งานประกวดเก็บคะแนนสนามที่ 5 (งานประจำปี 2558)

Event Date
21 พ.ย. 2015 09:00 - 21 พ.ย. 2015 18:00

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานประกวดจาก อาหารสุนัข GM Dogfood www.gmdogfood.com

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขเก็บคะแนนสนามที่ 5 เป็นงานประจำปี 2558

ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ สวนวัชราภิรมย์ (BMA Dog Park) ศึกษาระเบียบปฏิบัติได้ที่ http://pantip.com/topic/33307289

การทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ของสุนัขรุ่นใหญ่ จะเริ่มเวลา 9.00 น.
ขอความกรุณาทุกท่านมาให้ถึงก่อนเวลาดังกล่าวนะคะ ผู้ที่มาสายกว่าเวลาที่กำหนด จะเสียโอกาส เนื่องจากจะต้องทดสอบในสภาพที่อากาศร้อนกว่านะคะ

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ) รุ่นใหญ่มีการทดสอบความกล้าหาญในการต่อสู้ ซึ่งมีผลต่อการจัดอันดับในการประกวดด้วย

นอกจากนี้ยังมี

  • การประกวดผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen)

โดย Mr. Johann Mayer เป็นกรรมการตัดสิน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท (ถ้าสมัครสุนัขแล้วแต่ไม่นำสุนัขมาลงประกวด ต้องจ่ายเงินด้วย เพราะลงในสูจิบัตร และถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 1,000 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ท่านใด ต้องการสนับสนุนการพิมพ์สูจิบัตร กรุณาส่งเอกสารมาที่สมาคมฯ

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร " ***f

ผู้ผสมพันธุ์ยอดเยี่ยม (Zucht Gruppen) ได้แก่ นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล (คอก Branch Mark)

Best สุนัขเกิดในประเทศ

เพศ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
เมีย Left vom Branch Mark
101720, V-8035, 08/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
ผู้ *Johnie vom Branch Mark
98674, V-3054, SchH1, I/a, 15/08/53
*Eros vom Haus Portofino *Zena aus der Brunnenstraße นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายนเรศ รัศมีจันทร์

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Zara von der Pakchong
102054, B-8024, 22/06/58
*Greif von der Grafenburg Lean vom Elbe-Saale-Winkel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Focus vom Muangkorn Farm
102074, Z-8014, 16/06/58
Lanzo vom R.C.Club Candy vom B.P.Banpru นายธนวัฒน์ สุนทรนนท์ นายธนวัฒน์ สุนทรนนท์

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Bakros vom R.C.Club
102070, V-8076, 01/08/58
*Pakros vom Pendler *Jola vom Finkenschlag นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Wanda von der Pakchong
101827, B-8016, 06/03/58
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายวราวุฒิ มณีกุล
vv2 Elva vom P.S.Buriram
101954, H-8036, 17/04/58
*Umax vom Pendler Demo vom Standard Group นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม
vv3 Alice vom Bantum House
101939, H-8021, 05/04/58
*Umax vom Pendler Nicki vom Kusuman Farm นายวิจิตร แสนเจ๊ก นายวิจิตร แสนเจ๊ก
v1 Zoda vom R.C.Club
102001, V-8072, 08/05/58
*Justus vom Haus Dexel *Melly von der Ostfriesischen Thingstätte นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
v2 Chakira vom Thanasap Garden
101895, T-8010, 22/02/58
Fetz von der Pakkhlong Bella vom Thanasap Garden นายธนากร เวชสิทธิ์ นายธนากร เวชสิทธิ์

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Zorr vom R.C.Club
102000, V-8071, 08/05/58
*Justus vom Haus Dexel *Melly von der Ostfriesischen Thingstätte นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
vv2 Cannon vom Kittinapa Kennel
101990, H-8038, 12/04/58
*Joop vom Casselswald *Ulma vom Branch Mark นายกิตติกร ศรีนัครินทร์ นายสุนทร พลสม
vv3 Walta von der Pakchong
101824, B-8013, 06/03/58
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Left vom Branch Mark
101720, V-8035, 08/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
vv2 Glucose vom Branch Mark
101646, V-8011, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
vv3 Vanta von der Pakchong
101670, B-8008, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv4 Loff vom Branch Mark
101721, V-8036, 08/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
vv5 Babka Vom Emkendorfer Park
SZ:2311005, 98118900050385, 20/12/57
*Yuri vom Osterberger-Land *Fairy vom Emkendorfer Park Hans Juergen Begier นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv6 Great vom Branch Mark
101647, V-8012, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
v1 Yalee vom R.C.Club
101801, V-8058, 14/02/58
*Pakros vom Pendler *Dixy de Intercanina นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
v2 Xita vom R.C.Club
101796, V-8053, 09/02/58
*Justus vom Haus Dexel *Facebook vom R.C.Club นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Nimbus vom Branch Mark
101725, V-8040, 16/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Quana von der Biberfalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
vv2 Vanto von der Pakchong
101667, B-8005, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv3 Vando von der Pakchong
101666, B-8004, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายภานุ อินยะโพธิ์

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
v1 Frozen vom Branch Mark
101640, V-8005, 01/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุริยพล ฮินท่าไม้

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Doom vom Branch Mark
101563, V-7145, 16/10/57
*Justus vom Haus Dexel *Corea di Casa Massarelli นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสายชล ขันทัง
SG2 Olly vom Louis Kennel
101509, C-7020, 01/06/57
*Johnnie vom Branch Mark Funny vom Louis Kennel นายวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล นายสายชล ขันทัง
SG3 Fanta vom T.P.Chaiyaphum
101427, P-7009, 17/07/57
*Justus vom Haus Dexel *I-Pod vom Branch Mark นายพายุ ดามาพงษ์ นายประชา กุศลานุคุณ
SG4 Sushi von der Pakchong
101445, B-7067, 06/09/57
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายสุรวุฒิ พานทอง
SG5 Nina vom Bastaw
JR:746337, 688050000493458, /08/57
*Team Leiksaid Kapitan *Rea Terra Silva   นายอิทธิพร สุขเกษม

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Odin vom Hunter Dog
101475, J-7001, 14/09/57
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 *Ready vom Branch Mark
101024, V-7029, SG, SchH1, I/a, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายบรรลัง สินประกอบ
SG2 *Record vom Branch Mark
101025, V-7030, SG, SchH1, I/a, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
SG3 Boka vom Muang Ling
101335, I-7007, 26/04/57
*Greif von der Grafenburg Dira vom Nan & Nice นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ
SG4 Xarin vom King Phai Haus
101184, P-7004, SG, 03/03/57
*Hammer vom Branch Mark *Nasa vom S.K.Farm นายธนกร ติณณ์วรเดช นายธนกร ติณณ์วรเดช
G1 Fancy vom Shappanya
101079, R-7004, 09/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Abby vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร น.สพ.สายันต์ คงเพชร

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Gusto vom Shappanya
101086, R-7011, 17/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Almond vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร น.สพ.สายันต์ คงเพชร
SG2 Quando von der Pakchong
101322, B-7058, 19/03/57
*Enko vom Overledingerland *Zoey von den zwei Steinen นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์
U Alex vom Bark Land
101046, X-7016, 31/01/57
*Nero Sedlarski K-Wanta Feetback นายศิริวัฒน์ เรืองรัตนากร นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Mega vom Branch Mark
100435, V-6022, V, SchH1, I/a, 09/01/56
*Ypsilon vom Lärchenhain *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Arlina vom Chuenchom Farm
98820, H-4006, V, SchH1, I/a, 19/11/53
*Mexx vom Hauswalder Bach *Samira von Lacroz นายประมาณ ป้องสนาม นายชุติเดช ว่องวงศารักษ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Johnie vom Branch Mark
98674, V-3054, V, SchH1, I/a, 15/08/53
*Eros vom Haus Portofino *Zena aus der Brunnenstraße นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายนเรศ รัศมีจันทร์
V2 *Fiat vom Branch Mark
100065, V-5068, V, SchH1, I/a,11/06/55
*Dux di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V3 *John vom P.P.Luengnoktha
98511, U-3002, V, SchH1, I/a, 10/04/53
*Robin vom Abendland *Bonny von der Addingaste นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
U Army vom Thanasap Garden
99700, T-5010, , , , 19/11/54
Escost vom P&T Yala Kennel Dollar vom N&T Farm นายธนากร เวชสิทธิ์ นายธนากร เวชสิทธิ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Dana von der Hopfenhalle
SZ:2277551, 981189900015160, V21, IPO1, I/a, 23/01/55
*Atos aus Agrigento *Yoy von Descharo   นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Xendy von der Werther-Mühle
SZ:2261809, 981189900003289, V, SchH1, I/a, 20/11/53
*Ober della Valcuvia *Brixie vom Finkenschlag Arthus Raab นายจิรวัฒน์ วิเศษ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
VA1 *Ypsilon vom Lärchenhain
SZ:2235344, D-F 3346, 276098104493208, VA, SchH3, I/a, 01/02/52
*Bojan vom Pendler *Hummel vom Lärchenhain Helmut Büß นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
VA2 *Symon Di Casa Massarelli
SZ:2297915, 380260000478819, VA, IPO3, I/a, 25/01/54
*Ziko della Vignazzola *Page vom Butjenter Land Andrea Massarelli นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V1 *Zafiro vom Suentelstein
SZ:2292433, 981189900042344, V, IPO2, I/a, 02/05/56
*Granitt vom Osterberger-Tal *Millie vom Suentelstein   นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Hoogan degli Achei
ROI:11/120696, 380260040279657, V, IPO2, I/a, 21/06/54
*Fanto dell' Alto Ofanto *Ava Degli Archi Nero Focato นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
V3 *Eydir vom Haus Tepferd
SZ:2251427, 276098102827659, V, SchH1, I/a, 29/12/52
*Eon von Nimbus *Kera von Batu   นายคมกฤช อัยศิริ
V4 *Faro Del Monte Poliziano
LOI:11/117865, 380260000535690, V, IPO2, I/a, 17/06/54
*Remo vom Fichtenschlag *Cristal del caiatino Nero Focato นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
SG1 *Xeres von Bad-Boll
SZ:2295206, 981189900021615, SG, SchH1, I/a, 07/10/56
*Kronos von Nürburgring *Prima degli Achei Hans Peter Rieker นายพรธวัช เพ่งศรี
Location