Upcoming Events

-

[เลื่อน] งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สนามที่ 1 ปี 2564 และแข่งขันสุนัขอารักขา ตอน ข. และ ค. จ.ขอนแก่น

*** เลื่อน (รอประกาศกำหนดวันจัดประกวดใหม่) ***

ขอเชิญชมและส่งสุนัขนานาพันธุ์เข้าประกวด และสุนัขอารักขา

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 5 รางวัล

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด และสุนัขอารักขา ตอน ข. (เชื่อฟังคำสั่ง) และตอน ค. (ต่อสู้ป้องกัน)

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-19.30 น.

ณ สนามหญ้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมฯ นายประชา กุศลานุคุณ
รองนายกสมาคมฯ นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ด้วยนะคะ


ประกาศ ! งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564 จะถูก "เลื่อน" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ เลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ วาระต่อไป จะเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564
บริษัท สี่แสงการโยธา(1979) จำกัด https://maps.app.goo.gl/rj5ir8W9qYUDdFaf9
เริ่มลงทะเบียน 9.00 น.
เปิดประชุม 10.00 น.


*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ เลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ วาระต่อไป ณ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี https://maps.app.goo.gl/jCYVPNKNFpuYhcED6

ตามที่สมาคมฯได้ประกาศรับสมัครนายกสมาคมฯ และรองนายกสมาคมฯระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นนั้น

บัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว สมาคมฯขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

ตำแหน่งนายกสมาคมฯ

 1. นายประชา กุศลานุคุณ
 2. นายกนก บุญย้อยหยัด

ตำแหน่งรองนายกสมาคมฯ

 1. นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

โดยสมาคมฯจะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 2 วิธี คือ

 1. ลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุมสามัญประจำปี
 2. ลงคะแนนทางไปรษณียบัตรของสมาคม

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 (ยกเว้นสมาชิกเก่าที่ขาดสมาชิกไปแล้ว ต้องมาต่ออายุสมาชิกภายใน 31 มีนาคม 2564)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และรับสมัครนายกและรองนายกสมาคมฯ

เนื่องจาก นายกสมาคมฯ และรองนายกสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่จะได้หมดวาระลง สมาคมฯ จึงได้เตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อบริหารสมาคมฯ ในวาระต่อไป

งานสอบสุนัขใช้งานสากลและประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดประจำปี 2563

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***


พิเศษสุด !!! ลงสมัครประกวดสุนัขครบทุก 3 ตัว (ในชื่อเจ้าของเดียวกัน)
จะได้ชามสแตนเลสสำหรับสุนัข 1 ใบ ... รีบสมัครเลย ช้าหมดอดนะ


*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***

  ผลสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH) และสุนัขใช้งานสากล (IGP)

  รุ่นมาตรฐานสากล (IGP3)

  อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
  [ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
  A B C รวม ระดับ
  1 *Pearl vom Sattelberg (INT)
  SZ:2311748, 981189900068670, , IGP1, kkl, 04/01/58
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย พล.ต.หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพวลี (HRH Princess Bajarakitiyabha)
  [นายวัชรินทร์ อับจันทึก (Mr.Watchatrin Abjanthuk)]
  87 90 95 272 SG

  รุ่นพื้นฐานระดับกลาง (IGP2)

  อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
  [ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
  A B C รวม ระดับ
  1 TH.CH.Gina
  KATH:105906102, 528224001075853, , , , 14/03/60
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  เมีย พล.ต.หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพวลี (HRH Princess Bajarakitiyabha) 92 95 97 284 SG
  2 Nala vom Weinbergblick
  SZ:2305960, 981189900047540, , , , 19/06/57
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์ (Mr.Jiramet Watcharamangkongpong)]
  82 92 94 268 G

  รุ่นพื้นฐานเบื้องต้น (IGP1)

  อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
  [ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
  A B C รวม ระดับ
  1 Mandy Podravska
  SLRNO:018190, 70509100011749, 19/02/2018
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย น.พ.แมนวัฒน์ โชควัฒนสกุล (Dr.Manwat Choksuwattanasakul)
  [Mr.Do Soe Kaw]
  84 92 100 276 SG
  2 Error Sagitta Epirum
  KATH:105879396, 900032001878930, , , , 22/06/59
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายคมสัน เจริญจิต (Mr.Comsan Charemjit)]
  86 95 94 275 SG
  2 Kevin von der 908
  109112, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ พล.ต.หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพวลี (HRH Princess Bajarakitiyabha) 91 91 93 275 SG
  4 Dog Planet Henry
  KATH:115890365, 933076400540562, , , 01/06/61
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายสดาวุธ เตชะอุบล (Mr.Sadawut Taechaubol)
  [นายชาคริต สารยศ (Mr.Chakrit Sarayos)]
  76 98 99 273 SG
  5 Gibs Graf Czech
  KATH:105877405, 90091010096330, , , 20/03/60
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายฐิติยะ เทียบแก้ว (Mr.Thitiya Thibkaew)]
  91 90 90 271 SG
  6 Maggie von der 908
  109111, , , , , 04/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Mr.Pirat Chuichai 82 90 83 255 G
  IGP1 Naya von der 908
  109115, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Mr.Preecha Notrauw - - - - DQ
  IGP1 DTC Hershey vom Perfect Companion
  109194, , , , , 31/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [Pcf. Suthiporn Intasorn]
  - - - - DQ
  IGP1 Lita of Chantuerk M.D.C.
  8333, , , , , 30/11/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Pcf. Adundet Chantawet - - - - DQ
  IGP1 DTC Harley vom Perfect Companion
  109193, , , , , 31/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายชาคริต สารยศ (Mr.Chakrit Sarayos)]
  - - - - EZ
  IGP1 Litschi vom Kämpferherz (INT)
  SZ:2343076, 981189900087438, , , , 04/11/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายชาคริต สารยศ (Mr.Chakrit Sarayos)]
  - - - - EZ

  รุ่นเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH)

  หลักสูตร ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
  [ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
  ผล
  BH Kevin von der 908
  109112, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ พล.ต.หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพวลี (HRH Princess Bajarakitiyabha) ผ่าน
  BH Maggie von der 908
  109111, , , , , 04/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Mr.Pirat Chuichai ผ่าน
  BH Naya von der 908
  109115, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Mr.Preecha Notrauw ผ่าน
  BH Ethan vom Saeng Dao Kennel
  102942, , , , , 02/01/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [น.ส นันทัชพร อาจวิชัย (Ms.Nantachapor Adwichai)]
  ผ่าน
  BH Dena vom Saeng Dao Kennel
  102377, , , , , 10/01/59
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย พล.ต.หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพวลี (HRH Princess Bajarakitiyabha)
  [(SM1 Nawaphon Anumat)]
  ผ่าน
  BH SH Fiona vom Rai Sangdao
  109190, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายปีเฉลิม ลาดจันทึก (Mr.Peechalem Lanjuntuek)]
  ผ่าน
  BH SH Farah vom Rai Sangdao
  109188, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายเอกพันธ์ หอมเนียม (Mr.Akekapan Homneim)]
  ผ่าน
  BH SH Fern vom Rai Sangdao
  109189, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [(Mr.Phiniwit Khaesanoi)]
  ผ่าน
  BH Lumber
  KATH:805953893, 991001002151835, 22/03/60
  ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
  Labrador Retriever
  ผู้ Cpl. Anukul Wongcha-uum ผ่าน
  BH Favus
  KATH:805953949, 991001002150177, 28/05/61
  ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
  Labrador Retriever
  ผู้ Pvt. Wichet Phookongtong ผ่าน
  BH Rewire
  KATH:805953924, 991001002151805, 18/05/59
  ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
  Labrador Retriever
  ผู้ Sgt. Tassana Chairat ผ่าน
  BH Alice of Chantuerk M.D.C.
  KATH:805953918, 991001002150548, 22/10/61
  ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
  Labrador Retriever
  เมีย SM 1 Pakpoom Yutawan ผ่าน
  BH Error Sagitta Epirum
  KATH:105879396, 900032001878930, , , , 22/06/59
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายคมสัน เจริญจิต (Mr.Comsan Charemjit)]
  ผ่าน
  BH DTC Hamfrey vom Perfect Companion
  109191, , , , , 31/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายฐิติยะ เทียบแก้ว (Mr.Thitiya Thibkaew)]
  ผ่าน
  BH DTC Harley vom Perfect Companion
  109193, , , , , 31/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายชาคริต สารยศ (Mr.Chakrit Sarayos)]
  ผ่าน
  BH DTC Hershey vom Perfect Companion
  109194, , , , , 31/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [Pcf. Suthiporn Intasorn]
  ผ่าน
  BH Liza of Chantuerk M.D.C.
  8126, , , , , 30/11/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Mr.Chakree Chanprokhon ผ่าน
  BH Lita of Chantuerk M.D.C.
  8333, , , , , 30/11/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Pcf. Adundet Chantawet ผ่าน
  BH Litschi vom Kämpferherz (INT)
  SZ:2343076, 981189900087438, , , , 04/11/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายชาคริต สารยศ (Mr.Chakrit Sarayos)]
  ผ่าน
  BH Dog Planet Sara
  KATH:115890366, 933076400031681, , , 01/06/61
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายฐิติยะ เทียบแก้ว (Mr.Thitiya Thibkaew)]
  ผ่าน
  BH Von der Tigerland Harley
  KATH:105956300, 95301002229584, 18/12/2017
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  เมีย Mr. Sanit Laphongthong ผ่าน
  BH P-Moka vom R.C.Club
  108934, V-1132, 14/07/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Sgt. Detrit Wongburi ผ่าน
  BH Kane van de Lobo Hoeve
  KATH:05951458, 528140000752625, 25/05/2019
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ Mr.Oluwatobi Odunuga ผ่าน
  BH Canine
  , 900012000927653, อายุ 5 ปี
  อเมริกัน พิทบูล เทอเรีย
  American Pitbull Terrier
  ผู้ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ (Mr.Manasit Imjai) ผ่าน
  BH Cody
  , 901020208800491, อายุ 2 ปี
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายกรินทร์ยุทธ์ จินดาวัฒน์ (Mr.Karinyut Jindawat) ผ่าน
  BH Willas vom Team Hühnegrab
  2327727, , 12/07/59
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ Lt Col. Channarong DQ
  BH Ciqala vom Oldieshaus
  109498, C-2032, 933076400018035, 24/05/62
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย น.ส.สุภาภรณ์ นาคู (Miss Supaporn Nakoo)
  [นาย วิรัตน์ เรืองลิขิตกุล (Mr.Virat Reanglikitkul)]
  DQ

  ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

  ผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen) ได้แก่

  1. นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (คอก Branch Mark)
  2. นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย (คอก Richy Club)
  3. น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ (คอก Oldieshaus)

  Best สุนัขเกิดในประเทศ

  เพศ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  เมีย *Nunoi vom Branch Mark
  102927, V-0030, V, SchH1, I/a, 12/01/60, Height: 57 cm, Chest: 28 cm
  *Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร
  ผู้ *Quarter vom Branch Mark
  103056, V-0063, V, SchH1, I/a, 01/03/60, HD: Normal, ED: -, Height: 64.5 cm, Chest: 30 cm
  *Ixos de la Citee des Orchidees *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  V1 *Nunoi vom Branch Mark
  102927, V-0030, V, SchH1, I/a, 12/01/60, HD: -, ED: -, Height: 57 cm, Chest: 28 cm
  *Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  SG1 *Quarter vom Branch Mark
  103056, V-0063, V, SchH1, I/a, 01/03/60, HD: Normal, ED: -, Height: 64.5 cm, Chest: 30 cm
  *Ixos de la Citee des Orchidees *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
  SG2 *Boeing vom Branch Mark
  103524, V-1048, SG, IGP1, I/a, 30/12/60, HD: Normal, ED: -, Height: 64 cm, Chest: 30 cm
  *Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร
  EZ *Mono vom Branch Mark
  108956, V-1136, SG, IGP1, I/a, 25/08/61, HD: Normal, ED: -
  *Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายมาโนช หัทยามาตย์

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  VA1 *Genua vom Kapellenberg (INT)
  SZ:2314740, 981189900047979, VA, IPO2, kkl, 06/04/58, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59 cm, Chest: 29 cm
  *Zorro vom La'Mirage *Queen vom Kapellenberg Johann Koller นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
  VA2 *Fatma TEAM Gigelsfelsen
  SZ:2350608, 981189900110306, SG, IGP1, I/a, 29/07/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 26.5 cm
  *Thiago von der Piste Trophe *Aike TEAM Gigelsfelsen Nicole Augspurger นายประชา กุศลานุคุณ
  VA3 *Ushka vom Lärchenhain
  SZ:2344619, 981189900094556, SG, IGP1, I/a, 01/04/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 59 cm, Chest: 28 cm
  *Goran vom Bierstadter Hof *Hadina vom Lärchenhain Vincent Buß น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
  V1 *Hadina vom Lärchenhain
  SZ:2314200, 981189900067216, V, IPO1, kkl, 14/03/58, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28.5 cm
  *Cronos del Seprio *Chanel Alexander the Great Helmut Buß ร.ต.คณาธิป เหมสมิติ
  V2 *Escada von Michael Burg
  COR A.32417-17 0206613, 642090003547867, V, IPO1, I/a, 20/07/60, HD: Normal, ED: -, Height: 58.5 cm, Chest: 29 cm
  *Groovy di Casa Massarelli *Jaki Haus Jackson Mihai Pintilie นางทัศนียา ตียาภรณ์
  SG1 Mandy Podravska
  SLRNO-018190, 70509100011749, IGP1, 19/02/61, HD: Normal, ED: -, Height: 61.5 cm, Chest: 28 cm
  *Gustl vom Trogenbach Puma Podravska Uros Cvetko น.พ.แมนวัฒน์ โชควัฒนสกุล
  EZ *Roma vom Team Hühnegrab
  SZ:2319945, 981189900082673, V, IPO1, I/a, 20/10/58, HD: Normal, ED: Fast Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
  *Gary vom Team Hühnegrab *Cheyenne vom Team Hühnegrab Christel Scheerer นายพรธวัช เพ่งศรี

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  VA1 *Urex vom Gebenbacher Land (INT)
  SZ:2332386, 981189900098431, V, IGP3, kkl, 09/01/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65.5 cm, Chest: 30.5 cm
  *Netzer von Aducht *Jana vom Gebenbacher Land (INT) Arthur Pierchalla นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  VA2 *Quax von Carrara
  SZ:2321997, 981189900067135, VA, IGP3, kkl, 06/12/58, HD: Normal, ED: Fast Normal, Height: 62 cm, Chest: 30 cm
  *Elkan dell'Isolotto *Olga vom Zellergrund Arthur Pierchalla นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  VA3 *Izmir von der Alexander
  SZ:2354233, BSV:1713119, 100240000009210, V, IGP1, kkl, 28/07/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 64.5 cm, Chest: 31 cm
  *Henko vom Holtkämper Hof *Demetra von der Alexander   นายประชา กุศลานุคุณ
  VA4 *Wuff Klein-Leithawald
  SZ:2331129, 981189900078463, V, IPO3, kkl, 06/10/59, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66.5 cm, Chest: 33 cm
  *Pepe vom Leithawald *Irana von Bellissimo Karin Ehrenhofer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  V1 *Costa vom Haus Cerba
  SZ:2325849, 981189900075287, V, IPO1, kkl, 26/01/59, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 31.5 cm
  *Gary vom Hühnegrab *Zoe vom Haus Cerba Günter Cerba นายธวัชชัย อมรนฤมิตร
  V2 *Team Marlboro Vector
  DK:19800/2014, 208250000057963, V, IPO3, kkl, 12/11/57, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 33 cm
  *Willas vom Grafenbrunn *Team Marlboro Unique Per Frost น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
  V3 *Ebafarmens Q
  SKK:13393/2018, 941000022275156, V, IGP1, kkl, 22/12/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30.5 cm
  *Toro Veneze *Ebafarmens Millie Freddy Flinthage นายวรพล ตัณฑิกุล
  V4 *Uso vom Klostermoor
  SZ:2347466, 981189900095002, SG, IGP1, kkl, 11/07/61, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 30.5 cm
  *Spencer di Casa Massarelli *Frida vom Klostermoor Bernhard Norda นายพรธวัช เพ่งศรี
  SG1 *Team Marlboro Enzo
  DK:03248/2018, 208250000057963, SG, IGP1, I/a, 05/02/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 68 cm, Chest: 32.5 cm
  *Willy vom Kuckucksland *Team Marlboro Zasi Per Frost นายสุริยนต์ สุจา
  EZ *Bax Veracruz
  SZ:2343774, 981189900094331, SG, IGP1, kkl, 05/03/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 68 cm, Chest: 32.5 cm
  *Mars von Aurelius *Witch Veracruz Michaela Maier-Havelkova นายประชา กุศลานุคุณ

  งานประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอดสนามที่ 4 ปี 2563

  *** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

  ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***


  พิเศษสุด !!! ลงสมัครประกวดสุนัขครบทุก 3 ตัว (ในชื่อเจ้าของเดียวกัน)
  จะได้ชามสแตนเลสสำหรับสุนัข 1 ใบ ... รีบสมัครเลย ช้าหมดอดนะ


  สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดสนามที่ 4 ปี 2563

  ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เริ่มเวลา 9.30 น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
  Location: 14.3033796,100.6701697
  ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/obLznUMHxvCQ2Nxg6

  *** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***

  เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

  การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

  ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก FCI คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ เป็นกรรมการ FCI กรรมการไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ตัดสินบนเวทีหลัก (main stage) ของงานประกวดสุนัขโลก (World Dog Show)

  ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,000 บาท)

  การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

  ปิดรับสมัคร - วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563


  ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  V1 *Mama vom Branch Mark
  102831, V-0011, SG, SchH1, I/a, 06/12/59, Height: 60.5 cm, Chest: 31.5 cm
  *Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  V2 *Eva vom Branch Mark
  103605, V-1086, SG, SchH1, I/a, 01/02/61, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
  *Symon Di Casa Massarelli Gabiy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  V3 *Nunoi vom Branch Mark
  102927, V-0030, V, SchH1, I/a, 12/01/60, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
  *Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร
  V4 *Nurse vom Branch Mark
  102928, V-0031, V, SchH1, I/a, 12/01/60, Height: 60 cm, Chest: 29 cm
  *Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
  V5 *Gena vom Richy Club
  108869, K-1104, SG, IGP1, I/a, 26/05/61, Height: 61 cm, Chest: 27 cm
  *Yes degli Achei *Chilli vom Emkendorfer Park นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายมาโนช หัทยามาตย์
  SG1 Honly vom New Wave
  103334, X-0020, SG, 28/07/60, Height: 55 cm, Chest: 26.5 cm
  *Quasi vom Kurfürstendamm Fuso vom New Wave นายสุขุม แซ่แต้ นายสุขุม แซ่แต้

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  V1 *Boeing vom Branch Mark
  103524, V-1048, SG, IGP1, I/a, 30/12/60, Height: 64.5 cm, Chest: 30 cm
  *Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร
  EZ *Mono vom Branch Mark
  108956, V-1136, SG, IGP1, I/a, 25/08/61
  *Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายมาโนช หัทยามาตย์

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  V1 *Maxi Team Agrigento
  SZ:2312194, 981189900059840, V, IPO2, I/a, 13/01/58, Height: 60 cm, Chest: 28 cm
  *Luis aus Agrigento *Brenda Team Agrigento Kerstin Schweikert นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  V2 *Fatma TEAM Gigelsfelsen
  SZ:2350608, 981189900110306, SG, IGP1, I/a, 29/07/61, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
  *Thiago von der Piste Trophe *Aike TEAM Gigelsfelsen Nicole Augspurger นายประชา กุศลานุคุณ
  V3 *Roma vom Team Hühnegrab
  SZ:2319945, 981189900082673, V, IPO1, I/a, 20/10/58, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
  *Gary vom Team Hühnegrab *Cheyenne vom Team Hühnegrab Christel Scheerer นายพรธวัช เพ่งศรี
  V4 *Ushka vom Lärchenhain
  SZ:2344619, 981189900094556, SG, IGP1, I/a, 01/04/61, Height: 57 cm, Chest: 28 cm
  *Goran vom Bierstadter Hof *Hadina vom Lärchenhain Vincent Buß น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
  V5 *Pearl vom Ortskern
  SZ:2345393, 981189900101261, SG, IGP1, I/a, 12/04/61, Height: 58.5 cm, Chest: 27 cm
  *Max du Val d'Anzin *Nicki vom Ortskern Thomas Kern นายประชา กุศลานุคุณ

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  V1 *Izmir von der Alexander
  SZ:2354233, BSV:1713119, 100240000009210, V, IGP1, kkl, 28/07/60, Height: 64.5 cm, Chest: 30 cm
  *Henko vom Holtkämper Hof *Demetra von der Alexander   นายประชา กุศลานุคุณ
  V2 *Heron von der Burg Haidstein
  SZ:2343404, 981189900098971, SG, IGP1, kkl, 07/11/60, Height: 66 cm, Chest: 30 cm
  *Mars von Aurelius *Misha von der Burg Haidstein Josef Meier  
  V3 *Bax Veracruz
  SZ:2343774, 981189900094331, SG, IGP1, kkl, 05/03/61, Height: 68.5 cm, Chest: 32 cm
  *Mars von Aurelius *Witch Veracruz Michaela Maier-Havelkova นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  V4 *Olaf Team Agrigento
  SZ:2320642, 981189900064273, V, SchH1, I/a, 25/10/58, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
  *Whillo vom Klostermoor *Dori Team Agrigento Kerstin Schweikert นายพรธวัช เพ่งศรี
  V5 *Ebafarmens Q
  SKK:13393/2018, 941000022275156, V, IGP1, kkl, 22/12/60, Height: 65.5 cm, Chest: 29.5 cm
  *Toro Veneze *Ebafarmens Millie Freddy Flinthage นายวรพล ตัณฑิกุล

  งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2563

  ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***

  *** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

  สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2563

  ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เริ่มเวลา 9.30 น. ณ สนามคอก R.C. Club อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Hino รังสิต
  Location: 14.0260247,100.6160262
  ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://goo.gl/maps/KEkyGoVuzjw

  *** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***

  ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  V1 *Cimberry vom Branch Mark
  102616, V-9100, V, SchH1, I/a, 26/05/59, Height: 55 cm, Chest: 27 cm
  *Dario di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  V1 *Pogba vom Branch Mark
  103052, V-0059, SG, SchH1, I/a, 21/02/60, Height: 64 cm, Chest: 29.5 cm
  *Netzer von Aducht *Emeli von der Schanzlache นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
  V2 *Nine vom Branch Mark
  102922, V-0025, V, SchH1, I/a, 12/01/60, Height: 63.5 cm, Chest: 28 cm
  *Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  V1 *Pearl vom Ortskern
  SZ:2345393, 981189900101261, SG, IGP1, I/a, 12/04/61, Height: 60 cm, Chest: 29.5 cm
  *Max du Val d'Anzin *Nicki vom Ortskern Thomas Kern นายประชา กุศลานุคุณ
  V2 *Escada von Michael Burg
  COR A.32417-17 0206613, 642090003547867, V, IPO1, I/a, 20/07/60, Height: 59 cm, Chest: 29 cm
  *Groovy di Casa Massarelli *Jaki Haus Jackson Mihai Pintilie นางทัศนียา ตียาภรณ์
  V3 *Edra vom Finkenschlag
  SZ:2314756, 981189900068977, V, IPO1, I/a, 15/05/58, Height: 60 cm, Chest: 29 cm
  *Cronos del Seprio *Jolly von Loosbroekerhaus Hans-Peter Fetten น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
  V4 *Wallerie vom Team Hühnegrab
  SZ:2327729, 981189900072456, V, IPO1, I/a, 12/07/61, Height: 57 cm, Chest: 27.5 cm
  *Duran vom Team Hühnegrab *Angie vom Team Hühnegrab Christel Scheerer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  V5 *Elsa von der Stadt Mosbach
  SZ:2342150, 981189900093679, SG, IGP1, I/a, 13/12/60, Height: 56 cm, Chest: 27 cm
  *Solo vom Panonianhaus *Sydney vom St.-Michaels-Berg Dietmar Nohe นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  V6 *Diwa vom Baronenwald
  SZ:2328231, 981189900069967, V, IP01, I/a, 09/08/59, Height: 58.5 cm, Chest: 27 cm
  *Uranus zum Gigelsfelsen *Wilow von der Blautalhalle Bruno Antonietti นายประชา กุศลานุคุณ
  SG1 Lilly Kaizen
  SZ:2343663, 981189900095889, SG, IGP1, 05/02/59, Height: 55.5 cm, Chest: 27.5 cm
  *Cyrus vom Osterberger-Land *Quibelle Kaizene Horst Janssen นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  EZ *Sydney vom St.-Michaels-Berg
  SZ:2289261, 981189900023828, VA, IP03, 10/12/55
  *Fred vom Rumbachtal *Xabina vom St.-Michaels-Berg Werner Zwiertz นายกนก บุญย้อยหยัด
  EZ *Quolle vom Team Hühnegrab
  SZ:2319663, 981189900085803, V, IPO1, I/a, 09/10/58
  *Indro vom Hühnegrab *Gamba vom Hühnegrab Christel Scheerer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  V1 *Team Marlboro Uno
  DK:19549/2014, 208250000058236, VA, IPO3, kkl, 07/11/57, Height: 64 cm, Chest: 31 cm
  *Schumann von Tronje *Team Marlboro Zasi Per Frost น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
  V2 *Wuff Klein-Leithawald
  SZ:2331129, 981189900078463, V, IPO3, kkl, 06/10/59, Height: 66 cm, Chest: 32 cm
  *Pepe vom Leithawald *Irana von Bellissimo Karin Ehrenhofer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  V3 *Eros di Casa Massarelli
  ROI:15/57858, 380260100110317, V, IPO1, kkl, 30/01/58, Height: 64.5 cm, Chest: 30 cm
  *Ballack von der Brucknerallee *Cristal di Casa Massarelli Libero Massarelli นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  V4 *Lynard von Melanchthon
  SZ:2340068, 981189900075518, V, IPO3, kkl, 06/10/59, Height: 63.5 cm, Chest: 30 cm
  *Ares dei Verdi Colli *Ezra von Melanchthon Harald Hohmann นายประชา กุศลานุคุณ
  V5 *Peejay von der Lars-Aue
  SZ:2317910, 981189900054839, V, IPO2, kkl, 24/06/58, Height: 64 cm, Chest: 31 cm
  *Pacino I del Barranquet *Heaven von der Lars-Aue Lars Kühnemann น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
  V6 *Zillo aus Agrigento
  SZ:2343274, 981189900086871, SG, SchH1, I/a, 26/01/61, Height: 67 cm, Chest: 34.5 cm
  *Optimus Team Agrigento *Paige aus Agrigento Leonhard Schweikert นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  EZ *Izmir von der Alexander
  BSV:1713119, 100240000009210, V, IGP1, kkl, 28/07/60, Height: 63.5 cm, Chest: 29 cm
  *Henko vom Holtkämper Hof *Demetra von der Alexander   นายประชา กุศลานุคุณ
  EZ *Bax Veracruz
  SZ:2343774, 981189900094331, SG, IGP1, kkl, 05/03/61
  *Mars von Aurelius *Witch Veracruz Michaela Maier-Havelkova นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

  สมัครสมาชิก

  สมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

  ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้ที่ GSDAT-MemberRegistrationForm.pdf
  2. พิมพ์ออกมา แล้วกรอกข้อมูลทั้งหมด
  3. ส่งแบบฟอร์มให้สมาคมฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
   • กรณีที่ไปสมัครด้วยตัวเองที่สมาคมฯ ให้ส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิก พร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
   • กรณีที่ไม่สามารถไปสมัครด้วยตนเองได้ ให้โทรศัทพ์แจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ โดยดูช่องทางการติดต่อที่ เกี่ยวกับสมาคมฯ และส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกทางโทรสาร (FAX) พร้อมหลักฐานการโอนเงินชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเข้าบัญชี
    ชื่อบัญชี สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
    ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-2-39583-3

  ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

  • ค่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 100 บาท
  • ค่าบำรุงประจำปีของสมาชิก 300 บาท

  ดังนั้น

  • ถ้าสมัครครั้งแรก (สมาชิก 1 ปี) รวมเป็น 100 + 300 = 400 บาท
  • ถ้าสมัครครั้งแรก (สมาชิก 3 ปี) รวมเป็น 100 + (300 x 3) = 1,000 บาท

  ประกาศ ! สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ หรือต่ออายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ได้บัตรสมาชิกแบบใหม่ (บัตรพลาสติกชนิดแข็ง) ทันที !

  ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ

  ลูกสุนัขมีใบพันธุ์ประวัติ คือ ลูกสุนัขที่มีอายุอย่างน้อย 50 วัน และสักเบอร์หูแล้ว เพื่อทำใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

  ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย คืออะไร ? มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรบ้าง ? ศึกษาได้ที่ ใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี)

  ท่านใดสนใจ ติดต่อที่เจ้าของคอกโดยตรงนะคะ (ดูได้ที่ ทำเนียบคอก)

  ท่านใดสนใจสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติ ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข และ ขอใบพันธุ์ประวัติ

  แผนที่ ! สมาชิกท่านใดต้องการใส่ข้อมูลที่อยู่คอกสุนัขลงในแผนที่ กรุณาแจ้งข้อมูลมาทาง Facebook หรือ gsdathailand@gmail.com

  ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

  เดือนมีนาคม 2564

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  น.อ.กิรทัต นีระเสน
  (Zeionee)
  Mando von der Pakchong Venus vom P.P.M.98 09/03/2564 2 3
  คุณประชา กุศลานุคุณ
  (R.C.Club)
  *Izmir von der Alexander *Gundy Fabare Bohemia 06/03/2564 1 2
  คุณศักรินทร์ บุญเกิด
  (Rottong Farm)
  *Team Marlboro Enzo Aris vom Narin Club 06/03/2564 1 0
  คุณประชา กุศลานุคุณ
  (R.C.Club)
  *Bax Veracruz *Fatma TEAM Gigelsfelsen 04/03/2564 1 2
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Quax von Carrara *Dana von der Hopfenhalle 04/03/2564 0 1
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Urex vom Gebenbacher Land Cimberry vom Branch Mark 03/03/2564 1 1

  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Costa Fabare Bohemia *Bam vom Branch Mark 28/02/2564 1 0
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Zillo aus Agrigento Loso vom Branch Mark 25/02/2564 2 0
  คุณวิมลนภัทร เพเรซ
  (Perez Club GSD)
  Solid vom Branch Mark Tammy vom P.P.M.98 22/02/2564 5 5
  น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
  (Attapool GSD)
  Mando von der Pakchong Bella vom J.I.P.Farm 21/02/2564 1 2
  คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
  (Pakchong GSD)
  *Wuff Klein-Leithawald Berta vom Emkendorfer Park 21/02/2564 5 2
  คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
  (M.D.Farm)
  Pakros vom Nakarin Farm Kissy vom Maryland Songkhla 19/02/2564 5 2
  คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส
  (Thongthai Tour Farm)
  *Wuff Klein-Leithawald *Mary vom Branch Mark 16/02/2563 3 4
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Costa Fabare Bohemia *Evi vom Spessartblick 14/02/2564 0 2
  คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
  (Euro & Dollar Farm)
  Erick vom P.P.M.98 Donna vom P.P.M.98 14/02/2564 6 4
  คุณแสนสุข แสนสีสม
  (T.S.Nondindang)
  Doorun vom Richy Club Ego vom Thanaphon 14/02/2564 2 2
  คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
  (Red Wood)
  *Zillo aus Agrigento Yahoo vom Branch Mark 12/02/2564 2 4
  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
  (P.P.M.1898)
  Heron von der Burg Haidstein Xenta vom King Phai 11/02/2564 3 3
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Urex vom Gebenbacher Land *Maxi Team Agrigento 09/02/2564 1 1
  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
  (P.P.M.1898)
  Heron von der Burg Haidstein *Bonus vom Branch Mark 09/02/2564 0 3
  คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
  (Red Wood)
  *Quax von Carrara *Xanti aus dem Haus Zygadto 09/02/2564 4 1
  คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
  (The Prince Club)
  Heron von der Burg Haidstein Quartz vom Branch Mark 09/02/2564 2 7
  คุณพิชามญชุ์ เตียงเกตุ
  (Black Brown)
  Bright vom Branch Mark Dana vom Kittinapa Kennel 08/02/2564 0 1
  คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
  (Red Wood)
  *Milow vom Himmeltal *Glucose vom Branch Mark 07/02/2564 2 2
  คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
  (S.K.Farm)
  *Kimo vom Schloß Rügland Fenja Kaizen 06/02/2564 2 4
  คุณสายชล ขันทัง
  (Aadtarapon)
  Gomez vom Branch Mark Moza vom P.P.Luengnoktha 05/02/2564 2 3
  คุณวีรพล กิตติพิบูลย์
  (K-Knine)
  Bright vom Branch Mark Alen vom K-Knine 03/02/2564 1 0
  คุณมโนราช ทวีศรี
  (Golden Hill)
  Fox pod Babou horuo Berda kar Gold 02/02/2564 2 3
  คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
  (Team Bench Mark)
  *Quax von Carrara Voice vom Branch Mark 02/02/2564 0 2
  คุณพรธวัช เพ่งศรี
  (Sankampang GSD)
  *Olaf Team Agrigento Jill H.S. vom Sankampang 01/02/2564 2 2
  คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
  (Black Brown)
  Bright vom Branch Mark Ida vom S.Chareon Farm 01/02/2564 3 2

  เดือนมกราคม 2564

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Urex vom Gebenbacher Land Gyro vom Branch Mark 28/01/2564 4 3
  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
  (P.P.M.1898)
  Heron von der Burg Haidstein Westa vom S.K.Farm 25/01/2564 3 3
  คุณเสรี โพธิ์ทอง
  (S.P.Sriracha)
  Heron von der Burg Haidstein Amar vom Peepo Farm 24/01/2564 3 3
  คุณวิรัตน์ สามศรี Doorun vom Richy Club Audy vom Khonkaen GSD 23/01/2564 0 1
  คุณสมโภชน์ บุญรัตน์
  (Klongrien Shepherd)
  Pakros vom Nakarin Farm Zammy vom Maryland Songkhla 22/01/2564 2 5
  น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยากุล
  (W.T.Banpong)
  Jago vom R.C.Club Cita vom W.T.Banpong 18/01/2564 2 2
  คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
  (Black Brown)
  Bright vom Branch Mark Alina vom Pichamon Kennel 16/01/2564 1 6
  คุณแสนสุข แสนสีสม
  (T.S.Nondindang)
  Doorun vom Richy Club Yelena vom Kusuman Farm 16/01/2564 4 4
  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
  (P.P.M.1898)
  Heron von der Burg Haidstein Yam vom P.P.M.98 16/01/2564 4 1
  คุณสุริยนต์ สุจา
  (Species Yon Club)
  *Team Marlboro Enzo Yuna von der Lars-Aue 14/01/2564 2 3
  คุณสกล วรรณพงษ์
  (Sakonwan Farm)
  Uran vom Nan & Nice Tammy vom R.C.Club 13/01/2564 1 1
  คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง
  (S.C.Ratchaburi)
  Like vom P.P.M. Vicky vom Branch Mark 12/01/2564 3 2
  คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
  (The Prince Club)
  Etoo vom Bantum House A-Shelbelle vom N.T.Ayutthaya Kennel 12/01/2564 2 2
  คุณณัฐพล ประจันพล
  (Surat&Sichon GSD)
  Vanto vom P.P.Luengnoktha Tanko vom P.P.Luengnoktha 11/01/2564 2 3
  คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
  (A.P.Farm)
  *Bax Veracruz Fanny vom Thanawut 09/01/2564 5 0
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Sastor vom Hühnegrab *Yulka vom Hühnegrab 09/01/2564 0 1
  คุณพงษ์เทพ บึงราษฎร์
  (D.Dog Farm)
  Doorun vom Richy Club Auto vom D.Dog Farm 07/01/2564 2 2
  คุณธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์
  (Anett)
  *Team Marlboro Enzo *Malika vom Haus Tchorz 05/01/2564 6 3
  คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
  (The Prince Club)
  *Team Marlboro Vector Quiska vom Kleinen Holzweg 05/01/2564 2 4
  คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม
  (P.S.Buriram)
  Timo vom P.S.Buriram Aungpao vom Bark Land 01/01/2564 2 0

  เดือนธันวาคม 2563

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณสาธิต สุทธิบงกช
  (S.T. 90)
  Finn vom Römerhain JoJo vom S.T. 90 26/12/2563 4 3
  คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
  (M.D.Farm)
  Pakros vom Nakarin Farm Olive vom Nakarin Farm 25/12/2563 2 7
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia 21/12/2563 2 1
  คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
  (M.D.Farm)
  Pakros vom Nakarin Farm Grace vom Thanasap Garden 19/12/2563 2 1
  คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
  (S.K.Farm)
  Finn vom Römerhain Iska Kaizen 19/12/2563 3 3
  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
  (P.P.M.1898)
  Heron von der Burg Haidstein Tanya vom P.P. Luengnoktha 16/12/2563 1 3
  คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
  (Best Changrai)
  Carry vom P.Phitsanulok Chalie vom Best Changrai 12/12/2563 0 2
  คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
  (Pakchong GSD)
  Dingo von der Pakchong Rena von der Pakchong 12/12/2563 3 1
  คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
  (The Prince Club)
  Heron von der Burg Haidstein Quartz vom Branch Mark 09/12/2563 2 8
  นายกิตติธัช อมรฤทธิ์
  (Kittituch)
  *Wuff Klein-Leithawald Berly vom Phanu Buriram 06/12/2563 2 1
  คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
  (A.P.Farm)
  *Bax Veracruz Yora von der Pakchong 05/12/2563 2 3

  เดือนพฤศจิกายน 2563

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  (Richy Club)
  *Wuff Klein-Leithawald *Quolle vom Team Hühnegrab 28/11/2563 2 0
  คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
  (The Prince Club)
  Etoo vom Bantum House Anna vom Oldieshaus 28/11/2563 0 3
  คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์
  (Bangkruai Kennel)
  *Henry vom Wolfsheim *Xilla Oger Schloss 20/11/2563 6 2
  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
  (P.P.M.1898)
  Heron von der Burg Haidstein Panda vom P.P.M.98 18/11/2563 1 5
  คุณวิชัย คำบุศย์
  (Haus Khamboos)
  Bentley vom Branch Mark Desy vom Bandit Buriram 16/11/2563 3 2
  คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  (Richy Club)
  *Bax Veracruz *Great vom Branch Mark 16/11/2563 1 1
  คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
  (K.K.Ruangchokedee)
  *Wuff Klein-Leithawald Nancy vom Sutinee 15/11/2563 8 4
  คุณธนากร เวชสิทธิ์
  (Thanasap Garden)
  Western vom Branch Mark Wenoz vom Maryland Songkhla 13/11/2563 4 1
  คุณอครณเดช สารฤทธิ์
  (Pee Po)
  *Wuff Klein-Leithawald Avenger vom P.P.M.98 11/11/2563 1 0
  คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
  (Pakchong GSD)
  *Team Marlboro Enzo Pandy von der Pakchong 10/11/2563 2 5
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Urex vom Gebenbacher Land Elsa von der Stadt Mosbach 09/11/2563 2 1
  คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
  (Oldies Haus)
  *Team Marlboro Vector *Edra vom Finkenschlag 08/11/2563 3 2
  คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
  (K.K.Ruangchokedee)
  *Bax Veracruz Nanny vom Sutinee 07/11/2563 1 3
  คุณวรัยวรรณ บรุ๊คแมน
  (Brave Bark Kennel)
  *Team Marlboro Enzo Zora vom P.P.M.98 06/11/2563 2 4
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Whillo vom Klostermoor *Fina vom Römerhain 01/11/2563 2 0
  คุณประสิทธิ์ สำโรง
  (Yasothon Kennel)
  *Wuff Klein-Leithawald Oil vom P.P.Luengnoktha 01/11/2563 1 3

  เดือนตุลาคม 2563

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์
  (Karsemlit)
  Naro vom R.C.Club Donna vom Karsemlit 30/10/2563 0 3
  คุณพรธวัช เพ่งศรี
  (Sankampang GSD)
  *Olaf Team Agrigento *Hailey Kaizen 29/10/2563 0 2
  คุณสาธิต สุทธิบงกช
  (S.T. 90)
  Finn vom Römerhain Monika vom S.T. 90 17/10/2563 0 5
  คุณไวพจน์ แพงมา
  (Khonkean GSD)
  *Bax Veracruz Anny vom Khonkean GSD 08/10/2563 3 1
  คุณวรัยวรรณ บรุ๊คแมน
  (Brave Bark Kennel)
  *Libero von Aducht Yaya vom Piyamit Farm 03/10/2563 2 0

  เดือนกันยายน 2563

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณพรธวัช เพ่งศรี
  (Sankampang GSD)
  *Olaf Team Agrigento Lizzy van de Mauritshoek 27/09/2563 2 3
  คุณวีรพล กิตติพิบูลย์
  (K-Knine)
  Bright vom Branch Mark Bovy vom R.C.Club 24/09/2563 3 2
  บรรจง เครซตาน
  (Banjong Farm)
  Doorun vom Richy Club Laila vom Schmiedefeuer 23/09/2563 0 2
  คุณเจษฎา คลังเพชร
  (Phichit GSD)
  *Boeing vom Branch Mark Vega vom Branch Mark 20/09/2563 0 3
  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  (Von der 908)
  *Irak vom Teufelshang *Pearl vom Sattelberg 19/09/2563 4 2
  ธนวัฒน์ พวงเพ็ชร
  (Ban Phuangphetch GSD)
  Doorun vom Richy Club A-Lada vom Rinlada 19/09/2563 0 3
  คุณราเมศ มาสุข
  (Pu Nakhonprathom)
  Big vom Rocket Kennel Gipsy vom Chareondewan 18/09/2563 0 3
  คุณฉลอง กวินเฟื่องฟูกุล
  (Chalongchai Farm)
  Bayern vom Branch Mark Dollar vom Karsemlit 17/09/2563 5 1
  คุณสุริยา ไชยแสน
  (SK Mahasarakham)
  Bentley vom Branch Mark Aura vom T.S.Nondindaeng 12/09/2563 0 2
  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
  (P.P.M.1898)
  Western vom Branch Mark Bonny vom Branch Mark 04/09/2563 1 2
  คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  (Richy Club)
  *Wuff Klein-Leithawald *Lea von der Plassenburg 03/09/2563 3 3

  เดือนสิงหาคม 2563

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณมโนราช ทวีศรี
  (Golden Hill)
  Fox pod Babou horuo Dascha z. Krainu Tura 30/08/2563 1 1
  คุณสุริยนต์ สุจา
  (Species Yon Club)
  *Team Marlboro Enzo Zelli von der Pakchong 30/08/2563 2 3
  คุณสาโรจน์ ปกาเวสา
  (Tidarud Farm)
  *Zillo aus Agrigento Jive vom T.P.Chaiyaphum 27/08/2563 0 1
  คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
  (A.P.Farm)
  *Bax Veracruz Gaby vom P.P.M.98 26/08/2563 1 4
  คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
  (Red Wood)
  *Milow vom Himmeltal Yahoo vom Branch Mark 23/08/2563 0 2
  คุณสุริยนต์ สุจา
  (Species Yon Club)
  *Team Marlboro Enzo Estee vom Thamai GSD 19/08/2563 1 2
  คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ
  (Pakchong GSD)
  *Team Marlboro Enzo Berta vom Emkendorfer Park 11/08/2563 3 0
  คุณอดิเรก เอกสินิทธ์กุล
  (Haus Shepler)
  *Zillo aus Agrigento Queeny vom R.C.Club 10/08/2563 2 0
  คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  (Richy Club)
  *Wuff Klein-Leithawald *Mary vom Branch Mark 04/08/2563 2 2
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Quax von Carrara *Gundy Fabare Bohemia 01/08/2563 5 6

  เดือนกรกฎาคม 2563

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Quax von Carrara *Zeiss vom Branch Mark 29/07/2563 2 4
  คุณสมพร สุกใส
  (Pakkhlong Kennel)
  Ebay von der Pakchong Fino von der Pakkhlong 29/07/2563 2 5
  คุณไวพจน์ แพงมา
  (Khonkean GSD)
  *Wuff Klein-Leithawald Dell vom Kittinapa Kennel 27/07/2563 2 2
  คุณพรธวัช เพ่งศรี
  (Sankampang)
  *Spencer di Casa Massarelli *Ilary vom Winnloh 24/07/2563 3 3
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Costa Fabare Bohemia Gyro vom Branch Mark 17/07/2563 2 0
  คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
  (A.P.Farm)
  *Wuff Klein-Leithawald Fanny vom Thanawut 08/07/2563 3 4
  คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
  (CNX)
  Nine vom Branch Mark Quanta vom Wiset Farm 05/07/2563 5 2
  คุณสุริยา ไชยแสน
  (SK Mahasarakham)
  Doorun vom Richy Club Audy vom Khonkaen GSD 04/07/2563 4 3
  คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
  (Oldies Haus)
  *Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg 03/07/2563 5 3
  คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
  (Red Wood)
  *Jacksen vom La'Mirage *Xanti aus dem Haus Zygadto 02/07/2563 3 1

  เดือนมิถุนายน 2563

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล
  (M.D.Farm)
  Pakros vom Nakarin Farm Olive vom Nakarin Farm 30/06/2563 3 3
  คุณธนากร เวชสิทธิ์
  (Thanasap Garden)
  Western vom Branch Mark Wenoz vom Maryland Songkhla 23/06/2563 1 0
  คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร
  (Euro & Dollar Farm)
  Erick vom P.P.M.98 Donna vom P.P.M.98 19/06/2563 4 3
  คุณแสนสุข แสนสีสม
  (T.S.Nondindang)
  Doorun vom Richy Club Lady vom Kusuman Farm 18/06/2563 1 3
  คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
  (Oldies Haus)
  *Team Marlboro Vector Ushka vom Lärchenhain 10/06/2563 1 5
  คุณสุริยนต์ สุจา
  (Species Yon Club)
  *Peejay von der Lars-Aue Sabina vom Branch Mark 03/06/2563 2 1
  คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์
  (Best Changrai)
  Carry vom P.Phitsanulok Dux vom Best Changrai 01/06/2563 0 1

  เดือนพฤษภาคม 2563

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
  (The Prince Club)
  *Team Marlboro Vector Bijoux 31/05/2563 0 3
  คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
  (Crystalle Creek)
  Warsteiner von Gebruder Grimm Nunoi vom Branch Mark 29/05/2563 0 2
  คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล
  (CNX)
  Nine vom Branch Mark Bodie vom Branch Mark 28/05/2563 3 3
  คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  (Richy Club)
  *Nero von Ghattas Lilly Kaizen 28/05/2563 5 2
  คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล
  (Team Bench Mark)
  *Libero von Aducht Facebook vom Branch Mark 18/05/2563 2 1
  คุณราเมศ มาสุข
  (Pu Nakhonprathom)
  Unox vom S.K.Farm Mara vom Nan & Nice 12/05/2563 2 2
  คุณราเมศ มาสุข
  (Pu Nakhonprathom)
  Canto vom Pu Nakhonprathom Windy vom Nan & Nice 11/05/2563 1 3
  คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
  (The Prince Club)
  Etoo vom Bantum House A-Shelbelle vom N.T.Ayutthaya Kennel 06/05/2563 2 0
  คุณราเมศ มาสุข
  (Pu Nakhonprathom)
  Big vom Rocket Kennel Cara vom Pu Nakhonprathom 05/05/2563 1 1
  คุณจิรวัฒน์ วิเศษ
  (Wiset Farm)
  Sonar Emsi-Haus Ferbie vom Wiset Farm 02/05/2563 1 4

  เดือนเมษายน 2563

  เจ้าของ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ วันเกิด จำนวน
  ผู้ เมีย
  คุณณัฐพล ประจันพล
  (Surat&Sichon GSD)
  *Wuff Klein-Leithawald Amita vom Branch Mark 29/04/2563 3 1
  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
  (P.P.M.1898)
  Lennox van de Mauritshoek Dolly vom P.P.M.98 28/04/2563 1 0
  คุณลลิตา ศรีสมุทร
  (Srisamut Farm)
  *Team Marlboro Enzo Yuna von der Lars-Aue 27/04/2563 1 5
  คุณพรธวัช เพ่งศรี
  (Sankampang GSD)
  *Ugano vom Hanneß Joy Harley Shepherd vom Sankampang 26/04/2563 1 2
  คุณราเมศ มาสุข
  (Pu Nakhonprathom)
  Canto vom Pu Nakhonprathom Anna vom Thongthai Tour 22/04/2563 0 1
  คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
  (Oldies Haus)
  *Peejay von der Lars-Aue Ready vom Branch Mark 21/04/2563 2 2
  คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
  (Companion)
  *Irak vom Teufelshang *Körby von Pentavita 21/04/2563 3 3
  คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม
  (A.P.Farm)
  *Wuff Klein-Leithawald *Yora von der Pakchong 16/04/2563 2 6
  คุณพรธวัช เพ่งศรี
  (Sankampang GSD)
  *Ugano vom Hanneß Kessy van de Mauritshoek 15/04/2563 2 1
  คุณณัชพร ไชยสมบูรณ์
  (Oldies Haus)
  *Farukh vom Aleks Birkenstrasse *Diva van't Groot-Fehn 14/04/2563 2 3
  คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  (Branch Mark)
  *Costa Fabare Bohemia *Mama vom Branch Mark 14/04/2563 1 3
  คุณธนศักดิ์ วาณิชพันธุ์
  (Anett)
  *Team Marlboro Enzo *Malika vom Haus Tchorz 14/04/2563 2 3
  พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
  (P.P.M.1898)
  *Anton vom Emkendorfer Park Crisy vom P.P.M.Hatyai 12/04/2563 3 4
  คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา
  (The Prince Club)
  Etoo vom Bantum House Bata vom P.P.M.98 09/04/2563 1 2
  คุณพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
  (Companion)
  *Quinn vom Wieratal *Hiba-Maiga von Pentavita 05/04/2563 5 0
  คุณพรธวัช เพ่งศรี
  (Sankampang GSD)
  *Henko vom Holtkämper Hof *Roma vom Team Hühnegrab 03/04/2563 1 7
  คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
  (Crystalle Creek)
  *Cami von Pallas Athene *Xena Grunemont 03/04/2563 5 4

  BSZS 2019

  งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด หรือ Bundessiegerzuchtschau (BSZS)

  จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2019 จัดระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน ณ เมือง Nürnberg ประเทศเยอรมนี

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsz/ (ภาษาเยอรมัน)

  ประกาศผลการทดสอบ TSB

  เนื่องจากเยอรมันเช็พเพอดในรุ่นใช้งาน (อายุ 24 เดือนขึ้นไป) ที่เข้าร่วมประกวดในงานประจำปี จะต้องผ่านการทดสอบการประเมินแรงขับจากภายใน,ความมั่นคงในตัวเองและสามารถอดทนต่อการกดดัน (หรือการทดสอบกัด/ปล่อย ของสุนัขนั่นเอง) มี 2 ส่วนได้แก่ การต่อสู้ (Überfall) และการป้องกัน (Abwehr) ติดตามอ่านได้ในบทความ TSB…อะไร ? ….ทำไม ?….และอย่างไร ?

  รวมคลิปทดสอบ TSB ของ VA เพศผู้
  http://www.youtube.com/playlist?list=PL1APi1G5LCY7kvpjShwdkjLaYa9L-IqEY

  สามารถติดตามดูผลการตัดสินทั้งหมดได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/en/bsz/ergebnisse

  รวมภาพสุนัขที่ได้ตำแหน่ง VA

  ขอแสดงความยินดีกับสุนัขจากประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในงานนี้ด้วยนะคะ

  ผลประกวดผู้เพาะพันธุ์ (Zuchtgruppen)

  รวมข้อมูลสุนัขขนสั้นที่ได้ตำแหน่ง VA เพศผู้ (เฉพาะ VA1-VA10)

  1. VA1 *Willy vom Kuckucksland SZ 2292960, IPO3
   HD normal, ED normal
   HDZW 79 (Sep 2019)
   สูง 65.6 cm
   https://www.sv-doxs.net/hund/2292960
   https://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowdog.php?bb&id=2292960&tp=5
   http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2053757-willy-vom-kuckucksland

   แหล่งที่มาภาพ : http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2053757-willy-vom-kuckucksland
   คลิปทดสอบ TSB
  2. VA2 *Kaspar von Tronje SZ 2310341, IPO3
   HD normal, ED normal
   HDZW 84 (Sep 2019)
   สูง 64.8 cm
   https://www.sv-doxs.net/hund/2310341
   https://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowdog.php?bb&id=2310341&tp=5
   http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2546028-kaspar-von-tronje

   แหล่งที่มาภาพ : http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2546028-kaspar-von-tronje
   คลิปทดสอบ TSB
  3. VA3 *Asap vom Aldamar SZ 2310341, IGP3
   HD fast normal, ED normal
   HDZW 76 (Sep 2019)
   สูง 64.8 cm
   https://www.sv-doxs.net/hund/2336341
   https://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowdog.php?bb=AKC+DN&id=45513001&tp=5
   http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2658926-asap-vom-aldamar

   แหล่งที่มาภาพ : http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/dog.html?id=2658926-asap-vom-aldamar
   คลิปทดสอบ TSB

  WUSV-WM 2019

  งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและ Agility เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดระดับโลก (WUSV-WM)

  จัดโดย Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V.) ซึ่งเป็น "สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก" ที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในโลก

  จัดขึ้นปีละครั้ง โดยปี 2019 จัดระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม ณ เมืองโมเดนา (Modena) ประเทศอิตาลี (Italy)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sas-italia.com/wusvwm2019/?lang=en (ภาษาอังกฤษ)

  การแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

  1. ตอน A สะกดรอย (Tracking)
  2. ตอน B เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience)
  3. ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

  ประกาศผลการแข่งขัน
  http://www.sas-italia.com/wusvwm2019/wusv-igp/risultati

  ผลการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ของตัวแทนทีมชาติไทย

  1. อันดับที่ 53 ทีม THA-01 สุนัขเพศผู้ชื่อ Kenzo vom Barbatus
   ผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ นายปีเฉลิม ลาดจันทึก
   ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 87, B : 84, C : 80 คะแนนรวมคือ 251 คะแนน ได้ระดับ G (ดี)

   คลิปการแข่งขัน - ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection) http://www.facebook.com/workingdog.eu/videos/496303921191293/ (เริ่มนาทีที่ 12.28)
  2. อันดับที่ 32 ทีม THA-02 สุนัขเพศผู้ชื่อ Quinn vom Wieratal
   ผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ นายณัฐพล ภูมิบุตร
   ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 91, B : 87, C : 82 คะแนนรวมคือ 260 คะแนน ได้ระดับ G (ดี)

  สรุปผลการแข่งขันความสามารถในการใช้งาน

  1. อันดับที่ 1 ทีม ESP-3 ประเทศสเปน (Spain)
   สุนัขเพศผู้ชื่อ Gringo Ja Na Ka และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Pierre Lamarie
   ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 94, B : 92, C : 98 คะแนนรวมคือ 284 คะแนน ได้ระดับ SG (ดีมาก)

   ซึ่งเป็นคนที่ได้คะแนนตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection) สูงที่สุดด้วย
  2. อันดับที่ 2 ทีม AUT-2 ประเทศออสเตรีย (Austria)
   สุนัขเพศผู้ชื่อ Bordy Blendy และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Thomas Wöginger
   ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 91, B : 91, C : 97 คะแนนรวมคือ 279 คะแนน ได้ระดับ SG (ดีมาก)
  3. อันดับที่ 3 ทีม ITA-1 ประเทศอิตาลี (Italy)
   สุนัขเพศผู้ชื่อ Zeus vom Schloß Solitude และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Vincenzo Magnati
   ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 95, B : 90, C : 94 คะแนนรวมคือ 279 คะแนน ได้ระดับ SG (ดีมาก)
   (เนื่องจากได้คะแนนในตอน C น้อยกว่าอันดับที่ 2)
  4. อันดับที่ 4 ทีม CZE-3 ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)
   สุนัขเพศเมียชื่อ Zea Aritar Bastet และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Pejša Martin
   ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 100, B : 85, C : 93 คะแนนรวมคือ 278 คะแนน ได้ระดับ SG (ดีมาก)

   ซึ่งเป็นสุนัขเพศเมียที่ได้คะแนนสูงที่สุดในงานแข่งครั้งนี้
   และเป็นทีมที่ได้คะแนนตอน A สะกดรอย (Tracking) คะแนนเต็มทีมเดียวในงานแข่งครั้งนี้ด้วย
  5. อันดับที่ 10 ทีม KAZ-1 ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน (Qazaqstan Respýblıkasy)
   สุนัขเพศผู้ชื่อ Baron von der tiefen Quelle และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Irina Kruglova
   ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 94, B : 89, C : 90 คะแนนรวมคือ 273 คะแนน ได้ระดับ SG (ดีมาก)

   ซึ่งเป็นทีมจากเอเชียที่ได้คะแนนสูงที่สุดในงานแข่งครั้งนี้
  6. อันดับที่ 33 ทีม JPN-1 ประเทศญี่ปุ่น (Japan)
   สุนัขเพศผู้ชื่อ Ramses von Brand Schwanen และผู้ควบคุมสุนัข (Handler) ชื่อ Chie Yamamoto
   ได้คะแนนในแต่ละตอนคือ A : 89, B : 90, C : 81 คะแนนรวมคือ 260 คะแนน ได้ระดับ G (ดี)

   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมจากเอเชียที่ได้คะแนนสูงในงานแข่งครั้งนี้