งานสอบสุนัขใช้งานสากลและประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดประจำปี 2563

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด งานประจำปี 2563
Event Date
19 ธ.ค. 2020 06:00 - 20 ธ.ค. 2020 18:00

*** ทุกคนที่เข้าร่วมงาน ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ***


สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะเข้าร่วมจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดประจำปี 2563 และสอบสุนัขใช้งานสากล IGP โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานสอบ BH และสุนัขใช้งานสากล IGP (ไม่จำกัดพันธุ์)

ในวันที่ 19 ธันวาคม เริ่มเวลา 6.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาลาภ (ใกล้สนามกีฬาชนไก่มหาลาภ) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดย Mr.Andreas Bölke เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

*** กรุณาเตรียมสมุดบันทึกคะแนนมาเอง และเอกสารทะเบียนสุนัขจากสมาคมสุนัขในสังกัด เพื่อยืนยันตัวตนในการสอบค่ะ ***

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการศึกษา และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
 • เพื่อเพิ่มบุคลากรทางด้านการฝึกสุนัข
 • ขยายขอบเขตให้บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ได้เข้ามาสนใจกลุ่มสุนัขใช้งาน
 • เพื่อทบทวนและสร้างบุคลากรทางด้านการตัดสินสุนัขใช้งาน

เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าแข่งขัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

สอบ BH แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 • ตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
 • ตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ให้ระดับเกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

สอบสุนัขใช้งานสากล IGP แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

 • ตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fci.be/medias/UTI-REG-IGP-en-10245.pdf

คุณสมบัติของผู้ลงสมัครสอบ

 • สอบ BH
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 12 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
 • รุ่นพื้นฐานเบื้องต้น (IGP1)
  สุนัขยังไม่ผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP)
  หรือสุนัขผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP) ขั้น 1 แล้ว แต่ยังไม่ผ่านการสอบขั้น 2
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
 • รุ่นพื้นฐานเบื้องต้น (IGP2)
  สุนัขผ่านการสอบหลักสูตรความสามารถ (SchH/IPO/IGP) ขั้น 2 แล้ว แต่ยังไม่ผ่านการสอบขั้น 3
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 19 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
 • รุ่นมาตรฐานสากล (IGP3)
  สุนัขต้องผ่านการสอบหลักสูตรสุนัขใช้งานสากล (IPO/IGP) ขั้น 2 หรือ 3 แล้ว
  โดยสุนัขต้องมีอายุ 20 เดือนขึ้นไป ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ใช้กรรมการตัดสินจากต่างประเทศ
 • ใช้กรรมการตัดสินในสนามเป็นหลัก และคำตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรุณามีน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขัน และเคารพคำตัดสินของกรรมการตัดสิน
 • BH คะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน คือ
  คะแนนของตอนเชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คือ ไม่น้อยกว่า 42 คะแนนขึ้นไป
  คะแนนของตอนทดสอบในบริเวณที่มีการสัญจร (Traffic Test) ต้องได้ระดับ "ผ่าน"
 • สุนัขใช้งานสากล IGP คะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน คือ ไม่น้อยกว่า 210 คะแนนขึ้นไป และคะแนนของทุกตอนต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
  คะแนนของตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) คือ ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
  คะแนนของตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) คือ ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป
  คะแนนของตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) คือ ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป
 • ผู้แข่งขันกรุณามารายงานตัวก่อนถึงเวลาแข่งขัน 10 นาที
 • กำหนดการซ้อมในสนามแข่งขัน
  ตอน ก (A) : สะกดรอย (Tracking) ผู้แข่งขัน ผู้ติดตาม ผู้ชม และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้จัดงาน ห้ามเข้ามาฝึกซ้อม และห้ามเดินเข้ามาภายในสนามแข่งขันสะกดรอยและบริเวณใกล้เคียง
  ตอน ข (B) : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience) และ ตอน ค (C) : ต่อสู้ป้องกัน (Protection) กรุณาดูแลรักษาอุปกรณ์และยกอุปกรณ์เก็บเข้าในเต็นท์หลังจากใช้เสร็จแล้ว และห้ามฝึกซ้อมระหว่างที่มีการแข่งขันของม้า

ประกาศเพิ่มเติม : ภาพและคลิปวิดีโอการแข่งขันของช่างภาพที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน

ค่าสมัครสอบ

 • BH ตัวละ 1,000 บาท
 • IGP ตัวละ 1,000 บาท 

กรณีขอหนังสือรับรองความสามารถสุนัข

 • ต้องลงสอบครบทุกตอน โดยคะแนนรวมต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน และคะแนนของทุกตอนต้องอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
 • ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯอย่างน้อย 1 ปี (100+300 = 400 บาท)
 • เสียค่าธรรมเนียมการสอบ 1,000 บาท

ผู้สมัครสอบเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้น (BH) และสุนัขใช้งานสากล (IGP)

อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
[ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
ผล
BH Ciqala vom Oldieshaus
109498, C-2032, 933076400018035, 24/05/62
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมีย น.ส.สุภาภรณ์ นาคู (Miss Supaporn Nakoo)
[นาย วิรัตน์ เรืองลิขิตกุล (Mr.Virat Reanglikitkul)]
 
BH Kane van de Lobo Hoeve
KATH:05951458, 528140000752625, 25/05/2019
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ Mr.Oluwatobi Odunuga  
BH Canine
, 900012000927653, อายุ 5 ปี
อเมริกัน พิทบูล เทอเรีย
American Pitbull Terrier
ผู้ นายมนสิทธิ์ อิ่มใจ (Mr.Manasit Imjai)  
BH Cody
, 901020208800491, อายุ 2 ปี
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายกรินทร์ยุทธ์ จินดาวัฒน์ (Mr.Karinyut Jindawat)  
IGP1 Mandy Podravska
SLRNO-018190, 70509100011749, 19/02/2018
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมีย Dr.Manwat Choksuwattanasakul
[Mr.Do Soe Kaw]
 

การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นงานประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม เริ่มเวลา 10.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาลาภ (ใกล้สนามกีฬาชนไก่มหาลาภ) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นลูกสุนัขอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นลูกสุนัขอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นลูกสุนัขอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นเล็กอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นกลางอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใช้งานอายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

โดย Mr.Gerhard Maier เป็นกรรมการตัดสินชาวเยอรมัน

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,400 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม

8.30 น. เริ่มลงทะเบียน
จึงขอให้สมาชิกที่ส่งสุนัขลงประกวด มาลงทะเบียนก่อนเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ
หากมาไม่ทัน จะถือว่าสละสิทธิ์ค่ะ

การทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ของสุนัขรุ่นใช้งาน จะเริ่มเวลา 10.00 น.
ขอความกรุณาทุกท่านมาให้ถึงก่อนเวลาดังกล่าวนะคะ ผู้ที่มาสายกว่าเวลาที่กำหนด จะเสียโอกาส เนื่องจากจะต้องทดสอบในสภาพที่อากาศร้อนกว่านะคะ


*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***


คำอธิบายผลการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (โดยสรุป)

 • แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
  ตอน A : สะกดรอย (Tracking)
  ตอน B : เชื่อฟังคำสั่ง (Obedience)
  ตอน C : ต่อสู้ป้องกัน (Protection)
 • คะแนนในแต่ละตอน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
  ได้คะแนน 96 - 100 : V (ดีเยี่ยม)
  ได้คะแนน 90 - 95 : SG (ดีมาก)
  ได้คะแนน 80 - 89 : G (ดี)
  ได้คะแนน 70 - 79 : B (พอใช้)
  ได้คะแนน < 70 : M (ตก)
 • คะแนนรวม (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) จะแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
  ได้คะแนน 286 - 300 : V (ดีเยี่ยม)
  ได้คะแนน 270 - 285 : SG (ดีมาก)
  ได้คะแนน 240 - 269 : G (ดี)
  ได้คะแนน < 240 : B (พอใช้)
  ถ้าคะแนนในตอนใดตอนหนึ่งได้ระดับ M : M (ตก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Location