งานสอบสุนัขใช้งานสากลและประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดประจำปี 2563

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***


สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะเข้าร่วมจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดประจำปี 2563 และสอบสุนัขใช้งานสากล IGP โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานสอบ BH และสุนัขใช้งานสากล IGP (ไม่จำกัดพันธุ์)

ในวันที่ 19 ธันวาคม เริ่มเวลา 6.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาลาภ (ใกล้สนามกีฬาชนไก่มหาลาภ) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดย Mr.Andreas Bölke เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

*** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบค่ะ ***

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
 • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
 • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
 • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

สอบ BH แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
 • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

สอบสุนัขใช้งานสากล IGP แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

 • ตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fci.be/medias/UTI-REG-IGP-en-10245.pdf

คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ

 • สอบ BH
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 12 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
 • รุ่นพื้นฐานเบื้องต้น (IGP1)
  สุนัขยังไม่ผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP)
  หรือสุนัขผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP) ขั้น 1 แล้ว แต่ยังไม่ผ่านการสอบขั้น 2
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
 • รุ่นพื้นฐานเบื้องต้น (IGP2)
  สุนัขผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP) ขั้น 2 แล้ว แต่ยังไม่ผ่านการสอบขั้น 3
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 19 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
 • รุ่นมาตรฐานสากล (IGP3)
  สุนัขต้องผ่านการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IPO/IGP) ขั้น 2 หรือ 3 แล้ว
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 20 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ใช้กรรมการตัดสินจากต่างประเทศ
 • ใช้กรรมการตัดสินในสนามเป็นหลัก และคำตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรุณามีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน และเคารพคำตัดสินของกรรมการตัดสิน
 • BH คะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน คือ
  คะแนนของตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คือ ไม่น้อยกว่า 42 คะแนนขึ้นไป
  คะแนนของตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ต้องได้ระดับ "ผ่าน"
 • สุนัขใช้งานสากล IGP คะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน คือ ไม่น้อยกว่า 210 คะแนนขึ้นไป และคะแนนของทุกตอนต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
  คะแนนของตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) คือ ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
  คะแนนของตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คือ ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
  คะแนนของตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) คือ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป
 • ผู้แข่งขันกรุณามารายงานตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 10 นาที
 • กำหนดการซ้อมในสนามแข่งขัน
  ตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) ผู้แข่งขัน ผู้ติดตาม ผู้ชม และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้จัดงาน ห้ามเข้ามาฝึกซ้อม และห้ามเดินเข้ามาภายในสนามแข่งขันสะกดรอยและบริเวณใกล้เคียง
  ตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) และ ตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) กรุณาดูแลรักษาอุปกรณ์และยกอุปกรณ์เก็บเข้าในเต็นท์หลังจากใช้เสร็จแล้ว และห้ามฝึกซ้อมระหว่างที่มีการแข่งขันของม้า

ประกาศเพิ่มเติม : ภาพและคลิปวิดีโอการแข่งขันของช่างภาพที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน

ค่าสมัครสอบ

 • BH ตัวละ 1,000 บาท
 • IGP ตัวละ 1,000 บาท 

กรณีขอหนังสือรับรองความสามารถสุนัข

 • ต้องลงสอบครบทุกตอน โดยคะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน และคะแนนของทุกตอนต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
 • ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯอย่างน้อย 1 ปี (100+300 = 400 บาท)
 • เสียค่าธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท

ผู้สมัครสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH) และสุนัขใช้งานสากล (IGP)

อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
[ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
ผล
BH Ciqala vom Oldieshaus
109498, C-2032, 933076400018035, 24/05/62
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมีย น.ส.สุภาภรณ์ นาคู (Miss Supaporn Nakoo)
[นาย วิรัตน์ เรืองลิขิตกุล (Mr.Virat Reanglikitkul)]
 
BH Kane van de Lobo Hoeve
KATH:05951458, 528140000752625, 25/05/2019
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ Mr.Oluwatobi Odunuga  
BH Canine
, 900012000927653, อายุ 5 ปี
อเมริกัน พิทบูล เทอเรีย
American Pitbull Terrier
ผู้ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ (Mr.Manasit Imjai)  
BH Cody
, 901020208800491, อายุ 2 ปี
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายกรินทร์ยุทธ์ จินดาวัฒน์ (Mr.Karinyut Jindawat)  
IGP1 Mandy Podravska
SLRNO-018190, 70509100011749, 19/02/2018
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมีย Dr.Manwat Choksuwattanasakul
[Mr.Do Soe Kaw]
 

การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นงานประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม เริ่มเวลา 10.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาลาภ (ใกล้สนามกีฬาชนไก่มหาลาภ) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นลูกสุนัขอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นลูกสุนัขอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นลูกสุนัขอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นเล็กอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นกลางอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใช้งานอายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

โดย Mr.Gerhard Maier เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,400 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม

8.30 น. เริ่มลงทะเบียน
จึงขอให้สมาชิกที่ส่งสุนัขลงประกวด มาลงทะเบียนก่อนเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ
หากมาไม่ทัน จะถือว่าสละสิทธิ์ค่ะ

การทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ของสุนัขรุ่นใช้งาน จะเริ่มเวลา 10.00 น.
ขอความกรุณาทุกท่านมาให้ถึงก่อนเวลาดังกล่าวนะคะ ผู้ที่มาสายกว่าเวลาที่กำหนด จะเสียโอกาส เนื่องจากจะต้องทดสอบในสภาพที่อากาศร้อนกว่านะคะ

งานประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอดสนามที่ 4 ปี 2563

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***


พิเศษสุด !!! ลงสมัครประกวดสุนัขครบทุก 3 ตัว (ในชื่อเจ้าของเดียวกัน)
จะได้ชามสแตนเลสสำหรับสุนัข 1 ใบ ... รีบสมัครเลย ช้าหมดอดนะ


สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดสนามที่ 4 ปี 2563

ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เริ่มเวลา 9.30 น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
Location: 14.3033796,100.6701697
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/obLznUMHxvCQ2Nxg6

*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก FCI คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ เป็นกรรมการ FCI กรรมการไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ตัดสินบนเวทีหลัก (main stage) ของงานประกวดสุนัขโลก (World Dog Show)

ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,000 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563


ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Mama vom Branch Mark
102831, V-0011, SG, SchH1, I/a, 06/12/59, Height: 60.5 cm, Chest: 31.5 cm
*Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Eva vom Branch Mark
103605, V-1086, SG, SchH1, I/a, 01/02/61, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
*Symon Di Casa Massarelli Gabiy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V3 *Nunoi vom Branch Mark
102927, V-0030, V, SchH1, I/a, 12/01/60, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร
V4 *Nurse vom Branch Mark
102928, V-0031, V, SchH1, I/a, 12/01/60, Height: 60 cm, Chest: 29 cm
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
V5 *Gena vom Richy Club
108869, K-1104, SG, IGP1, I/a, 26/05/61, Height: 61 cm, Chest: 27 cm
*Yes degli Achei *Chilli vom Emkendorfer Park นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายมาโนช หัทยามาตย์
SG1 Honly vom New Wave
103334, X-0020, SG, 28/07/60, Height: 55 cm, Chest: 26.5 cm
*Quasi vom Kurfürstendamm Fuso vom New Wave นายสุขุม แซ่แต้ นายสุขุม แซ่แต้

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Boeing vom Branch Mark
103524, V-1048, SG, IGP1, I/a, 30/12/60, Height: 64.5 cm, Chest: 30 cm
*Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร
EZ *Mono vom Branch Mark
108956, V-1136, SG, IGP1, I/a, 25/08/61
*Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายมาโนช หัทยามาตย์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Maxi Team Agrigento
SZ:2312194, 981189900059840, V, IPO2, I/a, 13/01/58, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
*Luis aus Agrigento *Brenda Team Agrigento Kerstin Schweikert นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Fatma TEAM Gigelsfelsen
SZ:2350608, 981189900110306, SG, IGP1, I/a, 29/07/61, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
*Thiago von der Piste Trophe *Aike TEAM Gigelsfelsen Nicole Augspurger นายประชา กุศลานุคุณ
V3 *Roma vom Team Hühnegrab
SZ:2319945, 981189900082673, V, IPO1, I/a, 20/10/58, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Gary vom Team Hühnegrab *Cheyenne vom Team Hühnegrab Christel Scheerer นายพรธวัช เพ่งศรี
V4 *Ushka vom Lärchenhain
SZ:2344619, 981189900094556, SG, IGP1, I/a, 01/04/61, Height: 57 cm, Chest: 28 cm
*Goran vom Bierstadter Hof *Hadina vom Lärchenhain Vincent Buß น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V5 *Pearl vom Ortskern
SZ:2345393, 981189900101261, SG, IGP1, I/a, 12/04/61, Height: 58.5 cm, Chest: 27 cm
*Max du Val d'Anzin *Nicki vom Ortskern Thomas Kern นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Izmir von der Alexander
SZ:2354233, BSV:1713119, 100240000009210, V, IGP1, kkl, 28/07/60, Height: 64.5 cm, Chest: 30 cm
*Henko vom Holtkämper Hof *Demetra von der Alexander   นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Heron von der Burg Haidstein
SZ:2343404, 981189900098971, SG, IGP1, kkl, 07/11/60, Height: 66 cm, Chest: 30 cm
*Mars von Aurelius *Misha von der Burg Haidstein Josef Meier  
V3 *Bax Veracruz
SZ:2343774, 981189900094331, SG, IGP1, kkl, 05/03/61, Height: 68.5 cm, Chest: 32 cm
*Mars von Aurelius *Witch Veracruz Michaela Maier-Havelkova นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
V4 *Olaf Team Agrigento
SZ:2320642, 981189900064273, V, SchH1, I/a, 25/10/58, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
*Whillo vom Klostermoor *Dori Team Agrigento Kerstin Schweikert นายพรธวัช เพ่งศรี
V5 *Ebafarmens Q
SKK:13393/2018, 941000022275156, V, IGP1, kkl, 22/12/60, Height: 65.5 cm, Chest: 29.5 cm
*Toro Veneze *Ebafarmens Millie Freddy Flinthage นายวรพล ตัณฑิกุล

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2563

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2563

ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เริ่มเวลา 9.30 น. ณ สนามคอก R.C. Club อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Hino รังสิต
Location: 14.0260247,100.6160262
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/KEkyGoVuzjw

*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Cimberry vom Branch Mark
102616, V-9100, V, SchH1, I/a, 26/05/59, Height: 55 cm, Chest: 27 cm
*Dario di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Pogba vom Branch Mark
103052, V-0059, SG, SchH1, I/a, 21/02/60, Height: 64 cm, Chest: 29.5 cm
*Netzer von Aducht *Emeli von der Schanzlache นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
V2 *Nine vom Branch Mark
102922, V-0025, V, SchH1, I/a, 12/01/60, Height: 63.5 cm, Chest: 28 cm
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Pearl vom Ortskern
SZ:2345393, 981189900101261, SG, IGP1, I/a, 12/04/61, Height: 60 cm, Chest: 29.5 cm
*Max du Val d'Anzin *Nicki vom Ortskern Thomas Kern นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Escada von Michael Burg
COR A.32417-17 0206613, 642090003547867, V, IPO1, I/a, 20/07/60, Height: 59 cm, Chest: 29 cm
*Groovy di Casa Massarelli *Jaki Haus Jackson Mihai Pintilie นางทัศนียา ตียาภรณ์
V3 *Edra vom Finkenschlag
SZ:2314756, 981189900068977, V, IPO1, I/a, 15/05/58, Height: 60 cm, Chest: 29 cm
*Cronos del Seprio *Jolly von Loosbroekerhaus Hans-Peter Fetten น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V4 *Wallerie vom Team Hühnegrab
SZ:2327729, 981189900072456, V, IPO1, I/a, 12/07/61, Height: 57 cm, Chest: 27.5 cm
*Duran vom Team Hühnegrab *Angie vom Team Hühnegrab Christel Scheerer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
V5 *Elsa von der Stadt Mosbach
SZ:2342150, 981189900093679, SG, IGP1, I/a, 13/12/60, Height: 56 cm, Chest: 27 cm
*Solo vom Panonianhaus *Sydney vom St.-Michaels-Berg Dietmar Nohe นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V6 *Diwa vom Baronenwald
SZ:2328231, 981189900069967, V, IP01, I/a, 09/08/59, Height: 58.5 cm, Chest: 27 cm
*Uranus zum Gigelsfelsen *Wilow von der Blautalhalle Bruno Antonietti นายประชา กุศลานุคุณ
SG1 Lilly Kaizen
SZ:2343663, 981189900095889, SG, IGP1, 05/02/59, Height: 55.5 cm, Chest: 27.5 cm
*Cyrus vom Osterberger-Land *Quibelle Kaizene Horst Janssen นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
EZ *Sydney vom St.-Michaels-Berg
SZ:2289261, 981189900023828, VA, IP03, 10/12/55
*Fred vom Rumbachtal *Xabina vom St.-Michaels-Berg Werner Zwiertz นายกนก บุญย้อยหยัด
EZ *Quolle vom Team Hühnegrab
SZ:2319663, 981189900085803, V, IPO1, I/a, 09/10/58
*Indro vom Hühnegrab *Gamba vom Hühnegrab Christel Scheerer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Team Marlboro Uno
DK:19549/2014, 208250000058236, VA, IPO3, kkl, 07/11/57, Height: 64 cm, Chest: 31 cm
*Schumann von Tronje *Team Marlboro Zasi Per Frost น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V2 *Wuff Klein-Leithawald
SZ:2331129, 981189900078463, V, IPO3, kkl, 06/10/59, Height: 66 cm, Chest: 32 cm
*Pepe vom Leithawald *Irana von Bellissimo Karin Ehrenhofer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
V3 *Eros di Casa Massarelli
ROI:15/57858, 380260100110317, V, IPO1, kkl, 30/01/58, Height: 64.5 cm, Chest: 30 cm
*Ballack von der Brucknerallee *Cristal di Casa Massarelli Libero Massarelli นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V4 *Lynard von Melanchthon
SZ:2340068, 981189900075518, V, IPO3, kkl, 06/10/59, Height: 63.5 cm, Chest: 30 cm
*Ares dei Verdi Colli *Ezra von Melanchthon Harald Hohmann นายประชา กุศลานุคุณ
V5 *Peejay von der Lars-Aue
SZ:2317910, 981189900054839, V, IPO2, kkl, 24/06/58, Height: 64 cm, Chest: 31 cm
*Pacino I del Barranquet *Heaven von der Lars-Aue Lars Kühnemann น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V6 *Zillo aus Agrigento
SZ:2343274, 981189900086871, SG, SchH1, I/a, 26/01/61, Height: 67 cm, Chest: 34.5 cm
*Optimus Team Agrigento *Paige aus Agrigento Leonhard Schweikert นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
EZ *Izmir von der Alexander
BSV:1713119, 100240000009210, V, IGP1, kkl, 28/07/60, Height: 63.5 cm, Chest: 29 cm
*Henko vom Holtkämper Hof *Demetra von der Alexander   นายประชา กุศลานุคุณ
EZ *Bax Veracruz
SZ:2343774, 981189900094331, SG, IGP1, kkl, 05/03/61
*Mars von Aurelius *Witch Veracruz Michaela Maier-Havelkova นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

สมัครสมาชิก

สมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้ที่ GSDAT-MemberRegistrationForm.pdf
 2. พิมพ์ออกมา แล้วกรอกข้อมูลทั้งหมด
 3. ส่งแบบฟอร์มให้สมาคมฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
  • กรณีที่ไปสมัครด้วยตัวเองที่สมาคมฯ ให้ส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิก พร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
  • กรณีที่ไม่สามารถไปสมัครด้วยตนเองได้ ให้โทรศัทพ์แจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ โดยดูช่องทางการติดต่อที่ เกี่ยวกับสมาคมฯ และส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกทางโทรสาร (FAX) พร้อมหลักฐานการโอนเงินชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเข้าบัญชี
   ชื่อบัญชี สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-2-39583-3

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

 • ค่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 100 บาท
 • ค่าบำรุงประจำปีของสมาชิก 300 บาท

ดังนั้น

 • ถ้าสมัครครั้งแรก (สมาชิก 1 ปี) รวมเป็น 100 + 300 = 400 บาท
 • ถ้าสมัครครั้งแรก (สมาชิก 3 ปี) รวมเป็น 100 + (300 x 3) = 1,000 บาท

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ หรือต่ออายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ได้บัตรสมาชิกแบบใหม่ (บัตรพลาสติกชนิดแข็ง) ทันที !

ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ

ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ คือ ลูกสุนัขที่มีอายุอย่างน้อย 50 วัน และสักเบอร์หูแล้ว เพื่อทำใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย คืออะไร ? มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง ? ศึกษาได้ที่ ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี)

ท่านใดสนใจ ติดต่อที่เจ้าของคอกโดยตรงนะคะ (ดูได้ที่ ทำเนียบคอก)

ท่านใดสนใจสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติ ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข และ ขอใบพันธุ์ประวัติ

แผนที่ ! สมาชิกท่านใดต้องการใส่ข้อมูลที่อยู่คอกสุนัขลงในแผนที่ กรุณาแจ้งข้อมูลมาทาง Facebook หรือ gsdathailand@gmail.com

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เดือนสิงหาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara Gundy Fabare Bohemia 01/08/2563 5 6

เดือนกรกฎาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara Zeiss vom Branch Mark 29/07/2563 2 4
คุณไวพจน์ แพงมา
(Khonkean GSD)
*Wuff Klein-Leithawald Dell vom Kittinapa Kennel 27/07/2563 2 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia Gyro vom Branch Mark 17/07/2563 2 0
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Wuff Klein-Leithawald Fanny vom Thanawut 08/07/2563 3 4
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Quanta vom Wiset Farm 05/07/2563 5 2
คุณสุริยา ไชยแสน
(SK Mahasarakham)
Doorun vom Richy Club Audy vom Khonkaen GSD 04/07/2563 4 3
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg 03/07/2563 5 3
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Jacksen vom La'Mirage *Xanti aus dem Haus Zygadto 02/07/2563 3 1

เดือนมิถุนายน 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Pakros vom Nakarin Farm Olive vom Nakarin Farm 30/06/2563 3 3
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(Euro & Dollar Farm)
Erick vom P.P.M.98 Donna vom P.P.M.98 19/06/2563 4 3
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
Doorun vom Richy Club Lady vom Kusuman Farm 18/06/2563 1 3
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Team Marlboro Vector Ushka vom Lärchenhain 10/06/2563 1 5
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Peejay von der Lars-Aue Sabina vom Branch Mark 03/06/2563 2 1
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Dux vom Best Changrai 01/06/2563 0 1

เดือนพฤษภาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
*Team Marlboro Vector Bijoux 31/05/2563 0 3
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
Warsteiner von Gebruder Grimm Nunoi vom Branch Mark 29/05/2563 0 2
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Bodie vom Branch Mark 28/05/2563 3 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Nero von Ghattas Lilly Kaizen 28/05/2563 5 2
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Libero von Aducht Facebook vom Branch Mark 18/05/2563 2 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Unox vom S.K.Farm Mara vom Nan & Nice 12/05/2563 2 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Windy vom Nan & Nice 11/05/2563 1 3
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Etoo vom Bantum House A-Shelbelle vom N.T.Ayutthaya Kennel 06/05/2563 2 0
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Cara vom Pu Nakhonprathom 05/05/2563 1 1
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
Sonar Emsi-Haus Ferbie vom Wiset Farm 02/05/2563 1 4

เดือนเมษายน 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
*Wuff Klein-Leithawald Amita vom Branch Mark 29/04/2563 3 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Lennox van de Mauritshoek Dolly vom P.P.M.98 28/04/2563 1 0
คุณลลิตา ศรีสมุทร
(Srisamut Farm)
*Team Marlboro Enzo Yuna von der Lars-Aue 27/04/2563 1 5
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Ugano vom Hanneß Joy Harley Shepherd vom Sankampang 26/04/2563 1 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Anna vom Thongthai Tour 22/04/2563 0 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Peejay von der Lars-Aue Ready vom Branch Mark 21/04/2563 2 2
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Companion)
*Irak vom Teufelshang *Körby von Pentavita 21/04/2563 3 3
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Wuff Klein-Leithawald *Yora von der Pakchong 16/04/2563 2 6
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Ugano vom Hanneß Kessy van de Mauritshoek 15/04/2563 2 1
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Farukh vom Aleks Birkenstrasse Diva van't Groot-Fehn 14/04/2563 2 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Mama vom Branch Mark 14/04/2563 1 3
คุณธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์
(Anett)
*Team Marlboro Enzo *Malika vom Haus Tchorz 14/04/2563 2 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Anton vom Emkendorfer Park Crisy vom P.P.M.Hatyai 12/04/2563 3 4
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Etoo vom Bantum House Bata vom P.P.M.98 09/04/2563 1 2
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Companion)
*Quinn vom Wieratal *Hiba-Maiga von Pentavita 05/04/2563 5 0
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Henko vom Holtkämper Hof *Roma vom Team Hühnegrab 03/04/2563 1 7
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
*Cami von Pallas Athene *Xena Grunemont 03/04/2563 5 4

BSZS 2019

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด หรือ Bundessiegerzuchtschau (BSZS)

จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2019 จัดระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน ณ เมือง Nürnberg ประเทศเยอรมนี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsz/ (ภาษาเยอรมัน)

ประกาศผลการทดสอบ TSB

เนื่องจากเยอรมันเช็พเพอดในรุ่นใช้งาน (อายุ 24 เดือนขึ้นไป) ที่เข้าร่วมประกวดในงานประจำปี จะต้องผ่านการทดสอบการประเมินแรงขับจากภายใน,ความมั่นคงในตัวเองและสามารถอดทนต่อการกดดัน (หรือการทดสอบกัด/ปล่อย ของสุนัขนั่นเอง) มี 2 ส่วนได้แก่ การต่อสู้ (Überfall) และการป้องกัน (Abwehr) ติดตามอ่านได้ในบทความ TSB…อะไร ? ….ทำไม ?….และอย่างไร ?

รวมคลิปทดสอบ TSB ของ VA เพศผู้
http://www.youtube.com/playlist?list=PL1APi1G5LCY7kvpjShwdkjLaYa9L-IqEY

สามารถติดตามดูผลการตัดสินทั้งหมดได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/en/bsz/ergebnisse

รวมภาพสุนัขที่ได้ตำแหน่ง VA

ขอแสดงความยินดีกับสุนัขจากประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในงานนี้ด้วยนะคะ

ผลประกวดผู้เพาะพันธุ์ (Zuchtgruppen)

รวมข้อมูลสุนัขขนสั้นที่ได้ตำแหน่ง VA เพศผู้ (เฉพาะ VA1-VA10)

 1. VA1 *Willy vom Kuckucksland SZ 2292960, IPO3
  HD normal, ED normal
  HDZW 79 (Sep 2019)
  สูง 65.6 cm
  https://www.sv-doxs.net/hund/2292960
  https://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowdog.php?bb&id=2292960&tp=5
  http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2053757-willy-vom-kuckucksland

  แหล่งที่มาภาพ : http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2053757-willy-vom-kuckucksland
  คลิปทดสอบ TSB
 2. VA2 *Kaspar von Tronje SZ 2310341, IPO3
  HD normal, ED normal
  HDZW 84 (Sep 2019)
  สูง 64.8 cm
  https://www.sv-doxs.net/hund/2310341
  https://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowdog.php?bb&id=2310341&tp=5
  http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2546028-kaspar-von-tronje

  แหล่งที่มาภาพ : http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2546028-kaspar-von-tronje
  คลิปทดสอบ TSB
 3. VA3 *Asap vom Aldamar SZ 2310341, IGP3
  HD fast normal, ED normal
  HDZW 76 (Sep 2019)
  สูง 64.8 cm
  https://www.sv-doxs.net/hund/2336341
  https://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowdog.php?bb=AKC+DN&id=45513001&tp=5
  http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2658926-asap-vom-aldamar

  แหล่งที่มาภาพ : http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2658926-asap-vom-aldamar
  คลิปทดสอบ TSB

WUSV-WM 2019

งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและ Agility เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดระดับโลก (WUSV-WM)

จัดโดย Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V.) ซึ่งเป็น "สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก" ที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในโลก

จัดขึ้นปีละครั้ง โดยปี 2019 จัดระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม ณ เมืองโมเดนา (Modena) ประเทศอิตาลี (Italy)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sas-italia.com/wusvwm2019/?lang=en (ภาษาอังกฤษ)

การแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

 1. ตอน A สะกดรอย (Tracking)
 2. ตอน B เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience)
 3. ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

ประกาศผลการแข่งขัน
http://www.sas-italia.com/wusvwm2019/wusv-igp/risultati

ผลการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ของตัวแทนทีมชาติไทย

 1. อันดับที่ 53 ทีม THA-01 สุนัขเพศผู้ชื่อ Kenzo vom Barbatus
  ผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ นายปีเฉลิม ลาดจันทึก
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 87, B : 84, C : 80 คะแนนรวมคือ 251 คะแนน ได้ระดับ G (ดี)

  คลิปการแข่งขัน - ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection) http://www.facebook.com/workingdog.eu/videos/496303921191293/ (เริ่มนาทีที่ 12.28)
 2. อันดับที่ 32 ทีม THA-02 สุนัขเพศผู้ชื่อ Quinn vom Wieratal
  ผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ นายณัฐพล ภูมิบุตร
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 91, B : 87, C : 82 คะแนนรวมคือ 260 คะแนน ได้ระดับ G (ดี)

สรุปผลการแข่งขันความสามารถในการใช้งาน

 1. อันดับที่ 1 ทีม ESP-3 ประเทศสเปน (Spain)
  สุนัขเพศผู้ชื่อ Gringo Ja Na Ka และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Pierre Lamarie
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 94, B : 92, C : 98 คะแนนรวมคือ 284 คะแนน ได้ระดับ SG (ดีมาก)

  ซึ่งเป็นคนที่ได้คะแนนตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection) สูงที่สุดด้วย
 2. อันดับที่ 2 ทีม AUT-2 ประเทศออสเตรีย (Austria)
  สุนัขเพศผู้ชื่อ Bordy Blendy และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Thomas Wöginger
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 91, B : 91, C : 97 คะแนนรวมคือ 279 คะแนน ได้ระดับ SG (ดีมาก)
 3. อันดับที่ 3 ทีม ITA-1 ประเทศอิตาลี (Italy)
  สุนัขเพศผู้ชื่อ Zeus vom Schloß Solitude และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Vincenzo Magnati
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 95, B : 90, C : 94 คะแนนรวมคือ 279 คะแนน ได้ระดับ SG (ดีมาก)
  (เนื่องจากได้คะแนนในตอน C น้อยกว่าอันดับที่ 2)
 4. อันดับที่ 4 ทีม CZE-3 ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
  สุนัขเพศเมียชื่อ Zea Aritar Bastet และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Pejša Martin
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 100, B : 85, C : 93 คะแนนรวมคือ 278 คะแนน ได้ระดับ SG (ดีมาก)

  ซึ่งเป็นสุนัขเพศเมียที่ได้คะแนนสูงที่สุดในงานแข่งครั้งนี้
  และเป็นทีมที่ได้คะแนนตอน A สะกดรอย (Tracking) คะแนนเต็มทีมเดียวในงานแข่งครั้งนี้ด้วย
 5. อันดับที่ 10 ทีม KAZ-1 ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน (Qazaqstan Respýblıkasy)
  สุนัขเพศผู้ชื่อ Baron von der tiefen Quelle และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Irina Kruglova
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 94, B : 89, C : 90 คะแนนรวมคือ 273 คะแนน ได้ระดับ SG (ดีมาก)

  ซึ่งเป็นทีมจากเอเชียที่ได้คะแนนสูงที่สุดในงานแข่งครั้งนี้
 6. อันดับที่ 33 ทีม JPN-1 ประเทศญี่ปุ่น (Japan)
  สุนัขเพศผู้ชื่อ Ramses von Brand Schwanen และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Chie Yamamoto
  ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 89, B : 90, C : 81 คะแนนรวมคือ 260 คะแนน ได้ระดับ G (ดี)

  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมจากเอเชียที่ได้คะแนนสูงในงานแข่งครั้งนี้

ผลการเอกซเรย์ข้อสะโพก

ทำไมต้องรับรองผลข้อสะโพก ?

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ต้องการลดโอกาสที่ลูกสุนัขเกิดมาจะเป็นโรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia) ให้เหลือน้อยที่สุด เพราะโรคนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้ได้ที่ ข้อมูลสรุปของโรคข้อสะโพกวิการ (Hip Dysplasia))

   ดังนั้น สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดข้อบังคับให้ผู้เพาะพันธุ์ต้องส่งฟิล์มเอกซเรย์ข้อสะโพกมาให้สัตวแพทย์ประจำสมาคมฯ รับรองผลให้

ผลการรับรองข้อสะโพก แบ่งเป็น 4 เกรด ตามระบบ 'a' ได้แก่

 • ปกติ = Normal (N)
 • เกือบปกติ = Fast Normal (FN)
 • ยังคงให้ผ่าน = Noch Zugelassen (NZ)
 • ไม่ผ่าน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการรับรองเอกซเรย์ข้อสะโพกได้ที่ ใบพันธุ์ประวัติ-ใบเพดดิกรี (ภาค 3 หน้ากลางของใบพันธุ์ประวัติ)

ถ้าต้องการส่งฟิล์มเอกซเรย์ข้อสะโพก เพื่อรับรองผลจากสมาคมฯ ต้องทำอย่างไร ? ศึกษาได้ที่ ขอรับรองข้อสะโพก

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Amy vom A.P.Farm เมีย คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม ปกติ
Ary vom Banjong Farm เมีย คุณบรรจง เครซตาน เกือบปกติ
Alisa vom Bansuan G.S.D.Lamphun เมีย ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง ปกติ
Ari vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ash vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Ass vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Bentley vom Branch Mark ผู้ คุณสุริยา ไชยเสน เกือบปกติ
Bone vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Zymba vom Branch Mark เมีย คุณณัฎฐ์กิตติ์ สุขสันต์ไพศาล ปกติ
Keeper vom Karsemlit ผู้ ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี ปกติ
Tammy vom Nakarin Farm เมีย คุณณรรธนพงษ์ ภคุโล ปกติ
Caesar vom Oldies Haus ผู้ คุณวิภาส ปวโรจน์กิจ ปกติ
Charlie vom Oldies Haus ผู้ คุณธรรมไพบูลย์ พรวัฒนา ปกติ
Columbus vom Oldies Haus ผู้ คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Cartier vom Oldies Haus เมีย น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ปกติ
Chloe vom Oldies Haus เมีย นายวัชรินทร์ วนาสินชัย ยังคงให้ผ่าน
Ciqala vom Oldies Haus เมีย น.ส.สุภาภรณ์ นาคู ปกติ
Mando von der Pakchong ผู้ คุณมงคล บุญมาก เกือบปกติ
Pancho von der Pakchong ผู้ คุณภาสกร แก้วบริสุทธิ์ ปกติ
Pandy von der Pakchong เมีย คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ ปกติ
Rena von der Pakchong เมีย คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ ยังคงให้ผ่าน
Besta vom P.P.M.1898 เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล เกือบปกติ
Diamond vom P.P.M.1898 ผู้ คุณเสรี โพธิ์ทอง เกือบปกติ
Daisy vom P.P.M.1898 เมีย คุณณรงค์ รุจิเรข ปกติ
Smy vom Pu Nakhonprathom เมีย คุณไพโรจน์ โพธิ์นอก เกือบปกติ
Ultima vom R.C.Club เมีย น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยกุล เกือบปกติ
Idra vom Richy Club เมีย คุณสุรสีห์ สายใจ ยังคงให้ผ่าน
Layal vom Richy Club เมีย คุณภาณุวิชญ์ สมตน ปกติ
Dodo vom Saengdao Kennel ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Demo vom Saengdao Kennel ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ เกือบปกติ
Denim vom Saengdao Kennel เมีย คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Echo vom Saengdao Kennel ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Elen vom Saengdao Kennel ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Ethan vom Saengdao Kennel ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Eva vom Saengdao Kennel เมีย คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ เกือบปกติ
Okky H.S. vom Sankampang ผู้ คุณDenys Ya Voshevskyiy ปกติ
Oxana H.S. vom Sankampang เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ
Gerna vom S.K.Farm เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรนจ์สกุล เกือบปกติ
Abby vom Team Bench Mark เมีย คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Kaen vom Thanasap Garden เมีย คุณธนากร เวชสิทธิ์ ปกติ
Kaew vom Thanasap Garden เมีย คุณธนากร เวชสิทธิ์ เกือบปกติ
Emmy vom W.T.Banpong เมีย คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง ยังคงให้ผ่าน

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Mira vom Bantum House เมีย คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Hotline vom Branch Mark เมีย คุณคีรีพล วงศ์บัณฑิต ปกติ
Unox vom Branch Mark ผู้ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง เกือบปกติ
Zammo vom Mary Land Songkhla ผู้ คุณสุลาภ บัวชื่น ปกติ
Zara vom Mary Land Songkhla เมีย คุณสุลาภ บัวชื่น เกือบปกติ
Kitty vom New Wave เมีย คุณสุขุม แซ่แต้ ปกติ
Bobby vom Oldies Haus ผู้ คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ยังคงให้ผ่าน
Pando von der Pakchong ผู้ คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา เกือบปกติ
Alice vom Red Wood เมีย คุณเจริญยนต์ ปักเขตนคร ปกติ
Larus H.S. vom Sankampang ผู้ คุณพรธวัช เพ่งศรี ยังคงให้ผ่าน
Edward vom T.S.Nondindang ผู้ คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Eve vom T.S.Nondindang เมีย คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Actor vom Bansuan G.S.D.Lamphun ผู้ คุณสำรวย บุญพิทักษ์ ปกติ
Etoo vom Bantum House ผู้ คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Quantity vom Branch Mark เมีย คุณณัฐพล ประจันพล เกือบปกติ
Valesia vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Viva II vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Vivo vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ยังคงให้ผ่าน
Webber vom Branch Mark ผู้ คุณวิสูตร วัฒนดิลกกุล ปกติ
Xcell vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Xolly vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Yois vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Elzy vom Chok Mongkon Kennel เมีย คุณเชาว์เลิศ หงษ์ทอง เกือบปกติ
Bella vom J.I.P.Farm เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา ปกติ
Besta vom J.I.P.Farm เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา เกือบปกติ
Jija vom Karsemlit เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา เกือบปกติ
Beebee vom Knokke เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Bena vom Knokke เมีย คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
A-Shelbelle vom N.T.Ayutthaya Kennel เมีย คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา ปกติ
Cami vom Oldies Haus ผู้ พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา ปกติ
Berna von der Pakchong เมีย คุณนพรุจ ด่านสุวรรณ ปกติ
Judy von der Pakchong เมีย คุณนพรุจ ด่านสุวรรณ ยังคงให้ผ่าน
DCT Hamfery vom Perfect Companion ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ เกือบปกติ
DCT Harley vom Perfect Companion ผู้ คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ปกติ
Army vom P.P.M.98 ผู้ คุณพิษิณ แย้มแสง ปกติ
Bata vom P.P.M.98 เมีย คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา เกือบปกติ
Donna vom P.P.M.98 เมีย คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปกติ
Erick vom P.P.M.98 ผู้ คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร ยังคงให้ผ่าน
Vasa vom P.P.M.98 เมีย คุณพิษิณ แย้มแสง เกือบปกติ
Enzo vom P.S.Buriram ผู้ คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Timo vom P.S.Buriram ผู้ คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Uno vom P.S.Buriram ผู้ คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม ปกติ
Hachi vom Richy Club เมีย คุณรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร ปกติ
Iris vom Richy Club เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Jennifer vom Richy Club เมีย คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ปกติ
Lucy vom Richy Club เมีย คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย เกือบปกติ
A-Lada vom Rinlada Farm เมีย คุณสุริยา ไชยเสน เกือบปกติ
Gerolf vom S.K.Farm ผู้ คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย ปกติ
Belle vom T & T Kalasin Farm เมีย คุณคมกฤช เหลืองลออ ยังคงให้ผ่าน
Diya เมีย พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา เกือบปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Quantity vom Branch Mark ผู้ คุณเสถียร พัชรพรสกุล ปกติ
Solid vom Branch Mark ผู้ คุณสาโรจน์ ปกาเวสา เกือบปกติ
Umay vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Desy vom Bundit Buriram เมีย คุณวิชัย คำบุศย์ ยังคงให้ผ่าน
Boss vom K-Knine ผู้ คุณสมชาย มิ่งไม้ ปกติ
Asap vom Knokke ผู้ คุณภัทรชัย บุญวงศ์ ปกติ
Alist vom Knokke เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Anky vom Knokke เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Sebor Luberland ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ ปกติ
Aris vom Narin Club เมีย คุณศักรินทร์ บุญเกิด เกือบปกติ
Zammy vom Mary Land Songkhla เมีย คุณสมโภชน์ บุญรัตน์ ปกติ
Giada vom Muankorn เมีย คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์ ยังคงให้ผ่าน
Anka von der Pakchong เมีย Mr.Jiyi Ruan ปกติ
Ebay von der Pakchong ผู้ คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์ ปกติ
Vanda vom Pakkhlong Kennel เมีย คุณสุรินทร์ แสงจำนงค์ เกือบปกติ
Zita vom P.P.M.98 เมีย พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ ปกติ
Naro vom R.C.Club ผู้ น.ส.ชมพูนุช เกษมฤทธิ์ ปกติ
Susan vom R.C.Club เมีย คุณมงคล บุญมาก ปกติ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ผลรับรอง
Relax vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Rex vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Rome vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Romeo vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Rule vom Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เกือบปกติ
Tiger vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Toy vom Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ปกติ
Laura vom Karsemlit เมีย ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี เกือบปกติ
Oris von der Pakchong เมีย คุณประมาณ ว่องไวเวช ปกติ
Disney vom Richy Club เมีย คุณพรธวัช เพ่งศรี ปกติ

ผลการแจ้งเกิด

ลูกสุนัขที่แจ้งเกิดแล้ว คือ ลูกสุนัขที่เจ้าของแจ้งเกิดกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยแล้ว แต่อาจยังไม่ได้สักเบอร์หูกับสมาคมฯ (ลูกสุนัขต้องมีอายุอย่างน้อย 50 วัน จึงจะสามารถสักเบอร์หูได้)
ท่านใดสนใจ ติดต่อที่เจ้าของคอกโดยตรงนะคะ (ดูได้ที่ ทำเนียบคอก)
สำหรับลูกสุนัขที่สักเบอร์หูและมีใบพันธุ์ประวัติแล้ว ดูได้ที่ ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ

ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย คืออะไร ? มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง ? ศึกษาได้ที่ ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี)

ท่านใดสนใจสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติ ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวิชัย คำบุศย์
(Haus Khamboos)
Bentley vom Branch Mark Desy vom Bandit Buriram 16/11/2563 3 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Bax Veracruz *Great vom Branch Mark 16/11/2563 2 3
คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Bax Veracruz Nancy vom Sutinee 15/11/2563 8 4
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Pee Po)
*Wuff Klein-Leithawald Avenger vom P.P.M.98 11/11/2563 1 0
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Team Marlboro Enzo Pandy von der Pakchong 10/11/2563 2 5
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Team Marlboro Vector *Edra vom Finkenschlag 08/11/2563 3 3
คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Wuff Klein-Leithawald Namy vom Sutinee 07/11/2563 2 4
คุณวรัยวรรณ บรุ๊คแมน *Team Marlboro Enzo Zora vom P.P.M.98 06/11/2563 6 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Whillo vom Klostermoor *Fina vom Römerhain 01/11/2563 2 0
คุณประสิทธิ์ สำโรง
(Yasothon Kennel)
*Wuff Klein-Leithawald Oil vom P.P.Luengnoktha 01/11/2563 1 3

เดือนตุลาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Naro vom R.C.Club Donna vom Karsemlit 30/10/2563 2 6
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
Finn vom Römerhain Monika vom S.T. 90 17/10/2563 1 5

เดือนกันยายน 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Olaf Team Agrigento Lizzy van de Mauritshoek 27/09/2563 3 3
คุณวีรพล กิตติพิบูลย์
(K-Knine)
Bright vom Branch Mark Bovy vom R.C.Club 24/09/2563 5 2
บรรจง เครซตาน
(Banjong Farm)
Doorun vom Richy Club Laila vom Schmiedefeuer 23/09/2563 0 2
คุณเจษฎา คลังเพชร
(พิจิตร จี.เอส.ดี.)
Boeing vom Branch Mark Vega vom Branch Mark 20/09/2563 0 3
ธนวัฒน์ พวงเพ็ชร
(Ban Phuangphetch GSD)
Doorun vom Richy Club A-Lada vom Rinlada 19/09/2563 0 3
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Gipsy vom Chareondewan 18/09/2563 2 4
คุณฉลอง กวินเฟื่องฟูกุล
(Chalongchai Farm)
Bayern vom Branch Mark Dollar vom Karsemlit 17/09/2563 5 1
คุณสุริยา ไชยแสน
(SK Mahasarakham)
Bentley vom Branch Mark Aura vom T.S.Nondindaeng 12/09/2563 0 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Western vom Branch Mark Benny vom Branch Mark 04/09/2563 1 2
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Lea von der Plassenburg 03/09/2563 3 3

เดือนสิงหาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill)
Fox pod Babou horuo Dascha z. Krainu Tura 30/08/2563 1 1
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Zelli von der Pakchong 30/08/2563 3 3
คุณสาโรจน์ ปกาเวสา
(Tidarud Farm)
*Zillo aus Agrigento Jive vom T.P.Chaiyaphum 27/08/2563 2 4
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Bax Veracruz Gaby vom P.P.M.98 26/08/2563 2 5
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Milow vom Himmeltal Yahoo vom Branch Mark 23/08/2563 0 2
คุณสุดารัตน์ ชาวะหา
(N.T.Ayutthaya Kennel)
*Team Marlboro Enzo Bina vom N.T.Ayutthaya Kennel 21/08/2563 3 5
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Team Marlboro Enzo Estee vom Thamai GSD 19/08/2563 2 2
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
(Pakchong GSD)
*Team Marlboro Enzo Berta vom Emkendorfer Park 11/08/2563 5 1
คุณไวพจน์ แพงมา
(Khonkean GSD)
*Bax Veracruz Anny vom Khonkean GSD 10/08/2563 3 1
คุณอดิเรก เอกสินิทธ์กุล
(Haus Shepler)
*Zillo aus Agrigento Queeny vom R.C.Club 10/08/2563 2 0
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
*Bax Veracruz Jammy vom R.C.Club 09/08/2563 3 4
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Mary vom Branch Mark 04/08/2563 3 2
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara Gundy Fabare Bohemia 01/08/2563 5 7

เดือนกรกฎาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quax von Carrara Zeiss vom Branch Mark 29/07/2563 4 4
คุณสมพร สุกใส
(Pakkhlong Kennel)
Ebay von der Pakchong Fino von der Pakkhlong 29/07/2563 2 5
คุณไวพจน์ แพงมา
(Khonkean GSD)
*Wuff Klein-Leithawald Dell vom Kittinapa Kennel 27/07/2563 3 3
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Spencer di Casa Massarelli Ilary vom Winnloh 24/07/2563 3 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia Gyro vom Branch Mark 17/07/2563 3 0
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
(Black Brown)
Bright vom Branch Mark I-da von der Pakchong 12/07/2563 5 3
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Wuff Klein-Leithawald Fanny vom Thanawut 08/07/2563 3 4
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Quanta vom Wiset Farm 05/07/2563 5 2
คุณสุริยา ไชยแสน
(SK Mahasarakham)
Doorun vom Richy Club Audy vom Khonkaen GSD 04/07/2563 4 3
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg 03/07/2563 5 3
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
(Red Wood)
*Jacksen vom La'Mirage *Xanti aus dem Haus Zygadto 02/07/2563 3 1

เดือนมิถุนายน 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
(M.D.Farm)
Pakros vom Nakarin Farm Olive vom Nakarin Farm 30/06/2563 3 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Anton vom Emkendorfer Park Westa vom S.K.Farm 30/06/2563 4 2
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(Euro & Dollar Farm)
Erick vom P.P.M.98 Donna vom P.P.M.98 19/06/2563 4 3
คุณแสนสุข แสนสีสม
(T.S.Nondindang)
Doorun vom Richy Club Lady vom Kusuman Farm 18/06/2563 3 3
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Team Marlboro Vector Ushka vom Lärchenhain 10/06/2563 1 5
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Peejay von der Lars-Aue Sabina vom Branch Mark 03/06/2563 2 1
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
(Best Changrai)
Carry vom P.Phitsanulok Dux vom Best Changrai 01/06/2563 0 1

เดือนพฤษภาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Team Marlboro Vector Bijoux 31/05/2563 0 3
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
Warsteiner von Gebruder Grimm Nunoi vom Branch Mark 29/05/2563 2 2
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
(CNX)
Nine vom Branch Mark Bodie vom Branch Mark 28/05/2563 3 3
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Nero von Ghattas Lilly Kaizen 28/05/2563 5 3
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Libero von Aducht Facebook vom Branch Mark 18/05/2563 2 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Unox vom S.K.Farm Mara vom Nan & Nice 12/05/2563 3 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Windy vom Nan & Nice 11/05/2563 2 5
คุณจิรมาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Etoo vom Bantum House A-Shelbelle vom N.T.Ayutthaya Kennel 06/05/2563 4 0
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Cara vom Pu Nakhonprathom 05/05/2563 1 2
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
(Wiset Farm)
Sonar Emsi-Haus Ferbie vom Wiset Farm 02/05/2563 1 4
คุณสุริยา ไชยแสน
(SK Mahasarakham)
Doorun vom Richy Club Noina vom Branch Mark 01/05/2563 2 1

เดือนเมษายน 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณณัฐพล ประจันพล
(Surat&Sichon GSD)
*Wuff Klein-Leithawald Amita vom Branch Mark 29/04/2563 5 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
Lennox van de Mauritshoek Dolly vom P.P.M.98 28/04/2563 1 1
คุณลลิตา ศรีสมุทร
(Srisamut Farm)
*Team Marlboro Enzo Yuna von der Lars-Aue 27/04/2563 1 5
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Ugano vom Hanneß Joy Harley Shepherd vom Sankampang 26/04/2563 1 2
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Canto vom Pu Nakhonprathom Anna vom Thongthai Tour 22/04/2563 1 2
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Peejay von der Lars-Aue Ready vom Branch Mark 21/04/2563 2 2
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Companion)
*Irak vom Teufelshang *Körby von Pentavita 21/04/2563 3 3
คุณนิมิตร ชมภูทอง
(Ger-high Mahasarakham)
Roddic vom Kusuman Farm Babera vom Rocket Farm 18/04/2563 1 1
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
(A.P.Farm)
*Wuff Klein-Leithawald Yora von der Pakchong 16/04/2563 2 7
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Ugano vom Hanneß Kessy van de Mauritshoek 15/04/2563 2 1
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Anton vom Emkendorfer Park Zabbii vom Branch Mark 15/04/2563 3 6
คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
(Oldies Haus)
*Farukh vom Aleks Birkenstrasse Diva van't Groot-Fehn 14/04/2563 2 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Mama vom Branch Mark 14/04/2563 3 6
คุณธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์
(Anett)
*Team Marlboro Enzo *Malika vom Haus Tchorz 14/04/2563 2 3
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Anton vom Emkendorfer Park Crisy vom P.P.M.Hatyai 12/04/2563 4 4
คุณจิรมาส วิภัสสร์สินธนา
(The Prince Club)
Etoo vom Bantum House Bata vom P.P.M.98 09/04/2563 1 2
คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
(Companion)
*Quinn vom Wieratal *Hiba-Maiga von Pentavita 05/04/2563 7 0
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Henko vom Holtkämper Hof *Roma vom Team Hühnegrab 03/04/2563 1 7
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
(Crystalle Creek)
*Cami von Pallas Athene *Xena Grunemont 03/04/2563 5 4
น.อ.กิรทัต นีระเสน
(Zeionee)
*Team Marlboro Enzo Darlene vom Kittinapa Kennel 03/04/2563 4 5

เดือนมีนาคม 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Great vom Branch Mark 29/03/2563 5 1
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Boling vom Pu Nakhonprathom 29/03/2563 1 0
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Netzer von Aducht *Bam vom Branch Mark 26/03/2563 2 3
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Get von der Pakchong Anke vom Mangkon Kennel 25/03/2563 0 1
คุณเจษฎา คลังเพชร
(พิจิตร จี.เอส.ดี.)
Noris vom Branch Mark Dimka vom P.Phitsanulok 23/03/2563 3 1
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
Zillo aus Agrigento Eva vom Branch Mark 23/03/2563 3 2
คุณธนันชัย นิลกลาง
(Thananchai Farm)
Zoko Emsi-Haus Baron vom Thananchai Farm 22/03/2563 4 4
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Eros di Casa Massarelli Daisy von der Werther-Mühle 20/03/2563 1 1
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Tevez von Aducht *Vanta von der Pakchong 19/03/2563 4 1
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
(W.T.Banpong)
Jago vom R.C.Club Cita vom W.T.Banpong 18/03/2563 1 2
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
(Der Pakchong)
Get von der Pakchong Yenta von der Pakchong 17/03/2563 7 3
คุณนพรุจ ด่านสุวรรณ
(Samatha Kennel)
*Wuff Klein-Leithawald Berna von der Pakchong 17/03/2563 1 6
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
*Cami von Pallas Athene Zara von der Pakchong 16/03/2563 3 2
คุณพรธวัช เพ่งศรี
(Sankampang GSD)
*Olaf Team Agrigento Jill H.S. vom Sankampang 09/03/2563 3 2
คุณสุริยา ไชยแสน
(SK Mahasarakham)
Doorun vom Richy Club Emma vom Thanawut 07/03/2563 7 3
คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
(K.K.Ruangchokedee)
*Wuff Klein-Leithawald Nancy vom Sutinee 03/03/2563 5 2
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Cami von Pallas Athene Zita vom P.P.M.98 03/03/2563 3 6
คุณฉลอง กวินเฟื่องฟูกุล
(Chalongchai Farm)
P-First vom Branch Mark Dollar vom Karsemlit 03/03/2563 5 1

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
ผู้ เมีย
คุณสุริยนต์ สุจา
(Species Yon Club)
*Peejay von der Lars-Aue Estee vom Thamai GSD 29/02/2563 1 1
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
Naro vom R.C.Club Xavier vom Karsemlit 28/02/2563 4 4
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
(P.P.M.1898)
*Anton vom Emkendorfer Park Guitar vom Branch Mark 27/02/2563 4 5
คุณมโนราช ทวีศรี
(Golden Hill)
AJK z Doliny Łubianki Dascha z. Krainu Tura 23/02/2563 1 2
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Kaspar von Tronje *Quolle vom Team Hühnegrab 19/02/2563 2 3
คุณราเมศ มาสุข
(Pu Nakhonprathom)
Big vom Rocket Kennel Gipsy vom Chareondewan 18/02/2563 2 5
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
(Team Bench Mark)
*Libero von Aducht Loso vom Branch Mark 18/02/2563 1 4
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Quenn von der Piste Trophe Elsa von der Stadt Mosbach 17/02/2563 2 7
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
(S.C.Ratchaburi)
Like vom P.P.M. Vicky vom Branch Mark 17/02/2563 2 3
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Costa Fabare Bohemia *Xenza vom Branch Mark 15/02/2563 3 2
คุณวสันต์ อรินเป็ง
(Happy Dog GSD)
*Team Marlboro Vector Uzzi vom P.P.M.98 12/02/2563 2 4
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
(Richy Club)
*Wuff Klein-Leithawald *Chilli vom Emkendorfer Park 10/02/2563 5 3
คุณวิมลนภัทร เพเรซ
(Perez Club GSD)
Tevez von Aducht Tammy vom P.P.M.98 09/02/2563 2 5
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Symon Di Casa Massarelli *Gerdy Fabare Bohemia 07/02/2563 4 1
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
(Branch Mark)
*Optimus Team Agrigento *Maxi Team Agrigento 07/02/2563 2 0
จ.อ.อเนก เปียจำปา
(J.I.P.Farm)
*Peejay von der Lars-Aue Kiwi von der Pakchong 05/02/2563 0 4
คุณอครณเดช สารฤทธิ์
(Pee Po)
*Wuff Klein-Leithawald Felena vom P.P.M.98 05/02/2563 5 3
คุณสาธิต สุทธิบงกช
(S.T. 90)
*Kimo vom Schloß Rügland JoJo vom S.T. 90 05/02/2563 1 3
นายสำรวย บุญพิทักษ์
(Boonpituk GSD)
Eirk von der Pakchong Lexy vom Hamya 04/02/2563 3 4