Skip to main content

คุณสมบัติทางสติปัญญาของเยอรมันเช็พเพอด ที่ฝังลึกในสายเลือด และถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ลักษณะพื้นฐานทางจิตใจของเยอรมันเช็พเพอด

   ถ้าคุณเป็นผู้เลี้ยงสุนัขที่มีความรับผิดชอบ คุณควรจะศึกษาเรื่องลักษณะพื้นฐานทางด้านจิตใจของเยอรมันเช็พเพอด เพราะว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจเยอรมันเช็พเพอด และรับมือกับพฤติกรรมต่างๆของพวกมันได้ เยอรมันเช็พเพอดมีพื้นฐานทางด้านจิตใจที่ซับซ้อน เพราะว่าเป็นสุนัขมีความฉลาดอย่างมาก มีอารมณ์ลึกซึ้งและมีสัญชาตญาณอีกหลายอย่าง ด้วยความฉลาดหลักแหลมและความมั่นใจนี่เอง จึงทำให้สุนัขเยอรมันเช็พเพอดสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ เช่น สุนัขตำรวจ สุนัขช่วยเหลือ สุนัขช่วยบำบัด สุนัขเฝ้ายาม สุนัขค้นหายาเสพติดและระเบิด สุนัขสงคราม สุนัขทหาร และยังเป็นสัตว์เลี้ยง เป็นเพื่อนที่ดีของคน   ขนาดสุนัขที่โง่ที่สุดไม่ว่าจะพันธุ์ใด ก็ยังสามารถเรียนรู้คำสั่งได้   เยอรมันเช็พเพอดเป็นพันธุ์หนึ่งที่มีความฉลาดมากที่สุดอันดับต้นๆในโลก เยอรมันเช็พเพอดมีระดับสติปัญญาที่สูง ทำให้เยอรมันเช็พเพอดสามารถเรียนรู้ได้ไวและแม่นยำ ซึ่งทำให้การฝึกสุนัขเยอรมันเช็พเพอดเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ความง่ายในการฝึกและความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นสองลักษณะพื้นฐานทางจิตใจที่สำคัญของเยอรมันเช็พเพอด   งานวิจัยด้านจิตวิทยาสุนัขพบว่า สุนัขเยอรมันเช็พเพอดสามารถอดทนต่อความเครียดและรับมือกับแรงกดดันได้มากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นหลายๆพันธุ์จึงทำให้สุนัขพันธุ์นี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงกว่าพันธุ์อื่น

   ความง่ายต่อการฝึก - เยอรมันเช็พเพอดป็นพันธุ์ที่ฉลาดระดับต้นๆซึ่งสามารถฝึกได้ง่ายมาก และนำไปฝึกได้หลายแบบ เยอรมันเช็พเพอดเป็นสุนัขที่สามารถนำไปใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เช่น สุนัขสงคราม สุนัขเฝ้ายาม สุนัขตำรวจ และสุนัขสำหรับเลี้ยงเป็นเพื่อน เยอรมันเช็พเพอดยังปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายค้นหายาเสพติด ใช้เป็นสุนัขสำหรับบำบัด และที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติหน้าที่ตามชื่อของพันธุ์นั่นก็คือ เป็นสุนัขต้อนแกะ เยอรมันเช็พเพอดเป็นสุนัขที่กระตือรือร้นเพื่อที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพยายามจะที่เอาใจเจ้าของ เพื่อให้เจ้าของมีความสุข ดังนั้นจึงทำให้เป็นสุนัขที่เรียนรู้ได้ไวมาก การศึกษาด้านจิตวิทยาของเยอรมันเช็พเพอดอย่างถ่องแท้จะช่วยให้นักพฤติกรรมสุนัขหรือครูฝึกสุนัขสามารถใช้น้ำเสียง คำ หรือแม้แต่สัญญาณมือ เพื่อออกคำสั่งให้สุนัขปฏิบัติตามคำสั่งนั้นๆ ความง่ายต่อการฝึกนั้นจัดเป็นลักษณะพื้นฐานทางจิตใจที่โดดเด่นของเยอรมันเช็พเพอด   ความมั่นใจในตัวเอง - เยอรมันเช็พเพอดเป็นสุนัขที่มั่นใจในตัวเองในขณะที่ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความมั่นใจในตัวเองเป็นหนึ่งในลักษณะพื้นฐานทางจิตใจของเยอรมันเช็พเพอดที่ถูกปรุงแต่ง โดยการปรุงแต่งและสภาพแวดล้อมและสามารถมองว่าเป็นผลพลอยได้จากการที่เยอรมันเช็พเพอดสามารถรับความกดดันได้มากกว่าพันธุ์อื่น เพราะว่าเยอรมันเช็พเพอดถูกเพาะพันธุ์มาเพื่อที่ทำงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน สิ่งนี้เองส่งเสริมให้สุนัขมีความสามารถในการเอาตัวรอดและเอาชนะสถานการณ์ที่กดดันนั้นได้ และส่งผลให้เยอรมันเช็พเพอดเป็นสุนัขที่มีความมั่นใจสูงขึ้น เมื่อเยอรมันเช็พเพอดถูกกดดันให้ถึงจุดสูงสุดที่สุนัขตัวหนึ่งจะรับไหว สุนัขอาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรุนแรงเหมือนสุนัขพันธุ์อื่นได้ 

   โดยทั่วไปเยอรมันเช็พเพอดมีพื้นฐานทางจิตใจและนิสัยที่น่ารัก ทำให้ผู้รักสุนัขอยากจะรับเลี้ยงลูกสุนัขเยอรมันเช็พเพอดโดยไม่ยาก โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นแววตาที่น่ารักของลูกสุนัขนั้นมันช่างยากที่จะปฏิเสธลง ถ้าคุณได้สัมผัสเยอรมันเช็พเพอด คุณจะพบกับความเป็นมิตรพร้อมจะปกป้อง ซื่อสัตย์ และความฉลากหลักแหลมของพวกมัน   ความก้าวร้าว ก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานทางจิตใจของเยอรมันเช็พเพอด แต่ความก้าวร้าวควรจะอยู่ในระดับที่สมดุลย์กับลักษณะนิสัยอื่นๆสุนัขที่ได้รับการคัดพันธุ์มาดี ไม่ควรจะก้าวร้าวหรือขี้อาย หรือขี้ตื่นกลัวเกินไป สุนัขที่ก้าวร้าวสูงและยังขี้กลัวสูงเป็นสุนัขที่ความบกพร่องทางด้านพื้นฐานจิตใจ เป็นผลมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ถือเป็นลักษณะบกพร่องไม่ใช่ลักษณะของเยอรมันเช็พเพอดที่ดี    แนะนำให้อ่านต่อเรื่อง ลักษณะพื้นฐานทางจิตใจที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเยอรมันเช็พเพอดได้ที่ http://gsd.in.th/th/book/ลักษณะการแสดงออกทางอารมณ์และจิตประสาทของเยอรมันเช็พเพอด-ที่ฝังลึกในสายเลือด

 

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.aboutgermanshepherddog.com/german-shepherds-psychological-traits

ขอขอบคุณผู้แปล : คุณอภิรพี เศรษฐรักษ์

อ่านบทความใน Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/notes/สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย/คุณสมบัติทางสติปัญญาของเยอรมันเช็พเพอด-ที่ฝังลึกในสายเลือด-และถ่ายทอดทางพันธุกรร/516061661764601