งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2567 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด สูจิบัตร ***

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2567 🇹🇭

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2567 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อแถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย และแถลงผลงานที่ผ่านมาในปี 2566

Event Date
-
Location
โรงเรียนวัดป่างิ้ว

ขอรับรองข้อสะโพก

ผลการรับรองข้อสะโพก

   แบ่งเป็น 4 เกรดตามระบบ 'a' (แบบเดียวกับสมาคม SV ของประเทศเยอรมนี) ได้แก่

  • ปกติ = Normal (N)
  • เกือบปกติ = Fast Normal (FN)
  • ยังคงให้ผ่าน = Noch Zugelassen (NZ)
  • ไม่ผ่าน

สุนัขที่ได้เกรดที่อยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน" ได้แก่ ปกติ, เกือบปกติ หรือ ยังคงให้ผ่าน จึงสามารถอนุญาตให้เป็นพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ได้ (นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์รายละเอียดปลีกย่อยอีกด้วย)

ขอจดทะเบียนคอกสุนัข

ชื่อคอกสุนัขที่จดทะเบียนคอกสุนัขกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ดูได้ที่ ทำเนียบคอก

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคอกสุนัข