ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ADDRESS : 7 Soi Rajakru Phaholyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ (TEL) : 0-2279-3621, 0-2619-7753, 08-9679-6913 โทรสาร (FAX) : 0-2619-7752 เว็บไซต์ (WEBSITE) : http://gsd.in.th/ อีเมล (E-MAIL) : gsdathailand@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค (FACEBOOK PAGE) : http://www.facebook.com/GSDAThailand/ ช่องยูทูป (YOUTUBE CHANNEL) : http://www.youtube.com/channel/UCqs68CzaOllQDLclOMQvdXw

หมายเหตุ : สุนัขพันธุ์ "อัลเซเชียน", "เยอรมันเชพเพอด", "เยอรมันเชพเพิร์ด", "เยอรมันเชฟเฟิร์ด", "เยอรมันเชเพิร์ด" และ พันธุ์ "เยอรมันเช็พเพอด" เป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันค่ะ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) เป็นสมาชิกของ Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde หรือ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wusv.de/1181/?L=%22%3Dmar%C3%AF%C2%BF%C2%BDY%C3%AF%C2%BF%C2%BD

ครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons Licence

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works CC BY-NC-ND Licence.

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ gsd.in.th.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ gsd.in.th

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Upcoming Events

  • 11 มิ.ย. 2020 - 09:00 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2020 - 20:00
  • 3 ก.ย. 2020 - 06:00 ถึงวันที่ 6 ก.ย. 2020 - 18:00
  • 18 ก.ย. 2020 - 06:00 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 2020 - 18:00
  • 7 ต.ค. 2020 - 06:00 ถึงวันที่ 11 ต.ค. 2020 - 18:00

Past Events

หน้า

คะแนนการประกวดสุนัขสะสมปี 2559

คะแนนการประกวดสุนัขสะสมปี 2559

วิธีการให้คะแนนการประกวดสุนัขแบบใหม่ ศึกษาได้ที่ การให้คะแนนการประกวดสุนัขแบบใหม่ เริ่มปี 2559

อันดับ ชื่อสุนัข เจ้าของ คะแนน สะสม
1 *Fiat vom Branch Mark
100065, V-5068, V, SchH1, I/a,11/06/55
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 10.3
10.2
9.2
8.2
37.9
2 *Justus vom Haus Dexel
SZ:2257756, 276098102844577, V, IPO3, I/a, 15/09/53
นายประชา กุศลานุคุณ 7.4
9.3
8.4
7.7
32.8
3 S-Kenn vom Branch Mark
102169, V-9003, 01/11/58
นายพศิน บาร์เคลย์ -
10.4
10.3
10.2
30.9
4 *Gusto vom Shappanya
101086, R-7011, 17/02/57
น.สพ.สายันต์ คงเพชร -
9.2
10.2
10.2
29.6
5 *Left vom Branch Mark
101720, V-8035, 08/01/58
นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย 7.8
10.7
10.1
-
28.6
6 Qlano vom P.P.Luengnoktha
102243, U-9004, 05/11/58
นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง -
9.4
9.3
9.2
27.9
7 *Zafiro vom Suentelstein
SZ:2292433, 981189900042344, V, IPO2, I/a, 02/05/56
นายเสถียร พัชรสกุล 8.4
8.3
-
7.7
24.4
8 *Quattro vom Streek
SZ:2311477, 981189900058076, SG, SchH1, I/a, 01/01/58
นายประชา กุศลานุคุณ -
-
10.1
11.7
21.8
9 *Wesly von der Orangerie
SZ:2280685, 981189900029097, V, IPO3, I/a, 01/05/55
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
10.4
10.7
21.1
10 Doom vom Branch Mark
101563, V-7145, 16/10/57
นายสายชล ขันทัง 10.8
10.3
-
21.1
อันดับ ชื่อสุนัข เจ้าของ คะแนน สะสม
  Xenza vom Branch Mark
102282, V-9033, 08/01/59
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
10.7
-
10.3
21.0
  Actor vom Branch Mark
102434, V-9059, 04/03/59
นายศิรัณ บุญสังข์ -
-
10.2
10.5
20.7
  Bam vom Branch Mark
102443, V-9068, 06/03/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
10.3
10.3
20.6
  P-First vom Branch Mark
101873, V-8060, 12/02/58
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
10.3
-
10.1
20.4
  Bakros vom R.C.Club
102070, V-8076, 01/08/58
นายประชา กุศลานุคุณ 10.2
10.1
-
20.3
  *Honda vom Hutberg
SZ:2263415, 981189900000462, V, IPO1, I/a, 14/02/54
นายประชา กุศลานุคุณ -
-
10.1
10.1
20.2
  Dingo von der Pakchong
102307, B-9015, 31/12/58
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
9.4
10.1
-
19.5
  Gunter vom R.C.Club
102626, V-9110, 05/06/59
นายบรรลัง สินประกอบ -
-
10.2
9.3
19.5
  *Ready vom Branch Mark
101024, V-7029, SG, SchH1, I/a, 18/02/57
นายบรรลัง สินประกอบ 10.2
-
9.2
0
19.4
  Babca vom Rocket Kennel
102249, U-9010, 28/12/58
นายปรีชา ปวิดาภา -
8.7
10.3
-
19.0
  Ximona vom Branch Mark
102283, V-9034, 08/01/59
นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย -
9.7
-
9.3
19.0
  Basta vom Bantum House
102166, H-8066, 01/10/58
นายวิจิตร แสนเจ๊ก 10.4
8.4
-
-
18.8
  *Amway vom Branch Mark
100032, V-5043, 15/05/55
นายปิยพงศ์ สุทธิผล 9.5
9.2
-
-
18.7
  *Qeen vom R.C.Club
100829, V-7008, SG, SchH1, I/a, 07/11/56
นายประชา กุศลานุคุณ 8.5
-
10.2
-
18.7
  Grammy vom Branch Mark
102664, V-9116, 11/08/59
น.ส.เชอร์รี่ สองสี -
-
10.3
8.4
18.7
  Great vom Branch Mark
101647, V-8012, 10/12/57
นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย 8.8
9.7
-
-
18.5
  Vanta von der Pakchong
101670, B-8008, 24/12/57
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ 9.8
8.7
-
-
18.5
  *Xendy von der Werther-Mühle
SZ:2261809, 981189900003289, V, SchH1, I/a, 20/11/53
นายจิรวัฒน์ วิเศษ 9.2
9.2
-
-
18.4
  Zoko vom Emsi Haus
, 688035000143602, 05/03/58
นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม 10.1
8.3
-
-
18.4
  Version vom Branch Mark
102186, V-9020, 15/11/58
นายสุริยพล ฮินท่าไม้ -
-
10.1
8.3
18.4
  Zabbii vom Branch Mark
102432, V-9057, 02/03/59
นายบรรลัง สินประกอบ -
-
8.3
9.3
17.6
  Labo von der Pakchong
102672, B-9055, 12/08/59
นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย -
-
9.2
8.4
17.6
  Boss vom Champ Kennel
102578, D-9008, 20/05/59
นายธเนศร์ ปติอารยกุล -
-
9.2
8.3
17.5
  *Hoogan degli Achei
ROI:11/120696, 380260040279657, V, IPO2, I/a, 21/06/54
นายประชา กุศลานุคุณ -
-
9.4
7.7
17.1
  Connie vom R.C.Club
102156, V-8086, 07/10/58
นายประชา กุศลานุคุณ 8.4
8.4
-
-
16.8
  Elva vom P.S.Buriram
101954, H-8036, 17/04/58
นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม 10.4
5.7
-
-
16.1
  Babka Vom Emkendorfer Park
SZ:2311005, 98118900050385, 20/12/57
นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย 7.8
7.7
-
-
15.5
  *Glucose vom Branch Mark
101646, V-8011, 10/12/57
นายภัทรชัย บุญวงศ์ 7.8
-
-
7.5
15.3
  Canta von der Pakchong
102223, B-9009, 24/11/58
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
11.4
-
-
11.4
  *Mega vom Branch Mark
100435, V-6022, V, SchH1, I/a, 09/01/56
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 10.5
-
-
-
10.5
  *Arlina vom Chuenchom Farm
98820, H-4006, V, SchH1, I/a, 19/11/53
นายชุติเดช ว่องวงศารักษ์ -
-
-
10.5
10.5
  Teacup vom Branch Mark
102177, V-9011, 01/11/58
นายศิรัณ บุญสังข์ -
10.4
-
-
10.4
  *Ypsilon vom Lärchenhain
SZ:2235344, D-F 3346, 276098104493208, VA, SchH3, I/a, 01/02/52
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล 10.4
-
-
-
10.4
  Western vom Branch Mark
102275, V-9026, 23/12/58
นายธนากร เวชสิทธิ์ -
10.4
-
-
10.4
  Vanto von der Pakchong
101667, B-8005, 24/12/57
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ 10.3
-
-
-
10.3
  *Pakros vom Pendler
SZ:2245141, 276098102850115, V, SchH3, I/a, 13/11/52
นายประชา กุศลานุคุณ -
10.3
-
-
10.3
  Garden vom Branch Mark
102662, V-9114, 11/08/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
-
10.4
10.4
  Eric vom Branch Mark
102652, V-9104, 09/08/59
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
-
-
10.4
10.4
  Gucci vom R.C.Club
102624, V-9108, 05/06/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
-
10.3
10.3
  Pacco vom Emsi Haus
, 900182000759425, 01/07/57
นายวิจิตร แสนเจ๊ก 10.2
-
-
-
10.2
  *Joice vom Finkenschlag
SZ:2259283, 981189900005670, V, SchH1, I/a, 14/06/54
นายประชา กุศลานุคุณ 10.2
-
-
-
10.2
  Item vom P.P.M.Hatyai
102031, S-8030, 27/04/58
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ 10.2
-
-
-
10.2
  *Record vom Branch Mark
101025, V-7030, SG, SchH1, I/a, 18/02/57
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
10.2
-
-
10.2
  *Honda vom Pendler
SZ:2297082, 981189900041963, V, IPO1, I/a, 03/10/56
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
10.2
-
-
10.2
  Gerdy Fabare Bohemia
CMKU/103446/16, 88503, 981098104286522, 27/05/59
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
-
-
10.2
10.2
  Zorr vom R.C.Club
102000, V-8071, 08/05/58
นายประชา กุศลานุคุณ 10.1
-
-
-
10.1
  Odin vom Hunter Dog
101475, J-7001, 14/09/57
นายวิเชษฐ์ ทองเต็มภาชน์ 0
10.1
-
-
10.1
  Cita vom W.T.Banpong
102404, R-9002, 12/02/59
น.พ.วิฤทธิ์ ตันติไชยกุล -
-
10.1
-
10.1
  Zoda vom R.C.Club
102001, V-8072, 08/05/58
นายประชา กุศลานุคุณ -
-
-
10.1
10.1
  Fox von der Pakchong
102350, B-9029, 19/01/59
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
-
-
9.5
9.5
  Gasby vom P.S.Buriram
102106, H-8059, 03/09/58
นายบัญฑิต สลูปพล 9.4
-
-
-
9.4
  Wanda von der Pakchong
101827, B-8016, 06/03/58
นายวราวุฒิ มณีกุล 9.4
-
-
-
9.4
  *Greif von der Grafenburg
SZ:2252946, 276098102902400, V, SchH1, I/a, 05/04/53
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ 9.4
-
-
-
9.4
  Dinner vom R.C.Club
102214, V-9024, 04/12/58
นายประชา กุศลานุคุณ -
9.4
-
-
9.4
  Netzer von der Pakchong
102677, B-9060, 18/08/59
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
-
-
9.4
9.4
  Francisco vom Branch Mark
102655, V-9107, 08/08/59
น.ส.ศิริล โพธิ์ทอง -
-
-
9.4
9.4
  Nimbus vom Branch Mark
101725, V-8040, 16/01/58
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ 9.3
-
-
-
9.3
  *John vom P.P.Luengnoktha
98511, U-3002, V, SchH1, I/a, 10/04/53
นายปรีชา ปวิดาภา 9.3
-
-
-
9.3
  Walta von der Pakchong
101824, B-8013, 06/03/58
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
9.3
-
-
9.3
  Fashion vom Branch Mark
101641, V-8006, 01/12/57
นายภัทรชัย บุญวงศ์ -
9.3
-
-
9.3
  Fifa vom Branch Mark
102656, V-9108, 08/08/59
นายอุทัย อำลอย -
-
9.3
-
9.3
  Aiche vom Branch Mark
102438, V-9063, 04/03/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
9.3
-
9.3
  Ximora vom Branch Mark
102284, V-9035, 08/01/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
9.3
-
9.3
  Basto vom P.S.Buriram
102165, H-8065, 01/10/58
นายวิจิตร แสนเจ๊ก 9.2
-
-
-
9.2
  Olly vom Louis Kennel
101509, C-7020, 01/06/57
นายสายชล ขันทัง 9.2
-
-
-
9.2
  Quando von der Pakchong
101322, B-7058, 19/03/57
นายวิโรจน์ วงศ์วิชยาภรณ์ 9.2
-
-
-
9.2
  Goldie vom R.C.Club
102628, V-9112, 05/06/59
นายประชา กุศลานุคุณ -
-
-
9.2
9.2
  *Zorro di Casa Massarelli
SZ:2324736, 380260002284012, V, IPO1, I/a, 14/03/57
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
-
8.7
8.7
  Bimo vom S.K.Farm
102510, V-9074, 11/04/59
ด.ญ.พิชามญชุ์ นาคู -
-
-
8.5
8.5
  Westa vom S.K.Farm
101453, V-7116, , , , 09/09/57
นายอุทัย อำลอย -
-
-
8.5
8.5
  Alice vom Bantum House
101939, H-8021, 05/04/58
นายวิจิตร แสนเจ๊ก 8.4
-
-
-
8.4
  Q-Bar vom P.P.Luengnoktha
102242, U-9003, 05/11/58
นายปรีชา ปวิดาภา -
8.4
-
-
8.4
  Thame vom Branch Mark
102180, V-9014, 01/11/58
นายสุริยพล ฮินท่าไม้ -
8.4
-
-
8.4
  Dollar vom Thanasap Garden
102142, T-8028, 19/09/58
นายธนากร เวชสิทธิ์ -
8.4
-
-
8.4
  Candy von der Pakchong
102220, B-9006, 24/11/58
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
8.4
-
-
8.4
  Dahing vom R.C.Club
102211, V-9021, 04/12/58
นายประชา กุศลานุคุณ -
8.4
-
-
8.4
  Barin von der Pakchong
102217, B-9003, 19/11/58
นายภาณุ อินยะโพธิ์ -
8.4
-
-
8.4
  Ginny vom Muangkorn Farm
102264, Z-9005, 27/11/58
นายธนวัฒน์ สุนทรนนท์ -
8.4
-
-
8.4
  Xorro vom Branch Mark
102281, V-9032, 08/01/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
8.4
-
-
8.4
  Oil vom P.P.Luengnoktha
101576, U-7011, 26/10/57
นายวรกมล วัฒนเรืองโกวิท -
8.3
-
-
8.3
  Vando von der Pakchong
101666, B-8004, 24/12/57
นายภานุ อินยะโพธิ์ 8.3
-
-
-
8.3
  *Hammer vom Branch Mark
98623, V-3039, SchH1, I/a, 19/06/53
นายธนกร ติณณ์วรเดช 8.3
-
-
-
8.3
  Gena vom New Wave
102614, X-9016, 30/05/59
นายสุขุม แซ่แต้ -
-
8.3
-
8.3
  Amme vom Phakin
102234, M-9003, 14/12/58
นายประสิทธิ์สุข พัฑฒพงศ์ -
-
8.3
-
8.3
  Canto von der Pakchong
102218, B-9004, 24/11/58
นายจตุพร พิมพลา -
-
8.3
-
8.3
  Banda vom S.K.Farm
102511, V-9075, 11/04/59
น.ต.ถิรทัด นีระเสน -
-
-
8.3
8.3
  Nina vom Bastaw
JR:746337, 688050000493458, /08/57
นายอิทธิพร สุขเกษม 7.8
-
-
-
7.8
  Fena von der Pakchong
102352, B-9031, 19/01/59
นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ -
7.7
-
-
7.7
  Nina vom Wiset Farm
102345, H-9017, 15/01/59
นายจิรวัฒน์ วิเศษ -
7.7
-
-
7.7
  Elisa vom R.C.Club
102506, V-9070, 17/02/59
นายนิมิตร ลี้ธนะรุ่ง -
7.7
-
-
7.7
  Gyro vom Branch Mark
101649, V-8014, 10/12/57
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
7.7
-
-
7.7
  *Jane vom P.P.Luengnoktha
98513, U-3004, V, SchH1, I/a, 10/04/53
นายปรีชา ปวิดาภา 7.5
-
-
-
7.5
  Zyclop vom Branch Mark
102431, V-9056, 02/03/59
นายเอกพล เต่าทอง -
-
-
7.5
7.5
  C vom R.C.Club
102158, V-8088, 07/10/58
นายประชา กุศลานุคุณ 7.4
-
-
-
7.4
  Aelf Vom Bangkruai Kennel
101838, V-8064, 16/03/58
นายศิรัณ บุญสังข์ 7.4
-
-
-
7.4
  , 981189900079885, นายประชา กุศลานุคุณ -
7.4
-
-
7.4
  Daram vom R.C.Club
102212, V-9022, 04/12/58
นายประชา กุศลานุคุณ -
7.4
-
-
7.4
  Quana vom P.P.M.Hatyai
102256, S-9007, 28/11/58
นายอุทัย อำลอย -
7.4
-
-
7.4
  Sany vom Branch Mark
102171, V-9005, 01/11/58
นายนิมิตร ลี้ธนะรุ่ง -
7.4
-
-
7.4
  Hon vom P.S.Buriram
102338, H-9010, 24/01/59
นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม -
7.4
-
-
7.4
  *Gainsbar des Hauts de Fentanines
LOF:655715/0, 2ZGZP448, , ,
นายปรีชา ปวิดาภา -
-
7.4
-
7.4
  Dolly vom P.P.M.98 Kennel
102700, V-9122, 27/08/59
นายอุทัย อำลอย -
-
-
7.4
7.4
  Gomez vom Branch Mark
102660, V-9112, 11/08/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
-
7.4
7.4
  Moza vom P.P.Luengnoktha
100701, U-6015, 30/06/56
นายบรรลัง สินประกอบ 6.5
-
-
-
6.5
  Dimka von der Pakchong
102310, B-9018, 31/12/58
นายภาณุ อินยะโพธิ์ -
4.7
-
-
4.7
  *Quasi vom Kurfürstendamm
SZ:2285040, 981189900039390, V, IPO2, I/a, 25/07/55
นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล -
-
-
4.7
4.7
  Norway vom Branch Mark
101720, V-8035, 08/01/58
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
0
-
-
0
  Ivy vom P.P.M.Hatyai
102032, S-8031, 27/04/58
พ.ต.อ.พิมลรัตน์ ธรรมาธิปต์ -
0
-
-
0
  Chakira vom Thanasap Garden
101895, T-8010, 22/02/58
นายธนากร เวชสิทธิ์ -
0
-
-
0
  Bright vom Branch Mark
102442, V-9067, 06/03/59
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล -
-
-
0
0
  *Facebook vom R.C.Club
99972, V-5038, V, SchH1, I/a, 08/04/55
นายธนภณ ธนะสีรังกูร -
-
-
0
0
Share/Save