ทำเนียบคอก

ทำเนียบคอกที่จดทะเบียนคอกกับสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

ถ้าต้องการจดทะเบียนคอกสุนัข ต้องทำอย่างไร ? ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

เปิดดูแผนที่ สมาชิกท่านใดต้องการใส่ข้อมูลที่อยู่คอกสุนัขลงในแผนที่ กรุณาแจ้งข้อมูลมาทาง Facebook หรือ gsdathailand@gmail.com

ภาคกลาง - เขต A

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
วอน เดอร์ 908
(Von der 908)
พล.ต.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กทม.
เค.ที.007
(K.T.007)
คุณนริษฐ ทองนพเนื้อ บางเขน กทม. 081-869-5544
19 เฮ้าท์
(19 Haus)
คุณอุดมลักษณ์ คุณาภินันท์ รามอินทรา กทม. 081-825-8353
สปีชีร์ ยนต์ คลับ
(Species Yon Club)
คุณสุริยนต์ สุจา รามอินทรา กทม. 089-690-0111
มุกฟาร์ม คุณสุธน กีรตวัฒนา โชคชัย 4 ลาดพร้าว กทม. 02-570-8291
เฮ้าส์ ภูมิ
(Haus Poom)
คุณภูมิพิทักษ์ เพ็ญศรีนุกูร บางนา กทม. 081-816-1909
เอ็ม.เค.เยอรมันเช็พเพอด
(M.K.German Shepherd)
คุณยม นาคสุข กทม.
โบว์ด็อก
(Bow's Dog)
คุณสารพงษ์ กงสำโรง ดอนเมือง กทม. 02-565-5272
อัลฟ่า คลับ
(Alfa Club)
คุณสุรชัย อรุณ จตุจักร กทม. 089-930-1490
ลาดพร้าว 23 คุณเกรียงเดช มโนมัยพันธุ์ จตุจักร กทม.
เอ.เอ็น
(A.N.)
คุณอดิศร ชัยวิทย์วรกุล จตุจักร กทม. 089-664-8666
คานิส ฟาร์ม
(Canis Farm)
คุณจักราวุธ อินทร์ไชยวงศ์ จตุจักร กทม. 089-199-5355
กรุ๊ป 5 แคนแนล
(Group 5 Kennel)
คุณยิ่งยศ ชัยสินธพ สวนหลวง กทม. 02-300-6667-9
เอส.โอ.เอ็ม.ฟาร์ม
(S.O.M.Farm)
คุณประจบ เวชชประสิทธิ์ ออเงิน สายไหม กทม. 081-921-2754
ทรงไทยทัวร์ ฟาร์ม
(Thongthai Tour Farm)
คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส สายไหม กทม. 081-331-8004
ยู.เค.แคนแนล
(U.K.Kennel)
คุณกฤช กิจไพศาลรัตนา ดินแดง กทม. 081-813-0471 
ไชยพัตร คุณสุพัตร ไชยเจริญ ห้วยขวาง กทม. 02-213-1681
Vogelsberg Farm คุณจุฬาลักษ์ ชิณวงศ์ กทม.
สกลวรรณ ฟาร์ม
(Sakonwan Farm)
คุณสกล วรรณพงษ์ หนองจอก กทม. 095-884-4479
พี.เอ็ม.แคนแนล
(P.M.Kennel)
คุณจารุวัฒน์ มิลินทานุช กทม. 082-494-8747
เอ.ซี.อี.(ไทยแลนด์)
(A.C.E. (Thailand) Co.Ltd.)
คุณธรณิศ ศรีปาน กทม.
บุคมูน
(Bookmoon)
คุณพัฒนชัย ฝีมือช่าง ดอนเมือง กทม. 081-922-1761
เอ็กซ์พลอเรอร์
(X'Plorers)
น.ส.สุกัญญา จินันทุยา กทม.
เพชรเมืองสยาม
(Petch Muang Siam)
นายเอกลักษณ์ ด่านธนวัฒน์ ดินแดง กทม. 086-306-2287

ภาคกลาง - เขต B

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
ไพบูลย์
(Paiboon)
พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร บางรัก กทม. 02-234-1918
เรียว ด็อก
(Real Dog)
น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ กทม. 081-446-4990
เค.18
(K.18)
คุณคมกฤช อัยศิริ แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม.
เค.หนึ่ง แปด
(K.18)
คุณคมกฤช อัยศิริ กทม.
เดอ ปากช่อง
(Der Pakchong)
คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 088-555-5888
ฟีฟ่า
(Fifa)
คุณวาณิชย์ วิเวกวัน บางกะปิ กทม.
รุ่งโรจน์ ฟาร์ม คุณชาตรี ห่วงมณีรุ่งโรจน์ สาธร กทม. 086-540-3808
ศาลาแดง คุณกิตตินันท์ ชลวิบูลย์ พระราม 4 กทม. 02-271-9000
เค. 9
(K.9)
คุณพิชัย ธนทวิกร พระโขนง กทม. 02-748-8485
เอส.ที. 90
(S.T. 90)
คุณสาธิต สุทธิบงกช พระโขนง กทม. 086-909-1355
ซุปเปอร์ด็อก แคนแนล
(Super Dog Kennel)
คุณสถิตย์พร โสภาเจริญวัฒนะ ประเวศ กทม.
คิเซกิ คุณวรรณ เตือนจิตต์ กทม. 089-883-7999
เฮาส์วินเนอร์
(Haus Winner)
คุณเจนวุฒิ พันธ์รัตนมงคล กทม. 086-509-9995
อเวนเจอร์ส
(Avengers)
คุณกวีวุฒิ สีทองดี กทม. 061-540-1234
ชนะ ที-9
(Chana T-9)
น.ส.ชลิสา วีระพงษ์ กทม. 084-987-5244

ภาคกลาง - เขต D

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
จอมทอง ฟาร์ม คุณประสิทธิ์ พัฒนพงศ์วัฒน์ จอมทอง กทม.
เช็พเพอด แล็ป
(Shepherd Lab)
คุณภัทรพงษ์ ดรงค์สุวรรณ ภาษีเจริญ กทม. 081-816-3077
ดีเทคทิฟ ฟาร์ม
(Detective Farm)
คุณนฤมล ธนวัชรกุล ภาษีเจริญ กทม. 084-1415-126
ตียาภรณ์ คุณทัศนียา ตรียาภรณ์ กทม.
ฮาเรลูยา คุณวสุ อนันตธนาพร กทม.
สุโข คุณเทียน ปานประยูร บางกอกใหญ่ กทม. 02-465-8065
ดรีมทีม
(Dream Team)
คุณกำพล กรประทีป แขวงบางยี่เรือ กทม. 081-835-8838
พี.77 แคนแนล
(P.77 Kennel)
คุณทวิวัฒน์ ศักดิ์ศรี เพชรเกษม 77 กทม. 081-829-7731
วี.เค.พาราก้อน
(V.K.Paragon)
คุณวิกรม วิสารทะ อ.ทุ่งครุ กทม. 081-815-6737
บี.พี.แคนแนล
(B.P.Kennel)
คุณธนะพล ไตรสรณกุลชัย บางแค กทม.
อรุณ เฮ้าท์ คุณอรุณเทพ โรจน์สืบศักดิ์ บางแค กทม.
แฟนต้า
(Fanta)
คุณกิตติ ศิริวรวงศ์ บางขุนเทียน กทม.
เอส.เอ็น.โกษาเล็ก
(S.N.Kosalek)
พล.อ.ต.ทิพชัย ทิพยุทธ์ กทม. 089-130-5411
วิมาลาเฮ้าท์ คุณวิมาลา รัตนรุกข์ กทม.
มิดเดอร์แลนด์
(Middleland)
คุณปกาสิต จันทสิงห์ กทม. 081-641-4412
กรีนแลนด์
(Greenland)
คุณบัญญฑิต สรัสยะนันท์ กทม. 081-806-2686
คอบล่าโกลด์ คุณณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเกล้า หนองแขม กทม. 081-933-2593
หนึ่ง เก้า แปด น.สพ.ธวัชชัย ธารทรรศนีย์ กทม. 081-442-8416
อมาดีอู๊ด คุณธีระชัย ทองวานิช กทม. 081-257-7570
ดี เค แคนแนล
(D K Kennel)
คุณศราวุธ คำแสง กทม. 081-854-1841
ปิยะ แคนแนล คุณชาตรี แดงโพธิชา กทม. 081-874-3973
โซแลร์ พ.ญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว กทม.
แชมป์ แคนแนล
(Champ Kennel)
คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ กทม. 081-933-0559
เดอะ อะเมซิ่ง คลับ
(The Amazing Club)
คุณปภพพล ธีธัชนนท์ กทม. 065-889-1931

ภาคกลาง - เขต I

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
จิดาภา ฟาร์ม คุณสุเทพ ภูทิพยวาษา หนองแค จ.สระบุรี 089-967-8128
ทองใบ ฟาร์ม คุณวิชิต ทองใบ จ.สระบุรี 089-930-8864
เอ็น.แอล.เค.
(N.L.K.)
คุณนงลักษณ์ ทองนุ้ย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 089-106-1559
ตานบูด แคนแนล คุณพัชวิชญ์ ปิ่นเกตุ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 086-658-9006
โนอาห์ แคนแนล
(Noah Kennel)
คุณศิฆายุ เทพวงษ์ จ.สระบุรี 089-680-2579
วารีรัตน์ แคนแนล คุณวารีรัตน์ คำอยู่ จ.สระบุรี
พี.เอส.สระบุรี
(P.S.Saraburi)
นายณัฏฐศรันย์ สีนวน จ.สระบุรี 061-890-6661
เมืองลิง
(Muang Ling)
คุณวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ จ.ลพบุรี 081-999-2306
ฐิตา ฟาร์ม คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ จ.ลพบุรี 081-836-8285
จีเอสดี ลพบุรี
(GSD Lopburi)
นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูน จ.ลพบุรี 091-991-9555

ภาคกลาง - เขต N

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
เจนระวี
(Janerawee)
ร.อ.วีระ แก้วแดง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 081-740-4635
วรรณปรีดา
(Wanapreeda)
คุณสุชาติ ปรีดาวรรณ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 087-207-9901
กิตติรัตน์ คุณพิมล สุทธิกิตติรัตน์ ตาคลี จ.นครสวรรค์ 056-280-013
วสันต์ ฟาร์ม
(Vasan Farm)
คุณวสันต์ ชอบประดิถ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 081-887-5151
วสันต์ฟาร์ม
(Vasan Farm)
คุณวสันต์ ชอบประดิถ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 081-887-5151
เค.บี.แคนแนล
(K.B.Kennel)
คุณอริญญา แมคเดอร์มอท จ.นครสวรรค์ 087-534-0963
วรทัต คลับ
(Woratat Club)
คุณวรทัต อินทศร จ.นครสวรรค์ 084-156-2665
ณิชา จีเอสดี เฮ้าส์
(Nicha GSD House)
น.ส.โสภา โชคอนันตชัย จ.นครสวรรค์ 090-943-9655
ทันเดอร์วูฟ
(Thunder Wolf)
คุณธนิต อินทร์แสง อ.สวรรคบุรี จ.ชัยนาท 089-015-7285

ภาคกลาง - เขต Q

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
เอส.วันชัย
(S.Wanchai)
คุณวันชัย ศรีเตียะเพชร จ.อยุธยา 081-846-1457
ธนาพันธุ์ คุณสุรศักดิ์ คำพันธุ์ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
พี.เค.กรุงเก่า คุณณัฐพล มีแสงเพชร จ.อยุธยา 080-430-229
ดี.ด็อก มันนี่ ฟาร์ม คุณอดิเทพ มะรังนุกูร จ.อยุธยา 080-999-7895
เอ็น.ที.อยุธยา แคนแนล
(N.T.Ayutthaya Kennel)
น.ส.สุดารัตน์ ชาวะหา จ.อยุธยา 083-448-3900
ศรีอยุธยา ฟาร์ม
(Sriayutthaya Farm)
นาย สุรพิชญ ภูฐิติวิวัฒน์ จ.อยุธยา 096-736-9119
หัทยา ฟาร์ม
(Hathaya Farm)
นาย มาโนช หัทยามาตย์ จ.อยุธยา
เบิร์ด เบิร์ด โอเค
(Bird Bird OK)
นายสมยศ คงสมลาภ จ.อยุธยา 086-131-7027
สุพรรณ คุณสมศักดิ์ พรธนะวัฒน์ วิหารแดง จ.สุพรรณบุรี 081-856-9243
ด๊อก แอน โกท
(Dog and Goat)
คุณการศศิ ภัทรภูมิรพี จ.สุพรรณบุรี 098-981-7669
พันธุ์-เหน่อ ฟาร์ม
(Phan-Nher Farm)
คุณคีรีพล วงศ์บัณฑิต จ.สุพรรณบุรี 090-959-5957

ภาคกลาง - เขต R

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
เค.สมุทรปราการ
(K.Samutprakan)
คุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ พระประแดง จ.สมุทรปราการ 081-430-4715
นิว เวฟ
(New Wave)
คุณสุขุม แซ่แต้ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 081-949-1479
บิ๊ก เอร์ด
(Big Earth)
คุณมุก พานิชชีวกุล อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 02-385-8864
วี.พี.พี.
(V.P.P.)
คุณวิสูตร วัฒนดิลกกุล อ.ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 081-357-4267
วี.พี.พี.เค.
(V.P.P.K.)
คุณจิระภา วัฬนาดิลกกุล ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 081-357-4267
วี.วัชระ ฟาร์ม คุณวรวุฒิ รัฐปฐมวงศ์ จ.สมุทรปราการ 081-8123702
บี.บางแก้ว
(B.Bangkeaw)
คุณพนอ เชื่อมั่น จ.สมุทรปราการ 081-989-3581
ส.เจริญ ฟาร์ม
(S.Chareon Farm)
คุณไพสน กั้วจรัญ จ.สมุทรปราการ 081-443-2243
เดอะ ยูนิตี้ แคนแนล คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์ จ.สมุทรปราการ
แสงดาว แคนแนล
(Saeng Dao Kennel)
ดร.นพดล สมยานนทนากุล จ.สมุทรปราการ 081-802-6605
คน็อคเคอร์
(Knokke)
คุณกนก บุญย้อยหยัด จ.สมุทรปราการ
เช็พเพอด อินเตอร์ ฟาร์ม
(Shepherd Inter Farm)
คุณณัฐชากรณ์ ทับดวง จ.สมุทรปราการ 089-221-6446
อาร์ม ออฟ สยาม
(Art of Siam)
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล จ.สมุทรปราการ 081-822-0498
เชียร์ฟาร์ม คุณคงเดช ทองเรือง จ.สมุทรสงคราม 098-940-9561
จารึกฟาร์ม
(Jaruk Farm)
คุณจารึก เพียรสุขประเสริฐ Samut Songkram
วิชาญ ฟาร์ม คุณวิชาญ กฤษฎาธาร อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 081-989-0624
สเตปเพ็ญวูลฟ์ ที.เฮช คุณธีระพล ดิลกวณิชกุล อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 089-897-4134
ฉลองชัย ฟาร์ม
(Chalongchai Farm)
คุณฉลอง กวินเฟื่องฟูกุล จ.สมุทรสาคร 081-857-6205
ลัคกี้ ฟาร์ม
(Lucky Farm)
นายวรเดช อธิธนบูรณ์ จ.สมุทรสาคร
บ้านเรา
(Banrao)
คุณเอกพงษ์ วงศ์ชาตรี อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 081-640-7827
ดับเบิลยู.ที.บ้านโป่ง
(W.T.Banpong)
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยกุล จ.ราชบุรี 085-945-8900
เอ.พี.ที.จอมบึง
(A.P.T.Chombung)
คุณอัมพร โอนอ่อน จ.ราชบุรี 085-844-7624
เอส.ซี.ราชบุรี
(S.C.Ratchaburi)
คุณอลงกรณ์ จันทร์ทอง จ.ราชบุรี 089-547-9289
จี.จี.ราชบุรี
(G.G.Ratchaburi)
นายณัฐพัชร์ ศิริโชติเมธาสกุล จ.ราชบุรี 086-767-3198
สิทธิกร ฟาร์ม นายสิทธิกร สุทิพย์ จ.ราชบุรี 092-251-4519
ทรัพย์ปัญญา
(Shappanya)
น.สพ.สายันต์ คงเพชร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 081-306-9049
บ้านธรรมโชติ ร.ต.อ.ธวัช ธรรมโชติ จ.เพชรบุรี 081-942-0338
ที.วาย.ท่ายาง
(T.Y.ท่ายาง)
คุณทวีศักดิ์ ยะโสธร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
บ้านลาด
(Banlad)
น.ส.ชญานี ธนันทา จ.เพชรบุรี 087-153-5345
บี.อาร์.ซี.ชะอำ
(B.R.C.cha-am)
คุณชาติภุชงค์ วสันต์ศิริ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 080-655-9388
ไนน์ ไนน์ คลับ จีเอสดี
(Nine Nine Club GSD)
น.ส.อริศรา คุ้มครอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 098-267-3626
จีเอสดี ปราณบุรี
(GSD Pranburi)
นายวราพัช เส็งสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 082-259-3363
ดี ฮอฟ
(Dee Hof)
นางชญาน์นันท์ เยือร์เกนส์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 083-088-2452

ภาคกลาง - เขต V

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
บรานซ์ มาร์ค
(Branch Mark)
คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล กทม. 081-820-9224
พี.พี.เอ็ม.98
(P.P.M.98 Kennel)
คุณอุทัย อำลอย กทม. 081-903-3953
นนทบุรี แคนแนล คุณพงศ์กร ติณตกร จ.นนทบุรี
ไวโอเลด จีเอสดี
(Violet GSD)
คุณชุมพล อ่ำพิจิตร จ.นนทบุรี
เค.อาร์.สุวรรณภูมิ
(K.R.สุวรรณภูมิ)
คุณกฤษณ์ ฤทธิ์ใย บางกระสอ จ.นนทบุรี
เอส.เค.ฟาร์ม
(S.K.Farm)
คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล บางกระสอ จ.นนทบุรี 081-441-9663
แจ้งวัฒนะ จี.เอส.
(แจ้งวัฒนะ G.S.)
น.ท.ชวาล สมศิริ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ออ เบส แคนแนล
(All Best Kennel)
คุณวิมล เฮงสวัสดิ์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-9800-624
สันทราย จี.เอส.ดี คุณวัชรวรงค์ เลิศวิทยากุล อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
เอส.ซี.แคนแนล
(S.C.Kennel)
คุณสว่าง จงตรอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 081-901-6823
วีราภรณ์ คุณชลอ วีราภรณ์ จ.นนทบุรี 081-835-5082
ติวานนท์ แคนแนล คุณเมธานิติ มนัสฐิตินันท์ จ.นนทบุรี
บางกรวย แคนแนล
(Bangkruai Kennel)
คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์ จ.นนทบุรี 081-484-3870
ทิปเปิ้ล เอ็กซ์ คุณเทอดเกียรติ สุวัฒนกุล จ.นนทบุรี 080-399-099
พ้อยเตอร์ ฟาร์ม
(Pointer Farm)
คุณจิรศักดิ์ ศรีเพชร จ.นนทบุรี 087-713-7014
คริสเตล ครีก
(Crystalle Creek)
คุณไตรรัฐย์ รัตนจันทร์ จ.นนทบุรี 080-569-1516
เอ.เอ็ม.จีเอสดี
(A.M.GSD)
คุณอำนาจ วงษ์สวัสดิ์ จ.นนทบุรี 089-150-2000
ทีมเบ็นซ์มาร์ค
(Team Bench Mark)
คุณวรภัทร วงศ์สิโรจน์ จ.นนทบุรี 081-820-9224
บัวทองเคหะ
(Bua Thong Khe Ha)
น.ส.กวิตา กุลชัยรัตนา จ.นนทบุรี 083-079-5405
โฮปฟิวเจอร์
(Hopefuture)
นายจตุพล คำแก้ว จ.นนทบุรี 065-517-7784
เอที โฮป
(AT Hope)
นายจตุพล คำแก้ว จ.นนทบุรี 065-517-7784
เฮ้าส์ คัสจ้า
(Haus Catja)
คุณบุญปลูก ลาภรัตนพันธ์ บางบังทอง จ.ปทุมธานี
เวส-แลนด์ คุณสิรภพ ชินบุตร คลองหลวง จ.ปทุมธานี
อาร์.ซี.คลับ
(R.C.Club)
คุณประชา กุศลานุคุณ ต.เชียงราก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 081-876-4200
พี.ไพโรจน์
(P.ไพโรจน์)
คุณไพโรจน์ ปานทับ ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 087-069-8507
ซี.เจ.ฟาร์ม
(C.J.Farm)
Mr.Tu I Feng ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 086-3199165
พี. ธนาพันธ์
(P.ธนาพันธ์)
คุณกานดา โพธิ์แก้ว ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 02-531-6538
เอ็ม. 555
(M.555)
น.อ.ปราโมทย์ พันธุ์นะ ม.เมืองเอก จ.ปทุมธานี 081-825-1655
เค.ซี.
(K.C.)
คุณคัทลียา ชโลธร จ.ปทุมธานี 083-554-0414
เดอะเบส ฟาร์ม
(The Best Farm)
คุณอุทัย แถวขุนทด จ.ปทุมธานี 083-364-7870
ละจิจูด 14 คุณสรไกร ทองหล่อ จ.ปทุมธานี 081-285-6456
อัศวิน ส.ต.ต.สิทธิเกียรติ พรมแสง จ.ปทุมธานี 064-067-8863
มณี แคนแนล
(Manee Kennel)
คุณอนุศาสน์ ทรัพย์ขำ จ.ปทุมธานี 090-623-2304
เดอะซีซั้น เคนแนล
(The Seasons Kennel)
คุณอาทิตย์ เชื้อนาข่า จ.ปทุมธานี 080-050-6563
ปัญญากร ฟาร์ม
(Punyakorn Farm)
คุณณรงค์ รุจิเรข จ.ปทุมธานี 062-090-3399
ไรค์ แฟร์ดึ่น
(Reich Werden)
คุณศิวดล อ่อนมณี จ.ปทุมธานี 089-777-2815
ฮัส เค เม
(Haus Ca Me)
คุณสิทธิเกียรติ พรหมแสง จ.ปทุมธานี 091-886-0191
ลัคกี้ เยอรมันเช็พเพอด
(Lucky German Shepherd)
คุณทัตเทพ สรวยกรุ่น จ.ปทุมธานี 090-993-7089

ภาคกลาง - เขต W

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
กำแพงแสน ไลตุ้ง
(Kamphaengsen Leistung)
คุณเอกชัย ทัพวงษ์ กำแพงแสน จ.นครปฐม 081-482-4355
เจ.ดี. ฟาร์ม
(J.D. Farm)
คุณเสกสรรค์ สุรีย์ไพศาล กำแพงแสน จ.นครปฐม
ไผ่รื่นรมย์
(Phai-Reunerom)
พระวันชัย กัณหะกาญจนะ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 081-858-6093
พี.บี. ฟาร์ม
(P.B. Farm)
คุณภัทรชัย บุญวงศ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 086-755-7227
ฮัท เช็พเลอร์
(Haus Shepler)
คุณอดิเรก (ณรงค์รักษ์) เอกสินิทธ์กุล ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 080-446-6008
บี.บี.เอส.แคนแนล
(B.B.S.Kennel)
คุณพีระพงศ์ พรไพรัช ต.ธรรมศาลา จ.นครปฐม 081-30000536
เจริญดีวัน
(Chareondewan)
คุณเจษฎา จารีบูรณภาพ ต.ธรรมศาลา จ.นครปฐม 081-816-7553
อนุรัฐ เอฟ.ซี.
(Anurat F.C.)
คุณอนุรัฐ อัจฉริยวนิช จ.นครปฐม 081-820-9946
ปู นครปฐม
(Pu Nakhonprathom)
คุณราเมศ มาสุข จ.นครปฐม 089-258-4529
ที.พี.เยอรมันเช็พเพอด5 คุณธนาพล พูนขวัญ จ.นครปฐม
พี.พิษณุโลก
(P.Phitsanulok)
คุณปรีชา มีเย็น จ.นครปฐม 081-407-7566
อิงวารี แคนแนล คุณประกอบ อุดมโชติ จ.นครปฐม 081-639-3653
ออฟไซน์
(Aopzine)
นางสาวเชอร์รี่ สองสี จ.นครปฐม 080-112-1521
เรด เฮ้าท์ ฟาร์ม คุณบรรลัง สินประกอบ จ.นครปฐม
เอส.ทิภากร
(S.Tiparkon)
คุณทิภากร โพธิ์ศรี จ.นครปฐม 087-583-4032
ดาร์ค จีเอสดี
(Dark GSD)
นายสรวง รุ่งประกายพรรณ จ.นครปฐม 081-434-8040
ริเวอร์ แคว แคนแนล
(River Kwai Kennel)
คุณเอนก ทองเจริญ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
บลู เวฟ
(Blue Wave)
คุณศักดิ์วุฒิ ศันสนียชีวิน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 081-752-6566
โพดา คลับ
(Poda Club)
คุณศิรัณ บุญสังข์ จ.กาญจนบุรี 082-242-7119

ภาคตะวันออก - เขต J

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
ฮันเตอร์ด็อก
(Hunter Dog)
คุณวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 081-735-3940
อัลลายแอนซ์ คุณฑิฆัมพร สารพัดนึก องค์รักษ์ จ.นครนายก 081-441-5252
เอวัน ฟาร์ม คุณวาสนา แคทท์ จ.ปราจีนบุรี 087-070-0643
มัมเบอร์วัน คุณอำพร ตันวัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา 081-310-1163
พี.พ๊.พนมสารคาม คุณยุทธนา รัตนศักดิ์ไพบุลย์ แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา
ซี.อาร์.ฟาร์ม
(C.R.Farm)
คุณปิยะนุช เฉลิมวัฒน์ จ.สระแก้ว
ซีเค.ปีย์ชญา จีเอสดี
(CK.Preechaya GSD)
น.ส.เกศสุดา ศรีสังข์ จ.สระแก้ว 083-708-4340

ภาคตะวันออก - เขต X

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
เค.เอส. พัทยา
(K.S. Pattaya)
คุณเกษม เกษมเปรมจิต
คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 081-865-8814
ฐิติรัตน์ คุณขันติ งามจรรยาภรณ์ บ้านปึก จ.ชลบุรี 081-318-5523
บาร์ค แลนด์
(Bark Land)
คุณศิริวัฒน์ เรืองรัตนากร จ.ชลบุรี 083-111-1122
มังกร แคนแนล
(Mangkorn Kennel)
คุณจาง หลีหมิง จ.ชลบุรี
อาร์.แอล.เฮช.คลับ
(R.L.H.Club)
คุณวินัชชา ไฮนซีมัน จ.ชลบุรี 082-429-5554
เกตุมาลา คุณธนพล เกตุมาลา จ.ชลบุรี 087-351-5698
ทุ่งหลวง
(Thung Luang)
น.ส.ภัทรวดี นาชัยลอง จ.ชลบุรี 094-546-3290
เอ.พี.ฟาร์ม
(A.P.Farm)
คุณพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม จ.ชลบุรี 083-362-3231
เอส.ซี.ศรีราชา
(S.C.Sriracha)
คุณเสรี โพธิ์ทอง จ.ชลบุรี 089-122-5122
โมวาร์ด เคนแนล
(Mowat Kennel)
นางธัญญ์นลิน โมวาร์ด จ.ชลบุรี 081-908-5757
บีเคพี ฟาร์ม
(BKP Farm)
นายพิษิณ แย้มแสง จ.ชลบุรี 081-634-9547
หนองสังข์ ฟาร์ม
(Nongsang Farm)
นายเฉลิม มัติโก จ.ชลบุรี 089-920-3573
แสนสุข จีเอสดี
(Seansuk GSD)
คุณสุทธินันท์ นาถาดทอง จ.ชลบุรี 067-185-2026
เอ็ม.เอส.ระยอง
(M.S.Rayong)
คุณมีศักดิ์ วงศ์ภักดี อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง 089-754-9094
พาลาดิน
(Paladin)
คุณอรรถพล พยัคฆพันธุ์ อ.เมือง จ.ระยอง
พี.เอส.นิมิตรใหม่
(P.S.นิมิตรใหม่)
คุณพยอม สิงหรา ณ อยุธยา เรือนจำกลาง จ.ระยอง 081-671-589
เจตน์ เซอร์วิส คุณเจตน์ ปราโมทย์ จ.ระยอง 089-831-1168
ต๊ะ ฟาร์ม คุณมานพ หนูอุดม จ.ระยอง 081-996-6126
ดี_แลนด์
(D_Land)
คุณธีราวุธ นิตย์ลาภ จ.ระยอง
นพพร ฟาร์ม
(Nopporn Farm)
คุณนพพร ทองเหลือ จ.ระยอง 061-596-5155
ทีเจ ฮันเตอร์ ระยอง
(TJ Hunter Rayong)
คุณพรพิมล รวดีสยามานนท์ จ.ระยอง
เบรบ มาร์ค แคนแนล
(Brave Bark Kennel)
นางวรัยวรรณ บรุ๊คแมน จ.ระยอง 087-924-9258
ไอซ์ ฟาร์ม คุณประวุฒิ จิตงามสุจริต จ.จันทบุรี 081-992-8888
เค.อาร์.จันทบุรี
(K.R.Chantaburi)
คุณคำรณ อยู่รอต จ.จันทบุรี 089-244-6336
ท่าใหม่ จี.เอส.ดี.
(Thamai GSD)
คุณสิขรินทร์ ศิริรักษ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 082-475-6537
ท่าใหม่
(Thamai)
คุณสิขรินทร์ ศิริรักษ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
นิตยา แคนแนล คุณนิตยา ชุมศิริ จ.จันทบุรี 080-016-9477
เขาสมิง จีเอสดี
(Khao Saming GSD)
นายปรีชา นันทพันธ์ จ.ตราด

ภาคใต้ - เขต S

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
ฟายล์ แอนด์ เก็ต คุณจิรยุทธ รัตนศิริพรหม จ.สงขลา 084-197-9178
แก้วกานต์ คุณประคอง บุญรัตนัง จ.สงขลา 084-197-9178
ดี แอนด์ เค ฟาร์ม
(D & K Farm)
คุณดำรง กาญจนเมธากุล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พี.พี.เอ็ม.หาดใหญ่
(P.P.M.Hatyai)
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาทิปต์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 089-467-9753
พี.พี.เอ็ม.หาดใหญ่
(P.P.M.Hatyai)
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาทิปต์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 089-467-9753
เยาวนีย์ Mr.Kang Aik Choon อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ไพศาล แคนแนล
(ไพศาล Kennel)
คุณสุวิทย์ ไพศาล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 081-831-1306
บี.พี. บ้านพรุ
(B.P. บ้านพรุ)
คุณสมบัติ เองสมบุญ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 081-969-7391
เมอร์รี่แลนด์ สงขลา
(Maryland Songkhla)
คุณสุลาภ บัวชื่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โมเดอร์น ด็อก
(Modern Dog)
น.สพ.สุรศักดิ์ ประดิษฐอุกฤษณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 081-698-6786
ทามน์ ไลน์ แคนเนล คุณภัทรกฤต ภูมิศิริภัทร จ.สงขลา 091-849-9869
เค.พี.อาร์.แคนเนล คุณสมพร หนูรอด จ.สงขลา 081-388-9849
พี.พี.เอ็ม.โปร์เดอร์ Mr.Thant Zinky aw. จ.สงขลา
เอ็ม.ดี.ฟาร์ม
(M.D.Farm)
คุณณรรชนพงศ์ ภคุโล จ.สงขลา
พี.ดี.เอ็น.ฟาร์ม
(P.D.N. Farm)
คุณสิทธิชัย จันทชาติ จ.สงขลา 081-679-9494
พี.พี.เอ็ม.1898
(P.P.M.1898)
พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ จ.สงขลา 091-847-2191
คลองเรียนเช็พเพอด
(Klongrien Shepherd)
นายสมโภชน์ บุญรัตน์ จ.สงขลา 093-747-0550
สะบ้าย้อย จีเอสดี
(Saba Yoi GSD)
นายบุญส่ง จันทร์ขาว จ.สงขลา 082-820-7663
ซิงกอรา
(Singora)
นายวรพงษ์ เพ็ชรขาว จ.สงขลา 061-852-2642
เซาท์เทิรน แลนด์
(Southern Land)
นายธีรยุทธ มาลากุล จ.สงขลา 081-959-2725

ภาคใต้ - เขต T

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
ธนาทรัพย์ การ์เด้น
(Thanasap Garden)
คุณธนากร เวชสิทธิ์ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 089-869-4949
ปากคลอง แคนแนล
(Pakkhlong Kennel)
คุณสมพร สุกใส จ.พัทลุง 081-957-3958
เดอร์ ปากคลอง
(Der Pakkhlong)
คุณสมพร สุกใส จ.พัทลุง 081-957-3958
ยุพดี คุณประธีป เกื้อพรหม อ.เมือง จ.พัทลุง 081-099-9899
วูล์ฟ แลนด์ แคนแนล
(Wolf Land Kennel)
คุณไมตรี ศิริบุญ จ.พัทลุง 081-129-8594
คลองใหญ่ ฟาร์ม คุณอำพล หนูยิ้ม จ.พัทลุง
น้องเบนซ์ คุณสมพล แก้วทนงค์ จ.พัทลุง
ประพัฒน์ ฟาร์ม คุณประพัฒน์ จอกน้อย จ.พัทลุง 086-291-1109
พัทลุง จีเอสดี
(Patthalung GSD)
คุณเทอดศักดิ์ หนูสม จ.พัทลุง 082-733-7053
เฮฟวี จี.เอส.ดี.
(Heavy G.S.D.)
คุณสัมฤทธิ์ ทิมทับ จ.พัทลุง 062-239-5493
เมืองลุง จีเอสดี
(Muang-lung GSD)
คุณสุภนัส อิทธิเตโช จ.พัทลุง 061-071-7278
ไบเล่ ฟาร์ม
(Bailey Farm)
คุณพงศกร ทองจันทร์แก้ว จ.พัทลุง 082-211-4244
เคียนทอง คุณมนัส พัฒนพัวพันธุ์ อ.เมือง จ.ตรัง
บ้านสุดเขต
(Bansoodket)
นายนิรันดร์ ติณรัตน์ จ.สตูล 081-766-2533

ภาคใต้ - เขต Y

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
พี.พี.ปัตตานี
(P.P.Pattanee)
คุณวัชรพงษ์ กรัณฑกาญจน์ จ.ปัตตานี 081-896-8837
พี.แอนด์ ที. ยะลา
(P & T Yala)
คุณธีระพล เหมมณี จ.ยะลา 081-599-9699
เค.พี.ฟาร์ม
(K.P.Farm)
คุณประสิทธิ์ ยงศิลป์วิริยะกุล จ.ยะลา 081-896-8837
เล ด๊อกส์
(Les Dogs)
น.ส.ธนัชพร เดชกุญชร จ.ยะลา 063-924-4693
อัจฟาร์ม
(Aot Farm)
นายอัจฉาริยะ พรหมทอง จ.กระบี่ 064-493-9741

ภาคใต้ - เขต Z

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
ลิ่มศิลา คุณจีระยุทธ ลิ่มศิลา อ.เมือง จ.ชุมพร
พี.ชุมพร คุณสมพงษ์ ธนวัฒน์ ท่ายาง จ.ชุมพร 081-797-7437
ปิยะพงศ์ แคนแนล คุณปิยะพงศ์ สุทธิผล จ.ชุมพร 081-537-9439
ดับเบิลยูซี. อุดมฟาร์ม
(WC. Udom Farm)
คุณชูพงษ์ อุดมวิทยาไกร จ.ชุมพร 090-686-1555
เรืองเดช
เอ็น.เค.ฟาร์ม
(N.K.Farm)
คุณนิติ ตันติเวทเรืองเดช อ.เมือง จ.ระนอง
ซี.อาร์.สุราษฎร์
(C.R.Surat)
คุณเกรียงศักดิ์ ศรีอนรรฆวานิช จ.สุราษฎร์ธานี 077-272-282
คาวา แคนแนล คุณโชดึก วงศ์เจริญ จ.สุราษฎร์ธานี 081-477-2356
สุราษฎร์ เช็พเพอด คุณสุมิตร เดชะเรืองสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี 081-477-2356
พระแสง จี.เอส.ดี. คุณสามารถ คงทอง จ.สุราษฎร์ธานี 092-973-4770
สมหวัง จี.เอส.ดี. คุณวรพงศ์ วิฐิตสันต์ จ.สุราษฎร์ธานี 086-943-3959
มิตร จีเอสดี สุราษฎร์ คุณสุมิตร เตชะเรืองสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี 089-491-6855
สุราษฎร์ จี.เอส.ดี.
(Surat GSD)
คุณยุพิน เจริญวงศ์ จ.สุราษฎร์ธานี 086-272-0323
สามพี สุราษฎร์
(3P Surat)
คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มมธุรสกุล อ.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี 081-958-2004
สุราษฎร์&สิชล จี.เอส.ดี.
(Surat&Sichon GSD)
คุณณัฐพล ประจันพล จ.สุราษฎร์ธานี 089-195-9369
สุรินทร์ จี.เอส.ดี.
(Surin GSD)
คุณสุรินทร์ แสงจำนงค์ จ.สุราษฎร์ธานี 089-909-0161
ปวีณ์กร บิน 7
(Paweikorn Wing 7)
คุณธิปก คงเรือง จ.สุราษฎร์ธานี 080-146-9885
ลูทวิทซ์ เฮ้าท์
(Ludwit Haus)
คุณกิตติพงศ์ แสนวรางกุล จ.สุราษฎร์ธานี 096-153-6965
เอบี. ฟาร์ม
(AB. Farm)
คุณกิตติพันธ์ ราชพิบูลย์ จ.สุราษฎร์ธานี 086-812-3330
ควินแลน สุราษฎร์ จีเอสดี
(Quinlan Surat GSD)
นายศิวัช จินาอุ จ.สุราษฎร์ธานี
เมืองคอน ฟาร์ม
(Muangkorn Farm)
คุณธนวัฒน์ สุนทรนนท์ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
บี แอนด์ เจ ทุ่งสง
(B & J ทุ่งสง)
คุณณัฐกร โพธิบุตร ต.ปากแพรก จ.นครศรีธรรมราช
เอ็น แอนด์ ที ฟาร์ม
(N & T Farm)
คุณอนุชิต จันทรนิยม จ.นครศรีธรรมราช 086-282-0554
นครินทร์ ฟาร์ม
(Nakarin Farm)
คุณนครินทร์ หอมหวล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 082-812-3785,087-891-5970
พี.เค. หาดใหญ่
(P.K.Hatyai)
คุณอุทัย อำลอย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 089-467-9753
สุนทร จี.เอส.ดี.ฟาร์ม
(Sunthorn Farm)
คุณสุนทร ชูชัย จ.นครศรีธรรมราช 086-595-3202
ทักษิณ นครฟาร์ม คุณไพรัช ศิริเดช จ.นครศรีธรรมราช 081-415-9277
เอส.อาร์.แคนแนล
(S.R.Kennel)
คุณสัญญา แก้วเขียว จ.นครศรีธรรมราช 086-648-5525
สายใย ฟาร์ม
(Saiyai Farm)
คุณพิเชฐ รัตนวัฒนาพงษ์ จ.นครศรีธรรมราช 095-439-1003
พรีเมี่ยม ฟาร์ม จีเอสดี
(Premium Farm GSD)
น.ส.ธนานิษฐ์ เอกวิไชยวัชร์ จ.นครศรีธรรมราช 095-363-9198
เอ็มพีเค หัวไทร จีเอสดี
(MPK Hua Sai GSD)
น.ส.โสรทรีย์ คงตุก จ.นครศรีธรรมราช 081-661-9794

ภาคเหนือ - เขต C

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
หลุยส์ แคนแนล
(Louis Kennel)
คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ควอลิตี้ แคนแนล คุณอดุลย์ จาตุนิลพันธุ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ณัฐกานต์ น.สพ.กมล อวัยวานนท์ จ.เชียงใหม่ 053-816-773
จี.เอส.ดี.เฮ้าท์
(G.S.D.Haus)
คุณอัญชนา เชยประเสริฐ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 089-8539192
วี.เค.2009
(V.K.2009)
คุณธณสพลน์ วรกฤตพิพัฒน์ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
จี.เอส.ดี.ฟาร์ม
(G.S.D.Farm)
คุณสุแก้ว ปาลี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
คินเดอร์ การ์เทน คุณกลม หล่อเกศสุวรรณ จ.เชียงใหม่
สันกำแพง จี.เอส.ดี
(Sankampang GSD)
คุณพรธวัช เพ่งศรี จ.เชียงใหม่ 085-480-1010
โอลดี้ ฮอส
(Oldies Haus)
น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ จ.เชียงใหม่ 089-998-6875
ซีเอ็นเอ็กซ์
(CNX)
คุณเอกนิรันดร์ สุภาตาล จ.เชียงใหม่
นอเด้น ด๊อยช์ เช็พเพอด
(Norden Deutsche Shepherd)
คุณวัชรพันธ์ จันทร์เพ็ง จ.เชียงใหม่ 081-783-8892
ด็อก ดอย บรีท คลับ
(Dog Doi Breed Club)
คุณนิติพงศ์ บุญส่ง จ.เชียงใหม่ 086-366-4666
เค.พี.119
(K.P.119 Lamphun)
คุณเฉลิม ผสม อ.ลี้ จ.ลำพูน 053-506-251
พิงค์ ไดมอนด์
(Pink Diamond)
คุณเฉลียว รัตนเกษม จ.ลำพูน 081-784-3607
ทวีโล ฟาร์ม
(Taweelo Farm)
คุณสมพงษ์ ทวีโล จ.ลำพูน 085-523-1089
บ้านสวน จี.เอส.ดี.ลำพูน
(Bansuan G.S.D.Lamphun)
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล เสนยอง จ.ลำพูน 095-592-3419
พีบี จีเอสดี
(PB GSD)
คุณพรรณษิษต์ มินทระ จ.ลำพูน 098-748-6196

ภาคเหนือ - เขต L

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
เวียงป่าเป้า คุณสาธิตร์ ดวงจันทร์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
เบส เชียงราย
(Best Changrai)
คุณชัยโรจน์ รุ่งเมธีวิวัฒน์ อ.เมือง จ.เชียงราย
บาวเอิร์นฮอฟ
(Bauernhof)
คุณนเรศ รัศมีจันทร์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 081-681-1033
อัฐราพล
(Aadtarapon)
คุณสายชล ขันทัง จ.เชียงราย 089-266-3806
ที.ซี.ลำปาง
(T.C.ลำปาง)
คุณธงชัย ชูวัฒนกูล ต.ชมพู จ.ลำปาง 081-568-7077
แจ็ค แอนด์ จีฟ
(Jack & Jeep)
คุณโกเมน ณ.ลำปาง จ.ลำปาง
ปิยวรา ฟาร์ม
(Piyawara Farm)
คุณปวีณรัตน์ จันทร์ทิพย์ จ.ลำปาง 092-885-5605, 092-4414439
ลำปาง เช็พเพอด ด๊อก
(Lampang Shepherd Dog)
นายรังสรรค์ อินทร์โสม จ.ลำปาง 092-778-8574
พีเค. 4278
(PK. 4278)
นายตุลย์ วุฒิเป๊ก จ.ลำปาง 085-614-0316
ไคเซอร์ลีช เดอะ เคนเนิลซ์
(Kaiserlich The Kennels)
นายเสริมศักดิ์ หาญเมธี จ.ลำปาง 081-568-8537
แฮปปี้ ด็อก จีเอสดี
(Happy Dog GSD)
คุณวสันต์ อรินเป็ง จ.พะเยา 081-696-4246
ศรายุทธ ฟาร์ม
(Sarayut Farm)
นางสาวอินทิรา อินทรักษา จ.พะเยา 080-769-1680

ภาคเหนือ - เขต E

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
วรนคร ฟาร์ม
(Varanakorn)
คุณสุเทพ เต็งไตรรัตน์ จ.น่าน 084-791-163
ที.เค.เช็พเพอด
(T.K.Shepherd)
คุณอัทธเมศร์ ว่องพีระยวณิชกุล จ.น่าน
น่านนคร แคนแนล
(Nan Nakhon Kennel)
คุณกษิดิศ สวนสาร จ.น่าน 089-929-6154
ศรีน่าน เคนแนล
(Srinan Kennel)
คุณชยพันธน์ ธนแสนตั้งเจริญ จ.น่าน 092-269-4526
เดอะปริ้นทร์ คลับ
(The Prince Club)
คุณจิรภาส วิภัสสร์สินธนา จ.น่าน 080-493-5180
ออโต้ คุณทวน ประเทืองอุดม อ.เมือง จ.แพร่ 081-882-5865
แพร่ จีเอสดี
(Phrae GSD)
นายภานุมาส เนตรจำนงค์ จ.แพร่ 086-643-1284

ภาคเหนือ - เขต F

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
ชายล่า มาร์ค คุณสวรรยา ยิ้มรอด จ.สุโขทัย 081-281-4946
บางมูลนาก ฟาร์ม
(Bangmulnak Farm)
คุณสามารถ ยุราวรรณ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
บางมูลนาก จีเอสดี
(Bangmulnak GSD)
นายสามารถ ยุราวรรณ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 081-041-7461
นพพรสรวง คุณปฏิเวช ยิ้มลาย จ.พิจิตร 056-650-953
เค.เอ.เอ็น.ฟาร์ม
(K.A.N.Farm)
คุณสมคิด จันทรกระวี จ.พิจิตร 083-163-4505
พิจิตร จี.เอส.ดี. คุณเจษฏา คลังเพชร จ.พิจิตร 081-889-9871
ดี.เค.เอ.จีเอสดี.
(D.K.A.GSD.)
คุณกฤษ สุจริตตั้งธรรม จ.พิษณุโลก 088-282-4818
สุทธิภรณ์ ฟาร์ม
(Sutthiporn Farm)
น.สพ.สุทธิรักษ์ กัณฑาทู้ จ.ตาก 061-269-8932
บุญพิทักษ์ จี.เอส.ดี.
(Boonpituk GSD)
คุณสำรวย บุญพิทักษ์ จ.ตาก 080-345-9393
นันสุดา จี.เอส.ดี. ตาก
(Nansuda GSD Tak)
คุณสุรสีห์ สายใจ จ.ตาก
บ้านบอล
(Banball)
นายณัฐพล พลภัฏ จ.ตาก 088-868-3336
เอ็น พี จีเอสดี คลับ
(N P GSD Club)
นายธีรย์ดนัย ปักษา จ.ตาก 094-841-0089

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต H

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
วิเศษ ฟาร์ม
(Wiset Farm)
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 081-384-6685
ฮูทเช้น ฟาร์ม
(Hundchen Farm)
คุณจิรวัฒน์ วิเศษ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 081-384-6685
ธนภณ ฟาร์ม
(Thanaphon Farm)
คุณธนภณ ธนะสีรังกูร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ธนาวุฒิ
(Thanawut)
คุณธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 089-581-4202
พี.เอ็น.ฟาร์ม บุรีรัมย์
(P.N.Farm Burirum)
คุณประสิทธิ์ ลีโย จ.บุรีรัมย์ 087-868-5046
พี.เพชรล้ำ ฟาร์ม คุณพิพัฒน์ พัชรินทร์ จ.บุรีรัมย์ 086-839-1033
ไตตั้น ฟาร์ม
(Triton Farm)
คุณอิทธิพร สุขเกษม จ.บุรีรัมย์ 084-073-1152
พี.เอส.บุรีรัมย์
(P.S.Buriram)
คุณประสิทธิ์ บำรุงธรรม จ.บุรีรัมย์ 084-073-1152
ชาเรนเจอร์ คุณรัชวิช อุตรา จ.บุรีรัมย์ 087-965-4448
แบนตัม เฮ้าท์
(Bantum House)
คุณวิจิตร แสนเจ๊ก จ.บุรีรัมย์ 081-966-9291
บัณฑิต บุรีรัมย์
(Bandit Buriram)
คุณบัณฑิต สลุปพล จ.บุรีรัมย์ 081-720-6880
ที.เอส.โนนดินแดง
(T.S.Nondindang)
คุณแสนสุข แสนสีสม จ.บุรีรัมย์ 080-723-4636
อันดา
(Unda)
คุณกฤษฎากร สวัสดิ์พิบูลย์ จ.บุรีรัมย์ 095-959-5034
ภาณุ บุรีรัมย์
(Phanu Buriram)
คุณภาณุ อินยะโพธิ์
นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์
จ.บุรีรัมย์ 094-310-5024
พี.พี.สุรินทร์ คลับ
(P.P.Surin Club)
คุณโยธิน แก้วสน จ.สุรินทร์ 084-038-8648
อัลเทนเบอร์ก คุณกิตติชาติ แก้วสน จ.สุรินทร์ 086-877-4211
กิตติชาติ
(Kittichart)
คุณกิตติชาติ แก้วสน จ.สุรินทร์ 086-877-4211
มาทวี คุณวิภาดา มาทวี จ.สุรินทร์ 086-877-4211
เยลโล่ ซันชาย แคนแนล
(Yellow Sunshire Kennel)
คุณนภดล เหลืองจรัสสุริยา จ.สุรินทร์ 0895-028-0809
เจนจบทิศ ฟาร์ม คุณเจนจบทิศ จารึกกลาง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ธนา คุณธนา สุวรรณภูสิทธิ์ จ.สุรินทร์ 088-433-2024
ธัญญา แคนแนล คุณธัญญา ประสิทธิ์ จ.สุรินทร์ 081-455-1970
วรรณศรี แคนแนล
(Wannasri Kennel)
คุณศิริวรรณ วรรณศรี จ.สุรินทร์ 088-400-6079
เค เอ็ม วัน ทีม
(KM1 Team)
คุณคมน์ธรณ์ มีพร้อม จ.สุรินทร์ 097-227-5892
บี.วาย.ฟาร์ม
(B.Y.Farm)
คุณศรัณย์ ศรีวงศ์ราช จ.สุรินทร์ 082-965-9974
ภานุรุจ แคนแนล
(Phanurut Kennel)
นายวิรัตน์ ไพเราะ จ.สุรินทร์ 085-154-9897

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต K

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
พี.เอ.ฟาร์ม
(P.A.Farm)
คุณภาคภูมิ ภูเทพคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เพชรงาม แคนแนล
(Phetngam Kennel)
คุณโกศล ภูงามเงิน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 081-768-7131
สิรินดา ฟาร์ม
(Sirinda Farm)
คุณสุนทร พลลม จ.กาฬสินธุ์ 086-190-6539
สมยศ กาฬสินธุ์
(Somyost Karasin)
คุณสมยศ ถนอกเทวศิริกุล จ.กาฬสินธุ์ 086-218-7678
กิตตินภา เคนแนล
(Kittinapa Kennel)
คุณกิตติกร ศรีนัครินทร์ จ.กาฬสินธุ์ 083-289-4313
ฉัตรตราพร คุณฉัตรตราพร พร้อมจันทึก จ.กาฬสินธุ์ 080-659-4012
ปีโป้ ฟาร์ม
(Peepo Farm)
คุณอครณเดช สารฤทธิ์ จ.กาฬสินธุ์ 083-332-9641
ที แอนด์ ที กาฬสินธุ์ คุณคมกฤช เหลืองลอย จ.กาฬสินธุ์ 081-380-1886
บ้านพวงเพ็ชร จีเอสดี
(Ban Phuangphetch GSD)
คุณธนวัฒน์ พวงเพ็ชร จ.กาฬสินธุ์ 094-304-7575
ริมปาว เฮ้าท์
(Rimpaow Haus)
คุณพงษ์ศิริ อยู่หนูพะเนาว์ จ.กาฬสินธุ์ 062-368-7333
ทศวรา แคนแนล คุณทศพล ศรีไพร อ.หนองเสือ จ.ขอนแก่น
โก เช็พเพอด คลับ คุณเกศนี ธนาเทพา จ.ขอนแก่น
เค.เค.รุ่งโชคดี
(K.K.Ruangchokedee)
คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 081-392-0373
เค.เค. รุ่งเพชรวงศ์
(K.K. รุ่งเพชรวงศ์)
คุณเชิดชาย รุ่งเพชรวงศ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ชุมแพ คุณชุลีกร สุนทรสัจ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
กุสุมาลย์ ฟาร์ม
(Kusuman Farm)
คุณพลูธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล อ.กุสุมาลย์ จ.ขอนแก่น 081-965-2234
เพื่อนเอ้าท์ คุณคมสัน อรุณไกร จ.ขอนแก่น 081-261-0883
โคกสิ ฟาร์ม คุณวิชานนท์ หนูหล้า จ.ขอนแก่น 081-725-2445
ซี.อาร์.แคนแนล คุณชัยวีระเดช ไพรไพศาล จ.ขอนแก่น
เอฟ.เอฟ.ฟาร์ม คุณไวพจน์ แพงมา จ.ขอนแก่น 089-618-1919
ขอนแก่น จี.เอส.ดี.
(Khonkaen GSD)
คุณไวพจน์ แพงมา จ.ขอนแก่น 089-618-1919
ริชชี่ คลับ
(Richy Club)
คุณวรวุฒิ เล้าเจริญชัย จ.ขอนแก่น 081-975-7447
ทีม ริชชี่ จีเอสดี
(Team Richy GSD)
ด.ญ.จิรภิญญา เล้าเจริญชัย จ.ขอนแก่น 081-975-7447
บ้านไร่ เคนแนล
(Banrai Kennel)
คุณเสน่ห์ ผ่องแผ้ว จ.ขอนแก่น 080-408-1115
เอส.พี.ชาตะผดุง
(S.P.Chatapadung)
คุณสิรวิชญ์ พรรณศิวรักษ์ จ.ขอนแก่น 087-433-8855
สมถะ แคนแนล
(Samatha Kennel)
นายนพรุจ ด่านสุวรรณ จ.ขอนแก่น 082-985-8998
สวนชัยอิน เช็พเพอด
(Suanchai in Shepherd)
นายอนุชัย ศิริชัยโชค จ.ขอนแก่น 081-872-6064
เอก ฟาร์ม
(Aek Farm)
นายสมศักดิ์ ภารวิจิตร จ.ขอนแก่น 081-544-0021
ทิพย์กัญญา วัน จีเอสดี
(Thipkanyaone GSD)
นายสิรวิชญ์ พรรณศิวรักษ์ จ.ขอนแก่น 087-433-8855
กิตติธัช
(Kittituch)
นายกิตติธัช อมรฤทธิ์ จ.ขอนแก่น 087-470-8501
ขอนแก่น เอซี. คลับ
(Khonkaen AC. Club)
นายวิรัตน์ สามศรี จ.ขอนแก่น 094-518-6859
เช็พเพอดแลนด์
(Shepherd Land)
นายกัมปนาท บุญวงศ์ษา จ.ขอนแก่น
วิชิโต จีเอสดี
(Vichito GSD)
นายบรรพต คนไว จ.ขอนแก่น 084-458-6537
ภูริ จีเอสดี
(Phuri GSD)
นายภิญโญ นาถมทอง จ.ขอนแก่น 083-234-3564
สมาร์ท ด็อก จีเอสดี
(Smart Dog GSD)
นายศุภชัย วงศ์เพชรอนันท์ จ.ขอนแก่น
พี.เอส.มหาสารคาม
(P.S.Mahasarakham)
คุณวินชัย จิตประภาจิณ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
พยัคฆภูมิพิสัย
(Phayakkaphum Pisai)
คุณอัลเฟรด ไคนตัล จ.มหาสารคาม 085-004-7001
ธิดารัตน์ ฟาร์ม
(Tidarud Farm)
คุณสาโรจน์ ปกาเวสา จ.มหาสารคาม 083-359-7117
เจอ-ไฮท์ มหาสารคาม
(Ger-high Mahasarakham)
คุณนิมิตร ชมภูทอง จ.มหาสารคาม 098-681-0525
นริน คลับ
(Narin Club)
คุณณรงค์ นรินยา จ.มหาสารคาม 086-637-1678
เอสเค มหาสารคาม
(SK Mahasarakham)
คุณสุริยา ไชยแสน จ.มหาสารคาม 088-063-9347
ภูผา ฟาร์ม
(Phupha Farm)
คุณสมเจตต์ ไชยธงรัตน์ จ.มหาสารคาม 093-062-4634
ชื่นชม ฟาร์ม
(Chuenchom Farm)
คุณประมาณ ป้องสนาม อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
น็อต อีด ด๊อก
(North East Dog)
คุณเดชชัย วงษ์วานิช จ.ร้อยเอ็ด 081-593-9848
สแตนดาร์ส ฟาร์ม
(Standard Farm)
คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ จ.ร้อยเอ็ด 081-593-9848
เฮ้าส์ คำบุศย์
(Haus Khamboos)
คุณวิชัย คำบุศย์ จ.ร้อยเอ็ด 080-070-5554
สุกัญญา ฟาร์ม คุณณัฐกิตต์ มาสนา จ.ร้อยเอ็ด 098-228-6885
เพื่อนรัก แคนแนล
(Paenrak Kennel)
จ.ส.ต.ปริวัฒน์ นุชิดนนท์ จ.ร้อยเอ็ด 092-653-6249
คอมแมนโด 1911 ฟาร์ม
(Commando 1911 Farm)
พ.อ.อ.พรเทพ ก้อนทองคำ จ.ร้อยเอ็ด 097-001-4567
ทีแม็ค เรนเจอร์ 97
(TMAC RANGER 97)
นายณัฐนันท์ ดาราพรหม จ.ร้อยเอ็ด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต O

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
อัคราช ฟาร์ม คุณเมธา อัคราช อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 081-964-6422
ฉัตรพล ฟาร์ม คุณฉัตรชัย ฤาชัยราม จ.สกลนคร 086--233-6156
ปนัดดา ฟาร์ม คุณพงศ์ศักดิ์ หัสกรรจ์ จ.สกลนคร 089-843-4565
ณัฐนนท์ ฟาร์ม คุณพงษ์ศักดิ์ หัสกรรจ์ จ.สกลนคร
ธนกฤติ ฟาร์ม
(Tanakit Farm)
คุณชคปาน กุนาง จ.สกลนคร 086-375-8845
บ้านหมูทอง
(Ban Modtong)
คุณเนติศักดิ์ กัลป์ยาบาล จ.สกลนคร 088-561-1140
ยูโร & ดอลล่าร์ ฟาร์ม
(Euro & Dollar Farm)
คุณพรเทพ พรหมสาขา ณ สกลนคร จ.สกลนคร 095-168-8591
ลดา ฟาร์ม
(Lada Farm)
นายวัชรพงษ์ นูพิมพ์ จ.สกลนคร 098-141-5598
วิไล ฟาร์ม คุณสุรศักดิ์ ใจวัน จ.บึงกาฬ 080-353-5444
เอ เอ โซ่พิสัย จีเอสดี น.ส.ชลิตา ไชยเดช จ.บึงกาฬ 094-390-4064
เอส.ยู.ท่าบ่อ แคนแนล คุณสุรเดช บัวหลวง จ.หนองคาย 081-717-4998
เอ.พี.หนองคาย คุณอรรถพล โสภาเวทย์ จ.หนองคาย 099-165-2889
สุธินี
(Sutinee)
คุณสุธินี รันตศรี จ.หนองคาย 089-994-19916
นันจิพงษ์ คุณสุรพงษ์ ศงสนันท์ ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี 081-954-8448
ปิยะมิตร ฟาร์ม
(Piyamit Farm)
คุณเสถียร พัชรพรสกุล อ.เมือง จ.อุดรธานี
เค.เอส.ดี.แคนแนล
(K.S.D.Kennel)
คุณกฤษดา ทองรังวรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
รักจัง อุดรธานี คุณทองใส สมเทพ จ.อุดรธานี
รักจัง คุณทองใส สมเทพ อ.อุดรธานี
บดินทร์ คุณบดินทร์ โพธิ์ทิพย์ จ.อุดรธานี
ธนวัฒน์ ฟาร์ม
(Thanawat Farm)
คุณธนวัฒน์ บุตรนาง จ.อุดรธานี
บรรจง ฟาร์ม
(Banjong Farm)
คุณบรรจง เครซตาน จ.อุดรธานี 084-789-8057
สเปอร์ส แคนแนล
(Spurs Kennel)
คุณรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร จ.อุดรธานี 083-148-2721
เคไนน์ สตอรี่
(K9 Story)
พ.อ.อ.กฤษณ อรชุม จ.อุดรธานี 092-538-3636
ปั้ป แอน ปอย แคนแนล
(Pup & Poy Kennel)
คุณวิโรจน์ จตุเทน จ.อุดรธานี 087-858-4986
แดนเจอร์
(Danger)
นายนพสุริยะ กนกกนก จ.อุดรธานี 091-007-2607
บารมี ฟาร์ม
(Baramee Farm)
นายบารมี แสนสุข จ.อุดรธานี 081-372-1347
เค.หนองตูม แคนแนล
(K.Nongtum Kennel)
นายคณาธิป เหมสมิติ จ.อุดรธานี 081-964-3643
ซีรีน จีเอสดี อุดร
(Serin GSD Udon)
นายฤทธิเกียรติ สาระคำ จ.อุดรธานี 080-765-4858
เค.ฮันเตอร์
(K.Hunter)
ด.ต.พิเชษฐ์ คณานันท์ จ.นครพนม 083-344-2667
ธาตุพนม เช็พเพอด
(Thatphanom Shepherd)
คุณสุวรรณา โพธิตะนัง จ.นครพนม 085-249-6116
อินฟินิตี้
(Infinity)
นางสุวรรณา โพธิตะนัง จ.นครพนม 085-249-6116
ลูน่า เฮ้าท์
(Lunar Haus)
น.ส.ศิรดา จันทร์ธานี จ.มุกดาหาร 064-936-9451

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต M

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
เดอะ เพ็ท ฟาร์ม
(The Pet Farm)
นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์ จ.นครราชสีมา
อนุพันธ์ แคนแนล
(อนุพันธ์ Kennel)
จ.ส.อ.ธนิตศักดิ์ โปรงแสน จ.นครราชสีมา 089-946-9423
เค. 1 กรุ๊ป
(K. 1 Group)
คุณจุฑารัตน์ อัครปรีดี จ.นครราชสีมา 081-879-465
ฉวีวัลย์ ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พันธุ์รัช คุณสมนึก ปัญจวุฒิวงศ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นอร์ท อีสเทิอร์น ด๊อก
(North Eastern Dog)
คุณธนันชัย นิลกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ธนันชัย ฟาร์ม คุณธนันชัย นิลกลาง จ.นครราชสีมา 081-725-6057
ณัชชา จ.ส.อ.ชัยยุทธ มีศรี จ.นครราชสีมา 081-282-6078
ชิพด๊อก
(Sheep Dog)
คุณพงษ์พันธุ์ วรรธนศิริโชติ จ.นครราชสีมา 085-0277
พิมาย
(Phimai)
คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 081-955-5729
สุชัชค์ คุณเสาวรินทร์ บริรักษ์เมธี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 044-411-299
ชุมพวง แคนแนล คุณเวชยันต์ ชำนาญงานดี อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
เกษมฤทธิ์
(Karsemlit)
คุณชมพูนุช เกษมฤทธิ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ไตรเพชร
(Tripetch)
คุณชานน เพชรสุ่น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 081-977-9238
เค.บี.ฟาร์ม
(K.B.Farm)
คุณอดิเรก พรหมจันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สวาก เดียมอนด์
(Schwarze Diamant)
คุณสมชาย เลิศบรรเจิดวงศ์ จ.นครราชสีมา 082-333-3543
แนน แอนด์ ไนซ์
(Nan & Nice)
คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 089-820-5442
รถทอง ฟาร์ม
(Rottong Farm)
คุณศักรินทร์ บุญเกิด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 098-104-4450
อดิศร ฟาร์ม
(Adisorn Farm)
คุณอดิศร ฉัตรสันติประภา จ.นครราชสีมา 088-723-8139
ภาคิน
(Phakin)
น.ต.ภาณุ หริคำภา จ.นครราชสีมา 081-120-2053
ไมส์บาเด้นท์ คุณยงยุทธ ปริญญวัฒน์ จ.นครราชสีมา 086-469-5103
ดี.ด๊อก ฟาร์ม
(D.Dog Farm)
คุณพงษ์เทพ บึงราษฎร์ จ.นครราชสีมา 081-611-0546
มายด์ ดรีม ฟาร์ม คุณสมบัติ ศรีมงคลภากุล จ.นครราชสีมา 093-325-9958
พิชามญชุ์ แคนแนล
(Pichamon Kennel)
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ จ.นครราชสีมา 087-110-8803
แบ็ค บาวน์
(Black Brown)
คุณพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ จ.นครราชสีมา 087-210-8803
เค.อาร์.ฟาร์ม
(K.R.Farm)
คุณเริงศักดิ์ อโณทัยไพบูลย์ จ.นครราชสีมา 086-650-7077
อาร์.เอ็ม.แคนแนล
(R.M.Kennel)
คุณนิวัติ มาลัย จ.นครราชสีมา 088-112-1201
เจ.ไอ.พี.ฟาร์ม
(J.I.P.Farm)
จ.อ.อเนก เปียจำปา จ.นครราชสีมา 087-010-6896
เค-เคไนน์
(K-Knine)
คุณวีรพล กิตติพิบูลย์ จ.นครราชสีมา 044-235-042
โคราช เช็พเพอด
(Korat Shepherd)
ร.อ.กิรทัต นีระเสน จ.นครราชสีมา 089-176-6673
โชคมงคล แคนแนล
(Chok Mongkon Kennel)
คุณมงคล บุญมาก จ.นครราชสีมา 098-140-7085
ฟีฟ่าวัน โคราช
(Fifaone Korat)
คุณแฉล้ม เขียนโคกกรวด จ.นครราชสีมา
อรรถพล จีเอสดี
(Attapool GSD)
น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา 089-280-8355
เช็คเม็ท จีเอสดี
(Czech Mate GSD)
Mr.Ben J. Hoar จ.นครราชสีมา
รินลดา ฟาร์ม
(Rinlada Farm)
คุณนรินทร์ รวมวงศ์ จ.นครราชสีมา 098-597-9750
เอ็มเคเอ็น เฮ้าส์
(MKN house)
น.พ.แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 087-016-2888
สุนัขทหาร
(Sunak Taharn)
พ.อ.อํานาจ จังพานิช จ.นครราชสีมา 089-183-9101
ปากช่อง จีเอสดี
(Pakchong GSD)
คุณจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ จ.นครราชสีมา 098-103-9840
สมาย จีเอสดี
(Smile GSD)
นายสมชาย เงาโคกสูง จ.นครราชสีมา 061-083-4739
สุชนกุล
(Suchonkul)
นายวรานนท์ สุชนกุล จ.นครราชสีมา 090-915-5982
คุณเพชร ฟาร์ม
(KunPetch Farm)
นางเพชรรอง เพชรสุ่น จ.นครราชสีมา 081-977-9238
เอสเคพีเอส
(SKPS)
นายจำรัส สกุลไพศาล จ.นครราชสีมา 088-581-7133
โชคุปัง จีเอสดี
(Shokupan GSD)
จ.ส.อ.ธวัชชัย แววสูงเนิน จ.นครราชสีมา 088-474-4436
เรืองชัย จีเอสดี
(Ruangchai GSD)
นายเรืองชัย พึ่งพา จ.นครราชสีมา 085-719-0393
ลางสัน บาวเอิร์นฮอฟ
(Langsan Bauernhof)
นายสมชาย มิ่งไม้ จ.นครราชสีมา
สืบศิริ จีเอสดี
(Suebsiri GSD)
นายณรงค์ ติยะวนิช จ.นครราชสีมา 089-846-333
เดอะ เคนาย
(The Canine)
นายวิชัย สีหาบุตร จ.นครราชสีมา 094-468-9145
ทุ่งสง จีเอสดี ฟาร์ม
(Thungsong GSD Farm)
นายณัฐดนัย สุชาติพงศ์ จ.นครราชสีมา
เรดสแวมป์ แคนแนล
(Redswamp Kennel)
นายเกริกกิจ ตีรณะวาณิช จ.นครราชสีมา
อันนา จีเอสดี ฟาร์ม
(Anna GSD Farm)
นายชาญชณัฎฐ์ กลั่นจัตุรัส จ.นครราชสีมา 061-426-5925
นินจา จีเอชดี ฟาร์ม
(Ninja GHD Farm)
ส.อ.ชัยสิทธิ์ จริตน้อม จ.นครราชสีมา 090-884-0160

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต P

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
พี.เค.แคนแนล
(P.K.Kennel)
คุณชลนที มณีวรรณ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 087-880-7095
ชัยศรีสมสะอาด พระครูปิยะปัญญาคุณ (บังอร) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
กิ่งไผ่ เฮ้าท์
(King Phai Haus)
คุณธนกร ติณณ์วรเดช ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 089-717-4985
กิ่งไผ่ 1985
(Khing Phai 1985)
คุณธนกร ติณณ์วรเดช ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 089-717-4985
ที.พี.ชัยภูมิ
(T.P.Chaiyaphum)
คุณพายุ ดามาพงษ์ ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 081-548-5361
แบม โบ๊ท ฟาร์ม
(Bam Both Farm)
คุณไพโรจน์ โพธิ์นอก จ.ชัยภูมิ 098-879-5189
วีระพงษ์ จีเอสดี
(Veerapong GSD)
พระครูนิพัทธชัยสถิต (วีระพงษ์ ทวีผ่อง) จ.ชัยภูมิ 094-398-7826
บ้านสวนฟาร์ม
(Ban Suan Farm)
น.ส.วราภรณ์ โทเกาะ จ.ชัยภูมิ 093-525-5780
บี.เค.ชัยภูมิ จีเอสดี
(B.K.Chaiyaphum GSD)
นายสุภวิทย์ บุญขันธ์ จ.ชัยภูมิ 080-741-6954
เอราวัณ จี.เอส.ดี. คุณรังสรรค์ เจนการ จ.เลย 081-799-1058
เรดวู๊ด
(Redwood)
คุณเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง จ.เพชรบูรณ์ 096-374-1311
สัญชัย คลับ
(Sunchai Club)
คุณสัญชัย โอภาสวัชรานนท์ จ.เพชรบูรณ์
ทีมโพนิก้า คลับ
(Team Ponika Club)
นายนริศ ทอดทอง จ.เพชรบูรณ์ 081-972-9366

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เขต U

ชื่อคอก เจ้าของ ที่อยู่
พี.เอส.ยโสธร
(P.S.ยโสธร)
คุณพิสิษฐ์ ไชยวิเศษ อ.เมือง จ.ยโสธร
ณัฐชนนท์ ฟาร์ม
(Natchanon Farm)
คุณอุดม ชื่นตา อ.เมือง จ.ยโสธร
พี.พี.เลิงนกทา
(P.P.Luengnoktha)
คุณปรีชา ปวิดาภา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 081-878-3138
ร็อคเก็ต แคนแนล
(Rocket Kennel)
คุณวุฒิ สุธารักษ์ จ.ยโสธร 089-426-8701
ยโสธร แคนแนล
(Yasothon Kennel)
คุณประสิทธิ์ สำโรง จ.ยโสธร 081-660-6353
เอส.ที. ศรีสะเกษ
(S.T. ศรีสะเกษ)
คุณสุระคติ ทองคำ จ.ศรีสะเกษ 045-633-199
เอส.เค.ด๊อก
(S.K. Dog)
คุณธิติบดี อัครเมธากุล จ.ศรีสะเกษ 089-844-3837
เพเรซ คลับ จีเอสดี
(Perez Club GSD)
คุณวิมลนภัทร เพเรซ จ.ศรีสะเกษ 090-272-9595
โกล์เด้นฮิล เยอรมันฯ
(Golden Hill)
คุณมโนราช ทวีศรี จ.อุบลราชธานี 083-370-4144
วอม เซโอนี
(vom Zeionee)
คุณสถิตย์ นีระเสน จ.อุบลราชธานี 089-176-6673
แอร์ อีเกิ้ล
(Aireagle)
น.อ.กิรทัต นีระเสน จ.อุบลราชธานี 089-176-6673

(Nitiphat Dog Kennel)
นายนิติพัฒน์ บวรแสนทวีสุข จ.อุบลราชธานี