งานประกวดเก็บคะแนนสนามที่ 5 (ปี 2556) จ.ประจวบคีรีขันธ์

Event Date
23 ก.พ. 2014 09:00 - 23 ก.พ. 2014 18:00

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขเพชรบุรี-คีรีขันธ์

ขอเชิญชมและร่วมงาน ประกวดสุนัขเมืองสามอ่าว

ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมงาน

 • การแสดงสุนัขแสนรู้
 • การประกวดสุนัขสุขภาพดีเมืองสามอ่าว
 • การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ( เก็บคะแนนสนามที่ 5 )
 • ประกวดสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว
 • การรณรงค์ดื่มนม
 • โครงการหาบ้านใหม่ให้น้องหมา
 • การบริจาคการตรวจสุขภาพสัตวเลี้ยงและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 • การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ หัวหน้า 081-929-8738 และ 085-245-8552

การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด แบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น ( แยกเพศผู้ - เพศเมีย )

 • รุ่นอายุ 3 - 6 เดือน
 • รุ่นอายุ 6 - 9 เดือน
 • รุ่นอายุ 9 - 12 เดือน
 • รุ่นอายุ 12 - 18 เดือน
 • รุ่นอายุ 18 - 24 เดือน
 • รุ่นอายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

โดย นายชาติภุชงค์ วสันต์ศิริ เป็นกรรมการตัดสิน

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 089-679-6913 ( คุณศุภชัย ) Fax 02-619-7753

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3 - 6 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 First vom K.18
100879, B-7014, 18/10/56
*Eydir vom Haus Tepferd *Candy vom K.18 นายคมกฤช อัยศิริ นายคมกฤช อัยศิริ
vv2 Fino vom K.18
100881, B-7016, 18/10/56
*Eydir vom Haus Tepferd *Candy vom K.18 นายคมกฤช อัยศิริ นายคมกฤช อัยศิริ
vv3 Melly von der Pakchong
100870, B-7009, 09/11/56
*Enko vom Overledingerland *Lisa von der Salzteichaue นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3 - 6 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Edol vom P.P.M.Hatyai
100812, S-6035, 27/09/56
*Eyck vom Sankt Raphael *Osaka vom Osterberger-Land พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
vv2 Euro vom Shappanya
100820, R-7001, 29/10/56
*Dux di Casa Massarelli *Acare vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร น.สพ.สายันต์ คงเพชร
vv3 Fando vom K.18
100876, B-7011, 18/10/56
*Eydir vom Haus Tepferd *Candy vom K.18 นายคมกฤช อัยศิริ นายคมกฤช อัยศิริ

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6 - 9 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Moza vom P.P.Luengnoktha
100701, U-6015, 30/06/56
*Dux di Casa Massarelli *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายนิมิตร ลี้ธนะรุ่ง
vv2 Danla vom Chuenchom Farm
100716, K-6066, 10/07/56
*John vom P.P.Luengnoktha *Xara vom R.C.Club นายประมาณ ป้องสนาม นายปรีชา ปวิดาภา
vv3 Zora von Thelberger Land, SZ:0022770,        
vv4 Meiky vom P.P.Luengnoktha
100699, U-6013, 30/06/56
*Dux di Casa Massarelli *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6 - 9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Uno vom Emkendorfer Park
SZ:0030014, 04/06/56
*Mentos vom Osterberger-Land *Daggi vom Emkendorfer Park Hans Juergen Begier นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Uri von der Jalzleichae, SZ:0022768,       พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6 - 9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Olson vom Haus Barrett
3432/13, 00076596, 04/07/56
*Tyson vom Haus Barrett *Funny von der Martinskapelle Jannifer Anderson นางมนัญญา แฮนสันต์

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9 - 12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Jupp von der Pakchong
100590, B-6016, 03/04/56
*Nino von Tronje *Ghandy vom Haus Santo นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Dolla vom P.P.M.Hatyai
100600, S-6016, 29/04/56
*Eyck vom Sankt Raphael *Kara vom Batu พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9 - 12 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Jacob von der Pakchong
100585, B-6011, 03/04/56
*Nino von Tronje *Ghandy vom Haus Santo นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์

รุ่นเล็ก อายุ 12 - 18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Hemy von der Pakchong
100401, B-6002, 18/12/55
*Eyck vom Sankt Raphael *Lisa von der Salzteichaue นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
SG2 Jakimo vom Zellwaldrand
SZ:0027769,
*Buonanotte de Domus Didacus *Heydi vom Zellwaldrand   พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
SG3 Equal vom K-18
99826, B-5005, 11/02/55
*Cito von Panoniansee *Pepsi von der Zenteiche นายคมกฤช อัยศิริ นายคมกฤช อัยศิริ

รุ่นกลาง อายุ 18 - 24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Bonus vom Branch Mark
100039, V-5050, 25/05/55
*Dux di Casa Massarelli *Cora vom Team Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายชุติเดช ว่องวงศารักษ์
SG2 Amway vom Branch Mark
100032, V-5043, 15/05/55
*Figo Hagadahls *Baxy vom Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายปิยพงศ์ สุทธิผล

รุ่นกลาง อายุ 18 - 24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Fiat vom Branch Mark
100065, V-5068, 11/06/55
*Dux di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นกลาง อายุ 18 - 24 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Conan vom Bauernhof
99869, L-5003, 02/03/55
*Ober von Bad-Boll *Rena vom Martelsberg
SZ:2220920,  P-I 1979 VA, SchH1, 2, 28/05/51
นายนเรศ รัศมีจันทร์ นายณัฐพล ประจันพล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย ( เกิดในประเทศ )

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Jane vom P.P.Luengnoktha
98513, U-3004, SchH1, I/a, 10/04/53
*Robin vom Abendland *Bonny von der Addingaste นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
V2 *Argira vom Chuenchom Farm
98819, H-4005, SchH1, I/a, 19/11/53
*Mexx vom Hauswalder Bach *Samira von Lacroz นายประมาณ ป้องสนาม นายชุติเดช ว่องวงศารักษ์
V3 *Cindy vom K-18
98785, B-30016, 27/10/53
*Vegas vom Weber-Haus *Pepsi von der Zenteiche นายคมกฤช อัยศิริ นายคมกฤช อัยศิริ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ ( เกิดในประเทศ )

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *John vom P.P.Luengnoktha
98511, U-3002, SchH1, I/a, 10/04/53
*Robin vom Abendland *Bonny von der Addingaste นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
V2 *Hammer vom Branch Mark
98623, V-3039, SchH1, I/a, 19/06/53
*Yukon von der Bastillie *Una vom Köttersbusch นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายธนกร ติณณ์วรเดช

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย ( เกิดต่างประเทศ )

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 Xomi de Intercanina
SZ:2277997, 20210, 15/01/55
*Figo Hagadahls *Nada vom Haus Storr Hans-Joachim Dux นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ ( เกิดต่างประเทศ )

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Conner vom Brandbachtal
SZ:2260303 00005550 V, IPO1, 12/11/53
*Buka vom Agilolfinger *Monique aus Westsachsen Harald Stiegler นายกฤษดา เกษมเปรมจิต
V2 Xomo de Intercanina
SZ:2277994, 20115, 15/01/55
*Figo Hagadahls *Nada vom Haus Storr Hans-Joachim Dux นายธนกร ติณณ์วรเดช

ภาพบรรยากาศงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ขอขอบคุณภาพจากแหล่งสัตว์เลี้ยง

Location