Skip to main content

ขอรับรองข้อสะโพก

ผลการรับรองข้อสะโพก

   แบ่งเป็น 4 เกรดตามระบบ 'a' (แบบเดียวกับสมาคม SV ของประเทศเยอรมนี) ได้แก่

 • ปกติ = Normal (N)
 • เกือบปกติ = Fast Normal (FN)
 • ยังคงให้ผ่าน = Noch Zugelassen (NZ)
 • ไม่ผ่าน

สุนัขที่ได้เกรดที่อยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน" ได้แก่ ปกติ, เกือบปกติ หรือ ยังคงให้ผ่าน จึงสามารถอนุญาตให้เป็นพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ได้ (นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์รายละเอียดปลีกย่อยอีกด้วย)

สุนัขที่ได้เกรด "ไม่ผ่าน" จะไม่อนุญาตให้เป็นพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ได้

ตรวจสอบผลรับรองข้อสะโพก ดูได้ที่ ผลการเอกซเรย์ข้อตะโพก

ขั้นตอนการขอรับรองข้อสะโพก

 1. เจ้าของสุนัขต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ
 2. ดาว์นโหลดแบบฟอร์มเอกสาร " ใบคำร้องขอรับรองตะโพก-ข้อศอก " ได้ที่ GSDAT-HipForm.pdf เพื่อให้สัตวแพทย์ผู้ตรวจ (เอกซเรย์) ลงชื่อรับรองเบอร์หู
 3. พิมพ์แบบฟอร์มนี้ออกมา แล้วกรอกข้อมูลทั้งหมด
 4. พาสุนัขตัวนั้น (มีอายุ 1 ปีขึ้นไป) ไปเอกซเรย์ข้อสะโพก ให้สัตวแพทย์ผู้ตรวจ (เอกซเรย์) ตรวจเบอร์หูและลงชื่อรับรองเบอร์หูในแบบฟอร์มนี้ และขอฟิล์มเอกซเรย์ข้อสะโพกกลับมาด้วย
 5. ส่งฟิล์มเอกซเรย์ข้อสะโพก ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ฉบับจริงของสุนัขตัวนั้น พร้อมแบบฟอร์มนี้ไปที่สมาคมฯ
  • กรณีที่ไปส่งด้วยตัวเองที่สมาคมฯ ให้ส่งฟิล์มเอกซเรย์และแบบฟอร์มนี้ พร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียม ตัวละ 200 บาท
  • กรณีที่ไม่สามารถไปส่งด้วยตนเองได้ ให้โทรศัทพ์แจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ โดยดูช่องทางการติดต่อที่ เกี่ยวกับสมาคมฯ และส่งฟิล์มเอกซเรย์และแบบฟอร์มนี้ทางโปรษณีย์ พร้อมหลักฐานการโอนเงินชำระเงินค่าธรรมเนียม ตัวละ 200 บาท เข้าบัญชี
   ชื่อบัญชี สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-2-39583-3