Princess's Cup Thailand 2023

Event Date
13 ธ.ค. 2023 06:00 - 17 ธ.ค. 2023 19:00

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะเข้าร่วมจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด และงานสอบ/แข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ในงาน Princess's Cup Thailand 2023 โดยมีรายละเอียดดังนี้


การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นงานประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม เริ่มเวลา 8.00 น. ณ สนามหญ้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า

8.00-8.30 น. ลงทะเบียน - จึงขอให้สมาชิกที่ส่งสุนัขลงประกวด มาลงทะเบียนภายในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น
หากมาไม่ทัน จะถือว่าสละสิทธิ์

การทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ของสุนัขรุ่นใช้งาน จะเริ่มเวลา 8.30 น.
ขอความกรุณาทุกท่านมาให้ถึงก่อนเวลาดังกล่าวนะคะ ผู้ที่มาสายกว่าเวลาที่กำหนด จะเสียโอกาส เนื่องจากจะต้องทดสอบในสภาพที่อากาศร้อนกว่านะคะ

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นลูกสุนัขอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นลูกสุนัขอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นลูกสุนัขอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นเล็กอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นกลางอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใช้งานอายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

นอกจากนี้ยังมี

 • ถ้วยพระราชทาน
 • รางวัล Sieger & Siegerin สุนัขเกิดในประเทศ
  Sieger (เพศผู้)
  Siegerin (เพศเมีย)
 • การประกวดผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen)

โดย Mr.Daniele Strazzeri เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกสมาคม SV (Vice president of SV) จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน)
โอนค่าสมัครประกวดได้ที่ เลขที่บัญชี 066-3-31770-9 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายประชา กุศลานุคุณ

ปิดรับสมัคร - วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566


การรับสมัคร

 • สมัครโดยตรง ได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

*** ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร จึงจะถือว่าการสมัครโดยสมบูรณ์ ***


งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) และแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP (ไม่จำกัดพันธุ์)

ในวันที่ 13-16 ธันวาคม เริ่มเวลา 6.00 น. ณ สนามหญ้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า

โดย Mr.Daniele Strazzeri และ Mr.Wilfried Tautz เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

ประวัติของ Mr.Daniele Strazzeri (LG 13 Württemberg)

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกสมาคม SV (Vice president of SV)
 • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1999
 • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 2010
 • เป็นกรรมการตัดสินประกวด ตั้งแต่ปี 2017
 • เป็นกรรมการตัดสินการคัดพันธุ์
 • เป็นกรรมการทดสอบนิสัยสุนัข (Wesen Test หรือ BW (Beurteiler Wesen)) และ B-ZAP (Beurteiler Zuchtanlagenprüfung)

ประวัติของ Mr.Wilfried Tautz (LG 01 Hamburg/Schleswig-Holstein)

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฝึกสมาคม SV (Head of training of SV) ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของกรรมการตัดสินสุนัขใช้งานของ SV และเป็นผู้อนุญาตให้กรรมการตัดสินสุนัขใช้งานของ SV เดินทางไปตัดสินทั่วโลก
 • เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1977
  • เป็นกรรมการตัดสินใช้งาน ตั้งแต่ปี 1994
  • เป็นกรรมการทดสอบนิสัยสุนัข (Wesen Test หรือ BW (Beurteiler Wesen)) และ B-ZAP (Beurteiler Zuchtanlagenprüfung)

  ตารางสอบและฝึกซ้อม (รอประกาศ)

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
  • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
  • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
  • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

  *** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ ***

  เพื่อให้การสอบและแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

  การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

  • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
  • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BH คืออะไร

  การแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP) แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่

  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นต้น (IGP1) แข่งขันด้วยการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IGP) ขั้น 1 คะแนนเต็ม 300 คะแนน
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นกลาง (IGP2) แข่งขันด้วยการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IGP) ขั้น 2 คะแนนเต็ม 300 คะแนน
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นสูงสุด (IGP3) แข่งขันด้วยการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IGP) ขั้น 3 คะแนนเต็ม 300 คะแนน

  แต่ละรุ่นแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

  • ตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • ตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • ตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุนัขใช้งานสากล (IGP) คืออะไร และ http://www.schaeferhunde-badoldesloe.de/images/SV/Ordnungen/IGP-2019.pdf และ https://www.fci.be/medias/UTI-REG-IGP-49-2020-en-15701.pdf

  รางวัล - ถ้วยพระราชทาน สำหรับผู้ชนะเลิศรุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นสูงสุด (IGP3)

  คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบและแข่งขัน

  • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT)
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นต้น (IGP1)
   สุนัขยังไม่ผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP)
   หรือสุนัขผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP) ขั้น 1 แล้ว โดยกรรมการสอบจาก SV/FCI แต่ยังไม่ผ่านการสอบขั้น 2
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นกลาง (IGP2)
   สุนัขผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP) ขั้น 1 หรือ 2 แล้ว โดยกรรมการสอบจาก SV/FCI แต่ยังไม่ผ่านการสอบขั้น 3
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 19 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566
  • รุ่นสุนัขใช้งานสากลขั้นสูงสุด (IGP3)
   สุนัขต้องผ่านการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IPO/IGP) ขั้น 2 หรือ 3 แล้ว โดยกรรมการสอบจาก SV/FCI
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 20 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566

  หลักเกณฑ์การตัดสิน

  • ใช้กรรมการตัดสินจากต่างประเทศ
  • ใช้กรรมการตัดสินในสนามเป็นหลัก และคำตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
  • กรุณามีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน และเคารพคำตัดสินของกรรมการตัดสิน
  • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) คะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน คือ
   คะแนนของตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คือ ไม่น้อยกว่า 42 คะแนนขึ้นไป
   คะแนนของตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ต้องได้ระดับ "ผ่าน"
  • สุนัขใช้งานสากล (IGP) คะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน คือ ไม่น้อยกว่า 210 คะแนนขึ้นไป และคะแนนของทุกตอนต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
   คะแนนของตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) คือ ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
   คะแนนของตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คือ ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
   คะแนนของตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) คือ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป
  • ผู้แข่งขันกรุณามารายงานตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 10 นาที
  • กำหนดการซ้อมในสนามแข่งขัน
   ตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) ผู้แข่งขัน ผู้ติดตาม ผู้ชม และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้จัดงาน ห้ามเข้ามาฝึกซ้อม และห้ามเดินเข้ามาภายในสนามแข่งขันสะกดรอยและบริเวณใกล้เคียง
   ตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) และ ตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) ผู้แข่งขันสามารถมาซ้อมในสนามได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. เท่านั้น กรุณาดูแลรักษาอุปกรณ์และยกอุปกรณ์เก็บเข้าในเต็นท์หลังจากใช้เสร็จแล้ว และห้ามฝึกซ้อมระหว่างที่มีการแข่งขันของม้า

  ประกาศเพิ่มเติม : ภาพและคลิปวิดีโอการแข่งขันของช่างภาพที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน


  ตารางเวลาสอบและแข่งขันสุนัขใช้งาน

  • 13-16 ธ.ค. (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

  ค่าสมัครสอบและแข่งขัน :

  • เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) ต้องลงครบทั้ง 2 ตอนเท่านั้น ตัวละ 1,000 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน)
  • สุนัขใช้งานสากล (IGP) ต้องลงครบทั้ง 3 ตอนเท่านั้น ตัวละ 1,000 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน)

  โอนค่าสมัครสอบและแข่งขันได้ที่ เลขที่บัญชี  066-3-31770-9 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายประชา กุศลานุคุณ

  กรณีขอหนังสือรับรองความสามารถสุนัข

  • ต้องลงครบทั้ง 3 ตอน โดยคะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน และคะแนนของทุกตอนต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
  • ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ (ดูขั้นตอน วิธีการสมัครสมาชิกสมาคมฯ)
  • เสียค่าธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท

  ปิดรับสมัคร - วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

  ประชุมชี้แจ้งกติกาและซ้อมสนามจริง - วันอาทิตย์ที่ ....เท่านั้น (รอประกาศ)


  *** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***


  คำอธิบายผลการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (โดยสรุป)

  • แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
   ตอน A : สะกดรอย (Tracking)
   ตอน B : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience)
   ตอน C : ต่อสู้ป้องกัน (Protection)
  • คะแนนในแต่ละตอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
   ได้คะแนน 96 - 100 : V (ดีเยี่ยม)
   ได้คะแนน 90 - 95 : SG (ดีมาก)
   ได้คะแนน 80 - 89 : G (ดี)
   ได้คะแนน 70 - 79 : B (พอใช้)
   ได้คะแนน < 70 : M (ตก)
  • คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) จะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
   ได้คะแนน 286 - 300 : V (ดีเยี่ยม)
   ได้คะแนน 270 - 285 : SG (ดีมาก)
   ได้คะแนน 240 - 269 : G (ดี)
   ได้คะแนน < 240 : B (พอใช้)
   ถ้าคะแนนในตอนใดตอนหนึ่งได้ระดับ M : M (ตก)

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Location