Skip to main content

ความแตกต่างระหว่างเยอรมันเช็พเพอด "สายเยอรมันตะวันตก" และ "สายเยอรมันตะวันออก"

ความแตกต่างระหว่าง "เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตก" และ "เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก"

   เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก เป็นตัวอย่างของ 2 สาย ในบรรดาอีกมากมายหลายสายของเยอรมันเช็พเพอด เยอรมันเช็พเพอดมีอีกชื่อหนึ่งก็คือ "อัลเซเชี่ยน" (นิยมเรียกกันในประเทศอังกฤษ) สิ่งที่มีอิทธิต่อความแตกต่างระหว่างเยอรมันเช็พเพอดสายตะวันออกและสายตะวันตกนี้ก็คือ เงื่อนไข (สถานการณ์ การดำรงชีวิต รูปแบบการปกครอง) ภายในประเทศเยอรมนีในขณะที่ยังมีการแบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกอยู่นั่นเอง

การแบ่งแยกสายเยอรมันตะวันออกและสายเยอรมันตะวันตก

   การแบ่งแยกสายเยอรมันตะวันออกและสายเยอรมันตะวันตกในเยอรมันเช็พเพอดเกิดขึ้น เพราะการแบ่งแยกประเทศเยอรมนีในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความแตกต่างมากมายระหว่าง 2 สายนี้เกิดขึ้นเพราะเงื่อนไข (สถานการณ์ การดำรงชีวิต รูปแบบการปกครอง) ของแต่ละประเทศ (ประเทศเยอรมนีตะวันตก และประเทศเยอรมนีตะวันออก) เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตกจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสุนัขที่เพาะมาเพื่อประกวดและสุนัขที่เพาะเพื่อการทำงาน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าสายประกวดจะได้รับความนิยมมากกว่า ส่วนเยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออกนั้น บ้างก็ถูกเพาะขึ้นมาเพื่อใช้ในการเฝ้ากำแพงเบอร์ลิน โดยพวกมันจะโจมตีใครก็ตามที่พยายามจะหลบหนีออกจากเยอรมนีตะวันออก นอกนั้นก็เพาะขึ้นมาเพื่อต้อนฝูงสัตว์ เพื่อประกวด หรือเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก

   เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก หรือที่เรียกว่า DDR German Shepherd (Deutshe Demokratishe Repiblik) รูปลักษณ์ภายนอกนั้นมักจะมี สีมืด ๆ ดำ ๆ หัวใหญ่ มีโครงสร้างกระดูกที่ใหญ่ และหุ่นไม่ค่อยมีเนื้อ หลังของพวกมันไม่ลาดเอียงเหมือนกับพวกสาย International Show แต่จะมีหลังที่ตรง เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออกจะเพาะเน้นไปทางความสามารถด้านการทำงาน และมีปัญหาสุขภาพน้อย เช่น โรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia) พวกมันมีพลังงานสูง และต้องการการออกกำลังกายและการทำกิจกรรม (งาน) อย่างเพียงพอ เพื่อให้พวกมันมีสุขภาพที่แข็งแรง

เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตก

   เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตก จะมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างสายประกวดและสายใช้งาน สายประกวดนั้นจะให้ความสำคัญทางความสวยงามด้านกายภาพ ไม่ให้ความสำคัญด้านลักษณะนิสัยความกล้าหาญและสัญชาตญาณในการทำงาน ในต่างประเทศสายประกวดนั้นได้รับความนิยมมากที่สุด และก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน ในเยอรมนี หากพูดถึง เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตกก็มักจะกล่าวถึงเยอรมันเช็พเพอดสายประกวด ในขณะที่หากพูดถึง เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออกก็มักจะกล่าวถึงเยอรมันเช็พเพอดสายใช้งาน เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตกจะมีหลังที่ลาดเอียงมากกว่าเยอรมันตะวันออก แต่ก็ไม่ได้มากเท่าเยอรมันเช็พเพอดสายอเมริกัน พวกมันยังคงรักษาไว้ซึ่งความมีพลังงานสูง ดังนั้นพวกมันยังคงต้องการการออกกำลังกายอย่างมากเช่นกัน

เยอรมันเช็พเพอดสายอื่น

   เยอรมันเช็พเพอดสายอเมริกัน จะเป็นเสมือนเครื่องหมายโดยส่วนมากของเยอรมันเช็พเพอดสาย International Show พวกมันมีหลังที่ลาดเอียงมาก มีมุมขาหลังที่หักมุมชัดเจน เยอรมันเช็พเพอดสายอเมริกันนั้นมักจะมีรูปร่างที่ยาวและผอมกว่าทั้งสองสายของเยอรมัน เยอรมันเช็พเพอดสายอังกฤษนั้นจะมีกระดูกที่ใหญ่และยาว หลังตรง แต่เยอรมันเช็พเพอดทั้งสองสายนี้จะมีอารมณ์ที่สงบกว่าและพลังงานที่ต่ำกว่าเยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมัน ส่วนเยอรมันเช็พเพอดสายเชคนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับเยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก ดังนั้นจึงมีบางคนคิดว่าพวกมันเป็นสายเดียวกัน นอกจากนี้ก็ยังมีเยอรมันเช็พเพอดสายที่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก คือ เยอรมันเช็พเพอดขาว (ขาวจริง ไม่ใช่เพราะมียีนส์เผือก) และเยอรมันเช็พเพอดขนยาว

การผสมแบบรวมสาย

   ในณะที่บรีดเดอร์บางคนคุยโวโอ้อวดในสายบริสุทธิ์ของเยอรมันเช็พเพอดของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสายเยอรมันตะวันตกแท้ ๆ สายเยอรมันตะวันออกแท้ ๆ บ้างก็ดี แต่ก็ยังมีบรีดเดอร์อีกจำนวนมากที่นำเยอรมันเช็พเพอดสายต่าง ๆ มาผสมรวมกันเพื่อให้ได้ลักษณะเฉพาะที่ดีสุดของแต่ละสายพันธุ์ออกมา โดยมักจะพยายามผสมให้มีความแข็งแรงทางสุขภาพ มีปัญหาโรคข้อตะโพกน้อย และมีสัญชาตญาณในการทำงานสูงของเยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก ร่วมกับความสวยงามทางร่างกายของเยอรมันเช็พเพอดสายประกวด

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.ehow.com/about_6311493_difference-east-german-shepherd-dogs.html
ขอขอบคุณผู้แปล : คุณ Pundharee Manosirinukul

อ่านบทความใน Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/notes/สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย/ความแตกต่างระหว่างเยอรมันเช็พเพอด-สายเยอรมันตะวันตก-และ-สายเยอรมันตะวันออก-/514726461898121

บทความที่ใกล้เคียงกัน