งานประกวดเก็บคะแนนสนามสุดท้าย (งานปลายปี 2557)

Event Date
21 ธ.ค. 2014 09:00 - 21 ธ.ค. 2014 18:00

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขเก็บคะแนนสนามสุดท้าย เป็นงานประจำปี 2557

ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ สนามคอก R.C. Club (คอกสุนัขใหม่) อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Heno รังสิต

การทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ของสุนัขรุ่นใหญ่ จะเริ่มเวลา 9.00 น.
ขอความกรุณาทุกท่านมาให้ถึงก่อนเวลาดังกล่าวนะคะ ผู้ที่มาสายกว่าเวลาที่กำหนด จะเสียโอกาส เนื่องจากจะต้องทดสอบในสภาพที่อากาศร้อนกว่านะคะ

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น ( แยกเพศผู้ - เพศเมีย ) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3 - 6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6 - 9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9 - 12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12 - 18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18 - 24 เดือน
  • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป ( แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ ) รุ่นใหญ่มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

นอกจากนี้ยังมี

  • มอบรางวัลสุนัขที่มีคะแนนประกวดสะสมยอดเยี่ยมประจำปี 2557 10 รางวัล
  • การประกวดผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม Zucht Gruppen
  • การตัดสิน Best สุนัขเกิดในประเทศเพศผู้ และเพศเมีย

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท ( ถ้าสมัครสุนัขแล้วแต่ไม่นำสุนัขมาลงประกวด ต้องจ่ายเงินด้วย เพราะลงในสูจิบัตร และถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,000 บาท )

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันที่ 13 ธันวาคม 2557

ท่านใด ต้องการสนับสนุนการพิมพ์สูจิบัตร กรุณาส่งเอกสารมาที่สมาคมฯ

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร " ***

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3 - 6 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Yearly vom Piyamit Farm
101432, K-7042, 20/07/57
*Enko vom Overledingerland *Osaka vom Osterberger-Land นายเสถียร พัชรพรสกุล พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
vv2 Fanta vom T.P.Chaiyaphum
101427, P-7009, 17/07/57
*Justus vom Haus Dexel *I-Pod vom Branch Mark นายพายุ ดามาพงษ์ นายพายุ ดามาพงษ์
vv3 Sushi von der Pakchong
101445, B-7067, 06/09/57
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv4 Bionie vom Branch Mark
101443, V-7108, 05/09/57
*Ba vom Schaumbergerland *Hella vom Dironca นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
vv5 Daria vom Muangkorn Farm
101522, Z-7011, 04/09/57
Lanzo vom R.C.Club *Arlena von der Pakchong นายธนวัฒน์ สุนทรนนท์ นายวัลลภ บุญเฉย

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3 - 6 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Zippo vom Branch Mark
101434, V-7099, 11/07/57
*Ba vom Schaumbergerland *Saskia vom Haus Storr นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv2 Omen vom Hunter Dog
101476, J-7002, 14/09/57
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
vv3 Odin vom Hunter Dog
101475, J-7001, 14/09/57
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6 - 9 เดือน เพศเมีย

Dira vom Nan & Nice

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Wifi vom Branch Mark
101345, V-7082, 08/05/57
*Ba vom Schaumbergerland *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv2 Boka vom Muang-Ling
101335, I-7007, 26/04/57
*Greif von der Grafenburg Dira vom Nan & Nice นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ
vv3 Holly vom P.P.M. Hatyai
101391, S-7039, 20/05/57
*Eyck vom Sankt Raphael *Nara vom K.Samuteprakarn พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6 - 9 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Whisky vom Branch Mark
101339, V-7076, 08/05/57
*Ba vom Schaumbergerland *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9 - 12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Record vom Branch Mark
101025, V-7030, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
vv2 Ready vom Branch Mark
101024, V-7029, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวัลลภ บุญเฉย
vv3 Rasti vom Branch Mark
101023, V-7028, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv4 Daisy von der Werther-Mühle
SZ:2302215, 981189900048303, 31/01/57
*Djambo vom Fichtenschlag *Yuma von der Werther-Mühle Arthur Raab นายสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์
vv5 Gabby vom Shappanya
101087, R-7012, 17/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Almond vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร นายวัลลภ บุญเฉย
vv6 Tina vom R.C.Club
101207, V-7057, 13/03/57
*Pakros vom Pendler *Joice vom Finkenschlag นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
vv7 Aura vom Bark Land
101052, X-7022, 31/01/57
*Nero Sedlarski K-Wanta Feetback นายศิริวัฒน์ เรืองรัตนากร นายธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ
vv8 Xarin vom King Phai Haus
, P-7004, 03/03/57
*Hammer vom Branch Mark *Nasa vom S.K.Farm นายธนกร ติณณ์วรเดช นายธนกร ติณณ์วรเดช

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9 - 12 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Alex vom Bark Land
101046, X-7016, 31/01/57
*Nero Sedlarski K-Wanta Feetback นายศิริวัฒน์ เรืองรัตนากร นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม
vv2 Quando von der Pakchong
101322, B-7058, 19/03/57
*Enko vom Overledingerland *Zoey von den zwei Steinen นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์
vv3
, B-7022,
       
vv4 Rudolf vom Branch Mark
101021, V-7026, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายธนากร เวชสิทธิ์

รุ่นเล็ก อายุ 12 - 18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Danla vom Chuenchom Farm
100716, K-5066, 10/07/56
*John vom P.P.Luengnoktha *Xara vom R.C.Club นายประมาณ ป้องสนาม นายปรีชา ปวิดาภา
SG2 Qeen vom R.C.Club
100829, V-7008, 07/11/56
*Pakros vom Pendler *Dixy de Intercanina นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
SG3
, B-7009,
       
SG4 Dana vom Thanaphon Farm
100833 , H-7002, 28/10/56
*Ajax vom M & M Horga vom Everest นายธนภณ ธนะสีรังกูร นายธนภณ ธนะสีรังกูร

รุ่นเล็ก อายุ 12 - 18 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Xeres von Bad-Boll
SZ:2295206, 981189900021615, 07/10/56
*Kronos von Nürburgring *Prima degli Achei Hans Peter Rieke นายพรธวัช เพ่งศรี
SG2 Eddy vom T.P.Chaiyaphum
100798, P-6008, 18/10/56
*Ghandi vom Baronenwald *I-Pod vom Branch Mark นายพายุ ดามาพงษ์ นายพายุ ดามาพงษ์

รุ่นกลาง อายุ 18 - 24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Ferbi vom Wiset Farm
100561, H-6006, 25/02/56
*Eyck vom Sankt Raphael *Lima vom North East Dog นายจิรวัฒน์ วิเศษ นายจิรวัฒน์ วิเศษ

รุ่นกลาง อายุ 18 - 24 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Uno vom Emkendorfer Park
SZ:2294018, 981189900030014, 04/06/56
*Mentos vom Osterberger-Land *Daggi vom Emkendorfer Park Hans Juergen Begier นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Arlina vom Chuenchom Farm
98820, H-4006, V, SchH1, I/a, 19/11/53
*Mexx vom Hauswalder Bach *Samira von Lacroz นายประมาณ ป้องสนาม นายชุติเดช ว่องวงศารักษ์
SG1 Fuso vom New-Wave
99269, X-4030, , , , 26/06/54
Rasko of Ryh Ryh Cherng Kennel Donut vom New-Wave นายสุขุม แซ่แต้ นายสุขุม แซ่แต้

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 *Honey vom Branch Mark
100228, V-5091, SG, SchH1, I/a, 01/10/55
*Figo Hagadahls *Saskia vom Haus Storr นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Johnie vom Branch Mark
98674, V-3054, VA, SchH1, I/a, 15/08/53
*Eros vom Haus Portofino *Zena aus der Brunnenstraße นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายนเรศ รัศมีจันทร์
V2 *Fiat vom Branch Mark
100065, V-5068, V, SchH1, I/a,11/06/55
*Dux di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG1 Army vom Thanasap Garden
99700, T-5010, , , , 19/11/54
Escost vom P&T Yala Kennel Dollar vom N&T Farm นายธนากร เวชสิทธิ์ นายธนากร เวชสิทธิ์
SG2 Five vom New-Wave
99266, X-4027, , , , 26/06/54
Rasko of Ryh Ryh Cherng Kennel Donut vom New-Wave นายสุขุม แซ่แต้ นายสุขุม แซ่แต้

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1          
SG2          

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Xera vom Kapellenberg
SZ:2271082, 981189900001998, V, IPO1, I/a, 23/08/54
*Wallaby vom Kapellenberg *Julia vom Kapellenberg Johann Koller นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Melly von der Ostfriesischen Thingstätte
SZ:2268440, 981189900018983, SchH1, I/a, 14/06/54
*Dragos von der Ostfriesischen Thingstätte *Abby von der Ostfriesischen Thingstätte Hinrich Meinen นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Justus vom Haus Dexel
SZ:2257756, 276098102844577, V, IPO3, I/a, 15/09/53
*Remo vom Fichtenschlag *Gina vom Aquamarin Gerd Dexel นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Conner vom Brandbachtal
SZ:2260303, 981189900005550, V, IPO1, I/a, 12/11/53
*Buka vom Agilolfinger *Monique aus Westsachsen Harald Stiegler นายกฤษดา เกษมเปรมจิต
SG1 *Ghandi vom Baronenwald
SZ:2156836, , V, SchH3, I/a, 09/01/48
*Abson vom Thermodos *Nara vom Baronenwald   นายประชา กุศลานุคุณ
Location