Skip to main content

ข้อบกพร่องตามมาตรฐานพันธุ์

ข้อบกพร่อง

ลักษณะใดที่แตกต่างไปจากที่กำหนดถือว่าเป็นข้อบกพร่อง ความร้ายแรงขึ้นอยู่กับการแตกต่างจากข้อกำหนดมากน้อยเพียงใด (อ่านมาตรฐานพันธุ์ได้จาก มาตรฐานพันธุ์ของสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด)

ข้อบกพร่องร้ายแรง

เป็นลักษณะที่แตกต่างจากข้อกำหนด ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้งาน และลักษณะของสุนัข และลักษณะเฉพาะของสุนัขพันธุ์นี้ ถือเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง เช่น

 • การขาดดุรงค์สี (Pigment) 
 • น้ำหนักตัวมาก
 • มีลักษณะกล้ามเนื้อไม่กระชับมั่น (หลวม)
 • ฟันมีจำนวนไม่ครบ หรือผิดลักษณะ
 • ขากรรไกรเสียรูป

ข้อบกพร่องของหู ได้แก่

 • หูตกไปด้านข้างมากเกินไป
 • หูบาง
 • ปลายหูพับ

ข้อบกพร่องที่ต้องคัดออก ได้แก่

 1. บุคลิกอ่อนแอ ขี้ขลาด ประสาทไม่ดี
 2. ผลการตรวจสอบข้อสะโพกไม่ผ่าน
 3. อัณฑะไม่ครบ, ผิดปกติ
 4. หาง และ หูผิดรูป
 5. รูปร่างผิดปกติ
 6. ฟันไม่ครบ
 7. ขากรรไกรผิดปกติ (ฟันยื่น ล่าง หรือ บน)
 8. ขนาดใหญ่ เล็ก เกินกว่า 1 ซ.ม. จากมาตรฐาน
 9. เผือก
 10. ขนสีขาว (แม้ว่าจมูกและตา จะดำ)
 11. ขนยาวโดยไม่มีขนชั้นใน จนแยกเป็นแสกกลางหลังห้อยลงมา 2 ข้างลำตัว

อ่านบทความใน Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/notes/สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย/ข้อบกพร่องตามมาตรฐานพันธุ์/487857274585040