Upcoming Events

ผลการแจ้งเกิด

ลูกสุนัขที่แจ้งเกิดแล้ว คือ ลูกสุนัขที่เจ้าของแจ้งเกิดกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยแล้ว แต่อาจยังไม่ได้สักเบอร์หูกับสมาคมฯ (ลูกสุนัขต้องมีอายุอย่างน้อย 50 วัน จึงจะสามารถสักเบอร์หูได้)
ท่านใดสนใจ ติดต่อที่เจ้าของคอกโดยตรงนะคะ (ดูได้ที่ ทำเนียบคอก)
สำหรับลูกสุนัขที่สักเบอร์หูและมีใบพันธุ์ประวัติแล้ว ดูได้ที่ ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ

ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย คืออะไร ? มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง ? ศึกษาได้ที่ ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี)

ท่านใดสนใจสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติ ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Watzke von Carrara *Sonia vom Grafenwald 19/07/2565 4 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Ohio vom Pendler Awa von der Mehrer Mühle (INT) 19/07/2565 1 1
นายสมยศ คงสมลาภ
(Bird Bird OK)
Nevio von der Juchhe Ballon vom Branch Mark 18/07/2565 2 1
นายสราวุธ เย็นเอง
()
Valuk von Barco Olivea vom P.P.M.98 17/07/2565 3 3
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Naxos Dlha Roven *Ushka vom Lärchenhain 17/07/2565 3 5
คุณนิมิตร ชมภูทอง
(Ger-high Mahasarakham)
Quanto vom Richy Club Emma vom Thanawut 14/07/2565 2 2
นายสมยศ คงสมลาภ
(Bird Bird OK)
*Zillo aus Agrigento JoJo vom S.T. 90 11/07/2565 5 3
นายสัมฤทธิ์ ทิมทับ
(Heavy G.S.D.)
Eric vom Branch Mark Mine vom Thanasap Garden 04/07/2565 0 2
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Brownie vom A.P.Farm 02/07/2565 1 2

เดือนมิถุนายน 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
จ.ส.อ.ธวัชชัย แววสูงเนิน
(Shokupan GSD)
*Watzke von Carrara Benja vom J.I.P.Farm 29/06/2565 4 1
นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Watzke von Carrara Nanny vom Sutinee 28/06/2565 6 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald Jennifer vom Richy Club 28/06/2565 3 5
คุณวรัยวรรณ บรุ๊คแมน
(Brave Bark Kennel)
*Heron von der Burg Haidstein Zabbii vom Branch Mark 28/06/2565 1 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Yulka vom Hühnegrab 18/06/2565 4 2
นายพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang)
*Bax Veracruz Sofia 17/06/2565 1 1
นายธิปก คงเรือง
(Paweikorn Wing 7)
Wallace von Aurelius Baron vom Thananchai Farm 16/06/2565 8 2
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Watzke von Carrara *Lea von der Plassenburg 16/06/2565 2 2
นายทัตเทพ สรวยกรุ่น
(Lucky German Shepherd)
*Team Marlboro Enzo Queen vom P.P.M.98 14/06/2565 2 0
น.ส.เบญจมาศ โรจน์อารีย์
()
*Watzke von Carrara Rena von der Pakchong 11/06/2565 2 1
คุณนิมิตร ชมภูทอง
(Ger-high Mahasarakham)
Quanto vom Richy Club Babera vom Rocket Kennel 05/06/2565 1 5

เดือนพฤษภาคม 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Team Marlboro Enzo Zelli von der Pakchong 30/05/2565 5 2
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern 30/05/2565 2 5
นายณัฐพล พลภัฏ
(Ban Ball)
*Heron von der Burg Haidstein Pia vom Sankampang 28/05/2565 4 5
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Kevin vom SK Mahasarakham Vicky vom Branch Mark 26/05/2565 4 2
น.ส.พิชามญชุ์ เตียงเกตุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark Import vom Branch Mark 26/05/2565 1 0
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Funny vom P.P.M.98 23/05/2565 3 0
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Mona vom Nan & Nice 21/05/2565 1 0
คุณวิชัย คำบุศย์
(Haus Khamboos)
Toy vom Branch Mark Dery vom Bundit Buriram 20/05/2565 2 5
ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี
(Chaweewan)
Money vom Richy Club Jira vom Bangkruai Kennel 12/05/2565 3 2
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Amita vom Branch Mark 11/05/2565 2 2
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Unika von Rettich 07/05/2565 2 4
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Yuna von der Lars-Aue 07/05/2565 2 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara Ari vom Branch Mark 05/05/2565 3 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Ohio vom Pendler Ilary vom Winnloh 03/05/2565 4 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Urex vom Gebenbacher Land *Fina vom Römerhain 01/05/2565 1 3

เดือนเมษายน 2565

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
Victor vom Branch Mark Ego vom Thanaphon 28/04/2565 5 6
นายภานุมาส เนตรจำนงค์
(แพร่ จีเอสดี)
*Uso vom Klostermoor Kessy van de Mauritshoek 28/04/2565 4 1
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Enja vom Thanawut 21/04/2565 3 4
นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร
(Spurs Kennel)
*Wuff Klein-Leithawald Haichi vom Richy Club 19/04/2565 5 5
นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Zillo aus Agrigento Vira vom Branch Mark 18/04/2565 1 0
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Odin vom K.S.Pattaya Tanko vom P.P.Luengnoktha 18/04/2565 3 3
นายสุทธินันท์ นาถาดทอง
(Seansuk GSD)
Money vom Richy Club Anja vom Srisamut Farm 16/04/2565 1 1
คุณประชา กุศลานุคุณ
(R.C.Club)
*Ohio vom Pendler Xcell vom Branch Mark 15/04/2565 0 2
นายธิปก คงเรือง
(Paweikorn Wing 7)
Wallace von Aurelius Gena vom Richy Club 14/04/2565 2 3
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Bonus vom Surat&Sichon GSD 14/04/2565 3 4
น.ส.พิชามญชุ์ เตียงเกตุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark I-da von der Pakchong 13/04/2565 1 4
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
Rome vom Branch Mark Quality vom Branch Mark 13/04/2565 2 3
คุณสมชาย มิ่งไม้
(Langsan Bauernhof)
Amigo vom Langsan Bauernhof Dina vom T.P.Chaiyaphom 12/04/2565 1 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Heron von der Burg Haidstein Mara vom S.T.90 09/04/2565 4 4
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Nevio von der Juchhe Disney vom Richy Club 09/04/2565 5 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Naxos Dlha Roven *Yosie von der Lars-Aue 08/04/2565 4 1
พ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
Cami vom Oldies Haus Benja vom J.I.P.Farm 06/04/2565 7 3
นายสหรัฐ หิรัญ
(K9 Nasan GSD)
Rome vom Branch Mark Princess vom Sankampang 05/04/2565 4 4
พ.อ.อ.คณาธิป เหมสิติ
(K.Nongtum Kennel)
*Naxos Dlha Roven Sammy vom Sankampang 04/04/2565 7 4

OG Chiangmai 2020

ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขเยอรมันเช็พเพอดเชียงใหม่ จะจัดการประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอด และแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ตอน ค. ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

รายการ Ortsgruppe Chiangmai 2020
ลานเนินนุ่ม กรมการสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 จ.เชียงใหม่

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Nine vom Branch Mark
102922, V-0025, SG, SchH1, I/a,12/01/60
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล
SG1 Ugo von der Pakchong
103065, B-0024, 09/03/60
*Faro Del Monte Poliziano Lean vom Elbe-Saale-Winkel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง
SG2 Gomez vom Branch Mark
102660, V-9112, , , , 11/08/59
*Symon Di Casa Massarelli *Xara de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Xena Grunemont
MNE:1010/17, 900032002747350, V, SchH1, I/a, 27/04/60
*Waco von Farhantal *Selma Grunemont Ilija Radulovic นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
SG1 Kessy van de Mauritshoek
NHSB:3092857, 528140000703825, , , ,
*Kaspar von Tronje *Boogie vom Nymphen Hof   นายวรพล ตัณฑิกุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Wuff Klein-Leithawald
SZ:2331129, 981189900078463, V, IPO3, kkl, 06/10/59, Height: 65.5 cm, Chest: 31 cm
*Pepe vom Leithawald *Irana von Bellissimo Karin Ehrenhofer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
V2 *Olaf Team Agrigento
SZ:2320642, 981189900064273, SG, SchH1, I/a, 25/10/58
*Whillo vom Klostermoor *Dori Team Agrigento Kerstin Schweikert นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี
V3 *Ugano vom Hanneß
SZ:2320876, 981189900058094, V, IPO3, I/a, 11/11/58
*Gary vom Hühnegrab *Naomi vom Hanneß Hans Limmer นายวรพล ตัณฑิกุล

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดและสุนัขใช้งานสากล IGP ปี 2563 จ.ขอนแก่น


ผลการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP1)

ตอน ข เชื่อฟังคำสั่ง (B: Obedience) รุ่นสุนัขใช้งาน

อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
[ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
คะแนน
1 Dog Planet Henry
KATH:115890365, , , ,
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายสดาวุธ เตชะอุบล
[นายชาคริต สารยศ]
95
2 Gibs Graf Czech
KATH:105877405, 90091010096330, , , 20/03/60
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
Mr.Peerapong Pisitwuttinan
[นายฐิติยะ เทียบแก้ว]
87

ตอน ข เชื่อฟังคำสั่ง (B: Obedience) รุ่นสุนัขสวยงาม

อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
[ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
คะแนน
1 Mary vom Branch Mark
102833, V-0013
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมีย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
[นายประสิทธิกรณ์ วงศ์อนันต์]
78

ตอน ค ต่อสู้ป้องกัน (C: Protection) รุ่นสุนัขใช้งาน

อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
[ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
คะแนน
1 Error Sagitta Epirum
, 900032001878930, , , ,
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
Mr.Peerapong Pisitwuttinan
[นายคมสัน เจริญจิต]
94
2 Dog Planet Henry
KATH:115890365, , , ,
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายสดาวุธ เตชะอุบล
[นายชาคริต สารยศ]
93
- Gibs Graf Czech
KATH:105877405, 90091010096330, , , 20/03/60
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
Mr.Peerapong Pisitwuttinan
[นายฐิติยะ เทียบแก้ว]
U

ตอน ค ต่อสู้ป้องกัน (C: Protection) รุ่นสุนัขสวยงาม

อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
[ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
คะแนน
1 *Milow vom Himmeltal
SZ2290815, 981189900036432, V, IPO3, I/a, 03/03/56
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้ นายกนก บุญย้อยหยัด
[นายกนก บุญย้อยหยัด]
96
2 *Team Marlboro Vector
DK:19800/2014, 208250000057963, V, IPO3, kkl, 12/11/57
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
[นายมนัส พงษ์พันธุ์]
91
3 *Cami von Pallas Athene
SZ:2332650, 981189900080852, V, IPO1, kkl, 01/01/58
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้ นายประชา กุศลานุคุณ
[นายอาทิตย์ พฤฒามาตร]
80
4 *Farukh vom Aleks Birkenstrasse
RKF:4507693, 643099000007918, V, OKD-1, ZKS-1, 06/02/58
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
[นายมนัส พงษ์พันธุ์]
78

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Rika vom P.P.Luengnoktha
102794, U-0003, V, SchH1, I/a, 28/10/59, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Pakros vom Pendler *Jane vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Glucose vom Branch Mark
101646, V-8011, V, SchH1, I/a, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Fandy vom P.P.M.98
102762, V-9160, 02/11/59
*Xeres von Bad-Boll *Weinona von Lacroz นายอุทัย อำลอย น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Nine vom Branch Mark
102922, V-0025, SG, SchH1, I/a,12/01/60
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล
V2 *Quarter vom Branch Mark
103056, V-0063, V, SchH1, I/a, 01/03/60
*Ixos de la Citee des Orchidees *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Lea von der Plassenburg
SZ:2323106, 981189900083408, V, SchH1, I/a, 28/02/59
*Freddi von Modithor *Grazie vom Pendler Wolfgang Haßgall นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Wuff Klein-Leithawald
SZ:2331129, 981189900078463, V, IPO3, kkl, 06/10/59, Height: 65.5 cm, Chest: 31 cm
*Pepe vom Leithawald *Irana von Bellissimo Karin Ehrenhofer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
V2 *Milow vom Himmeltal
SZ:2290815, 981189900036432, V, IPO3, I/a, 03/03/56
*Iliano vom Fichtenschlag *Kira vom Himmeltal Roland Rein นายกนก บุญย้อยหยัด
V3 *Peejay von der Lars-Aue
SZ:2317910, 981189900054839, V, IPO2, kkl, 24/06/58, Height: 65.5 cm, Chest: 31 cm
*Pacino I del Barranquet *Heaven von der Lars-Aue Lars Kühnemann น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V4 *Cami von Pallas Athene
SZ:2332650, 981189900080852, V, IPO1, kkl, 01/01/58, Height: 66 cm, Chest: 32 cm
*Yoker vom Pendler *Heike van de Zomerdijkslanden Yannick Maibüchen นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Sebor Luberland
PKR.I:89082, 616093900290407, 28/03/60
*Pacino I del Barranquet *Heaven von der Lars-Aue Lars Kühnemann น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์