Skip to main content

Udon Dog Contest Royal Cup 2567

Event Date
-

GSDshow2567-Udon

ขอเชิญชมและส่งสุนัขเยอรมันเช็พเพอดเข้าประกวด

ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด Udon Dog Contest Royal Cup 2

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.30 น.

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตอุดรธานี

โดย นายสัตวแพทย์ สายันต์ คงเพชร และ นายชาติภุชงค์  สันต์ศิริ เป็นกรรมการตัดสิน

สนับสนุนการประกวดโดย อาชากรุ๊ป

จัดโดย คุณพิสิฐพันธ์ เพียงพอ และ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส
ประสานงาน คุณระพีพล สวนน้อย (หน่อย บรรจงฟาร์ม) 092-471-9526, คุณธิปก คงเรือง (นายหัวเอ็ม) 080-146-9885

เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์
นายกสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น
ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น
ประธานกรรมการสุนัขภาคอีสาน
ผู้ขอถ้วยพระราชทานการประกวดสุนัขในงาน Udon Dog Contest Royal Cup 2

Location