งานประกวดเก็บคะแนนสนามที่ 3 (ปี 2558) จ.สุรินทร์

Event Date
11 ก.ค. 2015 09:00 - 11 ก.ค. 2015 18:00

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขเก็บคะแนนสนามที่ 3 ปี 2558

ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นอายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

โดย คณะกรรมการจากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสิน

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 (คุณศุภชัย) Fax 02-619-7752

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Wanda von der Pakchong
101827, B-8016, 06/03/58
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Angel vom Rocket Kennel
101909, K-8060, 31/01/58
*John vom P.P.Luengnoktha Brazo vom Natchanon Farm นายวุฒิ สุธารักษ์ นายวุฒิ สุธารักษ์
vv3 Conne vom Muang Ling
101869, I-8008, 26/03/58
*Greif von der Grafenburg Dira vom Nan & Nice นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv4 Fabio vom Thanaphon
101871, H-8011, 17/03/58
*Greif von der Grafenburg *Lisa von der Salzteichaue นายธนภณ ธนะสีรังกูร นายธนภณ ธนะสีรังกูร
vv5 Odyssey vom Branch Mark
101754, V-8047, 20/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Cora vom Team Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
v1 Aelf Vom Bangkruai Kennel
101838, V-8064, 16/03/58
*Zoro Splitberg Edra Splitberg นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสัญญาพานิชย์ นายศิรัณ บุญสังข์
v2 Chakira vom Thanasap Garden
101895, T-8010, 22/02/58
Fetz von der Pakkhlong Bella vom Thanasap Garden นายธนากร เวชสิทธิ์ นายธนากร เวชสิทธิ์
v3 Arriba vom Rocket Kennel
101910, K-8061, 31/01/58
*John vom P.P.Luengnoktha Brazo vom Natchanon Farm นายวุฒิ สุธารักษ์ นายวุฒิ สุธารักษ์

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Nimbus vom Branch Mark
101725, V-8040, 16/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Quana von der Biberfalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
vv2 P-First vom Branch Mark
101873, V-8060, 12/02/58
*Symon Di Casa Massarelli *Lucy vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
vv3 Auto vom Rocket Kennel
101908, K-8059, 31/01/58
*John vom P.P.Luengnoktha Brazo vom Natchanon Farm นายวุฒิ สุธารักษ์ นายวุฒิ สุธารักษ์

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
  Norway vom Branch Mark
101724, V-8039, 16/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Quana von der Biberfalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Babka Vom Emkendorfer Park
SZ:2311005, 98118900050385, 20/12/57
*Yuri vom Osterberger-Land *Fairy vom Emkendorfer Park Hans Juergen Begier นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv2 Left vom Branch Mark
101720, V-8035, 08/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
vv3 Great vom Branch Mark
101647, V-8012, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv4 Olan vom P.P.Luengnoktha
101577, U-7012, 26/10/57
*Pakros vom Pendler *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
vv5 Vanta von der Pakchong
101670, B-8008, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv6 Oil vom P.P.Luengnoktha
101576, U-7011, 26/10/57
*Pakros vom Pendler *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายประสิทธิ์ สำโรง

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Lamp vom Branch Mark
101718, V-8033, 08/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv2 Vanto von der Pakchong
101667, B-8005, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Sushi von der Pakchong
101445, B-7067, 06/09/57
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายสุรวุฒิ พานทอง

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Odin vom Hunter Dog
101475, J-7001, 14/09/57
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
vv2 Arminius von der Wiehenallee
SZ:2308610, 0055014, 09/10/57
*Wesly von der Orangerie *Queen von der Wiehenallee   นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv3 Ossi vom P.P.Luengnoktha
101574, U-7009, 26/10/57
*Pakros vom Pendler *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายกิตติกร ศรีนัครินทร์

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Record vom Branch Mark
101025, V-7030, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
SG2 Ready vom Branch Mark
101024, V-7029, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG3 Boka vom Muang Ling
101335, I-7007, 26/04/57
*Greif von der Grafenburg Dira vom Nan & Nice นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ
SG4 Daisy von der Werther-Mühle
SZ:2302215, 981189900048303, 31/01/57
*Djambo vom Fichtenschlag *Yuma von der Werther-Mühle Arthur Raab นายสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์
SG5 Rate von der Pakchong
101402, B-7066, 17/04/57
*Greif von der Grafenburg Gana von der Pakchong นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายวราวุฒิ มณีกุล
SG6 Aida vom Bark Land
101047, X-7017, 31/01/57
*Nero Sedlarski K-Wanta Feetback นายศิริวัฒน์ เรืองรัตนากร น.ส.ศุภลักษณ์ เพชรตะกั่ว
SG7 Asean vom Wannasri Kennel
101276, H-7064, 14/04/57
*Ajax vom M & M *Fara vom Sankampang น.ส.ศิริวรรณ วรรณศรี น.ส.ศิริวรรณ วรรณศรี
SG8 Anda vom Wannasri Kennel
101275, H-7063, 14/04/57
*Ajax vom M & M *Fara vom Sankampang น.ส.ศิริวรรณ วรรณศรี น.ส.ศิริวรรณ วรรณศรี

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Alex vom Bark Land
101046, X-7016, 31/01/57
*Nero Sedlarski K-Wanta Feetback นายศิริวัฒน์ เรืองรัตนากร นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม
SG2 Quando von der Pakchong
101322, B-7058, 19/03/57
*Enko vom Overledingerland *Zoey von den zwei Steinen นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Dack vom Nakarin Farm
100715, Z-6012, 22/07/56
*Dux di Casa Massarelli Evita vom N & T Farm นายนครินทร์ หอมหวน นายนครินทร์ หอมหวน

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Amway vom Branch Mark
100032, V-5043, 15/05/55
*Figo Hagadahls *Baxy vom Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายปิยพงศ์ สุทธิผล
V2 *Danla vom Chuenchom Farm
100716, K-5066, SG, SchH1, I/a, 10/07/56
*John vom P.P.Luengnoktha *Xara vom R.C.Club นายประมาณ ป้องสนาม นายปรีชา ปวิดาภา

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *John vom P.P.Luengnoktha
98511, U-3002, V, SchH1, I/a, 10/04/53
*Robin vom Abendland *Bonny von der Addingaste นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
V2 *Fiat vom Branch Mark
100065, V-5068, V, SchH1, I/a, 11/06/55
*Dux di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V3 Bengal vom Branch Mark
100034, V-5045, , , , 25/05/55
*Dux di Casa Massarelli *Cora vom Team Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Xendy von der Werther-Mühle
SZ:2261809, 981189900003289, V, SchH1, I/a, 20/11/53
*Ober della Valcuvia *Brixie vom Finkenschlag Arthus Raab นายภานุ อินยะโพธิ์
V2 *Xera vom Kapellenberg
SZ:2271082, 981189900001998, V, IPO1, I/a, 23/08/54
*Wallaby vom Kapellenberg *Julia vom Kapellenberg Johann Koller นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Faro Del Monte Poliziano
LOI:117865, 380260000535690, V, IPO2, I/a, 17/06/54
*Remo vom Fichtenschlag *Cristal del Caiatino Nero Focato นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
V2 *Umax vom Pendler
SZ:2267848, 906807, V, IPO1, I/a, 10/11/53
*Dux de Intercanina *Jawa vom Pendler Wolfgang Meinen นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
Location