ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ADDRESS : 7 Soi Rajakru Phaholyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ (TEL) : 0-2279-3621, 0-2619-7753, 08-9679-6913 โทรสาร (FAX) : 0-2619-7752 เว็บไซต์ (WEBSITE) : http://gsd.in.th/ อีเมล (E-MAIL) : gsdathailand@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค (FACEBOOK PAGE) : http://www.facebook.com/GSDAThailand/ ช่องยูทูป (YOUTUBE CHANNEL) : http://www.youtube.com/channel/UCqs68CzaOllQDLclOMQvdXw

หมายเหตุ : สุนัขพันธุ์ "อัลเซเชียน", "เยอรมันเชพเพอด", "เยอรมันเชพเพิร์ด", "เยอรมันเชฟเฟิร์ด", "เยอรมันเชเพิร์ด" และ พันธุ์ "เยอรมันเช็พเพอด" เป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันค่ะ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) เป็นสมาชิกของ Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde หรือ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wusv.de/1181/?L=%22%3Dmar%C3%AF%C2%BF%C2%BDY%C3%AF%C2%BF%C2%BD

ครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons Licence

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works CC BY-NC-ND Licence.

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ gsd.in.th.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ gsd.in.th

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Upcoming Events

Past Events

หน้า

ผลการสอบคัดพันธุ์

ข้อมูลเริ่มต้นปี พ.ศ. 2552 - ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ชื่อสุนัข เพศ เจ้าของ ความสามารถ ปีสอบ
Arlina v. Chuenchom เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส SchHI,I,a ???
Wendy v. Nan & Nice เมีย คุณชุติเดช ว่องวงศารักษ์ SchhI,I/a 2013-2014
Joyee v. Fineenschlag เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2013-2014
Jola v. Finkenschlog เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2013-2014
Xandy v.d. Werther Muehle เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI.,I/a 2013-2014
Hardrock v. Branch Mark ผู้ คุณจาง หลีหมิง SchHI,I/a 2013-2014
Kiss v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2013-2014
Nobody v. Branch Mark ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2013-2014
I-Pol v. Branch Mark ผู้ คุณพายุ ดามาพงษ์ SchHI,I/a 2013-2014
Hammer v. Branch Mark ผู้ คุณธนกร ติณณ์วรเดช SchHI,I/a 2013-2014
Jane v. P.P.Luengnoktha เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา SchHI,I/a 2013-2014
John v. P.P.Luengnoktha ผู้ คุณปรีชา ปวิดาภา SchHI,I/a 2013-2014
Rambo v. Thongthai Tour Farm ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส SchHI,I/a 2013-2014
Cassius v.d. Jahnhoehe ผู้ คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2013-2014
Lotta v. Pendler เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2013-2014
Cito v. Panonoansee ผู้ คุณคมกฤช อัยศิริ IPOI,I/a 2013-2014
Berry v. Shappanya เมีย คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล SchHI,Ia 2013-2014
Jessi v.Branch Mark เมีย คุณกฤษดา แซ่เตียว SchH2,I/a 2013-2014
Johnie v. Branch Mark ผู้ คุณนเรศ รัศมีจันทร์ SchHI,I/a 2013-2014
Alisa v. Samkampang GSD เมีย คุณสายชล ขันทัง SchH2,I/a 2013-2014
Huricane v. Branch Mark ผู้ คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล SchHI,I/a 2013-2014
Jessi v. P.P.Luangnoktha เมีย คุณปรีชา ปวิดาภา SchHI,I/a 2012-2013
Amsel v. Bow's Dog เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส SchHI,I/a 2012-2013
Torez v. Branch Mark ผู้ คุณทศพล พริ้งประยงค์ SchHI,I/a 2012-2013
Ivanhoe v. P.P.Luengnoktha ผู้ คุณปรีชา ปวิดาภา SchHI,I/a 2012-2013
Losangeles v. North East Dog ผู้ คุณสุวิทย์ สุมมาตย์ SchHI,I/a 2012-2013
Emma Hoffung -Voll เมีย คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล SchHI,2/a 2012-2013
Sena v. Branch Mark เมีย คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล SchHI,I/a 2012-2013
Vegas v. Weber-Haus ผู้ คุณวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล SchHI,I/a 2012-2013
Asta v. 19 Haus เมีย คุณอุดมลักษณ์ คุณาภินันท์ SchHI,I/a 2012-2013
Hella v. Dironca เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2012-2013
Mona v. Nan&Nice เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส SchHI,I/a 2012-2013
Agust v. 19 Haus ผู้ คุณอุดมลักษณ์ คุณาภินันท์ SchHI,I/a 2012-2013
Lens v. North East Dog ผู้ คุณปราโมทย์ พัฒนวิชัยโชค SchHI,I/a 2012-2013
Lima v. North East Dog เมีย คุณสุวิทย์ สุมมาตย์ SchHI,I/a 2012-2013
Lariga v. North East Dog เมีย คุณสุวิทย์ สุมมาตย์ SchHI,I/a 2012-2013
Zoraja v.d.Grafenburg เมีย คุณพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล SchHI,I/a 2012-2013
Dollar v. Hunter Dog เมีย คุณพิษณุ เวชยางกูล SchHI,I/a 2012-2013
Ulma v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2012-2013
Uhn v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2012-2013
Tessy v. Nan & Nice เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส SchHI,I/a 2012-2013
Laura Passatino  เมีย คุณธีระพล เหมมณี SchHI,I/a 2012-2013
Ezra v. P&t Yala Kennel เมีย คุณวิวัฒน์ ว่องไวรัตนกุล SchHI,I/a 2012-2013
Babsy v. Finkenschlay เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2012-2013
Nemo v. Branch Mark ผู้ คุณพูลธวรรธน์ ภัทรธำรงกุล SchHI,I/a 2012-2013
Dirk de Intercanina ผู้ คุณวิชาญ กฤษฎาธาร SchHI,I/a 2012-2013
Yumbos v.d. Ostfriesischen Things ผู้ คุณสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์ SchHI,I/a 2012-2013
Dux v. Branch Mark ผู้ คุณอุทัย อำลอย SchHI,I/a 2012-2013
Saskia v. Branch Mark เมีย คุณอนันต์ ศวัสตนานนท์ SchHI,I/a 2012-2013
Hanny v. Auge des Tigers.M เมีย คุณวิชาญ กฤษฎาธาร SchHI,I/a 2011-2012
Zezy v. Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงเพชร SchHI,I/a 2011-2012
Hanna v.Auge des Tigers M เมีย คุณวิชาญ กฤษฎาธาร SchHI,I/a 2011-2012
Aike v. Branch Mark เมีย คุณจิระภา วัฒนาดิลกกุล SchHI,I/a 2011-2012
Dingco v. P&T Yala Kennel ผู้ คุณสิทธิชัย ภัตติชาติ SchHI,I/a 2011-2012
Cherry v. R.C.Club เมีย คุณสิทธิชัย ภัตติชาติ SchHI,I/a 2011-2012
Cigo Vac-Vaguoetgyi ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส SchHI,I/a 2011-2012
Cindy v. Phimai เมีย คุณสิทธิชัย ภัตติชาติ SchHI,I/a 2011-2012
Nara v. K.Samuteprakarn เมีย คุณอุทัย อำลอย SchHI,I/a 2011-2012
Wanja v. R.C.Club เมีย น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ SchHI,I/a 2011-2012
Paula v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2011-2012
Mona v.d. Karl May Hoehle เมีย คุณเกษม เกษมเปรมจิต SchHI,I/a 2011-2012
Ute v. Ebweller Tal เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2011-2012
Boka v. Big Earth เมีย คุณมุก พานิชชีวกุล SchHI,I/a 2011-2012
Bona v. Janrawee เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส SchHI,I/a 2011-2012
Cabin v. P&T Yala Kennel ผู้ คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส SchHI,I/a 2011-2012
Winny v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2010-2011
Vera v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2010-2011
Faneis v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Genta v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Abby v. Shapanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงเพชร SchHI,I/a 2010-2011
Almond v. Shapanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงเพชร SchHI,I/a 2010-2011
Eiko v. Branch Mark เมีย คุณอุทัย อำลอย SchHI,I/a 2010-2011
Bozo v. P.T.Yala Kennel ผู้ คุณเปี่ยมศักดิ์ จันทร์สุวรรณ SchHI,I/a 2010-2011
Casser v. P.& T Yala Kennel เมีย คุณอุดม ชื่นตา SchHI,I/a 2010-2011
Acare v. Shappanya เมีย น.สพ.สายันต์ คงเพชร SchHI,I/a 2010-2011
Unto v. Thongthai Tour Farm ผู้ คุณสุเทพ เต็งไตรรัตน์ SchHI,I/a 2010-2011
Money v. R.C.Club เมีย คุณสุเทพ จันทร์แจ่มใส SchHI,I/a 2010-2011
Jenka v. V.P.P.K. เมีย คุณจิระภา วัฒนาดิลกกุล SchHI,I/a 2010-2011
Wanna v. S.K.Farm เมีย คุณสมยศ ถนอมเทวศิริกุล SchHI,I/a 2010-2011
Kavew v. Somyost Kalasin เมีย คุณสมยศ ถนอมเทวศิริกุล SchHI,I/a 2010-2011
Baby v. S.K.Farm เมีย คุณทัศนัย ประยูรหงษ์ SchHI,I/a 2010-2011
Duke v. Regina Pacis ผู้ น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ SchHI,I/a 2010-2011
Cana v. V.P.P.K. เมีย น.อ.ปราโมทย์ พันธุนะ SchHI,I/a 2010-2011
Gerte v. Branch Mark เมีย คุณบัญญฑิต สรัสยะนันทน์ SchHI,I/a 2010-2011
Channe v. Zellwaldrand เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Lyra v. Branch Mark เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Tammy v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2010-2011
Tuzi v. R.C.Club เมีย คุณประชา กุศลานุคุณ SchHI,I/a 2010-2011
Chanel v. Zellwadrand เมีย คุณสุธี วงษ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Saskia v. R.C.Club เมีย คุณคมกฤช อัยศิริ SchHI,I/a 2010-2011
Dixy de Tintercanina เมีย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล SchHI,I/a 2010-2011
Karit v. North East-Dog เมีย คุณเดชชัย วงษ์วานิช SchHI,I/a 2010-2011
Saphira v. Khing Phai 1983 เมีย คุณธนกร ติณณ์วรเดช SchHI,I/a 2010-2011
Somp v.d. Ostfriesischen Things ผู้ คุณทัศนัย ประยุรหงษ์ SchHI,I/a 2010-2011
Share/Save