Upcoming Events

-
-
-

BSP RH 2021

งานแข่งขันสุนัขใช้งานค้นหาและกู้ภัย ระดับประเทศเยอรมนีของ SV (BSP RH) และ FCI

จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2021 จัดระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม ณ เมือง Leipheim ประเทศเยอรมนี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsp-rh/ (ภาษาเยอรมัน)

คำอธิบายการแข่งขันสุนัขใช้งานค้นหาและกู้ภัย (โดยสรุป)

กฎที่ใช้ในการแข่งขันจะยึดตาม IPO-R ดูที่ https://www.iro-dogs.org/cdn/uploads/ipo-r-2019-en-1.pdf

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 1. ตอน A ดมกลิ่น (Scent Work) มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งเป็น 5 ประเภท ให้เลือกแข่งเพียง 1 ประเภท (ในการสอบทำงานจริงจะมีประเภทอื่นนอกจากนี้ด้วย) ได้แก่
  • สะกดรอย (F/Fährte/Tracking)
  • ค้นหาในพื้นที่กว้าง เช่น ในป่า (FL/Fläche/Area)
  • ค้นหาในซากตึกถล่ม (T/Trümmer/Rubble)
  • ตามรอยเฉพาะบุคคล (MT/Mantrailer/Mantrailing)
  • ค้นหาวัตถุ (Spürhunde)
 2. ตอน B เชื่อฟังคำสั่งและความคล่องตัว (Obedience and Dexterity) มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

BSP 2021

งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและ Agility เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ระดับประเทศเยอรมนีของ SV (BSP)

จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2021 จัดระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม ณ เมือง Meppen ประเทศเยอรมนี

เพื่อคัดเลือดตัวแทนประเทศไปแข่งขันระดับโลก ในงานแข่งขันสุนัขใช้งานสากลและ Agility เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดระดับโลก (WUSV-WM)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsp/ (ภาษาเยอรมัน)

การแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

 1. ตอน A สะกดรอย (Tracking)
 2. ตอน B เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience)
 3. ตอน C ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

WUSV Universalsieger 2021

WUSV Universalsieger คือ การประกวดพันธุ์และสุนัขใช้งานสากลของสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดของ WUSV

จัดโดย Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V.) ซึ่งเป็น "สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก" ที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในโลก

จัดขึ้นปีละครั้ง โดยปี 2021 จัดระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน ณ เมืองเลอร์มา (Lerma) ประเทศสเปน (Spain)

WUSV-WM 2021

งานแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP และ Agility เฉพาะสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดระดับโลก (WUSV-WM)

จัดโดย Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V.) ซึ่งเป็น "สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก" ที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในโลก

จัดขึ้นปีละครั้ง โดยปี 2021 จัดระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน ณ เมืองเลอร์มา (Lerma) ประเทศสเปน (Spain)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://wusvglobaldog.es/?lang=en (ภาษาอังกฤษ) และ https://www.wusv.org/fileadmin/Documents/Veranstaltungen_WUSV/2021/WUSV_UNIVERSAL_RealCEPPA_presentation_participants_revised_low.pdf

BSZS 2021

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด หรือ Bundessiegerzuchtschau (BSZS)

จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. (SV) ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยงานประจำปี 2021 จัดระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน ณ เมือง Nürnberg ประเทศเยอรมนี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsz/ (ภาษาเยอรมัน)

ประกาศผลการทดสอบ TSB

เนื่องจากเยอรมันเช็พเพอดในรุ่นใช้งาน (อายุ 24 เดือนขึ้นไป) ที่เข้าร่วมประกวดในงานประจำปี จะต้องผ่านการทดสอบการประเมินแรงขับจากภายใน,ความมั่นคงในตัวเองและสามารถอดทนต่อการกดดัน (หรือการทดสอบกัด/ปล่อย ของสุนัขนั่นเอง) มี 2 ส่วนได้แก่ การต่อสู้ (Überfall) และการป้องกัน (Abwehr) ติดตามอ่านได้ในบทความ TSB…อะไร ? ….ทำไม ?….และอย่างไร ?

รวมคลิปทดสอบ TSB ของ VA เพศผู้
-

สามารถติดตามดูผลการตัดสินทั้งหมดได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/en/bsz/ergebnisse หรือ https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/user_upload/zwischenergebnisliste.pdf

ขอแสดงความยินดีกับสุนัขจากประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในงานนี้ด้วยนะคะ

ผลประกวดผู้เพาะพันธุ์ (Zuchtgruppen)

รวมข้อมูลสุนัขขนสั้นที่ได้ตำแหน่ง VA เพศผู้

 1. VA1 *Mondo di Casa Paloma SZ 2347226, IPO3
  HD normal, ED normal
  HDZW 68 (Sep 2021)
  สูง 64.9 cm
  https://www.sv-doxs.net/hund/2347226
  https://www.schaeferhunden.eu/winsis_x/winsisshowdog.php?bb&id=2347226&tp=5

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และรับสมัครนายกและรองนายกสมาคมฯ

เนื่องจาก นายกสมาคมฯ และรองนายกสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่จะได้หมดวาระลง สมาคมฯ จึงได้เตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อบริหารสมาคมฯ ในวาระต่อไป

สมัครสมาชิก

สมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้ที่ GSDAT-MemberRegistrationForm.pdf
 2. พิมพ์ออกมา แล้วกรอกข้อมูลทั้งหมด
 3. ส่งแบบฟอร์มให้สมาคมฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
  • กรณีที่ไปสมัครด้วยตัวเองที่สมาคมฯ ให้ส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิก พร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
  • กรณีที่ไม่สามารถไปสมัครด้วยตนเองได้ ให้โทรศัทพ์แจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ โดยดูช่องทางการติดต่อที่ เกี่ยวกับสมาคมฯ และส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกทางโทรสาร (FAX) พร้อมหลักฐานการโอนเงินชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเข้าบัญชี
   ชื่อบัญชี สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
   ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-2-39583-3

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

 • ค่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 100 บาท
 • ค่าบำรุงประจำปีของสมาชิก 300 บาท

ดังนั้น

 • ถ้าสมัครครั้งแรก (สมาชิก 1 ปี) รวมเป็น 100 + 300 = 400 บาท
 • ถ้าสมัครครั้งแรก (สมาชิก 3 ปี) รวมเป็น 100 + (300 x 3) = 1,000 บาท

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ หรือต่ออายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ได้บัตรสมาชิกแบบใหม่ (บัตรพลาสติกชนิดแข็ง) ทันที !

[เลื่อน] งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สนามที่ 1 ปี 2564 และแข่งขันสุนัขอารักขา ตอน ข. และ ค. จ.ขอนแก่น

*** เลื่อน (รอประกาศกำหนดวันจัดประกวดใหม่) ***

ขอเชิญชมและส่งสุนัขนานาพันธุ์เข้าประกวด และสุนัขอารักขา

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 5 รางวัล

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด และสุนัขอารักขา ตอน ข. (เชื่อฟังคำสั่ง) และตอน ค. (ต่อสู้ป้องกัน)

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-19.30 น.

ณ สนามหญ้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมฯ นายประชา กุศลานุคุณ
รองนายกสมาคมฯ นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ด้วยนะคะ


ประกาศ ! งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564 จะถูก "เลื่อน" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ เลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ วาระต่อไป จะเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564
บริษัท สี่แสงการโยธา(1979) จำกัด https://maps.app.goo.gl/rj5ir8W9qYUDdFaf9
เริ่มลงทะเบียน 9.00 น.
เปิดประชุม 10.00 น.


*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ เลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ วาระต่อไป ณ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี https://maps.app.goo.gl/jCYVPNKNFpuYhcED6

ตามที่สมาคมฯได้ประกาศรับสมัครนายกสมาคมฯ และรองนายกสมาคมฯระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นนั้น

บัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว สมาคมฯขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

ตำแหน่งนายกสมาคมฯ

 1. นายประชา กุศลานุคุณ
 2. นายกนก บุญย้อยหยัด

ตำแหน่งรองนายกสมาคมฯ

 1. นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

โดยสมาคมฯจะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 2 วิธี คือ

 1. ลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุมสามัญประจำปี
 2. ลงคะแนนทางไปรษณียบัตรของสมาคม

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 (ยกเว้นสมาชิกเก่าที่ขาดสมาชิกไปแล้ว ต้องมาต่ออายุสมาชิกภายใน 31 มีนาคม 2564)

งานสอบสุนัขใช้งานสากลและประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดประจำปี 2563

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***


พิเศษสุด !!! ลงสมัครประกวดสุนัขครบทุก 3 ตัว (ในชื่อเจ้าของเดียวกัน)
จะได้ชามสแตนเลสสำหรับสุนัข 1 ใบ ... รีบสมัครเลย ช้าหมดอดนะ


*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***

  ผลสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH) และสุนัขใช้งานสากล (IGP)

  รุ่นมาตรฐานสากล (IGP3)

  อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
  [ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
  A B C รวม ระดับ
  1 *Pearl vom Sattelberg (INT)
  SZ:2311748, 981189900068670, , IGP1, kkl, 04/01/58
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย พล.ต.หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพวลี (HRH Princess Bajarakitiyabha)
  [นายวัชรินทร์ อับจันทึก (Mr.Watchatrin Abjanthuk)]
  87 90 95 272 SG

  รุ่นพื้นฐานระดับกลาง (IGP2)

  อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
  [ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
  A B C รวม ระดับ
  1 TH.CH.Gina
  KATH:105906102, 528224001075853, , , , 14/03/60
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  เมีย พล.ต.หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพวลี (HRH Princess Bajarakitiyabha) 92 95 97 284 SG
  2 Nala vom Weinbergblick
  SZ:2305960, 981189900047540, , , , 19/06/57
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์ (Mr.Jiramet Watcharamangkongpong)]
  82 92 94 268 G

  รุ่นพื้นฐานเบื้องต้น (IGP1)

  อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
  [ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
  A B C รวม ระดับ
  1 Mandy Podravska
  SLRNO:018190, 70509100011749, 19/02/2018
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย น.พ.แมนวัฒน์ โชควัฒนสกุล (Dr.Manwat Choksuwattanasakul)
  [Mr.Do Soe Kaw]
  84 92 100 276 SG
  2 Error Sagitta Epirum
  KATH:105879396, 900032001878930, , , , 22/06/59
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายคมสัน เจริญจิต (Mr.Comsan Charemjit)]
  86 95 94 275 SG
  2 Kevin von der 908
  109112, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ พล.ต.หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพวลี (HRH Princess Bajarakitiyabha) 91 91 93 275 SG
  4 Dog Planet Henry
  KATH:115890365, 933076400540562, , , 01/06/61
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายสดาวุธ เตชะอุบล (Mr.Sadawut Taechaubol)
  [นายชาคริต สารยศ (Mr.Chakrit Sarayos)]
  76 98 99 273 SG
  5 Gibs Graf Czech
  KATH:105877405, 90091010096330, , , 20/03/60
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายฐิติยะ เทียบแก้ว (Mr.Thitiya Thibkaew)]
  91 90 90 271 SG
  6 Maggie von der 908
  109111, , , , , 04/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Mr.Pirat Chuichai 82 90 83 255 G
  IGP1 Naya von der 908
  109115, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Mr.Preecha Notrauw - - - - DQ
  IGP1 DTC Hershey vom Perfect Companion
  109194, , , , , 31/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [Pcf. Suthiporn Intasorn]
  - - - - DQ
  IGP1 Lita of Chantuerk M.D.C.
  8333, , , , , 30/11/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Pcf. Adundet Chantawet - - - - DQ
  IGP1 DTC Harley vom Perfect Companion
  109193, , , , , 31/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายชาคริต สารยศ (Mr.Chakrit Sarayos)]
  - - - - EZ
  IGP1 Litschi vom Kämpferherz (INT)
  SZ:2343076, 981189900087438, , , , 04/11/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายชาคริต สารยศ (Mr.Chakrit Sarayos)]
  - - - - EZ

  รุ่นเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH)

  หลักสูตร ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
  [ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
  ผล
  BH Kevin von der 908
  109112, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ พล.ต.หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพวลี (HRH Princess Bajarakitiyabha) ผ่าน
  BH Maggie von der 908
  109111, , , , , 04/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Mr.Pirat Chuichai ผ่าน
  BH Naya von der 908
  109115, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Mr.Preecha Notrauw ผ่าน
  BH Ethan vom Saeng Dao Kennel
  102942, , , , , 02/01/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [น.ส นันทัชพร อาจวิชัย (Ms.Nantachapor Adwichai)]
  ผ่าน
  BH Dena vom Saeng Dao Kennel
  102377, , , , , 10/01/59
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย พล.ต.หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพวลี (HRH Princess Bajarakitiyabha)
  [(SM1 Nawaphon Anumat)]
  ผ่าน
  BH SH Fiona vom Rai Sangdao
  109190, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายปีเฉลิม ลาดจันทึก (Mr.Peechalem Lanjuntuek)]
  ผ่าน
  BH SH Farah vom Rai Sangdao
  109188, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายเอกพันธ์ หอมเนียม (Mr.Akekapan Homneim)]
  ผ่าน
  BH SH Fern vom Rai Sangdao
  109189, , , , , 20/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [(Mr.Phiniwit Khaesanoi)]
  ผ่าน
  BH Lumber
  KATH:805953893, 991001002151835, 22/03/60
  ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
  Labrador Retriever
  ผู้ Cpl. Anukul Wongcha-uum ผ่าน
  BH Favus
  KATH:805953949, 991001002150177, 28/05/61
  ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
  Labrador Retriever
  ผู้ Pvt. Wichet Phookongtong ผ่าน
  BH Rewire
  KATH:805953924, 991001002151805, 18/05/59
  ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
  Labrador Retriever
  ผู้ Sgt. Tassana Chairat ผ่าน
  BH Alice of Chantuerk M.D.C.
  KATH:805953918, 991001002150548, 22/10/61
  ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
  Labrador Retriever
  เมีย SM 1 Pakpoom Yutawan ผ่าน
  BH Error Sagitta Epirum
  KATH:105879396, 900032001878930, , , , 22/06/59
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายคมสัน เจริญจิต (Mr.Comsan Charemjit)]
  ผ่าน
  BH DTC Hamfrey vom Perfect Companion
  109191, , , , , 31/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายฐิติยะ เทียบแก้ว (Mr.Thitiya Thibkaew)]
  ผ่าน
  BH DTC Harley vom Perfect Companion
  109193, , , , , 31/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายชาคริต สารยศ (Mr.Chakrit Sarayos)]
  ผ่าน
  BH DTC Hershey vom Perfect Companion
  109194, , , , , 31/12/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [Pcf. Suthiporn Intasorn]
  ผ่าน
  BH Liza of Chantuerk M.D.C.
  8126, , , , , 30/11/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Mr.Chakree Chanprokhon ผ่าน
  BH Lita of Chantuerk M.D.C.
  8333, , , , , 30/11/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Pcf. Adundet Chantawet ผ่าน
  BH Litschi vom Kämpferherz (INT)
  SZ:2343076, 981189900087438, , , , 04/11/60
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายชาคริต สารยศ (Mr.Chakrit Sarayos)]
  ผ่าน
  BH Dog Planet Sara
  KATH:115890366, 933076400031681, , , 01/06/61
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  เมีย นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (Mr.Peerapong Pisitwuttinan)
  [นายฐิติยะ เทียบแก้ว (Mr.Thitiya Thibkaew)]
  ผ่าน
  BH Von der Tigerland Harley
  KATH:105956300, 95301002229584, 18/12/2017
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  เมีย Mr. Sanit Laphongthong ผ่าน
  BH P-Moka vom R.C.Club
  108934, V-1132, 14/07/61
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย Sgt. Detrit Wongburi ผ่าน
  BH Kane van de Lobo Hoeve
  KATH:05951458, 528140000752625, 25/05/2019
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ Mr.Oluwatobi Odunuga ผ่าน
  BH Canine
  , 900012000927653, อายุ 5 ปี
  อเมริกัน พิทบูล เทอเรีย
  American Pitbull Terrier
  ผู้ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ (Mr.Manasit Imjai) ผ่าน
  BH Cody
  , 901020208800491, อายุ 2 ปี
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายกรินทร์ยุทธ์ จินดาวัฒน์ (Mr.Karinyut Jindawat) ผ่าน
  BH Willas vom Team Hühnegrab
  2327727, , 12/07/59
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  ผู้ Lt Col. Channarong DQ
  BH Ciqala vom Oldieshaus
  109498, C-2032, 933076400018035, 24/05/62
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย น.ส.สุภาภรณ์ นาคู (Miss Supaporn Nakoo)
  [นาย วิรัตน์ เรืองลิขิตกุล (Mr.Virat Reanglikitkul)]
  DQ

  ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

  ผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen) ได้แก่

  1. นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (คอก Branch Mark)
  2. นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย (คอก Richy Club)
  3. น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ (คอก Oldieshaus)

  Best สุนัขเกิดในประเทศ

  เพศ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  เมีย *Nunoi vom Branch Mark
  102927, V-0030, V, SchH1, I/a, 12/01/60, Height: 57 cm, Chest: 28 cm
  *Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร
  ผู้ *Quarter vom Branch Mark
  103056, V-0063, V, SchH1, I/a, 01/03/60, HD: Normal, ED: -, Height: 64.5 cm, Chest: 30 cm
  *Ixos de la Citee des Orchidees *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  V1 *Nunoi vom Branch Mark
  102927, V-0030, V, SchH1, I/a, 12/01/60, HD: -, ED: -, Height: 57 cm, Chest: 28 cm
  *Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  SG1 *Quarter vom Branch Mark
  103056, V-0063, V, SchH1, I/a, 01/03/60, HD: Normal, ED: -, Height: 64.5 cm, Chest: 30 cm
  *Ixos de la Citee des Orchidees *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
  SG2 *Boeing vom Branch Mark
  103524, V-1048, SG, IGP1, I/a, 30/12/60, HD: Normal, ED: -, Height: 64 cm, Chest: 30 cm
  *Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฏา คลังเพชร
  EZ *Mono vom Branch Mark
  108956, V-1136, SG, IGP1, I/a, 25/08/61, HD: Normal, ED: -
  *Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายมาโนช หัทยามาตย์

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  VA1 *Genua vom Kapellenberg (INT)
  SZ:2314740, 981189900047979, VA, IPO2, kkl, 06/04/58, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59 cm, Chest: 29 cm
  *Zorro vom La'Mirage *Queen vom Kapellenberg Johann Koller นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
  VA2 *Fatma TEAM Gigelsfelsen
  SZ:2350608, 981189900110306, SG, IGP1, I/a, 29/07/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 26.5 cm
  *Thiago von der Piste Trophe *Aike TEAM Gigelsfelsen Nicole Augspurger นายประชา กุศลานุคุณ
  VA3 *Ushka vom Lärchenhain
  SZ:2344619, 981189900094556, SG, IGP1, I/a, 01/04/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 59 cm, Chest: 28 cm
  *Goran vom Bierstadter Hof *Hadina vom Lärchenhain Vincent Buß น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
  V1 *Hadina vom Lärchenhain
  SZ:2314200, 981189900067216, V, IPO1, kkl, 14/03/58, HD: Normal, ED: Normal, Height: 60 cm, Chest: 28.5 cm
  *Cronos del Seprio *Chanel Alexander the Great Helmut Buß ร.ต.คณาธิป เหมสมิติ
  V2 *Escada von Michael Burg
  COR A.32417-17 0206613, 642090003547867, V, IPO1, I/a, 20/07/60, HD: Normal, ED: -, Height: 58.5 cm, Chest: 29 cm
  *Groovy di Casa Massarelli *Jaki Haus Jackson Mihai Pintilie นางทัศนียา ตียาภรณ์
  SG1 Mandy Podravska
  SLRNO-018190, 70509100011749, IGP1, 19/02/61, HD: Normal, ED: -, Height: 61.5 cm, Chest: 28 cm
  *Gustl vom Trogenbach Puma Podravska Uros Cvetko น.พ.แมนวัฒน์ โชควัฒนสกุล
  EZ *Roma vom Team Hühnegrab
  SZ:2319945, 981189900082673, V, IPO1, I/a, 20/10/58, HD: Normal, ED: Fast Normal, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
  *Gary vom Team Hühnegrab *Cheyenne vom Team Hühnegrab Christel Scheerer นายพรธวัช เพ่งศรี

  รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

  อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  VA1 *Urex vom Gebenbacher Land (INT)
  SZ:2332386, 981189900098431, V, IGP3, kkl, 09/01/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65.5 cm, Chest: 30.5 cm
  *Netzer von Aducht *Jana vom Gebenbacher Land (INT) Arthur Pierchalla นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  VA2 *Quax von Carrara
  SZ:2321997, 981189900067135, VA, IGP3, kkl, 06/12/58, HD: Normal, ED: Fast Normal, Height: 62 cm, Chest: 30 cm
  *Elkan dell'Isolotto *Olga vom Zellergrund Arthur Pierchalla นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
  VA3 *Izmir von der Alexander
  SZ:2354233, BSV:1713119, 100240000009210, V, IGP1, kkl, 28/07/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 64.5 cm, Chest: 31 cm
  *Henko vom Holtkämper Hof *Demetra von der Alexander   นายประชา กุศลานุคุณ
  VA4 *Wuff Klein-Leithawald
  SZ:2331129, 981189900078463, V, IPO3, kkl, 06/10/59, HD: Normal, ED: Normal, Height: 66.5 cm, Chest: 33 cm
  *Pepe vom Leithawald *Irana von Bellissimo Karin Ehrenhofer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
  V1 *Costa vom Haus Cerba
  SZ:2325849, 981189900075287, V, IPO1, kkl, 26/01/59, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 31.5 cm
  *Gary vom Hühnegrab *Zoe vom Haus Cerba Günter Cerba นายธวัชชัย อมรนฤมิตร
  V2 *Team Marlboro Vector
  DK:19800/2014, 208250000057963, V, IPO3, kkl, 12/11/57, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 33 cm
  *Willas vom Grafenbrunn *Team Marlboro Unique Per Frost น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
  V3 *Ebafarmens Q
  SKK:13393/2018, 941000022275156, V, IGP1, kkl, 22/12/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 30.5 cm
  *Toro Veneze *Ebafarmens Millie Freddy Flinthage นายวรพล ตัณฑิกุล
  V4 *Uso vom Klostermoor
  SZ:2347466, 981189900095002, SG, IGP1, kkl, 11/07/61, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 30.5 cm
  *Spencer di Casa Massarelli *Frida vom Klostermoor Bernhard Norda นายพรธวัช เพ่งศรี
  SG1 *Team Marlboro Enzo
  DK:03248/2018, 208250000057963, SG, IGP1, I/a, 05/02/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 68 cm, Chest: 32.5 cm
  *Willy vom Kuckucksland *Team Marlboro Zasi Per Frost นายสุริยนต์ สุจา
  EZ *Bax Veracruz
  SZ:2343774, 981189900094331, SG, IGP1, kkl, 05/03/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 68 cm, Chest: 32.5 cm
  *Mars von Aurelius *Witch Veracruz Michaela Maier-Havelkova นายประชา กุศลานุคุณ