ติดต่อสมาคมฯ

ที่อยู่ : 7 พหลโยธิน ซอย 5 (ราชครู) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ADDRESS : 7 Soi Rajakru Phaholyothin Road, Samsennai Phayathai, Bangkok 10400

โทรศัพท์ (TEL) : 0-2279-3621, 0-2619-7753, 08-9679-6913 โทรสาร (FAX) : 0-2619-7752 เว็บไซต์ (WEBSITE) : http://gsd.in.th/ อีเมล (E-MAIL) : gsdathailand@gmail.com

เพจเฟสบุ๊ค (FACEBOOK PAGE) : http://www.facebook.com/GSDAThailand/ ช่องยูทูป (YOUTUBE CHANNEL) : http://www.youtube.com/channel/UCqs68CzaOllQDLclOMQvdXw

หมายเหตุ : สุนัขพันธุ์ "อัลเซเชียน", "เยอรมันเชพเพอด", "เยอรมันเชพเพิร์ด", "เยอรมันเชฟเฟิร์ด", "เยอรมันเชเพิร์ด" และ พันธุ์ "เยอรมันเช็พเพอด" เป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันค่ะ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด (คนไทยนิยมเรียกว่า อัลเซเชียน) และดูแลจัดการออกใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสุนัขพันธุ์นี้อย่างเป็นระบบ

สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย (ส.ส.ย.ท.) เป็นสมาชิกของ Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde หรือ W.U.S.V. (สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก) กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.wusv.de/1181/?L=%22%3Dmar%C3%AF%C2%BF%C2%BDY%C3%AF%C2%BF%C2%BD

ครีเอทีฟคอมมอนส์

Creative Commons Licence

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works CC BY-NC-ND Licence.

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ โดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ gsd.in.th.
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ gsd.in.th

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Upcoming Events

งานแข่งขันสุนัขใช้งานและประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอด รายการ OG Chiangmai 2020

ชมรมผู้เลี้ยงสุนัขเยอรมันเช็พเพอดเชียงใหม่ จะจัดการประกวดสุนัขเยอรมันเช็พเพอด และแข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP ตอน ค. ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

รายการ Ortsgruppe Chiangmai 2020
ลานเนินนุ่ม กรมการสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 จ.เชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์สุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดให้เป็นที่รู้จัก และนิยมเลี้ยงอย่างแพร่หลายในภาคเหนือ
 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกวดสุนัขสวยงาม และแข่งขันสุนัขใช้งานสากลในภาคเหนือให้ทัดเทียมระดับประเทศ และระดับสากล
 3. เพื่อให้ผู้เลี้ยง ผู้เพาะพันธุ์ และผู้ฝึกสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในภาคเหนือ เกิดการตื่นตัวในการศึกษามาตรฐานสายพันธุ์ การเลี้ยงดู และการปฏิบัติเรื่องการฝึกสุนัขอย่างถูกต้อง
 4. สร้างโอกาสให้ผู้เลี้ยง ผู้เพาะพันธุ์ และผู้ฝึกสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์ และแสดงสุนัขที่เพาะพันธุ์และเลี้ยงดูในเขตภาคเหนือเอง
 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสุนัขและเจ้าของสุนัข ตลอดจนผู้เลี้ยง ผู้เพาะพันธุ์สุนัข และผู้ที่สนใจทั่วไปในภาคเหนือ

แข่งขันสุนัขใช้งานสากล IGP เฉพาะตอน ค. ต่อสู้ป้องกัน (Protection)

ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เริ่มเวลา 10.00 น.


ประกวดสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด

ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เริ่มเวลา 13.00 น.
เฉพาะสุนัขเยอรมันเช็พเพอดที่มีใบพันธุ์ประวัติ (ใบเพดดิกรี) ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เป็นสมาชิกของ W.U.S.V. Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (W.U.S.V.) ซึ่งเป็น "สมาชิกภาคีสหพันธสมาคมสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดโลก" เท่านั้น

การแบ่งรุ่นประกวด เป็น 6 รุ่น (แยกเพศผู้-เพศเมีย) และมีการประกวดแยกสุนัขขนยาวด้วย

 • รุ่นอายุ 3-6 เดือน
 • รุ่นอายุ 6-9 เดือน
 • รุ่นอายุ 9-12 เดือน
 • รุ่นอายุ 12-18 เดือน
 • รุ่นอายุ 18-24 เดือน
 • รุ่นใหญ่อายุ 24 เดือนขึ้นไป (แยกสุนัขเกิดในประเทศและต่างประเทศ)

โดย คุณสุธี วงศ์สิโรจน์กุล เป็นกรรมการตัดสิน จาก สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ - ค่าสมัครประกวด ตัวละ 500 บาท (ถ้าสมัครสุนัขหน้างาน ตัวละ 600 บาท)

การรับสมัคร - สมัครได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอดแห่งประเทศไทย โทร. 02-279-3621, 02-619-7753, 089-679-6913 Fax 02-619-7752

ปิดรับสมัคร - วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563


*** ผู้ที่จะจัดงานประกวดสุนัขสนามต่อไปต้องทำหนังสือแจ้งทางสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ***

วันและเวลา: 
Saturday, 11 January, 2020 - 10:00 to 18:00
แผนที่: 
Share/Save