งานประกวดเก็บคะแนนสนามที่ 2 (ปี 2559)

Event Date
5 มิ.ย. 2016 09:00 - 5 มิ.ย. 2016 18:00

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานประกวดจาก อาหารสุนัข GM Dogfood www.gmdogfood.com

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขเก็บคะแนนสนามที่ 2 ปี 2559

ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ สนามคอก R.C. Club (คอกสุนัขใหม่) อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Heno รังสิต

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

โดย คณะกรรมการจากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสิน

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559

*** วิธีการให้คะแนนการประกวดสุนัขแบบใหม่ ศึกษาได้ที่ http://gsd.in.th/th/article/การให้คะแนนการประกวดสุนัขแบบใหม่-เริ่มปี-2559 ***

*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Xenza vom Branch Mark
102282, V-9033, 08/01/59
*Ballack von der Brucknerallee *Rika zum Gigelsfelsen นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
vv2 Ximona vom Branch Mark
102283, V-9034, 08/01/59
*Ballack von der Brucknerallee *Rika zum Gigelsfelsen นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
vv3 Babca vom Rocket Kennel
102249, U-9010, 28/12/58
*John vom P.P.Luengnoktha Brazo vom Natchanon Farm นายวุฒิ สุธารักษ์ นายปรีชา ปวิดาภา
vv4 Fena von der Pakchong
102352, B-9031, 19/01/59
*Hoogan degli Achei *Zoey von den zwei Steinen นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv5 Nina vom Wiset Farm
102345, H-9017, 15/01/59
*Pedro von der Stadt Mosbach K-Wanta Feetback นายจิรวัฒน์ วิเศษ นายจิรวัฒน์ วิเศษ
vv6 Elisa vom R.C.Club
102506, V-9070, 17/02/59
*Symon Di Casa Massarelli *Jola vom Finkenschlag นายประชา กุศลานุคุณ นายนิมิตร ลี้ธนะรุ่ง
EZ Dimka von der Pakchong
102310, B-9018, 31/12/58
*Hoogan degli Achei Lean vom Elbe-Saale-Winkel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายภาณุ อินยะโพธิ์

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Western vom Branch Mark
102275, V-9026, 23/12/58
*Memphis vom Solebrunnen *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายธนากร เวชสิทธิ์
vv2 Dingo von der Pakchong
102307, B-9015, 31/12/58
*Hoogan degli Achei Lean vom Elbe-Saale-Winkel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv3 Xorro vom Branch Mark
102281, V-9032, 08/01/59
*Ballack von der Brucknerallee *Rika zum Gigelsfelsen นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv4 Hon vom P.S.Buriram
102338, H-9010, 24/01/59
Alex vom Barkland Amma vom P.S.Buriram นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Canta von der Pakchong
102223, B-9009, 24/11/58
*Hoogan degli Achei *Ghandy vom Haus Santo นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Teacup vom Branch Mark
102177, V-9011, 01/11/58
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายศิรัณ บุญสังข์
vv3 Dinner vom R.C.Club
102214, V-9024, 04/12/58
*Justus vom Haus Dexel *Qeen vom R.C.Club นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
vv4 Thame vom Branch Mark
102180, V-9014, 01/11/58
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุริยพล ฮินท่าไม้
vv5 Dollar vom Thanasap Garden
102142, T-8028, 19/09/58
Dack vom Nakarin Farm Dollar vom N & T Farm นายธนากร เวชสิทธิ์ นายธนากร เวชสิทธิ์
vv6 Candy von der Pakchong
102220, B-9006, 24/11/58
*Hoogan degli Achei *Ghandy vom Haus Santo นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv7 Basta vom Bantum House
102166, H-8066, 01/10/58
*Hasch Haus Neoplantum *Malta vom Haus Bifo นายวิจิตร แสนเจ๊ก นายวิจิตร แสนเจ๊ก
vv8 Connie vom R.C.Club
102156, V-8086, 07/10/58
*Justus vom Haus Dexel *Sela vom R.C.Club นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
vv9 Dahing vom R.C.Club
102211, V-9021, 04/12/58
*Justus vom Haus Dexel *Qeen vom R.C.Club นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
vv10 Barin von der Pakchong
102217, B-9003, 19/11/58
*Hoogan degli Achei Hemy von der Pakchong นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายภาณุ อินยะโพธิ์
vv11 Ginny vom Muangkorn Farm
102264, Z-9005, 27/11/58
Dack vom Nakarin Farm Jam vom Branch Mark นายธนวัฒน์ สุนทรนนท์ นายธนวัฒน์ สุนทรนนท์
v1 Daram vom R.C.Club
102212, V-9022, 04/12/58
*Justus vom Haus Dexel *Qeen vom R.C.Club นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
v2 Quana vom P.P.M.Hatyai
102256, S-9007, 28/11/58
*Eyck vom Sankt Raphael *Haifa vom Branch Mark พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ นายอุทัย อำลอย
v3 Sany vom Branch Mark
102171, V-9005, 01/11/58
*Symon Di Casa Massarelli *Cora vom Team Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายนิมิตร ลี้ธนะรุ่ง

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 S-Kenn vom Branch Mark
102169, V-9003, 01/11/58
*Symon Di Casa Massarelli *Cora vom Team Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายพศิน บาร์เคลย์
vv2 Qlano vom P.P.Luengnoktha
102243, U-9004, 05/11/58
*Libero von Aducht *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง
vv3 Q-Bar vom P.P.Luengnoktha
102242, U-9003, 05/11/58
*Libero von Aducht *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
vv4
, 981189900079885,
      นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Bakros vom R.C.Club
102070, V-8076, 01/08/58
*Pakros vom Pendler *Jola vom Finkenschlag นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Left vom Branch Mark
101720, V-8035, 08/01/58
*Symon Di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
SG2 Great vom Branch Mark
101647, V-8012, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
SG3 Vanta von der Pakchong
101670, B-8008, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
SG4 Gyro vom Branch Mark
101649, V-8014, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG5 Babka Vom Emkendorfer Park
SZ:2311005, 98118900050385, 20/12/57
*Yuri vom Osterberger-Land *Fairy vom Emkendorfer Park Hans Juergen Begier นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
EZ Elva vom P.S.Buriram
101954, H-8036, 17/04/58
*Umax vom Pendler Demo vom Standard Group นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม
EZ Chakira vom Thanasap Garden
101895, T-8010, 22/02/58
Fetz von der Pakkhlong Bella vom Thanasap Garden นายธนากร เวชสิทธิ์ นายธนากร เวชสิทธิ์

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 P-First vom Branch Mark
101873, V-8060, 12/02/58
*Symon Di Casa Massarelli *Lucy vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
SG2 Walta von der Pakchong
101824, B-8013, 06/03/58
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
SG3 Zoko vom Emsi Haus
, 688035000143602, 05/03/58
*Zombi Feetback Guinea Timohaus   นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Doom vom Branch Mark
101563, V-7145, 16/10/57
*Justus vom Haus Dexel *Corea di Casa Massarelli นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสายชล ขันทัง
SG2 Fashion vom Branch Mark
101641, V-8006, 01/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
SG3 Oil vom P.P.Luengnoktha
101576, U-7011, 26/10/57
*Pakros vom Pendler *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายวรกมล วัฒนเรืองโกวิท

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Odin vom Hunter Dog
101475, J-7001, 14/09/57
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Record vom Branch Mark
101025, V-7030, SG, SchH1, I/a, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
V2 *Amway vom Branch Mark
100032, V-5043, 15/05/55
*Figo Hagadahls *Baxy vom Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายปิยพงศ์ สุทธิผล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Fiat vom Branch Mark
100065, V-5068, V, SchH1, I/a,11/06/55
*Dux di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 Gusto vom Shappanya
101086, R-7011, 17/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Almond vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร น.สพ.สายันต์ คงเพชร

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Honda vom Pendler
SZ:2297082, 981189900041963, V, IPO1, I/a, 03/10/56
*Ballack von der Brucknerallee *Yuppie vom Pendler Wolfgang Meinen นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Xendy von der Werther-Mühle
SZ:2261809, 981189900003289, V, SchH1, I/a, 20/11/53
*Ober della Valcuvia *Brixie vom Finkenschlag Arthus Raab นายจิรวัฒน์ วิเศษ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Pakros vom Pendler
SZ:2245141, 276098102850115, V, SchH3, I/a, 13/11/52
*Tyson vom Köttersbusch *Chakira vom Pendler Wolfgang Meinen นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Justus vom Haus Dexel
SZ:2257756, 276098102844577, V, IPO3, I/a, 15/09/53
*Remo vom Fichtenschlag *Gina vom Aquamarin Gerd Dexel นายประชา กุศลานุคุณ
V3 *Zafiro vom Suentelstein
SZ:2292433, 981189900042344, V, IPO2, I/a, 02/05/56
*Granitt vom Osterberger-Tal *Millie vom Suentelstein Hinrich Mueller นายประชา กุศลานุคุณ
Location