Skip to main content

OG Udonthani Search and Rescue Dog Exam 2024

Event Date
-

กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


OG Udonthani ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดอุดรธานี เป็นชมรมของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) (ไม่จำกัดพันธุ์)

ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เริ่มเวลา 7.00 น. ณ OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
*** รับจำนวนจำกัด 10 ตัวเท่านั้น ***
*** ไม่มีสอบ IGP ***

โดย Mr. Andreas Quint เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ประวัติของ Mr. Andreas Quint

 • Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (LG 02 Berlin-Brandenburg) 
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสุนัขใช้งานพิเศษของสมาคม SV (SV Representative for special dog training)
  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1986
  • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขค้นหาและกู้ภัย ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2003
  • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขดมกลิ่น และเป็นหนึ่งในผู้กำหนดหลักสูตรสอบนี้
  • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขต้อนแกะ ตั้งแต่ปี 2019
 • หน่วยดับเพลิงของเยอรมนี
  • อดีตนักดับเพลิงและกู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจจริงมาหลายสิบปีจนเกษียณแล้ว
  • กรรมการสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจจริง ประจำหน่วยดับเพลิงของเยอรมนี

วัตถุประสงค์

 

 • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
 • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
 • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
 • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

*** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ ***

เพื่อให้การสอบและแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
 • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BH คืออะไร

คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ

 • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT)
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567

การสมัครสอบ :

 • ค่าสมัครสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) ต้องลงครบทั้ง 2 ตอนเท่านั้น ตัวละ 2000 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน)

โอนค่าสมัครสอบได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

*** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/xMeLLKZEdQT6JAdu9 ***

ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567


งานสัมมนาสุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทตามรอยเจาะจงบุคคล (Man-trailing) (RH-MT) และสุนัขดมกลิ่น (SGP)

ในวันที่ 22-25 มกราคม 2567 OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
เลือกเรียนอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างก็ได้
เลือกมาเรียนเฉพาะคน หรือมาพร้อมสุนัข หรือมาเป็นหมู่คณะ
*** รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ตัว เพื่อให้ได้ลองภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ทั่วถึง ***

โดยทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจจริงทั้งในเยอรมนีและในไทย นำโดย Mr. Andreas Quint (เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน) และ นางบุญเลี้ยง อินแดร์วีส (หรือพี่น้อย เป็นครูฝึกสุนัขชาวไทย) จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ประวัติของ Mr. Andreas Quint

 • Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (LG 02 Berlin-Brandenburg) 
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสุนัขใช้งานพิเศษของสมาคม SV (SV Representative for special dog training)
  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1986
  • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขค้นหาและกู้ภัย ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2003
  • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขดมกลิ่น และเป็นหนึ่งในผู้กำหนดหลักสูตรสอบนี้
  • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขต้อนแกะ ตั้งแต่ปี 2019
 • หน่วยดับเพลิงของเยอรมนี
  • อดีตนักดับเพลิงและกู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจจริงมาหลายสิบปีจนเกษียณแล้ว
  • กรรมการสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจจริง ประจำหน่วยดับเพลิงของเยอรมนี

ประวัติของ นางบุญเลี้ยง อินแดร์วีส หรือ Bunliang Inderwies (พี่น้อย)

 • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1990 (LG 08 Hessen-Süd)
 • เป็นครูฝึกสุนัขชาวไทย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ฝึกสุนัขมายาวนานกว่า 20 ปี
 • เป็นหนึ่งในรุ่นก่อตั้งทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัยของ SV เยอรมนี และเคยอยู่ในทีมชาติของ SV เยอรมนีในการแข่งขันชิงแชมป์โลก และระดับนานาชาติ
 • ปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยจริงในหน่วยดับเพลิงของประเทศเยอรมนี
 • เป็นครูฝึกสุนัขค้นหาและกู้ภัยให้หน่วยดับเพลิงของประเทศเยอรมนี และทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัย แห่ง OG Udonthani ของประเทศไทย จนสุนัขสอบผ่านแล้ว และออกปฏิบัติงานจริงทั้งในไทยและเยอรมนี

หลักสูตรสัมมนา (เลือกเรียนได้) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 • ตามรอยเจาะจงบุคคลขั้นต้น (Mantrailing, RH-MT) วันที่ 22-23 มกราคม 2567
  Introduction to Mantrailing 22-23 Jan 2024
 • ดมกลิ่นขั้นต้น (Scent Detection, SGP) วันที่ 24-25 มกราคม 2567
  Introduction to Scent Detection 24-25 Jan 2024

ค่าสัมมนาต่อหลักสูตร (เลือกเรียนได้)

 • เฉพาะคน 4000 บาทต่อคน (ถ้าลงเรียนทั้ง 2 หลักสูตร 7500 บาทต่อคน)
 • คน 1 คน + สุนัข 1 ตัว 5000 บาท (ถ้าลงเรียนทั้ง 2 หลักสูตร 9000 บาท)
 • ถ้ามาเป็นทีม 5 คนขึ้นไป + สุนัขไม่เกิน 5 ตัว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
 • หรือถ้าอยากเรียนขั้นสูงขึ้นไป ปรึกษาได้ค่ะ จัดให้ได้

*** รายได้นำมาเพื่อสมทบทุนการสร้างสนามฝึกและการจัดสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย เพื่อสร้างจำนวนสุนัขที่ผ่านการสอบและสามารถออกปฏิบัติงานได้จริง ***

โอนค่าสมัครสัมมนาได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

หากต้องการติดต่อจองที่พัก สามารถแจ้งให้ทราบได้
ที่พักค้างคืน (ต้อนรับสุนัขทั้งพันธุ์เล็กและใหญ่ อยู่ใกล้สนามฝึกเพียง 2 กิโลเมตร) คืนละประมาณ 500 บาทต่อห้อง
(ไม่รวมในค่าสอบหรือค่าสัมมนา กรุณาจ่ายทางที่พักโดยตรง)
*** ต้องเตรียมกล่องสุนัขไปให้สุนัขนอนในห้อง และใช้พักระหว่างฝึก/สอบด้วยนะคะ ***

*** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/sAMV24Ut3asym9yF8 ***

*** ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง OG Udonthani ***


การสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย (RH) และสุนัขดมกลิ่น (SGP) (ไม่จำกัดพันธุ์)

เปิดให้ลงสอบหลายหลักสูตร ได้แก่

 • ค้นหาในซากตึกถล่ม (Rubble Search, RH-T)
 • ค้นหาในพื้นที่กว้าง (Area Search, RH-FL)
 • ตามรอยเจาะจงบุคคล (Mantrailing, RH-MT)
 • ดมกลิ่น (Scent Detection, SGP) สามารถแจ้งกลิ่นที่จะใช้สอบได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการก่อนว่ากลิ่นที่ฝึกมาใช้สอบได้หรือไม่

ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 27-28 มกราคม เริ่มเวลา 7.00 น. ณ OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
*** รับจำนวนจำกัด และลงสอบได้ตัวละไม่เกิน 2 หลักสูตร ***
โดย Mr. Andreas Quint เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

การสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย (RH) และสุนัขดมกลิ่น (SGP) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 • ตอนเชื่อฟังคำสั่งและความคล่องตัว (Obedience & Dexterity) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ตอนค้นหา/ดมกลิ่น (Nose Work / Search) คะแนนเต็ม 100 หรือ 200 คะแนน (ขึ้นกับระดับการสอบ)

คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ และค่าสมัครสอบ

 • ระดับต้น (Level V) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 2,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว
 • ระดับกลาง (Level A) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 3,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว
 • ระดับสูง (Level B) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 4,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 20 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว

การสมัครสอบ : เลือกลง 1 ตอน หรือลงครบทั้ง 2 ตอน (ไม่รับสมัครหน้างาน)
โอนค่าสมัครสอบได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

*** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/xMeLLKZEdQT6JAdu9 ***

ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

*** รายได้นำมาเพื่อสมทบทุนการสร้างสนามฝึกและการจัดสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย เพื่อสร้างจำนวนสุนัขที่ผ่านการสอบและสามารถออกปฏิบัติงานได้จริง ***

หากต้องการติดต่อจองที่พัก สามารถแจ้งให้ทราบได้
ที่พักค้างคืน (ต้อนรับสุนัขทั้งพันธุ์เล็กและใหญ่ อยู่ใกล้สนามฝึกเพียง 2 กิโลเมตร) คืนละประมาณ 500 บาทต่อห้อง
(ไม่รวมในค่าสอบหรือค่าสัมมนา กรุณาจ่ายทางที่พักโดยตรง)
*** ต้องเตรียมกล่องสุนัขไปให้สุนัขนอนในห้อง และใช้พักระหว่างฝึก/สอบด้วยนะคะ ***

*** ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง OG Udonthani หรือ สุนัขค้นหาและกู้ภัย ***


สุนัขที่สอบผ่านสุนัขค้นหาและกู้ภัย และสุนัขดมกลิ่น

 • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทค้นหาในซากตึกถล่ม (RH-T หรือ Search and Rescue Dog-Rubble Search)
  • ขั้นสูงสุด (Level B)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Wulong (ส่วนค้นหา)
   KATH:115925788, 900202011240533, 05/01/63
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   ผู้น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิน.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ
   Ohana (ส่วนค้นหา)
   KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
   ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
   Labrador Retreiver
   เมียน.ส.จิรฐา ถิรดานนน.ส.จิรฐา ถิรดานน
  • ขั้นกลาง (Level A)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Assembly von Real Dog
   GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   เมียน.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
  • ขั้นต้น (Level V)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Canine
   -, 900012000927653, 17/07/58
   อเมริกันพิทบูลเทอเรีย
   American Pitbull Terrier
   ผู้นายมนสิทธิ์ อิ่มใจนายมนสิทธิ์ อิ่มใจ
   Oana vom Richtersgraben
   SZ: L 4234, 981189900137669, 18/07/65
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   เมียน.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
 • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทค้นหาในพื้นที่กว้าง (RH-FL หรือ Search and Rescue Dog-Area Search)
  • ขั้นกลาง (Level A)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Ohana (ส่วนค้นหา)
   KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
   ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
   Labrador Retreiver
   เมียน.ส.จิรฐา ถิรดานนน.ส.จิรฐา ถิรดานน
  • ขั้นต้น (Level V)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Canine
   -, 900012000927653, 17/07/58
   อเมริกันพิทบูลเทอเรีย
   American Pitbull Terrier
   ผู้นายมนสิทธิ์ อิ่มใจนายมนสิทธิ์ อิ่มใจ
   Ohana
   KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
   ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
   Labrador Retreiver
   เมียน.ส.จิรฐา ถิรดานนน.ส.จิรฐา ถิรดานน
 • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทตามรอยเจาะจงบุคคล (RH-MT หรือ Search and Rescue Dog-Mantrailing)
  • ขั้นกลาง (Level A)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Assembly von Real Dog
   GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   เมียน.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
  • ขั้นต้น (Level V)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Wulong (ส่วนค้นหา)
   KATH:115925788, 900202011240533, 05/01/63
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   ผู้น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิน.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ

สุนัขที่สอบผ่านการเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น/ทดสอบนิสัย (BH/VT)

ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
Oana vom Richtersgraben
SZ: L 4234, 981189900137669, 18/07/65
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมียนางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
Oleang
-, 900012000870020, 07/12/61
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้นายปัญญา พระราชานายปัญญา พระราชา
Irok von der Grafschaft Mark
SZ: 2383765, 981189900143668, 01/08/65
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้นายศิวดล อ่อนมณีนายกิตติวินต์ ฉัตรทอง
Angie Boonnam
KATH: 115951487, 900215000807119, 30/07/63
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
เมียนายกฤตพล อินทรกฤษณ์เด็กหญิงภาวิปุญญา อินทรกฤษณ์
Lald vom Bangkruai Kennel
GDAT: 110288, 900215004924397, 20/11/63
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้นางสาวโสภา โชคอนันตชัยนายกิตติพล เบญจหิรัญศักดิ์
Lizz von den Stadtmusikanten
SZ: 2378907, 981189900128373, 20/11/64
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมียนายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์นายชาคริต สารยศ
Odin
KATH:-, 933076400553553, 10/12/63
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้นายทรรศนะ ไชยรัตน์นายทรรศนะ ไชยรัตน์
Alexander vom MKN House
GDAT: 111503, M-5064, 30/03/65
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้นายกฤษดา ทองสังวรณ์นายกฤษดา ทองสังวรณ์
Doggiedoo Kwanfah
KATH: 805948404, 156100009534302, 23/08/62
บอเดอร์ คอลลี่
Border Collie
ผู้นางสาวนฎา สีบุญเรืองMr.THEDCHAI PACHRTHON
 
Location