Skip to main content

OG Udonthani Exam 2023

Event Date
-

กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


OG Udonthani ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดอุดรธานี เป็นชมรมของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) (ไม่จำกัดพันธุ์)

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เริ่มเวลา 7.00 น. ณ OG Udonthani บ.ดงน้อย จ.อุดรธานี
*** รับจำนวนจำกัด 10 ตัวเท่านั้น ***
*** ไม่มีสอบ IGP ***

โดย Mr. Andreas Quint เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

*** ตอนเย็นวันที่สอบเสร็จ มากินหมูกระทะกัน ***

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
 • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
 • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
 • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

*** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ ***

เพื่อให้การสอบและแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
 • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BH คืออะไร

คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ

 • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT)
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าสมัครสอบ :

 • เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) ต้องลงครบทั้ง 2 ตอนเท่านั้น ตัวละ 1500 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน) (รวมหมูกระทะ 1 ชุดแล้ว)

โอนค่าสมัครสอบและแข่งขันได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566


สุนัขที่สอบผ่านสุนัขค้นหาและกู้ภัย และสุนัขดมกลิ่น

 • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทค้นหาในซากตึกถล่ม (RH-T หรือ Search and Rescue Dog-Rubble Search)
  • ขั้นสูงสุด (Level B)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Black von der Geigenbauersiedlung
   SZ:2330555, 981189900077396, 17/11/62
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   ผู้Mrs.Bunliang InderwiesMrs.Bunliang Inderwies
   Balu vom Liesbachtal (Seeker)
   SZ:2325859, 981189900060836, 26/05/59
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   ผู้น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
   Canine (ส่วนค้นหา)
   -, 900012000927653, 17/07/58
   อเมริกันพิทบูลเทอเรีย
   American Pitbull Terrier
   ผู้นายมนสิทธิ์ อิ่มใจนายมนสิทธิ์ อิ่มใจ
   Wulong (ส่วนค้นหา)
   KATH:115925788, 900202011240533, 05/01/63
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   ผู้น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิน.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ
  • ขั้นกลาง (Level A)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Assembly von Real Dog
   GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   เมียน.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
   Ohana (ส่วนค้นหา)
   KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
   ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
   Labrador Retreiver
   เมียน.ส.จิรฐา ถิรดานนน.ส.จิรฐา ถิรดานน
   สมหญิง (ส่วนค้นหา)
   -, 901020208800482, 29/03/63
   ผสมเยอรมันเช็พเพอด-เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
   German Shepherd-Belgian Shepherd (Malinois) Mixed
   เมียนายศุภณัฐ คำก่อนายศุภณัฐ คำก่อ
  • ขั้นต้น (Level V)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Pattanakarn house IVORY NARBNUN
   KATH:115944306, 900005761109929, 29/06/63
   ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
   Labrador Retreiver
   เมียนาย ชวน อวิโรธนานนท์นาย ชวน อวิโรธนานนท์
   สมชาย (ส่วนค้นหา)
   KATH:815951430, 941000024816015, 21/08/63
   เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
   Belgian Shepherd (Malinois)
   ผู้นายศุภณัฐ คำก่อนายศุภณัฐ คำก่อ
 • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทค้นหาในพื้นที่กว้าง (RH-FL หรือ Search and Rescue Dog-Area Search)
  • ขั้นกลาง (Level A)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Canine (ส่วนค้นหา)
   -, 900012000927653, 17/07/58
   อเมริกันพิทบูลเทอเรีย
   American Pitbull Terrier
   ผู้นายมนสิทธิ์ อิ่มใจนายมนสิทธิ์ อิ่มใจ
   Wulong (ส่วนค้นหา)
   KATH:115925788, 900202011240533, 05/01/63
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   ผู้น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิน.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ
   สมหญิง (ส่วนค้นหา)
   -, 901020208800482, 29/03/63
   ผสมเยอรมันเช็พเพอด-เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
   German Shepherd-Belgian Shepherd (Malinois) Mixed
   เมียนายศุภณัฐ คำก่อนายศุภณัฐ คำก่อ
   Pattanakarn house IVORY NARBNUN (ส่วนค้นหา)
   KATH:115944306, 900005761109929, 29/06/63
   ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
   Labrador Retreiver
   เมียนาย ชวน อวิโรธนานนท์นาย ชวน อวิโรธนานนท์
  • ขั้นต้น (Level V)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Assembly von Real Dog
   GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   เมียน.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
   สมหญิง
   -, 901020208800482, 29/03/63
   ผสมเยอรมันเช็พเพอด-เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
   German Shepherd-Belgian Shepherd (Malinois) Mixed
   เมียนายศุภณัฐ คำก่อนายศุภณัฐ คำก่อ
   Pattanakarn house IVORY NARBNUN
   KATH:115944306, 900005761109929, 29/06/63
   ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
   Labrador Retreiver
   เมียนาย ชวน อวิโรธนานนท์นาย ชวน อวิโรธนานนท์
   Ohana (ส่วนค้นหา)
   KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
   ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
   Labrador Retreiver
   เมียน.ส.จิรฐา ถิรดานนน.ส.จิรฐา ถิรดานน
   สมชาย (ส่วนค้นหา)
   KATH:815951430, 941000024816015, 21/08/63
   เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
   Belgian Shepherd (Malinois)
   ผู้นายศุภณัฐ คำก่อนายศุภณัฐ คำก่อ
 • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทตามรอยเจาะจงบุคคล (RH-MT หรือ Search and Rescue Dog-Mantrailing)
  • ขั้นต้น (Level V)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Assembly von Real Dog
   GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   เมียน.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
 • สุนัขดมกลิ่น (SGP หรือ Detection Dog)
  • ขั้นต้น (Level V)

   ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
   Assembly von Real Dog (ชิ้นส่วนมนุษย์)
   GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
   เยอรมันเช็พเพอด
   German Shepherd
   เมียน.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
   Pattanakarn house IVORY NARBNUN (ยาสูบ)
   KATH:115944306, 900005761109929, 29/06/63
   ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
   Labrador Retreiver
   เมียนาย ชวน อวิโรธนานนท์นาย ชวน อวิโรธนานนท์
   Ohana (ชิ้นส่วนมนุษย์) (ส่วนค้นหา)
   KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
   ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
   Labrador Retreiver
   เมียน.ส.จิรฐา ถิรดานนน.ส.จิรฐา ถิรดานน

สุนัขที่สอบผ่านการเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น/ทดสอบนิสัย (BH/VT)

ชื่อสุนัข (Dog Name)พันธุ์ (Breed)เพศเจ้าของผู้ควบคุมสุนัข
Ohana
KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
Labrador Retreiver
เมียน.ส.จิรฐา ถิรดานนน.ส.จิรฐา ถิรดานน
Hella z Gargamellu
CMKU/DS/127450/21, 941000024816015, 31/03/64
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมียนางจิตรวรรณ์ จิตรวรรณวุฒินางจิตรวรรณ์ จิตรวรรณวุฒิ
E-Ducky vom S.C. Ratchaburi
GDAT:110815, R-4015, 23/05/64, Height: 60 cm, Chest: 30 cm
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมียน.ส.กนกพร แม่นมั่นนายวีรยุทธ นานนท์
Dog planet Cola
KATH:115890368, 933076400539388, 27/12/61
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์
Linda vom Dtc.Perfect companion
KATH:115934202, 900219000605028, 20/04/63
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมียนายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์
BENJAMIN OF CHANTUEK M.D.C.
KATH:806034715, 991001002151187, 09/08/64
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้พันเอก อำนาจ จังพานิชน.ส.สุชญา อุทโท
Location