OG Udonthani Exam 2023

Event Date
11 ก.พ. 2023 07:00 - 11 ก.พ. 2023 18:00

กรุณานำใบเพดดิกรี (ใบพันธุ์ประวัติ) (หรือใบแสดงหมายเลขไมโครชิปกรณีสอบ IBH/VT) และสมุดบันทึกคะแนนตัวจริง
มาให้กรรมการตรวจสอบก่อนภายในวันที่มาฝึกซ้อมก่อนสอบ

ถ้าเอกสารไม่ครบ จะไม่สามารถลงสอบได้


OG Udonthani ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดอุดรธานี เป็นชมรมของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  งานสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) (ไม่จำกัดพันธุ์)

  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เริ่มเวลา 7.00 น. ณ OG Udonthani บ.ดงน้อย จ.อุดรธานี
  *** รับจำนวนจำกัด 10 ตัวเท่านั้น ***
  *** ไม่มีสอบ IGP ***

  โดย Mr. Andreas Quint เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

  *** ตอนเย็นวันที่สอบเสร็จ มากินหมูกระทะกัน ***

  วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
  • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
  • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
  • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

  *** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบ ***

  เพื่อให้การสอบและแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

  การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

  • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
  • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BH คืออะไร

  คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ

  • การสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT)
   โดยสุนัขต้องมีอายุ 15 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

  ค่าสมัครสอบ :

  • เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH/VT) ต้องลงครบทั้ง 2 ตอนเท่านั้น ตัวละ 1500 บาท (ไม่รับสมัครหน้างาน) (รวมหมูกระทะ 1 ชุดแล้ว)

  โอนค่าสมัครสอบและแข่งขันได้ที่ บัญชีพร้อมเพย์ 0814464990 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

  ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566


  สุนัขที่สอบผ่านสุนัขค้นหาและกู้ภัย และสุนัขดมกลิ่น

  • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทค้นหาในซากตึกถล่ม (RH-T หรือ Search and Rescue Dog-Rubble Search)
   • ขั้นสูงสุด (Level B)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Black von der Geigenbauersiedlung
    SZ:2330555, 981189900077396, 17/11/62
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    ผู้ Mrs.Bunliang Inderwies Mrs.Bunliang Inderwies
    Balu vom Liesbachtal (Seeker)
    SZ:2325859, 981189900060836, 26/05/59
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    ผู้ น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
    Canine (ส่วนค้นหา)
    -, 900012000927653, 17/07/58
    อเมริกันพิทบูลเทอเรีย
    American Pitbull Terrier
    ผู้ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ
    Wulong (ส่วนค้นหา)
    KATH:115925788, 900202011240533, 05/01/63
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    ผู้ น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ
   • ขั้นกลาง (Level A)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Assembly von Real Dog
    GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    เมีย น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
    Ohana (ส่วนค้นหา)
    KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
    ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
    Labrador Retreiver
    เมีย น.ส.จิรฐา ถิรดานน น.ส.จิรฐา ถิรดานน
    สมหญิง (ส่วนค้นหา)
    -, 901020208800482, 29/03/63
    ผสมเยอรมันเช็พเพอด-เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
    German Shepherd-Belgian Shepherd (Malinois) Mixed
    เมีย นายศุภณัฐ คำก่อ นายศุภณัฐ คำก่อ
   • ขั้นต้น (Level V)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Pattanakarn house IVORY NARBNUN
    KATH:115944306, 900005761109929, 29/06/63
    ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
    Labrador Retreiver
    เมีย นาย ชวน อวิโรธนานนท์ นาย ชวน อวิโรธนานนท์
    สมชาย (ส่วนค้นหา)
    KATH:815951430, 941000024816015, 21/08/63
    เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
    Belgian Shepherd (Malinois)
    ผู้ นายศุภณัฐ คำก่อ นายศุภณัฐ คำก่อ
  • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทค้นหาในพื้นที่กว้าง (RH-FL หรือ Search and Rescue Dog-Area Search)
   • ขั้นกลาง (Level A)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Canine (ส่วนค้นหา)
    -, 900012000927653, 17/07/58
    อเมริกันพิทบูลเทอเรีย
    American Pitbull Terrier
    ผู้ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ
    Wulong (ส่วนค้นหา)
    KATH:115925788, 900202011240533, 05/01/63
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    ผู้ น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ น.ส.ชุติกาญจน์ วัจนะภูมิ
    สมหญิง (ส่วนค้นหา)
    -, 901020208800482, 29/03/63
    ผสมเยอรมันเช็พเพอด-เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
    German Shepherd-Belgian Shepherd (Malinois) Mixed
    เมีย นายศุภณัฐ คำก่อ นายศุภณัฐ คำก่อ
    Pattanakarn house IVORY NARBNUN (ส่วนค้นหา)
    KATH:115944306, 900005761109929, 29/06/63
    ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
    Labrador Retreiver
    เมีย นาย ชวน อวิโรธนานนท์ นาย ชวน อวิโรธนานนท์
   • ขั้นต้น (Level V)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Assembly von Real Dog
    GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    เมีย น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
    สมหญิง
    -, 901020208800482, 29/03/63
    ผสมเยอรมันเช็พเพอด-เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
    German Shepherd-Belgian Shepherd (Malinois) Mixed
    เมีย นายศุภณัฐ คำก่อ นายศุภณัฐ คำก่อ
    Pattanakarn house IVORY NARBNUN
    KATH:115944306, 900005761109929, 29/06/63
    ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
    Labrador Retreiver
    เมีย นาย ชวน อวิโรธนานนท์ นาย ชวน อวิโรธนานนท์
    Ohana (ส่วนค้นหา)
    KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
    ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
    Labrador Retreiver
    เมีย น.ส.จิรฐา ถิรดานน น.ส.จิรฐา ถิรดานน
    สมชาย (ส่วนค้นหา)
    KATH:815951430, 941000024816015, 21/08/63
    เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
    Belgian Shepherd (Malinois)
    ผู้ นายศุภณัฐ คำก่อ นายศุภณัฐ คำก่อ
  • สุนัขค้นหาและกู้ภัย ประเภทตามรอยเจาะจงบุคคล (RH-MT หรือ Search and Rescue Dog-Mantrailing)
   • ขั้นต้น (Level V)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Assembly von Real Dog
    GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    เมีย น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
  • สุนัขดมกลิ่น (SGP หรือ Detection Dog)
   • ขั้นต้น (Level V)
    ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
    Assembly von Real Dog (ชิ้นส่วนมนุษย์)
    GDAT:109715, B-3013, 933076400545524, 17/11/62
    เยอรมันเช็พเพอด
    German Shepherd
    เมีย น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์ น.ส.สิริสรา เจียมวงศ์แพทย์
    Pattanakarn house IVORY NARBNUN (ยาสูบ)
    KATH:115944306, 900005761109929, 29/06/63
    ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
    Labrador Retreiver
    เมีย นาย ชวน อวิโรธนานนท์ นาย ชวน อวิโรธนานนท์
    Ohana (ชิ้นส่วนมนุษย์) (ส่วนค้นหา)
    KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
    ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
    Labrador Retreiver
    เมีย น.ส.จิรฐา ถิรดานน น.ส.จิรฐา ถิรดานน

  สุนัขที่สอบผ่านการเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น/ทดสอบนิสัย (BH/VT)

  ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ เจ้าของ ผู้ควบคุมสุนัข
  Ohana
  KATH:115949891, 900202011240516, 09/07/63
  ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์
  Labrador Retreiver
  เมีย น.ส.จิรฐา ถิรดานน น.ส.จิรฐา ถิรดานน
  Hella z Gargamellu
  CMKU/DS/127450/21, 941000024816015, 31/03/64
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นางจิตรวรรณ์ จิตรวรรณวุฒิ นางจิตรวรรณ์ จิตรวรรณวุฒิ
  E-Ducky vom S.C. Ratchaburi
  GDAT:110815, R-4015, 23/05/64, Height: 60 cm, Chest: 30 cm
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย น.ส.กนกพร แม่นมั่น นายวีรยุทธ นานนท์
  Dog planet Cola
  KATH:115890368, 933076400539388, 27/12/61
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์ นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์
  Linda vom Dtc.Perfect companion
  KATH:115934202, 900219000605028, 20/04/63
  เยอรมันเช็พเพอด
  German Shepherd
  เมีย นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์ นายจิรเมศร์ วัชรมั่นคงพงศ์
  BENJAMIN OF CHANTUEK M.D.C.
  KATH:806034715, 991001002151187, 09/08/64
  เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
  Belgian Shepherd (Malinois)
  ผู้ พันเอก อำนาจ จังพานิช น.ส.สุชญา อุทโท
  Location