ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ADDRESS : 7 Soi Rajakru Phaholyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ (TEL) : 0-2279-3621, 0-2619-7753, 08-9679-6913 โทรสาร (FAX) : 0-2619-7752 เว็บไซต์ (WEBSITE) : http://gsd.in.th/ อีเมล (E-MAIL) : gsdathailand@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค (FACEBOOK PAGE) : http://www.facebook.com/GSDAThailand/ ช่องยูทูป (YOUTUBE CHANNEL) : http://www.youtube.com/channel/UCqs68CzaOllQDLclOMQvdXw

หมายเหตุ : สุนัขพันธุ์ "อัลเซเชียน", "เยอรมันเชพเพอด", "เยอรมันเชพเพิร์ด", "เยอรมันเชฟเฟิร์ด", "เยอรมันเชเพิร์ด" และ พันธุ์ "เยอรมันเช็พเพอด" เป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันค่ะ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) เป็นสมาชิกของ Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde หรือ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wusv.de/1181/?L=%22%3Dmar%C3%AF%C2%BF%C2%BDY%C3%AF%C2%BF%C2%BD

ครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons Licence

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works CC BY-NC-ND Licence.

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ gsd.in.th.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ gsd.in.th

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Upcoming Events

Past Events

หน้า

อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสมาคมฯ

อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

 • ค่าลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 100 บาท (ศึกษาได้ที่ สมัครสมาชิกสมาคมฯ)
 • ค่าบำรุงประจำปีของสมาชิก 300 บาท
 • ค่าจดทะเบียนชื่อคอก (ครั้งเดียว) 500 บาท (ศึกษาได้ที่ ขอจดทะเบียนคอกสุนัข)
 • ค่าแจ้งผสมพันธุ์ 500 บาท (ปรับเป็น 700 บาท เริ่มตั้งแต่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561)
 • ค่าสักหูลูกสุนัขพร้อมออกใบพันธุ์ประวัติ ตัวละ 400 บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ (ปรับเป็น 500 บาท เริ่มตั้งแต่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561)
 • ค่ารับรองผลเอกซเรย์ 100 บาท (ศึกษาได้ที่ ขอรับรองข้อสะโพก) (ปรับเป็น 200 บาท เริ่มตั้งแต่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561)
 • ค่าสอบอดทน ตัวละ 1,000 บาท
 • ค่าสอบ BH ตัวละ 1,000 บาท
 • ค่าสอบอารักขา (สอบผ่านแล้วจึงจะเก็บเงิน) ตัวละ 1,000 บาท
 • ค่าขอรับรองการคัดพันธุ์หรือต่ออายุการคัดพันธุ์ (พ่อพันธุ์, แม่พันธุ์) ตัวละ 1,000 บาท
 • ค่าขึ้นทะเบียน (สุนัขที่จดทะเบียนจากสถาบันอื่น) ตัวละ 1,000 บาท
 • ค่าออกใบพันธุ์ประวัติใหม่ (กรณีที่ทำหาย) ตัวละ 500 บาท
 • ค่าสมัครประกวดสุนัข (กรรมการตัดสินในประเทศ) ตัวละ 500 บาท
 • ค่าสมัครประกวดสุนัข (กรรมการตัดสินต่างประเทศ) ตัวละ 700 บาท

ดังนั้น การสมัครสมาชิกครั้งแรก กรณีสมาชิก 1 ปี จะต้องเสียค่าสมัครรวม 100 + 300 = 400 บาทหรือกรณีสมาชิก 3 ปี จะต้องเสียค่าสมัคร 100 + (300 x 3) = 1,000 บาท

สมาคมฯ เปิดช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ที่ ...
ชื่อบัญชี สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-2-39583-3

Share/Save