Skip to main content

ลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์และจิตประสาทของเยอรมันเช็พเพอด ที่ฝังลึกในสายเลือด และถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ลักษณะนิสัยของเยอรมันเช็พเพอด - ลักษณะพื้นฐานทางจิตใจและทางการถ่ายทอดทางพันธุกรรม   เว็บไซด์ About German Shepherd Dog เป็นเว็บไซด์ที่อุทิศให้กับพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด โดยเฉพาะเพื่อมุ่งหวังให้เจ้าของเยอรมันเช็พเพอดทุกคน ได้เป็นเจ้าของที่ดีสำหรับสุนัขของตน   บทความนี้พูดถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่หล่อหลอมเกิดเป็นลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ ( จิตลักษณ์ ) ในสุนัขเยอรมันเช็พเพอด

   ลักษณะนิสัยของสุนัขเยอรมันเช็พเพอด มีพื้นฐานมาจากหลายๆปัจจัย โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น

  1. นิสัยที่มาจากลักษณะทางจิตใจอย่างเดียว
  2. นิสัยที่มาจากลักษณะทางจิตใจบวกกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  3. นิสัยที่มาจากลักษณะทางจิตใจ และลักษณะทางร่างกาย (กายลักษณ์) และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

   ลักษณะนิสัยของเยอรมันเช็พเพอดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เจ้าของสุนัขทุกคนควรรู้ นิสัยบางอย่างเป็นผลมากจากลักษณะทางจิตใจของสุนัขนิสัยบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม หรือนิสัยบางอย่างก็มาจากสองปัจจัยรวมกันแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ สุนัขเยอรมันเช็พเพอดนั้น มีลักษณะนิสัยประจำพันธุ์ที่โดดเด่นชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยที่มาจากถ่ายทอดทางพันธุกรรม

   โดยธรรมชาติของสุนัขเยอรมันเช็พเพอด จะมีนิสัยหวงและปกป้องพื้นที่ถิ่นฐานของตน พฤติกรรมนี้เป็นลักษณะทางจิตใจฝังลึกและค่อยๆถูกถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมมาหลายปี มีผลให้สุนัขมีสัญชาตญาณเหมาะสมสำหรับงานเฝ้ายาม

   อีกหนึ่งตัวอย่างของนิสัยประจำพันธุ์ที่เด่นชัดคือ สุนัขเยอรมันเช็พเพอดจะมีนิสัยขี้สงสัยและระแวดระวัง นิสัยนี้เป็นลักษณะทางจิตใจที่เด่นชัด และได้ถูกเลือกมาเพื่อการฝึกใช้งานสำหรับการเฝ้ายาม สัญชาตญาณเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในพันธุกรรมของสุนัขที่เลือกมาเป็นพ่อ/แม่พันธุ์รุ่นแรกๆ และใช้เวลาหล่อหลอมมาหลายปี เพื่อที่จะทำให้สุนัขสามารถนำไปฝึกเป็นสุนัขเฝ้ายามได้

 

ลักษณะทางจิตใจที่เป็นผลมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในสุนัขเยอรมันเช็พเพอด ได้แก่

  1. ความกล้าหาญ - ความกล้าหาญคือลักษณะนิสัยที่ไม่เกรงกลัว เป็นลักษณะทางพื้นฐานจิตใจของสุนัขสุนัขที่ได้รับการคัดพันธุ์มาอย่างดีจะไม่กลัวอันตราย ซึ่งนิสัยนี้ถือเป็นการแสดงออกในเชิงบวกจากการที่สุนัขมีความมั่นใจ ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้จากการคัดเลือกพ่อ/แม่พันธุ์ที่มีนิสัยกล้าหาญเท่านั้นและคัดเลือกพ่อ/แม่พันธุ์ที่มีนิสัยขี้กลัวออกไป ความกล้าหาญเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของลักษณะนิสัยประจำพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เพราะสุนัขในธรรมชาตินั้นจะมีความมั่นใจต่ำ และอ่อนแอไม่กล้าหาญเหมือนสุนัขที่อาศัยอยู่กับคน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเพื่อใช้งาน ลักษณะนิสัยที่มีความกล้าหาญนั้นได้มาจากการคัดพันธุ์เท่านั้น
  2. ความกลัว - ความกลัวเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม ถึงแม้ว่าจะมีการคัดพันธุ์ที่ดี เพื่อที่จะขจัดความกลัวหรือพฤติกรรมที่กระตุ้นให้สุนัขขี้กลัวออกไป แต่สุนัขที่ผ่านการคัดพันธุ์มาอย่างดีก็แสดงถึงความกลัวออกมาได้ มีหลายปัจจัยที่มีส่งผลให้สุนัขมีความตื่นกลัว เช่น สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หรือการพาเข้าสังคมแบบไม่ถูกวิธี การเพาะพันธุ์สุนัขโดยไม่มีความรู้เพียงพอก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สุนัขมีนิสัยขี้กลัว สุนัขโดยปกติจะมีนิสัยขี้กลัวบ้างอยู่ในระดับที่พอเหมาะ เพราะว่าความกลัวเป็นกลไกตามธรรมชาติให้สุนัขรู้จักระแวดระวังตัวไม่ตกอยู่ในอันตราย แต่สุนัขที่ขี้กลัวเกินไปเป็นคุณลักษณะที่ไม่ดีในพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดและเป็นข้อบกพร่องที่ร้ายแรง เราสามารถสอนสุนัขให้หายตื่นกลัวได้จากค่อยๆสอนให้สุนัขเคยชินกับสถานการณ์ต่างๆที่แปลกออกไปจากชีวิตประจำวัน เช่น พาไปเข้าสังคม ไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆ เจอเสียงแปลกๆ เจอผู้คนและสัตว์ชนิดอื่นๆ แต่ถ้าสุนัขขี้กลัวเพราะว่ามาจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่ดีก็จะเป็นการยากที่จะฝึกให้หายขี้กลัว
  3. ความเจ้าอารมณ์ - ความเจ้าอารมณ์เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม นิสัยเจ้าอารมณ์เป็นข้อบกพร่องที่ร้ายแรง แต่ก็เป็นนิสัยประจำพันธุ์ที่สามารถพบเจอได้แม้กระทั่งในสุนัขที่มีสายเลือดดีๆ ลักษณะความเจ้าอารมณ์เป็นลักษณะนิสัยที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและส่งผลให้สุนัขตัวนั้นมีนิสัยไม่แน่ไม่นอน สุนัขทีมีนิสัยเจ้าอารมณ์ไม่สามารถเป็นสุนัขใช้งานที่ดีได้ เพราะว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้ ดั่งที่ Max VonStephanitx บิดาแห่งเยอรมันเช็พเพอดได้กล่าวไว้ว่า “ ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเกณฑ์ที่แท้จริงของความสวยงาม ” นิสัยเจ้าอารมณ์ของสุนัขเยอรมันเช็พเพอดอาจจะสังเกตได้ยาก หากสุนัขไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน ยกเว้นในกรณีที่เป็นมาก
  4. ความดุร้าย - ความดุร้ายเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นผลกระทบมาจากนิสัยความเจ้าอารมณ์ ความดุร้ายคือแนวโน้มที่จะระเบิดตูมเมื่อไหร่ก็ได้ และมักจะมาพร้อมกับความก้าวร้าว ลักษณะนิสัยนี้เป็นคุณลักษณะที่ไม่ต้องการที่เบี่ยงเบนจากลักษณะนิสัยมาตรฐานของสุนัขเยอรมันเช็พเพอด ซึ่งเป็นผลมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนิสัยดุร้ายนี้เป็นอันตรายมาก
  5. จิตประสาท - คำว่าจิตประสาทเป็นประเด็นที่ผู้เลี้ยงพูดถึงมากที่สุดซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่รวมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและลักษณะทางจิตใจ และมีอิทธิพลจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม จิตประสาท หมายถึง วิธีที่สุนัขแสดงออก โดยสามารถแบ่งออกเป็นสามรูปแบบคือ ดี ปานกลาง และแย่ สุนัขที่ถูกเพาะพันธุ์มาอย่างดี จะมีจิตประสาทที่ดีเป็นสุนัขที่มีความน่ารัก สนุกสนานและกระตือรือร้น สุนัขที่มีจิตประสาทปานกลางจะเป็นสุนัขที่น่ารัก สนุก กระตือรือร้นปานกลาง ส่วนสุนัขที่มีจิตประสาทแย่ จะมีนิสัยขี้เกียจ นิสัยทั้งสามรูปแบบนี้ เป็นลักษณะพื้นฐานทางจิตใจที่ถูกถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมทั้งจากพ่อและแม่พันธุ์

   การเลือกลูกสุนัขเยอรมันเช็พเพอดที่เหมาะสมกับตัวคุณนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ถ้าคุณต้องการมองหาลูกสุนัขซักตัว สิ่งที่คุณควรทำคือให้ไปดูนิสัยพ่อและแม่สุนัขเพราะพ่อ/แม่สุนัขที่มีนิสัย ขี้กลัว เจ้าอารมณ์ ดุร้ายอาจจะให้ลูกสุนัขที่มองภายนอกแล้ว เป็นสุนัขที่น่ารัก หน้าตาดีแข็งแรง คล่องแคล่วสีสวย รูปร่างดี แต่อาจจะมีนิสัยที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานพันธุ์ก็ได้

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.aboutgermanshepherddog.com/psycho-genetic-traits-in-gsd

ขอขอบคุณผู้แปล : คุณอภิรพี เศรษฐรักษ์

อ่านบทความใน Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/notes/สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย/ลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์และจิตประสาทของเยอรมันเช็พเพอด-ที่ฝังลึกในสายเลือด-และถ่ายทอดทางพันธุกรรม/516060998431334