ผลการเอกซเรย์ข้อสะโพก

ทำไมต้องรับรองผลข้อสะโพก ?

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ต้องการลดโอกาสที่ลูกสุนัขเกิดมาจะเป็นโรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia) ให้เหลือน้อยที่สุด เพราะโรคนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้ได้ที่ ข้อมูลสรุปของโรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia))

   ดังนั้น สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดข้อบังคับให้ผู้เพาะพันธุ์ต้องส่งฟิล์มเอกซเรย์ข้อสะโพกมาให้สัตวแพทย์ประจำสมาคมฯ รับรองผลให้

ผลการรับรองข้อสะโพก แบ่งเป็น 4 เกรด ตามระบบ 'a' ได้แก่

  • ปกติ = Normal (N)
  • เกือบปกติ = Fast Normal (FN)
  • ยังคงให้ผ่าน = Noch Zugelassen (NZ)
  • ไม่ผ่าน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการรับรองเอกซเรย์ข้อสะโพกได้ที่ ใบพันธุ์ประวัติ-ใบเพดดิกรี (ภาค 3 หน้ากลางของใบพันธุ์ประวัติ)

ถ้าต้องการส่งฟิล์มเอกซเรย์ข้อสะโพก เพื่อรับรองผลจากสมาคมฯ ต้องทำอย่างไร ? ศึกษาได้ที่ ขอรับรองข้อสะโพก

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Berry เมีย น.ส.โสภา โชคอนันตชัย เกือบปกติ
Emily von der 908 เมีย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย เกือบปกติ
Ada vom Ban Ball เมีย นายสุรสีห์ สายใจ เกือบปกติ
Liki-Bravo vom Bangkruai Kennel เมีย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์ เกือบปกติ
Allway vom Bird Bird OK เมีย นายสมยศ คงสมลาภ ยังคงให้ผ่าน
Aaren vom B.K.Chaiyaphum เมีย นายสุรสีห์ สายใจ เกือบปกติ
Root vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Slim vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Stamp vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Saft vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Simea vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Strong vom Branch Mark เมีย น.ส.ชลิสา วีระพงษ์ ปกติ
Tango vom Branch Mark ผู้ นายภัทรชัย บุญวงศ์ เกือบปกติ
Tina vom Branch Mark เมีย นายสมยศ คงสมลาภ ยังคงให้ผ่าน
Tulip vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Umar vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Under vom Branch Mark เมีย นายภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Urica vom Branch Mark เมีย นายสมยศ คงสมลาภ ปกติ
Vaiko vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Valvo vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Vargus vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Victoria vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Wilma vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xtrail vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Yaris vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Bood vom Euro & Dollar Farm เมีย ด.ต.พัฒนพงษ์ จุฑาทิพย์ ยังคงให้ผ่าน
Irok von der Grafschaft Mark ผู้ นายศิวดล อ่อนมณี ปกติ
Jena vom Haus Khamboos เมีย นายวิชัย คำบุศย์ เกือบปกติ
Budjet vom K9 Nasan GSD เมีย นายณัฐพล ประจันพล เกือบปกติ
Benny vom Khonkaen A.C.Club เมีย น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์ ปกติ
Naja vom K.Nongtum Kennel เมีย นายเรืองชัย พึ่งพา ปกติ
Nara vom K.Nongtum Kennel เมีย นายวิโรจน์ จตุเทน ปกติ
Nuta vom K.Nongtum Kennel เมีย นายนพสุริยะ กนกกมล ปกติ
Olive vom Oldies Haus เมีย นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า เกือบปกติ
Snow vom Oldies Haus เมีย นายภิชา พานิชชีวลักษณ์ ยังคงให้ผ่าน
Reno vom Oldies Haus ผู้ นายภิชา พานิชชีวลักษณ์ เกือบปกติ
Ronaldo vom Oldies Haus ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ เกือบปกติ
Tammy vom Oldies Haus ผู้ นายสุริยนต์ สุจา ยังคงให้ผ่าน
Teala vom Oldies Haus เมีย นายสุริยนต์ สุจา ปกติ
Ticky vom Oldies Haus เมีย น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ปกติ
Fanta vom Pakchong GSD เมีย นายจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ เกือบปกติ
Issy vom P.P.M.1898 เมีย นายพลภัทร พัฒนาไพบูลย์กุล ปกติ
Fionn vom P.P.M.1898 ผู้ น.ส.กุลนิษฐ์ ทินะพงศ์ เกือบปกติ
Guy vom P.P.M.1898 ผู้ นายสุริยา ไชยเสน ยังคงให้ผ่าน
Nika vom Pu Nakhonprathom เมีย น.ส.อรอนงค์ สิทธิพรมมา เกือบปกติ
Felix vom R.C.Club ผู้ นายรังสิต กลิ่นศรีสุข ปกติ
Gamba vom R.C.Club ผู้ นายนริศ ทอดทอง เกือบปกติ
Gary vom R.C.Club ผู้ นายนริศ ทอดทอง เกือบปกติ
Gusto vom R.C.Club ผู้ นายนริศ ทอดทอง เกือบปกติ
Gigi vom R.C.Club เมีย นายประชา กุศลานุคุณ ปกติ
Jayla vom R.C.Club เมีย นายชาติชาย แก้วแกมกาญจน์ เกือบปกติ
Jazmin vom R.C.Club เมีย นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า ปกติ
Mila vom R.C.Club เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Morine vom R.C.Club เมีย นายชาติชาย แก้วแกมกาญจน์ ปกติ
Olive vom R.C.Club เมีย นายประชา กุศลานุคุณ เกือบปกติ
Opal vom R.C.Club เมีย นายประชา กุศลานุคุณ ปกติ
Orra vom R.C.Club เมีย นายพายุ ดามาพงษ์ ปกติ
Bady vom Rottong Farm เมีย นายศักรินทร์ บุญเกิด ปกติ
Frosen vom Sankampang เมีย นายสุเมธ เรืองงาม ยังคงให้ผ่าน
Kyra vom Sankampang เมีย นายวรพล ตัณฑิกุล ยังคงให้ผ่าน
Vinzent vom Schmiedefeuer (INT) ผู้ นางบรรจง เครซตาน เกือบปกติ
Gioil vom S.C.Ratchaburi เมีย นายสาธิต สุวรรณกสิณ เกือบปกติ
Amma vom Shepherd Inter Farm เมีย นายณัฐชากรณ์ ทับดวง ปกติ
Ammi vom Shepherd Inter Farm เมีย น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์ เกือบปกติ
Angal vom Shepherd Inter Farm เมีย นายณัฐชากรณ์ ทับดวง เกือบปกติ
Nina vom S.K.Farm เมีย นายธีร์ดนัย ปักษา ปกติ
Kara vom SK Mahasarakham เมีย นายสุริยา ไชยเสน เกือบปกติ
Prince vom Species Yon Club เมีย นายสุริยนต์ สุจา เกือบปกติ
Queen vom Species Yon Club เมีย นายสุริยนต์ สุจา ปกติ
Raya vom Species Yon Club เมีย นายศักรินทร์ บุญเกิด ยังคงให้ผ่าน
Saric vom Species Yon Club เมีย นายศักรินทร์ บุญเกิด ปกติ
Idar vom Surat&Sichon GSD เมีย นายณัฐพล ประจันพล เกือบปกติ
Linda vom Surat&Sichon GSD เมีย นายพิษิณ แย้มแสง ปกติ
Lily vom Team Bench Mark เมีย นายประชา กุศลานุคุณ เกือบปกติ
Parker vom Team Bench Mark ผู้ นายมงคล พุฒศรี เกือบปกติ
Reality vom Team Bench Mark เมีย นายภัทรชัย บุญวงศ์ เกือบปกติ
Rosie vom Team Bench Mark เมีย นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Sabina vom Team Bench Mark เมีย นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Snocker vom Team Bench Mark เมีย นายภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Star vom Team Bench Mark เมีย นายภัทรชัย บุญวงศ์ เกือบปกติ
Strong vom Team Bench Mark เมีย นายภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Tiger vom Team Bench Mark ผู้ นายภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Tiras vom Team Bench Mark ผู้ นายภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Ulla vom Team Bench Mark เมีย นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Caeia vom Altapool เมีย น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์ ปกติ
Brownie เมีย น.ส.โสภา โชคอนันตชัย เกือบปกติ
Alex vom B.K.Chaiyaphum ผู้ น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์ ปกติ
Monchio vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Marine vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Nora vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Olivia vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Pista vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Polymer vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Profile vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Boss vom K-9 Nasan GSD ผู้ นายนิรันดร์ ติณรัตน์ เกือบปกติ
Olry vom Oldies Haus เมีย นายภิชา พานิชชีวลักษณ์ เกือบปกติ
Orange vom Oldies Haus เมีย นายคันศร เกิดบำรุง เกือบปกติ
Aommy vom Paweikorn Wing 7 เมีย นายธิปก คงเรือง ปกติ
Booper vom Paweikorn Wing 7 ผู้ นายธิปก คงเรือง เกือบปกติ
Bio vom Paweikorn Wing 7 เมีย น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์ ปกติ
Brownies vom Paweikorn Wing 7 เมีย นายธิปก คงเรือง เกือบปกติ
Cooper vom Paweikorn Wing 7 ผู้ นายธิปก คงเรือง เกือบปกติ
Davika vom Phanu Buriram เมีย น.ส.โสภา โชคอนันตชัย ปกติ
Arther vom Punyakorn Farm ผู้ นายณรงค์ รุจิเรข เกือบปกติ
Kevin vom R.C.Club เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Melda vom R.C.Club เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Aimmie vom Reich Werden เมีย นายศิวดล อ่อนมณี ปกติ
Crystall HS vom Samkampang เมีย น.สพ.สุทธิรักษ์ กัณฑาทู้ ปกติ
Dot vom S.C.Ratchaburi ผู้ นายราเมศ มาสุข เกือบปกติ
A-Diamond vom Sittikorn เมีย นายชยกฤต ดีไสว เกือบปกติ
A-Dollar vom Sittikorn เมีย นายชยกฤต ดีไสว เกือบปกติ
A-Olive vom Sittikorn เมีย นายชยกฤต ดีไสว เกือบปกติ
Bravo vom Spurs Kennel ผู้ นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร ปกติ
Bella vom Spurs Kennel เมีย นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร เกือบปกติ
Data vom Surat&Sichon GSD เมีย นายสมโภชน์ บุญรัตน์ ยังคงให้ผ่าน
Fuma vom Surat&Sichon GSD เมีย นายวิรัตน์ เลิศไกร ยังคงให้ผ่าน
Gerdy vom Surat&Sichon GSD เมีย นายธิปก คงเรือง เกือบปกติ
Honney vom Surat&Sichon GSD ผู้ นายสมโภชน์ บุญรัตน์ เกือบปกติ
Hagon vom Surat&Sichon GSD เมีย นายสมโภชน์ บุญรัตน์ ยังคงให้ผ่าน
Candy vom The Prince Club เมีย นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Organ vom The Prince Club เมีย น.ส.โสภา โชคอนันตชัย เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Emme von der 908 เมีย นายพายุ ดามาพงษ์ ปกติ
E-Rose von der 908 เมีย นายพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Naya von der 908 เมีย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ปกติ
D-Ironman von der 908 ผู้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ปกติ
D-Iris von der 908 เมีย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ปกติ
D-Leopard von der 908 ผู้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ปกติ
D-Pharoh von der 908 ผู้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ปกติ
D-Saga Zulu von der 908 ผู้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ปกติ
D-Peony von der 908 เมีย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ปกติ
Raven vom Aadtarapon เมีย นายนิรันดร์ ติณรัตน์ เกือบปกติ
Bambina vom Anett เมีย น.ส.ชลิสา วีระพงษ์ ปกติ
Candy vom A.P.Farm ผู้ นายพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม ปกติ
Lald vom Bangkruai Kennel ผู้ นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์ ปกติ
Alnwich vom Baramee Farm ผู้ นายบารมี แสขสุข เกือบปกติ
Coffee vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Dico vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Double vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Durian vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Easy vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Effect vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Goran vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Gayla vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Hamaii vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Hermes vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Holland vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Huawei vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Jackarine vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ivory vom Branch Mark เมีย นายเสริมศักดิ์ หาญเมธี เกือบปกติ
Kerry vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
K-Pop vom Branch Mark เมีย นายภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Login vom Branch Mark เมีย นายภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Nylon vom Branch Mark เมีย นายสรวง รุ่งประกายพรรณ เกือบปกติ
Office vom Branch Mark ผู้ น.ส.พิชามญชุ์ เตียงเกตุ ปกติ
Tigger vom Branch Mark ผู้ นายสุรสีห์ สายใจ ยังคงให้ผ่าน
Alice vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Xenig vom Karsemlit เมีย นายอนุชัย ศิริชัยโชค เกือบปกติ
Xera vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Demo vom Khonkaen GSD ผู้ นายกัมปนาท บุญวงศ์ษา เกือบปกติ
Emma vom Khonkaen GSD เมีย นายวัชรพงษ์ นูพิมพ์ ยังคงให้ผ่าน
Follow vom Khonkaen GSD ผู้ นายชาญชณัฎฐ์ กลั่นจัตุรัส เกือบปกติ
Forra vom Khonkaen GSD เมีย ร.ต.ต.ไวพจน์ แพงมา ปกติ
Dragon vom K-Knine ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Combo vom K.K.Ruangchokedee ผู้ นายพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม เกือบปกติ
Lasso vom K.K.Ruangchokedee ผู้ นางบรรจง เครซตาน ปกติ
Ranky vom K.K.Ruangchokedee เมีย นายนิรันทร์ ติณรัตน์ ยังคงให้ผ่าน
Farid vom Klausener Grund ผู้ นายสุริยา ไชยแสน ปกติ
Ascli vom Lucky GSD เมีย นายเสริมศักดิ์ หาญเมธี ปกติ
Maria Maria Stella Maris เมีย นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ เกือบปกติ
Eifa vom M.D.Farm ผู้ นายณัฐดนัย สุชาติพงษ์ เกือบปกติ
King vom Oldies Haus ผู้ พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา ปกติ
Marcus vom Oldies Haus ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ปกติ
Mika vom Oldies Haus เมีย นายอภินันท์ นันทิยา ปกติ
Pandora vom Oldies Haus เมีย นายสุลาภ บัวชื่น ปกติ
Peona vom Oldies Haus เมีย นายชาญชณัฎฐ์ กลั่นจัตุรัส ปกติ
A-Jenny vom Paweikorn Wing 7 เมีย นายธิปก คงเรือง ปกติ
Anko vom Paweikorn Wing 7 เมีย นายธิปก คงเรือง เกือบปกติ
Arista vom Paweikorn Wing 7 เมีย นายธิปก คงเรือง เกือบปกติ
Gossillar vom Peepo Farm ผู้ ดร.เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา ปกติ
Jackson vom Peepo Farm ผู้ นายอครณเดช สารฤทธิ์ ยังคงให้ผ่าน
Bendix vom P.P.M. ผู้ นายศุภชัย วงศ์เพชรอนันต์ ปกติ
Dana vom P.P.M.1898 เมีย นางนิภาพร หรุ่นเลิศ ปกติ
Donny vom P.P.M.1898 เมีย นายสามารถ ยุราวรรณ ปกติ
Randy vom P.P.M.1898 ผู้ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ยังคงให้ผ่าน
Tank Ngern vom P.P.M.1898 เมีย นายภิญโญ นาถมทอง เกือบปกติ
Uzi vom P.P.M.1898 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Wilga vom P.P.M.1898 เมีย นายจตุพร คำแก้ว ปกติ
Enka vom Pu Nakhonprathom เมีย นายราเมศ มาสุข เกือบปกติ
Army vom Punyakorn Farm เมีย นายเสรี โพธิ์ทอง ปกติ
Anna vom R.C.Club เมีย นายสิบปภาส กำจรเดช ปกติ
Alex vom R.C.Club เมีย นายประชา กุศลานุคุณ เกือบปกติ
Duran vom R.C.Club ผู้ นายนพสุริยะ กนกกมล เกือบปกติ
Daisy vom R.C.Club เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Floyd vom R.C.Club ผู้ ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี เกือบปกติ
Helen vom R.C.Club เมีย นายนพสุริยะ กนกกมล เกือบปกติ
Lara vom R.C.Club เมีย นายพายุ ดามาพงษ์ ปกติ
Xandra vom R.C.Club เมีย นายนพสุริยะ กนกกมล ปกติ
Zaci vom R.C.Club เมีย นายสุรสีห์ สายใจ เกือบปกติ
Zoey vom R.C.Club เมีย นายอาทิตย์ พฤฒามาตร เกือบปกติ
Jean vom Red Wood เมีย นายเสริมศักดิ์ หาญเมธี ยังคงให้ผ่าน
Ink vom Red Wood เมีย ร.ต.อ.สิทธิเกียรติ พรมแสง เกือบปกติ
Canta vom Richy Club เมีย นายรังสิทธิ์ กลิ่นศรีสุข ยังคงให้ผ่าน
United vom Richy Club ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Ultra vom Richy Club เมีย นายอนุชัย ศิริชัยโชค เกือบปกติ
Finn vom Sankampang ผู้ นายสุรสีห์ สายใจ เกือบปกติ
Rapunzel vom Sankampang เมีย นายพรธวัช เพ่งศรี เกือบปกติ
E-Ducky vom S.C.Ratchaburi เมีย น.ส.กนกพร แม่นมั่น เกือบปกติ
Emma vom S.C.Ratchaburi เมีย นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง ปกติ
Lotus vom S.K.Farm ผู้ นายณัฐชากรณ์ ทับดวง ปกติ
Maxi vom S.K.Farm เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Bonna vom Srisamut Farm เมีย นางสาวลลิตา ศรีสมุทร เกือบปกติ
Allain vom Spurs Kennel เมีย นางสุวรรณา โพธิตะนัง เกือบปกติ
Big-Dollar vom Spurs Kennel เมีย นางสาวเกษสุดา ศรีสังข์ ปกติ
Laika von den Stadtmusikanten เมีย คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ เกือบปกติ
Lizz von den Stadtmusikanten เมีย คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
A.J. vom Suebsiri GSD เมีย นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Damme vom Surat & Sichon GSD ผู้ นายณัฐพล ประจันพล ปกติ
Denzo vom Surat & Sichon GSD เมีย นายณัฐพล ประจันพล เกือบปกติ
Dollar vom Surat & Sichon GSD เมีย นายณัฐพล ประจันพล ปกติ
Eros vom Surat & Sichon GSD ผู้ นางวรรวิษา คงหอม ปกติ
Gifa vom Surat & Sichon GSD เมีย นายภานุมาส เนตรจำนงค์ เกือบปกติ
Bobby vom Taweelo Farm เมีย นายสมพงษ์ ทวีโล ยังคงให้ผ่าน
Clyde vom Taweelo Farm ผู้ นายสมพงษ์ ทวีโล เกือบปกติ
Java vom Team Bench Mark เมีย นายมนต์ชัย มะนะชีวิน เกือบปกติ
Max vom Team Bench Mark ผู้ นายเฉลิม มัติโก เกือบปกติ
Mona vom Team Bench Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Monami vom Team Bench Mark เมีย นายภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Nokia vom Team Bench Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Adam vom The Amazing Club ผู้ นายคำรณ ศรีวิเลิศ ยังคงให้ผ่าน
Anger vom The Prince Club เมีย นายสามารถ ยุราวรรณ ปกติ
Honey vom The Prince Club เมีย นายเสริมศักดิ์ หาญเมธี ปกติ
Arko vom Thongthai Thour Farm ผู้ น.สพ.สุทธิรักษ์ กัณฑาทู้ เกือบปกติ
Gena vom W.T.Banpong เมีย นายราเมศ มาสุข เกือบปกติ
Ginny vom W.T.Banpong เมีย นายสามารถ ยุราวรรณ ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Baxter vom Anett ผู้ นายสุริยนต์ สุจา ปกติ
Emma vom A.P.Farm เมีย นายสุพจน์ โหละสุด เกือบปกติ
Fanta vom A.P.Farm เมีย น.ส.อินทิรา อินทรักษ์ ปกติ
Jira vom Bangkruai Kennel เมีย ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี เกือบปกติ
L.Jeena vom Ban Phuang Phetch GSD เมีย นายสุริยา ไชยเสน ปกติ
Gel vom Black Brown เมีย น.ส.พิชามญชุ์ เตียงเกตุ ยังคงให้ผ่าน
Ricda vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Texas vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Tissue vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Tmport vom Branch Mark เมีย น.ส.พิชามญชุ์ เตียงเกตุ ปกติ
Tuktuk vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Uzo vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Uziss vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Valve vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Volume vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ariel vom CNX เมีย นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล ปกติ
Andy vom Euro & Dollar Farm เมีย นายพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร เกือบปกติ
Rayna vom Haus Khamboos เมีย นายสุริยา ไชยเสน ปกติ
Risa vom Haus Khamboos เมีย นายวิชัย คำบุศย์ ยังคงให้ผ่าน
Chaya vom K-Knine เมีย น.ส.พิชามญชุ์ เตียงเกตุ เกือบปกติ
Kira vom K.K.Ruangchokedee เมีย นายพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปกติ
Igo vom Oldies Haus ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ปกติ
Bada vom Pakchong GSD เมีย นายจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ ปกติ
Fluke vom Pee Po Farm ผู้ น.ส.อินทิรา อินทรักษ์ เกือบปกติ
Kirk vom P.P.M.1898 ผู้ พระครูนิพัทธชัยสถิต เกือบปกติ
Leirra vom P.P.M.1898 ผู้ นายภวินทร์ศ ออรถพิพัฒน์ ปกติ
Only vom P.P.M.1898 เมีย พระครูนิพัทธชัยสถิต ปกติ
Presta vom P.P.M.1898 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ยังคงให้ผ่าน
Sandy vom P.P.M.1898 เมีย นายสหรัฐ หิรัญ ปกติ
Tammy vom P.P.M.1898 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Gespa vom Redwood ผู้ นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง ปกติ
Hushpuppie vom Redwood เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Helicopter vom Redwood เมีย นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง เกือบปกติ
Kana vom Richy Club เมีย นายวิชัย คำบุศย์ ยังคงให้ผ่าน
Quanto vom Richy Club ผู้ นายสุริยา ไชยเสน ปกติ
Vanessa vom Sankampang เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Johnny vom S.K.Farm ผู้ นายธีร์ดนัย ปักษา ปกติ
Kemi vom S.K.Farm เมีย นายพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปกติ
Fisho vom Species Yon Club เมีย นายพิษฐ์ คงสินศิริบูรณ์ เกือบปกติ
Ojo vom S.T.90 เมีย นายสมยศ คงสมลาภ เกือบปกติ
Quinn vom S.T.90 เมีย น.ส.อริศรา คุ้มครอง ปกติ
Mine vom Thanasap Garden เมีย นายสัมฤทธิ์ ทับทิม ยังคงให้ผ่าน
Elza vom The Prince Club เมีย นายภานุมาศ เนตรจำนงค์ ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Kevin von der 908 ผู้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ปกติ
Asap-Girl von Arlett เมีย น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ เกือบปกติ
Barox vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Offer vom Branch Mark ผู้ นายอดิสร เกือบปกติ
Pepe vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Pepsi vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Quenn vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Quaci vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Jasmine vom DTC Perfect Companion ผู้ น.ส.นันทัชพร อาจวิชัย ปกติ
Jen vom DTC Perfect Companion เมีย น.ส.นันทัชพร อาจวิชัย เกือบปกติ
Jasper vom Goldenhill GSD ผู้ นายวิชัย สีหาบุตร ปกติ
Laigh vom Heiging Ling ผู้ คุณประชา กุศลานุคณ เกือบปกติ
Diamond vom Khonkean GSD เมีย นายสุริยา ไชยเสน ปกติ
Konny vom K.K.Ruangchokedee เมีย นายวิรัตน์ สามศรี ปกติ
Dera vom M.D.Farm เมีย นายณรรชนพงศ์ ภคุโล ปกติ
Gucci vom Oldies Haus เมีย น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์ ปกติ
Jola vom P.P.M.1898 เมีย นายศักรินทร์ บุญเกิด เกือบปกติ
Tuzarary Ride เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Jimmy vom Richy Club เมีย นายสุริยา ไชยเสน ปกติ
Rootsmingo vom Richy Club ผู้ นายต่อชัย จันทร์คำ ปกติ
Fanta vom Species Yon Club เมีย พ.อ.คณาธิป เหมสมิติ ปกติ
Pony vom S.T.90 เมีย นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล เกือบปกติ
Poppy vom S.T.90 เมีย น.ส.อริศรา คุ้มครอง ปกติ
Danny vom Team Bench Mark ผู้ นางวิมล ทองวิลาศ ปกติ
Jamy vom Thanaphon เมีย นายสุริยา ไชยเสน เกือบปกติ
Kaspar vom Thanasap Garden ผู้ นายนิรันดรน์ ดิณรัตน์ เกือบปกติ
Orga vom Wiset Farm เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ เกือบปกติ
Timo vom L.M.Rott
(พันธุ์ร็อตไวเลอร์)
เมีย นายรวิโรจน์ รัตนอริยภรณ์ ปกติ
Toxy vom L.M.Rott
(พันธุ์ร็อตไวเลอร์)
เมีย นายรวิโรจน์ รัตนอริยภรณ์ เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Browen vom A.P.Farm เมีย นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล ปกติ
Caesar vom A.P.Farm ผู้ ร.อ.ยุทธศิลป์ บุณยารมย์ ปกติ
Cody vom A.P.Farm เมีย นายสุริยนต์ สุจา ปกติ
Deewa vom A.P.Farm เมีย นายพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์ เกือบปกติ
Yalck vom Barco ผู้ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Yanny vom Barco เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Ipman vom Branch Mark ผู้ น.ส.ประภัสสร สุภัควรกุล ปกติ
Newwave vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Option vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Oxygen vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Boss vom Chalongchai Farm ผู้ น.ส.อริศรา คุ้มครอง ปกติ
Dexter vom Crystalle Creek ผู้ พ.ต.เสน่ห์ นุ่มพรมทอง ปกติ
Benja vom J.I.P.Farm เมีย จ.ส.อ.ธวัชชัย แววสูงเนิน ปกติ
Celine vom Knokke เมีย นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์ เกือบปกติ
Dogi vom M.D.Farm ผู้ นายพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์ เกือบปกติ
Devi vom Oldies Haus ผู้ นายสุริยนต์ สุจา ปกติ
Hunter vom Oldies Haus ผู้ นายธีระวิทย์ ย่อยพันธุ์ เกือบปกติ
Ammy vom P.P.M.1898 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Asta vom P.P.M.1898 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ เกือบปกติ
Neo vom P.P.M.1898 เมีย นายสำรวย บุญพิทักษ์ ยังคงให้ผ่าน
Trabell vom P.P.M.1898 เมีย นายเสรี โพธิ์ทอง เกือบปกติ
Sacha vom R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคณ เกือบปกติ
Dodge vom Redwood ผู้ นายวันสมภพ เลียงดิระพันธุ์ เกือบปกติ
Ector vom Redwood ผู้ นายเอกนิรันดร์ แจ้งสว่าง เกือบปกติ
Edita vom Redwood เมีย นายพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์ ปกติ
Fifi vom Redwood เมีย นายเอกนิรันดร์ แจ้งสว่าง เกือบปกติ
Xtra vom Revent เมีย นายอภิรักษ์ รัตนวิเชียร ปกติ
Minnie vom Richy Club เมีย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ปกติ
Miso vom Samatha Kennel เมีย นายฤทธิเกียรติ สารคำ เกือบปกติ
Sammy vom Sankampang เมีย นายคณาธิป เหมสมิติ ปกติ
Serena vom Sankampang เมีย นายพรธวัช เพ่งศรี เกือบปกติ
Sushi vom Sankampang เมีย นายพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
I-Pod vom S.K.Mahasarakham เมีย นายสำรวย บุญพิทักษ์ ปกติ
I-Pod vom S.K.Mahasarakham เมีย นายแสนสุข แสนสีสม เกือบปกติ
Kevin vom S.K.Mahasarakham ผู้ นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง ปกติ
Anja vom Srisamut Farm เมีย นายสุทธินันท์ นาถาดทอง เกือบปกติ
Buddy vom Surat & Sichon GSD เมีย นายพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์ ปกติ
Cara vom The Prince Club เมีย นายเฉลิม มัติโก ยังคงให้ผ่าน
Genda vom T.S.Nondindang เมีย นายแสนสุข แสนสีสม ยังคงให้ผ่าน
Donna Bagieras
(พันธุ์ร็อตไวเลอร์)
เมีย นายรวิโรจน์ รัตนอริยภรณ์ เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Bena vom A.P.Farm เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา ปกติ
Belive vom Bansuan GSD Lamphun เมีย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง ยังคงให้ผ่าน
Fada vom Black Brown เมีย นายภาณุพงศ์ แวงามพรรณ ปกติ
Denzo vom Branch Mark ผู้ นายสุรวุฒิ สุเรรัมย์ ปกติ
Kimmy vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Lesko vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Leska vom Branch Mark เมีย นายภัทรชัย บุญวงค์ ยังคงให้ผ่าน
Inner vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Howdy von der Lars-Aue ผู้ นายชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิรัตน์ ปกติ
Erina vom Oldies Haus เมีย นายอภินันท์ นันทิยา ปกติ
Beauty vom Peepo Farm เมีย นายธิปก คงเรือง ปกติ
Pastora vom Richy Club เมีย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง ปกติ
Quantum vom Richy Club ผู้ นายอภินันท์ นันทิยา ปกติ
Kelly vom Sankampang เมีย นายพรธวัช เพ่งศรี เกือบปกติ
Pia vom Sankampang เมีย นายพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Princess vom Sankampang เมีย นายพรธวัช เพ่งศรี เกือบปกติ
Ballon vom Team Bench Mark เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา เกือบปกติ
Candy vom Team Bench Mark เมีย นายภัทรชัย บุญวงค์ ยังคงให้ผ่าน
Dara vom Team Bench Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Ira vom Black Brown เมีย นายพัฒนชัย ฝีมือช่าง ยังคงให้ผ่าน
Fighter vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Frog vom Branch Mark ผู้ นายภัทรชัย บุญวงค์ เกือบปกติ
Froke vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Foggy vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Heavy vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Igaro vom Branch Mark ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Idol vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ink vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Inner vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Instant vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Intrend vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Jocky vom Branch Mark ผู้ นายภัทรชัย บุญวงค์ ปกติ
Liza vom Chatpong เมีย นางยุพิน มุกดาหวัง เกือบปกติ
Jack vom DTC Perfect Companion ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Johny vom DTC Perfect Companion ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Hero vom Golden Hill GSD เมีย นายอนุชัย ศิริชัยโชค เกือบปกติ
Alice vom Nan & Nice เมีย นายกษิดิศ สวนสาร ปกติ
Zelli von der Pakchong เมีย นายสุริยนต์ สุจา ปกติ
Deerna vom Peepo Farm เมีย นายสมศักดิ์ การวิจิตร เกือบปกติ
Berly vom Phanu Buriram เมีย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ยังคงให้ผ่าน
Benja vom P.P.M.1898 เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา เกือบปกติ
Gema vom P.P.M.1898 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Ina vom P.P.M.98 เมีย นายปริญญา เหง่าชัย เกือบปกติ
Farah vom Rai Sang Dao เมีย น.ส.นันทพร อาจวิชัย เกือบปกติ
Fern vom Rai Sang Dao เมีย น.ส.นันทพร อาจวิชัย เกือบปกติ
Fiona vom Rai Sang Dao เมีย น.ส.นันทพร อาจวิชัย ปกติ
Freddie vom Rai Sang Dao เมีย นายภาณุ อินยะโพธิ์ ปกติ
Ascii von Real Dog เมีย น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ เกือบปกติ
Donya vom Redwood เมีย นายมงคล พุฒศรี ปกติ
Money vom Richy Club ผู้ นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ปกติ
Netty vom Richy Club เมีย น.ส.ลลิตา ศรีสมุทร ปกติ
Pizzaro vom Sankampang ผู้ นายพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Herra vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล เกือบปกติ
Donna vom Species Yon Club เมีย นายสุริยนต์ สุจา เกือบปกติ
Mona vom Spektefeld เมีย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์ เกือบปกติ
Dax vom Waldfurter-Wald ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ปกติ
Akira vom Yasothorn Kennel เมีย นายประสิทธิ์ สำโรง ปกติ
Best vom Yasothorn Kennel เมีย นายประสิทธิ์ สำโรง ปกติ
Carfley vom Zeionee เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา เกือบปกติ
Chatty vom Zeionee เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา เกือบปกติ
Diana vom Zeionee เมีย คุณอครณเดช สารฤทธิ์ เกือบปกติ
TH.CH.Rasty vom L.M.Rott
(พันธุ์ร็อตไวเลอร์)
เมีย นายรวิโรจน์ รัตนอริยภรณ์ เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Aga vom Banjong Farm ผู้ คุณพรพิมล รงค์สยานนท์ ปกติ
Ellen vom Black Brown ผู้ น.ส.พิชามญชุ์ ช่วยตะคุ ปกติ
Dena vom Chaweewab เมีย ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี ปกติ
Quanto von der Pakchong ผู้ คุณสุรสีห์ สายใจ ปกติ
Venka vom P.P.Luengnoktha เมีย น.สพ.สุทธิรักษ์ กัณฑาทู้ เกือบปกติ
Bengy vom P.P.M.1898 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Queeny vom R.C.Club เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Foremost vom Richy Club เมีย คุณเสถียร พัชรพรสกุล เกือบปกติ
Pearl vom Sankampang เมีย คุณกฤษ สุจริตตั้งธรรม ยังคงให้ผ่าน
Delta vom S.K.Farm เมีย คุณเทพฤทธิ์ ประสพรอด เกือบปกติ
Actor vom Team Bench Mark ผู้ คุณกวีวุฒิ สีทองดี ยังคงให้ผ่าน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Amy vom A.P.Farm เมีย คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม ปกติ
Ary vom Banjong Farm เมีย คุณบรรจง เครซตาน เกือบปกติ
Alisa vom Bansuan G.S.D.Lamphun เมีย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง ปกติ
Ari vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ash vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ass vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Bentley vom Branch Mark ผู้ คุณสุริยา ไชยเสน เกือบปกติ
Bone vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Zymba vom Branch Mark เมีย คุณณัฎฐ์กิตติ์ สุขสันต์ไพศาล ปกติ
Keeper vom Karsemlit ผู้ ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี ปกติ
Tammy vom Nakarin Farm เมีย คุณณรรธนพงษ์ ภคุโล ปกติ
Caesar vom Oldies Haus ผู้ คุณวิภาส ปวโรจน์กิจ ปกติ
Charlie vom Oldies Haus ผู้ คุณธรรมไพบูลย์ พรวัฒนา ปกติ
Columbus vom Oldies Haus ผู้ คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Cartier vom Oldies Haus เมีย น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ปกติ
Chloe vom Oldies Haus เมีย นายวัชรินทร์ วนาสินชัย ยังคงให้ผ่าน
Ciqala vom Oldies Haus เมีย น.ส.สุภาภรณ์ นาคู ปกติ
Mando von der Pakchong ผู้ คุณมงคล บุญมาก เกือบปกติ
Pancho von der Pakchong ผู้ คุณภาสกร แก้วบริสุทธิ์ ปกติ
Pandy von der Pakchong เมีย คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ ปกติ
Rena von der Pakchong เมีย คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ ยังคงให้ผ่าน
Besta vom P.P.M.1898 เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล เกือบปกติ
Diamond vom P.P.M.1898 ผู้ คุณเสรี โพธิ์ทอง เกือบปกติ
Daisy vom P.P.M.1898 เมีย คุณณรงค์ รุจิเรข ปกติ
Smy vom Pu Nakhonprathom เมีย คุณไพโรจน์ โพธิ์นอก เกือบปกติ
Ultima vom R.C.Club เมีย น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยกุล เกือบปกติ
Idra vom Richy Club เมีย คุณสุรสีห์ สายใจ ยังคงให้ผ่าน
Layal vom Richy Club เมีย คุณภาณุวิชญ์ สมตน ปกติ
Dodo vom Saengdao Kennel ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Demo vom Saengdao Kennel ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ เกือบปกติ
Denim vom Saengdao Kennel เมีย คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Echo vom Saengdao Kennel ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Elen vom Saengdao Kennel ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Ethan vom Saengdao Kennel ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Eva vom Saengdao Kennel เมีย คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ เกือบปกติ
Okky H.S. vom Sankampang ผู้ คุณDenys Ya Voshevskyiy ปกติ
Oxana H.S. vom Sankampang เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Gerna vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล เกือบปกติ
Abby vom Team Bench Mark เมีย คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Kaen vom Thanasap Garden เมีย คุณธนากร เวชสิทธิ์ ปกติ
Kaew vom Thanasap Garden เมีย คุณธนากร เวชสิทธิ์ เกือบปกติ
Emmy vom W.T.Banpong เมีย คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง ยังคงให้ผ่าน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Mira vom Bantum House เมีย คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Hotline vom Branch Mark เมีย คุณคีรีพล วงศ์บัณฑิต ปกติ
Unox vom Branch Mark ผู้ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง เกือบปกติ
Zammo vom Mary Land Songkhla ผู้ คุณสุลาภ บัวชื่น ปกติ
Zara vom Mary Land Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Kitty vom New Wave เมีย คุณสุขุม แซ่แต้ ปกติ
Bobby vom Oldies Haus ผู้ คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ยังคงให้ผ่าน
Pando von der Pakchong ผู้ คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา เกือบปกติ
Alice vom Red Wood เมีย คุณเจริญยนต์ ปักเขตนคร ปกติ
Larus H.S. vom Sankampang ผู้ คุณพรธวัช เพ่งศรี ยังคงให้ผ่าน
Edward vom T.S.Nondindang ผู้ คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Eve vom T.S.Nondindang เมีย คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Actor vom Bansuan G.S.D.Lamphun ผู้ คุณสำรวย บุญพิทักษ์ ปกติ
Etoo vom Bantum House ผู้ คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Quantity vom Branch Mark เมีย คุณณัฐพล ประจันพล เกือบปกติ
Valesia vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Viva II vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Vivo vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Webber vom Branch Mark ผู้ คุณวิสูตร วัฒนดิลกกุล ปกติ
Xcell vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Xolly vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Yois vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Elzy vom Chok Mongkon Kennel เมีย คุณเชาว์เลิศ หงษ์ทอง เกือบปกติ
Bella vom J.I.P.Farm เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา ปกติ
Besta vom J.I.P.Farm เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา เกือบปกติ
Jija vom Karsemlit เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา เกือบปกติ
Beebee vom Knokke เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Bena vom Knokke เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
A-Shelbelle vom N.T.Ayutthaya Kennel เมีย คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Cami vom Oldies Haus ผู้ พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา ปกติ
Berna von der Pakchong เมีย คุณนพรุจ ด่านสุวรรณ ปกติ
Judy von der Pakchong เมีย คุณนพรุจ ด่านสุวรรณ ยังคงให้ผ่าน
DCT Hamfery vom Perfect Companion ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ เกือบปกติ
DCT Harley vom Perfect Companion ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Army vom P.P.M.98 ผู้ คุณพิษิณ แย้มแสง ปกติ
Bata vom P.P.M.98 เมีย คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา เกือบปกติ
Donna vom P.P.M.98 เมีย คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปกติ
Erick vom P.P.M.98 ผู้ คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ยังคงให้ผ่าน
Vasa vom P.P.M.98 เมีย คุณพิษิณ แย้มแสง เกือบปกติ
Enzo vom P.S.Buriram ผู้ คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Timo vom P.S.Buriram ผู้ คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Uno vom P.S.Buriram ผู้ คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Hachi vom Richy Club เมีย คุณรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร ปกติ
Iris vom Richy Club เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Jennifer vom Richy Club เมีย คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ปกติ
Lucy vom Richy Club เมีย คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย เกือบปกติ
A-Lada vom Rinlada Farm เมีย คุณสุริยา ไชยเสน เกือบปกติ
Gerolf vom S.K.Farm ผู้ คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ปกติ
Belle vom T & T Kalasin Farm เมีย คุณคมกฤช เหลืองลออ ยังคงให้ผ่าน
Diya เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Quantity vom Branch Mark ผู้ คุณเสถียร พัชรพรสกุล ปกติ
Solid vom Branch Mark ผู้ คุณสาโรจน์ ปกาเวสา เกือบปกติ
Umay vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Desy vom Bundit Buriram เมีย คุณวิชัย คำบุศย์ ยังคงให้ผ่าน
Boss vom K-Knine ผู้ คุณสมชาย มิ่งไม้ ปกติ
Asap vom Knokke ผู้ คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Alist vom Knokke เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Anky vom Knokke เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Sebor Luberland ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ปกติ
Aris vom Narin Club เมีย คุณศักรินทร์ บุญเกิด เกือบปกติ
Zammy vom Mary Land Songkhla เมีย คุณสมโภชน์ บุญรัตน์ ปกติ
Giada vom Muankorn เมีย คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์ ยังคงให้ผ่าน
Anka von der Pakchong เมีย Mr.Jiyi Ruan ปกติ
Ebay von der Pakchong ผู้ คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์ ปกติ
Vanda vom Pakkhlong Kennel เมีย คุณสุรินทร์ แสงจำนงค์ เกือบปกติ
Zita vom P.P.M.98 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Naro vom R.C.Club ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Susan vom R.C.Club เมีย คุณมงคล บุญมาก ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Relax vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Rex vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Rome vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Romeo vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Rule vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Tiger vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Toy vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Laura vom Karsemlit เมีย ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี เกือบปกติ
Oris von der Pakchong เมีย คุณประมาณ ว่องไวเวช ปกติ
Disney vom Richy Club เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Facebook vom Branch Mark เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Kissi vom Branch Mark เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Mono vom Branch Mark ผู้ คุณณรงค์ นรินยา ปกติ
Xenon vom Branch Mark ผู้ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ยังคงให้ผ่าน
Flört von Haus Huczmann ผู้ น.อ.คณิต รักษ์แก้ว เกือบปกติ
Honey vom Karsemlit เมีย คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด ยังคงให้ผ่าน
Bio vom K-Knine ผู้ คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด เกือบปกติ
BeBe vom K-Knine เมีย คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด ยังคงให้ผ่าน
Anna vom Oldies Haus เมีย คุณสุรสีห์ สายใจ เกือบปกติ
Kira von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Zena von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Belle vom Phanu Buriram ผู้ คุณภาณุ อินยะโพธิ์ เกือบปกติ
Oasis vom P.S.Buriram เมีย คุณบัณฑิต สลุปพล เกือบปกติ
Oki vom P.S.Buriram เมีย คุณบัณฑิต สลุปพล เกือบปกติ
Bimo vom S.K.Farm ผู้ ด.ญ.พิชามญชุ์ นาคู ปกติ
Nala vom Weinbergblick (INT) เมีย คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Ocean vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Offroad vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Omen vom Branch Mark ผู้ คุณณัฎฐกิตติ์ สุขสันต์ไพศาล ปกติ
Orient vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Paris vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Polar vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Quady vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Quality vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Quartz vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Bruno vom KMT.Team เมีย คุณธญญ์นลิน โมวาร์ด เกือบปกติ
Jun von der Pakchong เมีย คุณสำรวย บุญพิทักษ์ เกือบปกติ
Hocky vom P.N.Kennel ผู้ คุณศรัณย์ ศรีวงศ์ราช ปกติ
Vanto vom P.P.Leungnoktha ผู้ คุณณัฐพล ประจันพล ปกติ
Queen vom P.P.M.98 เมีย คุณทัตเทพ สรวยกรุ่น ปกติ
Uzzi vom P.P.M.98 เมีย คุณวสันต์ อรินเป็ง ปกติ
Venta vom P.P.M.98 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Venus vom P.P.M.98 เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน เกือบปกติ
Xita vom P.P.M.98 เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน ปกติ
Zora vom P.P.M.98 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Oleen vom P.S.Buriram เมีย คุณอาทิตย์ เชื้อนาข่า ปกติ
Quanto vom P.S.Buriram ผู้ คุณอภิสิทธิ์ นิตยาชิตร ยังคงให้ผ่าน
Ongfang vom R.C.Club เมีย คุณอาทิตย์ พฤฒามาตร ปกติ
Aroma vom Red House Farm เมีย คุณอดิเรก เอกสินิทธ์กุล ปกติ
Boka vom Red House Farm เมีย คุณอดิเรก เอกสินิทธ์กุล ยังคงให้ผ่าน
Gena vom Richy Club เมีย คุณณรงค์ นรินยา ปกติ
Donut vom Rocket Kennel เมีย คุณศรัณย์ ศรีวงศ์ราช ปกติ
Maggi vom S.T.90 เมีย คุณอาทิตย์ เชื้อนาข่า เกือบปกติ
Benta vom Triton Farm เมีย คุณสมพร สุกใส เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Error vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Item vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Jib vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Kranda vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Local vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Loso vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Lover vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Yaris vom Mary Land Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Wanko vom Nan & Nice ผู้ คุณเทอดศักดิ์ ชาครปัญญา เกือบปกติ
Amar vom Pee Po Farm เมีย คุณเสรี โพธิ์ทอง เกือบปกติ
Bella vom Phanu Buriram เมีย คุณอิทธิพร สุขเกษม ปกติ
Eric vom Richy Club ผู้ น.ส.วิมลนภัทร เพเรซ เกือบปกติ
Eramus vom S.K.Farm ผู้ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Mara vom S.T.90 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Donna vom Haus Khamboos เมีย คุณวิชัย คำบุศย์ ปกติ
Oreny vom Kusuman Farm เมีย น.สพ.สุทธิรักษ์ กัณฑาทู้ เกือบปกติ
Avengers vom P.P.M.98 เมีย คุณอครณเดช สารฤทธิ์ ปกติ
Niko vom P.P.M.98 ผู้ คุณเอกลักษณ์ พูนทรัพย์ ปกติ
Yana vom P.P.M.98 เมีย คุณกนกพร โกยสวัสดิ์ ยังคงให้ผ่าน
Fabia vom Richy Club เมีย คุณอครณเดช สารฤทธิ์ ยังคงให้ผ่าน
Jean H.S. vom Sankampang เมีย คุณกษิดิศ สวนสาร ปกติ
Monika vom S.T.90 เมีย คุณสาธิต สุทธิบงกช ปกติ
Fanny vom Thanawut เมีย คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ เกือบปกติ
Basie vom T.S.Nondindang ผู้ คุณคัทลียา ชโลธร ปกติ
Varga's EL Guagdi an Ael Enzo
(พันธุ์ Dogo Canario)
ผู้ คุณวัตนพล ตันติยวรงค์ เกือบปกติ
Ural Baluarte Delos Pezros
(พันธุ์ Dogo Canario)
ผู้ คุณวัตนพล ตันติยวรงค์ เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Gamba vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Yahoo vom Branch Mark เมีย คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล ปกติ
Candy vom Bandit Buriram เมีย คุณชูพงษ์ อุดมวิทยาไกร เกือบปกติ
Warsteiner von Gebrüder Grimm ผู้ คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ ปกติ
Litschi vom Kämpferherz เมีย คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Amy vom Khonkaen GSD เมีย คุณสิรวิชญ์ พรรณศิวรักษ์ ปกติ
Andy vom Khonkaen GSD เมีย คุณไวพจน์ แพงมา เกือบปกติ
Anny vom Khonkaen GSD เมีย คุณไวพจน์ แพงมา เกือบปกติ
Lizzy van de Mauritshoek เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Uran vom Nan & Nice ผู้ คุณสกล วรรณพงษ์ ปกติ
Ute vom Nan & Nice เมีย คุณชำนาญ พร้อมจันทึก ยังคงให้ผ่าน
Bina vom N.T.Ayutthaya Kennel เมีย น.ส.สุดารัตน์ ชาวะหา ปกติ
Dena von der Pakchong เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ เกือบปกติ
Yora von der Pakchong เมีย คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม ปกติ
Mandy Podravska เมีย น.พ.แมนวัฒน์ โชควัฒนสกุล ปกติ
Venda vom P.P.Leungnoktha เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี เกือบปกติ
Rubina vom P.P.M.98 เมีย คุณเทอดศักดิ์ ชาครปัญญา ปกติ
Santo vom P.P.M.98 ผู้ คุณคมกฤช เหลืองลออ ปกติ
Yam vom P.P.M.98 เมีย คุณเสถียร พัชรพรสกุล ปกติ
Yimmy vom P.P.M.98 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Donal vom Richy Club ผู้ คุณนิมิตร ชมภูทอง ปกติ
Doorun vom Richy Club ผู้ คุณนิมิตร ชมภูทอง ปกติ
Jill H.S. vom Sankampang เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Joy H.S. vom Sankampang เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
June H.S. vom Sankampang เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Ute vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล ปกติ
Anka vom Tanakit Farm เมีย คุณพงศกร บูรณดิลก ปกติ
Murphy of Molosser New Kennel
(พันธุ์ Dogo Canario)
เมีย คุณวัตนพล ตันติยวรงค์ เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Luciano von Aducht ผู้ คุณเจนวุฒิ พันธ์รัตนมงคล เกือบปกติ
Anke vom Air Eagle เมีย คุณนิวัติ มาลัย เกือบปกติ
Abby vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Amita vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Avatar vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Bayern vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Bardeaux vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Bayern vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Boeing vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Bumper vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Bamboo vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Bodie vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Camel vom Branch Mark ผู้ นายบัญญฑิต สรัสยะนันทน์ เกือบปกติ
Carson vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Cola vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ebel vom Branch Mark เมีย คุณวัลลภ บุญเฉย ปกติ
Eco vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Elekta vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Elfa vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Eva vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Musica vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Trude vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Vampire vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Vega vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Vicky vom Branch Mark เมีย คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง ปกติ
Voice vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Win vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Wow vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Xamba vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Xinse vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Zeiss vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
A-Yeenwa vom Fifaone Korat เมีย คุณสุวรรณา โพธิตะนัง ยังคงให้ผ่าน
Diva van't Groot-Fehn เมีย น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ยังคงให้ผ่าน
Malika vom Haus Tchorz เมีย นายธนศักดิ์ วานิชพันธุ์ ปกติ
Rita vom Hunter Dog เมีย คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ ปกติ
Pretty vom Hunter Dog เมีย คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ ปกติ
Dolla vom Karsemlit เมีย คุณคงเดช เรืองนาม ยังคงให้ผ่าน
Yosie von der Lars-Aue เมีย น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ปกติ
Wenoz vom Maryland Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Kessy van der Mauritshoek เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Esko von Michael Burg ผู้ คุณทัศนียา ตียาภรณ์ เกือบปกติ
Escada von Michael Burg เมีย คุณทัศนียา ตียาภรณ์ ปกติ
Pakros vom Nakarin Farm ผู้ คุณณรรธนพงษ์ ภคุโล เกือบปกติ
Pair vom Nakarin Farm เมีย คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มมธุรสกุล เกือบปกติ
Pairy vom Nakarin Farm เมีย คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มมธุรสกุล ยังคงให้ผ่าน
Honly vom New Wave เมีย คุณสุขุม แซ่แต้ ปกติ
Ugo von der Pakchong ผู้ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง ยังคงให้ผ่าน
Ulina von der Pakchong เมีย คุณอุทัย อำลอย ยังคงให้ผ่าน
Zara von der Pakchong เมีย คุณวิมลนภัทร เพเรซ เกือบปกติ
Zelli von der Pakchong เมีย คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ปกติ
Alina vom Pichamon Kennel เมีย คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ ปกติ
Jasmine vom P.P.M.98 เมีย คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ ปกติ
Niky vom P.P.M.98 เมีย คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Oly vom P.P.M.98 เมีย คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Panda vom P.P.M.98 เมีย คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Tammy vom P.P.M.98 เมีย คุณวิมลนภัทร เพเรซ ปกติ
Gasta vom P.S.Buriram เมีย คุณศิขริน แถลงสุข ยังคงให้ผ่าน
Mara vom R.C.Club เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Connie vom S.K.Farm เมีย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง เกือบปกติ
Darko vom S.K.Farm ผู้ คุณสิทธิชัย จันทชาติ ปกติ
Percy von der Sudheimer Linde ผู้ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Nancy vom Sutinee เมีย คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ ปกติ
Nanny vom Sutinee เมีย คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ ปกติ
Baron vom Thananchai Farm เมีย คุณธนันชัย นิลกลาง เกือบปกติ
Chaga vom Triton Farm เมีย คุณอิทธิพร สุขเกษม ปกติ
Quanta vom Wiset Farm เมีย คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล เกือบปกติ
Donmoon Baroness Hanna
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
เมีย คุณศักดิ์ธนวัฒน์ ธินันชัย เกือบปกติ
TH.CH.Ultimate Selection เมีย คุณฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์ เกือบปกติ
Blond Bullx Darka เมีย คุณฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์ ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Adum vom A.P.T.Chombung ผู้ คุณคงเดช ทองเรือง ปกติ
Fox pod Babou Horou ผู้ คุณมโนราช ทวีศรี ปกติ
Donna vom Bauenhof เมีย คุณนเรศ รัศมีจันทร์ ยังคงให้ผ่าน
Freedom vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Feran vom Branch Mark ผู้ คุณสุริยนต์ สุจา ไม่ผ่าน
Jocy vom Branch Mark ผู้ คุณอุทัย อำลอย ยังคงให้ผ่าน
Mary vom Branch Mark เมีย คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ปกติ
Nelson vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Nine vom Branch Mark ผู้ คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล ปกติ
Noris vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Noina vom Branch Mark เมีย คุณณรงค์ นรินยา ปกติ
Nurse vom Branch Mark เมีย คุณสิรวิชญ์ พรรณศิวรักษ์ ปกติ
Opec vom Branch Mark ผู้ คุณสุริยนต์ สุจา ยังคงให้ผ่าน
Pogba vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Program vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Qatar vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Quarter vom Branch Mark ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ปกติ
Quick vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Quicky vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Silent vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Boss vom Champ Kennel ผู้ คุณธเนศร์ ปติอารยกุล ปกติ
Donmoon Baron Gino
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
ผู้ คุณศักดิ์ธนวัฒน์ ธินันชัย เกือบปกติ
Baan Songsri Niko
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
ผู้ คุณศักดิ์ธนวัฒน์ ธินันชัย ปกติ
Alida of PS.Doberman
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
เมีย คุณศักดิ์ธนวัฒน์ ธินันชัย ปกติ
Anton vom Emkendorfer Park ผู้ คุณเสถียร พัชรพรสกุล เกือบปกติ
Speed von Gebrüder Grimm ผู้ คุณภาณุ อินยะโพธิ์ ปกติ
Besta vom Haus Shepler เมีย คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล เกือบปกติ
Nanzy vom Hunter Dog เมีย คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ เกือบปกติ
Odin vom Hunter Dog ผู้ คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ เกือบปกติ
Spear vom Hunter Dog เมีย น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ เกือบปกติ
Cesar vom Karsemlit ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Crystal vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Dina vom Karsemlit เมีย คุณคงเดช ทองเรือง ปกติ
Dolly vom Karsemlit เมีย คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด เกือบปกติ
Donna vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Erika vom Kittinapa Kennel เมีย คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Alen vom K-Knine เมีย คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด เกือบปกติ
Amee vom K-Knine เมีย คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด ยังคงให้ผ่าน
Pammy vom K.S.Pattaya เมีย คุณอนุศาสน์ ทรัพย์ขำ ยังคงให้ผ่าน
Abby vom Kusuman Farm เมีย น.สพ.สุทธิรักษ์ กัณฑาทู้ ยังคงให้ผ่าน
Blue vom Kusuman Farm เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Xemma vom Maryland Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Mona vom Nakarin Farm เมีย คุณนครินทร์ หอมหวล เกือบปกติ
Natty vom Nakarin Farm เมีย คุณนครินทร์ หอมหวล ไม่ผ่าน
Olive vom Nakarin Farm เมีย คุณณรรชนพงส์ ภคุโล ยังคงให้ผ่าน
Q.T.Rex vom Nan & Nice เมีย คุณธนาวุฒิ วงษ์ทองดี ปกติ
Angel vom Noah Kennel เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน ไม่ผ่าน
Fox von der Pakchong ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Fena von der Pakchong เมีย คุณวรทัต อินทศร ปกติ
Hogen von der Pakchong ผู้ คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ ยังคงให้ผ่าน
Jessica von der Pakchong เมีย คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Naza von der Pakchong เมีย น.ส.จิราธิวัฒน์ เชื้อสมบูรณ์ ปกติ
Onglee von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Tiger von der Pakchong ผู้ คุณทัศนียา ตียาภรณ์ เกือบปกติ
Tanta von der Pakchong เมีย น.อ.คณิต รักษ์แก้ว ยังคงให้ผ่าน
Quanta von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Bente vom Pendler เมีย คุณประชา กุศลานุคณ ปกติ
Ather vom Phakin เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน เกือบปกติ
Gino vom P.N.Kennel ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ricka vom P.P.Leungnoktha เมีย คุณอาทิตย์ พฤฒามาตร เกือบปกติ
Rika vom P.P.Leungnoktha เมีย คุณประชา กุศลานุคณ เกือบปกติ
Rojana vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา ปกติ
Ruby vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา ปกติ
Tanko vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณมนตรี อินทร์จันทร์ เกือบปกติ
Tanya vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา ปกติ
Dolly vom P.P.M.98 เมีย คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Fandy vom P.P.M.98 เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน เกือบปกติ
Gaby vom P.P.M.98 เมีย คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม ยังคงให้ผ่าน
Monika vom P.P.M.98 เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน เกือบปกติ
Jack vom P.S.Buriram ผู้ คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Iva vom P.S.Buriram เมีย คุณธิติบดี อัครเมธากุล ไม่ผ่าน
Landa vom P.S.Buriram เมีย คุณกิติ ปรินรัมย์ ปกติ
Enjoy vom R.C.Club เมีย คุณกษิดิศ สวนสาร ไม่ผ่าน
Jago vom R.C.Club ผู้ น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยกุล เกือบปกติ
Jastin vom R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคณ ปกติ
Jommy vom R.C.Club เมีย คุณณรงค์ นรินยา ปกติ
Jutty vom R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคณ ปกติ
Mona vom R.C.Club เมีย คุณแสนสุข แสนสีสม ปกติ
Yello vom R.C.Club ผู้ น.ต.กิรทัต นีระเสน ยังคงให้ผ่าน
Big vom Rocket Kennel ผู้ คุณราเมศ มาสุข ปกติ
Cooper vom Rocket Kennel ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Cabaza vom Rocket Kennel เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Bena vom S.K.Farm เมีย คุณพงษ์เทพ บึงราษฎร์ ไม่ผ่าน
Bonny vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล ปกติ
Zyra vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล เกือบปกติ
Anke vom Ta Farm เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ยังคงให้ผ่าน
Aura vom T.C.Nondindang เมีย คุณแสนสุข แสนสีสม เกือบปกติ
Hugo vom Thanaphon ผู้ คุณธนภณ ธนะสีรังกูร ปกติ
Horga vom Thanaphon เมีย คุณธนภณ ธนะสีรังกูร เกือบปกติ
Emma vom Thanawut เมีย คุณแสนสุข แสนสีสม เกือบปกติ
Enja vom Thanawut เมีย คุณนิรันด์ ติณรัตน์ ปกติ
I-kon vom T.P.Chaiyaphum ผู้ คุณพายุ ดามาพงษ์ เกือบปกติ
Iron vom T.P.Chaiyaphum เมีย คุณสัญชัย โอภาสวัชรานนท์ ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Eric vom Branch Mark ผู้ คุณนครินทร์ หอมหวล เกือบปกติ
Francises vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Gomez vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Garden vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Hippy vom Branch Mark ผู้ คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Benta vom Emkendorfer Park เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Gerdy Fabare Bohemia เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Alis vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ยังคงให้ผ่าน
Wichy vom Karsemlit เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน ยังคงให้ผ่าน
Xander vom Karsemlit ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ยังคงให้ผ่าน
Xavier vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Yoothng vom Karsemlit ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Dana vom Kittinapa Kennel เมีย คุณกิตติกร ศรีนัครินทร์ ปกติ
Debby vom Kittinapa Kennel เมีย ส.ต.ต.สิทธิเกียรติ พรมแสง ปกติ
Jonnie vom Lentulo ผู้ คุณสกล วรรณพงษ์ เกือบปกติ
Balu vom Liesbachtal ผู้ คุณสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ เกือบปกติ
Kelly vom Nakarin Farm เมีย คุณสุขุม รักษ์ศรีทอง ปกติ
Dena vom Nan & Nice เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Get von der Pakchong ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Jaco von der Pakchong ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Zara von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Gucei vom R.C.Club ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Tammy vom R.C.Club เมีย คุณสกล วรรณพงษ์ ปกติ
Wesa vom R.C.Club เมีย คุณวิวัฒน์ เกษมพัฒนาการ ปกติ
Bebona vom Rocket Kennel เมีย คุณคุณานนท์ ศิริบุตร ปกติ
Laila vom Schmiedefeuer เมีย คุณบรรจง เครฃตาน เกือบปกติ
Best vom Tanakit Farm เมีย คุณชคปาน กุนาง ปกติ
Bonus vom Tanakit Farm เมีย คุณชคปาน กุนาง ยังคงให้ผ่าน
Chise vom Tanakit Farm เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน ปกติ
Goodle vom T.P.Chaiyaphum เมีย คุณพายุ ดามาพงษ์ เกือบปกติ
A.J. vom Triton Farm เมีย คุณอิทธิพร สุขเกษม ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Cita vom Bantum House เมีย คุณอภิสิทธิ์ นิตยชิตร ยังคงให้ผ่าน
Maddock-s Blot ผู้ คุณคพาพงศ์ ณัฎิโชติ เกือบปกติ
Cimberry vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Victor vom Branch Mark ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Gabiy Fabare Bohemia เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Gundy Fabare Bohemia เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Darlene vom Kittinapa Kennel เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน ปกติ
Roddick vom Kusuman Farm ผู้ คุณพงษ์พันธุ์ วรรธนศิริโชติ ปกติ
Gift vom Nakarin Farm เมีย คุณนครินทร์ หอมหวล ปกติ
Hunka vom Nan & Nice เมีย คุณนรินทร์ รวมวงศ์ ปกติ
Candy von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
I-da von der Pakchong เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน ปกติ
Jack von der Pakchong ผู้ น.ต.กิรทัต นีระเสน เกือบปกติ
Amme vom Phakin เมีย จ.ส.อ.อเนก เปียจำปา ปกติ
Qlano vom P.P.Leungnoktha ผู้ คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง ปกติ
Ray vom P.P.Leungnoktha ผู้ คุณธนันชัย นิลกลาง เกือบปกติ
Dahing vom R.C.Club เมีย คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์ ปกติ
Wiki vom R.C.Club เมีย พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ เกือบปกติ
Arriba vom Rocket Kennel เมีย คุณคมกฤช เหลืองลออ ปกติ
K-thy vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Banda vom S.K.Farm เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน ปกติ
Xaro vom S.K.Farm ผู้ คุณพงศ์เทพ บึงราษฎร์ เกือบปกติ
Eaglet vom Standard Farm ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Guide vom Best Chengrai เมีย คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์ เกือบปกติ
Actor vom Branch Mark ผู้ คุณศิรัณ บุญสังข์ ปกติ
Aicha vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Aicke vom Branch Mark เมีย คุณสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย ยังคงให้ผ่าน
Bright vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Bam vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Sabina vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Sable vom Branch Mark เมีย คุณเชาวลิต ลีอารีย์กุล เกือบปกติ
Unseen vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
X-men vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ximona vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Ximora vom Branch Mark เมีย คุณสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย ปกติ
Xenza vom Branch Mark เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Yamyam vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Zabbii vom Branch Mark เมีย นายบรรลัง สินประกอบ เกือบปกติ
Boka vom Bundit Buriram เมีย คุณบัณฑิต สลุปพล ปกติ
Anka vom Champ Kennel เมีย คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ ปกติ
Thalia von Gebrüder Grimm เมีย คุณภาณุ อินยะโพธิ์ ปกติ
Yaris vom Karsemlit เมีย คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด ปกติ
Jakob vom K.B.Farm ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
A-Faro vom KMI Team ผู้ คุณคมน์ธรณ์ มีพร้อม ปกติ
Dascha z Krainy Tura เมีย คุณมโนราช ทวีศรี เกือบปกติ
Aliz vom Noah Kennel เมีย คุณศิฆายุ เทพวงศ์ เกือบปกติ
Canna von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Dingo von der Pakchong ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Eirk von der Pakchong ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Enka von der Pakchong เมีย คุณวีรพล กิตติพิบูลย์ ปกติ
Enma von der Pakchong เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Gass von der Pakchong เมีย น.ส.เชอร์รี่ สองสี ปกติ
B-Rachell vom P.N.Kennel เมีย น.ส.สุดารัตน์ ชาวะหา ยังคงให้ผ่าน
Fancy vom P.Phitsanulok เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Holly vom P.P.M.Hatyai เมีย คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Lex von der Plassenburg ผู้ คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล เกือบปกติ
Qon't vom P.P.Leungnoktha เมีย คุณอัมพร โอนอ่อน ปกติ
Elda vom P.S.Buriram เมีย คุณอนุศาสน์ ทรัพย์ขำ เกือบปกติ
Bovy vom R.C.Club เมีย คุณวีรพล กิตติพิบูลย์ เกือบปกติ
Dim vom R.C.Club เมีย คุณวีรพล กิตติพิบูลย์ ปกติ
Vaza vom R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคณ ปกติ
Zim vom S.K.Farm เมีย ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี เกือบปกติ
Dokrak vom Vogelsberg Farm เมีย คุณคมน์ธรณ์ มีพร้อม ปกติ
Nina vom Wiset Farm เมีย คุณบัณฑิต สลุปพล เกือบปกติ
Cita vom W.T.Banpong เมีย น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยกุล เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Basto vom Bantum House ผู้ คุณวิจิตร แสนเจ๊ก เกือบปกติ
Basta vom Bantum House เมีย คุณวิจิตร แสนเจ๊ก เกือบปกติ
Dux vom Best Chengrai เมีย คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์ ปกติ
Bovie vom Branch Mark เมีย คุณอดิเรก เอกสินิทธ์กุล ปกติ
Organie vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Razor vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
S-Kenn vom Branch Mark ผู้ คุณพศิน บาร์เคลย์ ปกติ
Sany vom Branch Mark เมีย คุณนครินทร์ หอมหวล เกือบปกติ
Version vom Branch Mark เมีย คุณสุริยพล ฮินท่าไม้ ปกติ
Weinona vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Chili vom Emkendorfer Park เมีย คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ปกติ
Pacco EMSI Haus ผู้ คุณวิจิตร แสนเจ๊ก ปกติ
Sonar EMSI Haus ผู้ คุณจิรวัฒน์ วิเศษ เกือบปกติ
Zoko EMSI Haus ผู้ คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Teya vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Arto vom Nan & Nice ผู้ คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ ปกติ
Harko vom Nan & Nice ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Jero vom Nan & Nice ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Queuty vom Nan & Nice เมีย คุณศิฆายุ เทพวงศ์ ยังคงให้ผ่าน
Quanto von der Pakchong ผู้ คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Wanda von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Yam vom Piyamit Farm เมีย คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Indy vom P.P.M.Hatyai เมีย พลตรีภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์ ปกติ
Zoda vom R.C.Club เมีย คุณธนภณ ธนะสีรังกูร เกือบปกติ
Babca vom Rocket Kennel เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา ปกติ
Jack vom Sutinee ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Figo vom Thanaphon ผู้ คุณธนภณ ธนะสีรังกูร เกือบปกติ
Fabio vom Thanaphon เมีย คุณธนภณ ธนะสีรังกูร ปกติ
Faya vom Thanaphon เมีย คุณธนภณ ธนะสีรังกูร เกือบปกติ
Conja vom Thanasap Garden เมีย คุณธนากร เวชสิทธิ์ เกือบปกติ
Delzy vom Vogelsberg Farm เมีย คุณธาริน เข็มกลัด เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Alice vom Bantum House เมีย คุณวิจิตร แสนเจ๊ก ปกติ
Doom vom Branch Mark เมีย คุณอุทัย อำลอย ยังคงให้ผ่าน
Great vom Branch Mark เมีย คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย เกือบปกติ
P-First vom Branch Mark ผู้ คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Babka vom Emkendorfer Park เมีย คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ยังคงให้ผ่าน
Andy vom K.D.Farm เมีย คุณธนันชัย นิลกลาง เกือบปกติ
Yambo vom Kingphai Haus ผู้ คุณธนกร ติณณ์วรเดช ปกติ
Unya vom K.Samuteprakarn เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Ole vom Louis Kennel ผู้ คุณกษิดิศ สวนสาร เกือบปกติ
Connie vom Muangling เมีย น.ต.กิรทัต นีระเสน เกือบปกติ
Bobby vom Nan & Nice ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Gold vom Nan & Nice ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Watta von der Pakchong ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Alert vom Phichul GSD เมีย คุณเจษฎา คลังเพชร ปกติ
Money vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณศุภฤกษ์ กุลชัยรัตนา ยังคงให้ผ่าน
Duncan vom P.P.M.Hatyai ผู้ คุณไวพจน์ แพงมา ปกติ
Like vom P.P.M.Hatyai ผู้ จ.ส.อ.ณัฐวุฒิ อายุเจริญดี เกือบปกติ
Donja vom P.P.Surin Club เมีย คุณจิรวัฒน์ วิเศษ ปกติ
Dalen vom P.S.Buriram เมีย คุณชิราวุธ นิตย์ลาภ ปกติ
Cara vom Pu Nakhonprathom เมีย คุณราเมศ มาสุข ยังคงให้ผ่าน
Dista vom Pu Nakhonprathom เมีย คุณราเมศ มาสุข เกือบปกติ
Finna vom Pu Nakhonprathom ผู้ คุณราเมศ มาสุข เกือบปกติ
Angel vom Rocket Kennel เมีย คุณวุฒิ สุธารักษ์ ปกติ
Uri von der Salzteichaue ผู้ คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Iliano vom Sankampang ผู้ คุณพรธวัช เพ่งศรี ยังคงให้ผ่าน
Hydy vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Sara vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล ปกติ
Wasa vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล เกือบปกติ
Westa vom S.K.Farm เมีย คุณสาโรจน์ ปกาเวสา เกือบปกติ
Labell vom Sutinee เมีย คุณวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์ เกือบปกติ
Estee vom Thamai GSD เมีย คุณสิขรินทร์ ศิริรักษ์ ปกติ
Ego vom Thanaphon เมีย คุณอาทิตย์ พฤฒามาตร ปกติ
Donna vom T.P.Chaiphan เมีย คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Cora vom R.C.Club เมีย คุณอครณเดช สารฤทธิ์ ปกติ
Qrine vom R.C.Club เมีย คุณธนา ธนะทิพานนท์ ยังคงให้ผ่าน
Quala vom R.C.Club เมีย คุณอาทิตย์ พฤฒามาตร ปกติ
Xaby vom R.C.Club ผู้ คุณอุทัย อำลอย ปกติ
X-Cob vom R.C.Club ผู้ คุณธนภณ ธนะสีรังกูร ยังคงให้ผ่าน
Xita vom R.C.Club เมีย คุณจิรวัฒน์ วิเศษ ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Aida vom Bark Land เมีย คุณศุภลักษณ์ เพ็ชรตะกั่ว ปกติ
Amie vom Bark Land เมีย คุณประกอบ อุดมโชติ ปกติ
Chalie vom Best Chengrai เมีย คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์ เกือบปกติ
Asia vom Branch Mark เมีย คุณวรรณ เตือนจิตต์ เกือบปกติ
Bebei vom Branch Mark เมีย พ.ต.ต.ปรมัตถ์ แสงปรี ปกติ
Bionie vom Branch Mark เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Dream vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Dubie vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Diva vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Eida vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Enda vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Freeze vom Branch Mark ผู้ คุณวรรณ เตือนจิตต์ ปกติ
Fashion vom Branch Mark เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Glucose vom Branch Mark เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Guitar vom Branch Mark เมีย พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ เกือบปกติ
Gyro vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Hiclass vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Kascha vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Left vom Branch Mark เมีย คุณสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย ยังคงให้ผ่าน
Loff vom Branch Mark เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Norway vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Nicole vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Rudolf vom Branch Mark ผู้ คุณธนากร เวชสิทธิ์ ปกติ
Viva vom Branch Mark เมีย คุณษกาณ เดชชาติวนิช เกือบปกติ
Xomo vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xyrus vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Arther vom Chuenchom ผู้ คุณคมน์ธรณ์ มีพร้อม ปกติ
Auta vom D.Dog Farm เมีย คุณพงษ์เทพ บึงราษฎร์ เกือบปกติ
Fando vom K.18 ผู้ คุณคมกฤช อัยศิริ ปกติ
First vom K.18 เมีย คุณคมกฤช อัยศิริ ปกติ
Maggy vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Michell vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Mint vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Lady vom Kusuman Farm เมีย คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล ปกติ
Natacha vom Kusuman Farm เมีย คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล ปกติ
Queen vom Kusuman Farm เมีย คุณธนภณ ธนะสีรังกูร ปกติ
Iko vom Louis Kennel ผู้ คุณจิรวัฒน์ วิเศษ ปกติ
Mascha vom Louis Kennel เมีย คุณประกอบ อุดมโชติ ยังคงให้ผ่าน
Pissa vom Maryland Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Zoe van de Mauritshoek ผู้ คุณนเรศ รัศมีจันทร์ ปกติ
Besta vom Muang Ling เมีย คุณศิริกาญจน์ รุจิโพธิวงศ์ ปกติ
Gig vom Nakarin Farm เมีย คุณนครินทร์ หอมหวล ปกติ
Gold vom Nakarin Farm เมีย คุณนครินทร์ หอมหวล ปกติ
Quency vom Nan & Nice เมีย คุณศิฆายุ เทพวงศ์ ปกติ
I-Pod von der Pakchong ผู้ คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์ เกือบปกติ
Lara von der Pakchong เมีย น.อ.สราวุธ เพ็งปรีชา ยังคงให้ผ่าน
Laika von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Quando von der Pakchong ผู้ คุณวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์ ปกติ
Quanta von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Rate von der Pakchong เมีย คุณวรวุฒิ มณีกุล ปกติ
Vanta von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Angie vom Phayakkaphum Pisai เมีย คุณเดชชัย วงษ์วานิช เกือบปกติ
Colt vom P.P.M.Hatyai ผู้ คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ เกือบปกติ
Conne vom P.P.M.Hatyai เมีย คุณคมน์ธรณ์ มีพร้อม ปกติ
Oil vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณวรกมล วัฒนเรืองโกวิท เกือบปกติ
Olan vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา ปกติ
Olive vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ ปกติ
Edee vom P.P.Surin Club เมีย คุณธัญญา ประสิทธิ์
Anny vom P.S.Buriram เมีย คุณจิรวัฒน์ วิเศษ ปกติ
Boling vom Pu Nakhonprathom เมีย คุณราเมศ มาสุข เกือบปกติ
Canto vom Pu Nakhonprathom ผู้ คุณราเมศ มาสุข ปกติ
Eden vom R.C.Club เมีย คุณประกอบ อุดมโชติ ยังคงให้ผ่าน
Tiecy vom R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคณ ปกติ
Qeen vom R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคณ ปกติ
Ida vom S.Chareon Farm เมีย คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ ปกติ
Emma vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ยังคงให้ผ่าน
Claudia Splitberg เมีย คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์ เกือบปกติ
Kia Splitberg เมีย คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์ ปกติ
Cara vom Standard Group เมีย คุณวรกมล วัฒนเรืองโกวิท ยังคงให้ผ่าน
Emma vom Sutinee เมีย คุณสุธินี รัตนศรี ยังคงให้ผ่าน
Emy vom Sutinee เมีย คุณสุธินี รัตนศรี เกือบปกติ
Dior vom Thamai GSD เมีย คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง เกือบปกติ
Chakira vom Thanasap Garden เมีย คุณธนากร เวชสิทธิ์ ปกติ
Fanta vom T.P.Chaiyaphum เมีย คุณพายุ ดามาพงษ์ ปกติ
Arminius von der Wiehenallee ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Jena vom Wiset Farm เมีย คุณประสิทธิ์ ลีโย เกือบปกติ
Lala vom Wiset Farm เมีย คุณณัญกิตติ์ มาสนา ปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Amy vom A.P.T.Chombung เมีย คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง เกือบปกติ
Eddy vom Bauernhof ผู้ คุณสมพงษ์ ทวีโล ปกติ
Jinny vom Branch Mark เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Jola vom Branch Mark เมีย ส.ต.ต.สิทธิเกียรติ พรมแสง ปกติ
Whisky vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Window vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Wizard vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Wifi vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xius vom Branch Mark ผู้ น.อ.คณิต รักษ์แก้ว ยังคงให้ผ่าน
Nazza vom Maryland Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Ossy vom Maryland Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น ยังคงให้ผ่าน
Pekky vom Maryland Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Pokky vom Maryland Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น ปกติ
Nanda vom Nan & Nice เมีย ส.ต.ต.สิทธิเกียรติ พรมแสง เกือบปกติ
Muvy vom North East Dog ผู้ คุณธนันชัย นิลกลาง เกือบปกติ
Macha von der Pakchong เมีย คุณธนภณ ธนะสีรังกูร เกือบปกติ
Anny vom Pink Diamond เมีย คุณสมพงษ์ ทวีโล ปกติ
Caros vom P.K.Kennel ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Naro vom R.C.Club ผู้ คุณพัชวิชญ์ ปิ่นเกตุ ยังคงให้ผ่าน
Bigci vom S.M.Farm ผู้ คุณประสิทธิ์ สำโรง ปกติ
Besta vom Thanawut เมีย คุณจิรวัฒน์ วิเศษ ปกติ
Amy vom Thongthai Tour Farm เมีย ส.ต.ต.สิทธิเกียรติ พรมแสง ปกติ
Asta vom Thongthai Tour Farm เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Aldo aus dem Aurum Zwinger ผู้ คุณประชา กุศลานุคณ เกือบปกติ
Alex vom Barkland ผู้ คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Anna vom Barkland เมีย คุณวิจิตร แสนเจ๊ก เกือบปกติ
Atar vom Barkland เมีย คุณอิทธิพร สุขเกษม ปกติ
Aura vom Barkland เมีย คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ ปกติ
Aungpao vom Barkland เมีย คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Rainy vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Rasti vom Branch Mark เมีย คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ปกติ
Ready vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Record vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Sagar vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Scarlett vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Ully vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Unity vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Utopia vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Lean vom Elbe-Saale-Winkel เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Uno vom Emkendorfer Park ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Uska von der Emkendorfer Park เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Donmoon Barondess Ben Her
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
ผู้ คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Donmoon Barondess Boeing
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
ผู้ คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Donmoon Barondess Bomb Heart
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
ผู้ คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Donmoon Barondess Brave Heart
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
ผู้ คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Kara vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Katy vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ยังคงให้ผ่าน
Xandra vom King Phai Farm เมีย คุณธนกร ติณณ์วรเดช ยังคงให้ผ่าน
Xanja vom King Phai Farm เมีย คุณธนกร ติณณ์วรเดช ปกติ
Xarin vom King Phai Farm เมีย คุณธนกร ติณณ์วรเดช ปกติ
Xenta vom King Phai Farm เมีย คุณธนกร ติณณ์วรเดช ปกติ
Paula vom Kusuman Farm เมีย คุณอิทธิพร สุขเกษม เกือบปกติ
Unga vom K.Samuteprakarn เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Lena vom K.S.Pattaya เมีย คุณอดิเรก เอกสินิทธ์กุล ปกติ
Bonny vom Mangkorn Farm เมีย คุณสุนทร ชูชัย ปกติ
Dack vom Nakarin Farm ผู้ คุณนครินทร์ หอมหวล เกือบปกติ
Tora vom Nan & Nice เมีย คุณจิรวัฒน์ วิเศษ เกือบปกติ
Windy vom Nan & Nice เมีย คุณอุทัย แถวขุนทด ยังคงให้ผ่าน
Kiwi von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Lara von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Nick von der Pakchong ผู้ พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ ปกติ
Panda vom Piyamit Farm ผู้ คุณวิชานนท์ หนูหล้า ยังคงให้ผ่าน
Quanta von der Pakchong เมีย คุณสมบัติ ศรีมงคลภากุล ปกติ
Bella vom P.P.M.Hatyai เมีย คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์ ปกติ
Dominic vom P.P.M.Hatyai เมีย คุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ ปกติ
Eko vom P.P.Surin Club เมีย คุณธีรภัทร อักษรณรงค์ เกือบปกติ
Ama vom Pu Nakhonprathom เมีย คุณราเมศ มาสุข ปกติ
Anaka vom Pu Nakhonprathom เมีย คุณราเมศ มาสุข ปกติ
Amani vom R.C.Club ผู้ คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ปกติ
Coffi vom R.C.Club เมีย คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ปกติ
Dimo vom R.C.Club ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Lana vom R.C.Club เมีย พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ ปกติ
Perla vom R.C.Club เมีย คุณศิรัณ บุญสังข์ ยังคงให้ผ่าน
Quando vom R.C.Club ผู้ คุณประชา กุศลานุคณ ปกติ
Runna vom R.C.Club เมีย คุณธีรภัทร อักษรณรงค์ เกือบปกติ
Jora vom S.Chareone เมีย คุณพงษ์พันธุ์ วรรธนศิริโชติ ปกติ
Euro vom Shappanya ผู้ น.สพ.สายันต์ คงพชร ยังคงให้ผ่าน
Fancy vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Furry vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Gusto vom Shappanya ผู้ น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Gabby vom Shappanya เมีย คุณวัลลภ บุญเฉย ปกติ
Vanda vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล ปกติ
Unox vom S.K.Farm ผู้ คุณราเมศ มาสุข ยังคงให้ผ่าน
Una vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล ปกติ
Jejo vom S.T.90 เมีย คุณสาธิต สุทธิบงกช ยังคงให้ผ่าน
Carter vom Thamai GSD ผู้ คุณอัมพร โอนอ่อน เกือบปกติ
Catier vom Thamai GSD เมีย คุณสรกร ทองหล่อ ปกติ
Benka vom Thanawut เมีย คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ เกือบปกติ
Anna vom Thongthai Tour Farm เมีย นายราเมศ มาสุข ปกติ
Dac von der Werther-Mühle เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Daisy von der Werther-Mühle เมีย คุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ ปกติ
Helen vom Wisit Farm เมีย คุณอริญชญา แมคเดอร์มอท ปกติ
Audi vom W.T.Banpong เมีย น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยกุล ปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Cora vom Bauernhof เมีย พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ เกือบปกติ
Lobo vom Branch Mark ผู้ คุณนรพล อังคสุวรรณ เกือบปกติ
Oprah vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Packie vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Trude vom Emkendorfer Park เมีย นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย ปกติ
Laica vom Hunter Dog ผู้ คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ เกือบปกติ
Nature vom Hunter Dog ผู้ คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ ปกติ
Fifa vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Judy vom Karsemlit เมีย คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์ ปกติ
Hula vom K.B.Farm เมีย คุณอดิเรก พรหมจันทึก ปกติ
Venus vom Kusuman Farm เมีย คุณนครินทร์ หอมหวล ปกติ
Kora vom Louis Kennel เมีย คุณเกียรติชัย วาณิช ปกติ
Anke vom Mangkorn Kennel เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Kissy vom Maryland Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Dux vom Nakarin Farm ผู้ คุณนครินทร์ หอมหวล ปกติ
Conny vom Nan & Nice เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Brazo vom Natchanon Farm เมีย คุณวุฒิ สุธารักษ์ ปกติ
Hemy von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Jacob von der Pakchong ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Jenny vom R.C.Club เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Oka vom R.C.Club เมีย คุณธนากร เวชสิทธิ์ เกือบปกติ
Pucky vom S.K.Farm เมีย คุณยงยุทธ ปริญญาวัฒน์ เกือบปกติ
Amsel vom Thanawut เมีย คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ ยังคงให้ผ่าน
Adam vom T.P.German Shepherd ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Coner vom Bauernhof ผู้ คุณน้ำมนต์ บรรพต ปกติ
Dara vom Branch Mark เมีย คุณคัทลียา ชโลธร ปกติ
Lucy vom Branch Mark เมีย คุณอดิเรก เอกสิทธิกุล ปกติ
Callt's Brandy
( พันธุ์โดเบอร์แมน )
เมีย คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Callt's Clio
( พันธุ์โดเบอร์แมน )
เมีย คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Danla vom Chuenchom Farm เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา ปกติ
Donmoon Baron Ali BeBa
( พันธุ์โดเบอร์แมน )
ผู้ คุณชนัต ดาวเจริญ เกือบปกติ
Donmoon Eko
( พันธุ์โดเบอร์แมน )
ผู้ คุณชนัต ดาวเจริญ เกือบปกติ
Egual vom K.18 เมีย คุณชนาภา แก้วดา ปกติ
Jana vom K.B.Farm เมีย คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด ไม่ผ่าน
Joja vom K.B.Farm เมีย คุณอิทธิพร สุขเกษม เกือบปกติ
Kritty vom Maryland Songkhla เมีย คุณเทอดเกียรติ สุวัฒนกุล ปกติ
Batty vom Nakarin Farm ผู้ คุณนครินทร์ หอมหวล เกือบปกติ
Nesus vom North East Dog ผู้ คุณไวพจน์ แพงมา เกือบปกติ
Yipso vom P.A.Farm เมีย คุณคัทลียา ชโลธร ปกติ
Gana von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Hill von der Pakchong ผู้ คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Kanto von der Pakchong ผู้ คุณวราวุฒิ มณีกุล ปกติ
Golf von der Pakkhlong ผู้ คุณสิงห์ ว่องสกุล เกือบปกติ
Dimka vom P.Plitsanelke เมีย คุณเจษฎา คลังเพชร เกือบปกติ
Loda vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณไวพจน์ แพงมา ยังคงให้ผ่าน
Meiky vom P.P.Luengnoktha เมีย นายสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ ปกติ
Moja vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณนิมิตร ลี้ธนะรุ่ง ปกติ
Fancy vom R.C.Club เมีย คุณคัทลียา ชโลธร เกือบปกติ
Jun vom R.C.Club เมีย คุณพายุ ดามาพงษ์ ปกติ
Uri vom R.C.Club เมีย พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ เกือบปกติ
Enka vom Riverkwai Kennel เมีย คุณอัมพร โอนอ่อน ไม่ผ่าน
Adam vom Superdog ผู้ คุณภาณุ อินยะโพธิ์ ปกติ
Burry vom Thamai GSD เมีย คุณสิขรินทร์ ศิริรักษ์ ปกติ
Bella vom Thanasap Garden เมีย คุณธนากร เวชสิทธิ์ เกือบปกติ
Dixi vom T.P.Chaiyaphum เมีย คุณรักษ์เขตต์ โทนแก้ว ปกติ
Jakimo vom Zellwaldrand เมีย พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Ampm vom Adisorn Farm เมีย นายไวพจน์ แพงมา ปกติ
Fluke vom Anurat F.C. เมีย คุณอนุรัฐ อัจฉริยะวานิช ปกติ
Conan vom Bauernhof ผู้ คุณณัฐพล ประจันพล ปกติ
Bonus vom Branch Mark เมีย คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ ปกติ
Girl vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ไม่ผ่าน
Gera vom Branch Mark เมีย คุณธนาพล พลูขวัญ ไม่ผ่าน
Hanny vom Branch Mark เมีย นายสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ ปกติ
Honey vom Branch Mark เมีย นายสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ ปกติ
Infa vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Infro vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Inja vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Kara vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Lucky vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Carat vom B.P.Banpru เมีย คุณธนันชัย นิลกลาง ไม่ผ่าน
Boss vom Chareondewan ผู้ คุณราเมศ มาสุข ยังคงให้ผ่าน
Gipsy vom Chareondewan เมีย คุณราเมศ มาสุข เกือบปกติ
Donmoon Baroness Aberni
( พันธุ์โดเบอร์แมน)
เมีย คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Donmoon Baron Arbutus
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
เมีย คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Donmoon Barondess Aubrey
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
เมีย คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Donmoon Barondess Angelina
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
เมีย คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Donmoon Barondess Alberta
(พันธุ์โดเบอร์แมน)
เมีย คุณชนัต ดาวเจริญ ปกติ
Aris vom Fanta เมีย คุณศราวุธ คำแสง เกือบปกติ
K-Wanta vom Feetback เมีย คุณศิริวัฒน์ เรืองรัตนากร ปกติ
Hugo vom Kusuman Farm เมีย คุณมโนราช ทวีศรี ปกติ
Naiki vom Kusuman Farm เมีย คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Ama vom Mangkon Kennel เมีย คุณวาสนา แคทท์ ปกติ
Anka vom Mangkon Kennel เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Irko vom Maryland Songkhla ผู้ คุณสุทธิพันธ์ สิทธิรักษ์ ปกติ
Wacko von de Mauritshoek ผู้ คุณนเรศ รัศมีจันทร์ ปกติ
Whisky van de Mauritshoek เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ยังคงให้ผ่าน
Ammy vom Nakarin เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น ปกติ
Benta vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Daky vom Nan & Nice เมีย คุณโยธิน แก้วสน ปกติ
Dira vom Nan & Nice เมีย คุณวีระวัฒน์ รุ่งสันเที้ยะ ปกติ
Findig vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Happy vom Nan & Nice เมีย คุณวีระวัฒน์ รุ่งสันเที้ยะ ปกติ
Oneopen vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Ongus vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Oxten vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Ronja vom Nan & Nice เมีย คุณพงศ์เทพ บึงราษฎร์ เกือบปกติ
Voly vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Wandy vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Xanda vom Nan & Nice เมีย คุณณัฐพล มีแสงเพชร ยังคงให้ผ่าน
Yambo vom Nan & Nice ผู้ คุณณัฐพล มีแสงเพชร เกือบปกติ
Cora vom Natchanon Farm เมีย คุณนิคม ยาวะโนภาส เกือบปกติ
Enchi von der Pakchong เมีย คุณเริงศักดิ์ อโณทัยไพบูลย์ ปกติ
Falco von der Pakchong ผู้ คุณสมพร สุกใส ปกติ
Fetz von der Pakchong ผู้ คุณสมพร สุกใส ปกติ
Fnya von der Pakchong เมีย คุณไมตรี ศิริบุญ ปกติ
Assy vom P.P.M.Hatyai เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น ไม่ผ่าน
Anna vom P.S.Buriram เมีย คุณเริงศักดิ์ อโณทัยไพบูลย์ เกือบปกติ
U-Nee vom R.C.Club เมีย คุณวินัชชา ไอนซ์มัน เกือบปกติ
Alexandria vom Tanbooch เมีย คุณนงลักษณ์ ทองนุ้ย ปกติ
Amy vom Thanasap Garden เมีย คุณนครินทร์ หอมหวล เกือบปกติ
Angle vom Tipetch เมีย ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี ไม่ผ่าน
Dina vom T.P.Chaiyaphum เมีย คุณธนภณ ธนะสีรังกูร ปกติ
Fixco vom Wiset Farm ผู้ ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Andy vom A.N. เมีย นายทวิวัฒน์ ศักดิ์ศรี ปกติ
Cora vom A.N. เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ยังคงให้ผ่าน
Anny vom Aadtarapon เมีย คุณสายชล ขันทัง ปกติ
Asta vom Aadtarapon เมีย นายทองใส สมเทพ ยังคงให้ผ่าน
Bora vom Aadtarapon เมีย คุณสายชล ขันทัง ยังคงให้ผ่าน
Candy vom Aadtarporn เมีย คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีรัตน์ เกือบปกติ
Celina vom Aadtarapon เมีย คุณสายชล ขันทัง เกือบปกติ
Cora vom Aadtarapon เมีย คุณสายชล ขันทัง ปกติ
Dally vom Aadtarapon เมีย คุณสายชล ขันทัง ปกติ
Driaem vom Aadtaraphon เมีย คุณสายชล ขันทัง ปกติ
Anka vom Alfa Club เมีย นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Hanna vom Auge des Tigers เมีย นายวิชาญ กฤษฎาธาร ปกติ
Hanny vom Auge des Tigers เมีย นายวิชาญ กฤษฎาธาร ปกติ
Cara vom Bauenhof เมีย คุณนเรศ รัศมีจันทร์ ปกติ
Boga vom Big Earth เมีย นายมุก พานิชชีวกุล ปกติ
Angie vom Branch Mark เมีย นายวิวัฒน์ ว่องไวรัตนา ปกติ
Baxy vom Branch mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Colt vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Charotte vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Fait vom Branch Mark ผู้ น.พ.ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคาราวะคุณ ปกติ
Falk vom Branch Mark ผู้ นายวินชัย จิตประภาจิณ ปกติ
Fiat vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Faneis vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Genta vom Branch Mark เมีย นายบรรลัง สินประกอบ ปกติ
Gerte vom Branch Mark เมีย นายบัญญฑิต สรัสยะนันทน์ เกือบปกติ
I-Phone vom Branch Mark เมีย คุณเรเน่ เดคเคอร์ ปกติ
Jaguar vom Branch Mark ผู้ นายทศพล พริ้งประยงค์ ปกติ
Jordan vom Branch Mark ผู้ คุณธนภณ ธนะสีรังกูร เกือบปกติ
Janett vom Branch Mark เมีย นายสุนทร พลลม เกือบปกติ
Kira vom Branch Mark เมีย ท.พ.ชวาล สมศิริ ยังคงให้ผ่าน
Leon vom Branch Mark ผู้ นายทศพล พริ้งประยงค์ ยังคงให้ผ่าน
Lyra vom Branch Mark เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Natan vom Branch Mark ผู้ น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ เกือบปกติ
Negus vom Branch Mark ผู้ นายคมสัน อรุณไกร ปกติ
Panda vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Pong vom Branch Mark เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ เกือบปกติ
Stone vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Tattoo vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ussi vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Vanos vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Vito vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Vodoo vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Wegas vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Winner vom Branch Mark ผู้ คุณสุลาภ บัวชื่น ปกติ
Weay vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xanta vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xandra vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xenta vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Xindy vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Xintia vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Xissi vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Zamp vom Branch Mark ผู้ นายทศพล พริ้งประยงค์ ปกติ
Zari vom Branch Mark เมีย ปกติ
Zaskia vom Branch Mark เมีย คุณวีระวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ เกือบปกติ
Lana vom Hdmyar เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Lotus vom Hdmyar เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Rilli von der Stadt Mosbach เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xomo de Intercanina ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xomi de Intercanina เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Xomora de Intercanina เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xenon vom R.C.Club ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xenta vom R.C.Club ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Xamba vom R.C.Club เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Channe vom Zelwaldrand เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Chanel vom Zellealdrand เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Archer vom Hunter Dog ผู้ คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ เกือบปกติ
Ardito vom Hunter Dog ผู้ น.ส.ภัทรวีร์ เทียนชัยวงศ์อนันต์ ปกติ
Andy vom Hunter Dog เมีย คุณมานพ หนูอุดม เกือบปกติ
Oris vom Hunter Dog เมีย น.ส.ชนัญธิดา ลิขิตจันทร์วงศ์ เกือบปกติ
Chris vom Hunter Dog ผู้ นายพนอ เชื่อมั่น ปกติ
Cello vom Hunter Dog เมีย คุณสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ ปกติ
Charcoal vom Hunter Dog เมีย คุณรัชวิช อุตรา ปกติ
Desert vom Hunter Dog ผู้ คุณพิษณุ เวชยางกูล เกือบปกติ
Dolce vom Hunter Dog ผู้ คุณนครินทร์ หอมหวล เกือบปกติ
Diama vom Hunter Dog เมีย ดต.พิเชษฐ์ คณานันท์ เกือบปกติ
Dollar vom Hunter Dog เมีย คุณพิษณุ เวชยางกูล เกือบปกติ
Dolly vom Hunter Dog เมีย คุณอรุณศักดิ์ สะแกทอง ปกติ
Gildo vom Hunter Dog ผู้ คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ เกือบปกติ
Gundy vom Hunter Dog เมีย คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ เกือบปกติ
Iron vom Hunter dog ผู้ คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ เกือบปกติ
Inna vom Hunter Dog เมีย คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ ปกติ
Iris vom Hunter Dog เมีย คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ ปกติ
Jenny vom Hunter Dog เมีย นายพนอ เชื่อมั่น เกือบปกติ
Jessie-Jean vom Hunter Dog ผู้ พระอรุณศักดิ์ สะแกทอง ปกติ
Kistina vom Hunter Dog เมีย คุณเจตน์ ปราโมทย์ เกือบปกติ
Luno vom Hunter Dog ผู้ คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ เกือบปกติ
Lozy vom Hunter Dog เมีย น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ เกือบปกติ
Odid vom Hunter Dog เมีย คุณพัลลภ สุขแจ้ง เกือบปกติ
Pyra vom Hunter Dog เมีย นายสโรช พชรกูล ปกติ
Xello vom Hunter Dog ผู้ คุณสมชาย เลิศบรรเจิดวงศ์ เกือบปกติ
Yasgo vom Hunter Dog ผู้ น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ ปกติ
Yara vom Hunter Dog เมีย คุณบดินทร์ โพธิ์ทิพย์ ปกติ
Bojan von der Pakchong ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Carbs von der Pakchong ผู้ น.น.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Lina vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Uta vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Wansa vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Imax vom S.T.90 ผู้ คุณสาธิต สุทธิบงกช ปกติ
Amma vom P.S.Buriram เมีย คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ยังคงให้ผ่าน
Agie vom P.S.Buriram เมีย คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ยังคงให้ผ่าน
Rasti von der Stadt Mosbach เมีย คุณธนกร ติณณ์วรเดช เกือบปกติ
Kiwi vom K.S.Pattaya เมีย คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต ปกติ
Kelly vom P.P.M.Hatyai เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Enna vom Karsemlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Gina vom K.M.Farm เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Engie von der Pakchong เมีย คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์ ยังคงให้ผ่าน
Hana von der Tigerland เมีย คุณสมชาย เลิศบรรเจิดวงศ์ เกือบปกติ
Tata vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Uma vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Jum vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Facebook vom R.C.Club เมีย คุณพายุ ดามาพงษ์ เกือบปกติ
Boo vom Thanaphon เมีย คุณโยธิน แก้วสน เกือบปกติ
Hana vom R.C.Club เมีย คุณโยธิน แก้วสน ปกติ
Gaga vom R.C.Club ผู้ คุณโยธิน แก้วสน ปกติ
Gaf vom R.C.Club เมีย คุณโยธิน แก้วสน เกือบปกติ
Yelena vom Kusuman Farm เมีย คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล เกือบปกติ
Army vom Thanasap Garden ผู้ คุณธนากร เวชสิทธิ์ ปกติ
Fara vom P.P.M.Hatyai เมีย พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ เกือบปกติ
Crisy vom P.P.M.Hatyai เมีย พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ ปกติ
Honey vom Maryland Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Norka vom North East Dog เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล เกือบปกติ
Brown vom Khosri Farm เมีย คุณวิชานนท์ หนูหล้า ปกติ
First vom R.C.Club เมีย คุณพงษ์พันธุ์ วรรธนศิริโชติ ปกติ
Galaxy vom Phairuenrom เมีย ดร.พระวันชัยกัณหะกาญจน ปกติ
Pango vom P.A.Farm ผู้ คุณภาคภูมิ ภูเทพคำ ปกติ
Bale vom Thanaphom เมีย คุณโยธิน แก้วสน เกือบปกติ
Farina vom Sankampang เมีย คุณมนัส พงษ์พันธุ์ ปกติ
Colly vom Chuenchom เมีย คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล เกือบปกติ
Angle vom Kasamlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Enna vom Kasamlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Emily von der Pakchong เมีย คุณวิฤทธิ์ ตันติไชยกุล เกือบปกติ
Figo von der Pakchong ผู้ คุณวิฤทธิ์ ตันติไชยกุล เกือบปกติ
And vom Chaweewan เมีย ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี ยังคงให้ผ่าน
Zoey vom den zwei Stenin เมีย คุณสุนทร พลลม ปกติ
Bona vom P.Phitsanulok เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Latim vom North East Dog ผู้ คุณจิรวัฒน์ วิเศษ ปกติ
Laura vom Kusuman Farm เมีย คุณจิรวัฒน์ วิเศษ เกือบปกติ
Banyaa von der Pakchong เมีย คุณนเรศ รัศมีจันทร์ ปกติ
Berit von der Pakchong เมีย คุณนเรศ รัศมีจันทร์ ปกติ
Blue von der Pakchong เมีย คุณนเรศ รัศมีจันทร์ เกือบปกติ
Cooky vom Chuenchom เมีย คุณสุนทร พลลม ปกติ
Dana vom Standard Group เมีย คุณสุนทร พลลม ยังคงให้ผ่าน
Bogie vom Natchanon ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Nency vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล ปกติ
Horga vom Everest เมีย คุณธนภณ ธนะสีรังกูร เกือบปกติ
Hade vom Louise Kennel เมีย คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล ปกติ
Honda vom Louise Kennel เมีย คุณสายชล ขันทัง ปกติ
Elite vom Louis Kennel เมีย คุณเอกพล เต่าทอง เกือบปกติ
Lasvegas vom North East Dog ผู้ คุณวสุ อนันตธนาพร ปกติ
Adara vom Samothrace Vasu ผู้ คุณวสุ อนันตธนาพร เกือบปกติ
Libya vom North East Dog เมีย คุณวสุ อนันตธนาพร ปกติ
Biene vom Hunchen Farm เมีย คุณจิรวัฒน์ วิเศษ ปกติ
Charich vom Hunchen Farm เมีย คุณจิรวัฒน์ วิเศษ เกือบปกติ
Alfa vom Louis Kennel เมีย คุณเฉลียว รัตนเกษม เกือบปกติ
Owen vom Nan & Nice ผู้ คุณพงษ์ศักดิ์ พงษ์คำ เกือบปกติ
Alice vom Bavernhof เมีย คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีรัตน์ ปกติ
Asta von der Pakchong เมีย คุณสายชล ขันทัง เกือบปกติ
Gainsbar ผู้ คุณนิศารันต์ วิมลกุลรัตน ปกติ
Roda vom K.Samuteprakarn เมีย คุณปรีชา จาดศรี เกือบปกติ
Quenny vom Kusuman Farm เมีย คุณโกศล ภูงามเงิน ปกติ
Champion vom K.B.Farm ผู้ คุณชานนท์ เพชรสุ่น ปกติ
Crown vom C.J.Farm ผู้ คุณทวิวัฒน์ ศักดิ์ศรี ปกติ
Fara vom Sankampang เมีย น.ส.ศิริวรรณ วรรณศรี ปกติ
Dragon vom Louis Kennel ผู้ น.ส.ศิริวรรณ วรรณศรี เกือบปกติ
Demo vom Standard Group เมีย คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ยังคงให้ผ่าน
Charon von der Pakchong เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Trimo vom Nan & Nice ผู้ น.ส.ฐาปนีย์ อนุตะโชติกุล ปกติ
Erosy von der Pakkhlong เมีย คุณเทอดเกียรติ สุวัฒกุล ปกติ
Eramuz vom Maryland ผู้ คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Dora vom Chareondewan เมีย คุณวิลาศ ลี้สกุล ปกติ
Cara vom K.B.Farm เมีย คุณพิพัฒนื พัชรินทร์ ปกติ
Inja vom Paiboon เมีย พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร ยังคงให้ผ่าน
Tammy vom Kusuman Farm เมีย คุณสุรเดช บัวหลวง ปกติ
Esta vom Nan & Nice เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Duke vom Standard Group ผู้ คุณวิชัย คำบุศย์ เกือบปกติ
Champion vom Chuenchom ผู้ คุณประมาณ ป้องสนาม เกือบปกติ
Nero vom S.K.Farm ผู้ คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ ปกติ
Garfied vom Caris Farm ผู้ คุณจักราวุธ อินทร์ไชยวงศ์ ยังคงให้ผ่าน
Flix vom Sankampang เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Vena vom C.R.Farm เมีย คุณปิยะนุข เฉลิมวัฒน์ เกือบปกติ
Dimka vom 19 Haus เมีย คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ เกือบปกติ
Xara vom R.C.Club เมีย คุณธนกร ติณณ์วรเดช ปกติ
Dolla vom K.B.Farm เมีย คุณอดิเรก พรมจันทึก ปกติ
Joice vom Finkenschlag เมีย คุณประชา กุศลานุคณ ปกติ
Arlina vom Chuenchom Farm เมีย คุณสุเทพ (บรรเลง) ปกติ
Eammi vom K.B.Farm เมีย คุณอดิเรก พรมจันทึก เกือบปกติ
Dirly vom K.M.Farm เมีย คุณอดิเรก พรมจันทึก เกือบปกติ
Bacara von der Pakchong เมีย คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต ปกติ
Cony von der Pakchong เมีย คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ เกือบปกติ
Watz vom Nan & Nice ผู้ คุณสมนึก ปัญจวุฒิวงศ์ เกือบปกติ
Xenta vom Nan & Nice เมีย คุณนันทะงษ์ สงจันทร์ ปกติ
Tammy vom Khing Phai 1985 เมีย คุณธนา สุวรรณสิทธิ์ ปกติ
Aris vom P.Phitsanulok เมีย คุณกิตติศักดิ์ กิจขยัน ยังคงให้ผ่าน
Castrol von der Pakchong ผู้ คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Zelli von der Werther-Muehle เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Zira von der Werther-Muehle เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Copter vom vom K.2009 ผู้ คุณชคปาน กุนาง ยังคงให้ผ่าน
Camry vom vom K.2009 เมีย คุณชคปาน กุนาง ปกติ
Onny vom Kusuman Farm เมีย คุณชคปาน กุนาง ยังคงให้ผ่าน
Bule vom Ruangchokedee เมีย คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Bozo vom Ruangchokedee ผู้ คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Zara vom Zwei Steiner เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ยังคงให้ผ่าน
Xandra von der Werther-Muhle เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ปกติ
Arlena von der Pakchong เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ยังคงให้ผ่าน
Anne vom Hundchen Farm เมีย คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ยังคงให้ผ่าน
Andy vom P.Phitsanulok เมีย คุณปรีชา มีเย็น ยังคงให้ผ่าน
Berlin vom Standard Group เมีย คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ ปกติ
Anna vom Karsemlit เมีย คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์ เกือบปกติ
Quanzi vom Branch Mark เมีย คุณปิยะพงศ์ สุทธิผล ปกติ
Urma vom Branch Mark เมีย คุณจาง หลีหมิง ปกติ
Hara vom P.77 Kennel เมีย คุณลิขรินทร์ ศิริรักษ์ ปกติ
Wandy vom R.C.Club เมีย คุณนภดล เหลืองจรัลสุริยา ยังคงให้ผ่าน
Five vom New Wave ผู้ คุณสุขุม แซ่แต้ ปกติ
Fuso vom New Wave เมีย คุณสุขุม แซ่แต้ ปกติ
Mike vom Nan & Nice เมีย ด.ช.ธงไชย ทองทักษ์ ปกติ
Amanda vom Branch Mark เมีย คุณอัลเฟรด ไคนด์ล ปกติ
Kitty vom R.C.Club เมีย คุณกฤษดา ทองสังวรณ์ ปกติ
Becks von der Pakchong ผู้ คุณไวพจน์ แพงมา เกือบปกติ
Anka vom P & S เมีย คุณณัฐณิชา แก้วลอดหล้า ปกติ
Nasa vom S.K.Farm เมีย คุณธนกร ติณณ์วรเดช ปกติ
Olivia vom North East Dog เมีย คุณรัชวิช อุตรา ปกติ
Zorro vom d .Zwer Steinen ผู้ คุณพิสิษฐ์ ไชยวิเศษ เกือบปกติ
Naja vom North East Dog ผู้ คุณสุธินี รัตนศรี เกือบปกติ
Unco vom R.C.Club ผู้ คุณประชา กุศลานุคณ ยังคงให้ผ่าน
Kando vom Nan & Nice เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ยังคงให้ผ่าน
Asta vom P & S Kennel เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Ida vom Nan & Nice เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ยังคงให้ผ่าน
Benja vom S.Chareon Farm เมีย คุณไพสน กั้วเจริญ เกือบปกติ
Rinda vom R.C.Club เมีย คุณจตุวิทย์ เชื้อจินดา ปกติ
Lanjo vom R.C.Club ผู้ คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์ เกือบปกติ
Amma von der Pakchong เมีย คุณพิสิษฐ์ ไชยวิเศษ ปกติ
Arlisa von der Pakchong เมีย คุณพิสิษฐ์ ไชยวิเศษ เกือบปกติ
Gilld vom P.P.M.Hatyai เมีย พ.ต.อ.พิมณรัตน์ ธรรมาธิปต์ ยังคงให้ผ่าน
De-De vom K.18 เมีย คุณคมกฤช อัยศิริ เกือบปกติ
Chakira von der Pakchong เมีย คุณวิรัตน์ วรรณภิญโญ ปกติ
Dissy vom 19 Haus เมีย คุณทศพล พริ้งประยงค์ ยังคงให้ผ่าน
Sela vom R.C.Club เมีย คุณพายุ ดามาพงษ์ ปกติ
Rasi vom R.C.Club เมีย คุณพายุ ดามาพงษ์ เกือบปกติ
Jam vom Branch Mark เมีย คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์ เกือบปกติ
Emma vom Sankampang เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Quincy vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Manda vom R.C.Club เมีย คุณจตุวิทย์ เชื้อจินดา ปกติ
Idol vom K.S.Pattaya ผู้ คุณน้ำมนต์ บรรพต ปกติ
Good vom P.P.M.Hatyai ผู้ พ.ต.อ.พิมณรัตน์ ธรรมาธิปต์ เกือบปกติ
Esta vom R.C.Club เมีย พ.ต.อ.พิมณรัตน์ ธรรมาธิปต์ ยังคงให้ผ่าน
Johnie vom Branch Mark ผู้ คุณนเรศ รัศมีจันทร์ ปกติ
Jola vom Finkenschlag เมีย คุณประชา กุศลานุคณ ปกติ
Zandy vom Nan & Nice เมีย คุณวันชัย ศรีแว่นแก้ว เกือบปกติ
Xendy von der Werther-Muhle เมีย คุณประชา กุศลานุคณ ปกติ
Jessi vom Branch Mark เมีย คุณกฤษฎา แซ่อึ้ง ปกติ
Icon vom Branch Mark ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Mirage vom North East Dog เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Uda vom Khing Phai 1985 เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Angel vom Louis Kennel เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Uca vom Khing Phai 1985 เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Irk vom K.S.Pattaya ผู้ คุณณัฐฐกิตต์ สุขสันต์ไพศาล เกือบปกติ
Atom vom Kasamlit ผู้ คุณธนาพล พลูขวัญ เกือบปกติ
Ronya vom Kusuman Farm เมีย คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล เกือบปกติ
Andrea vom Kasamlit เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Anny vom Nan & Nice เมีย น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Wasko vom Nan & Nice ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Wendy vom Nan & Nice เมีย คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ เกือบปกติ
Alen sv. Louis Kennel เมีย คุณจาง หลีหมิง เกือบปกติ
Nikita vom Branch Mark เมีย คุณจาง หลีหมิง ปกติ
Bella vom Chareondewan เมีย คุณธนาพล พูลขวัญ ปกติ
Exact vom Haus Poom ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Gundo vom K.S.Pattaya ผู้ คุณอดิเรก พรมจันทึก ปกติ
Lido vom R.C.Club ผู้ คุณอดิเรก พรมจันทึก ปกติ
I-Pod vom Branch Mark เมีย คุณพายุ ดามาพงษ์ ปกติ
Chakrich vom Huncher Farm ผู้ คุณเจนทิศ จารึกกลาง เกือบปกติ
Jana vom R.C.Club เมีย คุณทศพล พริ้งประยงค์ ปกติ
Oris vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ยังคงให้ผ่าน
Yayce vom Nan & Nice ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Wacky vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
City vom Nan & Nice ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Wantp vom Nan & Nice ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ยังคงให้ผ่าน
Beaury vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Quicy vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Neya vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Nobu vom North East Dog เมีย คุณภาคภูมิ ภูเทพคำ ปกติ
Combo vom K.B.Farm ผู้ คุณชานนท์ เพชรสุ่น ปกติ
Larry vom R.C.Club เมีย คุณวาณิชย์ วิเวกวิน ปกติ
Indo vom K.S.Pattaya ผู้ คุณสุนันทา มาบจะบก ปกติ
Dolly vom Maryland Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Diwa vom Chatpong Farm เมีย คุณวิชานนท์ หนูหล้า ปกติ
Flert vom Fanino ผู้ คุณเสถียร พัชรพรสกุล เกือบปกติ
Exzimo vom Sheep Dog ผู้ คุณพงษ์พันธุ์ วรรธนศิริโชติ ปกติ
Maggy vom Kusuman Farm เมีย คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล เกือบปกติ
Magnum vom Kusuman Farm ผู้ คุณวิชานนท์ หนูหล้า เกือบปกติ
Cindy vom K.18 ผู้ คุณคมกฤช อัยศิริ ปกติ
Candy vom K.18 ผู้ คุณคมกฤช อัยศิริ ปกติ
Hilla vom K.S.Pattaya เมีย คุณอดิศร ฉัตรสันติประภา ปกติ
Olymp vom Zellwaldrand ผู้ คุณชาคริต ธนเสน ปกติ
Maja vom Branch Mark เมีย คุณสุภวิทย์ บุญขันธ์ ยังคงให้ผ่าน
Pischa vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Priska vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยีงคงให้ผ่าน
Pancake vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Perle vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Kiss vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Nobody vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Mary vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Mandy vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Neno vom Nan & Nice ผู้ คุณอริชญา แมคเดอร์มอท เกือบปกติ
Leza vom S.K.Farm เมีย คุณอัครพล อัครพันธุ์ ปกติ
Ero vom S.K.Farm ผู้ คุณอัครพล อัครพันธุ์ ปกติ
Cindy vom Pakkhlong Kennel เมีย คุณสมพร สุกใส เกือบปกติ
Clalidia vom Pakkhlong Kennel เมีย คุณสมพร สุกใส ปกติ
Arinaron vom Chuendom เมีย คุณประมาณ ป้องสนาม ปกติ
Artica vom Chuendom เมีย คุณประมาณ ป้องสนาม ปกติ
Argira vom Chuendom เมีย คุณประมาณ ป้องสนาม ปกติ
Goldie vom Branch Mark เมีย ร.ท.อดุลย์ จตุนิลพันธุ์ ปกติ
Dastin vom Branch Mark ผู้ ร.ท.อดุลย์ จตุนิลพันธุ์ ปกติ
Xandro vom Nimbus ผู้ คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล ปกติ
Big vom S.Chareon Farm ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Angda vom Standard Group เมีย คุณประมาณ ป้องสนาม ปกติ
Jamika vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Jenni vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Andy vom P & S Kennel เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Huricane vom Branch Mark ผู้ คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล เกือบปกติ
Elina vom Kusuman Farm เมีย คุณนครินทร์ หอมหวล ปกติ
Escort vom P & T Yala Kennel ผู้ คุณนริคนทร์ หอมหวน ปกติ
Evita vom N & T Farm ผู้ คุณนครินทร์ หอมหวล เกือบปกติ
Hammer vom Branch Mark ผู้ คุณธนกร ติณณ์วรเดช ปกติ
Edda vom K.S.Pattaya เมีย คุณอรรถพล พยัคฆพันธ์ เกือบปกติ
Nicole vom Kusunan เมีย คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม เกือบปกติ
Dutcho vom Nan & Nice เมีย คุณอรรถพล พยัคฆพันธ์ ปกติ
Gerry vom Nan & Nice เมีย คุณอรรถพล พยัคฆพันธ์ ปกติ
Gerdi vom K.S.Pattaya ผู้ คุณสโรช พชรกุล ปกติ
Hardrock vom Branch Mark ผู้ คุณจาง ลีหมิง ปกติ
Tyson vom K.Samuteprakarn ผู้ คุณอนุชา โนภาส ปกติ
Andrra vom Standard Group เมีย คุณพิสิษฐ์ ไชยวิเศษ เกือบปกติ
Mona vom Nan & Nice เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Nona vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Nancar vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Nando vom Nan & Nice ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Jane vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา ปกติ
Jessi vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา ปกติ
John vom P.P.Luengnoktha ผู้ คุณปรีชา ปวิดาภา ปกติ
Laura Passatina เมีย คุณธีระพล เหมมณี เกือบปกติ
Anja vom S.Choreon Farm เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Eranza vom Phimai เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล ปกติ
Elma vom Phimai เมีย คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ เกือบปกติ
Fanto vom K.S.Pattaya ผู้ คุณอรรถพล พยัคฆพันธ์ ปกติ
Mongol vom North East Dog ผู้ คุณเดชชัย วงษ์วานิช เกือบปกติ
Jane vom K.K.Ruangchokedee เมีย คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ เกือบปกติ
Enna vom R.C.Club เมีย คุณเอนก ทองเจริญ เกือบปกติ
Gwen vom Branch Mark เมีย คุณสมพงษ์ ปกติ
Heda vom Nan & Nice เมีย คุณสมนึก ปัญจวุฒิวงศ์ เกือบปกติ
Nara vom Nan & Nice ผู้ คุณสมนึก ปัญจวุฒิวงศ์ ปกติ
Walker vom Nan & Nice ผู้ คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Ginger vom Phimai เมีย คุณดารณี จันทร์ทอง ปกติ
Delma vom Branch Mark เมีย คุณธนภณ ธนสีรังกูร เกือบปกติ
Amie vom Natchanon เมีย คุณนเรศ รัศมีจันทร์ เกือบปกติ
Janny vom S.K.Farm เมีย คุณแสนสุข แสนสีสม ปกติ
Aggie vom Natchanon เมีย คุณแสนสุข แสนสีสม เกือบปกติ
Longa vom North East Dog เมีย คุณวสุ อนันตธนาพร ปกติ
Karo vom Nan & Nice ผู้ ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี ปกติ
Moto vom Nan & Nice ผู้ คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Car vom Morienthai ผู้ คุณธีระพล เหมมณี ปกติ
Boss vom Nan & Nice ผู้ คุณปิติ ไลชาติกุล เกือบปกติ
Donna vom Nan & Nice เมีย คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Arnny vom P.P.M.Hatyai ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Sieg vom Nan & Nice ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ยังคงให้ผ่าน
Fimo vom R.C.Club ผู้ คุณศุภสิทธิ์ โปรียานนท์ ปกติ
Cohler vom Sankampang ผู้ คุณสายชล ขันทัง ปกติ
Gedy vom Nan &Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Dasty vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Vanto vom Nan & Nice ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ยังคงให้ผ่าน
Quanna vom Nan & Nice ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Berry vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Bronco vom Shappanya ผู้ น.สพ.สายันต์ คงพชร เกือบปกติ
Coco vom Pakkhlong Kennel เมีย ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี เกือบปกติ
Fanta vom R.C.Club เมีย คุณกิตติ ศิริวรวงศ์ ปกติ
Lariga vom North East Dog เมีย คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ ปกติ
Lina vom North East Dog เมีย คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ ปกติ
Solomon vom Nan & Nice ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Gana vom R.C.Club เมีย คุณปรีชา มีเฃ็นต์ ปกติ
Carry vom Mary Land เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น ยังคงให้ผ่าน
Lasso vom S.K.Farm ผู้ คุณสุลาภ บัวชื่น ปกติ
Ivy vom P.P.Luengnoktha เมีย คุณพิสิษฐ์ ไชยวิเศษ เกือบปกติ
Angie vom Hundchen Farm เมีย คุณพิสิษฐ์ ไชยวิเศษ เกือบปกติ
Copper vom Branch Mark ผู้ คุณวิชาญ กฤษฎาธาร ปกติ
Ferris vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Eska vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Vigo vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ivanhoe vom P.P.Luengnoktha ผู้ คุณปรีชา ปวิดาภา ปกติ
Pania vom Branch Mark เมีย คุณประสิทธิกรณ์ วงศ์อนันต์ ปกติ
Sena vom Branch Mark เมีย คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล ปกติ
Farah vom Phai-Reunerom ผู้ คุณณัฐชากรณ์ ทับดวง เกือบปกติ
Benz vom Vasan ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Jack vom Kusuman Farm ผู้ คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Ezra vom P & T Yala Kennel เมีย คุณวิวัฒน์ ว่องไวรัตนกุล เกือบปกติ
Candy vom Phimai เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Cookie vom Branch Mark เมีย คุณอนันต์ อัศวนานนท์ ปกติ
Dax vom Branch Mark ผู้ คุณอนันต์ อัศวนานนท์ ปกติ
Candy vom B.P.Banpro เมีย คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์ เกือบปกติ
Dollar vom N & T Farm เมีย คุณธนากร เวชชสิทธิ์ เกือบปกติ
Caren vom Phimai เมีย คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ ปกติ
Chiki vom Phimai เมีย คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ เกือบปกติ
Kunee vom Kusuman Farm เมีย คุณรัชวิช อุตรา เกือบปกติ
Zoraja von der Grafenburg เมีย คุณพูลธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล ปกติ
Losan vom North East Dog ผู้ คุณนิกร วงษ์ชัยเดช ปกติ
Canna vom N & T Farm เมีย คุณอุทัย อำลอย เกือบปกติ
Apoll vom K.18 ผู้ คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Borry vom Bangmulnak Farm เมีย คุณสามารถ ยุราวรรณ ปกติ
Dunean vom Kusuman Farm ผู้ คุณสามารถ ยุราวรรณ ปกติ
Aeron vom Pakkhlong Kennel ผู้ คุณสมพร สุกใส ปกติ
Anna vom Varankorn เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Captain vom R.C.Club ผู้ คุณพรธวัช เพ่งศรี เกือบปกติ
Lotto vom North East Dog ผู้ คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ ปกติ
Loxangelex vom North East Dog ผู้ คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ ปกติ
Lens vom North East Dog ผู้ คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ ปกติ
Anny vom Kasuman Farm เมีย คุณพงษ์ศักดิ์ หัสภรณ์ ยังคงให้ผ่าน
Canu vom Kusuman Farm ผู้ คุณปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ ยังคงให้ผ่าน
Lotta vom Pendler เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Betty vom C.J.Farm เมีย คุณปรีชา มีเย็น ยังคงให้ผ่าน
Baby vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Conny vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Bogie vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Yoghurt vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Aloha vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Hottlie vom Branch Mark เมีย พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร ปกติ
Certoon vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Zambia vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Armani vom K.18 เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล ปกติ
Windy vom Nan & Nice เมีย คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Wasa vom Nan & Nice เมีย คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Tira vom Nan & Nice เมีย คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Nagees vom Piun Haus เมีย คุณอดิเรก พรมจันทึก ปกติ
Via vom Branch Mark เมีย คุณประสารศิลป์ ปกติ
Raica vom K.Samuteprakan เมีย คุณศุภสิทธิ์ โปรียานนท์ ปกติ
Bobo vom S.O.M.Farm ผู้ คุณมนัส พัฒนพัวพันธุ์ เกือบปกติ
Pat vom Thongthai Tour Farm เมีย คุณไพสน กั้วเจริญ ปกติ
Cleo vom Sankampang เมีย คุณเวชยันต์ ชำนาญงานดี เกือบปกติ
Vanda vom Nan & Nice เมีย คุณชานนท์ เพชรสุ่น เกือบปกติ
Mona vom Nan & Nice เมีย คุณชานนท์ เพชรสุ่น ยังคงให้ผ่าน
Zando vom Nan & Nice ผู้ คุณชานนท์ เพชรสุ่น ปกติ
Fara vom P.K.Hatyai เมีย พ.ต.ต.พิมณรัตน์ ธรรมาธิปต์ ปกติ
Cristal vom R.C.Club เมีย คุณเจนวฺฒิ พันธรัตนมงคล ปกติ
Tattoo vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Rambo vom Thongthai Tour Farm ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Tessy vom Nan & Nice เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Cherry vom R.C.Club เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Anka vom Bangkeaw เมีย คุณพนอ เชื่อมั่น เกือบปกติ
Chonya vom T.P.Chaiyaphum เมีย คุณพายุ ดามาพงษ์ ปกติ
Bony vom Vasan Farm เมีย คุณวสันต์ ชอบประดิถ เกือบปกติ
Ziska vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Sindy vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Sandra vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Enzo vom Big Earth ผู้ คุณมุก พานิชชีวะกุล ปกติ
Elma vom Big Earth เมีย คุณปรีชา ชลาคุณวัฒน์ ปกติ
Banna vom P.S.Mahasarakham เมีย คุณรัชวิช อุตรา เกือบปกติ
Amaro vom 19 Haus ผู้ คุณธนำร ติณณ์วรเดช ปกติ
Alisa vom Sankampang GSD. เมีย คุณสายชล ขันทัง ปกติ
Orra vom Puim Haus เมีย คุณไวพจน์ แพงมา ปกติ
Kara vom P.P.K. เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Inka vom P.P.K. เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Ida vom P.P.K. เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Orly vom Piun Haus เมีย คุณภาคภูมิ ภูเทพคำ เกือบปกติ
Ramda vom Nan & Nice เมีย คุณสาวิตร จำลองแก้ว ปกติ
Asta vom 19 Haus เมีย คุณกิตตินันท์ ชลวิบูลย์ ปกติ
Agust vom 19 Haus ผู้ คุณกิตตินันท์ ชลวิบูลย์ เกือบปกติ
Zari vom Klostermoor เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Roxi vom Branch Mark เมีย พ.ญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว ปกติ
Zelena vom Vipada เมีย น.ส.นรพันธ์ สืบศิริ ปกติ
Zarini vom Vipada เมีย น.ส.นรพันธ์ สืบศิริ ปกติ
Delly vom Mary Land Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Cassy vom Mary Land Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น ปกติ
Oroerer vom K.R.Chantaburi ผู้ คุณคำรณ อยู่รอต ปกติ
Gunda vom Banrao เมีย คุณเอกพงษ์ วงศ์ชาตรี เกือบปกติ
Honey vom Kasuman Farm เมีย คุณภาคภูมิ ภูเทพคำ ยังคงให้ผ่าน
Cindy vom Phimai เมีย คุณสิทธิชัย ภัตติชาติ เกือบปกติ
Dingo vom P & T Yala ผู้ คุณสิทธิชัย ภัตติชาติ ปกติ
Cara d. Big Earth เมีย คุณมุก พานิชชีวะกุล ปกติ
Nanear vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Naja vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Nena vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ยังคงให้ผ่าน
Narmthip vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Kana vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Dee Dee vom Haus Poom เมีย คุณภูมิพิทักษ์ เพ็ญศรีนุกูร ปกติ
Ninga vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Torez vom Branch Mark ผู้ คุณทศพล พริ้งประยงค์ ปกติ
Zanta vom R.C.Club เมีย คุณวสุ อนันตธนาพร ปกติ
Leon vom Branch Mark ผู้ คุณอัฐกูล เอี่ยมลออ ยังคงให้ผ่าน
Dream vom Kusuman Farm เมีย คุณพลูธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล ปกติ
Gatoon vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Fanja vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Fanta vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Gvia vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Asta vom S.Chareon Farm เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Hanna vom Branch Mark เมีย คุณวินชัย จิตประภาจิณ ปกติ
Tammy vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Uhn vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ulma vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Arko vom Samkampang GSD. ผู้ คุณบรรลัง สินประกอบ ปกติ
Tor vom Branch Mark ผู้ คุณเกษม สวัสดิรักษา ปกติ
Ferro vom Holthamper Hof ผู้ น.ส.ปวีณา อจรกิตติศิลป์ ปกติ
Kvin vom Somyost ผู้ คุณสมยศ ถนอมเทวศิริกุล เกือบปกติ
Gina vom vom P.P.K. เมีย คุณจิระภา วัฒนาดิลกกุล ปกติ
Kalle vom vom P.P.K. ผู้ คุณจิระภา วัฒนาดิลกกุล ปกติ
Suzi vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ally vom Shappanya เมีย คุณชาติภุชงค์ วสันต์ศิริ ปกติ
Cheeta vom P & T Yala เมีย คุณนทีธร เหมอังกูร ปกติ
Helen vom M.555 เมีย น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ ยังคงให้ผ่าน
Nemo vom Branch Mark ผู้ คุณพลูธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล ปกติ
Barani vom Sankampang เมีย คุณสามารถ ยุราวรรณ เกือบปกติ
Baby vom Bangmulnak เมีย คุณสามารถ ยุราวรรณ ปกติ
Wenja vom Nan & Nice เมีย คุณวัชรวรงค์ เลิศวิทยานุกูล ปกติ
Inka vom Nan & Nice เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Achira vom Thai Bel เมีย ด.ต.สงบ ทองแจ่ม เกือบปกติ
Czech vom Haus Poom ผู้ ด.ต.สงบ ทองแจ่ม ยังคงให้ผ่าน
E-Dream vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Ulla vom R.C.Club เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Ando vom Varanakorn ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Olif vom Nan & Nice เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Ochin vom Jack & Jeep เมีย น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ ปกติ
Indo vom Banrao ผู้ คุณพลูธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล เกือบปกติ
Pakros vom K.Samuteprakan ผู้ คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Bovie vom P & T Yala ผู้ คุณอุทัย อำลอย ปกติ
Hunny vom Banrao เมีย คุณอุทัย อำลอย ยังคงให้ผ่าน
Eve vom Kusuman Farm เมีย คุณนครินทร์ หอมหวล ปกติ
Baru vom T.P.Chaiyahum ผู้ คุณธนภณ ธนสีรังกูร ปกติ
Casser vom P & T Yala เมีย คุณสุนทร พลลม ปกติ
Agcci vom Chaiyaphum เมีย คุณลิดา ปิ่นชุมพลแสง ปกติ
Jenny vom Thongthai Tour เมีย คุณสุเทพ เต็งไตรรัตน์ ปกติ
Anne vom S.Chareon เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Anda vom S.Chareon เมีย คุณไพสน กั้วเจริญ เกือบปกติ
Armike vom S.Chareon เมีย คุณไพสน กั้วเจริญ ปกติ
Alexendre vom Siripda ผู้ คุณสุชาติ เลิศสินส่งเสริม ปกติ
Saskia vom Branch Mark เมีย คุณปกรณ์ เติมประยูร ปกติ
Kary vom Janerawee ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Gear vom Branch Mark เมีย คุณอดิเรก เอกสินิทร์กุล ปกติ
Jessy vom Thongthai เมีย คุณชูชัย อินชู ปกติ
Hanmibal vom Branch Mark เมีย คุณวินชัย จิตประภาจิณ เกือบปกติ
K.K.B.v. K.K.Ruangchocke เมีย คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ เกือบปกติ
K.K.C.v. K.K.Ruangchocke เมีย คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ เกือบปกติ
Army vom Bow's Dog เมีย พ.ต.พิพัฒน์ เครือชัยพินิต ปกติ
Donca vom S.Wanchai เมีย คุณวันชัย ศรีเตียเพ็ชร เกือบปกติ
Goody vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Gena vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Fanka vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Iris vom Nan & Nice เมีย คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Yasmin vom Pendler เมีย คุณทัศนียา ตียาภรณ์ ยังคงให้ผ่าน
Yago vom B.R.C.cha-am ผู้ คุณทัศนียา ตียาภรณ์ ปกติ
Fee vom Nan & Nice เมีย นายวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Aivengo vom C.J.Farm ผู้ คุณสิรภพ ชินบุตร ปกติ
Haiku vom M-555 เมีย คุณสุริยะ สันศรี ปกติ
Benjamin vom Haus Catja ผู้ คุณสุพิเชษฐ์ แซ่เตียว เกือบปกติ
Oasis vom Branch Mark เมีย คุณวิชาญ กฤษฎาธาร ยังคงให้ผ่าน
Bronny vom Bangmulnak เมีย คุณสามารถ ยุราวรรณ ปกติ
Donut vom New Wave เมีย คุณสุขุม แซ่แต้ เกือบปกติ
Next vom Branch Mark ผู้ คุณวิชาญ กฤษฎาธาร เกือบปกติ
York vom Shappanya ผู้ น.สพ.สายันต์ คงพชร เกือบปกติ
Narin vom Chatpong Farm เมีย คุณพลูธวรรธณ์ ภัทรธำรงกุล ปกติ
Bozo vom P & T Yala Kennel ผู้ คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
ALPHA vom THAI-Bel เมีย นายยม นาคสุข ปกติ
Indiana vom K.P.119 Lamphun เมีย นายธณสพลณ์ วรกฤตติพัมน์ ปกติ
Jack vom Thongthai Tour ผู้ นายจิรวัฒน์ ชุนญวงษ์ ปกติ
Dimmy vom Sheep Dog เมีย นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล เกือบปกติ
Amsel vom Bow's Dog เมีย นายสารพงษ์ กงสำโรง ปกติ
Pola vom K.Samuteprakan เมีย นายวรวุธ รัฐปฐมวงศ์ ปกติ
Oven vom K.Samuteprakan ผู้ นายวรวุธ รัฐปฐมวงศ์ ยังคงให้ผ่าน
K.K.B. vom K.K.Ruangchocke เมีย นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ เกือบปกติ
K.K.A. vom K.K.Ruangchocke เมีย นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ ปกติ
Ablan vom Bow's Dog ผู้ นายสารพงษ์ กงสำโรง เกือบปกติ
Cabin vom P & T Yala ผู้ นายประสิทธิ์ ยงศิลป็วิริยะกุล เกือบปกติ
Dux vom Janerawee ผู้ นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Anka vom Nan & Nice เมีย นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส ยังคงให้ผ่าน
Harko vom Nan & Nice ผู้ นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Dona vom Thongthai Tour เมีย นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Abby vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Acare vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Almond vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Hannes vom Pendler ผู้ นายสิริทัศน์ สุริยาเกียรติ ปกติ
Eddy vom N & T Farm เมีย นายกมล หล่อเกศสุวรรณ ปกติ
Dee Dingo ผู้ นายวิชาญ กฤษฎาธาร ปกติ
Kapook vom Somyost ??? นายเสถียร พัชรพรสกุล เกือบปกติ
Vena vom R.C.Club เมีย น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ ปกติ
Wasa vom R.C.Club เมีย น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ ปกติ
Jenka vom vom P.P.K. เมีย นางจิระภา วัฒนาดิลกกุล ปกติ
Saika von der Ostfriesischen Thingstätte เมีย นายทัศนัย ประยูรหงษ์ ยังคงให้ผ่าน
Voka vom R.C.Club ผู้ น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ ปกติ
Wanna vom S.K.Farm เมีย นายสมยศ ถนอมเทวศิริกุล เกือบปกติ
Bow vom Nan & Nice ผู้ นายวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Acco vom Phai Reunerom ผู้ นายสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ ปกติ
Bonwa vom S.K.Farm เมีย นายวสันต์ ชอบประดิถ เกือบปกติ
Yak vom Leo Farm ผู้ นายสุนทร พลลม ยังคงให้ผ่าน
Anda vom P.Patrong เมีย นายสุนทร พลลม ยังคงให้ผ่าน
Reni vom Khing Phai เมีย นายมนตรี รัตนวราภรณ์ ปกติ
Nelly vom K.Samutprakam เมีย นายสมพร สุกใส เกือบปกติ
Bax vom Kusuman Farm ผู้ นายวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ยังคงให้ผ่าน
Xona vom Nan & Nice เมีย นายวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Winny vom R.C.Club เมีย นายประชา กุศลานุคุณ ปกติ
Wanja vom R.C.Club เมีย นายประชา กุศลานุคุณ ปกติ
Inja vom vom P.P.K. เมีย นายกฤช กิจไพศาลรัตนา เกือบปกติ
Vera vom R.C.Club เมีย นายประชา กุศลานุคุณ ปกติ
Dixie vom Sheep Dog เมีย นางผดุงพร มาลัย เกือบปกติ
Ande vom Nan & Nice ผู้ นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Benja vom Janrawee เมีย นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Bella vom Janrawee เมีย นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Unto vom Thongthai Tour ผู้ นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Bona vom Janrawee เมีย นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส เกือบปกติ
Dolly vom P.K.Hatyai เมีย นายอุทัย อำลอย เกือบปกติ
Nancy vom K.R.Chanthaburi เมีย นายคำรณ อยู่รอต ยังคงให้ผ่าน
Lady vom Jack & Jeep เมีย น.ส.อัญชนา เชยประเสริฐ ปกติ
Nara vom K.Samuteprakan เมีย นายอุทัย อำลอย ปกติ
Besta vom P & T Yala Kennel เมีย นายอุทัย อำลอย ปกติ
Neva vom K.Samuteprakan เมีย นายอุทัย อำลอย ปกติ
Assy vom P.P.Pattanee เมีย นายวัชรพงษ์ กรัณฑกาญจน์ ปกติ
Kavew vom Somyost Karasin เมีย นายสมยศ ถนอมเทวศิริกุล ยังคงให้ผ่าน
Quanda vom R.C.Club เมีย นายวิชาญ กฤษฎาธาร เกือบปกติ
Bank vom Maryland Songkhla เมีย คุณธนันชัย นิลกลาง เกือบปกติ
Kendo vom Shappanya ผู้ น.สพ.สายันต์ คงพชร เกือบปกติ
Geneva vom Paiboon เมีย พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร ปกติ
Sona vom Khing Phai 1985 เมีย นายวิทยา เหรียญทอง ปกติ
Umma vom Nan & Nice เมีย นายไพสน กั้วเจริญ เกือบปกติ
Cash vom Zellwaldrang ผู้ นายกิตตินันท์ ชลวิบูลย์ ปกติ
Baby vom S.K.Farm เมีย นายทัศนัย ประยูรหงษ์ ปกติ
Duke vom Regina Pacis ผู้ Mr. Tu I Feng เกือบปกติ
Voke vom R.C.Club เมีย นายสุนทร พลลม เกือบปกติ
Zara vom Nan & Nice เมีย นายวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ เกือบปกติ
Felly vom P.K.Hatyai เมีย พ.ต.ท.พิมณรัตน์ ธรรมมาธิปต์ ปกติ
Bam vom Nan & Nice ผู้ นายวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Wattel vom S.K.Farm เมีย นายสมควร ยืทอง ยังคงให้ผ่าน
Fitt vom P.P.Leungnoktha ผู้ นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Dirk de Intercanina ผู้ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Gill เมีย นายวิชาญ กฤษฎาธาร  
Audi ผู้ นายวิชาญ กฤษฎาธาร ปกติ
Dixy de Intercanina เมีย นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Anka vom Thongthai Tour Farm เมีย นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Vanda vom Thongthai Tour Farm เมีย นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส ปกติ
Tuzi vom R.C.Club เมีย นายประชา กุศลานุคุณ ปกติ
Tammy vom R.C.Club เมีย นายประชา กุศลานุคุณ ปกติ
Randy vom R.C.Club ผู้ นายไชยสิทธิ์ ชนะบุญ ปกติ
Zarna vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Zezy vom Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงพชร ปกติ
Rena vom R.C.Club เมีย นายเลอศักดิ์ ตั้งจาตุรดสภณ ปกติ
Dina vom Wanapreeda เมีย นายไพสน กั้วเจริญ ยังคงให้ผ่าน
Yelly vom S.K.Farm เมีย นายพัฒน์วัชร เกียรติธรรมรงค์ ปกติ
Andy vom T.P.Chaiyaphum เมีย นายคมสัน อรุณไกร ปกติ
Boss vom N & T Farm ผู้ นายสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Fritty vom P.P.K.Farm เมีย นายสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Candy vom Haus Catja เมีย นายสาธิต สุทธิบงกช เกือบปกติ
Rasko of Ryh Ryh Cherng ผู้ นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ ปกติ
Bozo vom P.B.Farm ผู้ นายมนตรี รัตนวราภรณ์ ปกติ
Fena vom Thanaphun เมีย นายสุรศักดิ์ คำพันธุ์ ยังคงให้ผ่าน
Asta vom P.Patrong เมีย นายไพโรจน์ ปานทับ เกือบปกติ
Wanda vom Nan & Nice ผู้ นายวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ ปกติ
Benny vom Phimai เมีย น.ส.พรรณิภา จรรยา เกือบปกติ
Susan vom Khing Phai เมีย นายทองสุด จารีบูรณภาพ ปกติ
Saika von der Ostfriesischen Thingstätte เมีย นายทัศนัย ประยูรหงษ์ ยังคงให้ผ่าน
Bell vom Phimai เมีย นายทัศนัย ประยูรหงษ์ เกือบปกติ
Bona vom Phimai เมีย นายทัศนัย ประยูรหงษ์ ปกติ
Quina vom R.C.Club เมีย นายสมพร สุกใส เกือบปกติ
Sindy vom Khingphai เมีย นายธนกร ติณณ์วรเดช ปกติ
Karis vom North East Dog ผู้ นายเดชชัย วงษ์วานิช เกือบปกติ
Saphia vom Khing Phai 1985 เมีย นายธนกร ติณณ์วรเดช ปกติ
Saphira vom Khing Phai 1985 เมีย นายธนกร ติณณ์วรเดช ปกติ
Bonda vom S.K.Farm เมีย นายพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล เกือบปกติ
Kasko vom North East-Dog ผู้ นางชุลีกร สุนทสัจ ยังคงให้ผ่าน
Somp von der Ostfriesischen Thingstätte ผู้ นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล ยังคงให้ผ่าน
Saskia vom R.C.Club เมีย นายประชา กุศลานุคุณ ปกติ