งานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (งานกลางปี 61)

Event Date
20 พ.ค. 2018 09:00 - 20 พ.ค. 2018 18:00

ล่าสุด ! ดาวน์โหลด "สูจิบัตร " และ "ผลประกวด" ***

*** สนับสนุนการประกวด โดยผลิตภัณต์อาหารสุนัข Smart Heart Power Maxx ผลิตภัณต์ของ เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ***

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) จะจัดงานประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด เป็นงานกลางปี 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เริ่มเวลา 9.00 น. ณ สนามคอก R.C. Club (คอกสุนัขใหม่) อยู่ตรงข้ามบุญถาวรรังสิต ติดกับศูนย์ Hino รังสิต

เพื่อให้การประกวดครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกันส่งสุนัขเข้าประกวด ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

  • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
  • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
  • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
  • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
  • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
  • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

โดย Mr. Leonhard Schweikert เป็นกรรมการตัดสิน จาก Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. ซึ่งเป็น "สมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศเยอรมนี" ต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นั่นเอง

Mr. Leonhard Schweikert จากเมือง Waghaeusel Le Baden แคว้น Baden - Wuerttemberg ประเทศเยอรมนี เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผสมพันธุ์ (Verein Zuchtwart) เป็นสมาชิกของ SV ตั้งแต่ปี 1963 และเป็นกรรมการตัดสินการคัดพันธุ์ ทั้งยังเป็นเจ้าของคอก Agrigento
นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการตัดสินสุนัขเพศเมียรุ่นใหญ่ (24 เดือนขึ้นไป) ในงานประกวด Bundessieger Zuchtschau 2014

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 700 บาท (เนื่องจากเป็นกรรมการจากต่างประเทศ)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561


ผลการประกวดสุนัข ประเภทสวยงาม

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Berda von der Pakchong
103641, B-1007, 21/02/61
Tevez von Aducht *Vanta von der Pakchong นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายสุริยนต์ สุจา
vv2 Maggi vom S.T.90
103572, B-1002, 15/01/61
*Kimo vom Schloß Rügland JoJo vom S.T. 90 นายสาธิต สุทธิบงกช นายโสภณ กิตติวิโรจน์สกุล
vv3 Abby vom Branch Mark
103473, V-1027, 24/11/60
*Libero von Aducht *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv4 Yuma vom P.P.M.98
103590, V-1073, 27/01/61
*Zafiro vom Suentelstein *Weinona von Lacroz นายอุทัย อำลอย น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
vv5 Berta von der Pakchong
103644, B-1010, 21/02/61
Tevez von Aducht *Venta von der Pakchong นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv6 Cherry vom T.S.Nondindang
10547, K-0016, 05/12/60
Victor vom Branch Mark Orgus vom Nan & Nice นายแสนสุข แสนสีสม นายแสนสุข แสนสีสม
vv7 Yosie von der Lars-Aue
, 981189900101691, 11/01/61
*Lex vom Waldfurter-Wald *Heaven von der Lars-Aue   นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
vv8 Winny vom P.P.M.98
103519, V-1043, 09/01/61
*Zafiro vom Suentelstein Yam vom Piyamit นายอุทัย อำลอย นายเอกพงษ์ ประทานวาณิช
vv9 Waldemarr vom P.P.M.98
103517, V-1041, 09/01/61
*Zafiro vom Suentelstein Yam vom Piyamit นายอุทัย อำลอย นายสุกฤษฎ์ บุญทรงฤทธิ์
vv10 Yuna von der Lars-Aue
SZ:2343049, 981189900097147, 11/01/61
*Lex vom Waldfurter-Wald *Heaven von der Lars-Aue   นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
vv11 Anny vom Khonkaen GSD
103560, O-1028, 28/01/61
*Gainsbar des Hauts de Fentanines Dell vom Kittinapa Kennel คุณไวพจน์ แพงมา คุณไวพจน์ แพงมา
vv12 Xina vom P.P.M.98
103544, V-1063, 16/01/61
*Xeres von Bad-Boll Westa vom S.K.Farm นายอุทัย อำลอย นายเสถียร พัชรพรสกุล

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Umbrella vom P.P.Luengnoktha
103482, U-1001, 22/11/60
*Gainsbar des Hauts de Fentanines *Jane vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายปรีชา ปวิดาภา
vv2 Indiena vom New Wave
103578, X-1002, 25/12/60
*Quasi vom Kurfürstendamm Donut vom New Wave นายสุขุม แซ่แต้ นายสุขุม แซ่แต้

รุ่นลูกสุนัขวัยน่ารัก อายุ 3-6 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Bayern vom Branch Mark
103522, V-1046, 31/12/60
*Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv2 Boeing vom Branch Mark
103524, V-1048, 31/12/60
*Symon Di Casa Massarelli *Honda vom Pendler นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
vv3 Natan vom R.C.Club
103499, V-1032, 22/12/60
*Symon Di Casa Massarelli *Rika zum Gigelsfelsen นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ
vv4 X-Floris vom P.P.M.98
103541, V-1060, 16/01/61
*Xeres von Bad-Boll Westa vom S.K.Farm นายอุทัย อำลอย Mr.Auke Engelkes
vv5 Max vom Audtaraporn
103487, L-1002, 25/11/60
*Johnie vom Branch Mark *Asta von der Pakchong คุณสายชล ขันทัง คุณสายชล ขันทัง
vv6 Arthur vom Khonkaen GSD
103558, O-1026, 28/01/61
*Gainsbar des Hauts de Fentanines Dell vom Kittinapa Kennel คุณไวพจน์ แพงมา คุณไวพจน์ แพงมา

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Zita von der Pakchong
103352, B-0065, 09/09/60
*Yes degli Achei *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
vv2 Vampire vom Branch Mark
103362, V-0130, 22/08/60
*Wesly von der Orangerie *Lucy vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
vv3 Zelli von der Pakchong
103350, B-0063, 09/09/60
*Yes degli Achei *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายประชา กุศลานุคุณ
vv4 Diva van't Groot-Fehn
SZ:2341063, 981189900101240, 05/11/60
*Cyrus vom Osterberger-Land *Olympia vom Nordteich Wilfried Sendemer น.ส.ณัชพร ไชยสมบูณ์
vv5 Yahoo vom Branch Mark
103398, V-0149, 10/10/60
*Symon Di Casa Massarelli *Grace zur Medbacher Mühle นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล
vv6 June H.S. vom Sankampang
103424, C-0012, 28/09/60
*Groovy di Casa Massarelli *Rapunzel von Gebrüder Grimm นายพรธวัช เพ่งศรี นายพรธวัช เพ่งศรี
vv7 Cystal vom Richy Club
103451, K-1005, 08/11/60
*Yes degli Achei *Chilli vom Emkendorfer Park นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายแสนสุข แสนสีสม
vv8 Vicky vom Branch Mark
103364, V-0132, 22/08/60
*Wesly von der Orangerie *Lucy vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายอลงกรณ์ จันทร์ทอง

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศเมีย ประเภทขนยาว

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Jane H.S. vom Sankampang
103420, C-0008, 28/09/60
*Groovy di Casa Massarelli *Rapunzel von Gebrüder Grimm นายพรธวัช เพ่งศรี นายพรธวัช เพ่งศรี

รุ่นลูกสุนัขวัยเล็ก อายุ 6-9 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Donal vom Richy Club
103454, K-1008, 16/11/60
*Yes degli Achei *Babka vom Emkendorfer Park นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย
vv2 Santo vom P.P.M.98
103357, V-0125, 09/09/60
*Zafiro vom Suentelstein *Argira vom Chuenchom Farm นายอุทัย อำลอย นายคมกฤช เหลืองลออ

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Panda vom P.P.M.98
103245, V-0112, 22/06/60
*Zafiro vom Suentelstein Westa vom S.K.Farm นายอุทัย อำลอย นายอุทัย อำลอย
vv2 Honly vom New Wave
103334, X-0020, 28/07/60
*Quasi vom Kurfürstendamm Fuso vom New Wave นายสุขุม แซ่แต้ นายสุขุม แซ่แต้
vv3 Nida vom P.S.Buriram
103306, H-0070, 18/07/60
*Master Terra Silva Aungpao vom Barkland นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม นายประสิทธิ์ บำรุงธรรม
vv4 Malika vom Haus Tchorz
PKR.I.86310, 61609300448049, 26/06/60
*Cyrus vom Osterberger-Land *Esperanza vom Nordteich Miroslaw Tchorz นายธนศักดิ์ วานิชพันธุ์

รุ่นสุนัขวัยรุ่น อายุ 9-12 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
vv1 Esko von Michael Burg
COR A.32413-17 0206608, 642090003547863, 20/07/60
*Groovy di Casa Massarelli *Jaki Haus Jackson Pintilie Mihai นางทัศนียา ตียาภรณ์
vv2 Niko vom P.P.M.98
103235, V-0102, 05/06/60
*Xeres von Bad-Boll Jakimo vom Zellwaldrand นายอุทัย อำลอย นายอุทัย อำลอย

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศเมีย ประเภทขนสั้น (ปกติ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Nunoi vom Branch Mark
102927, V-0030, 12/01/60
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายไตรรัฐย์ รัตนจันทร์
SG2 Nurse vom Branch Mark
102928, V-0031, 12/01/60
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายประชา กุศลานุคุณ
SG3 Mama vom Branch Mark
102831, V-0011, 06/12/59
*Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
SG4 Bente vom Pendler
SZ:2336762, 981189900072614, 01/01/60
*Kaspar von Tronje *Gianna vom Pendler Wolfgang Meinen นายประชา กุศลานุคุณ
G1 Aura vom T.S.Nondindang
102896, H-0033, 06/01/60
*Justus vom Haus Dexel Ego vom Thanaphon นายแสนสุข แสนสีสม นายแสนสุข แสนสีสม
G2 Tanko vom P.P.Luengnoktha
102913, U-0019, 05/01/60
*Gainsbar des Hauts de Fentanines *Wappy de Intercanina นายปรีชา ปวิดาภา นายณัฐพล ประจันพล
G3 Q.T.Rey vom Nan & Nice
103024, M-0035, 02/03/60
Bobby vom Nan & Nice Wandy vom Nan & Nice คุณวีระศักดิ์ อู่ไพบูรณ์ นายธนาวุฒิ วงษ์ทองดี
EZ Mary vom Branch Mark
102833, V-0013, 06/12/59
*Symon Di Casa Massarelli *Walküre vom Kapellenberg นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย

รุ่นเล็ก อายุ 12-18 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Nine vom Branch Mark
102922, V-0025, 12/01/60
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล
SG2 Pogba vom Branch Mark
103052, V-0059, 21/02/60
*Netzer von Aducht *Emeli von der Schanzlache นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG3 Quarter vom Branch Mark
103056, V-0063, 01/03/60
*Ixos de la Citee des Orchidees *Left vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล น.ส.ณัชพร ไชยสมบูรณ์
SG4 Tiger von der Pakchong
103029, B-0017, 19/02/60
*Faro Del Monte Poliziano *Vanta von der Pakchong นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นางทัศนียา ตียาภรณ์
G1 I-kon vom T.P.Chaiyaphum
103097, P-0003, 04/04/60
*Quattro vom Streek *Sela vom R.C.Club นายพายุ ดามาพงษ์ นายพายุ ดามาพงษ์
G2 Noris vom Branch Mark
102923, V-0026, 12/01/60
*Wesly von der Orangerie *Trude vom Emkendorfer Park นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายเจษฎา คลังเพชร
G3 Marko vom R.C.Club
103211, V-0095, 01/05/60
*Hoogan degli Achei *Jola vom Finkenschlag นายประชา กุศลานุคุณ นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศเมีย

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Cimberry vom Branch Mark
102616, V-9100, 26/05/59
*Dario di Casa Massarelli *Amway vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
SG2 Gana vom P.P.M.98
102769 V-9167, 07/11/59
*Xeres von Bad-Boll Crisy vom P.P.M.Hatyai นายอุทัย อำลอย น.ส.กนกพร โกยสวัสดิ์
SG3 Rika vom P.P.Luengnoktha
102794, U-0003, 28/10/59
*Pakros vom Pendler *Jane vom P.P.Luengnoktha นายปรีชา ปวิดาภา นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นกลาง อายุ 18-24 เดือน เพศผู้

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
SG1 Eric vom Branch Mark
102652, V-9104, 08/08/59
*Libero von Aducht *Glucose vom Branch Mark นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายนครินทร์ หอมหวล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 Xenza vom Branch Mark
102282, V-9033, 08/01/59
*Ballack von der Brucknerallee *Rika zum Gigelsfelsen นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายภัทรชัย บุญวงศ์
V2 *Ready vom Branch Mark
101024, V-7029, V, SchH1, I/a, 18/02/57
*Saabat von Aurelius *Wappy de Intercanina นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายบรรลัง สินประกอบ
V3 *Vanta von der Pakchong
101670, B-8008, V, SchH1, I/a, 24/12/57
*Greif von der Grafenburg *Zelli von der Werther Mühle นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์ นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
V4 Ximona vom Branch Mark
102283, V-9034, 08/01/59
*Ballack von der Brucknerallee *Rika zum Gigelsfelsen นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดในประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Gusto vom Shappanya
101086, R-7011, V, SchH1, I/a, 17/02/57
*Dux di Casa Massarelli *Almond vom Shappanya น.สพ.สายันต์ คงเพชร นายเสถียร พัชรพรสกุล
V2 *Fiat vom Branch Mark
100065, V-5068, V, SchH1, I/a, 11/06/55
*Dux di Casa Massarelli *Weinona von Lacroz นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศเมีย (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Honda vom Pendler
SZ:2297082, 981189900041963, V, IPO1, I/a, 03/10/56
*Ballack von der Brucknerallee *Yuppie vom Pendler Wolfgang Meinen นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
V2 *Xera vom Kapellenberg
SZ:2271082, 981189900001998, V, IPO1, I/a, 23/08/54
*Hatto vom Hühnegrab *Ulli vom Hutberg Gerhard Schneider นายประชา กุศลานุคุณ

รุ่นใหญ่ อายุ 24 เดือนขึ้นไป เพศผู้ (เกิดต่างประเทศ)

อันดับ ชื่อสุนัข ทะเบียนพ่อ ทะเบียนแม่ ผู้ผสมพันธุ์ เจ้าของ
V1 *Wesly von der Orangerie
SZ:2280685, 981189900029097, VA, IPO3, I/a, 01/05/55
*Chicco Dogshof *Gabi von Modithor Dr. Wolfgang Lauber นายสันติพงศ์ พริ้งเกษมชัย
V2 *Quattro vom Streek
SZ:2311477, 981189900058076, VA, SchH1, I/a, 01/01/58
*Yoker vom Pendler *Heike van de Zomerdijkslanden Leo Behrens นายประชา กุศลานุคุณ
V3 *Hoogan degli Achei
ROI:11/120696, 380260040279657, V, IPO2, I/a, 21/06/54
*Fanto dell' Alto Ofanto *Ava Degli Archi Nero Focato นายประชา กุศลานุคุณ
V4 *Greif von der Grafenburg
SZ:2252946, 276098102902400, V, SchH1, I/a, 05/04/53
*Hicks von der Grafenburg *Zoffi von der Grafenburg Corinna Baehr นายอาทิตย์ อภิเจริญพันธุ์
V5 *Pakros vom Pendler
SZ:2245141, 9811899000xxxxx, V, SchH3, I/a, 13/11/52
*Tyson vom Köttersbusch *Chakira vom Pendler Wolfgang Meinen นายประชา กุศลานุคุณ
SG1 Olaf Team Agrigento
SZ:2320642, 981189900064273, , , , 25/10/58
*Whillo vom Klostermoor *Dori Team Agrigento Kerstin Schweikert นายพรธวัช เพ่งศรี

*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***

Location