OG Udonthani Search and Rescue Dog Exam 2024

Event Date
27 ม.ค. 2024 06:00 - 28 ม.ค. 2024 07:00

กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


OG Udonthani ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดอุดรธานี เป็นชมรมของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) (ไม่จำกัดพันธุ์)

  ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เริ่มเวลา 7.00 น. ณ OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  *** รับจำนวนจำกัด 10 ตัวเท่านั้น ***
  *** ไม่มีสอบ IGP ***

  โดย Mr. Andreas Quint เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr. Andreas Quint

  • Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (LG 02 Berlin-Brandenburg) 
   • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสุนัขใช้งานพิเศษของสมาคม SV (SV Representative for special dog training)
   • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1986
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขค้นหาและกู้ภัย ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2003
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขดมกลิ่น และเป็นหนึ่งในผู้กำหนดหลักสูตรสอบนี้
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขต้อนแกะ ตั้งแต่ปี 2019
  • หน่วยดับเพลิงของเยอรมนี
   • อดีตนักดับเพลิงและกู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจจริงมาหลายสิบปีจนเกษียณแล้ว
   • กรรมการสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจจริง ประจำหน่วยดับเพลิงของเยอรมนี

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
  • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
  • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
  • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

  *** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ ***

  เพื่อให้การสอบและแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

  การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

  • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
  • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BH คืออะไร

  คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ

  • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT)
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567

  การสมัครสอบ :

  • ค่าสมัครสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) ต้องลงครบทั้ง 2 ตอนเท่านั้น ตัวละ 2000 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน)

  โอนค่าสมัครสอบได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  *** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/xMeLLKZEdQT6JAdu9 ***

  ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567


  งานสัมมนาสุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทตามรอยเจาะจงบุคคล (Man-trailing) (RH-MT) และสุนัขดมกลิ่น (SGP)

  ในวันที่ 22-25 มกราคม 2567 OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  เลือกเรียนอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างก็ได้
  เลือกมาเรียนเฉพาะคน หรือมาพร้อมสุนัข หรือมาเป็นหมู่คณะ
  *** รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ตัว เพื่อให้ได้ลองภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ทั่วถึง ***

  โดยทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจจริงทั้งในเยอรมนีและในไทย นำโดย Mr. Andreas Quint (เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน) และ นางบุญเลี้ยง อินแดร์วีส (หรือพี่น้อย เป็นครูฝึกสุนัขชาวไทย) จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ประวัติของ Mr. Andreas Quint

  • Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (LG 02 Berlin-Brandenburg) 
   • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสุนัขใช้งานพิเศษของสมาคม SV (SV Representative for special dog training)
   • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1986
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขค้นหาและกู้ภัย ได้ทุกระดับ ตั้งแต่ปี 2003
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขดมกลิ่น และเป็นหนึ่งในผู้กำหนดหลักสูตรสอบนี้
   • เป็นกรรมการตัดสินสุนัขต้อนแกะ ตั้งแต่ปี 2019
  • หน่วยดับเพลิงของเยอรมนี
   • อดีตนักดับเพลิงและกู้ภัยที่ปฏิบัติภารกิจจริงมาหลายสิบปีจนเกษียณแล้ว
   • กรรมการสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจจริง ประจำหน่วยดับเพลิงของเยอรมนี

  ประวัติของ นางบุญเลี้ยง อินแดร์วีส หรือ Bunliang Inderwies (พี่น้อย)

  • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1990 (LG 08 Hessen-Süd)
  • เป็นครูฝึกสุนัขชาวไทย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ฝึกสุนัขมายาวนานกว่า 20 ปี
  • เป็นหนึ่งในรุ่นก่อตั้งทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัยของ SV เยอรมนี และเคยอยู่ในทีมชาติของ SV เยอรมนีในการแข่งขันชิงแชมป์โลก และระดับนานาชาติ
  • ปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยจริงในหน่วยดับเพลิงของประเทศเยอรมนี
  • เป็นครูฝึกสุนัขค้นหาและกู้ภัยให้หน่วยดับเพลิงของประเทศเยอรมนี และทีมสุนัขค้นหาและกู้ภัย แห่ง OG Udonthani ของประเทศไทย จนสุนัขสอบผ่านแล้ว และออกปฏิบัติงานจริงทั้งในไทยและเยอรมนี

  หลักสูตรสัมมนา (เลือกเรียนได้) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  • ตามรอยเจาะจงบุคคลขั้นต้น (Mantrailing, RH-MT) วันที่ 22-23 มกราคม 2567
   Introduction to Mantrailing 22-23 Jan 2024
  • ดมกลิ่นขั้นต้น (Scent Detection, SGP) วันที่ 24-25 มกราคม 2567
   Introduction to Scent Detection 24-25 Jan 2024

  ค่าสัมมนาต่อหลักสูตร (เลือกเรียนได้)

  • เฉพาะคน 4000 บาทต่อคน (ถ้าลงเรียนทั้ง 2 หลักสูตร 7500 บาทต่อคน)
  • คน 1 คน + สุนัข 1 ตัว 5000 บาท (ถ้าลงเรียนทั้ง 2 หลักสูตร 9000 บาท)
  • ถ้ามาเป็นทีม 5 คนขึ้นไป + สุนัขไม่เกิน 5 ตัว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
  • หรือถ้าอยากเรียนขั้นสูงขึ้นไป ปรึกษาได้ค่ะ จัดให้ได้

  *** รายได้นำมาเพื่อสมทบทุนการสร้างสนามฝึกและการจัดสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย เพื่อสร้างจำนวนสุนัขที่ผ่านการสอบและสามารถออกปฏิบัติงานได้จริง ***

  โอนค่าสมัครสัมมนาได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  หากต้องการติดต่อจองที่พัก สามารถแจ้งให้ทราบได้
  ที่พักค้างคืน (ต้อนรับสุนัขทั้งพันธุ์เล็กและใหญ่ อยู่ใกล้สนามฝึกเพียง 2 กิโลเมตร) คืนละประมาณ 500 บาทต่อห้อง
  (ไม่รวมในค่าสอบหรือค่าสัมมนา กรุณาจ่ายทางที่พักโดยตรง)
  *** ต้องเตรียมกล่องสุนัขไปให้สุนัขนอนในห้อง และใช้พักระหว่างฝึก/สอบด้วยนะคะ ***

  *** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/sAMV24Ut3asym9yF8 ***

  *** ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง OG Udonthani ***


  การสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย (RH) และสุนัขดมกลิ่น (SGP) (ไม่จำกัดพันธุ์)

  เปิดให้ลงสอบหลายหลักสูตร ได้แก่

  • ค้นหาในซากตึกถล่ม (Rubble Search, RH-T)
  • ค้นหาในพื้นที่กว้าง (Area Search, RH-FL)
  • ตามรอยเจาะจงบุคคล (Mantrailing, RH-MT)
  • ดมกลิ่น (Scent Detection, SGP) สามารถแจ้งกลิ่นที่จะใช้สอบได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อสอบถามกรรมการก่อนว่ากลิ่นที่ฝึกมาใช้สอบได้หรือไม่

  ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 27-28 มกราคม เริ่มเวลา 7.00 น. ณ OG Udonthani บ.ดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  *** รับจำนวนจำกัด และลงสอบได้ตัวละไม่เกิน 2 หลักสูตร ***
  โดย Mr. Andreas Quint เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  การสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย (RH) และสุนัขดมกลิ่น (SGP) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

  • ตอนเชื่อฟังคำสั่งและความคล่องตัว (Obedience & Dexterity) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • ตอนค้นหา/ดมกลิ่น (Nose Work / Search) คะแนนเต็ม 100 หรือ 200 คะแนน (ขึ้นกับระดับการสอบ)

  คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ และค่าสมัครสอบ

  • ระดับต้น (Level V) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 2,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว
  • ระดับกลาง (Level A) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 3,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว
  • ระดับสูง (Level B) ค่าสมัครสอบ สุนัขตัวละ 4,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 20 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 และต้องสอบผ่าน BH/VT โดยกรรมการ SV หรือ FCI มาก่อนแล้ว

  การสมัครสอบ : เลือกลง 1 ตอน หรือลงครบทั้ง 2 ตอน (ไม่รับสมัครหน้างาน)
  โอนค่าสมัครสอบได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  *** กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครสอบได้ที่ https://forms.gle/xMeLLKZEdQT6JAdu9 ***

  ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

  *** รายได้นำมาเพื่อสมทบทุนการสร้างสนามฝึกและการจัดสอบสุนัขค้นหาและกู้ภัย เพื่อสร้างจำนวนสุนัขที่ผ่านการสอบและสามารถออกปฏิบัติงานได้จริง ***

  หากต้องการติดต่อจองที่พัก สามารถแจ้งให้ทราบได้
  ที่พักค้างคืน (ต้อนรับสุนัขทั้งพันธุ์เล็กและใหญ่ อยู่ใกล้สนามฝึกเพียง 2 กิโลเมตร) คืนละประมาณ 500 บาทต่อห้อง
  (ไม่รวมในค่าสอบหรือค่าสัมมนา กรุณาจ่ายทางที่พักโดยตรง)
  *** ต้องเตรียมกล่องสุนัขไปให้สุนัขนอนในห้อง และใช้พักระหว่างฝึก/สอบด้วยนะคะ ***

  *** ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง OG Udonthani หรือ สุนัขค้นหาและกู้ภัย ***

  Location