BSP 2015

Event Date
28 ส.ค. 2015 06:00 - 30 ส.ค. 2015 20:00

งานแข่งขันสุนัขใช้งานชิงแชมป์ระดับประเทศเยอรมนีของ SV (BSP)

จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2015 จัดระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม ณ Hänsch-Arena เมือง Meppen ประเทศเยอรมนี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsp/ (ภาษาเยอรมัน)

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

 1. ตอน A สะกดรอย (Tracking)
 2. ตอน B เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience)
 3. ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

ประกาศผลการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันความสามารถในการใช้งาน (เฉพาะอันดับที่ 1-4)

 1. อันดับที่ 1 สุนัขเพศผู้ชื่อ Bolle Ja Na Ka http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2126959-bolle-ja-na-ka
  และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Dirk Edler
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 99, B : 98, C : 95 คะแนนรวมคือ 292 คะแนน ได้ระดับ V (ดีเยี่ยม)

  คลิปการแข่งขันของ Bolle Ja Na Ka ในปีนี้

  คลิปการแข่งขันของ Bolle Ja Na Ka ในปีนี้ ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

 2. อันดับที่ 2 สุนัขเพศผู้ชื่อ Henry vom Wolfsheim http://www.working-dog.com/dogs-details/1011303/Henry-vom-Wolfsheim
  และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Luca Sträßer
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 99, B : 96, C : 95 คะแนนรวมคือ 290 คะแนน ได้ระดับ V (ดีเยี่ยม)

  คลิปการแข่งขันของ Henry vom Wolfsheim ในปีนี้ ตอน B เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience)
 3. อันดับที่ 3 สุนัขเพศผู้ชื่อ Gerry vom Waisagrund http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=1337363-gerry-vom-waisagrund
  และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Ronald Brenner
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 96, B : 95, C : 98 คะแนนรวมคือ 289 คะแนน ได้ระดับ V (ดีเยี่ยม)

  คลิปการแข่งขันของ Gerry vom Waisagrund ในปีนี้ ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection)
 4. อันดับที่ 4 สุนัขเพศเมียชื่อ Hettie vom Ecke http://www.working-dog.com/dogs-details/2572988/Hettie-vom-Ecke ซึ่งเป็นสุนัขเพศเมียที่ได้อันดับสูงสุดในปีนี้
  และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Eckhard Andersch
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 98, B : 94, C : 97 คะแนนรวมคือ 289 คะแนน ได้ระดับ V (ดีเยี่ยม)

  คลิปการแข่งขันของ Hettie vom Ecke ในปีนี้ ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุนัขอารักขาได้ที่ สุนัขใช้งานสากล (IPO) คืออะไร

สรุปผลการแข่งขัน Agility (เฉพาะอันดับที่ 1-3)

 1. อันดับที่ 1 สุนัขเพศเมียชื่อ Daria vom Wadrilltal http://www.working-dog.com/dogs-details/2686356/Daria-vom-Wadrilltal
  และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Sonja Götz
  ได้เวลาในแต่ละประเภทคือ Agility : 40.01 วินาที , Jump Course 1 : 35.50 วินาที, Jump Course 2 : 34.13 วินาที เวลารวมคือ 109.64 วินาที เป็นเวลารวมที่น้อยที่สุด
 2. อันดับที่ 2 สุนัขเพศเมียชื่อ Quinda vom Lusenpark http://www.working-dog.com/dogs-details/986748/Quinda-vom-Lusenpark
  และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Sabine Matz
  ได้เวลาในแต่ละประเภทคือ Agility : 41.72 วินาที , Jump Course 1 : 35.06 วินาที, Jump Course 2 : 33.06 วินาที เวลารวมคือ 109.84 วินาที
 3. อันดับที่ 3 สุนัขเพศเมียชื่อ Bonita von der Haugshöhe http://www.working-dog.com/dogs-details/1027814/Bonita-von-der-Haugsh%C3%B6he
  และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Inge Haas
  ได้เวลาในแต่ละประเภทคือ Agility : 48.40 วินาที , Jump Course 1 : 42.76 วินาที, Jump Course 2 : 40.21 วินาที เวลารวมคือ 131.37 วินาที

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกีฬา Agility ได้ที่ มาเล่นกีฬา Agility กันเถอะ


สำหรับท่านที่ยังไม่เคยติดตามงานนี้ สามารถอ่านสรุปผลการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว ได้ที่ BSP 2014

คำอธิบายผลการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล(โดยสรุป)

 • แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
  ตอน A : สะกดรอย (Tracking)
  ตอน B : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience)
  ตอน C : ต่อสู้ป้องกัน (Protection)
 • คะแนนในแต่ละตอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
  ได้คะแนน 96 - 100 : V (ดีเยี่ยม)
  ได้คะแนน 90 - 95 : SG (ดีมาก)
  ได้คะแนน 80 - 89 : G (ดี)
  ได้คะแนน 70 - 79 : B (พอใช้)
  ได้คะแนน < 70 : M (ตก)
 • คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) จะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
  ได้คะแนน 286 - 300 : V (ดีเยี่ยม)
  ได้คะแนน 270 - 285 : SG (ดีมาก)
  ได้คะแนน 240 - 269 : G (ดี)
  ได้คะแนน < 240 : B (พอใช้)
  ถ้าคะแนนในตอนใดตอนหนึ่งได้ระดับ M : M (ตก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Location