Skip to main content

ความแตกต่างของเยอรมันเช็พเพอดหลากหลายสายเลือด และหลากหลายวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพันธุ์

ชนิดและสายของเยอรมันเช็พเพอด

   ความนิยมในสุนัขเยอรมันเช็พเพอดทั่วโลกทำให้เกิดการทดลองผสมสุนัข เพื่อให้ได้ลักษณะในรูปแบบต่างๆและแตกออกมาเป็นสุนัขสายที่ต่างกันออกไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน และเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดของสายนั้น ๆ ถึงแม้ว่าเยอรมันเช็พเพอดจะแยกออกมาเป็นสายต่าง ๆ กัน แต่ก็ยังรักษาและอยู่ภายใต้มาตรฐานพันธุ์เดียวกัน การผสมข้ามสายและชนิดที่ต่างกัน ทำให้เกิดเป็นสุนัขที่มีสีสันที่แปลกตา แต่ว่ายังคงลักษณะรูปพรรณสันฐานของเยอรมันเช็พเพอดเอาไว้ จริง ๆ แล้ว ถ้าเราพูดถึงสุนัขเยอรมันเช็พเพอดแท้ ๆ เราจะไม่เห็นสีสันที่ดูแล้วแปลกตามากนั้น ยกเว้นแต่สีที่แปลกมาก เช่น ลายเสือ ซึ่งเกิดจากยีนส์ดั้งเดิมแท้ ๆ ดังนั้น จึงไม่การเรียกลักษณะสีขนแบบไหนที่เรียกว่าเป็นสีพิเศษ

   ผู้ที่หลงรักเยอรมันเช็พเพอด และผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์นี้อย่างถ่องแท้ ต่างรู้ดีว่า ผู้เพาะพันธุ์หรือบรีดเดอร์ (Breeder) ที่โฆษณาขายสุนัขสีสันพิเศษแปลกตานั้น คือผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญและตระหนักถึงมาตรฐานพันธุ์ ตัวอย่างเช่น การโฆษณาขายสุนัขที่ขนาดใหญ่เกินมาตรฐานพันธุ์ โครงสร้างใหญ่ กระดูกใหญ่ เพราะว่าเยอรมันเช็พเพอดมีมาตรฐานที่ชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้นการพัฒนาสุนัขก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

   ถ้าคุณกำลังมองหาเยอรมันเช็พเพอดแท้ ๆ คุณควรจะทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่า เยอรมันเช็พเพอดแท้ ๆ คืออะไร สุนัขที่ดูละม้ายคล้ายคลึงกับเยอรมันเช็พเพอดนั้นอาจจะไม่ใช่เยอรมันเช็พเพอดก็ได้ บรีดเดอร์สายต่าง ๆ มักจะอ้างถึงคุณสมบัติของสุนัขตนเอง เช่น มีความฉลาดหรือความสามารถในการนำไปใช้งานได้ดี ใกล้เคียงหรือเหมือนกับเยอรมันเช็พเพอดแท้ ๆ แต่ความจริงแล้ว ไม่มีสุนัขสายใดสายหนึ่งจะมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีกว่า หรือใกล้เคียงสุนัขเยอรมันเช็พเพอดแบบแท้ ๆ

สุนัขเยอรมันเช็พเพอดสายต่าง ๆ


1. เยอรมันเช็พเพอดในอดีต

   รูปนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเยอรมันเช็พเพอดในอดีต ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับเยอรมันเช็พเพอดในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด โดยจะเห็นว่ารูปร่างจะเพรียว มุมขาไม่เยอะ ดูลักษณะมีความคล่องแคล่วเสมือนเป็นนักกีฬา ลักษณะสรีระของสุนัขเช็พเพอดแบบนี้เป็นสุนัขในดวงใจของ กัปตัน Max von Stephanitz บิดาแห่งเยอรมันเช็พเพอด เพราะว่าเป็นโครงสร้างร่างกายที่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารถทำงานได้นาน วิ่งได้ทน ยุคนั้นจะพยายามที่จะควบคุม ไม่เพาะพันธุ์สุนัขที่รูปร่างใหญ่เกินไปและมีน้ำหนักตัวมาก เนื่องจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงาน ความคล่องแคล่ว ความไวของสุนัขลดน้อยลง ซึ่งเป็นต้นแบบให้บรีดเดอร์รุ่นต่อมาได้ศึกษาพัฒนาสุนัขให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีก

2. เยอรมันเช็พเพอดสายประกวด หรือสายเยอรมันตะวันตก หรือ High Line

   สุนัขเยอรมันเช็พเพอดจากเยอรมันตะวันตกหรือสาย High Line เป็นสายที่ได้รับความนิยมที่สุดทั่วโลก และเป็นลักษณะของเยอรมันเช็พเพอดที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยและนึกถึง เวลาที่ได้ยินคำว่า “เยอรมัน เช็พเพอด” สุนัขเยอรมันเช็พเพอดสายนี้เป็นสายที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานพันธุ์ที่สุด สาเหตุที่สายนี้เป็นที่นิยมมากเนื่องจาก มีความสวยงามและยังสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น เอาไว้เลี้ยงเล่น เป็นเพื่อน เป็นสุนัขต้อนแกะ เป็นสุนัขเฝ้ายาม เป็นสุนัขนำทาง เป็นสุนัขกู้ภัย เป็นสุนัขช่วยเหลือ เยอรมันเช็พเพอดสายนี้เป็นสุนัขที่มีลักษณะถูกต้อง และสามารถเข้าร่วมประกวดได้ตามเงื่อนไขของ SV ทั้งในการประกวด ประเภทสวยงาม การประกวดอารักขา และเพื่อเป็นพ่อ/แม่พันธุ์
   เยอรมันเช็พเพอดสายนี้จะมีสีขนเป็นสีน้ำตาลเข้มและดำ มีท่าเดินที่สง่าผ่าเผย ก้าวยาว เดินขาหลังเหยียดตรง และลอยไปในอากาศยามย่างก้าว ข้อเสียของสายนี้คือ เส้นหลังลาดเกินไป (Roached Back)

3. เยอรมันเช็พเพอดสายใช้งาน

   สุนัขสายใช้งานถูกเพาะพันธุ์เพื่อจุดประสงค์หลักคือเพื่อทำงานร่วมกับคน เยอรมันเช็พเพอดสายใช้งานยังแตกแขนงออกไปอีกหลายสาย จุดเด่นของสุนัขชนิดนี้คือ ความสามารถในการทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ดี มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันสูง สุนัขสายใช้งานอาจจะไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเหมือนสายประกวด เพราะว่าสุนัขสายนี้ถูกพัฒนาโดยเน้นเรื่องประสิทธิภาพของการทำงานมากกว่าความสวยงาม

4. เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก (DDR)

   เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออกเป็นสายที่มีความโดดเด่นและแตกต่างอีกสาย แต่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก สุนัขสายนี้ถูกพัฒนาจากสุนัขเยอรมันเช็พเพอดที่หลงเหลืออยู่ในประเทศเยอรมันตะวันออก ในสมัยที่เยอรมันยังแยกออกเป็นสองประเทศ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่ปี 1949 สุนัขสายนี้จะมีความแข็งแรง มีรูปร่างผอม ร่างกายมีกล้ามเนื้อที่แสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจน มีโครงกระดูกแข็งแรง และมีขนาดศีรษะใหญ่ สีขนจะค่อนข้างเข็มกว่าสายประกวดจากเยอรมันตะวันตกและมีมุมขาน้อยกว่า

5. สุนัขเยอรมันเช็พเพอดสายเชค

   สุนัขสายนี้เป็นอีกสายที่มีลักษณะโดดเด่น เป็นสายที่พัฒนามาจากเยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก เพื่อเอาไว้ใช้งานในการป้องกันชายแดนของเชค ในยุคสมัยที่เชคยังเป็นสังคมนิยมอยู่ สุนัขสายเชคนั้นถูกพัฒนาและเพาะพันธุ์โดยทหารตระเวรชายแดนโดยการคัดเลือกสุนัขสายเยอรมันตะวันออกมาเพาะพันธุ์ จากนั้นมา ทำให้เกิดการพัฒนาและได้สุนัขที่มีความกล้าหาญและมีความสามารถในการทำงานที่เป็นเลิศ มีโครงกระดูกใหญ่ และมีสีขนเข้ม

6. สุนัขเยอรมันเช็พเพอดสายอังกฤษ

   คนอังกฤษเรียกเยอรมันเช็พเพอดว่า “อัลเซเชียน” ตามแหล่งต้นกำเนิดที่มีการพัฒนาสุนัขสายนี้ นั่นคือที่ชายแดนระหว่างเมือง Alsace และ Lorraine สุนัขสายนี้มีลักษณะและโครงสร้างแตกต่างจากสายประกวดจากเยอรมันตะวันตกอย่างชัดเจน เพราะถูกพัฒนาจากสุนัขเยอรมันเช็พเพอดสายเก่าที่ถูกนำเข้ามาในเกาะอังกฤษหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

7. สุนัขเยอรมันเช็พเพอดสายอเมริกาเหนือ

   สุนัขสายนี้มีความแตกต่างกับเช็พเพอดสายอื่น ๆ อย่างชัดเจน สุนัขสายนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอเมริกาเหนือ ตั้งแต่ช่วงยุค 1970 จนถึงปัจจุบัน สุนัขสายนี้มีเส้นหลังโค้งลาดมากและมีมุมขาหลังที่เยอะมาก รวมถึงมีลำตัวที่ยาวกว่าสายอื่น ๆ สืบเนื่องมาจากการพัฒนาโดยการนำสุนัขที่มีสายเลือดชิดกัน และมีบรรพบุรุษร่วมกันมาผสมกัน เพื่อให้ได้ลูกสุนัขที่มีลักษณะแบบนี้ ถึงแม้สุนัขสายนี้จะได้รับความนิยมในอเมริกาเหนือ แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมจากประเทศอื่น เนื่องจากสุนัขมีลักษณะสรีระที่แปลกออกไป โดยเฉพาะในส่วนขาหลังที่ลาดลงและมีมุมขาเยอะเกินไป จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง เช่น กระโดดลำบาก และวิ่งได้ช้าลง ถึงแม้ว่าสุนัขจะมีมุมขาเยอะ แต่ว่าผลเอกซเรย์ข้อสะโพกยังออกมาปกติดี แต่อย่างไรก็ตาม สุนัขลักษณะนี้ไม่เป็นที่ต้องถูกใจของกรรมการจากประเทศอื่น ๆ สุนัขสายอเมริกาเหนือมักจะมีท่าเดินแบบ flying trot อย่างไรก็ตาม สุนัขสายนี้ส่วนใหญ่จะมีจิตประสาทที่ดี ไม่ค่อยมีปัญหาด้านพฤติกรรม

8. สุนัขเยอรมันเช็พเพอดอเมริกันสายประกวด (สายเก่า)

   สุนัขสายนี้คือสุนัขที่มีต้นตระกูลเดียวกับสุนัขในข้อ 7 แต่เป็นสุนัขที่เพาะพันธุ์ในช่วงก่อนยุค 1970 สุนัขอเมริกาเหนือสายเก่า จะมีมุมขาที่ไม่เยอะเท่าปัจจุบัน ปัจจุบันนี้สุนัขสายนี้แทบไม่เหลืออยู่แล้ว

แหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพต้นฉบับ : http://www.aboutgermanshepherddog.com/types-of-german-shepherds
ขอขอบคุณผู้แปล : คุณอภิรพี เศรษฐรักษ์

อ่านบทความใน Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/notes/สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย/ความแตกต่างของ-เยอรมันเช็พเพอด-หลากหลายสายเลือด-และหลากหลายวัตถุประสงค์ในการพัฒน/516059201764847

บทความที่ใกล้เคียงกัน