งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2565 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2565
Event Date
22 พ.ค. 2022 07:00

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร" ***

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (งานกลางปี 2565) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2565 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อแถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย และแถลงผลงานที่ผ่านมาในปี 2564

ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี
Location: 14.019035,100.5248278
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://maps.app.goo.gl/jCYVPNKNFpuYhcED6

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,000 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***


ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Classic vom Branch Mark
109706, V-3014, SG, SchH1, kkl, 15/11/62, HD: Noch zugelassen, ED: -, Height: - cm, Chest: - cm
*Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Ponika vom Richy Club
109849, K-3043, SG, SchH1, kkl, 19/02/63, HD: Normal, Height: 59 cm, Chest: 27 cm
*Kaspar von Tronje *Quolle vom Team Hühnegrab นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายนริศ ทอดทอง
V3 *Ass vom Branch Mark
109538, V-2097, SG, SchH1, kkl, 24/07/62, HD: Normal, ED: -, Height: - cm, Chest: - cm
*Costa Fabare Bohemia *Xenza vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V4 *Ash vom Branch Mark
109537, V-2096, SG, SchH1, kkl, 24/07/62, HD: Normal, ED: -, Height: - cm, Chest: - cm
*Costa Fabare Bohemia *Xenza vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายมงคล พุฒศรี
SG1 Chatty vom Zeionee
109579, M-2072, 25/09/62, HD: -, Height: - cm, Chest: - cm
Bright vom Branch Mark Darlene vom Kittinapa Kennel น.อ.กิรทัต นีระเสน น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Barox vom Branch Mark
103521, V-1045, SG, SchH1, kkl, 30/12/60, HD: Noch zugelassen, ED: -, Height: - cm, Chest: - cm
*Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Plato vom Richy Club
109847, K-3041, SG, SchH1, kkl, 19/02/63, HD: Normal, Height: 65 cm, Chest: 29 cm
*Kaspar von Tronje *Quolle vom Team Hühnegrab นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายเทพพิทักษ์ พัฒนชัย
V3 *Charlie vom Oldieshaus
109491, C-2025, 933076400018052, SG, IGP1, kkl, 24/05/62, HD: Normal, ED: -, Height: 63 cm, Chest: 28.5 cm
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
EZ *Money vom Richy Club
109688, K-3005, V, SchH1, kkl, 21/11/62, HD: Normal, ED: -, Height: 64 cm, Chest: 29.5 cm
*Yes degli Achei *Babka vom Emkendorfer Park นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Yosie von der Lars-Aue
SZ:2343049, 981189900101691, V, SchH1, kkl, 11/01/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 58 cm, Chest: 27 cm
*Lex vom Waldfurter-Wald *Heaven von der Lars-Aue Lars Kühnemann น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V2 *Coca-Cola aus Breitscheid (INT)
SZ:2358064, 981189900109346, SG, SchH1, kkl, 10/10/62, HD: Normal, ED: Normal, Height: 57.8 cm, Chest: - cm
*Sastor vom Hühnegrab *Carlina vom Winnloh Miroslaw Swiatek นายประชา กุศลานุคุณ
V3 *Fibie vom Suentelstein
SZ:2341531, 981189900098895, V, IGP1, kkl, 01/12/60, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 59.8 cm, Chest: - cm
*Cyrus vom Osterberger-Land *Lilly vom Suentelstein Hinrich Müller นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Izmir von der Alexander
SZ:2354233, BSV:1713119, 100240000009210, VA, IGP1, kkl, 28/07/60, HD: Normal, ED: Normal, Height: 65 cm, Chest: 31 cm
*Henko vom Holtkämper Hof *Demetra von der Alexander Alexander Dimitrov นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Uberto vom Klostermoor
SZ:2347462, 981189900098004, V, IGP1, kkl, 11/07/61, HD: Normal, ED: Normal, Height: 63 cm, Chest: 28 cm
*Spencer di Casa Massarelli *Frida vom Klostermoor Bernhard Norda นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V3 *Team Marlboro Vector
DK:19800/2014, 208250000057963, V, IPO3, kkl, 12/11/57, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 33 cm
*Willas vom Grafenbrunn *Team Marlboro Unique Per Frost น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V4 *Ohio vom Pendler
SZ:2352958, 981189900109038, V, IGP2, I/a, 14/03/62, HD: Fast Normal, ED: Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
*Nero von Ghattas *Cookie vom Pendler Wolfgang Meinen นายประชา กุศลานุคุณ
V5 *Watzke von Carrara
SZ:2361698, 981189900111049, V, IGP1, kkl, 13/03/63, HD: Fast Normal, ED: Noch zugelassen, Height: - cm, Chest: - cm
*Sastor vom Hühnegrab *Tina Perlaelle Roland Körner นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Titanic Macho
SZ:6307258, 953010002107089, V, IGP1, kkl, 09/09/61, HD: Normal, ED: -, Height: - cm, Chest: - cm
*Max du Val d'Anzin *Panda Team Titanic Jozsef Martin นายธิปก คงเรือง

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Oxygen vom Branch Mark
110188, V-3149, 01/08/63, HD: Noch zugelassen, Height: 57.5 cm, Chest: 27.5 cm
*Quax von Carrara *Gundy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายธนภูมิ โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์
SG2 Quanci vom Branch Mark
110322, V-4019, 09/11/63, HD: Normal, Height: - cm, Chest: - cm
*Urex vom Gebenbacher Land *Elsa von der Stadt Mosbach นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Hippy vom Oldies Haus
110123, C-3070, SG, IGP1, 03/07/63, HD: Fast Normal, Height: 64 cm, Chest: 29 cm
*Usher aus der Brunnenstraße *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
SG2 Duke vom A.P.Farm
110157, K-3097, 08/07/63, HD: Noch zugelassen, Height: 64 cm, Chest: 28 cm
*Wuff Klein-Leithawald Fanny vom Thanawut นายพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม นายธิปก คงเรือง

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Whillo vom Sankampang
110264, C-3094, , , , , 27/09/63, HD: -, Height: - cm, Chest: - cm
*Olaf Team Agrigento Lizzy van de Mauritshoek นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี
SG2 Jasper vom Golden Hill
110203, K-3106, , , , , 30/08/63, HD: -, Height: - cm, Chest: - cm
Fox pod Babou horuo Dascha z. Krainu Tura นายมโนราช ทวีศรี นายวิชัย สีหาบุตร

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Xavir vom R.C.Club
110493, V-4066, 31/01/64
*Izmir von der Alexander *Pearl vom Ortskern นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
SG2 Valve vom Branch Mark
110538, V-4086, 14/02/64
*Costa Fabare Bohemia *Evi vom Spessartblick นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG3 Daisy vom Pakchong GSD
110613, M-4035, 21/02/64, Height: - cm, Chest: - cm
*Wuff Klein-Leithawald Berta vom Emkendorfer Park นายจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ นายศักรินทร์ บุญเกิด
SG4 Beebee vom Branch Mark
110825, V-4170, 03/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG5 Wilga vom P.P.M.1898
110808, V-4165, 24/05/64
*Costa vom Haus Cerba *Guitar vom Branch Mark พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ นายจตุพล คําแก้ว
SG6 Emma vom Khonkaen GSD
110752, K-4106, 11/04/64, HD: -, Height: - cm, Chest: - cm
*Wuff Klein-Leithawald Miki vom Branch Mark นายไวพจน์ แพงมา นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Danto vom Pakchong GSD
110609, M-4031, 21/02/64, Height: - cm, Chest: - cm
*Wuff Klein-Leithawald Berta vom Emkendorfer Park นายจักราวุธ จันทร์ประเสริฐ นายสุเทพ จันทร์แจ่มใส
SG2 King vom Oldies Haus
110674, C-4039, 24/03/64, HD: -, Height: - cm, Chest: - cm
*Volvo vom Alex Birkendorf *Unika von Rettich นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา
SG3 Array vom The Season Kennel
110667, V-4100, 28/03/64
Dax vom Waldfurter-Wald Oleen vom P.S.Buriram นายอาทิตย์ เชื้อนาข่า นายเทวา ตันสาร
SG4 Hero vom Team Bench Mark
110696, V-4113, 20/03/64, HD: -, Height: - cm, Chest: - cm
*Eros di Casa Massarelli *Facebook vom Branch Mark นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG5 Harry vom The Prince Club
110710, C-4043, 17/03/64
*Lynard von Melanchthon Bijoux นายจิรภาส วิภัสสร์สินธนา นายกิตติทัศน์ โพธิมาศ
SG6 Anine vom Rottong Farm
110615, M-4037, 06/03/64, Height: - cm, Chest: - cm
*Team Marlboro Enzo Aris vom Narin Club นายศักรินทร์ บุญเกิด นายศักรินทร์ บุญเกิด
EZ Johnny vom S.K.Farm
110375, V-4022, 19/12/63, Height: 63.5 cm, Chest: 27.5 cm
*Finn vom Römerhain *Iska Kaizen นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล นายธีร์ดนัย ปักษา

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Esto vom Khonkaen GSD
110749, K-4103, 11/04/64, HD: -, Height: - cm, Chest: - cm
*Wuff Klein-Leithawald Miki vom Branch Mark นายไวพจน์ แพงมา นายวราชันย์ เชื้อบ้านเกาะ
SG2 Balon vom Branch Mark
110823, V-4168, 03/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land *Gerdy Fabare Bohemia นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายคงรัฐ ตันติเมฆบุตร

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Double vom Branch Mark
111017, V-4227, 03/09/64
*Izmir von der Alexander *Glucose vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv2 Bonna vom Srisamut Farm
110949, V-4205, 21/08/64
*Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong นางสาวลลิตา ศรีสมุทร นางสาวลลิตา ศรีสมุทร
vv3 Bischa vom Srisamut Farm
110948, V-4204, 21/08/64
*Izmir von der Alexander *Vanta von der Pakchong นางสาวลลิตา ศรีสมุทร นายสายชล ขันทัง
vv4 Lily vom Team Bench Mark
110914, V-4192, 09/08/64
Santlauris Yum *Rika zum Gigelsfelsen นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
vv5 Daisy vom R.C.Club
110831, V-4175, 21/06/64
*Urex vom Gebenbacher Land *Eva vom Branch Mark นายประชา กุศลานุคุณ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv6 E-Rose von der 908
110947, A-4036, 14/08/64
*Nemo von der Schmiede *Rose Marie von Gebrüder Grimm สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
vv7 Maria Maria Stella Maris
LOI:146910, 380260101786448, 24/06/64
*Minato Maria Stella Maris *Vicky di Casa Lupo Giuseppe Adamo นายไตรรัตน์ รัตนจันทร์
vv8 Nora vom Species Yon Club,
111012, A-4042, 03/09/64
*Naxos Dlha Roven Yuna von der Lars-Aue นายสุริยนต์ สุจา นายสุริยนต์ สุจา
vv9 Emme von der 908
110946, A-4035, 14/08/64
*Nemo von der Schmiede *Rose Marie von Gebrüder Grimm สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นายพายุ ดามาพงษ์
vv10 Ruby vom Aadtarapon,
110860, C-4061, 15/06/64
Gomez vom Branch Mark Oprah vom Branch Mark นายสายชล ขันทัง นายธีร์ดนัย ปักษา

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Mika vom Oldies Haus
111005, C-4090, 06/09/64
*Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv2 Danger vom Haus Shelper
111081, W-4003, 27/09/64
*Team Marlboro Enzo Aroma vom Red House Farm นายอดิเรก เอกสินิทธ์กุล พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
vv3 Mona vom Team Bench Mark
111150, V-5016, 26/11/64
*Urex vom Gebenbacher Land BeeBee vom Knokke นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv4 Caeia vom Attapool GSD
111182, M-5009, 07/11/64
Cami vom Oldies Haus Yuna vom P.P.M.98 น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์ น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Mona vom Oldies Haus
111006, C-4091, 06/09/64
*Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv2 Foremost vom Khonkaen GSD
111128, K-5004, 03/11/64
*Izmir von der Alexander Miki vom Branch Mark นายไวพจน์ แพงมา นายณัฏฐศรันย์ สีนวน
vv3 Qucrida vom Species Yon Club,
111134, A-5005, 13/11/64
*Team Marlboro Enzo *Elizabeth vom Species Yon Club นายสุริยนต์ สุจา นายสุริยนต์ สุจา
vv4 Effect vom Branch Mark
111021, V-4231, 08/09/64
*Eros di Casa Massarelli *Hiclass vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv5 Queen vom Species Yon Club,
111133, A-5004, 13/11/64
*Team Marlboro Enzo Elizabeth vom Species Yon Club นายสุริยนต์ สุจา นายสุริยนต์ สุจา

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Marcus vom Oldies Haus
111003, C-4088, 06/09/64
*Naxos Dlha Roven *Genua vom Kapellenberg นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv2 Better vom Nan Nakhon Kennel
1111255, C-5055, 18/11/64
*Tonny vom Streek Freedom vom Branch Mark นายกษิดิศ สวนสาร นายวิเชียร บุญเจริญ
vv3 Bubble vom Nan Nakhon Kennel
1111256, C-5056, 18/11/64
*Tonny vom Streek Freedom vom Branch Mark นายกษิดิศ สวนสาร นายกษิดิศ สวนสาร

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Follow vom Khonkaen GSD
111125, K-5001, 03/11/64
*Izmir von der Alexander Miki vom Branch Mark นายไวพจน์ แพงมา พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา
vv2 Jackson vom Peepo Farm
1111112, K-4150, 22/10/64
*Wuff Klein-Leithawald *Rika vom P.P.Luengnoktha นายอครณเดช สารฤทธิ์ นายอครณเดช สารฤทธิ์
vv3 Echo vom Phichit GSD
1111129, P-5001, 31/10/64
*Zillo aus Agrigento Vega vom Branch Mark นายเจษฎา คลังเพชร นายเจษฎา คลังเพชร

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Kerry vom Branch Mark
111390, V-5061, 16/01/65
*Uberto vom Klostermoor *Odra Semper Wictor นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv2 Baby vom Rottong Farm
111360, M-5048, 22/01/65
*Money vom Richy Club Jola vom P.P.M.1898 นายศักรินทร์ บุญเกิด นายศักรินทร์ บุญเกิด
vv3 Oora vom Oldies Haus
111221, C-5048, 27/12/64
*Tell von Ghattas *Omega Vom Drei Schwarze Engel นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv4 Orange vom Oldies Haus
111222, C-5049, 27/12/64
*Tell von Ghattas *Omega Vom Drei Schwarze Engel นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นานคันศร เกิดบำรุง
vv5 Olive vom Oldies Haus
111219, C-5046, 27/12/64
*Tell von Ghattas *Omega Vom Drei Schwarze Engel นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv6 Andy vom Richy Club
111284, K-5015, 25/12/64
*Wuff Klein-Leithawald *Sonia vom Grafenwald นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv7 Freya vom J.I.P.Farm
111254, M-5034, 11/12/64
*Zillo aus Agrigento Carfley vom Zeionee พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา
vv8 Canny vom Richy Club
111464, K-5035, 19/02/65
*Wuff Klein-Leithawald *Lucy vom Richy Club นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายปรีชา นันทพันธ์

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Gucci H.S.vom Sankampang
111297, C-5060, 07/12/64
*Haus Qira Eamon *Jane H. S. vom Sankampang นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี
vv2 Jackarine vom Branch Mark
111272, V-5027, 28/12/64
*Eros di Casa Massarelli *Rule vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv3 Givenchy H.S.vom Sankampang
111296, C-5059, 07/12/64
*Haus Qira Eamon *Jane H. S. vom Sankampang นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี
vv4 K-Pop vom Branch Mark
111391, V-5062, 16/01/65
*Uberto vom Klostermoor *Odra Semper Wictor นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv5 Peona vom Oldies Haus
111227, C-5054, 26/12/64
*Naxos Dlha Roven *Hadina vom Lärchenhain นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา
vv6 Quran vom Oldies Haus
111455, C-5098, 26/02/65
*Naxos Dlha Roven Tender vom Branch Mark นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์
vv7 Ivy vom R.C.Club
111468, V-5088, 04/02/65
*Ohio vom Pendler *Nurse vom Branch Mark นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Fenix vom J.I.P.Farm
111250, M-5030, 11/12/64
*Zillo aus Agrigento Carfley vom Zeionee พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา พ.อ.อ.อเนก เปียจำปา
vv2 Ilinao H.S.vom Sankampang
111375, C-5067, 06/01/65
*Ebafarmens Q Serena vom Sankampang นายพรธวัช เพ่งศรี นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี
vv3 Olden vom Oldies Haus
111219, C-5046, 27/12/64
*Tell von Ghattas *Omega Vom Drei Schwarze Engel นางสาวณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายสุริยนต์ สุจา
vv4 Hitashi H.S.vom Sankampang
111300, C-5063, 11/12/64
*Uso vom Klostermoor Prada vom Sankampang นายพรธวัช เพ่งศรี พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์
vv5 Parker vom Team Bench Mark
110696, V-4113, 20/03/64
*Quax von Carrara *Ash vom Branch Mark นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายมงคล พุฒศรี
EZ Alan vom Richy Club
111278, K-5009, 25/12/64
*Wuff Klein-Leithawald *Sonia vom Grafenwald นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Ben vom Richy Club
111383, K-5016, 24/01/65
*Wuff Klein-Leithawald *Lilly Kaizen นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***

Location