ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ADDRESS : 7 Soi Rajakru Phaholyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ (TEL) : 0-2279-3621, 0-2619-7753, 08-9679-6913 โทรสาร (FAX) : 0-2619-7752 เว็บไซต์ (WEBSITE) : http://gsd.in.th/ อีเมล (E-MAIL) : gsdathailand@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค (FACEBOOK PAGE) : http://www.facebook.com/GSDAThailand/ ช่องยูทูป (YOUTUBE CHANNEL) : http://www.youtube.com/channel/UCqs68CzaOllQDLclOMQvdXw

หมายเหตุ : สุนัขพันธุ์ "อัลเซเชียน", "เยอรมันเชพเพอด", "เยอรมันเชพเพิร์ด", "เยอรมันเชฟเฟิร์ด", "เยอรมันเชเพิร์ด" และ พันธุ์ "เยอรมันเช็พเพอด" เป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันค่ะ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) เป็นสมาชิกของ Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde หรือ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wusv.de/1181/?L=%22%3Dmar%C3%AF%C2%BF%C2%BDY%C3%AF%C2%BF%C2%BD

ครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons Licence

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works CC BY-NC-ND Licence.

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ gsd.in.th.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ gsd.in.th

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Upcoming Events

Past Events

หน้า

คะแนนการประกวดสุนัขสะสมปี 2559

คะแนนการประกวดสุนัขสะสมปี 2559

วิธีการให้คะแนนการประกวดสุนัขแบบใหม่ ศึกษาได้ที่ การให้คะแนนการประกวดสุนัขแบบใหม่ เริ่มปี 2559

อันดับ ชื่อสุนัข เจ้าของ คะแนน สะสม
1 *Fiat vom Branch Mark
100065, V-5068, V, SchH1, I/a,11/06/55
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 10.3
10.2
9.2
8.2
37.9
2 *Justus vom Haus Dexel
SZ:2257756, 276098102844577, V, IPO3, I/a, 15/09/53
นายประชา กุศลานุคุณ 7.4
9.3
8.4
7.7
32.8
3 S-Kenn vom Branch Mark
102169, V-9003, 01/11/58
นายพศิน บาร์เคลย์ -
10.4
10.3
10.2
30.9
4 *Gusto vom Shappanya
101086, R-7011, 17/02/57
น.สพ.สายันต์ คงเพชร -
9.2
10.2
10.2
29.6
5 *Left vom Branch Mark
101720, V-8035, 08/01/58
นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย 7.8
10.7
10.1
-
28.6
6 Qlano vom P.P.Luengnoktha
102243, U-9004, 05/11/58
นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง -
9.4
9.3
9.2
27.9
7 *Zafiro vom Suentelstein
SZ:2292433, 981189900042344, V, IPO2, I/a, 02/05/56
นายเสถียร พัชรสกุล 8.4
8.3
-
7.7
24.4
8 *Quattro vom Streek
SZ:2311477, 981189900058076, SG, SchH1, I/a, 01/01/58
นายประชา กุศลานุคุณ -
-
10.1
11.7
21.8
9 *Wesly von der Orangerie
SZ:2280685, 981189900029097, V, IPO3, I/a, 01/05/55
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
10.4
10.7
21.1
10 Doom vom Branch Mark
101563, V-7145, 16/10/57
นายสายชล ขันทัง 10.8
10.3
-
21.1
อันดับ ชื่อสุนัข เจ้าของ คะแนน สะสม
  Xenza vom Branch Mark
102282, V-9033, 08/01/59
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
10.7
-
10.3
21.0
  Actor vom Branch Mark
102434, V-9059, 04/03/59
นายศิรัณ บุญสังข์ -
-
10.2
10.5
20.7
  Bam vom Branch Mark
102443, V-9068, 06/03/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
10.3
10.3
20.6
  P-First vom Branch Mark
101873, V-8060, 12/02/58
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
10.3
-
10.1
20.4
  Bakros vom R.C.Club
102070, V-8076, 01/08/58
นายประชา กุศลานุคุณ 10.2
10.1
-
20.3
  *Honda vom Hutberg
SZ:2263415, 981189900000462, V, IPO1, I/a, 14/02/54
นายประชา กุศลานุคุณ -
-
10.1
10.1
20.2
  Dingo von der Pakchong
102307, B-9015, 31/12/58
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
9.4
10.1
-
19.5
  Gunter vom R.C.Club
102626, V-9110, 05/06/59
นายบรรลัง สินประกอบ -
-
10.2
9.3
19.5
  *Ready vom Branch Mark
101024, V-7029, SG, SchH1, I/a, 18/02/57
นายบรรลัง สินประกอบ 10.2
-
9.2
0
19.4
  Babca vom Rocket Kennel
102249, U-9010, 28/12/58
นายปรีชา ปวิดาภา -
8.7
10.3
-
19.0
  Ximona vom Branch Mark
102283, V-9034, 08/01/59
นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย -
9.7
-
9.3
19.0
  Basta vom Bantum House
102166, H-8066, 01/10/58
นายวิจิตร แสนเจ๊ก 10.4
8.4
-
-
18.8
  *Amway vom Branch Mark
100032, V-5043, 15/05/55
นายปิยพงศ์ สุทธิผล 9.5
9.2
-
-
18.7
  *Qeen vom R.C.Club
100829, V-7008, SG, SchH1, I/a, 07/11/56
นายประชา กุศลานุคุณ 8.5
-
10.2
-
18.7
  Grammy vom Branch Mark
102664, V-9116, 11/08/59
น.ส.เชอร์รี่ สองสี -
-
10.3
8.4
18.7
  Great vom Branch Mark
101647, V-8012, 10/12/57
นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย 8.8
9.7
-
-
18.5
  Vanta von der Pakchong
101670, B-8008, 24/12/57
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ 9.8
8.7
-
-
18.5
  *Xendy von der Werther-Mühle
SZ:2261809, 981189900003289, V, SchH1, I/a, 20/11/53
นายจิรวัฒน์ วิเศษ 9.2
9.2
-
-
18.4
  Zoko vom Emsi Haus
, 688035000143602, 05/03/58
นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม 10.1
8.3
-
-
18.4
  Version vom Branch Mark
102186, V-9020, 15/11/58
นายสุริยพล ฮินท่าไม้ -
-
10.1
8.3
18.4
  Zabbii vom Branch Mark
102432, V-9057, 02/03/59
นายบรรลัง สินประกอบ -
-
8.3
9.3
17.6
  Labo von der Pakchong
102672, B-9055, 12/08/59
นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย -
-
9.2
8.4
17.6
  Boss vom Champ Kennel
102578, D-9008, 20/05/59
นายธเนศร์ ปติอารยกุล -
-
9.2
8.3
17.5
  *Hoogan degli Achei
ROI:11/120696, 380260040279657, V, IPO2, I/a, 21/06/54
นายประชา กุศลานุคุณ -
-
9.4
7.7
17.1
  Connie vom R.C.Club
102156, V-8086, 07/10/58
นายประชา กุศลานุคุณ 8.4
8.4
-
-
16.8
  Elva vom P.S.Buriram
101954, H-8036, 17/04/58
นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม 10.4
5.7
-
-
16.1
  Babka Vom Emkendorfer Park
SZ:2311005, 98118900050385, 20/12/57
นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย 7.8
7.7
-
-
15.5
  *Glucose vom Branch Mark
101646, V-8011, 10/12/57
นายภัทรชัย บุญวงศ์ 7.8
-
-
7.5
15.3
  Canta von der Pakchong
102223, B-9009, 24/11/58
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
11.4
-
-
11.4
  *Mega vom Branch Mark
100435, V-6022, V, SchH1, I/a, 09/01/56
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 10.5
-
-
-
10.5
  *Arlina vom Chuenchom Farm
98820, H-4006, V, SchH1, I/a, 19/11/53
นายชุติเดช ว่องวงศารักษ์ -
-
-
10.5
10.5
  Teacup vom Branch Mark
102177, V-9011, 01/11/58
นายศิรัณ บุญสังข์ -
10.4
-
-
10.4
  *Ypsilon vom Lärchenhain
SZ:2235344, D-F 3346, 276098104493208, VA, SchH3, I/a, 01/02/52
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 10.4
-
-
-
10.4
  Western vom Branch Mark
102275, V-9026, 23/12/58
นายธนากร เวชสิทธิ์ -
10.4
-
-
10.4
  Vanto von der Pakchong
101667, B-8005, 24/12/57
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ 10.3
-
-
-
10.3
  *Pakros vom Pendler
SZ:2245141, 276098102850115, V, SchH3, I/a, 13/11/52
นายประชา กุศลานุคุณ -
10.3
-
-
10.3
  Garden vom Branch Mark
102662, V-9114, 11/08/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
-
10.4
10.4
  Eric vom Branch Mark
102652, V-9104, 09/08/59
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
-
-
10.4
10.4
  Gucci vom R.C.Club
102624, V-9108, 05/06/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
-
10.3
10.3
  Pacco vom Emsi Haus
, 900182000759425, 01/07/57
นายวิจิตร แสนเจ๊ก 10.2
-
-
-
10.2
  *Joice vom Finkenschlag
SZ:2259283, 981189900005670, V, SchH1, I/a, 14/06/54
นายประชา กุศลานุคุณ 10.2
-
-
-
10.2
  Item vom P.P.M.Hatyai
102031, S-8030, 27/04/58
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ 10.2
-
-
-
10.2
  *Record vom Branch Mark
101025, V-7030, SG, SchH1, I/a, 18/02/57
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
10.2
-
-
10.2
  *Honda vom Pendler
SZ:2297082, 981189900041963, V, IPO1, I/a, 03/10/56
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
10.2
-
-
10.2
  Gerdy Fabare Bohemia
CMKU/103446/16, 88503, 981098104286522, 27/05/59
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
-
-
10.2
10.2
  Zorr vom R.C.Club
102000, V-8071, 08/05/58
นายประชา กุศลานุคุณ 10.1
-
-
-
10.1
  Odin vom Hunter Dog
101475, J-7001, 14/09/57
นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ 0
10.1
-
-
10.1
  Cita vom W.T.Banpong
102404, R-9002, 12/02/59
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยกุล -
-
10.1
-
10.1
  Zoda vom R.C.Club
102001, V-8072, 08/05/58
นายประชา กุศลานุคุณ -
-
-
10.1
10.1
  Fox von der Pakchong
102350, B-9029, 19/01/59
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
-
-
9.5
9.5
  Gasby vom P.S.Buriram
102106, H-8059, 03/09/58
นายบัญฑิต สลูปพล 9.4
-
-
-
9.4
  Wanda von der Pakchong
101827, B-8016, 06/03/58
นายวราวุฒิ มณีกุล 9.4
-
-
-
9.4
  *Greif von der Grafenburg
SZ:2252946, 276098102902400, V, SchH1, I/a, 05/04/53
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ 9.4
-
-
-
9.4
  Dinner vom R.C.Club
102214, V-9024, 04/12/58
นายประชา กุศลานุคุณ -
9.4
-
-
9.4
  Netzer von der Pakchong
102677, B-9060, 18/08/59
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
-
-
9.4
9.4
  Francisco vom Branch Mark
102655, V-9107, 08/08/59
น.ส.ศิริล โพธิ์ทอง -
-
-
9.4
9.4
  Nimbus vom Branch Mark
101725, V-8040, 16/01/58
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ 9.3
-
-
-
9.3
  *John vom P.P.Luengnoktha
98511, U-3002, V, SchH1, I/a, 10/04/53
นายปรีชา ปวิดาภา 9.3
-
-
-
9.3
  Walta von der Pakchong
101824, B-8013, 06/03/58
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
9.3
-
-
9.3
  Fashion vom Branch Mark
101641, V-8006, 01/12/57
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
9.3
-
-
9.3
  Fifa vom Branch Mark
102656, V-9108, 08/08/59
นายอุทัย อำลอย -
-
9.3
-
9.3
  Aiche vom Branch Mark
102438, V-9063, 04/03/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
9.3
-
9.3
  Ximora vom Branch Mark
102284, V-9035, 08/01/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
9.3
-
9.3
  Basto vom P.S.Buriram
102165, H-8065, 01/10/58
นายวิจิตร แสนเจ๊ก 9.2
-
-
-
9.2
  Olly vom Louis Kennel
101509, C-7020, 01/06/57
นายสายชล ขันทัง 9.2
-
-
-
9.2
  Quando von der Pakchong
101322, B-7058, 19/03/57
นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์ 9.2
-
-
-
9.2
  Goldie vom R.C.Club
102628, V-9112, 05/06/59
นายประชา กุศลานุคุณ -
-
-
9.2
9.2
  *Zorro di Casa Massarelli
SZ:2324736, 380260002284012, V, IPO1, I/a, 14/03/57
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
-
8.7
8.7
  Bimo vom S.K.Farm
102510, V-9074, 11/04/59
ด.ญ.พิชามญชุ์ นาคู -
-
-
8.5
8.5
  Westa vom S.K.Farm
101453, V-7116, , , , 09/09/57
นายอุทัย อำลอย -
-
-
8.5
8.5
  Alice vom Bantum House
101939, H-8021, 05/04/58
นายวิจิตร แสนเจ๊ก 8.4
-
-
-
8.4
  Q-Bar vom P.P.Luengnoktha
102242, U-9003, 05/11/58
นายปรีชา ปวิดาภา -
8.4
-
-
8.4
  Thame vom Branch Mark
102180, V-9014, 01/11/58
นายสุริยพล ฮินท่าไม้ -
8.4
-
-
8.4
  Dollar vom Thanasap Garden
102142, T-8028, 19/09/58
นายธนากร เวชสิทธิ์ -
8.4
-
-
8.4
  Candy von der Pakchong
102220, B-9006, 24/11/58
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
8.4
-
-
8.4
  Dahing vom R.C.Club
102211, V-9021, 04/12/58
นายประชา กุศลานุคุณ -
8.4
-
-
8.4
  Barin von der Pakchong
102217, B-9003, 19/11/58
นายภาณุ อินยะโพธิ์ -
8.4
-
-
8.4
  Ginny vom Muangkorn Farm
102264, Z-9005, 27/11/58
นายธนวัฒน์ สุนทรนนท์ -
8.4
-
-
8.4
  Xorro vom Branch Mark
102281, V-9032, 08/01/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
8.4
-
-
8.4
  Oil vom P.P.Luengnoktha
101576, U-7011, 26/10/57
นายวรกมล วัฒนเรืองโกวิท -
8.3
-
-
8.3
  Vando von der Pakchong
101666, B-8004, 24/12/57
นายภานุ อินยะโพธิ์ 8.3
-
-
-
8.3
  *Hammer vom Branch Mark
98623, V-3039, SchH1, I/a, 19/06/53
นายธนกร ติณณ์วรเดช 8.3
-
-
-
8.3
  Gena vom New Wave
102614, X-9016, 30/05/59
นายสุขุม แซ่แต้ -
-
8.3
-
8.3
  Amme vom Phakin
102234, M-9003, 14/12/58
นายประสิทธิ์สุข พัฑฒพงศ์ -
-
8.3
-
8.3
  Canto von der Pakchong
102218, B-9004, 24/11/58
นายจตุพร พิมพลา -
-
8.3
-
8.3
  Banda vom S.K.Farm
102511, V-9075, 11/04/59
น.ต.ถิรทัด นีระเสน -
-
-
8.3
8.3
  Nina vom Bastaw
JR:746337, 688050000493458, /08/57
นายอิทธิพร สุขเกษม 7.8
-
-
-
7.8
  Fena von der Pakchong
102352, B-9031, 19/01/59
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
7.7
-
-
7.7
  Nina vom Wiset Farm
102345, H-9017, 15/01/59
นายจิรวัฒน์ วิเศษ -
7.7
-
-
7.7
  Elisa vom R.C.Club
102506, V-9070, 17/02/59
นายนิมิตร ลี้ธนะรุ่ง -
7.7
-
-
7.7
  Gyro vom Branch Mark
101649, V-8014, 10/12/57
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
7.7
-
-
7.7
  *Jane vom P.P.Luengnoktha
98513, U-3004, V, SchH1, I/a, 10/04/53
นายปรีชา ปวิดาภา 7.5
-
-
-
7.5
  Zyclop vom Branch Mark
102431, V-9056, 02/03/59
นายเอกพล เต่าทอง -
-
-
7.5
7.5
  C vom R.C.Club
102158, V-8088, 07/10/58
นายประชา กุศลานุคุณ 7.4
-
-
-
7.4
  Aelf Vom Bangkruai Kennel
101838, V-8064, 16/03/58
นายศิรัณ บุญสังข์ 7.4
-
-
-
7.4
  , 981189900079885, นายประชา กุศลานุคุณ -
7.4
-
-
7.4
  Daram vom R.C.Club
102212, V-9022, 04/12/58
นายประชา กุศลานุคุณ -
7.4
-
-
7.4
  Quana vom P.P.M.Hatyai
102256, S-9007, 28/11/58
นายอุทัย อำลอย -
7.4
-
-
7.4
  Sany vom Branch Mark
102171, V-9005, 01/11/58
นายนิมิตร ลี้ธนะรุ่ง -
7.4
-
-
7.4
  Hon vom P.S.Buriram
102338, H-9010, 24/01/59
นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม -
7.4
-
-
7.4
  *Gainsbar des Hauts de Fentanines
LOF:655715/0, 2ZGZP448, , ,
นายปรีชา ปวิดาภา -
-
7.4
-
7.4
  Dolly vom P.P.M.98 Kennel
102700, V-9122, 27/08/59
นายอุทัย อำลอย -
-
-
7.4
7.4
  Gomez vom Branch Mark
102660, V-9112, 11/08/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
-
7.4
7.4
  Moza vom P.P.Luengnoktha
100701, U-6015, 30/06/56
นายบรรลัง สินประกอบ 6.5
-
-
-
6.5
  Dimka von der Pakchong
102310, B-9018, 31/12/58
นายภาณุ อินยะโพธิ์ -
4.7
-
-
4.7
  *Quasi vom Kurfürstendamm
SZ:2285040, 981189900039390, V, IPO2, I/a, 25/07/55
นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล -
-
-
4.7
4.7
  Norway vom Branch Mark
101720, V-8035, 08/01/58
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
0
-
-
0
  Ivy vom P.P.M.Hatyai
102032, S-8031, 27/04/58
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ -
0
-
-
0
  Chakira vom Thanasap Garden
101895, T-8010, 22/02/58
นายธนากร เวชสิทธิ์ -
0
-
-
0
  Bright vom Branch Mark
102442, V-9067, 06/03/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
-
0
0
  *Facebook vom R.C.Club
99972, V-5038, V, SchH1, I/a, 08/04/55
นายธนภณ ธนะสีรังกูร -
-
-
0
0
Share/Save