BSZS 2013

Event Date
30 ส.ค. 2013 06:00 - 1 ก.ย. 2013 20:00

งานประกวดชิงแชมป์โลก หรืองาน Bundessiegerzuchtschau (BSZS) ประจำปี 2013

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน ณ เมือง Kassel ประเทศเยอรมนี จัดโดย Verein für Deutsche Schäferhunde e. V. ( SV ) ซึ่งเป็น " สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี " ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จาก http://www.schaeferhunde.de/bsz/aktuelles/ ( ภาษาเยอรมัน )

โดยปีนี้มีประกาศและข้อกำหนดเพิ่มเติมได้แก่

  • สำหรับการประกวดพ่อพันธุ์ ( มีสุนัขรุ่นลูก วิ่งตามพ่อพันธุ์ตัวนั้น ) สุนัขรุ่นลูกที่จะมาวิ่งตามพ่อพันธุ์ตัวนั้นได้ จะต้องลงประกวดด้วยเท่านั้น ถ้าไม่ได้ลงประกวด จะไม่มีสิทธิ์มาวิ่งตามสุนัขที่เป็นพ่อด้วย
  • สำหรับสุนัขในรุ่นใหญ่ที่จะได้ตำแหน่ง VA ( ดีเลิศ ) คือต้องผลรับรองข้อตะโพกในขั้น " ปกติ ( Normal ) หรือเกือบปกติ ( Fast Normal ) " เท่านั้น ถ้าผลรับรองข้อตะโพกเป็นขั้น " ยังคงให้ผ่าน ( Noch Zugelassen ) " จะได้แค่ V ( ดีเยี่ยม ) เท่านั้น
  • สำหรับสุนัขในรุ่นใหญ่ สุนัขที่จัดกลุ่ม VA ( ดีเลิศ ) จะไม่มีการเรียงลำดับ 1-2-3-... อีกต่อไป ในการวิจารณ์สุนัขในรอบสุดท้ายในสนามประกวด จะเรียกขานตามหมายเลขในสูจิบัตร ไม่เรียกตามลำดับ VA1-VA2-VA3-... [ ดูในหัวข้อ VA-Gruppen bei der SV-Bundessiegerzuchtschau (Ergänzung) และ VA-Gruppen bei der SV-Bundessiegerzuchtschau ]

สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จากความริเริ่มของท่าน Lothar Quoll กรรมการตัดสินอาวุโสแห่ง SV ที่มีความพยายาม ริเริ่ม เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงการพัฒนาสายพันธุ์ ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสายพันธุ์

ท่าน Lothar Quoll ได้ให้นโยบายหลักในการพัฒนาพันธุ์ไว้ 5 ข้อ เป้าหมายที่กำลังเริ่มออกเดินไปสู่ความสำเร็จคือ....

  1. สุขภาพที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง ของเยอรมันเช็พเพอด
  2. กลับมามีขนาดที่เป็นไปตามมาตรฐาน
  3. เพิ่มสายพันธุ์หลักให้มากขึ้น และลดการผสมในสายให้เหลือน้อยที่สุด
  4. เผยแพร่ผลักดัน ในเรื่องการใช้งาน และ ประสิทธิภาพ
  5. ควบคุม การพัฒนาพันธุ์ ให้มีความผิดพลาดจากมาตรฐานน้อยที่สุด

ก้าวแรก ที่จะนำไปสู่เป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้ คือ การยกเลิกการจัดอันดับ VA มีเพียงการจัดกลุ่มสุนัขที่มีคุณภาพดีเลิศในด้านต่างๆ ทำให้ บรีดเดอร์ ( Breeder ) ได้มีตัวเลือกในการวางแผนการผสมพันธุ์ มากขึ้น ไม่เจาะจงมาผสมแต่กับ VA1 หรือ ยึดติดแต่ลูกหลานที่สืบสายจาก VA1 มากเกินไป เช่นที่ผ่านมาในอดีต ...

ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณสุธีและคุณวิภาดา
อ่านข้อมูลต้นฉบับ ( ภาษาอังกฤษ และเยอรมัน ) ได้ที่ http://gsd.in.th/en/article/sv-bundessiegerzuchtschau-bszs-2013

ประกาศผลการทดสอบ TSB

ปล. การทดสอบ TSB คืออะไร มีไว้เพื่ออะไร มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างไร ติดตามอ่านได้ในบทความ TSB…อะไร ? ….ทำไม ?….และอย่างไร ?

ประกาศผลการประกวด ( ขนสั้น )

นอกจากนี้ สามารถติดตามดูผลการตัดสินทั้งหมดได้ที่ http://www.schaeferhunde.de/bsz/ergebnisse/ ( ภาษาเยอรมัน )


ข้อมูลเพิ่มเติม

Location