งานประกวดเก็บคะแนนสนามที่ 6 (ปี 2558) จ.ประจวบคีรีขันธ์

Event Date
13 ธ.ค. 2015 09:00 - 13 ธ.ค. 2015 18:00

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานประกวดจาก อาหารสุนัข GM Dogfood www.gmdogfood.com

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันต์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดประจวบคีรีขันต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปราณบุรี และอำเภอหัวหิน ชมรมผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคนม จังหวัดประจวบคีรีขันต์ (งานประเพณีประกวดสัตว์ จังหวัดประจวบคีรีขันต์ ครั้งที่ 36) กำหนดจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นงานเก็บคะแนนของสมาคมฯ สนามที่ 6 (สนามสุดท้าย) ของปี 2558

ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ บริเวณสนามกรมทหารราบที่ 11 ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมส่งสุนัขเข้าประกวดและไปพบปะสังสรรค์กัน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นอายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)
นอกจากนี้ยังมี
 • การแข่งขันสุนัขอารักขา ตอน ค (ต่อสู้ป้องกัน)
 • ถ้วยพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 2 ใบ สุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ
 • มอบรางวัลสุนัขที่มีคะแนนประกวดสะสมยอดเยี่ยมประจำปี 2558 10 รางวัล

โดย คณะกรรมการจากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสิน

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย หรือหน้างาน โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 (คุณศุภชัย) Fax 02-619-7752

น.สพ.สายันต์ คงเพชร 081-306-9049

ขอแสดงความยินดีกับ 10 อันดับสุนัขเยอรมันเช็พเพอดคะแนนสะสมยอดเยี่ยม ปี 2558

 1. *John vom P.P.Luengnoktha [U-3002] 57 คะแนน เจ้าของ : นายปรีชา ปวิภาดา
 2. *Xendy von der Werther-Mühle [981189900003289] 56 คะแนน เจ้าของ : นายจิรวัฒน์ วิเศษ
 3. *Record vom Branch Mark [V-7030] 55 คะแนน เจ้าของ : นายภัทรชัย บุญวงศ์
 4. Sushi von der Pakchong [B-7067] 54 คะแนน เจ้าของ : นายสุรวุฒิ พานทอง
 5. Alex vom Bark Land [X-7016] 49 คะแนน เจ้าของ : นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม
 6. Vanto von der Pakchong [B-8005] 48 คะแนน เจ้าของ : นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
 7. *Ready vom Branch Mark [V-7029] 47 คะแนน เจ้าของ : นายบรรลัง สินประกอบ
 8. Boka vom Muang Ling [I-7007] 47 คะแนน เจ้าของ : นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ
 9. Quando von der Pakchong [B-7058] 44 คะแนน เจ้าของ : นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์
 10. Doom vom Branch Mark [V-7145] 43 คะแนน เจ้าของ : นายสายชล ขันทัง

ขอแสดงความยินดีกับ 3 อันดับผู้ผสมพันธุ์สุนัขเยอรมันเช็พเพอดสวยงามในรอบปี 2558

 1. คอก Branch Mark 575 คะแนน เจ้าของ : นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
 2. คอก Der Pakchong 329 คะแนน เจ้าของ : นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
 3. คอก P.P.Luengnoktha 178 คะแนน เจ้าของ : นายปรีชา ปวิภาดา

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Zara von der Pakchong
102054, B-8024, 22/06/58
*Greif von der Grafenburg Lean vom Elbe-Saale-Winkel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Focus vom Muangkorn Farm
102074, Z-8014, 16/06/58
Lanzo vom R.C.Club Candy vom B.P.Banpru นายธนวัฒน์ สุนทรนนท์ นายธนวัฒน์ สุนทรนนท์
vv3 Dolnna vom Anurat F.C.
102090, W-8017, 11/08/58
*Pakros vom Pendler Fluke vom Anurat F.C. นายอนุรัฐ อัจฉริยวนิช นายเจษฎา จารีบูรณภาพ

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Babka Vom Emkendorfer Park
SZ:2311005, 98118900050385, 20/12/57
*Yuri vom Osterberger-Land *Fairy vom Emkendorfer Park Hans Juergen Begier นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv2 Left vom Branch Mark
101720, V-8035, 08/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
vv3 Vanta von der Pakchong
101670, B-8008, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv4 Loff vom Branch Mark
101721, V-8036, 08/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
vv5 Wanda von der Pakchong
101827, B-8016, 06/03/58
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายวราวุฒิ มณีกุล

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Vanto von der Pakchong
101667, B-8005, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Nimbus vom Branch Mark
101725, V-8040, 16/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Quana von der Biberfalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
vv3 P-First vom Branch Mark
101873, V-8060, 12/02/58
*Symon Di Casa Massarelli *Lucy vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Gold vom Nakarin Farm
101589, Z-7018, 18/10/57
Escort vom P & T Yala Venus vom Kusuman Farm นายนครินทร์ หอมหวล นายนครินทร์ หอมหวล
SG2 Glucose vom Branch Mark
101646, V-8011, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
SG3 Doom vom Branch Mark
101563, V-7145, 16/10/57
*Justus vom Haus Dexel *Corea di Casa Massarelli นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสายชล ขันทัง
SG4 Sushi von der Pakchong
101445, B-7067, 06/09/57
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายสุรวุฒิ พานทอง
SG5 Great vom Branch Mark
101647, V-8012, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
SG6 Olly vom Louis Kennel
101509, C-7020, 01/06/57
*Johnnie vom Branch Mark Funny vom Louis Kennel นายวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล นายสายชล ขันทัง
SG7 Olan vom P.P.Luengnoktha
101577, U-7012, 26/10/57
*Pakros vom Pendler *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 *Ready vom Branch Mark
101024, V-7029, SG, SchH1, I/a, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายบรรลัง สินประกอบ
SG2 *Record vom Branch Mark
101025, V-7030, SG, SchH1, I/a, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
SG3 Fancy vom Shappanya
101079, R-7004, 09/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Abby vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร น.สพ.สายันต์ คงเพชร
SG4 Boka vom Muang Ling
101335, I-7007, 26/04/57
*Greif von der Grafenburg Dira vom Nan & Nice นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Gusto vom Shappanya
101086, R-7011, 17/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Almond vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร น.สพ.สายันต์ คงเพชร
SG2 Alex vom Bark Land
101046, X-7016, 31/01/57
*Nero Sedlarski K-Wanta Feetback นายศิริวัฒน์ เรืองรัตนากร นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม
SG3 Quando von der Pakchong
101322, B-7058, 19/03/57
*Enko vom Overledingerland *Zoey von den zwei Steinen นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Mega vom Branch Mark
100435, V-6022, V, SchH1, I/a, 09/01/56
*Ypsilon vom Lärchenhain *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Jane vom P.P.Luengnoktha
98513, U-3004, V, SchH1, I/a, 10/04/53
*Robin vom Abendland *Bonny von der Addingaste นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
V3 Emma vom Shappanya
100821, R-7002, , , , 29/10/56
*Dux di Casa Massarelli *Acare vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร น.สพ.สายันต์ คงเพชร

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *John vom P.P.Luengnoktha
98511, U-3002, V, SchH1, I/a, 10/04/53
*Robin vom Abendland *Bonny von der Addingaste นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
V2 Dack vom Nakarin Farm
100715, Z-6012, 22/07/56
*Dux di Casa Massarelli Evita vom N & T Farm นายนครินทร์ หอมหวล นายนครินทร์ หอมหวล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 Conan vom Bauernhof
99869, L-5003, 02/03/55
*Ober von Bad-Boll *Rena vom Martelsberg
SZ:2220920, P-I 1979 VA, SchH1, 2, 28/05/51
นายนเรศ รัศมีจันทร์ นายณัฐพล ประจันพล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Dana von der Hopfenhalle
SZ:2277551, 981189900015160, V21, IPO1, I/a, 23/01/55
*Atos aus Agrigento *Yoy von Descharo   นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Xendy von der Werther-Mühle
SZ:2261809, 981189900003289, V, SchH1, I/a, 20/11/53
*Ober della Valcuvia *Brixie vom Finkenschlag Arthus Raab นายจิรวัฒน์ วิเศษ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Hoogan degli Achei
ROI:11/120696, 380260040279657, VA, IPO2, I/a, 21/06/54
*Fanto dell' Alto Ofanto Ava Degli Archi Nero Focato นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
V2 *Faro Del Monte Poliziano
LOI:11/117865, 380260000535690, V, IPO2, I/a, 17/06/54
*Remo vom Fichtenschlag *Cristal del caiatino Nero Focato นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
Location