ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ADDRESS : 7 Soi Rajakru Phaholyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ (TEL) : 0-2279-3621, 0-2619-7753, 08-9679-6913 โทรสาร (FAX) : 0-2619-7752 เว็บไซต์ (WEBSITE) : http://gsd.in.th/ อีเมล (E-MAIL) : gsdathailand@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค (FACEBOOK PAGE) : http://www.facebook.com/GSDAThailand/ ช่องยูทูป (YOUTUBE CHANNEL) : http://www.youtube.com/channel/UCqs68CzaOllQDLclOMQvdXw

หมายเหตุ : สุนัขพันธุ์ "อัลเซเชียน", "เยอรมันเชพเพอด", "เยอรมันเชพเพิร์ด", "เยอรมันเชฟเฟิร์ด", "เยอรมันเชเพิร์ด" และ พันธุ์ "เยอรมันเช็พเพอด" เป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันค่ะ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) เป็นสมาชิกของ Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde หรือ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wusv.de/1181/?L=%22%3Dmar%C3%AF%C2%BF%C2%BDY%C3%AF%C2%BF%C2%BD

ครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons Licence

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works CC BY-NC-ND Licence.

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ gsd.in.th.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ gsd.in.th

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Upcoming Events

Past Events

หน้า

ผลการสอบต่ออายุคัดพันธุ์

ข้อมูลเริ่มต้นปี พ.ศ. 2552 - ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ความสามารถ ในปี
Ajax v. M&M ผู้ คุณโยธิน แก้วสน SchH3,I/a 2011-2012
Lucy del Finkenrender เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2011-2012
Xanto v.d. Reigina Pacis ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchH3,I/a 2010-2011
Dakota v. Heichanplatz เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ SchHI,I/a 2010-2011
Lisa v.d. Salzteichaue เมีย คุณอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ SchHI,I/a 2011-2012
Enka v. R.C.Club เมีย คุณอุทัย อำลอย SchHI,I/a 2008-2009
Pepsi v.d. Zenteiche เมีย คุณคมกฤช อัยศิริ SchHI,I/a 2008-2009
Sarina v. Finkenschlag เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2011-2012
Tuzi v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2010-2011
Winny v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2010-2011
Oda v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2009-2010
Tammy v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2010-2011
Pedro v.d. Stadt Mosbach ผู้ คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2011-2012
Eros v. Haus Pertofino ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchH3,I/a 2010-2012
Nelli v. Haus Wendl เมีย คุณกฤษดา เกษมเปรมจิต SchHI,I/a 2011-2012
Mona v.d. Kart May Hoehle เมีย คุณนเรศ รัศมีจันทร์ SchHI,I/a 2011-2012
Faneis v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Channe v. Zellwaldrand เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Ute v. Essweiler เมีย คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Casser v. P & t Yala Kennel เมีย คุณอุดม ชื่นตา SchH2,I/a 2010-2011
Samira v. Lacroz เมีย คุณประมาณ ป้องสนาม SchHI,I/a 2010-2011
Dolli v. Branch Mark เมีย คุณอุดมลักษณ์ คุณาภินันท์ SchHI,I/a 2009-2010
Karis v. North East Dog เมีย คุณเดชชัย วงษ์วานิช SchHI,I/a 2006-2007
Unox v.d. OstfriesischenThings ผู้ คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล SchHI,I/a 2010-2011
Karma v. Branch Mark เมีย คุณพงษ์พันธุ์ ศิริยอดอรุณ SchHI,I/a 2010-2011
Saphira v. Khing Phai 1985 เมีย คุณธนกร ติณณ์วรเดช SchHI,I/a 2010-2011
Ninja v. Klostermoor เมีย คุณสุวิทย์ สุ่มมาตย์ SchHI,I/a 2008-2009
Bonny v.d.Addingaste เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา SchHI,I/a 2008-2009
Quena v. Maria Buch เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา SchHI,I/a 2008-2009
Till v.d. Sandkautschenise ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchH3,I/a 2008-2009
Yenni v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2008-2009
Venus v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2008-2009
Jango v. North East Dog ผู้ คุณสุเทพ เต็งไตรรัตน์ SchHI,I/a 2008-2009
Elmar v. Hunter Dog เมีย คุณไพสน กั้วจรัญ SchHI,I/a 2008-2009
Candy v. Kittirat เมีย คุณจิรวัฒน์ วิเศษ SchHI,I/a 2007-2008
Cora v. Ma-Haczek เมีย คุณภูมิพิทักษ์ เพ็ญศรีนุกูร SchHI,I/a 2007-2008
Don v. Haus Wendl ผู้ คุณเกษม เกษมเปรมจิต SchH2,I/a 2008-2009
Cuga v. Kittirat เมีย คุณพงศกร ตินตกร SchHI,I/a 2007-2008
Prinzesse v. Abendland เมีย คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล SchHI,I/a 2006-2007
Finja v. Hirschen เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Romy v. Geiersbergerhof เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Robin v. Abendland ผู้ คุณปรีชา ปวิดาภา SchHI,I/a 2010-2011
Hugo v. P.S.Mahasarakham เมีย คุณพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล SchHI,I/a 2008-2009
Wanja v. Haus Wendl เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2006-2007
Paul v. Streek ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchH3,I/a 2007-2008
Ondra v. Branch Mark เมีย พระวันชัย กัณหะกาญจน SchHI,I/a 2007-2008
Kara v. Batu เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2006-2007
Rena v. Polarkreis เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchH3,I/a 2005-2006
Zendy v. R.C.club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2005-2006
Share/Save