งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดและสุนัขใช้งานสากล IGP ปี 2563 จ.ขอนแก่น

Event Date
9 ก.พ. 2020 08:00 - 9 ก.พ. 2020 18:00


ผลการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP1)

ตอน ข เชื่อฟังคำสั่ง (B: Obedience) รุ่นสุนัขใช้งาน

อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
[ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
คะแนน
1 Dog Planet Henry
KATH:115890365, , , ,
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายสดาวุธ เตชะอุบล
[นายชาคริต สารยศ]
95
2 Gibs Graf Czech
KATH:105877405, 90091010096330, , , 20/03/60
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
Mr.Peerapong Pisitwuttinan
[นายฐิติยะ เทียบแก้ว]
87

ตอน ข เชื่อฟังคำสั่ง (B: Obedience) รุ่นสุนัขสวยงาม

อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
[ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
คะแนน
1 Mary vom Branch Mark
102833, V-0013
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
เมีย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
[นายประสิทธิกรณ์ วงศ์อนันต์]
78

ตอน ค ต่อสู้ป้องกัน (C: Protection) รุ่นสุนัขใช้งาน

อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
[ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
คะแนน
1 Error Sagitta Epirum
, 900032001878930, , , ,
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
Mr.Peerapong Pisitwuttinan
[นายคมสัน เจริญจิต]
94
2 Dog Planet Henry
KATH:115890365, , , ,
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายสดาวุธ เตชะอุบล
[นายชาคริต สารยศ]
93
- Gibs Graf Czech
KATH:105877405, 90091010096330, , , 20/03/60
เบลเยียมเช็พเพอด (มาลินัวส์)
Belgian Shepherd (Malinois)
ผู้ นายพีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์
Mr.Peerapong Pisitwuttinan
[นายฐิติยะ เทียบแก้ว]
U

ตอน ค ต่อสู้ป้องกัน (C: Protection) รุ่นสุนัขสวยงาม

อันดับ ชื่อสุนัข (Dog Name) พันธุ์ (Breed) เพศ ชื่อเจ้าของสุนัข (Owner Name)
[ชื่อผู้ควบคุมสุนัข (Handler Name)]
คะแนน
1 *Milow vom Himmeltal
SZ2290815, 981189900036432, V, IPO3, I/a, 03/03/56
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้ นายกนก บุญย้อยหยัด
[นายกนก บุญย้อยหยัด]
96
2 *Team Marlboro Vector
DK:19800/2014, 208250000057963, V, IPO3, kkl, 12/11/57
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
[นายมนัส พงษ์พันธุ์]
91
3 *Cami von Pallas Athene
SZ:2332650, 981189900080852, V, IPO1, kkl, 01/01/58
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้ นายประชา กุศลานุคุณ
[นายอาทิตย์ พฤฒามาตร]
80
4 *Farukh vom Aleks Birkenstrasse
RKF:4507693, 643099000007918, V, OKD-1, ZKS-1, 06/02/58
เยอรมันเช็พเพอด
German Shepherd
ผู้ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
[นายมนัส พงษ์พันธุ์]
78

ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Rika vom P.P.Luengnoktha
102794, U-0003, V, SchH1, I/a, 28/10/59, Height: 60 cm, Chest: 27 cm
*Pakros vom Pendler *Jane vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายประชา กุศลานุคุณ
V2 *Glucose vom Branch Mark
101646, V-8011, V, SchH1, I/a, 10/12/57
*Symon Di Casa Massarelli *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Fandy vom P.P.M.98
102762, V-9160, 02/11/59
*Xeres von Bad-Boll *Weinona von Lacroz นายอุทัย อำลอย น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Nine vom Branch Mark
102922, V-0025, SG, SchH1, I/a,12/01/60
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล
V2 *Quarter vom Branch Mark
103056, V-0063, V, SchH1, I/a, 01/03/60
*Ixos de la Citee des Orchidees *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Lea von der Plassenburg
SZ:2323106, 981189900083408, V, SchH1, I/a, 28/02/59
*Freddi von Modithor *Grazie vom Pendler Wolfgang Haßgall นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Wuff Klein-Leithawald
SZ:2331129, 981189900078463, V, IPO3, kkl, 06/10/59, Height: 65.5 cm, Chest: 31 cm
*Pepe vom Leithawald *Irana von Bellissimo Karin Ehrenhofer นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
V2 *Milow vom Himmeltal
SZ:2290815, 981189900036432, V, IPO3, I/a, 03/03/56
*Iliano vom Fichtenschlag *Kira vom Himmeltal Roland Rein นายกนก บุญย้อยหยัด
V3 *Peejay von der Lars-Aue
SZ:2317910, 981189900054839, V, IPO2, kkl, 24/06/58, Height: 65.5 cm, Chest: 31 cm
*Pacino I del Barranquet *Heaven von der Lars-Aue Lars Kühnemann น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
V4 *Cami von Pallas Athene
SZ:2332650, 981189900080852, V, IPO1, kkl, 01/01/58, Height: 66 cm, Chest: 32 cm
*Yoker vom Pendler *Heike van de Zomerdijkslanden Yannick Maibüchen นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ) ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Sebor Luberland
PKR.I:89082, 616093900290407, 28/03/60
*Pacino I del Barranquet *Heaven von der Lars-Aue Lars Kühnemann น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Ushka vom Lärchenhain
SZ:2344619, 981189900094556, 01/04/61, Height: 59 cm, Chest: 28 cm
*Goran vom Bierstadter Hof *Hadina vom Lärchenhain Vincent Buß น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
SG2 Jive vom T.P.Chaiyaphum
108771, P-1003, 30/03/61
*Yes degli Achei Google vom T.P.Chaiyaphum นายพายุ ดามาพงษ์ นายสาโรจน์ ปกาเวสา

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Jennifer vom Richy Club
109220, K-2031, 29/01/62
*Ugano vom Hanneß *Great vom Branch Mark นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
SG2 Quantity vom Branch Mark
109031, V-1158, 06/10/61, Height: 59 cm, Chest: 27 cm
*Finn von der Piste Trophe *Fayet zur Medbacher Mühle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
SG3 Jundy von der Pakchong
108988, B-1040, 13/09/61
*Tevez von Aducht Berta vom Emkendorfer Park นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Mono vom Branch Mark
108956, V-1136, 25/08/61
*Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายณรงค์ นรินยา
SG2 Solid vom Branch Mark
109144, V-2013, 02/12/61
*Eros di Casa Massarelli *Glucose vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสาโรจน์ ปกาเวสา

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Lucy vom Richy Club
109376, K-2067, 20/03/62
*Yes degli Achei *Mary vom Branch Mark นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv2 Bella vom J.I.P.Farm
109314, M-2035, 25/02/62
Bright vom Branch Mark Kiwi von der Pakchong จ.อ.อเนก เปียจำปา น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
vv3 Ava vom Knokke
109362, X-2021, 06/03/62
*Quenn von der Piste Trophe *Sydney vom St.-Michaels-Berg นายกนก บุญย้อยหยัด นายกนก บุญย้อยหยัด
vv4 Xonni vom Branch Mark
109413, V-2075, 05/04/62
*Netzer von Aducht *Dana von der Hopfenhalle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเสถียร พัชรพรสกุล
vv5 Amy vom A.P.Farm
109436, K-2070, 14/04/62
*Ugano vom Hanneß Yora von der Pakchong นายพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม นายพัฒนพงษ์ โพธิ์งาม

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Bravo vom Phanu Buriram
109306, H-2010, 18/02/62
*Milow vom Himmeltal July vom R.C.Club นายภาณุ อินยะโพธิ์ นายภาณุ อินยะโพธิ์
vv2 Unox vom Branch Mark
109356, V-2052, 12/03/62
*Symon Di Casa Massarelli *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
vv3 Banten vom J.I.P.Farm
109311, M-2032, 25/02/62
Bright vom Branch Mark Kiwi von der Pakchong จ.อ.อเนก เปียจำปา น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
v Canto vom P.P.M.1898
109339, V-2042, 26/02/62
Joey vom Branch Mark Dolly vom P.P.M.98 พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Ciqala vom Oldieshaus
109498, C-2032, 933076400018035, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.สุภาภรณ์ นาคู

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Daisy vom P.P.M.1898
109503, V-2083, 30/06/62
Percy von der Sudheimer Linde *Bonus vom Branch Mark พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ นายณรงค์ รุจิเรข

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Charlie vom Oldieshaus
109491, C-2025, 933076400018055, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ นายสุริยนต์ สุจา
vv2 Calos vom Oldieshaus
109489, 933076400018052, C-2023, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
vv3 Diamond vom P.P.M.1898
109500, V-2080, 30/06/62
Percy von der Sudheimer Linde *Bonus vom Branch Mark พ.ต.ท.สาคร เพชรรัตน์ นายเสรี โพธิ์ทอง

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้ ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Columbus vom Oldieshaus
109492, C-2026, 933076400018045, 24/05/62
*Team Marlboro Hilton *Edra vom Finkenschlag น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์ น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Carfley vom Zeionee
109577, M-2020, 25/09/62
Bright vom Branch Mark Darlene vom Kittinapa Kennel น.อ.กิรทัต นีระเสน น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
vv2 Jacos vom Black Brown
109649, M-3003, 31/10/62
Bright vom Branch Mark I-da von der Pakchong นางสาวพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ นางสาวพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ
vv3 Chabby vom Zeionee
109578, M-2071, 25/09/62
Bright vom Branch Mark Darlene vom Kittinapa Kennel น.อ.กิรทัต นีระเสน น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
vv4 Eleonon vom Species Yon Club
109637, A-3004, 13/11/62
*Farukh vom Aleks Birkenstrasse Zenda vom Branch Mark นายสุริยนต์ สุจา นายสุริยนต์ สุจา
vv5 Jaya vom Black Brown
109650, M-3004, 31/10/62
Bright vom Branch Mark I-da von der Pakchong นางสาวพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ นางสาวพิชามญชุ์ ช่วยตะคุ

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้ ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Caster vom Red Wood
109653, P-3001, 30/10/62
*Milow vom Himmeltal Yahoo vom Branch Mark นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
vv2 Cyrus vom Red Wood
109655, P-3003, 30/10/62
*Milow vom Himmeltal Yahoo vom Branch Mark นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
vv3 Corben vom Red Wood
109654, P-3002, 30/10/62
*Milow vom Himmeltal Yahoo vom Branch Mark นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง นายเอกนรินทร์ แจ้งสว่าง
vv4 Art vom Team Bench Mark
109557, V-2102, 19/08/62
*Symon Di Casa Massarelli Gundy Fabare Bohemia นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล นายวรภัทร วงศ์สิโรจน์กุล

ขอเชิญชมและส่งสุนัขเข้าประกวด และสุนัขใช้งานสากล IGP

ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด และสุนัขใช้งานสากล IGP

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ณ สนามโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น (ตรงข้ามสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น)

โดย พ.ต.ไพบูลย์ ยามัสเสถียร เป็นกรรมการตัดสิน

จัดโดย คุณรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ นายกก่อตั้ง 081-392-0373
นายกสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น
ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น
ประธานกรรมการสุนัขภาคอีสาน

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752


*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***

Location