboro Enzo Aroma vom Red House Farm นายอดิเรก เอกสินิทธ์กุล นายประสิทธิ์กรณ์ วงศ์อนันต์
      SG3 Effect vom Branch Mark
      111021, V-4231, 08/09/64, Height: 55 cm, Chest: 27.5 cm
      *Eros di Casa Massarelli *Hiclass vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      SG4 Disco vom Branch Mark
      111016, V-4226, 03/09/64, Height: 56 cm, Chest: 28 cm
      *Izmir von der Alexander *Glucose vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

      รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      SG1 Marcus vom Oldies Haus
      111003, C-4088, 06/09/64
      *Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      G1 Austin vom Reich Werden
      111024, V-4234, 23/08/64
      *Digger vom Goldschmiedsborn *Tinkerbell von der Grafschaft Mark นายศิวดล อ่อนมณี นายศิวดล อ่อนมณี
      G2 Duran vom R.C.Club
      110830, V-4174, 21/06/64
      *Urex vom Gebenbacher Land *Eva vom Branch Mark นายประชา กุศลานุคุณ นายนพสุริยะ กนกกมล
      EZ Lasso vom K.K.Ruangchokdee
      110838, K-4116, 03/06/64
      *Wuff Klein-Leithawald Nancy vom Sutinee นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ นางบรรจง เครซตาน

      รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      G1 Balon vom Branch Mark
      110823, V-4168, 03/06/64
      *Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายคงรัฐ ตันติเมฆบุตร

      รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Pandora vom Oldies Haus
      111226, C-5053, 26/12/64
      *Naxos Dlha Roven *Hadina vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      vv2 Kerry vom Branch Mark
      111390, V-5061, 16/01/65
      *Uberto vom Klostermoor *Odra Semper Wictor นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      vv3 Orange vom Oldies Haus
      111222, C-5049, 27/12/64
      *Tell von Ghattas *Omega Vom Drei Schwarze Engel นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นานคันศร เกิดบำรุง
      vv4 Fabia vom J.I.P.Farm
      111254, M-5034, 11/12/64
      *Zillo aus Agrigento Carfley vom Zeionee พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
      vv5 Baby vom Rottong Farm
      111360, M-5048, 22/01/65
      *Money vom Richy Club Jola vom P.P.M.1898 นายศักรินทร์ บุญเกิด นายศักรินทร์ บุญเกิด
      vv6 Oora vom Oldies Haus
      111221, C-5048, 27/12/64
      *Tell von Ghattas *Omega Vom Drei Schwarze Engel นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      vv7 Nina vom S.K.Farm
      111448, V-5084, 26/02/65
      *Finn vom Römerhain *Fenja Kaizen นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล นายธีร์ดนัย ปักษา
      vv8 Freya vom J.I.P.Farm
      111254, M-5034, 11/12/64
      *Zillo aus Agrigento Carfley vom Zeionee พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา นายเกริกกิจ ตีรณะวาณิช
      EZ Olive vom Oldies Haus
      111219, C-5046, 27/12/64
      *Tell von Ghattas *Omega Vom Drei Schwarze Engel นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

      รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Givenchy H.S.vom Sankampang
      111296, C-5059, 07/12/64
      *Haus Qira Eamon *Jane H. S. vom Sankampang นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี
      vv2 Jackarine vom Branch Mark
      111272, V-5027, 28/12/64
      *Eros di Casa Massarelli *Rule vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      vv3 Quran vom Oldies Haus
      111455, C-5098, 26/02/65
      *Naxos Dlha Roven Tender vom Branch Mark นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์
      vv4 Gucci H.S.vom Sankampang
      111297, C-5060, 07/12/64
      *Haus Qira Eamon *Jane H. S. vom Sankampang นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี
      vv5 K-Pop vom Branch Mark
      111391, V-5062, 16/01/65
      *Uberto vom Klostermoor *Odra Semper Wictor นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์

      รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Ilinao H.S.vom Sankampang
      111375, C-5067, 06/01/65
      *Ebafarmens Q Serena vom Sankampang นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี
      vv2 Fablan vom J.I.P.Farm
      111253, M-5033, 11/12/64
      *Zillo aus Agrigento Carfley vom Zeionee พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา
      v Game vom Bansuan G.S.D.Lamphun
      111212, C-5039, 16/12/64
      Unox vom Branch Mark Vanda vom P.P.Luengnoktha ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง นสพ.สุทธิรักษ์ กัณฑาทู้

      รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 G-Class H.S.vom Sankampang
      111294, C-5057, 07/12/64
      *Haus Qira Eamon *Jane H. S. vom Sankampang นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี

      รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Olivia vom Branch Mark
      111484, V-5102, 18/03/65
      *Urex vom Gebenbacher Land *Yulka vom Hühnegrab นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      vv2 Fedy vom Chaweewan
      111667, M-5084, 12/05/65
      *Money vom Richy Club Jira vom Bangkruai Kennel ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี
      vv3 Polymer vom Branch Mark
      111670, V-5142, 01/05/65
      *Urex vom Gebenbacher Land *Fina vom Römerhain นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      vv4 Sammy vom Species Yon Club
      111675, A-5016, 07/05/65
      *Team Marlboro Enzo *Unika von Rettich นายสุริยนต์ สุจา นายปกาสิต จันทสิงห์
      vv5 Saric vom Species Yon Club
      111676, A-5017, 07/05/65
      *Team Marlboro Enzo *Unika von Rettich นายสุริยนต์ สุจา นายศักรินทร์ บุญเกิด
      vv6 Jasmin vom R.C.Club
      111470, V-5090, 05/03/65
      *Izmir von der Alexander *Sacha vom R.C.Club นายประชา กุศลานุคุณ นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า
      vv7 Casey vom Anett
      111532, V-5122, 22/03/65
      *Naxos Dlha Roven *Malika vom Haus Tchorz นายธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์ นายธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์
      vv8 Noel vom P.P.M.1898
      111657, V-5139, 03/05/65
      *Ohio vom Pendler *Ilary vom Winnloh พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
      vv9 Mila vom R.C.Club
      111500, V-5110, 31/03/65
      *Urex vom Gebenbacher Land *Diwa vom Baronenwald นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
      v1 Airi vom The Canine
      111510, M-5071, 06/03/65
      SH Freddie vom Rai Sangdao Wicky vom Karsemlit นายวิชัย สีหาบุตร นายวิชัย สีหาบุตร
      v2 Prince vom Species Yon Club
      111680, A-5021, 07/05/65
      *Team Marlboro Enzo Yuna von der Lars-Aue นายสุริยนต์ สุจา นายสุริยนต์ สุจา

      รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Cookie vom Anett
      111534, V-5124, 22/03/65
      *Naxos Dlha Roven *Malika vom Haus Tchorz นายธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์ นายศักรินทร์ บุญเกิด
      vv2 New High vom R.C.Club
      111651, V-5133, 15/04/65
      *Ohio vom Pendler *Xcell vom Branch Mark นายประชา กุศลานุคุณ นายพงษ์กร ดำเนิน

      รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Reno vom Oldies Haus
      111576, C-5110, 08/04/65
      *Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      v1 Fando vom S.C.Ratchaburi
      111569, R-5014, 09/04/65
      Nevio von der Juchhe Disney vom Richy Club นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง
      v2 Shark vom Aadtarapon
      111588, C-5115, 20/03/65
      Gomez vom Branch Mark Moza vom P.P.Luengnoktha นายสายชล ขันทัง นายสายชล ขันทัง

      รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Romannia vom Oldies Haus
      111577, C-5111, 08/04/65
      *Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      v Ronaldo vom Oldies Haus
      111578, C-5112, 08/04/65
      *Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

      รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Ticky vom Oldies Haus
      111884, C-5148, 25/07/65
      *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      vv2 Rosie vom Team Bench Mark
      111834, V-5188, 14/07/65
      *Quax von Carrara Carfley vom Zoienee นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
      vv3 Sand vom Oldies Haus
      111854, C-5138, 17/07/65
      *Naxos Dlha Roven *Ushka vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      vv4 Olive vom R.C.Club
      111741, V-5164, 30/05/65
      *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
      vv5 Soft vom Branch Mark
      111794, V-5178, 20/06/65
      *Quax von Carrara *Omega von Marbo Wolf นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      vv6 Ahana vom X'plorers
      111949, C-5024, 12/08/65
      *Olaf Team Agrigento Kelly vom Sankampang น.ส.สุกัญญา จินันทุยา น.ส.สุกัญญา จินันทุยา
      vv7 Tiffani vom Oldies Haus
      111885, C-5149, 25/07/65
      *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      vv8 Fairy vom Richy Club
      111895, K-5120, 19/07/65
      *Watzke von Carrara *Sonia vom Grafenwald นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นางสาวเบญจมาศ โรจอารีย์
      vv9 Remy vom Team Bench Mark
      111832, V-5186, 14/07/65
      *Quax von Carrara Carfley vom Zoienee นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายเกริกกิจ ตีรณะวาณิช
      v1 Orly vom R.C.Club
      111742, V-5165, 30/05/65
      *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
      v2 Opal vom R.C.Club
      111744, V-5167, 30/05/65
      *Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
      EZ Tina vom Team Bench Mark
      111842, V-5196, 19/07/65
      *Eros di Casa Massarelli Balloon vom Team Bench Mark นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายสมยศ คงลาภ

      รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Sunny vom Oldies Haus
      111858, C-5142, 17/07/65
      *Naxos Dlha Roven *Ushka vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      vv2 Arya vom X'plorers
      111951, C-5026, 12/08/65
      *Olaf Team Agrigento Kelly vom Sankampang น.ส.สุกัญญา จินันทุยา น.ส.สุกัญญา จินันทุยา
      vv3 Cara vom Rottong Farm
      111843, M-5015, 20/07/65
      *Team Marlboro Enzo Aris vom Narin Club นายศักรินทร์ บุญเกิด นายศักรินทร์ บุญเกิด

      รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Strong vom Branch Mark
      111791, V-5175, 20/06/65
      *Quax von Carrara *Omega von Marbo Wolf นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นางสาวชลิสา วีระพงษ์
      vv2 Thiago vom Oldies Haus
      111880, C-5144, 25/07/65
      *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
      vv3 Soccer vom Branch Mark
      111789, V-5173, 20/06/65
      *Quax von Carrara *Omega von Marbo Wolf นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
      vv4 Folke vom Richy Club
      111889, K-5117, 19/07/65
      *Watzke von Carrara *Sonia vom Grafenwald นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวัชรพงษ์ หนูพิมพ์
      vv5 Felix vom Richy Club
      111888, K-5116, 19/07/65
      *Watzke von Carrara *Sonia vom Grafenwald นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายรังสิทธิ์ กลิ่นศรีสุข
      vv6 Esko vom Richy Club
      111778, K-5108, 28/06/65
      *Wuff Klein-Leithawald *Jennifer vom Richy Club นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นางสาวเบญจมาศ โรจอารีย์
      v Army vom X'plorers
      111948, C-5023, 12/08/65
      *Olaf Team Agrigento Kelly vom Sankampang น.ส.สุกัญญา จินันทุยา น.ส.สุกัญญา จินันทุยา

      รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

      อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
      vv1 Tide vom Oldies Haus
      111881, C-5145, 25/07/65
      *Naxos Dlha Roven *Drixi Team Gigelsfelsen นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์

      งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) และแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP (ไม่จำกัดพันธุ์)

      ในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน เริ่มเวลา 6.00 น. ณ สนามหญ้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า

      โดย Mr. Jürgen Maibüchen และ Mr. Harald Hohmann เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

      ประวัติของ Mr. Jürgen Maibüchen

      • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1980
      • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 1997
      • เป็นกรรมการตัดสินประกวด ตั้งแต่ปี 2010
      • เป็นกรรมการตัดสินการคัดพันธุ์

      ประวัติของ Mr. Harald Hohmann (LG 12 Baden)

      • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1978
      • เป็นเจ้าของคอก von Melanchthon ตั้งแต่ปี 1979
       • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 1987
       • เป็นกรรมการตัดสินประกวด ตั้งแต่ปี 2010
        • เคยตัดสินในงาน BSZS ปี 2016 และ 2017
       • เป็นกรรมการตัดสินการคัดพันธุ์
       • เป็นกรรมการทดสอบนิสัยสุนัข (Wesen Test หรือ BW (Beurteiler Wesen)) และ B-ZAP (Beurteiler Zuchtanlagenprüfung)

       และผู้ล่อกัด (Helper) 1 คน ได้แก่
       - Mr. Pascal Salemi จากประเทศฝรั่งเศส (Helper ใน WUSV WM 2014)

       เป็นผู้ล่อกัดในงาน WUSV WM ซึ่งเป็น "งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ระดับโลก"


       ผลการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล

       รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นสูงสุด (IGP3)

       อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ A B C รวม ระดับ
       1 Kevin von der 908
       GDAT:109112, , , , , 20/12/61
       เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 90 92 90 272 SG
       2 Matha vom Spektefeld
       SZ:2348402, 981189900107259, G, , , 08/09/61
       เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       เมีย 87 96 88 271 SG
       3 *Irak vom Teufelshang
       SZ:2311399, 981189900064505, V, IPO3, I/a, 03/01/58
       เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 84 92 76 252 G
       - Gibs Graf Czech
       KATH:105877405, 90091010096330, , , 20/03/60
       เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
       Belgian Shepherd (Malinois)
       ผู้ 56 96 75 227 M

       รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นกลาง (IGP2) พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

       อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ A B C รวม ระดับ
       1 D.Saga von der 908 เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 93 93 95 281 SG
       2 Mandy Podravska เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       เมีย 98 91 92 281 SG
       3 Jasmine vom DTC Perfect Companion เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       เมีย 93 86 95 274 SG
       4 D.Leopard von der 908 เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 93 90 90 273 SG
       5 D.Faroh von der 908 เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 87 78 93 258 G
       6 D.Iris von der 908 เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 88 83 82 253 G
       7 DTC Harley vom Perfect Companion เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 86 70 94 250 G
       8 Jack vom DTC Perfect Companion เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 77 80 83 240 G
       - SH Fhara vom Rai Sangdao เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       เมีย 62 - - - -

        รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นกลาง (IGP2) พันธุ์อื่น

       อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ A B C รวม ระดับ
       - Von der Tigerland Koko เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
       Belgian Shepherd (Malinois)
       เมีย 96 96 97 289 V
       - Dog Planet Henry เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
       Belgian Shepherd (Malinois)
       ผู้ 41 80 93 214 M

       รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นต้น (IGP1) พันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

       อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ A B C รวม ระดับ
       1 D.Ironman von der 908 เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 100 92 99 291 V
       2 /*-->*/ Lai-Phyakn vom Bangkruai Kennel เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 91 97 90 278 SG
       3 /*-->*/ Hershey vom DTC Perfect Companion เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       เมีย 95 78 81 263 G
       4 Johny vom DTC Perfect Companion เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 91 90 73 254 G
       - DTC Hamfrey vom Perfect Companion เยอรมันเช็พเพอด
       German Shepherd
       ผู้ 45 70 84 199 M

        รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นต้น (IGP1) พันธุ์อื่น

       อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ A B C รวม ระดับ
       - /*-->*/ Kane van de lobo hoeve เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
       Belgian Shepherd (Malinois)
       ผู้ 93 93 96 282 SG
       - /*-->*/ Constantine Red Element เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
       Belgian Shepherd (Malinois)
       ผู้ 60 93 94 247 M

       ตารางสอบและฝึกซ้อม BH/VT

       /*-->*/

       BH/VT ขั้นตอน เวลาซ้อม เวลาสอบ เจ้าของสุนัข หลักสูตร ชื่อสุนัข หมายเลขหู/ไมโครชิป   วันเกิดสุนัข พันธุ์ เลขทะเบียนสุนัข
       BH001 OB 20 พ.ย. 08:00 23 พ.ย. 08:00 นาย ชวน อวิโรธนานนท์ สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) Pattanakarn house IVORY NARBNUN 900005761109929 เมีย 29-Jun-2020 ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retreiver)

       KATH115944306

       BH003 OB 20 พ.ย. 08:00 23 พ.ย. 08:00 นางสาวจิรฐา ถิรดานน สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) OHANA 900202011240516 เมีย 9-Jul-2020 ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retreiver)

       KATH115949891

       BH012 OB 20 พ.ย. 08:30 23 พ.ย. 08:30 นายศุภณัฐ คำก่อ สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) Somying 901020208800482 เมีย 29-Mar-2020 เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd)  
       BH004 OB 20 พ.ย. 08:30 23 พ.ย. 08:30 นางสาวจิตรวรรณ์ จิตรวรรณวุฒิ สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) HELLA Z GARGAMELLU 941000024816015 เมีย 31-Mar-2021 เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd)

       CMKU/DS/127450/21

       BH017 OB 20 พ.ย. 8:30 23 พ.ย. 8:30 นาย จีรศักดิ์ จำปางาม สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) Soman Of S.W. 893002000048218 ผู้ 22-Apr-2020

       เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์) (Belgian Shepherd (Malinois))

        
       BH014 OB 20 พ.ย. 09:00 23 พ.ย. 09:00 วิรัตน์ เรืองลิขิตกุล สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) Ciqala vom Oldieshaus หมายเลขหู: C-2032 ไมโครชิป: 933076400018035 เมีย 24-May-2019 เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd) GDAT: 109498
       BH015 OB 20 พ.ย. 09:00 23 พ.ย. 09:00 พรธวัช เพ่งศรี สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) E-rose von der 908   เมีย 14-Aug-2021 เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd) GDAT 110947
       BH002 OB 20 พ.ย. 09:30 23 พ.ย. 09:30 นาย อภิรักษ์ รัตนวิเชียร สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) Xtra von Prevent (INT) 981189900115010 เมีย 7-Nov-2019 เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd) SZ: 2358971
       BH011 OB 20 พ.ย. 09:30 23 พ.ย. 09:30 นาย นาวิน อินทนุรังษี สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) Lai-Phyakn vom Bangkruai Kennel V-4004 / 965000000418248 ผู้ 20-Nov-2020 เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd)  
       BH018 OB 20 พ.ย. 10:00 23 พ.ย. 10:00 นาย จีรศักดิ์ จำปางาม สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) Tan 933076400033865 ผู้ 5-Mar-2019

       ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retreiver)

        
       BH016 OB 20 พ.ย. 10:00 23 พ.ย. 10:00 นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์ สอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) WIZARD Siam crow   ผู้ 15-Jun-2021 เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์) (Belgian Shepherd (Malinois)) Kath 115980884
       ทุกตัว Traffic 20 พ.ย. 11:00 23 พ.ย. 11:00 ทั้งหมด BH Traffic            

       ตารางสอบและฝึกซ้อม IGP1

       IGP1 ขั้นตอน เวลาซ้อม เวลาสอบ เจ้าของสุนัข หลักสูตร ชื่อสุนัข หมายเลขหู/ไมโครชิป   วันเกิดสุนัข พันธุ์ เลขทะเบียนสุนัข
       IGP101 A 20 พ.ย. 06:00 25 พ.ย. 06:00 Oluwatobi Odunuga แข่งขันรุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นต้น (IGP1) Kane van de lobo hoeve 528140000752625 ผู้ 25-May-2019

       เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์) (Belgian Shepherd (Malinois))

        
         B 20 พ.ย. 15:00 24 พ.ย. 08:00                
         C 20 พ.ย. 15:00 26 พ.ย. 08:00                
       IGP102 A 20 พ.ย. 06:00 25 พ.ย. 06:15 นาย นาวิน อินทนุรังษี แข่งขันรุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นต้น (IGP1) Lai-Phyakn vom Bangkruai Kennel V-4004 / 965000000418248 ผู้ 20-Nov-2020 เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd)  
         B 20 พ.ย. 15:00 24 พ.ย. 08:00                
         C 20 พ.ย. 15:00 26 พ.ย. 08:15                

       ตารางสอบและฝึกซ้อม IGP2

       IGP2 ขั้นตอน เวลาซ้อม เวลาสอบ เจ้าของสุนัข หลักสูตร ชื่อสุนัข หมายเลขหู/ไมโครชิป   วันเกิดสุนัข พันธุ์ เลขทะเบียนสุนัข
       IGP201 A 20 พ.ย. 06:00 25 พ.ย. 06:00 แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล แข่งขันรุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นกลาง (IGP2) Mandy Podravska 705091000011749 เมีย 19-Feb-2018 เยอรมันเช็พเพอด (German Shepherd) SLRNO-018190
         B 20 พ.ย. 16:00 24 พ.ย. 09:00                
         C 20 พ.ย. 16:00 26 พ.ย. 09:00                

       BSP 2022

       งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและ Agility เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ระดับประเทศเยอรมนีของ SV (BSP)

       จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

       ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2022 จัดระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน ณ เมือง Karlsruhe ประเทศเยอรมนี

       เพื่อคัดเลือดตัวแทนประเทศไปแข่งขันระดับโลก ในงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและ Agility เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดระดับโลก (WUSV-WM)

       ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsp/ (ภาษาเยอรมัน)

       การแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

       1. ตอน A สะกดรอย (Tracking)
       2. ตอน B เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience)
       3. ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

       ประกาศผลการแข่งขัน

       สรุปผลการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP (เฉพาะอันดับที่ 1-5 ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศเยอรมนีไปแข่งงาน WUSV WM 2022)

       1. อันดับที่ 1 สุนัขเพศเมียชื่อ *Kim vom Speedteam Bodensee SZ 2341244
        พ่อ: อันดับที่5 SG'BSP2018 *Cliff vom Schloßsee SZ 2279176, IPO3
        แม่: SG *Gucci vom Speedteam Bodensee SZ 2304328, IGP3
        HD normal (ปกติ), ED normal (ปกติ)
        HDZW 73 (ข้อมูลล่าสุด กันยายน 2022)
        สูง 60.3 cm
        https://www.sv-doxs.net/hund/2341244
        และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Schmid Isabell
        ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 98, B : 95, C : 97 คะแนนรวมคือ 290 คะแนน ได้ระดับ V (ดีเยี่ยม)

       BSZS 2022

       งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด หรือ Bundessiegerzuchtschau (BSZS)

       จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

       ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2022 จัดระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน ณ เมือง Nürnberg ประเทศเยอรมนี

       ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsz/ (ภาษาเยอรมัน)

       ประกาศผลการทดสอบ TSB

       เนื่องจากเยอรมันเช็พเพอดในรุ่นใช้งาน (อายุ 24 เดือนขึ้นไป) ที่เข้าร่วมประกวดในงานประจำปี จะต้องผ่านการทดสอบการประเมินแรงขับจากภายใน,ความมั่นคงในตัวเองและสามารถอดทนต่อการกดดัน (หรือการทดสอบกัด/ปล่อย ของสุนัขนั่นเอง) มี 2 ส่วนได้แก่ การต่อสู้ (Überfall) และการป้องกัน (Abwehr) ติดตามอ่านได้ในบทความ TSB…อะไร ? ….ทำไม ?….และอย่างไร ?

       รวมคลิปทดสอบ TSB ของ VA เพศผู้
       -

       สามารถติดตามดูผลการตัดสินทั้งหมดได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/en/bsz/ergebnisse หรือ https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/user_upload/zwischenergebnisliste.pdf หรือ https://schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowevent.php?id=BSZS2022

       ขอแสดงความยินดีกับสุนัขจากประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในงานนี้ด้วยนะคะ

       ผลประกวดผู้เพาะพันธุ์ (Zuchtgruppen)

       รวมข้อมูลสุนัขขนสั้นที่ได้ตำแหน่ง VA เพศผู้

       1. VA1 *Usher aus der Brunnenstraße SZ 2344020, IGP3 IFH2 ZAP
        พ่อ: VA1'BSZS2018-19 *Willy vom Kuckucksland SZ 2292960, IPO3
        แม่: V *Ugne vom Valtenberg SZ 2296206, IPO1
        HD normal (ปกติ), ED fast normal (เกือบปกติ)
        HDZW 91 (ข้อมูลล่าสุด กันยายน 2022)
        สูง 64.9 cm
        https://www.sv-doxs.net/hund/2344020
        https://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowdog.php?bb&id=2344020&tp=8