ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ

Event Date
20 มิ.ย. 2021 09:00 - 20 มิ.ย. 2021 12:00

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมฯ นายประชา กุศลานุคุณ
รองนายกสมาคมฯ นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ด้วยนะคะ


ประกาศ ! งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564 จะถูก "เลื่อน" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ เลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ วาระต่อไป จะเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564
บริษัท สี่แสงการโยธา(1979) จำกัด https://maps.app.goo.gl/rj5ir8W9qYUDdFaf9
เริ่มลงทะเบียน 9.00 น.
เปิดประชุม 10.00 น.


*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และ เลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ วาระต่อไป ณ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี https://maps.app.goo.gl/jCYVPNKNFpuYhcED6

ตามที่สมาคมฯได้ประกาศรับสมัครนายกสมาคมฯ และรองนายกสมาคมฯระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งนายกและรองนายกสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นนั้น

บัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว สมาคมฯขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

ตำแหน่งนายกสมาคมฯ

 1. นายประชา กุศลานุคุณ
 2. นายกนก บุญย้อยหยัด

ตำแหน่งรองนายกสมาคมฯ

 1. นางสาวสิริสรา เจียมวงศ์แพทย์

โดยสมาคมฯจะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 2 วิธี คือ

 1. ลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุมสามัญประจำปี
 2. ลงคะแนนทางไปรษณียบัตรของสมาคม

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 (ยกเว้นสมาชิกเก่าที่ขาดสมาชิกไปแล้ว ต้องมาต่ออายุสมาชิกภายใน 31 มีนาคม 2564)


งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานกลางปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เริ่มเวลา 9.30 น. ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมือง จ.ปทุมธานี
Location: 14.019035,100.5248278
ทางเข้าสนามประกวดดูได้ที่ https://maps.app.goo.gl/jCYVPNKNFpuYhcED6

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

โดย Mr.Gerhard Maier เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,400 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564


*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***

Location