Skip to main content

งานประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอด งานประจำปี 2564 และสอบคัดพันธุ์

Event Date
-

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/NPVd5DJVMYS1u4d46

*** ประกาศ: สุนัขที่ประกวด ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน และสอบคัดพันธุ์ นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตัวจริงทั้งหมดมาแสดงให้กรรมการดูด้วย ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) รวมทั้งผลสอบสุนัขใช้งาน โดยกรรมการ SV หรือ FCI และผลสอบคัดพันธุ์ (เช่น Körschein สีฟ้าของ SV) โดยเฉพาะสุนัขที่ต้องการสอบเพื่อให้ได้รับใบ Körschein กรรมการสอบต้องนำเอกสารตัวจริงกลับไป SV เยอรมนีด้วยค่ะ ***

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานประจำปี 2564 🇹🇭 ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี
Location: 14.019035,100.5248278
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://maps.app.goo.gl/jCYVPNKNFpuYhcED6

ประกาศจากนายกฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สมาชิก
งานนี้มีเงินรางวัลสำหรับสุนัขที่ได้อันดับ 1-3 เฉพาะรุ่นที่มีสุนัขลงประกวดอย่างน้อย 8 ตัว (นับแยกรุ่นเพศผู้เพศเมียและประเภทขนสั้นกับขนยาว)

 1. อันดับที่ 1 ได้เงินรางวัล 2000 บาท
 2. อันดับที่ 2 ได้เงินรางวัล 1000 บาท
 3. อันดับที่ 3 ได้เงินรางวัล 500 บาท

8.00 น. เริ่มลงทะเบียน
9.00 น. เริ่มทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ (TSB) ของรุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป
จึงขอให้สมาชิกที่ส่งสุนัขลงประกวด มาลงทะเบียนก่อนเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ
หากมาไม่ทัน จะถือว่าสละสิทธิ์ค่ะ

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) รุ่นใหญ่มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

นอกจากนี้ยังมี

 • การประกวดผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen)
 • การตัดสิน Best สุนัขเกิดในประเทศเพศผู้ และเพศเมีย

โดย Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน 🇩🇪 จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รับการแต่งตั้งจาก SV โดยเป็นกรรมการคัดพันธุ์ (Körmeister) และกรรมการตัดสินสุนัขสวยงาม (Zuchtrichter)
Mr. Rainer Mast ได้เข้าเป็นสมาชิกของ SV เมื่อปีค.ศ. 1974 โดยสังกัด Landesgruppe: LG13 Wuerttemberg อีกทั้งบรีดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในนามคอก vom Ermingerweg ในปี 2013 ได้เป็นกรรมการตัดสินในงาน BSZS'2013 ที่เมือง Kassel

Mr. Rainer Mast จะได้เป็นกรรมการตัดสินสุนัขรุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ในงาน BSZS'2022 ที่เมือง Nürnberg
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/SV/Documents/News/Richter_2022.pdf

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,400 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

ท่านใด ต้องการสนับสนุนการพิมพ์สูจิบัตร กรุณาส่งเอกสารมาที่สมาคมฯ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/events/335160141445557/ นะคะ


มาตรการป้องกันโควิด-19

 1. ผู้ร่วมงานต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจยืนยันว่า ไม่มีเชื้อโควิด-19 (ATK หรือ PCR) ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า หรือหน้างาน
 3. ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยป้องกัน และรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***


*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน **


สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดสอบคัดพันธุ์สุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด 🇹🇭 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565สนามคอก R.C. Club อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Hino รังสิต
Location: 14.0260247,100.6160262
ทางเข้าสนามสอบดูได้ที่ https://goo.gl/maps/KEkyGoVuzjw

โดย Mr. Rainer Mast เป็นกรรมการสอบคัดพันธุ์ จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. 🇩🇪

ท่านใดสนใจส่งสุนัขสอบคัดพันธุ์แบบได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ SV (Körschein ใบสีฟ้า) กรุณาแจ้งสมัครภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อรวบรวมรายชื่อและข้อมูลส่งไป SV
กรณีสอบคัดพันธุ์แบบได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ ส.ส.ย.ท. ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

ค่าธรรมเนียมสอบคัดพันธุ์ครั้งแรก และต่ออายุคัดพันธุ์

 • ได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ ส.ส.ย.ท. ตัวละ 1000 บาท
  เงื่อนไขการสอบตามระเบียบของส.ส.ย.ท. 🇹🇭
  1. รับรองข้อสะโพก (HD) ผ่านแล้ว
  2. สอบสุนัขใช้งาน เช่น SchH/IGP ผ่านแล้ว
  3. สอบวิ่งอดทนแล้ว
  4. ผ่านการประกวดอย่างน้อย 1 ครั้งในรุ่น 12 เดือนขึ้นไป ผลประกวดได้ตำแหน่งอย่างน้อย G ขึ้นไป
 • ได้ใบรับรองการคัดพันธุ์ของ SV (Körschein ใบสีฟ้า) ตัวละ 3000 บาท
  เงื่อนไขการสอบตามระเบียบของ SV 🇩🇪
  1. รับรองข้อสะโพก (HD) และข้อศอก (ED) ผ่านแล้ว และรับรองตรวจ DNA ถูกต้อง ทั้ง 3 อย่างรับรองโดย SV
  2. สอบ BH และสุนัขใช้งาน เช่น SchH/IGP ผ่านแล้ว สอบโดยกรรมการ SV หรือ FCI
  3. ผ่านการประกวดอย่างน้อย 1 ครั้งในรุ่น 12 เดือนขึ้นไป ผลประกวดได้ตำแหน่งอย่างน้อย G ขึ้นไป

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

ผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen) ได้แก่

 1. นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (คอก Branch Mark)
 2. นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย (คอก Richy Club)
 3. น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ (คอก Oldieshaus)

Best สุนัขเกิดในประเทศ

เพศชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
เมียVixtoria Secret vom Sankampang
110217, C-3092, 24/07/63, Height: 56.5 cm, Chest: 26.5 cm
*Spencer di Casa Massarelli*Ilary vom Winnlohนายพรธวัช เพ่งศรีนายพรธวัช เพ่งศรี
ผู้*Money vom Richy Club
109688, K-3005, V, SchH1, kkl, 21/11/62, HD: Normal, ED: -, Height: 64 cm, Chest: 29.5 cm
*Yes degli Achei*Babka vom Emkendorfer Parkนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัยนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
SG1*Joint vom Branch Mark
102733, V-9134, V, SchH1, kkl, 24/09/59, HD: Normal, ED: -, Height: 60 cm, Chest: 27.5 cm
*Symon Di Casa Massarelli*Honda vom Pendlerนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
SG1*Money vom Richy Club
109688, K-3005, V, SchH1, kkl, 21/11/62, HD: Normal, ED: -, Height: 64 cm, Chest: 29.5 cm
*Yes degli Achei*Babka vom Emkendorfer Parkนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัยนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
EZ*Calos vom Oldieshaus
109489, C-2023, 933076400018052, SG, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, ED: -, Height: 63 cm, Chest: 28.5 cm
*Team Marlboro Hilton*Edra vom Finkenschlagน.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
SG1*Columbus vom Oldieshaus
109492, C-2026, 933076400018045, V, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, Height: 64.5 cm, Chest: 29.5 cm
*Team Marlboro Hilton*Edra vom Finkenschlagน.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
VA1*Yulka vom Hühnegrab
SZ:2334158, 981189900101098, V, IGP2, kkl, 10/03/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Duran vom Team Hühnegrab*Alin vom Team HühnegrabHeinz Scheererนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
VA2*Drixi TEAM Gigelsfelsen
SZ:2323854, 981189900059076, V, IGP3, kkl, 09/03/59, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
*Uranus zum Gigelsfelsen*Quisela zum GigelsfelsenNicole Daramaน.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V1*Maxi Team Agrigento
SZ:2312194, 981189900059840, V, IPO2, kkl, 13/01/58, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28.5 cm
*Luis aus Agrigento*Brenda Team AgrigentoKerstin Schweikertนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2*Wallerie vom Team Hühnegrab
SZ:2327729, 981189900072456, V, IPO1, kkl, 12/07/59, HD: Normal, ED: Fast Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 25.5 cm
*Duran vom Team Hühnegrab*Angie vom Team HühnegrabChristel Scheererนายพรธวัช เพ่งศรี
V3*Diwa vom Baronenwald
SZ:2328231, 981189900069967, V, IGP2, kkl, 09/08/59, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Uranus zum Gigelsfelsen*Wilow von der BlautalhalleBruno Antoniettiนายประชา กุศลานุคุณ
V4*Tinkerbell von der Grafschaft Mark
SZ:2341965, 981189900094661, V, IGP3, kkl, 25/12/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 62 cm, Chest: 27.5 cm
*Whillo vom Klostermoor*Mascha von der Grafschaft MarkAndreas Aschkeนายศิวดล อ่อนมณี
EZ*Ushka vom Lärchenhain
SZ:2344619, 981189900094556, VA, IGP1, kkl, 01/04/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 59.5 cm, Chest: 28 cm
*Goran vom Bierstadter Hof*Hadina vom LärchenhainVincent Bußน.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
EZ*Genua vom Kapellenberg (INT)
SZ:2314740, 981189900047979, VA, IPO2, kkl, 06/04/58, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59 cm, Chest: 29 cm
*Zorro vom La'Mirage*Queen vom KapellenbergJohann Kollerนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
EZ*Yosie von der Lars-Aue
SZ:2343049, 981189900101691, VA, IGP1, kkl, 11/01/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
*Lex vom Waldfurter-Wald*Heaven von der Lars-AueLars Kühnemannน.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
VA1*Naxos Dlha Roven
SKJ:76501/18, 276098800043456, VA, SVV2, kkl, 02/01/61, HD:  Normal, ED: Normal, Height: 64.5 cm, Chest: 29 cm
*Thiago von der Piste Trophe*Lisa vom FourniermühlenbachAlbin Majsniarน.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
VA2*Uberto vom Klostermoor
SZ:2347462, 981189900098004, V, IGP1, kkl, 11/07/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 28 cm
*Spencer di Casa Massarelli*Frida vom KlostermoorBernhard Nordaนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V1*Ohio vom Pendler
SZ:2352958, 981189900109038, V, IGP2, I/a, 14/03/62, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
*Nero von Ghattas*Cookie vom PendlerWolfgang Meinenนายประชา กุศลานุคุณ
V2*Palaos du Rhinland
LOF:744328, 250268600297819, SG, IGP1,  kkl, 26/12/62, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
*Wacron del Rione Antico*Maika du RhinlandHenri Motzนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V3*Peejay von der Lars-Aue
SZ:2317910, 981189900054839, V, IPO2, kkl, 24/06/58, HD:  Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 30 cm
*Pacino I del Barranquet*Heaven von der Lars-AueLars Kühnemannน.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V4*Lukky vom Emkendorfer Park
SZ:2344587, 981189900094404, V, IGP3, kkl, 12/08/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63.5 cm, Chest: 29 cm
*Cyrus vom Osterberger-Land*Dorle vom Emkendorfer ParkHans-Jürgen Begierนายศิวดล อ่อนมณี
V5*Uso vom Klostermoor
SZ:2347466, 981189900095002, V, IGP1, kkl, 11/07/61, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 28 cm
*Spencer di Casa Massarelli*Frida vom KlostermoorBernhard Nordaนายพรธวัช เพ่งศรี
EZ*Costa Fabare Bohemia
CMKU 101594/15, 981098104286835, VA, IPO3, kkl, 12/12/58, HD: Normal, ED: Normal, Height: - cm, Chest: - cm
*Groovy di Casa Massarelli*Nirwanna Fabare BohemiaSkrbek Pavelนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
EZ*Izmir von der Alexander
SZ:2354233, BSV:1713119, 100240000009210, VA, IGP1, kkl, 28/07/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 31 cm
*Henko vom Holtkämper Hof*Demetra von der AlexanderAlexander Dimitrovนายประชา กุศลานุคุณ
EZ*Olaf Team Agrigento
SZ:2320642, 981189900064273, V, SchH1, I/a, 25/10/58, HD: Normal, ED: Fast Normal, Height: - cm, Chest: - cm
*Whillo vom Klostermoor*Dori Team AgrigentoKerstin Schweikertนายศรัณย์ฤทธิ์ ยารังษี

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
SG1Kimmy vom Branch Mark
110033, V-3113, 25/03/63, HD: Normal, ED: -, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
*Netzer von Aducht*Bam vom Branch Markนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG2Sereen vom Sankampang
109970, C-3027, 03/04/63, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Henko vom Holtkämper Hof*Roma vom Team Hühnegrabนายพรธวัช เพ่งศรีนายพรธวัช เพ่งศรี
SG3*Ponika vom Richy Club
109849, K-3043, SG, SchH1, kkl, 19/02/63, HD: Normal, Height: 61 cm, Chest: 28 cm
*Kaspar von Tronje*Quolle vom Team Hühnegrabนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัยนายนริศ ทอดทอง
SG4Remy vom Richy Club
110111, K-3087, 28/05/63, HD: Normal, Height: 55 cm, Chest: 26 cm
*Nero von Ghattas*Lilly Kaizenนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัยนายนริศ ทอดทอง
SG5Miso vom Samatha Kennel
110081, K-3077, 17/03/63, HD: Fast Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
*Wuff Klein-LeithawaldBerna vom der Pakchongนายนพรุจ ด่านสุวรรณนายฤทธิเกียรติ สาระคํา
SG6Erina vom Oldies Haus
110026, C-3044, 14/04/63, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
*Farukh vom Aleks Birkenstrasse*Diva van't Groot-Fehnนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
DQAriel vom CNX
110096, C-3061, 28/05/63, Height: 58.5 cm, Chest: 27 cm
*Nine vom Branch MarkBodie vom Branch Markนายเอกนิรันดร์ สุภาตาลนายสายชล ขันทัง

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
SG1Edita vom Red Wood
110165, P-3011, 02/07/63, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 26 cm
*Jacksen vom La'Mirage*Xanti aus dem Haus Zygadtoนายเอกนรินทร์ แจ้งสว่างนายพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
SG1Plato vom Richy Club
109847, K-3041, 19/02/63, HD: Normal, Height: 65 cm, Chest: 29 cm
*Kaspar von Tronje*Quolle vom Team Hühnegrabนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัยนายเทพพิทักษ์ พัฒนชัย
SG2Hippy vom Oldies Haus
110123, C-3070, SG, IGP1,  03/07/63, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
*Usher aus der Brunnenstraße*Genua vom Kapellenbergนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
SG3Duke vom A.P.Farm
110157, K-3097, 08/07/63, HD: Noch zugelassen, Height: 64 cm, Chest: 28 cm
*Wuff Klein-LeithawaldFanny vom Thanawutนายพัฒนพงษ์ โพธิ์งามพ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
SG4Ector vom Red Wood
110162, P-3008, 02/07/63, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
*Jacksen vom La'Mirage*Xanti aus dem Haus Zygadtoนายเอกนรินทร์ แจ้งสว่างนายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
SG5Caesar vom A.P.Farm
109993, K-3069, 16/04/63, HD: Normal, Height: 64 cm, Chest: 30 cm
*Wuff Klein-Leithawald*Yora von der Pakchongนายพัฒนพงษ์ โพธิ์งามร.ต.ยุทธศิลป์ บุณยารมย์
SG6Rick vom Richy Club
110106, K-3082, 28/05/63, HD: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
*Nero von Ghattas*Lilly Kaizenนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัยนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
SG7Igaro vom Branch Mark
109858, V-3052, 17/02/63, HD: Normal, Height: 62 cm, Chest: 28 cm
*Quenn von der Piste Trophe*Elsa von der Stadt Mosbachนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG8Danny vom Team Bench Mark
109954, V-3080, 23/03/63, HD: Normal, Height: 64 cm, Chest: 27.5 cm
*Zillo aus Agrigento*Eva vom Branch Markนายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุลนายวิมล ทองวิลาศ
SG9Buddy vom Surat & Sichon GSD
110079, Z-3004, 29/04/63, HD: Normal, Height: 63.5 cm, Chest: 28.5 cm
*Wuff Klein-LeithawaldAmita vom Branch Markนายณัฐพล ประจันพลนายพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์
GJocky vom Branch Mark
109950, V-3076, 15/02/63, HD: Normal, Height: 57 cm, Chest: 25 cm
*Costa Fabare Bohemia*Xenza vom Branch Markนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
SG1Shinhan vom Richy Club
110195, K-3105, 04/08/63, Height: 60 cm, Chest: 26.5 cm
*Wuff Klein-Leithawald*Mary vom Branch Markนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัยนายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
SG2Oxygen vom Branch Mark
110188, V-3149, 01/08/63, HD: Noch zugelassen, Height: 57.5 cm, Chest: 27.5 cm
*Quax von Carrara*Gundy Fabare Bohemiaนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG3Option vom Branch Mark
110187, V-3148, 01/08/63, HD: Fast Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Quax von Carrara*Gundy Fabare Bohemiaนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
SG1Vixtoria Secret vom Sankampang
110217, C-3092, 24/07/63, Height: 56.5 cm, Chest: 26.5 cm
*Spencer di Casa Massarelli*Ilary vom Winnlohนายพรธวัช เพ่งศรีนายพรธวัช เพ่งศรี
SG2I-pod vom S.K.Mahasarakham
110228, K-3112, 12/09/63, HD: Fast Normal, Height: 58.5 cm, Chest: 26.5 cm
Bentley vom Branch MarkAura vom T.S.Nondindangนายสุริยา ไชยเสนนายแสนสุข แสนสีลม

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
SG1Edwand vom A.P.Farm
110207, K-3107, 26/08/63, HD: -, Height: 65 cm, Chest: 30 cm
*Bax VeracruzGaby vom P.P.M.98นายพัฒนพงษ์ โพธิ์งามนายสมพร ปงฤทธิ์
SG2Johnny vom S.K.Farm
110375, V-4022, 19/12/63, Height: 63.5 cm, Chest: 27.5 cm
*Finn vom Römerhain*Iska Kaizenนายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุลนายธีร์ดนัย ปักษา
SG3Igo vom Oldies Haus
110315, C-4001, 08/11/63, HD: -, Height: 65.5 cm, Chest: 29 cm
*Team Marlboro Vector*Edra vom Finkenschlagนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
EZWacron vom Sankampang
110263, C-3093, 27/09/63, Height: 61 cm, Chest: 28.5 cm
*Olaf Team AgrigentoLizzy van de Mauritshoekนายพรธวัช เพ่งศรีนายพรธวัช เพ่งศรี

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
SG1Veron vom Sankampang
110214, C-3089, 24/07/63, Height: 61 cm, Chest: 29 cm
*Spencer di Casa Massarelli*Ilary vom Winnlohนายพรธวัช เพ่งศรีนายพรธวัช เพ่งศรี
SG2Baxter vom Anett
110402, V-4037, 05/01/64, Height: 64 cm, Chest: 28.5 cm
*Team Marlboro Enzo*Malika vom Haus Tchorzนายธนศักดิ์ วานิชพันธ์นายสุริยนต์ สุจา
EZWhillo vom Sankampang
110264, C-3094, 27/09/63, Height: 63.5 cm, Chest: 27 cm
*Olaf Team AgrigentoLizzy van de Mauritshoekนายพรธวัช เพ่งศรีนายพรธวัช เพ่งศรี

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1Valve vom Branch Mark
110538, V-4086, 14/02/64
*Costa Fabare Bohemia*Evi vom Spessartblickนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv2Uziss vom Branch Mark
110537, V-4085, 09/02/64
*Urex vom Gebenbacher Land*Maxi Team Agrigentoนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv3Xavir vom R.C.Club
110493, V-4066, 31/01/64
*Izmir von der Alexander*Pearl vom Ortskernนายประชา กุศลานุคุณนายประชา กุศลานุคุณ
vv4Xena vom R.C.Club
110494, V-4067, 31/01/64
*Izmir von der Alexander*Pearl vom Ortskernนายประชา กุศลานุคุณนายประชา กุศลานุคุณ
vv5Kana vom Oldies Haus
110675, C-4040, 24/03/64
*Volvo vom Alex Birkendorf*Unika vom Rettichนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
EZYona H.S. vom Sankampang
110598, C-4024, 01/02/64
*Olaf Team AgrigentoJill H.S. vom Sankampangนายพรธวัช เพ่งศรีนายพรธวัช เพ่งศรี

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1Army vom Punyakorn Farm
110685, V-4110, 02/04/64
*Wuff Klein-LeithawaldDaisy vom P.P.M.1898นายณรงค์ รุจิเรขนายเสรี โพธิ์ทอง

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1Justin vom Oldies Haus
110716, C-4049, 24/03/64
*Don di Casa Caputi*Yosie von der Lars-Aueนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv2Array vom The Season Kennel
110667, V-4100, 28/03/64
Dax vom Waldfurter-WaldOleen vom P.S.Buriramนายอาทิตย์ เชื้อนาข่านายอาทิตย์ เชื้อนาข่า
vv3King vom Oldies Haus
110674, C-4039, 24/03/64
*Volvo vom Alex Birkendorf*Unika vom Rettichนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์พ.อ.อ.เอนก เปียจําปา
vv4Denzo vom Surat&Sichon GSD
110719, Z-4007, 28/02/64
*Team Marlboro EnzoQuality vom Branch Markนายณัฐพล ประจันพลนายณัฐพล ประจันพล
vv5Alex vom Thongthai Tour Farm
110530, A-4007, 16/02/64
*Wuff Klein-Leithawald*Mary vom Branch Markนายสุเทพ จันทร์แจ่มใสนายสุเทพ จันทร์แจ่มใส
vv6Harry vom Team Bench Mark
110694, V-4111, 20/03/64
*Eros di Casa Massarelli*Facebook vom Branch Markนายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv7Harry vom The Prince Club
110710, C-4043, 17/03/64
*Lynard von MelanchthonBijouxนายจิรภาส วิภัสสร์สินธนานายกิตติทัศน์ โพธิมาศ

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1Esto vom Khonkaen GSD
110749, K-4103, 11/04/64
*Wuff Klein-LeithawaldMiki vom Branch Markด.ต.ไวพจน์ แพงมานายวราชันย์ เชื้อบ้านเกาะ

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1Wilga vom P.P.M.1898
110808, V-4165, 24/05/64
*Costa vom Haus Cerba*Guitar vom Branch Markพ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์นายจตุพล คําแก้ว
vv2Daisy vom R.C.Club
110831, V-4175, 21/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land*Eva vom Branch Markนายประชา กุศลานุคุณนายประชา กุศลานุคุณ
vv3Ava vom R.C.Club
110741, V-4133, 29/04/64
*Izmir von der Alexander*Hadina vom Lärchenhainนายประชา กุศลานุคุณพ.อ.อ.คณาธิป เหมสมบัติ
vv4Bella vom Branch Mark
110826, V-4171, 03/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land*Gyro vom Branch Markนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายภัทรชัย บุญวงศ์
vv5Maria Maria Stella Maris
LOI:146910, 380260101786448, 24/06/64
*Minato Maria Stella Maris*Vicky di Casa LupoGiuseppe Adamoนายไตรรัตน์ รัตนจันทร์
vv6Beebee vom Branch Mark
110825, V-4170, 03/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land*Gerdy Fabare Bohemiaนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1E-Ducky vom S.C.Ratchaburi
110815, R-4015, 23/05/64
Valensia vom Branch MarkDisney vom Richy Clubนายอลงกรณ์ จันทร์ทองนายอลงกรณ์ จันทร์ทอง
vv2Anna vom R.C.Club
110740, V-4132, 29/04/64
*Izmir von der Alexander*Hadina vom Lärchenhainนายประชา กุศลานุคุณนายสิปปภาส กําจรเดช

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1Alex vom R.C.Club
110736, V-4128, 29/04/64
*Izmir von der Alexander*Hadina vom Lärchenhainนายประชา กุศลานุคุณดร.พงษ์สกร ดําเนิน
vv2Duran vom R.C.Club
110830, V-4174, 21/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land*Eva vom Branch Markนายประชา กุศลานุคุณนายนพสุริยะ กนกกมล
vv3Zone vom Branch Mark
110786, V-4150, 14/05/64
*Zillo aus Agrigento*Dimsum vom Branch Markนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
EZDingo vom Bansuan GSD
110862, C-4063, 24/05/64
*Ebafarmens Q*Mara vom R.C.Clubว่าที่ร.ต.ณัฐพล เสนยองนายพรธวัช เพ่งศรี

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1Luis vom Oldies Haus
110829, C-4055, 09/06/64
*Team Marlboro Vector*Baccara vom Aleks Birkenstrasseนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์นายสุริยา ไชยเสน

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1Bonna vom Srisamut Farm
110949, V-4205, 21/08/64
*Izmir von der Alexander*Vanta von der Pakchongนางสาวลลิตา ศรีสมุทรนางสาวลลิตา ศรีสมุทร
vv2E-Rose von der 908
110947, A-4036, 14/08/64
*Nemo von der Schmiede*Rose Marie von Gebrüder Grimmสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานายพรธวัช เพ่งศรี
vv3Lily vom Team Bench Mark
110914, V-4192, 09/08/64
Santlauris Yum*Rika zum Gigelsfelsenนายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุลนายประชา กุศลานุคุณ
vv4Double vom Branch Mark
111017, V-4227, 03/09/64
*Izmir von der Alexander*Glucose vom Branch Markนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv5Danger vom Haus Shelper
111081, W-4003, 27/09/64
*Team Marlboro EnzoAroma vom Red House Farmนายอดิเรก เอกสินิทธ์กุลนายศิรัณ บุญสังข์
vv6D-Cim vom Haus Shelper
111079, W-4001, 27/09/64
*Team Marlboro EnzoAroma vom Red House Farmนายอดิเรก เอกสินิทธ์กุลนายศิรัณ บุญสังข์
vv7Beo vom Narin Club
111108, K-4146, 22/09/64
*Izmir von der Alexander*Chili vom Emkendorfer Parkนายณรงค์ นรินยานายณรงค์ นรินยา
vv8Elsa von der 908
110945, A-4029, 14/08/64
*Nemo von der Schmiede*Rose Marie von Gebrüder Grimmสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานายวิสูตร วัฒนาดิลกกุล
vv9Bischa vom Srisamut Farm
110948, V-4204, 21/08/64
*Izmir von der Alexander*Vanta von der Pakchongนางสาวลลิตา ศรีสมุทรนายสายชล ขันทัง
vv10Peggy vom Species Yon Club
111056, A-4047, 28/09/64
*Team Marlboro VectorSabina vom Branch Markนายสุริยนต์ สุจานายสุริยนต์ สุจา
vv11Mika vom Oldies Haus
111005, C-4090, 06/09/64
*Naxos Dlha Roven*Genua vom Kapellenbergนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv12Aimer vom Reich Werden
111025, V-4235, 23/08/64
*Digger vom Goldschmiedsborn*Tinkerbell von der Grafschaft Markนายศิวดล อ่อนมณีนายศิวดล อ่อนมณี
EZJacqueline vom Red Wood
111030, P-4019, 11/09/64
*Eros di Casa MassarelliBodie vom Branch Markนายเอกนรินทร์ แจ้งสว่างนายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทยาว

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1Mona vom Oldies Haus
111006, C-4091, 06/09/64
*Naxos Dlha Roven*Genua vom Kapellenbergนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์นายสุริยนต์ สุจา
vv2Effect vom Branch Mark
111021, V-4231, 08/09/64
*Eros di Casa Massarelli*Hiclass vom Branch Markนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv3Disco vom Branch Mark
111016, V-4226, 03/09/64
*Izmir von der Alexander*Glucose vom Branch Markนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุลนายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv4Aimmie vom Reich Werden
111026, V-4236, 23/08/64
*Digger vom Goldschmiedsborn*Tinkerbell von der Grafschaft Markนายศิวดล อ่อนมณีนายศิวดล อ่อนมณี
vv5Enka von der 908
110942, A-4031, 14/08/64
*Nemo von der Schmiede*Rose Marie von Gebrüder Grimmสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพ.อ.อ.พรเทพ ก้อนทองคํา

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับชื่อสุนัขทะเบียนพ่อทะเบียนแม่ผู้ผสมพันธุ์เจ้าของ
vv1Austin vom Reich Werden
111024, V-4234, 23/08/64
*Digger vom Goldschmiedsborn*Tinkerbell von der Grafschaft Markนายศิวดล อ่อนมณีนายศิวดล อ่อนมณี
vv2Marcus vom Oldies Haus
111003, C-4088, 06/09/64
*Naxos Dlha Roven*Genua vom Kapellenbergนางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv3August vom Reich Werden
111023, V-4233, 23/08/64
*Digger vom Goldschmiedsborn*Tinkerbell von der Grafschaft Markนายศิวดล อ่อนมณีนายศิวดล อ่อนมณี
EZGrammy vom R.C.Club
110971, V-4214, 02/09/64
*Izmir von der Alexander*Fatma TEAM Gigelsfelsenนายประชา กุศลานุคุณพ.อ.อ.คณาธิป เหมสมบัติ
Location