งานประกวดเก็บคะแนนสนามที่ 2 (งานกลางปี 2558)

Event Date
10 พ.ค. 2015 09:00 - 10 พ.ค. 2015 18:00

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขเก็บคะแนนสนามที่ 2 เป็นงานกลางปี 2558

ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ สนามคอก R.C. Club (คอกสุนัขใหม่) อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Heno รังสิต

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น ( แยกเพศผู้ - เพศเมีย ) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3 - 6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6 - 9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9 - 12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12 - 18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18 - 24 เดือน
  • รุ่นอายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

โดย น.สพ. สายันต์ คงเพชร และ นายชาติภุชงค์ วสันต์ศิริ เป็นกรรมการตัดสิน

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท (ถ้าสมัครแล้ว ไม่นำสุนัขมาประกวดต้องจ่ายเงินด้วย) สมัครหน้างานตัวละ 1,000 บาท

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 ( คุณศุภชัย ) Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันที่ 30 เมษายน 2558

*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3 - 6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Great vom Branch Mark
101647, V-8012, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv2 Vanta von der Pakchong
101670, B-8008, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv3 Glucose vom Branch Mark
101646, V-8011, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
vv4 Guitar vom Branch Mark
101648, V-8013, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
vv5 Gena vom Branch Mark
101645, V-8010, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายกฤษดา เกษมเปรมจิต

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3 - 6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Icy vom Branch Mark
101657, V-8022, 22/12/57
*Mentos vom Osterberger-Land *Xara de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุริยพล ฮินท่าไม้
vv2 Jennett vom Branch Mark
101673, V-8025, 28/12/57
*Dario di Casa Massarelli *Kascha vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุนทร ชูชัย

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3 - 6 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Vanto von der Pakchong
101667, B-8005, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Giant vom Branch Mark
101644, V-8009, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายคำรณ อยู่รอต

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6 - 9 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Sushi von der Pakchong
101445, B-7067, 06/09/57
*Greif von der Grafenburg Anke vom Mangkon Kennel นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายสุรวุฒิ พานทอง
vv2 Doom vom Branch Mark
101563, V-7145, 16/10/57
*Justus vom Haus Dexel *Corea di Casa Massarelli นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสายชล ขันทัง
vv3

Olan vom P.P.Luengnoktha
101577, U-7012, 26/10/57

*Pakros vom Pendler *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
vv4 Gold vom Nakarin Farm
101589, Z-7018, 18/10/57
Escort vom P & T Yala Venus vom Kusuman Farm นายนครินทร์ หอมหวน นายนครินทร์ หอมหวน
v1 Vanja vom R.C.Club
101459, V-7122, 27/09/57
*Justus vom Haus Dexel Joice vom Finkenschlag นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6 - 9 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Odin vom Hunter Dog
101475, J-7001, 14/09/57
Iron vom Hunter Dog Gundy vom Hunter Dog นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9 - 12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Fanta vom T.P.Chaiyaphum
101427, P-7009, 17/07/57
*Justus vom Haus Dexel *I-Pod vom Branch Mark นายพายุ ดามาพงษ์ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9 - 12 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
U Nox vom Bastaw
JR:746335, 688050000549819, ,
*Team Leiksaid Kapitan *Rea Terra Silva   นายอิทธิพร สุขเกษม

รุ่นเล็ก อายุ 12 - 18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Daisy von der Werther-Mühle
SZ:2302215, 981189900048303, 31/01/57
*Djambo vom Fichtenschlag *Yuma von der Werther-Mühle Arthur Raab นายสุวัฒน์ สุวรภามณีสวัสดิ์
SG2 Boka vom Muang-Ling
101335, I-7007, 26/04/57
*Greif von der Grafenburg Dira vom Nan & Nice นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ
SG3 Furry vom Shappanya
101084, R-7009, 09/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Abby vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร น.สพ.สายันต์ คงเพชร
SG4 Gabby vom Shappanya
101087, R-7012, 17/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Almond vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร นายวัลลภ บุญเฉย
SG5 Fancy vom Shappanya
101079, R-7004, 09/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Abby vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร น.สพ.สายันต์ คงเพชร
SG6 Rasti vom Branch Mark
101023, V-7028, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
SG7 Rate von der Pakchong
101402, B-7066, 17/04/57
*Greif von der Grafenburg Gana von der Pakchong นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายวราวุฒิ มณีกุล
SG8 Record vom Branch Mark
101025, V-7030, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
SG9 Tiecy vom R.C.Club
101206, V-7056, 13/03/57
*Pakros vom Pendler *Joice vom Finkenschlag นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นเล็ก อายุ 12 - 18 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Alex vom Bark Land
101046, X-7016, 31/01/57
*Nero Sedlarski K-Wanta Feetback นายศิริวัฒน์ เรืองรัตนากร นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม
SG2 Gusto vom Shappanya
101086, R-7011, 17/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Almond vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร น.สพ.สายันต์ คงเพชร
SG3 Window vom Branch Mark
101341, V-7078, 08/05/57
*Ba vom Schaumbergerland *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG4 Pilot von der Pakchong
101241, B-7057, 22/02/57
*Enko vom Overledingerland *Arlena von der Pakchong นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายวีรวัฒน์ รุ่งสันเทียะ

รุ่นกลาง อายุ 18 - 24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Danla vom Chuenchom Farm
100716, K-5066, 10/07/56
*John vom P.P.Luengnoktha *Xara vom R.C.Club นายประมาณ ป้องสนาม นายปรีชา ปวิดาภา
SG2 Qeen vom R.C.Club
100829, V-7008, 07/11/56
*Pakros vom Pendler *Dixy de Intercanina นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
SG3 Moza vom P.P.Luengnoktha
100701, U-6015, 30/06/56
*Dux di Casa Massarelli *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายนิมิตร ลี้ธนะรุ่ง

รุ่นกลาง อายุ 18 - 24 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Dack vom Nakarin Farm
100715, Z-6012, 22/07/56
*Dux di Casa Massarelli Evita vom N & T Farm นายนครินทร์ หอมหวน นายนครินทร์ หอมหวน
SG2 Uno vom Emkendorfer Park
SZ:2294018,981189900030014, 04/06/56
*Mentos vom Osterberger-Land *Daggi vom Emkendorfer Park Hans Juergen Begier นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
SG3 Xeres von Bad-Boll
SZ:2295206, 981189900021615, 07/10/56
*Kronos von Nürburgring *Prima degli Achei Hans Peter Rieke นายพรธวัช เพ่งศรี
SG4 Kimbo von der Pakchong
100694, B-6026, 21/06/56
*Enko vom Overledingerland *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายวราวุฒิ มณีกุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Sela vom R.C.Club
99101, V-4040, SchH1, I/a, 29/03/54
*Pedro von der Stadt Mosbach *Winny vom R.C.Club นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Jane vom P.P.Luengnoktha
98513, U-3004, V, SchH1, I/a, 10/04/53
*Robin vom Abendland *Bonny von der Addingaste นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
V3 *Mega vom Branch Mark
100435, V-6022, V, SchH1, I/a, 09/01/56
*Ypsilon vom Lärchenhain *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V4 *Bonus vom Branch Mark
100039, V-5050, 25/05/55
*Dux di Casa Massarelli *Cora vom Team Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายชุติเดช ว่องวงศารักษ์
SG1 Dollar vom N&T Farm
98147, Z-2006, , , , 20/04/52
Orex von Modithor Anny vom Hunter Dog นายอนุชิต จันทร์นิยม นายธนากร เวชสิทธิ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Fiat vom Branch Mark
100065, V-5068, V, SchH1, I/a,11/06/55
*Dux di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *John vom P.P.Luengnoktha
98511, U-3002, V, SchH1, I/a, 10/04/53
*Robin vom Abendland *Bonny von der Addingaste นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
SG1 Army vom Thanasap Garden
99700, T-5010, , , , 19/11/54
Escost vom P&T Yala Kennel Dollar vom N&T Farm นายธนากร เวชสิทธิ์ นายธนากร เวชสิทธิ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Conan vom Bauernhof
99869, L-5003, 02/03/55
*Ober von Bad-Boll *Rena vom Martelsberg
SZ:2220920, P-I 1979 VA, SchH1, 2, 28/05/51
นายนเรศ รัศมีจันทร์ นายณัฐพล ประจันพล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Xera vom Kapellenberg
SZ:2271082, 981189900001998, V, IPO1, I/a, 23/08/54
*Wallaby vom Kapellenberg *Julia vom Kapellenberg Johann Koller นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Xendy von der Werther-Mühle
SZ:2261809, 981189900003289, V, SchH1, I/a, 20/11/53
*Ober della Valcuvia *Brixie vom Finkenschlag Arthus Raab นายภานุ อินยะโพธิ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Justus vom Haus Dexel
SZ:2257756, 276098102844577, V, IPO3, I/a, 15/09/53
*Remo vom Fichtenschlag *Gina vom Aquamarin Gerd Dexel นายประชา กุศลานุคุณ
G1 Lexus vom Bastaw
SZ:9173216, 28228, V, SchH1, 15/03/55
*Ton Feetback *Bagira Topolovnicka   นายจิรวัฒน์ วิเศษ
Location