ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ADDRESS : 7 Soi Rajakru Phaholyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ (TEL) : 0-2279-3621, 0-2619-7753, 08-9679-6913 โทรสาร (FAX) : 0-2619-7752 เว็บไซต์ (WEBSITE) : http://gsd.in.th/ อีเมล (E-MAIL) : gsdathailand@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค (FACEBOOK PAGE) : http://www.facebook.com/GSDAThailand/ ช่องยูทูป (YOUTUBE CHANNEL) : http://www.youtube.com/channel/UCqs68CzaOllQDLclOMQvdXw

หมายเหตุ : สุนัขพันธุ์ "อัลเซเชียน", "เยอรมันเชพเพอด", "เยอรมันเชพเพิร์ด", "เยอรมันเชฟเฟิร์ด", "เยอรมันเชเพิร์ด" และ พันธุ์ "เยอรมันเช็พเพอด" เป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันค่ะ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) เป็นสมาชิกของ Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde หรือ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wusv.de/1181/?L=%22%3Dmar%C3%AF%C2%BF%C2%BDY%C3%AF%C2%BF%C2%BD

ครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons Licence

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works CC BY-NC-ND Licence.

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ gsd.in.th.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ gsd.in.th

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Upcoming Events

  • 11 มิ.ย. 2020 - 09:00 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2020 - 20:00
  • 3 ก.ย. 2020 - 06:00 ถึงวันที่ 6 ก.ย. 2020 - 18:00
  • 18 ก.ย. 2020 - 06:00 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2020 - 18:00
  • 7 ต.ค. 2020 - 06:00 ถึงวันที่ 11 ต.ค. 2020 - 18:00

Past Events

หน้า

ความแตกต่างระหว่างเยอรมันเช็พเพอด " สายเยอรมันตะวันตก " และ " สายเยอรมันตะวันออก "

ความแตกต่างระหว่าง " เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตก " และ " เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก "

   เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก เป็นตัวอย่างของ 2 สาย ในบรรดาอีกมากมายหลายสายของเยอรมันเช็พเพอด เยอรมันเช็พเพอดมีอีกชื่อหนึ่งก็คือ " อัลเซเชี่ยน " ( นิยมเรียกกันในประเทศอังกฤษ ) สิ่งที่มีอิทธิต่อความแตกต่างระหว่างเยอรมันเช็พเพอดสายตะวันออกและสายตะวันตกนี้ก็คือ เงื่อนไข ( สถานการณ์ การดำรงชีวิต รูปแบบการปกครอง ) ภายในประเทศเยอรมนีในขณะที่ยังมีการแบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกอยู่นั่นเอง

การแบ่งแยกสายเยอรมันตะวันออกและสายเยอรมันตะวันตก

   การแบ่งแยกสายเยอรมันตะวันออกและสายเยอรมันตะวันตกในเยอรมันเช็พเพอดเกิดขึ้น เพราะการแบ่งแยกประเทศเยอรมนีในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ความแตกต่างมากมายระหว่าง 2 สายนี้เกิดขึ้นเพราะเงื่อนไข ( สถานการณ์ การดำรงชีวิต รูปแบบการปกครอง ) ของแต่ละประเทศ ( ประเทศเยอรมนีตะวันตก และประเทศเยอรมนีตะวันออก ) เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตกจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสุนัขที่เพาะมาเพื่อประกวดและสุนัขที่เพาะเพื่อการทำงาน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าสายประกวดจะได้รับความนิยมมากกว่า ส่วนเยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออกนั้น บ้างก็ถูกเพาะขึ้นมาเพื่อใช้ในการเฝ้ากำแพงเบอร์ลิน โดยพวกมันจะโจมตีใครก็ตามที่พยายามจะหลบหนีออกจากเยอรมนีตะวันออก นอกนั้นก็เพาะขึ้นมาเพื่อต้อนฝูงสัตว์ เพื่อประกวด หรือเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก

   เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก หรือที่เรียกว่า DDR German Shepherd ( Deutshe Demokratishe Repiblik ) รูปลักษณ์ภายนอกนั้นมักจะมี สีมืด ๆ ดำ ๆ หัวใหญ่ มีโครงสร้างกระดูกที่ใหญ่ และหุ่นไม่ค่อยมีเนื้อ หลังของพวกมันไม่ลาดเอียงเหมือนกับพวกสาย International Show แต่จะมีหลังที่ตรง เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออกจะเพาะเน้นไปทางความสามารถด้านการทำงาน และมีปัญหาสุขภาพน้อย เช่น โรคข้อสะโพกวิการ ( Hip Dysplasia ) พวกมันมีพลังงานสูง และต้องการการออกกำลังกายและการทำกิจกรรม ( งาน ) อย่างเพียงพอ เพื่อให้พวกมันมีสุขภาพที่แข็งแรง

เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตก

   เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตก จะมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างสายประกวดและสายใช้งาน สายประกวดนั้นจะให้ความสำคัญทางความสวยงามด้านกายภาพ ไม่ให้ความสำคัญด้านลักษณะนิสัยความกล้าหาญและสัญชาตญาณในการทำงาน ในต่างประเทศสายประกวดนั้นได้รับความนิยมมากที่สุด และก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน ในเยอรมนี หากพูดถึง เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตกก็มักจะกล่าวถึงเยอรมันเช็พเพอดสายประกวด ในขณะที่หากพูดถึง เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออกก็มักจะกล่าวถึงเยอรมันเช็พเพอดสายใช้งาน เยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันตกจะมีหลังที่ลาดเอียงมากกว่าเยอรมันตะวันออก แต่ก็ไม่ได้มากเท่าเยอรมันเช็พเพอดสายอเมริกัน พวกมันยังคงรักษาไว้ซึ่งความมีพลังงานสูง ดังนั้นพวกมันยังคงต้องการการออกกำลังกายอย่างมากเช่นกัน

เยอรมันเช็พเพอดสายอื่น

   เยอรมันเช็พเพอดสายอเมริกัน จะเป็นเสมือนเครื่องหมายโดยส่วนมากของเยอรมันเช็พเพอดสาย International Show พวกมันมีหลังที่ลาดเอียงมาก มีมุมขาหลังที่หักมุมชัดเจน เยอรมันเช็พเพอดสายอเมริกันนั้นมักจะมีรูปร่างที่ยาวและผอมกว่าทั้งสองสายของเยอรมัน เยอรมันเช็พเพอดสายอังกฤษนั้นจะมีกระดูกที่ใหญ่และยาว หลังตรง แต่เยอรมันเช็พเพอดทั้งสองสายนี้จะมีอารมณ์ที่สงบกว่าและพลังงานที่ต่ำกว่าเยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมัน ส่วนเยอรมันเช็พเพอดสายเชคนั้นจะมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับเยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก ดังนั้นจึงมีบางคนคิดว่าพวกมันเป็นสายเดียวกัน นอกจากนี้ก็ยังมีเยอรมันเช็พเพอดสายที่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก คือ เยอรมันเช็พเพอดขาว ( ขาวจริง ไม่ใช่เพราะมียีนส์เผือก ) และเยอรมันเช็พเพอดขนยาว

การผสมแบบรวมสาย

   ในณะที่บรีดเดอร์บางคนคุยโวโอ้อวดในสายบริสุทธิ์ของเยอรมันเช็พเพอดของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสายเยอรมันตะวันตกแท้ ๆ สายเยอรมันตะวันออกแท้ ๆ บ้างก็ดี แต่ก็ยังมีบรีดเดอร์อีกจำนวนมากที่นำเยอรมันเช็พเพอดสายต่าง ๆ มาผสมรวมกันเพื่อให้ได้ลักษณะเฉพาะที่ดีสุดของแต่ละสายพันธุ์ออกมา โดยมักจะพยายามผสมให้มีความแข็งแรงทางสุขภาพ มีปัญหาโรคข้อตะโพกน้อย และมีสัญชาตญาณในการทำงานสูงของเยอรมันเช็พเพอดสายเยอรมันตะวันออก ร่วมกับความสวยงามทางร่างกายของเยอรมันเช็พเพอดสายประกวด

แหล่งที่มาข้อมูล : http://www.ehow.com/about_6311493_difference-east-german-shepherd-dogs.html
ขอขอบคุณผู้แปล : คุณ Pundharee Manosirinukul

อ่านบทความใน Facebook ได้ที่ http://www.facebook.com/notes/สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย/ความแตกต่างระหว่างเยอรมันเช็พเพอด-สายเยอรมันตะวันตก-และ-สายเยอรมันตะวันออก-/514726461898121

บทความที่ใกล้เคียงกัน

CC license: 
Creative Commons Licence
Share/Save