งานประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอด งานประจำปี 2564 และสอบคัดพันธุ์

Event Date
15 ม.ค. 2022 08:00 - 16 ม.ค. 2022 18:00

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/NPVd5DJVMYS1u4d46

*** ประกาศ: สุนัขที่ประกวด ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน และสอบคัดพันธุ์ นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตัวจริงทั้งหมดมาแสดงให้กรรมการดูด้วย ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) รวมทั้งผลสอบสุนัขใช้งาน โดยกรรมการ SV หรือ FCI และผลสอบคัดพันธุ์ (เช่น Körschein สีฟ้าของ SV) โดยเฉพาะสุนัขที่ต้องการสอบเพื่อให้ได้รับใบ Körschein กรรมการสอบต้องนำเอกสารตัวจริงกลับไป SV เยอรมนีด้วยค่ะ ***

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานประจำปี 2564 🇹🇭 ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี
Location: 14.019035,100.5248278
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://maps.app.goo.gl/jCYVPNKNFpuYhcED6

ประกาศจากนายกฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สมาชิก
งานนี้มีเงินรางวัลสำหรับสุนัขที่ได้อันดับ 1-3 เฉพาะรุ่นที่มีสุนัขลงประกวดอย่างน้อย 8 ตัว (นับแยกรุ่นเพศผู้เพศเมียและประเภทขนสั้นกับขนยาว)

 1. อันดับที่ 1 ได้เงินรางวัล 2000 บาท
 2. อันดับที่ 2 ได้เงินรางวัล 1000 บาท
 3. อันดับที่ 3 ได้เงินรางวัล 500 บาท

8.00 น. เริ่มลงทะเบียน
9.00 น. เริ่มทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ (TSB) ของรุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป
จึงขอให้สมาชิกที่ส่งสุนัขลงประกวด มาลงทะเบียนก่อนเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ
หากมาไม่ทัน จะถือว่าสละสิทธิ์ค่ะ

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) รุ่นใหญ่มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

นอกจากนี้ยังมี

 • การประกวดผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen)
 • การตัดสิน Best สุนัขเกิดในประเทศเพศผู้ และเพศเมีย

โดย Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน 🇩🇪 จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รับการแต่งตั้งจาก SV โดยเป็นกรรมการคัดพันธุ์ (Körmeister) และกรรมการตัดสินสุนัขสวยงาม (Zuchtrichter)
Mr. Rainer Mast ได้เข้าเป็นสมาชิกของ SV เมื่อปีค.ศ. 1974 โดยสังกัด Landesgruppe: LG13 Wuerttemberg อีกทั้งบรีดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในนามคอก vom Ermingerweg ในปี 2013 ได้เป็นกรรมการตัดสินในงาน BSZS'2013 ที่เมือง Kassel

Mr. Rainer Mast จะได้เป็นกรรมการตัดสินสุนัขรุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ในงาน BSZS'2022 ที่เมือง Nürnberg
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Richter_2022.pdf

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,400 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

ท่านใด ต้องการสนับสนุนการพิมพ์สูจิบัตร กรุณาส่งเอกสารมาที่สมาคมฯ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/335160141445557/ นะคะ


มาตรการป้องกันโควิด-19

 1. ผู้ร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจยืนยันว่า ไม่มีเชื้อโควิด-19 (ATK หรือ PCR) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า หรือหน้างาน
 3. ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยป้องกัน และรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***


*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน **


สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดสอบคัดพันธุ์สุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด 🇹🇭 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565สนามคอก R.C. Club อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Hino รังสิต
Location: 14.0260247,100.6160262
ทางเข้าสนามสอบดูได้ที่ https://goo.gl/maps/KEkyGoVuzjw

โดย Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการสอบคัดพันธุ์ จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. 🇩🇪

ท่านใดสนใจส่งสุนัขสอบคัดพันธุ์แบบได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ SV (Körschein ใบสีฟ้า) กรุณาแจ้งสมัครภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อและข้อมูลส่งไป SV
กรณีสอบคัดพันธุ์แบบได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ ส.ส.ย.ท. ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

ค่าธรรมเนียมสอบคัดพันธุ์ครั้งแรก และต่ออายุคัดพันธุ์

 • ได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ ส.ส.ย.ท. ตัวละ 1000 บาท
  เงื่อนไขการสอบตามระเบียบของส.ส.ย.ท. 🇹🇭
  1. รับรองข้อสะโพก (HD) ผ่านแล้ว
  2. สอบสุนัขใช้งาน เช่น SchH/IGP ผ่านแล้ว
  3. สอบวิ่งอดทนแล้ว
  4. ผ่านการประกวดอย่างน้อย 1 ครั้งในรุ่น 12 เดือนขึ้นไป ผลประกวดได้ตำแหน่งอย่างน้อย G ขึ้นไป
 • ได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ SV (Körschein ใบสีฟ้า) ตัวละ 3000 บาท
  เงื่อนไขการสอบตามระเบียบของ SV 🇩🇪
  1. รับรองข้อสะโพก (HD) และข้อศอก (ED) ผ่านแล้ว และรับรองตรวจ DNA ถูกต้อง ทั้ง 3 อย่างรับรองโดย SV
  2. สอบ BH และสุนัขใช้งาน เช่น SchH/IGP ผ่านแล้ว สอบโดยกรรมการ SV หรือ FCI
  3. ผ่านการประกวดอย่างน้อย 1 ครั้งในรุ่น 12 เดือนขึ้นไป ผลประกวดได้ตำแหน่งอย่างน้อย G ขึ้นไป

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

ผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen) ได้แก่

 1. นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (คอก Branch Mark)
 2. นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย (คอก Richy Club)
 3. น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ (คอก Oldieshaus)

Best สุนัขเกิดในประเทศ

เพศ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
เมีย Vixtoria Secret vom Sankampang
110217, C-3092, 24/07/63, Height: 56.5 cm, Chest: 26.5 cm
*Spencer di Casa Massarelli *Ilary vom Winnloh นายพรธวัช เพ่งศรี นายพรธวัช เพ่งศรี
ผู้ *Money vom Richy Club
109688, K-3005, V, SchH1, kkl, 21/11/62, HD: Normal, ED: -, Height: 64 cm, Chest: 29.5 cm
*Yes degli Achei *Babka vom Emkendorfer Park นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 *Joint vom Branch Mark
102733, V-9134, V, SchH1, kkl, 24/09/59, HD: Normal, ED: -, Height: 60 cm, Chest: 27.5 cm
*Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 *Money vom Richy Club
109688, K-3005, V, SchH1, kkl, 21/11/62, HD: Normal, ED: -, Height: 64 cm, Chest: 29.5 cm
*Yes degli Achei *Babka vom Emkendorfer Park นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
EZ *Calos vom Oldieshaus
109489, C-2023, 933076400018052, SG, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, ED: -, Height: 63 cm, Chest: 28.5 cm
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 *Columbus vom Oldieshaus
109492, C-2026, 933076400018045, V, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, Height: 64.5 cm, Chest: 29.5 cm
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
VA1 *Yulka vom Hühnegrab
SZ:2334158, 981189900101098, V, IGP2, kkl, 10/03/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Duran vom Team Hühnegrab *Alin vom Team Hühnegrab Heinz Scheerer นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
VA2 *Drixi TEAM Gigelsfelsen
SZ:2323854, 981189900059076, V, IGP3, kkl, 09/03/59, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
*Uranus zum Gigelsfelsen *Quisela zum Gigelsfelsen Nicole Darama น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V1 *Maxi Team Agrigento
SZ:2312194, 981189900059840, V, IPO2, kkl, 13/01/58, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28.5 cm
*Luis aus Agrigento *Brenda Team Agrigento Kerstin Schweikert นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Wallerie vom Team Hühnegrab
SZ:2327729, 981189900072456, V, IPO1, kkl, 12/07/59, HD: Normal, ED: Fast Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 25.5 cm
*Duran vom Team Hühnegrab *Angie vom Team Hühnegrab Christel Scheerer นายพรธวัช เพ่งศรี
V3 *Diwa vom Baronenwald
SZ:2328231, 981189900069967, V, IGP2, kkl, 09/08/59, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Uranus zum Gigelsfelsen *Wilow von der Blautalhalle Bruno Antonietti นายประชา กุศลานุคุณ
V4 *Tinkerbell von der Grafschaft Mark
SZ:2341965, 981189900094661, V, IGP3, kkl, 25/12/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 62 cm, Chest: 27.5 cm
*Whillo vom Klostermoor *Mascha von der Grafschaft Mark Andreas Aschke นายศิวดล อ่อนมณี
EZ *Ushka vom Lärchenhain
SZ:2344619, 981189900094556, VA, IGP1, kkl, 01/04/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 28 cm
*Goran vom Bierstadter Hof *Hadina vom Lärchenhain Vincent Buß น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
EZ *Genua vom Kapellenberg (INT)
SZ:2314740, 981189900047979, VA, IPO2, kkl, 06/04/58, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59 cm, Chest: 29 cm
*Zorro vom La'Mirage *Queen vom Kapellenberg Johann Koller นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
EZ *Yosie von der Lars-Aue
SZ:2343049, 981189900101691, VA, IGP1, kkl, 11/01/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
*Lex vom Waldfurter-Wald *Heaven von der Lars-Aue Lars Kühnemann น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
VA1 *Naxos Dlha Roven
SKJ:76501/18, 276098800043456, VA, SVV2, kkl, 02/01/61, HD:  Normal, ED: Normal, Height: 64.5 cm, Chest: 29 cm
*Thiago von der Piste Trophe *Lisa vom Fourniermühlenbach Albin Majsniar น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
VA2 *Uberto vom Klostermoor
SZ:2347462, 981189900098004, V, IGP1, kkl, 11/07/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 28 cm
*Spencer di Casa Massarelli *Frida vom Klostermoor Bernhard Norda นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V1 *Ohio vom Pendler
SZ:2352958, 981189900109038, V, IGP2, I/a, 14/03/62, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
*Nero von Ghattas *Cookie vom Pendler Wolfgang Meinen นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Palaos du Rhinland
LOF:744328, 250268600297819, SG, IGP1,  kkl, 26/12/62, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
*Wacron del Rione Antico *Maika du Rhinland Henri Motz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V3 *Peejay von der Lars-Aue
SZ:2317910, 981189900054839, V, IPO2, kkl, 24/06/58, HD:  Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 30 cm
*Pacino I del Barranquet *Heaven von der Lars-Aue Lars Kühnemann น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V4 *Lukky vom Emkendorfer Park
SZ:2344587, 981189900094404, V, IGP3, kkl, 12/08/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63.5 cm, Chest: 29 cm
*Cyrus vom Osterberger-Land *Dorle vom Emkendorfer Park Hans-Jürgen Begier นายศิวดล อ่อนมณี
V5 *Uso vom Klostermoor
SZ:2347466, 981189900095002, V, IGP1, kkl, 11/07/61, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 28 cm
*Spencer di Casa Massarelli *Frida vom Klostermoor Bernhard Norda นายพรธวัช เพ่งศรี
EZ *Costa Fabare Bohemia
CMKU 101594/15, 981098104286835, VA, IPO3, kkl, 12/12/58, HD: Normal, ED: Normal, Height: - cm, Chest: - cm
*Groovy di Casa Massarelli *Nirwanna Fabare Bohemia Skrbek Pavel นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
EZ *Izmir von der Alexander
SZ:2354233, BSV:1713119, 100240000009210, VA, IGP1, kkl, 28/07/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 31 cm
*Henko vom Holtkämper Hof *Demetra von der Alexander Alexander Dimitrov นายประชา กุศลานุคุณ
EZ *Olaf Team Agrigento
SZ:2320642, 981189900064273, V, SchH1, I/a, 25/10/58, HD: Normal, ED: Fast Normal, Height: - cm, Chest: - cm
*Whillo vom Klostermoor *Dori Team Agrigento Kerstin Schweikert นายศรัณย์ฤทธิ์ ยารังษี

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Kimmy vom Branch Mark
110033, V-3113, 25/03/63, HD: Normal, ED: -, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
*Netzer von Aducht *Bam vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG2 Sereen vom Sankampang
109970, C-3027, 03/04/63, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Henko vom Holtkämper Hof *Roma vom Team Hühnegrab นายพรธวัช เพ่งศรี นายพรธวัช เพ่งศรี
SG3 *Ponika vom Richy Club
109849, K-3043, SG, SchH1, kkl, 19/02/63, HD: Normal, Height: 61 cm, Chest: 28 cm
*Kaspar von Tronje *Quolle vom Team Hühnegrab นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายนริศ ทอดทอง
SG4 Remy vom Richy Club
110111, K-3087, 28/05/63, HD: Normal, Height: 55 cm, Chest: 26 cm
*Nero von Ghattas *Lilly Kaizen นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายนริศ ทอดทอง
SG5 Miso vom Samatha Kennel
110081, K-3077, 17/03/63, HD: Fast Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
*Wuff Klein-Leithawald Berna vom der Pakchong นายนพรุจ ด่านสุวรรณ นายฤทธิเกียรติ สาระคํา
SG6 Erina vom Oldies Haus
110026, C-3044, 14/04/63, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
*Farukh vom Aleks Birkenstrasse *Diva van't Groot-Fehn นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
DQ Ariel vom CNX
110096, C-3061, 28/05/63, Height: 58.5 cm, Chest: 27 cm
*Nine vom Branch Mark Bodie vom Branch Mark นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล นายสายชล ขันทัง

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Edita vom Red Wood
110165, P-3011, 02/07/63, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 26 cm
*Jacksen vom La'Mirage *Xanti aus dem Haus Zygadto นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง นายพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Plato vom Richy Club
109847, K-3041, 19/02/63, HD: Normal, Height: 65 cm, Chest: 29 cm
*Kaspar von Tronje *Quolle vom Team Hühnegrab นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายเทพพิทักษ์ พัฒนชัย
SG2 Hippy vom Oldies Haus
110123, C-3070, SG, IGP1,  03/07/63, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
*Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
SG3 Duke vom A.P.Farm
110157, K-3097, 08/07/63, HD: Noch zugelassen, Height: 64 cm, Chest: 28 cm
*Wuff Klein-Leithawald Fanny vom Thanawut นายพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
SG4 Ector vom Red Wood
110162, P-3008, 02/07/63, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
*Jacksen vom La'Mirage *Xanti aus dem Haus Zygadto นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
SG5 Caesar vom A.P.Farm
109993, K-3069, 16/04/63, HD: Normal, Height: 64 cm, Chest: 30 cm
*Wuff Klein-Leithawald *Yora von der Pakchong นายพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม ร.ต.ยุทธศิลป์ บุณยารมย์
SG6 Rick vom Richy Club
110106, K-3082, 28/05/63, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
*Nero von Ghattas *Lilly Kaizen นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
SG7 Igaro vom Branch Mark
109858, V-3052, 17/02/63, HD: Normal, Height: 62 cm, Chest: 28 cm
*Quenn von der Piste Trophe *Elsa von der Stadt Mosbach นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG8 Danny vom Team Bench Mark
109954, V-3080, 23/03/63, HD: Normal, Height: 64 cm, Chest: 27.5 cm
*Zillo aus Agrigento *Eva vom Branch Mark นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายวิมล ทองวิลาศ
SG9 Buddy vom Surat & Sichon GSD
110079, Z-3004, 29/04/63, HD: Normal, Height: 63.5 cm, Chest: 28.5 cm
*Wuff Klein-Leithawald Amita vom Branch Mark นายณัฐพล ประจันพล นายพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์
G Jocky vom Branch Mark
109950, V-3076, 15/02/63, HD: Normal, Height: 57 cm, Chest: 25 cm
*Costa Fabare Bohemia *Xenza vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Shinhan vom Richy Club
110195, K-3105, 04/08/63, Height: 60 cm, Chest: 26.5 cm
*Wuff Klein-Leithawald *Mary vom Branch Mark นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
SG2 Oxygen vom Branch Mark
110188, V-3149, 01/08/63, HD: Noch zugelassen, Height: 57.5 cm, Chest: 27.5 cm
*Quax von Carrara *Gundy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG3 Option vom Branch Mark
110187, V-3148, 01/08/63, HD: Fast Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Quax von Carrara *Gundy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Vixtoria Secret vom Sankampang
110217, C-3092, 24/07/63, Height: 56.5 cm, Chest: 26.5 cm
*Spencer di Casa Massarelli *Ilary vom Winnloh นายพรธวัช เพ่งศรี นายพรธวัช เพ่งศรี
SG2 I-pod vom S.K.Mahasarakham
110228, K-3112, 12/09/63, HD: Fast Normal, Height: 58.5 cm, Chest: 26.5 cm
Bentley vom Branch Mark Aura vom T.S.Nondindang นายสุริยา ไชยเสน นายแสนสุข แสนสีลม

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Edwand vom A.P.Farm
110207, K-3107, 26/08/63, HD: -, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
*Bax Veracruz Gaby vom P.P.M.98 นายพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม นายสมพร ปงฤทธิ์
SG2 Johnny vom S.K.Farm
110375, V-4022, 19/12/63, Height: 63.5 cm, Chest: 27.5 cm
*Finn vom Römerhain *Iska Kaizen นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล นายธีร์ดนัย ปักษา
SG3 Igo vom Oldies Haus
110315, C-4001, 08/11/63, HD: -, Height: 65.5 cm, Chest: 29 cm
*Team Marlboro Vector *Edra vom Finkenschlag นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
EZ Wacron vom Sankampang
110263, C-3093, 27/09/63, Height: 61 cm, Chest: 28.5 cm
*Olaf Team Agrigento Lizzy van de Mauritshoek นายพรธวัช เพ่งศรี นายพรธวัช เพ่งศรี

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Veron vom Sankampang
110214, C-3089, 24/07/63, Height: 61 cm, Chest: 29 cm
*Spencer di Casa Massarelli *Ilary vom Winnloh นายพรธวัช เพ่งศรี นายพรธวัช เพ่งศรี
SG2 Baxter vom Anett
110402, V-4037, 05/01/64, Height: 64 cm, Chest: 28.5 cm
*Team Marlboro Enzo *Malika vom Haus Tchorz นายธนศักดิ์ วานิชพันธ์ นายสุริยนต์ สุจา
EZ Whillo vom Sankampang
110264, C-3094, 27/09/63, Height: 63.5 cm, Chest: 27 cm
*Olaf Team Agrigento Lizzy van de Mauritshoek นายพรธวัช เพ่งศรี นายพรธวัช เพ่งศรี

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Valve vom Branch Mark
110538, V-4086, 14/02/64
*Costa Fabare Bohemia *Evi vom Spessartblick นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv2 Uziss vom Branch Mark
110537, V-4085, 09/02/64
*Urex vom Gebenbacher Land *Maxi Team Agrigento นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv3 Xavir vom R.C.Club
110493, V-4066, 31/01/64
*Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
vv4 Xena vom R.C.Club
110494, V-4067, 31/01/64
*Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
vv5 Kana vom Oldies Haus
110675, C-4040, 24/03/64
*Volvo vom Alex Birkendorf *Unika vom Rettich นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
EZ Yona H.S. vom Sankampang
110598, C-4024, 01/02/64
*Olaf Team Agrigento Jill H.S. vom Sankampang นายพรธวัช เพ่งศรี นายพรธวัช เพ่งศรี

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Army vom Punyakorn Farm
110685, V-4110, 02/04/64
*Wuff Klein-Leithawald Daisy vom P.P.M.1898 นายณรงค์ รุจิเรข นายเสรี โพธิ์ทอง

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Justin vom Oldies Haus
110716, C-4049, 24/03/64
*Don di Casa Caputi *Yosie von der Lars-Aue นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv2 Array vom The Season Kennel
110667, V-4100, 28/03/64
Dax vom Waldfurter-Wald Oleen vom P.S.Buriram นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า
vv3 King vom Oldies Haus
110674, C-4039, 24/03/64
*Volvo vom Alex Birkendorf *Unika vom Rettich นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ พ.อ.อ.เอนก เปียจําปา
vv4 Denzo vom Surat&Sichon GSD
110719, Z-4007, 28/02/64
*Team Marlboro Enzo Quality vom Branch Mark นายณัฐพล ประจันพล นายณัฐพล ประจันพล
vv5 Alex vom Thongthai Tour Farm
110530, A-4007, 16/02/64
*Wuff Klein-Leithawald *Mary vom Branch Mark นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส
vv6 Harry vom Team Bench Mark
110694, V-4111, 20/03/64
*Eros di Casa Massarelli *Facebook vom Branch Mark นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv7 Harry vom The Prince Club
110710, C-4043, 17/03/64
*Lynard von Melanchthon Bijoux นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา นายกิตติทัศน์ โพธิมาศ

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Esto vom Khonkaen GSD
110749, K-4103, 11/04/64
*Wuff Klein-Leithawald Miki vom Branch Mark ด.ต.ไวพจน์ แพงมา นายวราชันย์ เชื้อบ้านเกาะ

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Wilga vom P.P.M.1898
110808, V-4165, 24/05/64
*Costa vom Haus Cerba *Guitar vom Branch Mark พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ นายจตุพล คําแก้ว
vv2 Daisy vom R.C.Club
110831, V-4175, 21/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land *Eva vom Branch Mark นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
vv3 Ava vom R.C.Club
110741, V-4133, 29/04/64
*Izmir von der Alexander *Hadina vom Lärchenhain นายประชา กุศลานุคุณ พ.อ.อ.คณาธิป เหมสมบัติ
vv4 Bella vom Branch Mark
110826, V-4171, 03/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land *Gyro vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
vv5 Maria Maria Stella Maris
LOI:146910, 380260101786448, 24/06/64
*Minato Maria Stella Maris *Vicky di Casa Lupo Giuseppe Adamo นายไตรรัตน์ รัตนจันทร์
vv6 Beebee vom Branch Mark
110825, V-4170, 03/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 E-Ducky vom S.C.Ratchaburi
110815, R-4015, 23/05/64
Valensia vom Branch Mark Disney vom Richy Club นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง
vv2 Anna vom R.C.Club
110740, V-4132, 29/04/64
*Izmir von der Alexander *Hadina vom Lärchenhain นายประชา กุศลานุคุณ นายสิปปภาส กําจรเดช

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Alex vom R.C.Club
110736, V-4128, 29/04/64
*Izmir von der Alexander *Hadina vom Lärchenhain นายประชา กุศลานุคุณ ดร.พงษ์สกร ดําเนิน
vv2 Duran vom R.C.Club
110830, V-4174, 21/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land *Eva vom Branch Mark นายประชา กุศลานุคุณ นายนพสุริยะ กนกกมล
vv3 Zone vom Branch Mark
110786, V-4150, 14/05/64
*Zillo aus Agrigento *Dimsum vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
EZ Dingo vom Bansuan GSD
110862, C-4063, 24/05/64
*Ebafarmens Q *Mara vom R.C.Club ว่าที่ร.ต.ณัฐพล เสนยอง นายพรธวัช เพ่งศรี

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Luis vom Oldies Haus
110829, C-4055, 09/06/64
*Team Marlboro Vector *Baccara vom Aleks Birkenstrasse นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายสุริยา ไชยเสน

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Bonna vom Srisamut Farm
110949, V-4205, 21/08/64
*Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong นางสาวลลิตา ศรีสมุทร นางสาวลลิตา ศรีสมุทร
vv2 E-Rose von der 908
110947, A-4036, 14/08/64
*Nemo von der Schmiede *Rose Marie von Gebrüder Grimm สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นายพรธวัช เพ่งศรี
vv3 Lily vom Team Bench Mark
110914, V-4192, 09/08/64
Santlauris Yum *Rika zum Gigelsfelsen นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
vv4 Double vom Branch Mark
111017, V-4227, 03/09/64
*Izmir von der Alexander *Glucose vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv5 Danger vom Haus Shelper
111081, W-4003, 27/09/64
*Team Marlboro Enzo Aroma vom Red House Farm นายอดิเรก เอกสินิทธ์กุล นายศิรัณ บุญสังข์
vv6 D-Cim vom Haus Shelper
111079, W-4001, 27/09/64
*Team Marlboro Enzo Aroma vom Red House Farm นายอดิเรก เอกสินิทธ์กุล นายศิรัณ บุญสังข์
vv7 Beo vom Narin Club
111108, K-4146, 22/09/64
*Izmir von der Alexander *Chili vom Emkendorfer Park นายณรงค์ นรินยา นายณรงค์ นรินยา
vv8 Elsa von der 908
110945, A-4029, 14/08/64
*Nemo von der Schmiede *Rose Marie von Gebrüder Grimm สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นายวิสูตร วัฒนาดิลกกุล
vv9 Bischa vom Srisamut Farm
110948, V-4204, 21/08/64
*Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong นางสาวลลิตา ศรีสมุทร นายสายชล ขันทัง
vv10 Peggy vom Species Yon Club
111056, A-4047, 28/09/64
*Team Marlboro Vector Sabina vom Branch Mark นายสุริยนต์ สุจา นายสุริยนต์ สุจา
vv11 Mika vom Oldies Haus
111005, C-4090, 06/09/64
*Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv12 Aimer vom Reich Werden
111025, V-4235, 23/08/64
*Digger vom Goldschmiedsborn *Tinkerbell von der Grafschaft Mark นายศิวดล อ่อนมณี นายศิวดล อ่อนมณี
EZ Jacqueline vom Red Wood
111030, P-4019, 11/09/64
*Eros di Casa Massarelli Bodie vom Branch Mark นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Mona vom Oldies Haus
111006, C-4091, 06/09/64
*Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายสุริยนต์ สุจา
vv2 Effect vom Branch Mark
111021, V-4231, 08/09/64
*Eros di Casa Massarelli *Hiclass vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv3 Disco vom Branch Mark
111016, V-4226, 03/09/64
*Izmir von der Alexander *Glucose vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv4 Aimmie vom Reich Werden
111026, V-4236, 23/08/64
*Digger vom Goldschmiedsborn *Tinkerbell von der Grafschaft Mark นายศิวดล อ่อนมณี นายศิวดล อ่อนมณี
vv5 Enka von der 908
110942, A-4031, 14/08/64
*Nemo von der Schmiede *Rose Marie von Gebrüder Grimm สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พ.อ.อ.พรเทพ ก้อนทองคํา

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Austin vom Reich Werden
111024, V-4234, 23/08/64
*Digger vom Goldschmiedsborn *Tinkerbell von der Grafschaft Mark นายศิวดล อ่อนมณี นายศิวดล อ่อนมณี
vv2 Marcus vom Oldies Haus
111003, C-4088, 06/09/64
*Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv3 August vom Reich Werden
111023, V-4233, 23/08/64
*Digger vom Goldschmiedsborn *Tinkerbell von der Grafschaft Mark นายศิวดล อ่อนมณี นายศิวดล อ่อนมณี
EZ Grammy vom R.C.Club
110971, V-4214, 02/09/64
*Izmir von der Alexander *Fatma TEAM Gigelsfelsen นายประชา กุศลานุคุณ พ.อ.อ.คณาธิป เหมสมบัติ
Location