งานประกวดเก็บคะแนนสนามที่ 1 (ปี 2556) จ.ร้อยเอ็ด

Event Date
27 ต.ค. 2013 09:00 - 27 ต.ค. 2013 18:00

เนื่องด้วย นายพิสิษฐ์ ไชยวิเศษ, นายประมาณ ป้องสนาม และนายปรีชา ปวิดาภา มีความประสงค์จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดฯ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ณ สนามกีฬา โรงเรียนเมืองใหม่ สุวรรณภูมิ ติดถนนสายหลัก โสธร-สุวรรณภูมิ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แยกประเภทการประกวด ดังต่อไปนี้

 1. การแข่งขันสุนัขอารักขา ตอน ข. และ ตอน ค.
     1.1 กลุ่มสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สายสวยงาม
     1.2 กลุ่มสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด สายใช้งาน
 2. การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด ประเภทสวยงาม ตามระเบียบของสมาคมฯ
 3. การประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด - ในรอบพิเศษ รวมทุกเพศ ทุกวัย - โดยให้โอกาสเฉพาะเจ้าของสุนัขเป็นผู้จูงเอง และห้ามมิให้มีการล่อใดๆทั้งสิ้น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี ระหว่างเจ้าของและผู้ร่วมงาม อีกทั้งยังแสดงให้ผู้เลี้ยงรายอื่นๆ โดยเฉพาะรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าสนามประกวด จะได้เกิดความกล้าที่จะจูงสุนัขเข้าประกวดด้วยตนเองในโอกาสต่อไป

โดย น.สพ. สายันต์ คงเพชร เป็นกรรมการตัดสิน

ผู้ที่สนใจติดต่อ คุณพิสิษฐ์ ไชยวิเศษ โทร. 089-624-1400 คุณประมาณ ป้องสนาม โทร. 089-840-1284 คุณปรีชา ปวิดาภา โทร. 083-288-2111

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3 - 6 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Moza vom P.P.Luengnoktha
100701, U-6015, 30/06/56
*Dux di Casa Massarelli *Jessi vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายนิมิตร ลี้ธนะรุ่ง
vv2 Asta vom Thanawut
100712, H-6023, 11/07/56
*Pedro von der Stadt Mosbach *Cony vom Weber Haus นายธนาวุฒิ บุ้งทองวานิช นายสายชล ขันทัง
vv3 Dolla vom P.P.M.Hatyai
100600, S-6016, 29/04/56
*Eyck vom Sankt Raphael *Kara vom Batu พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
vv4 Danla vom Chuenchom Farm
100716, K-6066, 10/07/56
*John vom P.P.Luengnoktha *Xara vom R.C.Club นายประมาณ ป้องสนาม นายประมาณ ป้องสนาม
vv5 Jana vom K.B.Farm
100604, M-6034 27/04/56
Gundo vom K.S.Pattaya Mona vom Nan & Nice นายอดิเรก พรหมจันทึก นายแฉล้ม เขียนโคกกรวด
vv6 Amanda vom Thanawut
100710, H-6021, 11/07/56
*Pedro von der Stadt Mosbach *Cony vom Weber Haus นายธนาวุฒิ บุ้งทองวานิช นายประสิทธิ์ ลีโย

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3 - 6 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Uno vom Emkendorfer Park, SZ:0030014, 04/06/56 *Mentos vom Osterberger-Land *Daggi vom Emkendorfer Park Hans Juergen Begier นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Ardito vom Thanawut
100709, H-6020, 11/07/56
*Pedro von der Stadt Mosbach *Cony vom Weber Haus นายธนาวุฒิ บุ้งทองวานิช นายธนาวุฒิ บุ้งทองวานิช
vv3 Apoll vom Thanawut
100708, H-6019, 11/07/56
*Pedro von der Stadt Mosbach *Cony vom Weber Haus นายธนาวุฒิ บุ้งทองวานิช นายธนาวุฒิ บุ้งทองวานิช

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6 - 9 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Trude vom Emkendorfer Park
SZ:2289776, 981189900025544, 30/01/56
*Mentos vom Osterberger-Land *Bruni vom Emkendorfer Park Hans Juergen Begier นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Ferbi vom Wiset Farm
100561, H-6006, 25/02/56
*Eyck vom Sankt Raphael *Lima vom North East Dog นายจิรวัฒน์ วิเศษ นายจิรวัฒน์ วิเศษ
vv3 Loda vom P.P.Luengnoktha
100523, U-6009, 09/03/56
*John vom P.P.Luengnoktha *Rena vom Martelsberg นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
vv4 Assi vom P.P.Surin Club
100565, H-6010, 01/04/56
*Ajax vom M & M Rasi vom R.C.Club นายโยธิน แก้วสน นายประสิทธิ์ ลีโย

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6 - 9 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Jacob von der Pakchong
100585, B-6011, 03/04/56
*Nino von Tronje *Ghandy vom Haus Santo นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9 - 12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Anke vom Mangkon Kennel
100369, X-6012, 05/12/55
*Eyck vom Sankt Raphael *Inja vom V.P.P.K. นายจาง หลีหมิง นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Hemy von der Pakchong
100401, B-6002, 18/12/55
*Eyck vom Sankt Raphael *Lisa von der Salzteichaue นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv3 Hollie von der Pakchong
100404, B-6005, 18/12/55
*Eyck vom Sankt Raphael *Lisa von der Salzteichaue นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
vv4 Anka vom Mangkon Kennel
100368, X-6011, 05/12/55
*Eyck vom Sankt Raphael *Inja vom V.P.P.K. นายจาง หลีหมิง นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv5 Lucy vom Branch Mark
100432, V-6019, 03/01/56
*Ypsilon vom Lärchenhain *Una vom Köttersbusch นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9 - 12 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Hill von der Pakchong
100400, B-6001, 18/12/55
*Eyck vom Sankt Raphael *Lisa von der Salzteichaue นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์

รุ่นเล็ก อายุ 12 - 18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Cartier vom Branch Mark
100045, V-5056, 29/05/55
*Dux di Casa Massarelli *Lucy del Finkenwerder นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสายชล ขันทัง
SG2 Rasti von der Stadt Mosbach
SZ:2281530, 00039967, 31/03/55
*Tyson vom Köttersbusch *Katy vom Butjenter Land Dietmar Nohe นายธนกร ติณณ์วรเดช
SG3 Ampm vom Adisorn Farm
100246, K-5083, 26/09/55
*Eyck vom Sankt Raphael Hilla vom K.S.Pattaya นายอดิศร ฉัตรสันติประภา นายไวพจน์ แพงมา
SG4 Ivy vom P.P.M.Hatyai
100097, S-5053, 18/06/55
Gafar Vác-vágvölgyi *Kara vom Batu พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ นายชัยวีรเดช ไพรไพศาล
SG5 Holly vom K.B.Farm
100115, M-5123, 08/08/55
Gundo vom K.S.Pattaya Nanear vom Nan & Nice นายอดิเรก พรหมจันทึก ร.ต.ธนู พิมพ์ภาณี

รุ่นเล็ก อายุ 12 - 18 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Bengal vom Branch Mark
100034, V-5045, 25/05/55
*Dux di Casa Massarelli *Cora vom Team Zellwaldrand นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG2 Fiat vom Branch Mark
100065, V-5068, 11/06/55
*Dux di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG3 Gaga vom R.C.Club
100058, V-5061, 28/05/55
*Etoo aus Wattenscheid *Sarina vom Finkenschlag นายประชา กุศลานุคุณ นายโยธิน แก้วสน
SG4 Wacko von de Mauritshoek
NHSB:2897402 7371,, 01/09/55
*Etoo aus Wattenscheid *Tskully von Arminius 2000   นายนเรศ รัศมีจันทร์
SG5 Gaeng Liang vom Haus Poom
100265, B-5031, 21/10/55
*Arco Fibi vom Kluettenplatz นายภูมิพิทักษ์ เพ็ญศรีนุกูร นางวิภาดา กฤษณามระ

รุ่นกลาง อายุ 18 - 24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 First vom R.C.Club
99974, V-5040, 08/04/55
*Pedro von der Stadt Mosbach *Oda vom R.C.Club นายประชา กุศลานุคุณ นายพงษ์พันธุ์ ศิริยอดอรุณ
SG2 Xamora de Intercanina
SZ:2277998, 24978, 15/01/55
*Figo Hagadahls *Nada vom Haus Storr Hans-Joachim Dux นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG3 Honda vom Louis Kennel
99914, C-5023, 07/02/55
*Vegas vom Weber-Haus *Ute vom Eßweiler Tal นายวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล นายสายชล ขันทัง

รุ่นกลาง อายุ 18 - 24 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Xomo de Intercanina
SZ:2277994, 20115, 15/01/55
*Figo Hagadahls *Nada vom Haus Storr Hans-Joachim Dux นายธนกร ติณณ์วรเดช
SG2 Iko vom Louis Kennel
99919, C-5028, 14/02/55
*Don vom Haus Wendl *Emma Hoffung-Voll นายวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล นายวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล
SG3 Champion vom Chuenchom
99589, K-5001, 20/11/54
*Pütz vom Haus Wendl *Smira vom Lacroz นายประมาณ ป้องสนาม นายประมาณ ป้องสนาม

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 Fara vom Sankampang
99578, C-4035, 10/09/54
*Ober von Bad-Boll *Luci vom Moenchberg นายพรธวัช เพ่งศรี น.ส.ศิริวรรณ วรรณศรี
V2 *Nasa vom S.K.Farm
99169, V-4054, SchH1, I/a, 04/05/54
*Paer vom Hasenborn *Wyna zur Wolfskammer นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล นายธนกร ติณณ์วรเดช
SG3 DeDe vom K-18
99004, B-4009, 05/02/54
*Cito von Panoniansee *Norda Vác-vágvölgyi นายคมกฤช อัยศิริ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Johnie vom Branch Mark
98674, V-3054, SchH1, I/a, 15/08/53
*Eros vom Haus Portofino *Zena aus der Brunnenstraße นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายนเรศ รัศมีจันทร์
V2 *Hammer vom Branch Mark
98623, V-3039, SchH1, I/a, 19/06/53
*Yukon von der Bastillie *Una vom Köttersbusch นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายธนกร ติณณ์วรเดช
V3 *John vom P.P.Luengnoktha
98511, U-3002, SchH1, I/a, 10/04/53
*Robin vom Abendland *Bonny von der Addingaste นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
V4 Dragon vom Louis Kennel
99335, C-4024, 07/06/54
*Vegas vom Weber-Haus *Sena vom Branch Mark นายวีระศักดิ์ โสตถิพันธุ์กุล น.ส.ศิริวรรณ วรรณศรี

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Zoey von den zwei Steinen
SZ:2269590, V, SchH1, 2/a, 20/05/54
*Uno Conbhairean *Sendy von den zwei Steinen Erwin Reich นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
V2 *Rena vom Martelsberg
SZ:2220920, P-I 1979, VA, SchH1, 2, 28/05/51
*Markus vom Status Quo *Gilla von der Plassenburg Edgar Martin นายปรีชา ปวิดาภา

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Conner vom Brandbachtal
SZ:2260303, 981189900005550, V, IPO1, I/a, 12/11/53
*Buka vom Agilolfinger *Monique aus Westsachsen Harald Stiegler นายกฤษดา เกษมเปรมจิต
V2 *Greif von der Grafenburg
SZ:2252946, 276098102902400, V, SchH1, I/a, 05/04/53
*Hicks von der Grafenburg *Zoffi von der Grafenburg Corinna Baehr นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
V3 *Eyck vom Sankt Raphael
SZ:2237842, W-B 4507, V,,, 05/05/52
*Ober von Bad-Boll *Daisy vom Frankengold Reudiger Neise พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์
V4 *Eros vom Haus Portofino
SZ:2204271, R-A 0619, V, SchH3, I/a, 10/07/50
*Bazi von der Urbecke *Conny vom Haus Portofino Sergio de Nardi นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V5 *Ajax vom M & M
SZ:2226434, T-E 1524, V, SchH3, I/a, 21/04/51
*Nemo von der Lengernheide *Klara vom Sonnenkranz Marina Ritzmann นายโยธิน แก้วสน

ภาพบรรยากาศงานแข่งขันสุนัขอารักขา และงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

คลิปบรรยายกาศงานแข่งขันสุนัขอารักขา ขอขอบคุณคลิปจากคุณอั๋น

 • การแข่งขันสุนัขอารักขา ตอน ค ( ต่อสู้ป้องกัน ) สุนัขชื่อ ดีโน่ พันธุ์ เบลเยียมเช็พเพอด ( มาลินอยส์ ) ( Belgian Shepherd ( Malinois ) ) ได้รางวัลชนะเลิศ ด้วยคะแนน 98 คะแนน ( จากเต็ม 100 คะแนน )
 • การแข่งขันสุนัขอารักขา ตอน ค ( ต่อสู้ป้องกัน ) สุนัขชื่อ ชิลี พันธุ์ เบลเยียมเช็พเพอด ( มาลินอยส์ ) ( Belgian Shepherd ( Malinois ) ) ได้คะแนน 93 คะแนน ( จากเต็ม 100 คะแนน )
 • การแข่งขันสุนัขอารักขา ตอน ข ( เชื่อฟังคำสั่ง ) สุนัขชื่อ ชิลี พันธุ์ เบลเยียมเช็พเพอด ( มาลินอยส์ ) ( Belgian Shepherd ( Malinois ) ) ได้รางวัลชนะเลิศ
 • การแข่งขันสุนัขอารักขา ตอน ข ( เชื่อฟังคำสั่ง ) สุนัขชื่อ ดีโน่ พันธุ์ เบลเยียมเช็พเพอด ( มาลินอยส์ ) ( Belgian Shepherd ( Malinois ) )

คลิปบรรยายกาศงานประกวด ขอขอบคุณภาพจากคุณปากช่องโมบาย ตลาดคลองถม ช่างโอ่ง

 • ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 3
Location