งานประกวดเก็บคะแนนสนามที่ 2 (งานกลางปี 2560)

Event Date
4 มิ.ย. 2017 09:30 - 4 มิ.ย. 2017 18:00

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขเก็บคะแนนสนามที่ 2 เป็นงานกลางปี 2560

ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เริ่มเวลา 9.30 น. ณ สนามคอก R.C. Club (คอกสุนัขใหม่) อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Heno รังสิต

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

โดย คณะกรรมการจากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสิน

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

ดูผล คะแนนการประกวดสุนัขสะสมปี 2560


*** วิธีการให้คะแนนการประกวดสุนัขแบบใหม่ ศึกษาได้ที่ http://gsd.in.th/th/article/การให้คะแนนการประกวดสุนัขแบบใหม่-เริ่มปี-2559 ***

*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***


ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Mary vom Branch Mark
102833, V-0013, 06/12/59
*Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv2 Tanya vom P.P.Luengnoktha
102914, U-0020, 05/01/60
*Gainsbar des Hauts de Fentanines *Wappy de Intercanina นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
vv3 Jabo vom P.P.M.98
102944, V-0032, 07/01/60
*Xeres von Bad-Boll *Argira vom Chuenchom Farm นายอุทัย อำลอย นายอุทัย อำลอย
vv4 Tanko vom P.P.Luengnoktha
102913, U-0019, 05/01/60
*Gainsbar des Hauts de Fentanines *Wappy de Intercanina นายปรีชา ปวิดาภา นายณัฐพล ประจันพล
vv5 T.U. vom P.P.Luengnoktha
102918, U-0024, 05/01/60
*Gainsbar des Hauts de Fentanines *Wappy de Intercanina นายปรีชา ปวิดาภา นางปัทมา เฉิง
vv6 Jasmine vom P.P.M.98
102945, V-0033, 07/01/60
*Xeres von Bad-Boll *Argira vom Chuenchom Farm นายอุทัย อำลอย น.ส.พิชามญช์ ช่วยตะคุ
vv7 Nunoi vom Branch Mark
102927, V-0030, 12/01/60
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
vv8 Angel vom The Pet Farm
102840, M-0017, 10/12/59
*Xeres von Bad-Boll Labell vom Sutinee นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์ นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์
v Pammy vom K.S.Pattaya
102909, X-0007, 31/12/59
*Justus vom Haus Dexel Xarin vom Kingphai Haus นายกฤษดา เกษมเปรมจิต/td> นายอนุศาสน์ ทรัพย์ขำ
EZ Jastin vom R.C.Club
103011, V-0053, 17/02/60
*Pakros vom Pendler *Rika zum Gigelsfelsen นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
EZ Jully vom R.C.Club
103012, V-0054, 17/02/60
*Pakros vom Pendler *Rika zum Gigelsfelsen นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Nine vom Branch Mark
102922, V-0025, 12/01/60
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายศรัณย์กฤษฎ์ ยารังษี
vv2 Jinggo vom R.C.Club
103008, V-0050, 17/02/60
*Pakros vom Pendler *Rika zum Gigelsfelsen นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Funny vom P.P.M.98
102767, V-9165, 02/11/59
*Xeres von Bad-Boll *Weinona von Lacroz นายอุทัย อำลอย นายกิติวงศ์ จันทร์แจ่มใส
vv2 Rose vom P.P.Luengnoktha
102796, U-0005, 28/10/59
*Pakros vom Pendler *Jane vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายธนันชัย นิลกลาง

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Fandy vom P.P.M.98
102762, V-9160, 02/11/59
*Xeres von Bad-Boll *Weinona von Lacroz นายอุทัย อำลอย น.ต.กิรทัต นีระเสน

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Naza von der Pakchong
102676, B-9059, 18/08/59
*Hoogan degli Achei *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ น.ส.จิราธิวัฒน์ เชื้อสมบูรณ์
vv2 Bena vom Champ Kennel
102579, D-9009, 20/05/59
Amani vom R.C.Club Coffi vom R.C.Club นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ น.ส.ธัญญานุช เพชรแก้ว

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Eric vom Branch Mark
102652, V-9104, 08/08/59
*Libero von Aducht *Glucose vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายนครินทร์ หอมหวล

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Lea von der Plassenburg
SZ:2323106, 981189900083408, 28/02/59
*Freddi von Modithor *Grazie vom Pendler Wolfgang Haßgall นายเสกสรรค์ สิงห์สา
SG2 I-Da von der Pakchong
102487, B-9046, 18/03/59
*Faro Del Monte Poliziano Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ น.ส.พิชามญช์ ช่วยตะคุ
SG3 Xenza vom Branch Mark
102282, V-9033, 08/01/59
*Ballack von der Brucknerallee *Rika zum Gigelsfelsen นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
SG4 Babca vom Rocket Kennel
102249, U-9010, 28/12/58
*John vom P.P.Luengnoktha Brazo vom Natchanon Farm นายวุฒิ สุธารักษ์ นายปรีชา ปวิดาภา
SG5 Candy von der Pakchong
102220, B-9006, 24/11/58
*Hoogan degli Achei *Ghandy vom Haus Santo นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
SG6 Sara vom Hunter Dog
102544, J-9001, 04/04/59
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์
SG7 Gesta vom New Wave
102615, X-9017, 30/05/59
Laica vom Hunter Dog Fuso vom New Wave นายสุขุม แซ่แต้ นายสุขุม แซ่แต้

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Dingo von der Pakchong
102307, B-9015, 31/12/58
*Hoogan degli Achei Lean vom Elbe-Saale-Winkel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
SG2 Eaglet vom Standard Farm
102410, K-9005, 25/02/59
*Losangeles vom North East Dog Zara vom Nan & Nice นายสุวิทย์ สุ่มมาตย์ นายกิติวงศ์ จันทร์แจ่มใส
SG3 Ray vom P.P.Luengnoktha
102586, U-9014, 15/05/59
*Libero von Aducht *Danla vom Chuenchom Farm นายปรีชา ปวิดาภา นายธนันชัย นิลกลาง

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Chilli vom Emkendorfer Park
SZ:2320555, 981189900079566, 24/11/58
*Pepe vom Kuckucksland *Winnie vom Emkendorfer Park Hans-Jürgen Begier นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 S-Kenn vom Branch Mark
102169, V-9003, 01/11/58
*Symon Di Casa Massarelli *Cora vom Team Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายพศิน บาร์เคลย์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Great vom Branch Mark
101647, V-8012, V, SchH1, I/a, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
V2 *Cony von der Pakchong
99315, B-4058, V, SchH1, I/a, 07/08/54
*Pedro von der Stadt Mosbach *Cony vom Weber Haus นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายธนาวุฒิ บุ้งทองชัยกิจ
V3 *Qeen vom R.C.Club
100829, V-7008, V, SchH1, I/a, 07/11/56
*Pakros vom Pendler *Dixy de Intercanina นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Honda vom Hutberg
SZ:2263415, 981189900000462, V, IPO1, I/a, 14/02/54
*Hatto vom Hühnegrab *Ulli vom Hutberg Gerhard Schneider นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Rika zum Gigelsfelsen
SZ:2277112, 981189900021887, V, IPO1, I/a, 21/11/54
*Etoo aus Wattenscheid *Priska vom Sommerrod Konrad Sigmund นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Quattro vom Streek
SZ:2311477, 981189900058076, VA, SchH1, I/a, 01/01/58
*Yoker vom Pendler *Heike van de Zomerdijkslanden Leo Behrens นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Hoogan degli Achei
ROI:11/120696, 380260040279657, V, IPO2, I/a, 21/06/54
*Fanto dell' Alto Ofanto *Ava Degli Archi Nero Focato นายประชา กุศลานุคุณ
V3 *Pakros vom Pendler
SZ:2245141, 9811899000xxxxx, V, SchH3, I/a, 13/11/52
*Tyson vom Köttersbusch *Chakira vom Pendler Wolfgang Meinen นายประชา กุศลานุคุณ
V4 *Zafiro vom Suentelstein
SZ:2292433, 981189900042344, V, IPO2, I/a, 02/05/56
*Granitt vom Osterberger-Tal *Millie vom Suentelstein Hinrich Mueller นายเสถียร พัชรสกุล
V5 *Justus vom Haus Dexel
SZ:2257756, 276098102844577, V, IPO3, I/a, 15/09/53
*Remo vom Fichtenschlag *Gina vom Aquamarin Gerd Dexel นายประชา กุศลานุคุณ

ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทยคนล่าสุด คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล และรองนายกสมาคมฯ คุณพรธวัช เพ่งศรี

ขอขอบคุณ คุณโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล ที่ยังให้ความสำคัญกับสมาคมฯ

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้ด้วยนะคะ


เนื่องจาก นายกสมาคมฯ และรองนายกสมาคมฯ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน หมดวาระลงแล้ว จึงได้เตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และรองนายกสมาคมฯ รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อบริหารสมาคมฯ ในวาระต่อไป

โดยจะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และ เลือกตั้ง วันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. (ก่อนเริ่มงานประกวดสุนัข) มีผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ดังนี้

  • นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล หมายเลขสมาชิก 1884 ตำแหน่งนายกสมาคมฯ
  • นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล หมายเลขสมาชิก 220 ตำแหน่งนายกสมาคมฯ
  • นายพรธวัช เพ่งศรี หมายเลขสมาชิก 8641 ตำแหน่งรองนายกสมาคมฯ
Location